vonder kop
vonder kop

Prins Bernhardstraat 24

In de monumentenlijst van heemkundekring de Vonder wordt beweerd dat dit huis uit 1750 stamt, hetgeen echter niet in het huizenquohier is terug te vinden. Volgens diezelfde bron was het huis in eigendom van de familie Leenen en dat leidt tot de mogelijke reconstructie dat de uit Someren afkomstige Antonie Leenen dit huis via zijn vrouw erft van de familie Vervoordeldonk.

Antonius Petri Leenen is geboren te Someren op 25-02-1735 als zoon van Petrus Theodorus Leynen en Maria Johannes Verdeysseldonck. Hij is op 20-01-1760 te Asten getrouwd met Isabella Johannis Vervoordeldonk, geboren te Deurne op 29-07-1737 als dochter van Joannes Hendriks Vervoordeldonk en Henrica Henrici van Bree:

01

Het gezin van Antonius Petri Leenen en Isabella Johannis Vervoordeldonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 01-03-1761 Asten 21-11-1790
Johannes Laurens Jelisse
Asten 08-11-1844
2 Theodorus Asten 18-09-1763 Asten 21-05-1797
Anna Margarita vd Cruys
Asten 19-07-1843
3 Johannes Asten 05-01-1767 Ongehuwd Asten 13-06-1831
4 Henricus Asten 04-02-1770 Someren 02-05-1826
Petronella Rooijmans
Someren 19-06-1840 zie Voormalig huis, G506
5 Johanna Maria Asten 13-10-1772 Asten 28-01-1798
Wilhelmus Jan Verberne
Asten 13-10-1800 zie ook Voormalig huis, G5034
6 Petrus Asten 30-10-1775 Asten 13-05-1810
Petronella Janse de Vet
Asten 23-04-1815
Petronella van de Mortel
Asten 18-05-1852 zie Voormalig huis, G506
7 Aldegondis Asten 03-08-1780 Asten 13-05-1810
Pieter Jan Colen
Asten 13-05-1847

Isabella Johannis Vervoordeldonk is op 24-06-1782 te Asten overleden en Antonius Petri Leenen is op 12-07-1793 te Asten overleden.

Wilhelmus Verberne, als weduwnaar van Johanna Maria Leenen (zie Voormalig huis, G503), erft dit huis in het dorp van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 2 verso; 17-02-1806
Hendrikus Leenen, Pieter Leenen, Allegonda Leenen, Jan Laurens Jelisse getrouwd met Hendrina Leenen, Dirk Leenen, Wilhelmus Verberne weduwnaar Jennemaria Leenen voor hun onmondige kind en Jan Leenen. Zij verdelen vaste goederen:
1e lot krijgen Hendrikus, Pieter en Allegonda bij elkander wonend, huis, stal en schaapskooi, bakhuis en schop, hof en aangelag op Voordeldonk. Land en groes rond Voordeldonk 19 lopense. Belast met 4 vat rogge per jaar aan het Sint Cathalijnegilde in een meerdere pacht. Zij zullen voldoen aan Jan Leenen ƒ 500,- à 4%.
2e lot krijgt Jan Laurens Jelisse land en groes rond Voordeldonk 13 lopense. Dit lot zal voldoen aan Dirk Leenen ƒ 575,-; ƒ 600,- aan Wilhelmus Verberne; reeds verrekend bij de deling der goederen.
3e lot krijgt Dirk Leenen ƒ 575,- uit te keren door de ontvanger van het 2e lot.
4e lot krijgen Wilhelmus Verberne en zijn kind, huis, schuur, smidse en hof in het Dorp bij hem in bewoning 1 lopense; huis, stal, hof in het Dorp in bewoning bij Jelis van den Boomen ½ lopense; land en groes in het dorp 10 lopense. ƒ 600,- welke reeds ontvangen zijn van de ontvanger van het 2e lot.
5e lot krijgt Jan Leenen ƒ 500,- à 4% te ontvangen van de verkrijger van het 1e lot.

Het betreft het huis dat bewoond werd door Jelis van de Boomen, geboren te Asten op 31-03-1765 als zoon van Joannes Jansse van den Boomen en Elizabeth Jelis Vreynsse. Hij is op 26-04-1795 te Asten getrouwd met Johanna Willem van Dijk, geboren te Asten op 05-12-1768 als dochter van Wilhelmus Joannes van Dijk en Maria Wilhelmi Slaats.

Johanna Maria Antony Leenen is geboren te Asten op 13-10-1772 en op 28-01-1798 te Asten getrouwd met Wilhelmus Jan Verberne, geboren te Deurne op 09-02-1771 als zoon van Johannes Judocus Verberne en Wilhelmina Jansen Hermans. Na het overlijden van Johanna Maria Antony Leenen op 13-10-1800 te Asten, is Wilhelmus Jan Verberne op 17-02-1805 te Asten hertrouwd met Helena van Dueren, geboren te Asten op 26-12-1776 als dochter van Adriaan van Dueren en Maria Francis van de Vorst.

02

De gezinnen van Johanna Maria Antony Leenen met Wilhelmus Jan Verberne en van Wilhelmus Jan Verberne met Helena van Dueren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 25-10-1798 Asten 07-04-1826
Johanna Maria Michielsen
Asten 22-10-1872 A14a
2 Johannes* Asten 09-01-1806 Asten 29-04-1840
Joanna Maria Bluijssen
Asten 23-05-1843

* kind uit het tweede huwelijk van Wilhelmus Jan Verberne

Wilhelmus Verberne en zijn zoon Antonius Verberne, geboren te Asten op 25-10-1798, verkopen dit huis aan David Horn:

Notarieel Archief 45-38 Asten 10-06-1822:
Wilhelmus en Antonie Verberne verkopen aan David Horn, een huisinge met schuur en werkhuisje met de hof, gelegen in het Dorp. groot ½ lopen, ene zijde de weduwe Jan van Hoek, andere zijde Wilbert van Bussel.

Wilhelmus Jan Verberne en Helena van Dueren zijn op het Marktveld gaan wonen. Helena van Dueren is op 08-04-1846 te Asten overleden en Wilhelmus Jan Verberne is op 16-03-1851 te Asten overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het tot fabriek omgebouwde huis (zie ook Voormalige fabriek, G499) op naam van David Horn:

Kadaster 1811-1832; G499:
Fabriek groot 06 roede 20 el, het Dorp, klassen 1.
Eigenaar: David van Horn.

03

04

Tussen 1815 en 1830 vestigden zich in Zuidoost Noord-Brabant veel katoenspinners uit de Duitse gebieden vanwege hoge invoerrechten op Duitse garens. Zo kwam David Horn uit Waldniel in Asten terecht en begon daar een spinnerij. David Horn is geboren te Waldniel (Viersen) rond 1762 als zoon van Henricus Horn en Sibilia Curlis. Hij is op 15-03-1794 te Monchengladbach getrouwd met Sibilia Catharina Busch, geboren te Monchengladbach op 17-04-1768 als dochter van Anton Busch en Maria Catharina Friedrichs. Hieronder het gezin van David Horn en Sibilia Catharina Busch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heinrich Anton Mönchengladbach 24-05-1795 Mönchengladbach 09-10-1832
Anna Sophia Lamberts
2 Maria Sibilia Oberniedergeburth 26-11-1796 Ongehuwd Asten 15-09-1871 A84
3 Sibilia Christina Oberniedergeburth 25-11-1798 Ongehuwd Asten 13-04-1879 A84
4 Pieter Coenraad Oberniedergeburth 17-12-1800 Ongehuwd Asten 30-12-1849
5 Heinrich Oberniedergeburth 09-04-1803 Ongehuwd Asten 06-04-1879
6 Anna Oberniedergeburth 21-03-1805 Asten 24-08-1830
Willem Hendrik Schut
Asten 28-09-1874 A84
7 Johann Wilhelm Oberniedergeburth 19-02-1808 Kind Oberniedergeburth ±1808
8 Frederik Wilhelm Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 03-09-1832
9 Louisa Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 12-02-1878 A84
10 Johann Peter Oberniedergeburth 13-08-1812 Kind Oberniedergeburth ±1812

David Horn verhuist rond 1826 naar een nabijgelegen huis (zie Burgemeester Frenckenstraat 47), waarna hij waarschijnlijk dit huis heeft omgebouwd tot fabriek.

David Horn is op 18-02-1846 te Asten overleden, zoals te lezen is in onderstaande advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 26-02-1846 en Sibilia Catharina Busch is op 11-08-1854 te Asten overleden.

05

In de Opregte Haarlemsche Courant van 11-07-1856 veilen hun nabestaanden de fabrieksgebouwen en een boerderij op de Pannenhoef:

06

Daarna is dit deel van de fabriek weer als woning in gebruik genomen door de familie Sieverts:

Johan Cornelus Adolph Sieverts is geboren te Wesel (D) op 14-06-1798 als zoon van Cornelus Daniel Sieverts en Wilhelmina Sophia Henriette Springer. Hij is als hoofdcommies op 25-07-1828 te Veghel getrouwd met Anna Maria Baas, geboren te Dussen op 01-12-1805 als dochter van sluiswachter Jan Baas en Elisabeth Johanna van Hemert. Na haar overlijden te Valkenswaard op 29-11-1840 is Johan Cornelus Adolph Sieverts op 17-04-1841 te Budel hertrouwd met Hendrika Maria Wilhelmina Schreij, geboren te Budel op 12-07-1817 als dochter van drukker Arnold Jacob Antoon Schreij en Hendrika Margareta Maria Lillij.

Johan Cornelus Adolph Sieverts is op 03-05-1845 te Lage Mierde overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Hendrika Maria Wilhelmina Schreij samen met haar vader Arnold Jacob Antoon Schreij, geboren te Bragt (D) op 23-09-1781 als zoon van Nicolaass Schreij en Amelia Maubach en dochter Jeanne Cornelia Adolphina Sieverts in het huis met huizingnummer A87:

07

Arnold Jacob Antoon Schreij is op 31-12-1859 te Asten overleden en dit staat vermeld in de Opregte Haarlemsche Courant van 04-01-1860:

08

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 woont Hendrika Maria Wilhelmina Schreij met haar kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A122 en A127:

09

Hendrika Maria Wilhelmina Schreij verhuist naar A90 en in 1887 naar Heeze en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-01-1887 verkoopt zij huisraad, die voor die tijd van enige luxe getuigen. Zij is te Breda op 24-04-1901 overleden.

Het pand met dan kadasternummer G1464 is daarna gekocht door Petrus Nicolaas Leenen, geboren te Asten op 01-09-1855 als zoon van Hendrik Leenen en Johanna Maria Goossens. Hij is als sigarenfabrikant te Asten op 20-07-1880 getrouwd met Johanna Adriana Schellings, geboren op 29-01-1855 te Asten als dochter van Hendricus Schellings en Anna Catharina van den Eijnden.

10
11

Petrus Nicolaas Leenen is een kleinzoon van Pieter Leenen en Petronella van de Mortel. Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont Petrus Nicolaas Leenen met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A123, A140 en A147. Zijn beroep verandert wel van klerk naar winkelier:

12

Petrus Nicolaas is kerkmeester en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-02-1899 is hij betrokken bij de afbraak van de oude kerk:

13

Foto van de Tramstraat circa 1905 met links de handel in steenkolen en koloniale waren van Petrus Nicolaas Leenen. Rechts vooraan de woningen van Ceel Driessen en Donhuizen en daarachter juist voor de boom de winkel van Jac Bax. Links voor het huis Theodoor Leenen, geboren op 23-05-1894 te Asten en rechts van hem Frans Eijsbouts en Antoon Leenen, geboren te Asten op 02-04-1893.

14

In dagblad De Tijd van 19-12-1913 wordt Petrus Nicolaas Leenen benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de ongevallenverzekering:

15

Petrus Nicolaas Leenen is op 27-08-1920 te Asten overleden en het huis is daarna gesplitst. In een deel woont zijn weduwe (zie hieronder) en een ander deel is verkocht aan Wilhelmus Trepels (zie Prins Bernhardstraat 22).

Johanna Adriana Schellings woont over de periode 1920-1930 met haar kinderen in het deel van het huis met huizingnummer A174, ook bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 2:

16

Johanna Adriana Schellings is op 16-04-1931 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Petrus Nicolaas Leenen en Johanna Adriana Leenen:

17
18

Over de periode 1930-1938 is dochter Maria Isabella Hendrica (Marie) Leenen, geboren te Asten op 28-02-1891 hoofd van het huis. Zij is onderwijzeres en woont samen met haar zus Henrica Catharina Wilhelmina (Jet) Leenen in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 2:

19

Eind 1941 vestigt dokter Schellekens zich bij de dames Leenen in Asten volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-12-1941.

Ook zijn schoonvader Hendrik Mooren, geboren te Leeuwen op 29-04-1885 woont getuige onderstaande advertentie in het Peelbelang van 14-04-1945 in bij de dames Leenen.

20
21

Antonius Henricus Petrus Maria (Tonny) Schellekens is geboren te Berghem op 13-06-1914 als zoon van Antonius Johannes Adrianus Schellekens en Louisa Antoinetta Alphonsa Maria Immens. Hij is in november 1943 te Asten getrouwd met Anna Maria Helena (Annie) Mooren, geboren op 30-12-1918 te Roermond als dochter van Hendricus Hubertus Mooren en Johanetta Steinmeijer.

Hieronder de advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1943.

22

Dokter Schellekens is soms afwezig zoals links in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1943 en rechts in het Peelbelang van 02-06-1945. Zijn collega dokter Jacobs in Someren neemt dan waar:

23
24

Antonius Henricus Petrus Maria (Tonny) Schellekens is op 15-11-2009 te Nijmegen overleden en Anna Maria Helena (Annie) Mooren is op 29-08-2015 te Nijmegen overleden. Hieronder de overlijdensadvertenties van Mensenlinq.

25
26

Maria Isabella Hendrica (Marie) Leenen is op 02-04-1977 te Asten overleden en Henrica Catharina Wilhelmina (Jet) Leenen is op 30-05-1977 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

27

28

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

col1 col2
Object: Prins Bernhardstraat 22-24, tot 1960 Stationsstraat 20 en Burgemeester Frenckenstraat 2.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar: circa 1750. Verbouwingen circa 1825; 1943 initiatiefnemer mejuffrouw Maria Isabella Henrica Leenen, onderwijzeres, Burgemeester Frenckenstraat 2; 1977 verbouw.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1750 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Leenen. Koloniale winkel, kolenhandel en groentendrogerij Leenen; dokterspraktijk dokter Schellekens; later restaurant "In 't Eeuwig Leven".
Soort woning: Typisch Brabants dorpswoonhuis. Is door zijn omvang sterk bepalend voor het karakter van de omgeving.
Interview: Gevel is origineel, is gestut en van binnen verbouwd. Eerste eigenaar Leenen. Vroeger koloniale winkel, kolenhandel en drogerij van groenten (met hele hoge schuur). Eerst winkelpand, daarna 4 woningen en dokterspraktijk. Dokter Schellekens en juffrouw Reij hebben er gewoond.

Hieronder een foto rond 1950 en 2000 van het huis op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Burgemeester Frenckenstraat:

29
30

Overzicht bewoners

Dorp huis

Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Antoni Leenen Someren 25-02-1735
1766 Antoni Leenen Someren 25-02-1735
1771 Antoni Leenen Someren 25-02-1735
1776 Antoni Leenen Someren 25-02-1735
1781 Antoni Leenen Someren 25-02-1735
1798 Wilhelmus Jan Verberne Deurne 09-02-1771 Jelis van den Boomen Asten 31-03-1765
1803 Wilhelmus Jan Verberne Deurne 09-02-1771 Jelis van den Boomen Asten 31-03-1765

Kadasternummer G499

# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G499 1832 David Horn Waldniel ±1762

Burgemeester Frenckenstraat 2

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 Jelis van den Boomen Asten 31-03-1765 Joanna M van Dijk Asten 05-12-1768
1822-1826 David Horn Waldniel ±1762 Sibilia C Busch Mönchengladbach 17-04-1768
1826-1856 verhuurd aan derden
1856-1859 Maria W Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A87 1859-1869 Maria W Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A122 1869-1879 Maria W Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A127 1879-1880 Maria W Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts naar A90
A127 1880-1890 Petrus N Leenen Asten 01-09-1855 Johanna A Schellings Asten 29-01-1855
A123 1890-1900 Petrus N Leenen Asten 01-09-1855 Johanna A Schellings Asten 29-01-1855
A140 1900-1910 Petrus N Leenen Asten 01-09-1855 Johanna A Schellings Asten 29-01-1855
A147 1910-1920 Petrus N Leenen Asten 01-09-1855 Johanna A Schellings Asten 29-01-1855 27-08-1920
A147 1920 huis gesplitst
A174 1920-1930 Johanna A Schellings Asten 29-01-1855 weduwe Leenen 16-04-1931
2 1930-1938 Maria Isabella Leenen Asten 28-02-1891 met zuster
2 1938 Maria Isabella Leenen Asten 28-02-1891 met zuster
2 inw 1941 Antonius Schellekens Berghem 13-06-1914 Anna Maria Mooren Roermond 30-12-1918

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2018, 20:09:57

Heemkundekring De Vonder Asten-Someren, Molenstraat 10, 5711 EW Someren, tel. 0493-472423
Heemhuis open op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur