vonder kop
vonder kop
Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdag van 9 tot 12 uur en donderdag van 19 tot 21 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.

Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Bewoningsgeschiedenis

Welkom bij de bewoningsgeschiedenis van Asten, waarin de cultuurhistorie vanaf circa 1650 tot de Tweede Wereldoorlog staat beschreven. Het doel van dit project is om alle Astenaren en mensen met Astense roots kennis te laten maken en te laten deelnemen aan de geschiedschrijving van Asten. Lezers kunnen door middel van opmerkingen en aanvullingen de website verbeteren. Om privacyredenen en de gelimiteerde toegang tot de archieven na 1940 is een koppeling met de huidige bewoning niet mogelijk.

Referenties

Nagenoeg alle informatie voor de bewoningsgeschiedenissen van huizen in Asten is van het internet gehaald.

De bron is het "Historisch onderzoek naar huizen en veldnamen in Asten" van Theo H. Meulendijks, uitgevoerd in 2010, ten behoeve van Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband Peelland, in samenwerking met medewerkers van Historisch Informatie Centrum Eindhoven en het Stadsarchief Den Bosch (http://www.saspeelland.nl/theomeulendijks/onderzoek-asten). Voor de periode na 1810 is veel steun verkregen met de genealogische informatie en gegevens uit bevolkingsregisters van Hen van Seccelen en Jan Welten.

Verder is gebruik gemaakt van:

Huisnummers

Huisnummers veranderden in de loop der jaren

  • Voor 1736 was er per gehucht sprake van een huis of hoeve
  • Van 1732-1803 kregen huizen een vast nummer.
  • In de periode 1811-1832 werd het kadaster opgezet en kende elk huis en veld een unieke kadasternaam.
  • Vanaf 1859 zijn bevolkingsregisters gangbaar en kreeg het huis een huizingnummer dat elke tien jaar wisselde tot rond 1925 de straatnamen officieel werden.
  • Rond 1960 en soms ook 1975 zijn de adressen nog veranderd.

Aan het eind van elke bewoningsgeschiedenis van het huis worden samenvattende tabellen gegeven met de huisnummers in de loop van de tijd.

Verklaring van kleuren

Tekst in zwart is de verbindende verhaallijn
Tekst in blauw refereert naar archiefmateriaal of geciteerde teksten van internet
Tekst in groen duidt op een verhaal over bewoners van het huis
Tekst in paars is een vertaalde tekst.

Een tabel met gele achtergrond betreft een gezinsreconstructie
Een tabel met groene achtergrond geeft de huisnummering voor 1736
Een tabel met blauwe achtergrond slaat op het huizenquohier in de periode 1736-1803
Een tabel met een roze achtergrond hebben betrekking op de kadasternummers rond 1832
Een tabel met een oranje achtergrond betreft de huizingnummers uit het bevolkingsregister over de periode 1859-1938.

Disclaimer

Mocht er op de website informatie staan en heeft u daar bezwaar tegen, dan horen wij dat graag en verwijderen wij deze zonder navraag naar redenen. Als er aantoonbaar auteursrechten geschonden zijn wordt het betreffende stuk verwijderd of aangepast.


Norbert Lammers


De website heeft op dit moment 993 pagina's, 14.159 bestanden, 27.748 personen en 5.218 adressen


Laatst bijgewerkt op 7 mei 2019, 21:48:04

Heemkundekring De Vonder Asten-Someren, Molenstraat 10, 5711 EW Someren, tel. 0493-472423