logo

Index


Voormalig huis G434

Philips Goossens is geboren rond 1585 en rond 1608 getrouwd met Cathalijn Joost Tielen, geboren te Asten rond 1590 als dochter van Joost Jan Peter Tielen en Heylke Dirck Groetens. Na het overlijden van Philips Goossens rond 1619 is Cathalijn Joost Tielen rond 1620 hertrouwd met Johannes Anthonis Mennen, geboren te Asten rond 1590 als zoon van Thonis Peter Mennen. De gezinnen van Cathalijn Joost Tielen met Philips Goossens en met Johannes Anthonis Mennen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philips Asten ±1609 Asten ±1635
Handerske Dirck Goorts Verberne
Asten 25-02-1684
2 Aert Asten ±1614
3 Luytien Asten ±1620* Asten ±1665
Wilhelmus Jansen van Gerwen
Asten 04-01-1714 zie ook Prins Bernhardstraat 23
4 Jenneke** Asten ±1621 Asten ±1641
Franciscus Judoci van de Loverbosch
Asten 12-04-1707 zie Voormalig huis B409
5 Marij** Asten ±1622 Asten ±1642
Johannes Jan Slaets
Asten ±1692
6 Teuniske** Asten ±1624 Asten 28-04-1646
Michiel Petri Colen
Asten 26-10-1695 zie ook Voormalig huis G591

*  Luytien Philip Goossens, weduwe van Willem van Gerwen, wordt in een document van 03-07-1708 als 90-jarige genoemd
** kinderen uit het tweede huwelijk

In het archief van Asten verkoopt Philips Goossens een stuk land en koopt hij het huis:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 35; 09-11-1609:
Jan Peter Janssen en Philips Goossen Willems getrouwd met Catharina verkopen aan Frans Verlynden land bij 't Dorp, ene zijde Corst Gevart Schepers, andere zijde Henrick Peter Henricx, ene einde de straat, andere einde de weg.

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 20 verso; 25-04-1619:
Aert Hendrick Verhoeven verkoopt aan Phlips Goossens een heerdstadt met huis daarop staande, hof en toebehoren in het Dorp, ene zijde aan de straat, andere zijde erfgenamen Anthonis Joost Romers, ene einde Aert Hendricx. Belast met 1 vat rogge per jaar aan de Vicarye; 2 vat rogge per jaar aan de Custery; 1 malder rogge per jaar aan het Convent van Bynderen; ½ vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten; circa 4 stuiver per jaar grondcijns.

Voor verkopen van een cijns gebruikt Philips Goossens Willems het huis als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 22 verso; 17-05-1619:
Phlips Goossens verkoopt aan Peeter Ghijsberts, wonende te Heuchten een cijns van 12 gulden 10 stuiver per jaar. Onderpand een heerdstadt met huis daarop, grond, hof enzovoorts te Asten, ene zijde en einde de straat, andere zijde erfgenamen Anthonis Joost Romers, andere einde Aert Hendricx; groes achter Ostaden naast Willem van Beke. Belast met het huis 1 vat rogge per jaar aan de Vicarye; 2 vat rogge per jaar aan de Custerye; ½ vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten; 1 malder rogge per jaar aan het Convent van Bynderen; circa 4 stuiver per jaar grondcijns. Marge: 12-06-1641 Gelost aan Peter Gijsbers van Heuchten.

Philips Goossen Willems is rond 1619 overleden en de nabestaanden van Philips Goossen Willems verkopen later het huis aan Philips Willems, mogelijk een zoon van Philips Goossen Willems en Cathalijn Joost Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 90; 13-07-1637:
Jan Anthonis Mennen getrouwd met Cathalijn, weduwe van Philips Goossens, Jan Dircx als momboir van het onmondig kind Jan Goossens, Dirck Franssen momboir van het onmondige kind van wijlen Anthonis Jan Aert Rutten. Zij verkopen aan Philips Willems huis, hof, hofstad en het land aan het einde daarvan, ene zijde Teunis Canters, andere zijde Aert Teunis, ene en andere einde de straat. Belast met: 1 daalder per jaar aan de Heilige Geest te Asten; ƒ 1,- per jaar aan de Custerye.

Zoon Philips Willems Gosen de Smet is geboren te Asten rond 1609 en rond 1635 getrouwd met Henrica (Handerske) Dirck Jan Goorts Verberne, geboren te Asten rond 1605 als dochter van Dirck Jan Goorts en Maria. Hieronder het gezin van Philips Willems de Smet en Henrica (Handerske) Joosten Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 22-12-1637 Asten 14-02-1666
Lucia Huybers Tielen
Asten 11-12-1693
2 Catharina Asten ±1639 Someren 18-09-1667
Joris Jansen van Hoof
Asten 02-09-1685
Thomas Huijberts
Asten 23-10-1702 zie Voormalig huis B711
3 Johanna Asten 03-11-1641 Asten 11-02-1666
Peeter Dircks Flipsen
Asten 24-03-1679 zie Antoniusstraat 47
4 Anna Asten 22-05-1644 Asten 24-11-1669
Johannes Leenders van Heugten
Asten 27-09-1694 zie Voormalig huis C660
5 Arnoldus Asten 01-01-1647 Asten 08-10-1673
Catharina Peeters
Asten 10-01-1678

De geestelijke pacht op de goederen van Philips Willems de Smet wordt door Aert Teunis overgenomen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 20 verso; 13-07-1648:
Aert Teunis neemt over van Philips Willemsse Smidt de geestelijke pacht aan de Costerye, alhier zijnde 16 stuiver per jaar; aan Onze Lieve Vrouwen-aultair 10 stuiver per jaar uit een meerdere rente; aan de Kerk, alhier, 5 stuiver per jaar of 1 vat rogge uit een meerdere rente, met Aert Teunis te gelden.

Philips Willems de Smet erft goederen op de Stegen van zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 123 verso; 27-05-1670:
Er is questie en verschil geresen tussen Dirck Jan Goorts Verbernen en Flips Willems aangaande de huwelijksvoorwaarden gemaakt tussen Dirck en Marie, zijn vrouw. Gevraagd is Mathijs van den Hove, oud schout, Joost Roefs en Goiaert van Gorcum om te arbitreren. Joost Dircx en Jan Cornelissen Horckmans treden op voor Dirck Jan Goorts, hun vader.
Uitspraak van de commissie: Flips Willems zal aanvaarden het goet in de Stegen, met de lasten daarin en de achterstellen van dien met de penningen van den uytcoop van de erfgenamen Hendrick Laurenssen wezende ƒ 500,-. Joost Dircx en Jan Cornelis Horckmans zullen alles, wat in het sterfhuys is bevonden, behouden met uitzondering van twee bedden en twee kisten door Merike ingekocht. Daarenboven zullen zij aan Flips Willems nog moeten voldoen 100 rijksdaalders. Marge: 02-02-1672 Flips Willems heeft ƒ 250,- ontvangen.

Philips Willems de Smet heeft geld tegoed voor zijn smeedwerk:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 53; 03-10-1675:
Flips Willems, aanlegger contra Frans Janssen, gedaagde. Betaling van 3 gulden en 10 stuivers van afgehaald eyserwerck oftewel arbeytsloon.

Als Philips Willems de Smet en Handerske op leeftijd zijn, maken zij hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 22-04-1678:
Philips Willems getrouwd met Handerske Joosten Verheyen. Zij testeren.
Alles aan de langstlevende, om daarmee te mogen handelen naar vrije keuze. Na de dood van de langstlevende gaan de overgebleven goederen naar de kinderen en kindskinderen, met name Willem Philipssen, Catalijn getrouwd met Joris Jansen van Hoof, Elisabeth en Jenneke, onmondige kinderen van Jenneke Flipsen getrouwd geweest met Peeter Dirck Flipsen, Anneke getrouwd met Jan Leendert Joosten van Heuchten, Willem en Jan, onmondige kinderen van wijlen Aert Flipsen getrouwd geweest met Lijneke, dochter Peeter Jan Aerts.
De kinderen, en de onmondige in plaats van hun ouders, zullen ieder, vooruit ƒ 100,- ontvangen. Met dien verstande dat de kinderen van Aert hierin stille blijven staen omdat Aert dit bedrag al heeft gehad. De overige goederen worden daarna hoofdsgewijze verdeeld.

Henrica (Handerske) Verberne is op 22-02-1681 te Asten overleden en Philips Willems de Smet is op 25-02-1684 te Asten overleden. Na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld en wordt zoon Wilhelmus eigenaar van het huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 205; 30-10-1684:
Willem Philips Willems, Catalijn Philips Willems weduwe van Joris Jansen van Hoof, Hendrick Dirck Philips als wettige momboir over Elisabeth en Jenneke Peeters, de twee kinderen van wijlen Peeter Dircks en Jenneke Philips Willems, Jan Leenders van Heughten man van Anneke Philips Willems, Philips Dirck Philips en Matijs Peeter Jan Aerts als wettige momboiren over Willem en Jan, onmondige kinderen van wijlen Aert Philips Willems en Catalijn Peeters. Allen kinderen en erven van wijlen Philips Willems en Handerske Joosten Verberne. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Willem huis, hof, hofstad, schuur, schop en aangelag in het Dorp 2 lopense, ene zijde weduwe Aert Verschuyren, andere zijde Antony Canters, ene en andere einde de wegen; land achter van der Linden de helft van 5 lopense; land op de Lochten de helft van 4 lopense; land achter Antony Canters de helft van 2½ lopense; hooibeemd int Liender 3 lopense; groes Sint Jorisbeempt de helft van 4 lopense. Belast met de helft van 1 stuiver 2 oort per jaar aan de Heer van Asten; de helft van 5 duyten per jaar aan de Heer van Asten; 1 gulden per jaar aan rentmeester Hurnius; ƒ 1- 4-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 300,- aan Jan Leenders van Heughten, zijn zwager. Alsnog te mogen afhouwen drie eikenbomen, getekend met twee kreppen en samen te delen met de onmondige kinderen Aert Philips Willems. Marge: 25-03-1695 Willem van Heughten en Thomas Huyberts als momboiren over de onmondige kinderen van Jan Leenders van Heughten zijn voldaan van deze ƒ 300,-.
2e lot krijgen Catalijn, Elisabeth en Jenneke, de onmondige kinderen een huis, hof, aangelag, land en groes in de Steegen 18 lopense. Zoals in bewoning is bij Catalijn Jorissen van Hoof, de verkrijgster. Belast met ƒ 1-10-0 jaarlijks aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 100,- aan Jan Leenders van Heughten, haar zwager.
3e lot krijgt Jan Leenders van Heughten ƒ 300,- van het 1e lot; ƒ 100,- uit het goet in de Steegen het 2e lot; ƒ 50,- die Frans Cornelis aan het sterfhuis van Flips Willems schuldig is; ƒ 50,- die de weduwe Leendert Joosten van Heughten volgens een hantbriefke aan het sterfhuis schuldig is.
4e lot krijgen Willem en Jan, onmondige kinderen van Aert Philips Willems land achter Nicolaes van der Linden de helft van 5 lopense; land op de Lochten de helft van 4 lopense; land achter Antony Canters de helft van 2½ lopense; de Liendersendries 3 lopense; Sint Jorisbeempt de helft van 4 lopense. Belast met 1 stuiver 8 penningen per jaar aan de Heer van Asten; de helft van 5 duyten per jaar aan de Heer van Asten.
Naschrift: Dat de condividenten haer selven guaranderen voor seecker stuck groese genaempt Sint Jorisbeempt wesende voor desen Geestelijck Goet ende bij dese deylinge te deel gevallen aen het 1e en het 4e lot ter somme van ƒ 300,-.

Wilhelmus Philipsen de Smet is geboren te Asten op 22-12-1637 als zoon van Philips Willems en Henrica Joosten Verheijen. Hij is op 14-02-1666 te Asten getrouwd met Lucia Huybers Tielen, geboren te Asten rond 1640 als dochter van Huybert Jan Tielen en Maria Frans Hendriks (zie Markt 12):

Willem Flipsen, Ceijken Huijbers; Huijbert Jan Thielens, Flips Willems.

01

Het gezin van Wilhelmus Philipsen de Smet en Lucia Huybers Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 07-01-1667 Kind Asten ±1667
2 Johanna Asten 15-03-1668 Asten 20-11-1701
Marcelis Andriessen
Asten 24-11-1731 zie Voormalig huis F766
3 Maria Asten 28-10-1670 Kind Asten ±1670
4 Wilhelmina Asten 05-04-1673 Asten 21-02-1700
Judocus Joosten
Asten 12-02-1719 zie Voormalig huis C613
5 Anna Asten 21-10-1675 Asten 12-02-1713
Jan Goort Gerits
Asten 09-10-1748 zie Voormalig huis B706
6 Arnoldus Asten 22-08-1678 Asten 13-11-1712
Catharina Bernaerts
Asten 22-06-1725 zie ook Voormalig huis G511
7 Henrica Asten 30-04-1682 Asten 23-11-1704
Johannes Michiel Coolen
Asten 04-08-1712
Hendrik Frans Hoefnagels
Asten 04-05-1737 zie Voormalig huis B511 en B512

Wilhelmus Philipsen de Smet is op 11-12-1693 te Asten overleden en zijn weduwe Lucia Huybers (Sijke) Tielen wordt nog geregeld in het archief genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 60 verso; 15-10-1708:
Jan Joosten Voermans verkoopt aan Frans Huyberts land de Lochten 3 lopense naast Sijke Willem Philipsen zijnde twee percelen aan elkaar gelegen. Koopsom ƒ 90,-.

Lucia Huybers Tielen is op 15-12-1709 te Asten overleden en de erfenis wordt daarna verdeeld, waarbij het huis in handen komt van zoon Arnoldus:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 45; 15-05-1710:
Marcelis Andriessen getrouwd met Jenneke Willem Philipsen, Joost Joosten getrouwd met Willemyn Willem Philipsen, Anneke Willem Philipsen geassisteerd met Thomas van de Grave, haar oom, Aert Willem Philipsen en Jan Michiel Coolen getrouwd met Handerske Willem Philipsen. Allen kinderen en erven van wijlen Willem Philipsen en Sijke Huyberts Jan Tielen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Marcelis Andriessen land in den Eyndepoel 7 copse; groes in de Steegen 3½ lopense.
2e lot krijgt Joost Joosten land in den Eyndenpoel 5 lopense, groes int Liender 2 lopense 1 copse.
3e lot krijgt Anneke Willem Philipsen land ontrent de Steegensenpat 7 copse; land in de Snijerscamp 23 roede; de achterste helft van een groesveld int Root geheel 5 lopense. Belast met de helft van 5 stuiver per jaar aan de Vrouwe van Asten.
4e lot krijgt Aert Willem Philipsen huis, schuur, turfschop, een huyske daar de smis in is staande, hof en aangelag in het Dorp 2½ lopense, ene zijde Antony Canters, andere zijde Hendrick van den Bleeck, ene einde de straat, andere einde de straten; twee loopsende, elk een ½ lopense, aan elkander gelegen achter Nicolaes van der Linden; de voorste helft van een groesveld int Root geheel 5 lopense. Belast met: de helft van 5 stuiver per jaar aan de Vrouwe van Asten; ƒ 1-00-00 per jaar aan rentmeester des Tombes; ƒ 1-10-00 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-05-00 per jaar aan de kerk van Asten; ƒ 100,- aan Anneke, zijn zuster, à 4%. Marge 29-02-1740 Jan Goort Gerrarts getrouwd met Anneke Willems de Smit hebben de ƒ 100,- ontvangen van Marcelis Driessen en Goort Buckums, als momboiren over Helena, dochter Aert Willems de Smit.
5e lot krijgt Jan Michiel Coolen land ontrent de Pas 2 lopense; land in de Lochten 1½ lopense; groes int Liender 3 copse; groes Sint Jorisbeempt in Liender 2 lopense. Belast met ƒ 0-1-4 per jaar aan de Vrouwe van Asten uit het akkertje van 1½ lopense en uit de Sint Jorisbeempt. Nog is overeengekomen dat, mocht onverhoopt, de Sint Jorisbeempt worden aangeslagen en Jan Michiel Coolen daarvan afstand moet doen dat hij dan van de vier andere erfgenamen ƒ 150,- ontvangt.

Arnoldus Willem Philipsen de Smet is geboren te Asten op 22-08-1678 als zoon van Wilhelmus Philipsen en Lucia Huybers Tielen. Hij is op 13-11-1712 te Asten getrouwd met Catharina Bernaerts Verberne, geboren te Asten op 18-12-1690 als dochter van Bernardus Hendrix Daems en Helena Fransen van de Loverbosch (zie ook Voormalig huis B409):

Juncti sunt matrimonio Arnoldus Willems de Smet et Catarina Bernarts; testes Petrus Bernarts et Arnoldus Thopoel.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldus Willems de Smet en Catarina Bernarts; getuigen Petrus Bernarts en Arnoldus Thopoel.

02

Het gezin van Arnoldus Willem de Smet en Catharina Bernaerts Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 30-06-1714 Kind Asten 01-11-1727
2 Helena Asten 02-03-1718 Kind Asten ±1718
3 Helena Asten 10-12-1720 Asten 11-05-1749
Martinus Mathei van Hoof
Asten 14-12-1803 zie Voormalig huis F767

Door het overlijden van haar oom heeft Catharina Bernaerts Verberne rechts op een erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 71; 13-01-1715:
Aert Willems getrouwd met Catarina, dochter Bernaert Hendricx en Heylken Franssen van de Loverbosch voor zichzelf en mede voor zijn vrouws zusters en broeders, allen kinderen van Bernaert Hendricx en Heylken Franssen van de Loverbosch. Frans Franssen van de Loverbosch, hun oom, is te Geffen overleden. Zij weten niet of hij een testament heeft nagelaten. Er dient echter een opdracht tot begraving gegeven te worden. Comparanten verklaren de kosten klogtsgewijse te zullen dragen. In de nalatenschap zullen zij dan ook klogtsgewijse rechten hebben.

Arnoldus Willem de Smet koopt nog land aan:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 57 verso; 09-12-1715:
Joost Joosten verkoopt aan Aert Willems Smits land de Fyenacker in 't Dorp 5 copse. Koopsom ƒ 25,-.

Arnoldus Willem de Smet wordt nog geconfronteerd met het illegaal afmaaien van zijn graan door Joseph Petit:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 195; 08-09-1723:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie Aart Willem Smits, oud borgemeester, als gebruiker van land ontrent de Moleberge 2 lopense en horende onder de groote clamptiende dat wij, op 19 juli 1723, zijn geweest op die akker en daar gezien hebben dat de granen gewassen ten velde waren afgemeyt en dat daar ook is gekomen Joseph Petit getrouwd met de dochter van Peeter Guns en dat wanneer de requirant zei: "Die granen of koren kompt mijn toe, ik heb tlant bemist en besayt". Dat Petit terug zei: "Dat hebben wij door ordere van mijn vrouwe vader, die tot Maris sieck leyt, laten majen en die daar ietwes van hebben wil, die kan dat in den Haag versoecken". Waarover werd geprotesteerd.

Over deze Joseph Petit is door Andre Lehr het volgende geschreven1

Joseph Petit is in 1695 geboren te Montigny le Roi in Lotharingen. Zijn vader was de chirurgijn Jean Petit, zijn moeder Marie Jullien, een zuster van de klokkengieter Alexius Jullien. De ouders van Joseph Petit stierven jong; de vader in 1695 en de moeder in 1703. Dit was de reden dat Alexius Jullien, die toen te Weert woonde, Joseph en twee broers in zijn huis opnam. Nog in of kort na 1703 vertrok het gezin naar Lier. Daar heeft Joseph Petit ook het vak van klokkengieten geleerd. Joseph huwde in 1719 Johanna Guns en vestigden zich op het adellijk huis de Donck in Someren, een bezitting van de vader van de echtgenote. Zij kregen daar zeven kinderen waarvan twee zonen, Alexius en Petrus, klokkengieter werden. Joseph heeft slechts een gering aantal klokken gegoten. Hij hield zich op de Donck ook met andere zaken bezig. Joseph stierf in 1745 op de Donck.

Catharina Bernaerts Verberne is op 13-11-1723 te Asten overleden en Arnoldus Willems de Smet treft een schikking over borgemeestersgelden:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 256 verso; 02-09-1724:
Aart Willem Smits ter eenre en Maria Verduyseldonck weduwe Jan van den Broeck geassisteerd met Jan Vervorreldonck, schepen, te Vlierden, als gekozen momboir ter andere zijde. Zij maken een contract over de borgemeestersadministratie en collecte over Asten van Sint Jan 1719-1720. De eerste comparant is samen met, nu wijlen, Jan van den Broeck, borgemeester van Asten. Aart Willem Smits heeft alle collecteboeken en alle gecollecteerde gelden onder zich gehad en daarover de directie gevoerd. Hij zal verder alleen blijven collecteren en zal de tweede comparante hiervan kost- en schadeloos houden.
De tweede comparante zal betalen aan Marten van Dijck ƒ 4-0-0; aan Jan Vermeulen ƒ 41-5-0; aan Ansem van den Elsen ƒ 35-0-0; aan Francis Smits ƒ 68-0-0; aan Francis Antonis van Bussel ƒ 50-0-0. Zijnde de intresten die nog betaald moeten worden ten laste van de borgemeestersrekeningen. De eerste comparant zal hiervan kost- en schadeloos gehouden worden.

Arnoldus Willem Philipsen de Smet is op 22-06-1725 te Asten overleden en zijn dochter Helena erft het huis waarin zij woonden, waarvoor de voogden in 1737 een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 165 verso; 02-01-1737:
Staat en inventaris opgemaakt door Marcelis Driessen en Goort Buckings, als beëdigde momboiren van het onmondig kind van Aart Willem de Smit en Catarina Verberne.
1e kapitaal onroerende goederen: een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Antony Voermans, andere zijde Hendrik Vrients; land de Logte 2½ lopense; land de Logte 1 lopense; land het Keske 1½ lopense; land aant Keske het Lanckveltje 1 lopense; land de Sneyerskamp ½ lopense; groes int Rood 4 lopense; groes het Voervorkensveltje 3 copse; een dries agter Ostaden 5 copse; groes aan den Diesdonck 2 lopense.
2e kapitaal roerende goederen: uit de verkochte goederen is ontvangen ƒ 164-08-00; een verkocht varken ƒ 5-15-00; een verkochte koe ƒ 13-02-00; verkochte granen ƒ 20-00-00; verkochte kaas met de onraad ƒ 9-17-14; op 26-05-1728 is het smitsgereetschap verkocht ƒ 41-00-00; aan huishuur ontvangen over de jaren 1727-1736 ƒ 120-00-00; de verhuurde smits heeft over 1728-1736 opgebracht ƒ 48-00-00; de verhuurde landerijen hebben over 1728-1736 opgebracht ƒ 178-00-00.
3e kapitaal schulden: aan de weduwe Catalijn Verriet ƒ 100-00-00; aan Dirck Andriessen ƒ 25-00-00; aan Anna Maria Gerardts ƒ 50-00-00; nog aan Anna Maria Gerardts ƒ 10-00-00; aan Hendrick Canters ƒ 14-10-00; aan Simon Peeters of Jan van Riet, collecteurs der gemene middelen ƒ 3-00-00; aan de weduwe Hendrick Hoefnagels ƒ 28-14-08; aan Lijske Hendricx ƒ 25-00-00; kostgeld van het kind 1726 ƒ 15-10-00; Jan Willem Vogels voor het uyttrecken van Aart Willem de Smit ƒ 1-05-00; de begrafenis ƒ 5-09-06; schoenen ƒ 0-09-00; Jan Waagen, voor port, dat een brief naar Utrecht gebracht werd ƒ 0-06-00; Frans Antonis van Bussel ƒ 15-10-00; Peeter Nelis arbeidsloon ƒ 3-02-00; Johan Draak ƒ 12-13-08; Hendrik van Weerth ƒ 16-00-00; Johan Draak voor het verschreiven van de borgemeestersboeken ƒ 9-14-00; Jan Walravens wegens het oppassen van de zieke ƒ 7-05-00; Andries Franssen van de Loveren ƒ 4-00-00; Paulus van der Loo diverse posten ƒ 140-00-00; Vriens Joosten volgens assignatie van advocaat Swinkels ƒ 10-00-00; Hendrik Jansen ƒ 2-01-08; Willem Aart Smits arbeidsloon ƒ 3-00-00; Willem Willems ƒ 26-00-00; Marcelis Peeters, collecteur der gemene middelen ƒ 10-00-00; Goort Antonis, collecteur der verponding ƒ 3-06-08; Andries Marcelis ƒ 1-05-00; Frans Goorts op borgemeestersboek ƒ 2-18-08; Paulus van der Loo ƒ 100-00-00; Catrina Mennen ƒ 46-00-00; Philips Warrenberg ƒ 10-00-00; Andries Verriet ƒ 130-15-00; Willem Jan Loomans ƒ 169-00-00; Gilliam Gayards wegens geleverd ijzer ƒ 40-02-10; Arnoldus Meulendijck ƒ 52-00-00; onkosten te
's Gravenhage ƒ 50-00-00; Mattheys Slaats ƒ 50-00-00; weduwe Jan de Zeeger ƒ 50-00-00; Dierck Jansen ƒ 30-00-00.

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1741 verhuurt Helena Arnoldi de Smet het huis aan Maria Willems van Hugten:

Jaar Eigenaar nummer 78 Dorp Bewoners nummer 78 Dorp
1736 het onmondighe kindt van Aart de Smit Maria Willems van Hugten
1741 het onmondighe kindt van Aart de Smit Maria Willems van Hugten

In 1742 wordt door de voogden van Helena Arnoldi de Smit de rekening opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 147; 14-03-1742:
Rekening, bewijs en reliqua van Marcelis Andriessen benevens Goort Buckums, aangestelde momboiren over Helena, onmondige dochter van Aart Willem de Smit en Catarina Verberne, beiden overleden.
Ontvangsten: Op 21-09-1725 zijn door de momboiren de meubilaire goederen van Aart Willem de Smit verkocht ƒ 164-08-00. - Nog is, in 1725, verkocht, volgens het annotatieboek van Marcelis Andriessen voor ƒ 194-19-14, waaronder ƒ 41,- voor het smidsgereedschap. Het huis hetwelk 15 jaar is verhuurd à ƒ 12,- per jaar ƒ 180-00-00. De huur van het kleyn huyske off smits verhuurd geweest van 1728-1736 à ƒ 6,- per jaar ƒ 48-00-00 en nog 3 jaar à ƒ 5,- per jaar ƒ 15-00-00. In 1740 en 1741 is het verhuurd geweest aan Engel Flodorp à ƒ 2,50 per jaar ƒ 5-00-00. Van land- en groespacht ontvangen, tussen 1726-1736, zijnde 11 jaar ƒ 178-00-00. Nog van een akker achter den hof van Antoni Voermans verhuurd voor ƒ 4,- per jaar en 6 vat rogge per jaar over 1730-1740 ƒ 30-08-00. Nog van de groes int Root en te Ostaden uitgezonderd de groes aan de Diesdonk met een akker aan de Snijerskamp verhuurd aan Jan Jansen van Dijk voor ƒ 13,- per jaar 1737-1740 ƒ 52-00-00. De akker de Logten 1 lopense in huur bij Jelis van den Berg ƒ 2,- per jaar 1737-1739 en in 1740-1741 aan Antoni de Kuyper ƒ 6-00-00. De akker aant Keske 1½ lopense in huur bij Jan Goort Gerarts, met nog een akker - aant Keske 1 lopense, huurprijs ƒ 5,- per jaar 1736-1741 zijnde 7 jaar ƒ 35-00-00. Aan Peter Janse Pollen is verhuurd groes aan de Diesdonk 2 lopense voor ƒ 1,90 per jaar 1737-1741 ƒ 9-10-00. De momboiren hebben in 1735 ƒ 523-11-8 moeten betalen ter voldoening van het slot van hun rekening dat Aart de Smit schuldig was gebleven. Zij waren niet in staat dit te betalen en hebben, op 15-09-1735, van Pieter Valkenier geleend ƒ 60,- à 4,16% ƒ 60-00-00. Marge: Dit voor ontvangst gebracht. Jan Goort Gerarts had bij deling de dat0 15-05-1710 van het onmondige kind te pretenderen ƒ 100,- met intrest. Hij wilde deze betaald hebben of zou anders invorderen. Hierdoor zijn de momboiren genoodzaakt geworden om aan Jan Janse van Dijk, op 22-02-1740, te belenen voor ƒ 100,-. Groes en land int Root 5 lopense ƒ100-00-00. Marge: Dit voor ontvangst gebracht. Uit het borgemeestersboek van Aart de Smit en Jan van den Broek zijn nog ingevorderd kunnen worden ƒ 1443-01-06. Het aangelag en een akker achter Antoni Voermans is verhuurd, voor 6 jaar, aan Antoni Voermans voor ƒ 50,- met intrest zijnde opgenomen door het onmondige kint haar vader van Seyke Janse de Zeeger en nu toebehoorende aan voornoemde Antoni Voermans. Na 6 jaar gebruik, zal de ƒ 50,- en de intrest voldaan zijn memorie. Door de momboiren zijn, op 03-10-1731, nog opgenomen van Dirk Jansen, te Liessel ƒ 30-00-00. Totaal ontvangen ƒ 2556-07-04.
Uitgaven: Antoni Jan Liesen voor spinnen ƒ 0-03-04. In juli 1725 aan Jan Willem Vogels voor het uyttrecken van de overledene Aart den Smit ƒ 1-05-00. Marcelis Andriessen voor kostgeld van Helena 01-09-1725-1732 ƒ 75-00-00. Op 01-11-1727 is Willem Aart Smits overleden, zijnde de broer van de onmondige Helena waardoor de goederen moesten worden getaxeerd ƒ 10-04-00. Reparatiekosten van het huis van de onmondige ƒ 31-02-04. Francis Graats, chirurgijn, levering medicijnen ƒ 0-15-00. Enige leningen terugbetaald aan Hendrik Joosten van Weert ƒ 16-00-00; weduwe Hendrik Hoefnagels ƒ 28-14-08; Frans Antoni van Bussel ƒ 15-10-00; Peter Nelis weefloon ƒ 3-02-00; Johan Draak schrijfkosten ƒ 22-07-08; Anna Maria Walraven voor oppassen van de zieke Aart de Smit ƒ 7-05-00; Vreyns Jansen quitantie 13 ƒ 10-00-00; Graven en maken van de put quitantie 14 ƒ 14-00-00; Peter de Laat levering van vlas ƒ 5-00-00; Frans Goorts intrest quitantie 17 ƒ 7-18-08; Catarina Mennen, dienstmeid van Aart de Smit, ook wegens geleverde winkelwaar ƒ 46-00-00; Philips Warenberg wegens kolen ƒ 10-00-00; Advocaat de With, te Eyndhoven schrijfkosten ƒ 6-00-00; Meester W. van Ackersdijck de helft van het salaris in de zaak tegen de weduwe Jan van den Broek ƒ 34-00-00; Antoni Heycoop verschotten en salaris ƒ 20-00-00; Guliam Gouard wegens geleverde smitskoolen ƒ 35-14-02; afrekening borgemeestersboeken ƒ 523-11-08; Willem Jan Loomans aflossing van obligatie van ƒ 150,- ƒ 169-00-00; idem van een obligatie aan Paulus van der Loo ƒ 204-17-00; idem aan Andries Verreyt van een obligatie ƒ 230-15-00; idem aan Anna Maria Joosten ƒ 60-00-00; idem aan Dirk Andriessen ƒ 25-00-00; Willem van den Eynden geleend geld ƒ 26-00-00; Antoni Voermans voor een Westphaalse ham die aan iemand vereert is ƒ 2-14-00; Arnoldus Meulendijks volgens obligatie de dato 20-01-1725; voor Marcelis van Bussel ƒ 68-00-00; Francis Janse de Lauwere, te Geldrop, intrest van een kapitaal ƒ 48-00-00; Jan Janse van Dijk van een huurschuld van ƒ 50,- uit 1722 met intrest ƒ 78-00-00; Piet Dirks verschoten geld in het arresteren van Willem Jan Loomans door Juffrouw van Hooff, te Gestel ƒ 7-08-00; aan de practicijns te 's Gravenhage wegens het passeren van de borgemeestersrekening de dato 02-09-1724 ƒ 60-10-00; aan Mattijs Slaats of aan Frans Goorts van Bussel ƒ 50,- in aflossing van ƒ 100,- die door wijlen Aart Smits en Jan van den Broek, 04-09-1724, geleend zijn van Frans Goorts van Bussel met intrest ƒ 70-00-00; op 13-01-1735 zijn de goederen van de momboiren in arrest genomen ter voldoening van ƒ 523-11-8; Catarina van der Linden wegens verteringen ten hare huize gedaan in het doen van rekeningen ten behoeve van het onmondige kind ƒ 28-16-00. De verdere uitgaven zijn voornamelijk belastingen. Totaal uitgegeven ƒ 2651-17-15.
Zodat ƒ 95-10-1 meer is uitgegeven dan ontvangen.

Er komt nog een naheffing van Jacobus Losecaat:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 123; 01-03-1745:
Jacobus Losecaat, aanlegger contra Jan Goort Gerarts, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 6-18-0 wegens een acte van momboirschap de dato 31-03-1742 over Helena, dochter Aart de Smit.

In 1746 verkoopt Helena Arnoldi de Smet het huis aan Jacobus Losecaat:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 42; 20-06-1746:
Helena Aart Willem Smits, wonende te Lierop, verkoopt aan Jacobus Losecaat, de door haar ouders nagelaten goederen, te weten een huis, hof en aangelag in het Dorp 4 lopense, ene zijde Antoni Franse Voermans, andere zijde het klein huiske met den hof. Uitgezonderd is het klein huiske met de grond zoals afgepaald is tot den pereboom, tot op de putmik, blijft de pad voor beide huizen, ieder voor de helft. Verponding ƒ 2-04-08 per jaar. Bede ƒ 0-13-12 per jaar. Belast met ƒ 1-00-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-04-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 92,-.

Jacobus Losecaat is geboren te Zevenbergen op 09-02-1716 als zoon van Anthony Losecaat en Cornelia van de Meebergen. Hij is als drossaard op 21-09-1741 te Asten getrouwd met Geertruyda Hampen, geboren te 's Gravenhage op 11-10-1710 als dochter van Gerrit Hampe en Cornelia van der Poel.

03

Het gezin van Jacobus Losecaat en Geertruyda Hampen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anthony Asten 22-09-1743 Ongehuwd Eindhoven 03-03-1829
2 Cornelia Maria Asten 26-11-1744 Asten 09-07-1765
Petrus Molengraaff
Amsterdam 26-10-1811 zie Asten
Predikant te Veghel
3 Pieter Asten 20-03-1746 Oostelbeers 11-08-1772
Antonetta van Esveld
Sint-Michielsgestel 04-05-1801
Wilhelmina van Sprangh
Leiden 12-02-1825 zie Asten
Rechtbank te Breda
4 Gerhardina Asten 15-02-1750 Asten 02-03-1771
Jan Willem Nouhuys
Sint-Oedenrode 14-10-1821
5 Balthasar Willem Asten 12-11-1752 Ongehuwd Nuenen 02-03-1797 Hersenschade

Jacobus Losecaat vestigde zich in het prille voorjaar van 1735 in Deurne en werd in juli van dat jaar benoemd tot diaken van de hervormde gemeente. Op 11 september 1735 volgde zijn bevestiging. Aanvankelijk zou als zodanig de Liesselse schoolmeester Martinus Verhoeven worden benoemd, maar dominee Martinet kwam daartegen op grond van door de classis vastgestelde regels in verzet. In maart 1735 werd Jacob Losecaat geïnstalleerd als schepen van Deurne en Liessel als opvolger van Antonie Nouwen.

In maart 1737 verliet hij de schepenbank. Hij verhuisde toen naar Asten, waar hij als jurist de heren van Asten heeft ondersteund. Hij was betrokken bij de koop van deze heerlijkheid in 1754 door de Dordtse industriëlen Cornelis van Hombroek en Jan van Nievervaart. Van 1749-1795 was hij rentmeester van deze heren, alsmede van hun voorganger Pieter Valkenier en van hun opvolgers, zoals Antonia Papegaaij.

04

Jacobus Losecaat was bovendien drossaard en secretaris van Asten, drossaard van Mierlo, secretaris van Bakel en erfsecretaris van Lierop. Dit leverde hem voor die tijd aanzienlijke inkomsten op. Daarbij leverde hij schrijfmateriaal aan de gemeente, kreeg onkostenvergoedingen en een deel van de boetes die hij zelf oplegde.

Hij was in 1758 en 1761 griffier van het kwartier Peelland en in 1763 rentmeester van Peelland. In 1795 legde hij, op 79-jarige leeftijd, het drostambt neer, wat verwikkelingen met zich meebracht, aangezien de Fransen het bestuur ingrijpend bestuurlijk hervormden.

Rechtsboven een silhouet van Jacobus Losecaat en rechtsonder een schilderij van zijn zoon Pieter Losecaat.

05

Bij de verpondingen van 1754 en in de bewoningslijst van het huis, is het huis in eigendom van Jacobus Losecaat en door hem in bewoning vanaf 1756:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 259:
De heer Jacobus Losecaat drossard en secretaris alhier.
Nummer 78 huijs met stal, hoff en boomgaart sijnde lant geweest 4 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 78 Dorp Bewoners nummer 78 Dorp
1746 Jacobus Lozecaat Jan Andriesse Smits
1751 Jacobus Lozecaat onbewoont
1756 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1761 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1766 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1771 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1776 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1781 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat

In 1778 koopt Jacobus Losecaat een stuk tuin van Antoni Jan Nelisse en van timmerman Pieter Klomp om een paadje aan te leggen van zijn huis naar het Marktveld:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 108 verso; 12-03-1778:
Antoni Jan Nelisse verkoopt aan Jacobus Losecaat achter van zijn hof, naast de hof van Antoni Fransen, van de straat tegenover het huis van de drost tot aan den hof van Peter Klomp, ter breedte van vier voet, om daarvan door de koper een pad te maken, rechtdoor naar het Marktvelt, mits, naast den hof van de verkoper door de koper af te maken met palen en latten. Koopsom ƒ 5-5-0. Pieter Klomp verkoopt aan Jacobus Losecaat grond voor een pad opzij van zijn huis. Koopsom ƒ 5-5-0.

Geertruyda Hampen is op 02-09-1788 te Asten begraven en Jacobus Losecaat is op 17-12-1796 te Asten overleden en op 21-12-1796 begraven. Zijn zoon Anthony Losecaat plaatste onderstaand familiebericht in de Opregte Haarlemsche courant van 22-12-1796:

Daarna zijn hun kinderen als erfgenamen eigenaren van het huis, dat door derden wordt bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 78 Dorp Bewoners nummer 78 Dorp
1798 kinderen Jacobus Lozecaat Jacques Kelir
1803 kinderen Jacobus Lozecaat H. van den Bosch

Als bewoners worden genoemd, Jacques Kelir en dat betreft vermoedelijk de in 1753 te Bern geboren militair Jacques Kelliger en H. van den Bosch en dit is hoogstwaarschijnlijk Hendrik van den Bosch, geboren te Leiden op 20-05-1755 als zoon van Johannes van den Bosch en Sibilla van Hattem. Hij is rond 1790 getrouwd met Rosetta Alyda Rees, geboren te Gorinchem op 28-12-1772 als dochter van Mattheus Rochus Rees en Hermina Cornelia van Aken. Rond 1798 komen zij vanuit Venlo in Asten wonen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Mattheus Venlo 03-07-1791 Kind Venlo ±1791
2 Jacobus Herman Venlo 29-09-1792 's-Gravenhage 21-03-1827
Aletta Susanna van de Kasteele
Rotterdam 11-01-1863 Visiteur
belastingen
3 Hendrikus Gerardus Johannes Venlo 1796 Lochem 24-09-1823
Elisabeth Adriana van de Laar
Utrecht 08-07-1837 Commies
accijnzen
4 Wilhelmus Bernardus Venlo 19-11-1797 Kind Venlo 01-01-1798 *
5 Rosetta Hermina Asten 05-05-1799 Ongehuwd 's-Gravenhage 23-11-1873
6 Maria Johanna Asten 22-02-1801 Ongehuwd Leiden 11-04-1833
7 Wilhelmus Bernardus Asten 16-05-1802 's-Gravenhage 12-08-1829
Charlotte Johanna van Goudoever
Culemborg 30-03-1868 Ontvanger
belastingen
8 Hermina Cornelia Asten 22-01-1804 Kind Asten 22-08-1804
9 Herman Asten 09-02-1806 Kind Asten 17-03-1806
10 Hermina Sara Asten 25-03-1810 Ongehuwd 's-Gravenhage 22-09-1864

* Venlo protestantse begraven 1795-1798; B1798-001, 01-01-1798, nummer 82:
Den 1 januarij 1798 is in de tuijn van het gereformeerde armhuijs begraaven, een kind genaamt Willem Bernardus, waar van vader is Hendrik van den Bosch, en de moeder Rosetta Alijda Rees.

Hendrik van den Bosch verkoopt het huis van zijn schoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 98 verso; 23-04-1804:
Mejuffrouw Rosetta Aleyda Rees getrouwd met Hendrik van den Bosch, commies collecteur der Recherche te Asten, als enige dochter van wijlen Mattheus Rees en Hermina van Aken, geeft procuratie aan haar man om namens haar, voor het gerecht te Venlo, te transporteren aan J. L. Custers, te Venlo een huis en tuin in de Vleesstraat, nummer 816, ene zijde Raad- en landmeester Ruys, andere zijde weduwe van Schaepen, oud burgemeester van Ulft. Door comparantes moeder aan J. L. Custers verkocht voor ƒ 5600,-. Met speciaal beding dat in de koop begrepen is ƒ 3000,- en ƒ 1380,- welke op de verkochte goederen zouden blijven staan.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 103; 08-05-1804:
Mejuffouw Rozetta Aleida Rees, enige dochter van wijlen Mattheus Rees en Hermina van Aken getrouwd met Hendrik van den Bosch, commies collecteur der Recherche, alhier, geassissteerd met Christiaan Michernich, als haar geassumeerde momboir. Zij geven procuratie aan Hendrik van den Bosch, om met comparantes moeder, te transporteren, haar aandeel in:een huis en erve op de Vleeschstraat, nummer 816, te Venlo.

Rosetta Alyda Rees stelt zich borg voor haar man:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 40 verso; 13-03-1807:
Rosetta Aleydis Rees getrouwd met Hendrik van den Bosch, commies collecteur der Recherche, te Asten, stelt zich borg voor haar man terzake van de te collecteren penningen.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 27-03-1809:
Mejuffrouw Rosetta Alijda Rees getrouwd met Hendrik van den Bosch, commies collecteur ter reekeninge, te Asten, stelt zich borg voor haar man tot securiteit van het koninkrijk Holland voor de te collecteren gelden.

Hendrik van den Bosch verhuist nog binnen Asten met zijn  gezin:

Asten Rechterlijk Archief 153; 06-04-1808:
Abraham van Nouhuys, geeft in huur, namens zijn broeder, Jan Willem van Nouhuys, aan Hendrik van den Bosch huis, schuur, stal, hof en boomgaard en de bijhorende turf- en peelvelden. Huurtermijn: 4 jaar vanaf nu. Indien huurder moet vertrekken, overgeplaatst of uit betrekking raakt kan de huur met drie maanden opgezegd worden. Huurprijs ƒ 80,- per jaar.

Het gezin verlaat Asten in 1810 en Hendrik van den Bosch is op 31-01-1820 te Rotterdam overleden en Rosetta Alyda Rees is op 19-10-1840 te 's-Gravenhage overleden. 

In 1810 verkopen de kinderen Losecaat het huis aan Johannes Georgius Frencken:

Asten Rechterlijk Archief 107b; 30-10-1810:
Antony Losecaat, wonende te Eyndhoven, Pieter Losecaat, wonende te Breda, Cornelia Losecaat weduwe van Petrus Molengraaff, wonende te Amsterdam, Jan Willem Nouhuys man van Gerardina Losecaat, wonende te Sint Oedenrode. Zij verkopen aan Jan Georg Francken, huis, stal, hof en boomgaard oud nummer 383, nieuw nummer, 394, 3 lopense.

Johannes Georgius Frencken is geboren te Weert op 05-11-1781 als zoon van Laurentius Henricus Frencken en Anna Maria Catharina Heiligers. Hij is op 30-07-1810 te Asten getrouwd met Anna Catharina Sauvé, geboren te Asten op 04-04-1783 als dochter van chrirurgijn Godefridus Sauvé en Petronella Joannis Jansen en zus van Lucia Sauvé (zie Burgemeester Frenckenstraat 47):

06

Het gezin van Johannes Georgius Frencken en Anna Catharina Sauvé:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Petronella Asten 25-08-1811 Ongehuwd Asten 10-04-1891
2 Maria Catharina Asten 02-03-1813 Asten 10-10-1849
Wilhelmus Bluijssen
Asten 09-02-1902 zie Voormalig huis G943
3 Laurentius Jacobus Asten 13-11-1814 Kind Asten 30-01-1815
4 Laurentius Franciscus Asten 09-01-1816 Ongehuwd Hilvarenbeek 18-12-1897
5 Godefridus Marcellus Asten 16-01-1818 Meijel 15-05-1865
Anna Christina Goossens
Asten 07-06-1907 Torenstraat
6 Carel Antonius Asten 08-12-1819 Ongehuwd Asten 09-07-1842 Theologant
7 Josephus Franciscus Asten 10-11-1821 Zaltbommel 02-07-1851
Anna Adriana van de Laar
Breda 15-12-1906
8 Joannes Josephus Asten 17-07-1824 Kind Asten 23-12-1827
9 Ludovicus Hubertus Asten 23-04-1827 's-Hertogenbosch 08-06-1854
Maria Anna Wertenbroek
's-Hertogenbosch 30-12-1915

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Georg Frencken:

Kadaster 1811-1832; G434:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 01 el, het Dorp, klassen 1 buitenklasse.
Eigenaar: Jan Georg Frencken.

07

08

Jan Georg Frencken was van 1812-1821 en van 1830-1844 burgemeester van Asten en draagt daarna het ambt over aan zijn zoon Godefridus Marcellus Frencken. In de krant de Noord Brabanter van 02-04-1844 en van 02-09-1858 de benoeming en herbenoeming van Jan Georg Frencken tot kantonrechter:

09 10

Jan Georg Frencken wordt in 1850 benoemd als lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant, zoals gemeld in de Noord-Brabander van 24-09-1850:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Jan Georg Frencken tegen als wonende met zijn gezin in het huis met huizingnummer A86:

11

In de krant de Noord-Brabanter van 09-08-1860 een verslag van de feestelijkheden ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Jan Georg Frencken en Anna Catharina Sauvé:

11a

Hieronder een passage uit de feestgids van Jan Georg Frencken en Anna Catharina Sauvé ter gelegenheid van hun gouden bruiloft uit google books3:

11b

Jan Georg Frencken ontvangt een koninklijke onderscheiding, zoals gemeld in de Noord-Brabanter van 06-02-1861:

In de Noord Brabanter van 31-07-1862 wordt het 52-jarige huwelijk van Jan Georg Frencken en Anna Catharina Sauvé vermeld.

Kort daarna is Anna Catharina Sauvé (zie uitsnede schilderij rechts) op 04-02-1863 te Asten overleden, zoals gemeld in  de Noord Brabanter van 10-02-1863.

En Jan Georg Frencken krijgt volgens de Noord Brabanter van 29-09-1863 zijn pensioen.

13

12
14

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont Jan Georg Frencken met zijn kinderen in het huis met dan huizingnummer A126:

15

Jan Georg Frencken is op 24-05-1871 te Asten overleden en in de Provinciale Noord Brabantsche en 's Hertogenbossche Courant van 27-05-1871 wordt dit vermeld:

16 17
18 19

Boven een bidprentje bij het overlijden van Jan Georg Frencken, rechtsboven een uitsnede uit een schilderij van Jan Georg Frencken en rechtsonder een foto van Jan Georg Frencken.

Over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 woont dochter Maria Petronella Frencken met haar nicht Anna Geertruida Frencken, geboren te Stratum op 12-08-1838 als dochter van Jacobus Mathijs Frencken en Hendrina Schutjes, in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A130 en A133:

20

Maria Petronella Frencken is op 10-04-1891 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1891 wordt het huis met nog twee andere huizen te koop aangeboden:

Het huis wordt gekocht door wasbleker Carolus Johannes Strijbosch, geboren te Asten op 03-02-1851 als zoon van Theodorus Strijbosch en Joanna Maria Bluijssen (zie Markt 17 en 19). Hij is te Asten op 10-07-1876 getrouwd met Isabella Maria Leenen, geboren te Asten op 24-12-1848 als dochter van Hendrikus Leenen en Johanna Maria Goossens (zie Emmastraat 40 tot en met 44).

In de Nederlandsche Staatscourant van 01-02-1908 heeft zoon Theodorus Johannes Maria Carolus Strijbosch, geboren te Asten op 21-05-1880, het handelsmerk voor "Astor Schoenwas" gedeponeerd:

22

23

Rond 1918 wordt een fabriek bijgebouwd (zie Voormalig huis G432) en krijgt dan kadasternummer G2172, waarvan links de kadasterkaart.

Rechts oud blikje Astor schoenwas op Marktplaats.

24

Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen Carolus Johannes Strijbosch en Isabella Maria Leenen met hun gezin nog in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer A145, A154 en A181, waarbij het laatste nummer ook bekend staat als Burgemeester Frenckenstraat 5:

25

Ook over de periode 1930-1938 wonen Carolus Johannes Strijbosch en Isabella Maria Leenen met hun gezin in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 5:

26

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1933 het overlijden van Isabella Maria Leenen te Asten op 30-10-1933:

27 28
29

Carolus Johannes Strijbosch is op 09-03-1940 te Asten overleden en links het bidprentje bij zijn overlijden.

Zijn zoon Theodorus Johannes Maria Carolus Strijbosch neemt het bedrijf over en is op 13-03-1942 te Eindhoven overleden, zoals genoemd in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-03-1942:

In het Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meijerij, Peel en Kempenland van 26-06-1942 treedt Jan Baptist Eduard Caron, geboren te Arnhem op 07-08-1887 als zoon van Jean Baptist Chretien Caron (eigenaar van de strohulzenfabriek) en Auguste Caroline Caesar, toe tot het bestuur.

30

Vanaf dat moment bestaat de Astor fabriek alleen nog maar op papier.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-08-1942 verkoopt deurwaarder Richelle de roerende goederen van Theodorus Johannes Maria Carolus Strijbosch:

31

Vanaf 1942 is het huis door de familie Strijbosch verhuurd aan Arnoldus Cornelis Smeelen, geboren te 's-Gravenhage op 30-07-1901 als zoon van Arnoldus Johannes Gerardus Wilhelmus Smeelen en Geertruida Cornelissen. Hij is als fabrikant op 28-05-1930 te 's-Gravenhage getrouwd met Johanna Hendrina Maria Wisseling, geboren op 22-08-1906 te Huissen als dochter van Antonius Johannes Wisseling en Maria Johanna Tolhuis.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-11-1942 komen zij vanuit 's-Gravenhage in Asten wonen:

31a

In zijn fabriek werden accessoires voor fiets en motor gemaakt zoals zadeldekken, tassen, moffen, regenbroeken en regenjassen.

Arnoldus Cornelis Smeelen is op 17-01-1958 te Asten overleden en Johanna Hendrina Maria Wisseling is op 29-04-1994 te Asten overleden:

32 33

34

In 1956 is de fabriek met als adres Burgemeester Frenckenstraat 7 en het huis met adres Burgemeester Frenckenstraat 5 opgekocht door de gemeente Asten en in 1965 gesloopt. De Chemische Fabriek Astor heeft van 1907-1976 bestaan, waarvan de laatste jaren alleen op papier, en produceerde onder meer waskaarsen, kerkkaarsen, schoensmeer en poetsmiddelen op basis van was.

Linksonder een foto gemaakt rond 1951 van de Burgemeester Frenckenstraat waarvan het tweede huis ook bekend stond als de 'Burgemeesterswoning' en rechts een foto van het personeel van de fabriek. 

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1600 Philips Goossens Willems ±1575
1635 Philips Willems Gosen de Smet Asten ±1605 Philips Willems Gosen de Smet Asten ±1605
1684 Wilhelmus Philipsen de Smet Asten 22-12-1637 Wilhelmus Philipsen de Smet Asten 22-12-1637
1693 weduwe Wilhelmus de Smet Asten ±1640 weduwe Wilhelmus de Smet Asten ±1640
1710 Arnoldus Willem de Smet Asten 22-08-1678 Arnoldus Willem de Smet Asten 22-08-1678
1725 Helena Arnoldi de Smit Asten 10-12-1720 Maria Willems van Hugten Asten 06-01-1682
Dorp huis 78
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 onmondighe kindt Aart de Smit Asten 10-12-1720 Maria Willems van Hugten Asten 06-01-1682
1741 onmondighe kindt Aart de Smit Asten 10-12-1720 Maria Willems van Hugten Asten 06-01-1682
1746 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jan Andriesse Smits Asten 16-05-1683
1751 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 onbewoont
1756 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1761 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1766 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1771 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1776 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1781 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1798 kinderen Jacobus Lozecaat Asten 22-09-1743 Jacques Kelir Bern ±1753
1803 kinderen Jacobus Lozecaat Asten 22-09-1743 Hendrik van den Bosch Leiden 20-05-1755
Kadasternummer G434
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G434 1832 Jan Georg Frencken Weert 05-11-1781
Burgemeester Frenckenstraat 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 kinderen Jacobus Losecaat Asten 22-09-1743
1810-1859 Jan Georg Frencken Weert 05-11-1781 Anna Catharina Sauvé Asten 04-04-1783
A86 1859-1869 Jan Georg Frencken Weert 05-11-1781 Anna Catharina Sauvé Asten 04-04-1783 04-02-1868
A126 1869-1871 Jan Georg Frencken Weert 05-11-1781 met kinderen 24-05-1871
A126 1871-1879 Maria Petronella Frencken Asten 25-08-1812 met familie
A130 1879-1890 Maria Petronella Frencken Asten 25-08-1812 met familie
A133 1890-1891 Maria Petronella Frencken Asten 25-08-1812 met familie 10-04-1891
A133 1891-1900 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848
A145 1900-1910 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848
A154 1910-1920 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848
A181 1920-1930 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848
5 1930-1933 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848 30-10-1933
5 1933-1938 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 met zoon
Referenties
  1. ^Klokkengieters (http://beiaarden.nl)
  2. ^Venlo Protestantse begraven (http://www.genbronnen.nl/bronnen/limburg/venlo/pbegraven/1795-1798.html)
  3. ^De gouden bruiloft van den edel achtbaren heer Joannes Georgius Frencken en mevrouw Anna Catharina Sauvé, gevierd te Asten den 30 Julij 1860 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=asten+jaarmarkt%2A+raadh%2A&coll=boeken1&identifier=ZVmUp8tSKpIC&rowid=9)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2023, 12:25:43

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen