logo WELKOM
FACEBOOK
ADM

Heemkundekring De Vonder Asten-Someren

vrijdag 19 januari 2018

Ga naar de nieuwe website >>>

anbi peelbelang facebook
wijnen gelerijlogo vonder

Nieuw: ALLE Astense toponiemen op een rijtje » klik

De Vonder: lezingen en excursies

woensdag 28 februari 2018: Wielernest Someren

Wielernest Someren

VAN 20.00 TOT 22.00 | SPREKER = Rien van Horik | PLAATS = Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren
LEZING “WIELERNEST” SOMEREN
Let op: datum gewijzigd!

Op woensdag 28 februari 2018 (was 21 feb) verzorgt de lokale wielerpresentator Rien van Horik een lezing over de rijke wielerhistorie van Someren en de kerkdorpen Eind, Heide en Lierop. Vanaf het begin van de vorige eeuw nemen deze “wielernesten” een belangrijke plaats in als het gaat over de wielersport in de Peelregio. Niet alleen op organisatorisch gebied maar ook gezien de prestaties van de plaatselijke wielrenners in de loop der jaren. Aan de hand van authentiek fotomateriaal, origineel beeldmateriaal van de NOS waarin te zien is hoe Jan Spetgens de nationale titel heeft veroverd en gesprekken met oud-renners komt de lokale wielergeschiedenis uitgebreid aan bod. De avond wordt afgesloten met een aangepaste uitvoering van de quiz “Wielerpetje op, wielerpetje af.”

Rien van Horik (61) is vorig jaar na 40 jaar als leraar werkzaam te zijn geweest op basisschool “De Vonder” in Someren-Eind gestart met een eigen presentatiebedrijf rienvanhorikcycling. Als tiener stond hij in het midden van de jaren zestig in zijn geboortedorp Lierop aan de wieg van de “Toer dur Lierup”. Vanaf het begin van de jaren tachtig is hij actief als speaker bij KNWU-wielerwedstrijden op de nationale en internationale kalender. Zijn ruime interesse in de historie van de regionale wielersport is een reden voor zijn plannen om het boek “De Pedaalridders van de Peel” uit te gaan brengen.

dinsdag 13 maart 2018: Contactavond en Dialect

Contactavond en Dialect

AANVANG: 20.00 UUR | SPREKER = Peer Welten en Piet Snijders | PLAATS = Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren
Contactavond en Dialect met Peer & Piet

Datum: Dinsdag 13 maart 2018
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: Alleen voor leden van De Vonder

De Contactavond met quiz die vorig jaar werd verzorgd door de Hirre van Zömmere is zo goed bevallen, dat we op de komende Contactavond wederom een gepaste portie dialect willen serveren. Het ligt voor de hand om deze keer de Astense dialectbobo's aan het woord te laten. Probleem is evenwel: wie zijn dat?

Asten heeft geen Hirre van Aaste, en de mensen die vroeger voor de Heren van Asten doorgingen bieden qua dialect weinig houvast. Die Heren kwamen immers van ver, woonden zelden in hun kasteel en spraken liever deftig dan plat. De laatste kasteelvrouwe - de douairière Clemens baron van Hövell van Westervlier en Weezeveld, geboren gravin Marie Josèphe Brigitte d'Espinay Saint-Luc - had weliswaar een meer dan schitterende tongval, maar ook haar hebben we nooit op 'plat Aastes' kunnen betrappen.

Op zoek dus naar minder doorluchtige 'Aastese dialectsprèèkers, en warempel, we hebben er een paar gevonden. En mooier nog: ze hebben ook toegezegd aan onze dialectavond te willen meewerken. Het wordt een gelegenheidscombinatie met Piet Snijders en Peer Welten en wat ze gaan doen zat bij het samenstellen van dit blad 'nog in ne wije zak'.

Piet Snijders is oud-leerling van het onderwijzerskwintet Marie van der Zanden, Leo van de Manakker, Ton Berkers, Joseph van Eijk en Geert Huys sr. aan de St. Antonius jongensschool te Asten-Heusden. Behalve dat vijftal hebben ook de leraren Nederlands Bouwmans (St. Radboud-ULO Asten) en Doornbosch (PiusXII College Deurne) bij hem het dialect d'r uit proberen te slaan, maar zonder resultaat. Desondanks is Piet er als dagbladjournalist in geslaagd om van taal zijn kostwinning te maken. In vrije tijd zingt hij al heel lang in dialect bij volksmuziekgroep Horlepiep en in 2005/2006 was hij coördinator van de werkgroep die het dialectboek Aastes van heure Zegge het licht deed zien.

De tweede 'Aastese diejalektsprèèker' die we hebben weten te strikken is Peer Welten. Een purist zoals u meteen ziet. Behalve dat is Peer derde jongste uit 't negen kinderen tellende gezin van Driek Welten en Anna van Bussel uit 'd'n Himmel'. Peer is ook muzikant en een geboren dialectzanger, eentje die getuige een van zijn prachtige liedjes op YouTube een heuse haat-liefderelatie opbouwde met zijn onderwijzeres 'op Vorreldonk', de statige Juffrouw de Vent. Verder is Peer wereldberoemd in Asten vanwege zijn website 'Himmels', waarop hij een schat aan nostalgisch erfgoed heeft samengebracht. In 2016 vierde hij het vijfjarig bestaan van die website bij 'In de Gloria' met het amusante life-programma 'Zal 'k us wá vurtelle?'.

Wat ons betreft: graag! We zijn heel benieuwd naar de combinatie Peer & Piet!

dinsdag 3 april 2018: Jaarvergadering en Opgravingen in Someren

Jaarvergadering en Opgravingen in Someren

20.00 TOT 22.00 UUR | SPREKER = Fokko Kortlang | PLAATS = Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten
Alleen voor leden van De Vonder

Someren 1990: grote archeologische ontdekking! In 1990 werd bij toeval een archeologische ontdekking gedaan tijdens de aanleg van een paar straten in de nieuw te bouwen woonwijk Waterdael in Someren. Drie amateurarcheologen speurden de openliggende grond af, en vonden donkere vlekken en een scherf. Deze bleken onderdeel te zijn van een groot grafveld uit de ijzertijd. Vanaf dat moment zijn rondom de dorpskern van Someren, op het zogenaamde dekzandeiland tussen de kleine Aa en Aa, diverse opgravingen uitgevoerd. In totaal is maar liefst 35 hectare door archeologen, vrijwilligers en studenten onderzocht.

Bij alle opgravingen in Someren zijn veel bijzondere vondsten gedaan. Waaronder grafvelden, karrensporen uit de prehistorie, boerderijerven uit de ijzertijd, boerderijen en een krijgersgraf uit de Romeinse tijd en vele gebouwen en waterputten uit de middeleeuwen. “Door de lemigheid van de grond en de metersdikke lagen plaggenbemesting vanaf de middeleeuwen zijn veel sporen uitzonderlijk goed bewaard gebleven”, zegt Fokko Kortlang, de spreker van vanavond.

Op de verschillende opgravingslocaties zijn grote afbeeldingen geplaatst van de belangrijkste vondsten in het betreffende gebied. De prenten zijn ook terug te vinden in het boek Voordat Someren Someren werd. “De belangrijkste vondsten zijn samengevat in vijf platen, die als een canon van archeologische iconen door Someren verspreid staan”, aldus de archeoloog. Op een van de platen is het graf van de Romeinse krijger afgebeeld, andere platen tonen de bouw van een waterput en een erf uit de ijzertijd. Aan de Acaciaweg staat de afbeelding van de omgrachte hoeve, waarvan op die locatie resten gevonden zijn. Op weer een andere prent is een plattegrond uit het verre verleden van Someren afgebeeld met op de voorgrond het grafveld en daarachter een veld met akkertjes, begrensd door de Aa en het landschap van de Peel.

“We hebben geprobeerd de platen zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de tijd. Daarom zijn er ook mensen op afgebeeld die laten zien hoe het dagelijkse leven zich in de betreffende periode afspeelde”, legt Kortlang uit. Samen met de afbeeldingen geeft het boek volgens de archeoloog aan de hand van reconstructietekeningen, kaarten, foto’s van de archeologische werkzaamheden en vondsten en toegankelijke teksten een inkijkje in het dagelijks leven van de mensen die in Someren woonden, lang voordat Someren Someren heette.

Lezingenreeks 2015: Cultuurhistorie in de Peel >> FOLDER
(aanmelden 0493-691865 of website Klok & Peel kosten 25 euro voor alle vijf)

maandag 5 februari 2018: Verleden, heden én toekomst van de oecumene

Verleden, heden én toekomst van de oecumene

19.30-21.30 | SPREKER = Mgr. Gerard de Korte | PLAATS = Museum Klok & Peel
LET OP deze lezing begint een half uur eerder dan gewoonlijk. Voor de finale - als daar bij een lezingencyclus sprake van kan zijn - komt de Bossche bisschop Mgr. Gerard de Korte maandag 5 februari naar Asten. Verleden, heden én toekomst van de oecumene vormen zijn passie en daar komt hij graag over vertellen.

De Vonder: mensen

bestuur contact devonder eregalerij lidmaatschap vrienden werkgroepen

De Vonder: gebouwen

archeologiehuis genealogie heemhuis heemkamer

De Vonder: projecten

archeologie brabantcloud dorpswandelingen ict toponiemen

De Vonder: diversen

... hier staan steeds weer andere links...

Erfgoed Geowiki Deurne Wiki ALLE LINKS
heemkunde belgie
genealogie.startpagina
hkk heeze-leende
archeologie.startpagina
brabant foto-film
hkk beek en donk