vonder kop
vonder kop

Index

Agenda

Interview met mensen die de bevrijding hebben meegemaakt
Spreker: Gerard Geboers
Datum: 25-09-2019
Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
Aanvang: 20:00 uur

De geschiedenis van smokkelen in Noord-Brabant
Spreker: Paul Spapens
Datum: 22-10-2019
Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
Aanvang: 20:00 uur

Ledenvergadering begroting en lezing "Geschiedenis van het Sinterklaarfeest"
Spreker: Frits Booy
Datum: 26-11-2019
Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
Aanvang: 20:00 uur

alle lezingen en excursies...

Onze vrienden

A.H. Verberne Holding BV
Aannemersbedrijf Geven
Acfis Business Centrum
Autobedrijf Stienen Someren BV
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws
ETB Willem Bos
F. Leenen Someren Beheer bv
Garage Linden
Harrie Welten (Jumbo)
Hotel Centraal
Isi & Peggy's Knipperij
Isobouw Systems BV
Larco Foods B.V.
Leenen Steengoed b.v.
M.J.E. Driessen Advies en Beheer
MIDAS Winkels
Notaris Kessels
Notaris van Kaam
P. van der Zanden
Partycentrum De Platte Vonder
Rene Berkvens Bloemenarrangementen
Verbugt IT
Wijnen Bouw en Service

alle vrienden...

Vacatures


Jaarprogramma


Extra

ANNA CEELEN LEZING op 6 sept 2019

DE 5E ANNA CEELEN LEZING Datum: 6 september, 20.00 uur

  • Kosten: € 7,50
  • Locatie: In de Gloria, Lindestraat 1, Asten
  • Inleider: dr. Hans de Waardt
  • Onderwerp: Nieuwste inzichten over heksenjacht toegelicht
  • Organisatie: Anna Ceelen Huis

Prominent onderzoeker plaatst Peellands drama in breed perspectief

Dr. Hans de Waardt, een Nederlands cultuurhistoricus die internationaal bekendheid geniet als onderzoeker op het gebied van de heksenvervolging, verzorgt op vrijdag 6 september de jaarlijkse Anna Ceelen Lezing. Ze wordt gehouden op de locatie In de Gloria, het voormalige protestantse kerkje aan de Lindestraat 1 in Asten. De Waardt, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is als geen ander in staat de dramatische Peellandse heksenjacht van 1595 te plaatsen in een breder kader en zicht te geven op omstandigheden en mechanismen die er hier en elders aan ten grondslag lagen.

De lezing is een activiteit van het Anna Ceelen Huis, het bij de Astense kasteelruïne gevestigde documentatiecentrum voor de studie van hekserij. Anna Ceelen was het laatste slachtoffer van de heksenjacht die in deze regio vijfentwintig vrouwen het leven kostte. Ze zouden in dienst zijn getreden van de duivel en in zijn opdracht door toverij dood en verderf hebben gezaaid. Onder marteling bekenden ze de meest bizarre daden, zoals het vliegend door de lucht bezoeken van nachtelijke feesten met hun satanische leidsman.

Het onderzoek naar hekserij en magie kreeg in de jaren tachtig van de vorige eeuw krachtige impulsen door de vorming van een landelijke studiegroep, waarvan ook De Waardt deel uitmaakte. Er verscheen een reeks publicaties, bundels met nieuwe gegevens en inzichten, en ook twee proefschriften. Een daarvan was in 1991 het proefschrift van Hans de Waardt: 'Toverij en Samenleving: Holland 1500-1800'. De studiegroep is gestopt, maar De Waardt is nog wel actief binnen de Arbeitskreis Interdisziplinäre Hexenforschung, een gezelschap van wetenschappers uit verschillende landen dat congressen organiseert en bevindingen uitgeeft in een boekenreeks. Vanuit de invalshoek van hekserij en magie heeft hij zich ook beziggehouden met de medische geschiedenis en speciaal die van de psychiatrie.

De spreker gaat in de lezing in op de magische cultuur en het concept van duivelse betrokkenheid, en stelt zich daarbij de vraag hoe mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen kunnen aandoen als destijds gebeurde. De vervolging in de Lage Landen benadert hij vergelijkenderwijs: wat verklaart bijvoorbeeld de verschillen tussen vervolging in de Franstalige en Nederlandstalige delen van Vlaanderen en Brabant? En wat valt te zeggen over de verschillen tussen de rijke kustprovincies en de arme, dunbevolkte binnenlandse gewesten? Het gedegen onderzoek in de recente geschiedenis heeft al veel verhelderd, maar De Waardt maakt duidelijk dat er ook nog genoeg te ontdekken valt. Hij benadrukt in zijn lezing ook dat het magisch wereldbeeld tot op de dag van vandaag voortleeft, dat het geloof in bovennatuurlijke krachten niet alleen iets van het verleden is. Hij illustreert dit met voorbeelden uit de praktijk.

De eerdere lezingen in de reeks werden gegeven door Vera Hoorens (hoogleraar sociale en culturele psychologie in Leuven), Paul van der Velde (hoogleraar Aziatische Religies in Nijmegen), Jan Bart Gewald (hoogleraar en directeur van het Afrika-Studiecentrum Leiden) en Gerard Rooijakkers (oud-hoogleraar Nederlandse etnologie in Amsterdam). De lezing op vrijdag 6 september begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is 7,50 euro. Aanmelden kan via de site www.indegloria.nl (onder agenda). De lezing is aanvullend en verdiepend met betrekking tot de tentoonstelling ‘Heksenjacht in Peelland’, die nog tot en met 3 november te bezoeken valt in kasteelmuseum Helmond.

Voor programma: klik op de flyer


Lezingenreeks: na de wereldbrand

EMIGRATIE IN DE JAREN '50

  • datum: 07-10-2019
  • plaats: Zalen van Bussel, Sint Jozefstraat 7, 5753 AS DEURNE
  • tijd: inloop 19:30, aanvang 20:00 uur
De Tweede Wereldoorlog werd niet alleen een 'levensveranderende gebeurtenis' voor de miljoenen die groot persoonlijk verlies leden, maar feitelijk voor de hele wereldbevolking. Op de puinhopen van de oorlog werd immers een nieuwe wereld(orde) gebouwd. Denk aan de nieuwe machtsblokken, de Koude Oorlog, de dekolonisatie en de naoorlogse emigratie. Ook in de Peel kregen we daarmee te maken. Wij hadden onze Indiëgangers. En tal van streekgenoten gaven gehoor aan de lokroep om ver van huis - in emigratielanden als Canada, Karel Koppens Australië en Nieuw-Zeeland - een nieuw leven op te bouwen. Wat precies bewoog hen om definitief te breken met het verleden en het vaderland? Op welke problemen stuitten zij? Hoe maakten zij het in den vreemde? En: wat waren de gevolgen van de massale emigratie voor het land dat zij achter zich lieten? Daarover komt Karel Koppens een avond verzorgen. Karel, glastuinder in ruste uit Asten-Heusden, zag begin jaren '50 enkele ooms en tantes en tal van dorpsgenoten emigreren, met medeneming van tal van speelkameraadjes en neefjes en nichtjes. Karel heeft een warm contact onderhouden met zijn overzeese familie en zich verdiept in de emigratie van de jaren '50. Hij komt divers beeldmateriaal met ons delen en ons deelgenoot maken van zijn visie op de 'grote emigratie'.

Voor programma: klik op de flyer


Klik op de foto voor meer informatie (in nieuw window)


Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdag van 9 tot 12 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.