logo

Index


Burgemeester Frenckenstraat 49

Dit huis is gebouwd rond 1920 en wordt bewoond door Peter Antoon Gitzels, geboren te Venraij op 18-01-1859 als zoon van Gerard Gitsels en Johanna Hendrika Reijnen. Hij is sinds 08-09-1920 weduwnaar van Sophia Aleida Johanna Nas, geboren te Bemmel op 28-10-1862 als dochter van Johannes Nas en Joanna van Uden, met wie hij op 29-10-1889 te Bemmel getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij met zijn kinderen in het huis met huizingnummer A183, ook bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 9:

01

Peter Antoon Gitzels is op 10-02-1932 te Asten overleden, rechts zijn bidprentje en onder de grafsteen van Antoon Gitzels, Sophia Nas en Rikus Gitsels op het kerkhof in Asten.

02

03

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont onderwijzeres Hendrika Johanna Maria (Rikus) Gitzels, geboren te Asten op 28-08-1897 samen met haar broer Johannes Antonius Gerardus Gitzels en nicht Johanna Petronella Sophia Gitzels in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 9:

04

Rond 1935 (zie advertentie uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-04-1935) komt vanuit de Julianastraat 1 zuster Johanna Hendrika Josephina Gitzels, geboren op 07-03-1892 te Asten in het huis wonen. Zij is op 09-05-1922 te Asten getrouwd met Carolus Johannes (Johan) Leenen, geboren te Asten op 25-06-1892 als zoon van Peter Johannes Leenen en Johanna Maria Schellings. 05

06

Carolus Johannes Leenen is op 01-06-1962 te Rotterdam overleden en Johanna Hendrika Josephina Gitzels is op 09-10-1975 te Valkenswaard overleden.

07 08
Onderwijzeres Hendrika Johanna Maria (Rikus) Gitzels is inwonend en wordt later weer hoofdbewoner van het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 9, zoals we uit nevenstaande advertentie uit de Maasbode van 07-07-1962 kunnen opmaken. 09

Bij het Brabants Historisch Informatie Centrum lezen we de volgende geschiedschrijving over Rikus Gitzels:

Lang zal ik geen onderwijzeres zijn, dacht Rikus Gitsels toen zij in 1916 slaagde voor de kweekschool. Maar het liep anders. Na een korte tijd in Oerle en Vlierden kreeg zij een aanstelling voor de tweede klas van de jongensschool van meester Ten Haaf in Asten. Ze bleef er tot aan haar pensioen en nog lang nadien was zij actief voor de Astense jeugd.

Hendrika Johanna Maria Gitsels, roepnaam Rikus, werd geboren in Asten op 2 augustus 1897. Ze overleed daar ook, op 2 februari 2001, op 103-jarige leeftijd. Juffrouw Gitsels was de dochter van Peter Antoon Gitsels en Sophia Aleijda Johanna Nas. Haar vader was molenaar, haar moeder runde hotel Gitsels. Rikus ging naar de kweekschool in Dongen en kwam zoals gezegd al snel na haar opleiding terug naar Asten als lerares aan de lagere jongensschool. Buiten de school speelde zij vooral een grote rol bij de ontwikkeling van de meisjes in Asten.

Op haar initiatief konden Emmy de Bruin en Jo Hoes in 1947 het startsein geven voor een gidsengroep van twaalf meisjes. Meisjes kregen in die tijd meestal niet meer onderwijs dan lagere school. Pas in 1946 startte de Nederlandse Christelijke Boerenbond met landbouwhuishoudcursussen; enige jaren later werd een landbouwhuishoudschool opgericht. Bij de jonge vrouwen was grote behoefte aan verdere ontwikkeling en juffrouw Gitsels stilde die honger door het geven van enkele cursussen.

10 11

Haar levenswerk werd echter de Mater Amabilisschool. Dat was een school voor meisjes van 17 jaar en ouder van elke stand of beroep. Een levensschool, waar de meisjes werden voorbereid op hun taken in het huwelijk of als ongehuwde vrouwen in de wereld.
In 1940 was de Belgische mejuffrouw Schouwenaars zo'n school begonnen in Kontich bij Antwerpen. Op verzoek van juffrouw Gitsels kwam mejuffrouw Schouwenaars in oktober 1948 naar Asten om daar een uiteenzetting te houden over het schoolsysteem. Na het overwinnen van de nodige hobbels kon in het voorjaar van 1949 in Asten een Mater Amabilisschool worden geopend, de tweede in Brabant.

Het was een groot succes. Bij het afscheid van juffrouw Gitsels in 1963 telde de school 205 cursisten. De cursus duurde drie jaar en de cursisten kregen twee avonden per week les.
In 1962 werd Gitsels Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in 1963 volgde de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, die ze bij de vijftiende diploma-uitreiking aan de cursisten, tevens haar afscheid als hoofdleidster, kreeg uitgereikt.

In het Peelbelang van 21-04-1945 een advertentie om schoenen te ruilen:

12

Hendrika Johanna Maria (Rikus) Gitzels is op 21-02-2001 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

13

Hieronder foto's van de villa aan de huidige Burgemeester Frenckenstraat 49:

14 15

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Burgemeester Frenckenstraat 49
Bouwhistorie: Particuliere bouw van huis, bouwjaar 1920
Gebruikshistorie: Woning van circa 1920 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Johan Leenen-Gitzels, Juffrouw Riekus Gitzels
Soort woning: Woonhuis.
Interview: Woonhuis (herenhuis), gebouwd in 1920 door Johan Leenen-Gitzels (eerste bewoner met de centen). Altijd woonhuis geweest. Architect was Roffelsen. Juffrouw Riekus Gitzels (onderwijzeres) heeft er ook gewoond.

Overzicht bewoners

Burgemeester Frenckenstraat 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A183 1920-1930 Peter Antoon Gitzels Venraij 18-01-1859 met kinderen
9 1930-1932 Peter Antoon Gitzels Venraij 18-01-1859 met kinderen 10-02-1932
9 1932-1935 Hendrika J M Gitzels Asten 28-08-1897 met familie inwonend
9 1935-1938 Carolus Leenen Asten 25-06-1892 Johanna H J Gitzels Asten 07-03-1892

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2018, 12:35:33

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen