logo

Index

Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Bewoningsgeschiedenis

Welkom bij de bewoningsgeschiedenis van Asten, waarin de cultuurhistorie vanaf circa 1650 tot de Tweede Wereldoorlog staat beschreven. Het doel van dit project is om alle Astenaren en mensen met Astense roots kennis te laten maken en te laten deelnemen aan de geschiedschrijving van Asten. Lezers kunnen door middel van opmerkingen en aanvullingen de website verbeteren. Om privacyredenen en de gelimiteerde toegang tot de archieven na 1940 is een koppeling met de huidige bewoning niet mogelijk.

Referenties

Nagenoeg alle informatie voor de bewoningsgeschiedenissen van huizen in Asten is van het internet gehaald. De bron is het "Historisch onderzoek naar huizen en veldnamen in Asten" van Theo H. Meulendijks, uitgevoerd in 2010, ten behoeve van Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband Peelland, in samenwerking met medewerkers van Regionaal Historisch Informatie Centrum Eindhoven en het Stadsarchief Den Bosch (http://www.saspeelland.nl/theomeulendijks/onderzoek-asten). Voor de periode na 1810 is veel steun verkregen met de genealogische informatie en gegevens uit bevolkingsregisters van Hen van Seccelen en Jan Welten.

Verder is gebruik gemaakt van:

Huisnummers

Huisnummers veranderden in de loop der jaren

  • Voor 1736 was er per gehucht sprake van een huis of hoeve
  • Van 1732-1803 kregen huizen een vast nummer.
  • In de periode 1811-1832 werd het kadaster opgezet en kende elk huis en veld een unieke kadasternaam.
  • Vanaf 1859 zijn bevolkingsregisters gangbaar en kreeg het huis een huizingnummer dat elke tien jaar wisselde tot rond 1929 de straatnamen officieel werden.
  • Rond 1960 en soms ook 1975 zijn de adressen nog veranderd.

Aan het eind van elke bewoningsgeschiedenis van het huis worden samenvattende tabellen gegeven met de huisnummers in de loop van de tijd.

Huizenklasse

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 worden de huizen in verschillende klassen ingedeeld met een bijbehorende belastinggrondslag. Ook in dit document worden die huizenklassen genoemd en dat is bij het kadaster voor het kanton Asten als volgt omschreven:
De huizen zijn verdeeld in acht klassen naar gelang de verscheidenheden, die men tusschen dezelfde vindt. Ze worden over het algemeen door de eigenaren zelve bewoond. De huizen gerangschikt naar mate hunner uitgebreidheid, het meerder of minder regelmatige en gerieflijke hunner inrigting en den staat van onderhoud, waarin zij zich bevinden.

  • Klassen 1 en 2 bevatten eenige, weinige huizen, tot nering of landbouw ingericht, van de noodige ruimte voorzien en op eenen goeden stand geplaatst.
  • Klassen 3 en 4 hier vind men de beste boerewoningen van de vereischte inrigtingen voorzien en in goeden staat van onderhoud.
  • Klassen 5 en 6 zijn middelmatige boerewoningen met mindere inrigting en in matige staat van onderhoud.
  • Klassen 7 en 8 zijn zamengesteld uit mindere en geringe soort van boerenwoningen en ambachtslieden, deels minder, deels slecht onderhouden.
  • Klassen 9 en 10 hier vind men de geringe woningen van daglooners of landbouwers en die der behoeftige volksklassen, waarvan de klasse 8 slechts met een deur en venster en bijna onbewoonbaar zijn.

Verklaring van kleuren

Tekst in zwart is de verbindende verhaallijn
Tekst in blauw refereert naar archiefmateriaal of geciteerde teksten van internet
Tekst in groen duidt op een verhaal over bewoners van het huis
Tekst in paars is een vertaalde tekst.

Een tabel met gele achtergrond betreft een gezinsreconstructie
Een tabel met groene achtergrond geeft de huisnummering voor 1736
Een tabel met blauwe achtergrond slaat op het huizenquohier in de periode 1736-1803
Een tabel met een roze achtergrond hebben betrekking op de kadasternummers rond 1832
Een tabel met een oranje achtergrond betreft de huizingnummers uit het bevolkingsregister over de periode 1859-1938.

Verklaring van tekens

Als een datum wordt voorafgegaan door ±, betekent dit een vermoedelijke datum en plaats en is niet gebaseerd op archieven
Wordt een datum voorafgegaan door < of > teken dan wordt hun afwezigheid respectievelijk aanwezigheid in archieven genoemd, maar is er geen akte te vinden in de doop-, trouw- of begraafarchieven

In tabellen met gezinsreconstructies zijn hyperlinks (aangegeven in lichtblauw voorafgegaan met 'zie') opgenomen voor verwijzingen naar toekomst, waarbij is zoveel mogelijk getracht is om te verwijzen naar het woonhuis. Hyperlinks (aangegeven in lichtblauw voorafgegaan met 'zie') in de tekst verwijzen naar de afkomst en hier wordt getracht verwijzingen naar het geboortehuis te maken of in het geval van een verhuizing naar hun nieuw woonadres.

Disclaimer

Mocht er op de website informatie staan en heeft u daar bezwaar tegen, dan horen wij dat graag en verwijderen wij deze zonder navraag naar redenen. Als er aantoonbaar auteursrechten geschonden zijn wordt het betreffende stuk verwijderd of aangepast.


Norbert Lammers


De website heeft op dit moment 1.245 pagina's


Laatst bijgewerkt op 13 maart 2023, 12:36:52

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen