logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G434

Dit huis wordt bewoond door Philips Goossens Willems, geboren rond 1585 en rond 1608 getrouwd met Cathalijn Joost Tielen, geboren te Asten rond 1590 als dochter van Joost Jan Peter Tielen en Heylke Dirck Groetens. Na het overlijden van Philips Goossens Willems rond 1619 is Cathalijn Joost Tielen rond 1620 hertrouwd met Johannes Anthonis Mennen, geboren te Asten rond 1590 als zoon van Thonis Peter Mennen.

De gezinnen van Cathalijn Joost Tielen met Philips Goossens Willems en met Johannes Anthonis Mennen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philips Asten ±1609 Asten ±1635
Handerske Dirck Goorts Verberne
Asten 25-02-1684
2 Aert Asten ±1614
3 Luytien Asten ±1618* Asten ±1665
Wilhelmus Jansen van Gerwen
Asten 04-01-1714 zie ook Prins Bernhardstraat 23
4 Jenneke** Asten ±1621 Asten ±1641
Franciscus Judoci van de Loverbosch
Asten 12-04-1707 zie Voormalig huis B409
5 Marij** Asten ±1622 Asten ±1642
Johannes Jan Slaets
Asten ±1692
6 Teuniske** Asten ±1624 Asten 28-04-1646
Michiel Petri Colen
Asten 26-10-1695 zie ook Voormalig huis G591

*  Luytien Philip Goossens, weduwe van Willem van Gerwen, wordt in onderstaand archiefstuk als 90-jarige genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 104 verso; 03-07-1708:
Luytie Philips Goossens, weduwe Willem van Gerwen, 90 jaar, Handerske, Catalijn en de drie onmondige kinderen van wijlen Goortie Aerts, alle drie wettige kinderen van Aert Aertsen en Margareta Peter Nicolaessen welcke voorschreven arme requiranten betalen aan de kinderen en erven van de Heer van Beugen, in leven coopman van wijnen, te 's Hertogenbosch, in deVischbanck een rente van 18 vat rogge per jaar welke vele jaren ten achteren is.

** kinderen uit het tweede huwelijk

In het archief van Asten verkoopt Philips Goossens Willems een stuk land en koopt hij het huis:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 35; 09-11-1609:
Jan Peter Janssen en Philips Goossen Willems getrouwd met Catharina verkopen aan Frans Verlynden land bij 't Dorp, ene zijde Corst Gevart Schepers, andere zijde Henrick Peter Henricx, ene einde de straat, andere einde de weg.

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 20 verso; 25-04-1619:
Aert Hendrick Verhoeven verkoopt aan Phlips Goossens een heerdstadt met huis daarop staande, hof en toebehoren in het Dorp, ene zijde aan de straat, andere zijde erfgenamen Anthonis Joost Romers, ene einde Aert Hendricx. Belast met 1 vat rogge per jaar aan de Vicarye; 2 vat rogge per jaar aan de Custery; 1 malder rogge per jaar aan het Convent van Bynderen; ½ vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten; circa 4 stuiver per jaar grondcijns.

Voor verkopen van een cijns gebruikt Philips Goossens Willems het huis als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 22 verso; 17-05-1619:
Phlips Goossens verkoopt aan Peeter Ghijsberts, wonende te Heuchten een cijns van 12 gulden 10 stuiver per jaar. Onderpand een heerdstadt met huis daarop, grond, hof enzovoorts te Asten, ene zijde en einde de straat, andere zijde erfgenamen Anthonis Joost Romers, andere einde Aert Hendricx; groes achter Ostaden naast Willem van Beke. Belast met het huis 1 vat rogge per jaar aan de Vicarye; 2 vat rogge per jaar aan de Custerye; ½ vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten; 1 malder rogge per jaar aan het Convent van Bynderen; circa 4 stuiver per jaar grondcijns. Marge: 12-06-1641 Gelost aan Peter Gijsbers van Heuchten.

Philips Goossen Willems is rond 1619 overleden en de nabestaanden van Philips Goossen Willems verkopen later het huis aan Philips Willems, mogelijk een zoon van Philips Goossen Willems en Cathalijn Joost Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 90; 13-07-1637:
Jan Anthonis Mennen getrouwd met Cathalijn, weduwe van Philips Goossens, Jan Dircx als momboir van het onmondig kind Jan Goossens, Dirck Franssen momboir van het onmondige kind van wijlen Anthonis Jan Aert Rutten. Zij verkopen aan Philips Willems huis, hof, hofstad en het land aan het einde daarvan, ene zijde Teunis Canters, andere zijde Aert Teunis, ene en andere einde de straat. Belast met: 1 daalder per jaar aan de Heilige Geest te Asten; ƒ 1,- per jaar aan de Custerye.

Zoon Philips Willems Gosen de Smet is geboren te Asten rond 1609 en rond 1635 getrouwd met Henrica (Handerske) Dirck Jan Goorts Verberne, geboren te Asten rond 1610 als dochter van Dirck Jan Goorts en Maria Judoci Fransen (zie Voormalig huis B711).

Hieronder het gezin van Philips Willems Gosen de Smet en Henrica (Handerske) Dirck Jan Goorts Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 22-12-1637 Asten 14-02-1666
Lucia Huybers Tielen
Asten 11-12-1693
2 Catharina Asten ±1639 Someren 18-09-1667
Joris Jansen van Hoof
Asten 02-09-1685
Thomas Huijberts
Asten 23-10-1702 zie Voormalig huis B711
3 Johanna Asten 03-11-1641 Asten 11-02-1666
Peeter Dircks Flipsen
Asten 24-03-1679 zie Antoniusstraat 47
4 Anna Asten 22-05-1644 Asten 24-11-1669
Johannes Leenders van Heugten
Asten 27-09-1694 zie Voormalig huis C660
5 Arnoldus Asten 01-01-1647 Asten 08-10-1673
Catharina Peeters
Asten 10-01-1678

De geestelijke pacht op de goederen van Philips Willems Gosen de Smet wordt door Aert Teunis overgenomen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 20 verso; 13-07-1648:
Aert Teunis neemt over van Philips Willemsse Smidt de geestelijke pacht aan de Costerye, alhier zijnde 16 stuiver per jaar; aan Onze Lieve Vrouwen-aultair 10 stuiver per jaar uit een meerdere rente; aan de Kerk, alhier, 5 stuiver per jaar of 1 vat rogge uit een meerdere rente, met Aert Teunis te gelden.

Philips Willems Gosen de Smet erft goederen op de Stegen van zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 123 verso; 27-05-1670:
Er is questie en verschil geresen tussen Dirck Jan Goorts Verbernen en Flips Willems aangaande de huwelijksvoorwaarden gemaakt tussen Dirck en Marie, zijn vrouw. Gevraagd is Mathijs van den Hove, oud schout, Joost Roefs en Goiaert van Gorcum om te arbitreren. Joost Dircx en Jan Cornelissen Horckmans treden op voor Dirck Jan Goorts, hun vader.
Uitspraak van de commissie: Flips Willems zal aanvaarden het goet in de Stegen, met de lasten daarin en de achterstellen van dien met de penningen van den uytcoop van de erfgenamen Hendrick Laurenssen wezende ƒ 500,-. Joost Dircx en Jan Cornelis Horckmans zullen alles, wat in het sterfhuys is bevonden, behouden met uitzondering van twee bedden en twee kisten door Merike ingekocht. Daarenboven zullen zij aan Flips Willems nog moeten voldoen 100 rijksdaalders. Marge: 02-02-1672 Flips Willems heeft ƒ 250,- ontvangen.

Philips Willems Gosen de Smet heeft geld tegoed voor een lening:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 407; 17-10-1674:
Philips Willems de Smidt, aanlegger contra Abraham Loymans, gedaagde. Betaling van ƒ 4-14-08 wegens geleend geld.

Philips Willems Gosen de Smet heeft geld tegoed voor zijn smeedwerk:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 53; 03-10-1675:
Flips Willems, aanlegger contra Frans Janssen, gedaagde. Betaling van 3 gulden en 10 stuivers van afgehaald eyserwerck oftewel arbeytsloon.

Als Philips Willems Gosen de Smet en Henrica (Handerske) Dirck Jan Goorts Verberne op leeftijd zijn, maken zij hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 22-04-1678:
Philips Willems getrouwd met Handerske Joosten Verberne. Zij testeren.
Alles aan de langstlevende, om daarmee te mogen handelen naar vrije keuze. Na de dood van de langstlevende gaan de overgebleven goederen naar de kinderen en kindskinderen, met name Willem Philipssen, Catalijn getrouwd met Joris Jansen van Hoof, Elisabeth en Jenneke, onmondige kinderen van Jenneke Flipsen getrouwd geweest met Peeter Dirck Flipsen, Anneke getrouwd met Jan Leendert Joosten van Heuchten, Willem en Jan, onmondige kinderen van wijlen Aert Flipsen getrouwd geweest met Lijneke, dochter Peeter Jan Aerts.
De kinderen, en de onmondige in plaats van hun ouders, zullen ieder, vooruit ƒ 100,- ontvangen. Met dien verstande dat de kinderen van Aert hierin stille blijven staen omdat Aert dit bedrag al heeft gehad. De overige goederen worden daarna hoofdsgewijze verdeeld.

Henrica (Handerske) Dirck Jan Goorts Verberne is als Hendrixke Philipsen de Smet op 22-02-1681 te Asten overleden en Philips Willems Gosen de Smet is op 25-02-1684 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld en wordt zoon Wilhelmus eigenaar van het huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 205; 30-10-1684:
Willem Philips Willems, Catalijn Philips Willems weduwe van Joris Jansen van Hoof, Hendrick Dirck Philips als wettige momboir over Elisabeth en Jenneke Peeters, de twee kinderen van wijlen Peeter Dircks en Jenneke Philips Willems, Jan Leenders van Heughten man van Anneke Philips Willems, Philips Dirck Philips en Matijs Peeter Jan Aerts als wettige momboiren over Willem en Jan, onmondige kinderen van wijlen Aert Philips Willems en Catalijn Peeters. Allen kinderen en erven van wijlen Philips Willems en Handerske Joosten Verberne. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Willem huis, hof, hofstad, schuur, schop en aangelag in het Dorp 2 lopense, ene zijde weduwe Aert Verschuyren, andere zijde Antony Canters, ene en andere einde de wegen; land achter van der Linden de helft van 5 lopense; land op de Lochten de helft van 4 lopense; land achter Antony Canters de helft van 2½ lopense; hooibeemd int Liender 3 lopense; groes Sint Jorisbeempt de helft van 4 lopense. Belast met de helft van 1 stuiver 2 oort per jaar aan de Heer van Asten; de helft van 5 duyten per jaar aan de Heer van Asten; 1 gulden per jaar aan rentmeester Hurnius; ƒ 1- 4-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 300,- aan Jan Leenders van Heughten, zijn zwager. Alsnog te mogen afhouwen drie eikenbomen, getekend met twee kreppen en samen te delen met de onmondige kinderen Aert Philips Willems. Marge: 25-03-1695 Willem van Heughten en Thomas Huyberts als momboiren over de onmondige kinderen van Jan Leenders van Heughten zijn voldaan van deze ƒ 300,-.
2e lot krijgen Catalijn, Elisabeth en Jenneke, de onmondige kinderen een huis, hof, aangelag, land en groes in de Steegen 18 lopense. Zoals in bewoning is bij Catalijn Jorissen van Hoof, de verkrijgster. Belast met ƒ 1-10-0 jaarlijks aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 100,- aan Jan Leenders van Heughten, haar zwager.
3e lot krijgt Jan Leenders van Heughten ƒ 300,- van het 1e lot; ƒ 100,- uit het goet in de Steegen het 2e lot; ƒ 50,- die Frans Cornelis aan het sterfhuis van Flips Willems schuldig is; ƒ 50,- die de weduwe Leendert Joosten van Heughten volgens een hantbriefke aan het sterfhuis schuldig is.
4e lot krijgen Willem en Jan, onmondige kinderen van Aert Philips Willems land achter Nicolaes van der Linden de helft van 5 lopense; land op de Lochten de helft van 4 lopense; land achter Antony Canters de helft van 2½ lopense; de Liendersendries 3 lopense; Sint Jorisbeempt de helft van 4 lopense. Belast met 1 stuiver 8 penningen per jaar aan de Heer van Asten; de helft van 5 duyten per jaar aan de Heer van Asten.
Naschrift: Dat de condividenten haer selven guaranderen voor seecker stuck groese genaempt Sint Jorisbeempt wesende voor desen Geestelijck Goet ende bij dese deylinge te deel gevallen aen het 1e en het 4e lot ter somme van ƒ 300,-.

Zoon Wilhelmus Philipsen de Smet is geboren te Asten op 22-12-1637 en op 14-02-1666 te Asten getrouwd met Lucia Huybers (Sijke) Tielen, geboren te Asten rond 1640 als dochter van Huybert Jan Tielen en Maria Frans Hendriks (zie Markt 12):

Willem Flipsen, Ceijken Huijbers; Huijbert Jan Thielens, Flips Willems.

01

Het gezin van Wilhelmus Philipsen de Smet en Lucia Huybers (Sijke) Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 07-01-1667 Kind Asten ±1667
2 Johanna Asten 15-03-1668 Asten 20-11-1701
Marcelis Andriessen
Asten 24-11-1731 zie Voormalig huis F766
3 Maria Asten 28-10-1670 Kind Asten ±1670
4 Wilhelmina Asten 05-04-1673 Asten 21-02-1700
Judocus Joosten
Asten 12-02-1719 zie Voormalig huis C613
5 Anna Asten 21-10-1675 Asten 12-02-1713
Jan Goort Gerits
Asten 09-10-1748 zie Voormalig huis B706
6 Arnoldus Asten 22-08-1678 Asten 13-11-1712
Catharina Bernaerts
Asten 22-06-1725 zie ook Voormalig huis G511
7 Henrica Asten 30-04-1682 Asten 23-11-1704
Johannes Michiel Coolen
Asten 04-08-1712
Hendrik Frans Hoefnagels
Asten 04-05-1737 zie Voormalig huis B511 en B512

Wilhelmus Philipsen de Smet wordt in de Astense archieven, behalve bij het bovengenoemde testament en erfdeling, alleen bij het tweede huwelijk van zijn zus genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 17 verso; 18-08-1685:
Thomas Huybert Jan Tielen bruidegom geassisteerd met zijn vader en Catalijn Flips, weduwe Joris Jansen van Hoof bruid geassisteerd met Jan van Hoof, zwager en Willem Philipsen, haar broeder. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen deze één zijn met de twee voorkinderen van Catalijn Joris Jansen van Hoof. Indien geen kinderen uit dit huwelijk geboren worden zal de langstlevende ontvangen ƒ 200,-.

Wilhelmus Philipsen de Smet is op 11-12-1693 te Asten overleden en zijn weduwe Lucia Huybers (Sijke) Tielen wordt nog geregeld als buurvrouw in het archief genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 5; 12-02-1707:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Jannis, zoon wijlen Caspar Stijn getrouwd geweest met Margareta Hans Walravens land int Dorp af te meten naast de zijde van de weduwe Philips den Smit 10 roede. Verponding 10 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 37,80. Marge: 11-02-1713 voldaan. 

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 60 verso; 15-10-1708:
Jan Joosten Voermans verkoopt aan Frans Huyberts land de Lochten 3 lopense naast Sijke Willem Philipsen zijnde twee percelen aan elkaar gelegen. Koopsom ƒ 90,-.

Lucia Huybers (Sijke) Tielen is als Ceytien Willems op 15-12-1709 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Wilhelmus Philipsen de Smet en Lucia Huybers (Sijke) Tielen:

De erfenis wordt daarna verdeeld, waarbij het huis in handen komt van zoon Arnoldus:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 45; 15-05-1710:
Marcelis Andriessen getrouwd met Jenneke Willem Philipsen, Joost Joosten getrouwd met Willemyn Willem Philipsen, Anneke Willem Philipsen geassisteerd met Thomas van de Grave, haar oom, Aert Willem Philipsen en Jan Michiel Coolen getrouwd met Handerske Willem Philipsen. Allen kinderen en erven van wijlen Willem Philipsen en Sijke Huyberts Jan Tielen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Marcelis Andriessen land in den Eyndepoel 7 copse; groes in de Steegen 3½ lopense.
2e lot krijgt Joost Joosten land in den Eyndenpoel 5 lopense, groes int Liender 2 lopense 1 copse.
3e lot krijgt Anneke Willem Philipsen land ontrent de Steegensenpat 7 copse; land in de Snijerscamp 23 roede; de achterste helft van een groesveld int Root geheel 5 lopense. Belast met de helft van 5 stuiver per jaar aan de Vrouwe van Asten.
4e lot krijgt Aert Willem Philipsen huis, schuur, turfschop, een huyske daar de smis in is staande, hof en aangelag in het Dorp 2½ lopense, ene zijde Antony Canters, andere zijde Hendrick van den Bleeck, ene einde de straat, andere einde de straten; twee loopsende, elk een ½ lopense, aan elkander gelegen achter Nicolaes van der Linden; de voorste helft van een groesveld int Root geheel 5 lopense. Belast met: de helft van 5 stuiver per jaar aan de Vrouwe van Asten; ƒ 1-00-00 per jaar aan rentmeester des Tombes; ƒ 1-10-00 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-05-00 per jaar aan de kerk van Asten; ƒ 100,- aan Anneke, zijn zuster, à 4%. Marge 29-02-1740 Jan Goort Gerrarts getrouwd met Anneke Willems de Smit hebben de ƒ 100,- ontvangen van Marcelis Driessen en Goort Buckums, als momboiren over Helena, dochter Aert Willems de Smit.
5e lot krijgt Jan Michiel Coolen land ontrent de Pas 2 lopense; land in de Lochten 1½ lopense; groes int Liender 3 copse; groes Sint Jorisbeempt in Liender 2 lopense. Belast met ƒ 0-1-4 per jaar aan de Vrouwe van Asten uit het akkertje van 1½ lopense en uit de Sint Jorisbeempt. Nog is overeengekomen dat, mocht onverhoopt, de Sint Jorisbeempt worden aangeslagen en Jan Michiel Coolen daarvan afstand moet doen dat hij dan van de vier andere erfgenamen ƒ 150,- ontvangt.

Zoon Arnoldus Willem Philipsen de Smet is geboren te Asten op 22-08-1678 en op 13-11-1712 te Asten getrouwd met Catharina Bernaerts (Verberne), geboren te Asten op 18-12-1690 als dochter van Bernardus Hendrix Daems en Helena Fransen van de Loverbosch (zie ook Voormalig huis B409):

Juncti sunt matrimonio Arnoldus Willems de Smet et Catarina Bernarts; testes Petrus Bernarts et Arnoldus Thopoel.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldus Willems de Smet en Catarina Bernarts; getuigen Petrus Bernarts en Arnoldus Thopoel.

02

Het gezin van Arnoldus Willem de Smet en Catharina Bernaerts (Verberne):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 30-06-1714 Kind Asten 01-11-1727
2 Helena Asten 02-03-1718 Kind Asten ±1718
3 Helena Asten 10-12-1720 Asten 11-05-1749
Martinus Mathei van Hoof
Asten 14-12-1803 zie Voormalig huis F767

Arnoldus Willem de Smet assisteert zijn zus Henrica bij de aankoop van een huis:

Asten Rechterlijk Archief 91 fol 70; 30-06-1712:
Peeter Danckers, weduwenaar Maria Michiel Coolen, te Valckensweert en Jan Jansen Coolen, momboir over de twee onmondige kinderen van Peeter Danckers en Maria Michiel Coolen. Zij verkopen aan Hendrina, weduwe Jan Michiel Coolen, geassisteerd met Aert Willems, haar broeder, zijn helft in huis, land en groes ontrent de Kerk 24 lopense. In bewoning en gebruik geweest bij de koopster. Belast met de helft van ƒ 200,- aan den Armen van Maarheese; ƒ 100,- aan Meerwijck, te 's Hertogenbosch; ƒ 100,- aan den Armen van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan het huis van Asten; ƒ 0-12-0 per jaar aan rentmeester des Tombes. Koopsom ƒ 300,-. Lasten: ƒ 209,-. 

Door het overlijden van haar oom heeft Catharina Bernaerts Verberne rechts op een erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 71; 13-01-1715:
Aert Willems getrouwd met Catarina, dochter Bernaert Hendricx en Heylken Franssen van de Loverbosch voor zichzelf en mede voor zijn vrouws zusters en broeders, allen kinderen van Bernaert Hendricx en Heylken Franssen van de Loverbosch. Frans Franssen van de Loverbosch, hun oom, is te Geffen overleden. Zij weten niet of hij een testament heeft nagelaten. Er dient echter een opdracht tot begraving gegeven te worden. Comparanten verklaren de kosten klogtsgewijse te zullen dragen. In de nalatenschap zullen zij dan ook klogtsgewijse rechten hebben.

Arnoldus Willem de Smet koopt nog land aan:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 57 verso; 09-12-1715:
Joost Joosten verkoopt aan Aert Willems Smits land de Fyenacker in 't Dorp 5 copse. Koopsom ƒ 25,-.

Arnoldus Willem de Smet laat een stuk land taxeren en koopt het:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 124; 31-12-1717:
Aart Willems de Smit laat in verband met vermangeling taxeren land in het Dorp 1 lopense, waarde ƒ 30,-.
Willem Aarts Smits geeft bij erfmangeling over aan Aart Willems den Smit land ontrent 't Dorp 1 lopense naast de weduwe Frans Huybers. Hem aangekomen van zijn ouders. Mangelsom ƒ 30,-.

Arnoldus Willem de Smet wordt nog geconfronteerd met het illegaal afmaaien van zijn graan door Joseph Petit:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 195; 08-09-1723:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie Aart Willem Smits, oud borgemeester, als gebruiker van land ontrent de Moleberge 2 lopense en horende onder de groote clamptiende dat wij, op 19 juli 1723, zijn geweest op die akker en daar gezien hebben dat de granen gewassen ten velde waren afgemeyt en dat daar ook is gekomen Joseph Petit getrouwd met de dochter van Peeter Guns en dat wanneer de requirant zei: "Die granen of koren kompt mijn toe, ik heb tlant bemist en besayt". Dat Petit terug zei: "Dat hebben wij door ordere van mijn vrouwe vader, die tot Maris sieck leyt, laten majen en die daar ietwes van hebben wil, die kan dat in den Haag versoecken". Waarover werd geprotesteerd.

Over deze Joseph Petit is door Andre Lehr het volgende geschreven1:

Joseph Petit is in 1695 geboren te Montigny le Roi in Lotharingen. Zijn vader was de chirurgijn Jean Petit, zijn moeder Marie Jullien, een zuster van de klokkengieter Alexius Jullien. De ouders van Joseph Petit stierven jong; de vader in 1695 en de moeder in 1703. Dit was de reden dat Alexius Jullien, die toen te Weert woonde, Joseph en twee broers in zijn huis opnam. Nog in of kort na 1703 vertrok het gezin naar Lier. Daar heeft Joseph Petit ook het vak van klokkengieten geleerd. Joseph huwde in 1719 Johanna Guns en vestigden zich op het adellijk huis de Donck in Someren, een bezitting van de vader van de echtgenote. Zij kregen daar zeven kinderen waarvan twee zonen, Alexius en Petrus, klokkengieter werden. Joseph heeft slechts een gering aantal klokken gegoten. Hij hield zich op de Donck ook met andere zaken bezig. Joseph stierf in 1745 op de Donck.

Catharina Bernaerts (Verberne) is als Catarina Aert Smets op 13-11-1723 te Asten overleden en Arnoldus Willems de Smet treft een schikking over borgemeestersgelden:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 256 verso; 02-09-1724:
Aart Willem Smits ter eenre en Maria Verduyseldonck weduwe Jan van den Broeck geassisteerd met Jan Vervorreldonck, schepen, te Vlierden, als gekozen momboir ter andere zijde. Zij maken een contract over de borgemeestersadministratie en collecte over Asten van Sint Jan 1719-1720. De eerste comparant is samen met, nu wijlen, Jan van den Broeck, borgemeester van Asten. Aart Willem Smits heeft alle collecteboeken en alle gecollecteerde gelden onder zich gehad en daarover de directie gevoerd. Hij zal verder alleen blijven collecteren en zal de tweede comparante hiervan kost- en schadeloos houden.
De tweede comparante zal betalen aan Marten van Dijck ƒ 4-0-0; aan Jan Vermeulen ƒ 41-5-0; aan Ansem van den Elsen ƒ 35-0-0; aan Francis Smits ƒ 68-0-0; aan Francis Antonis van Bussel ƒ 50-0-0. Zijnde de intresten die nog betaald moeten worden ten laste van de borgemeestersrekeningen. De eerste comparant zal hiervan kost- en schadeloos gehouden worden.

Arnoldus Willem Philipsen de Smet is op 22-06-1725 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Catharina Bernaerts (Verberne) en Arnoldus Willem Philipsen de Smet:

De voogden over hun minderjarige dochter Helena hebben nog heel wat te stellen met die borgemeestersgelden: 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-05-1734:
Vorster in Asten, Aart Willems de Smit en Jan van den Broek, zijn borgemeesters te Asten geweest van Sint Jan 1719-1720. Na het overlijden van van den Broek, heeft zijn weduwe die plaats ingenomen. Tussen hen zijn nooit enige disputen geweest. Op 02-09-1724 hebben Aart Willems de Smit en Maria Verdeuseldonck, weduwe Jan van den Broek, voor Michiel van de Cruys en Jan van Helmondt, schepenen van Asten, inde minne een overeenkomst gemaakt over de verdere bediening van het borgemeesterschap in die zin dat Aart Willems de Smit de gehele verantwoording tot zijn last heeft genomen. Zodat de weduwe van alles gevrijwaard zou blijven. Aart Willems de Smit is nu al enige jaren overleden en het is met uiterste bevreemding dat de voornoemde weduwe kennis heeft genomen van het feit dat op het slot van de rekening een merkelijke somme onvoldaan is gebleven. Dit terwijl zij deze merkelijke somme heeft betaald om van alle verantwoording af te zijn. U zult daarom dagen ter instantie van Maria Verdeuseldonck, weduwe Jan van den Broek, moolenaresse, te Vlierden, voor haar Antony Heycoop, Marcelis Driessen en Goort Buckings als momboiren van het onmondige kind van Aart Willems de Smit. Dat zij het resterende slot van de borgemeestersrekening zullen hebben te voldoen, buiten kosten en schade van de insinuante, binnen de eerskomende veertien dagen.
Extract uit het protocol van Allerhande acten, te Asten 02-09-1724. Aart Willem Smits, alhier en Maria Verduyselseldonck, weduwe Jan van den Broeck geassisteerd met Jan Vervordeldonck, schepen te Vlierden. Zij verklaren een contract te hebben aangegaan en gemaakt betreffende de borgemeestersadministratie Sint Jan 1719-1720. Aart Willem Smits zal alle collecteboeken en de gecollecteerde gelden onder zich houden en daarover de directie voeren. Een en ander zodanig dat de tweede comparante, in de toekomst, hierover niet meer kan worden aangesproken.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-02-1735:
Aanspraak van aanlegster: Om gevrijwaart te blijven van alle kosten heeft aanlegster betaald aan Marten van Dijck ƒ 4-00-00, aan Ancem van den Elsen ƒ 35-00-00, aan Jan Vermeulen ƒ 41-05-00, aan Aart Francis Smits ƒ 68-00-00, aan Francis Anthonis van Bussel ƒ 50-00-00. En dat aanlegster hiermee haar gelofte heeft voldaan. Het is met uytterste bevreemding dat aanlegster nu geconfronteerd wordt met een aantal onbetaalde posten maar ook dat in het slot van de rekening de dato 13-03-1722 de som van ƒ 523-11-8 onbetaald is gebleven. Op de insinuatie, van 31-05-1734, is geen reactie gekomen. Daarom is aanlegster gedwongen, mede omdat haar vaste goederen, gelegen te Asten, in arrest genomen zijn, genoodzaakt om het recht werkstellig te maken.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-09-1735:
Extract uit schepenprotocol van Asten de dato 13-01-1735. Het Corpus van Asten heeft laten arresteren volgens procuratie de dato 26-05-1734 in arrest:alle vaste goederen van Marcelis Driessen en Goort Buckings als momboiren van het onmondige kind van Aart Willems alsmede van wijlen Jan van den Broek nu zijn weduwe, gewezen borgemeesters van Sint Jan 1719-1720 om daaraan te verhalen ƒ 523-11-8 nog verschuldigd op hun borgemeestersboeken.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; ongedateerd:
Korte deductie van aanlegster: Dat aanlegster, op 26-05-1734, namens schepenen van Asten gesommeert is geworden. Dat haar goederen, op 13-01-1735, in arrest genomen zijn en daarna publiek zijn verkocht. Dit tot verhaal van het slot van voorschreven rekening.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 367; 25-02-1735:
Maria Verdeuseldonck, weduwe Jan van den Broeck, molenares, te Vlierden, aanlegster contra Marcelis Andriessen en Goort Buckings, als voogden over het onmondige kind van Aert Willem de Smit, gedaagden. Aanlegster wordt in haar eis toegewezen. 

Hun dochter Helena erft het huis waarin zij woonden, waarvoor de voogden in 1737 een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 165 verso; 02-01-1737:
Staat en inventaris opgemaakt door Marcelis Driessen en Goort Buckings, als beëdigde momboiren van het onmondig kind van Aart Willem de Smit en Catarina Verberne.
1e kapitaal onroerende goederen: een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Antony Voermans, andere zijde Hendrik Vrients; land de Logte 2½ lopense; land de Logte 1 lopense; land het Keske 1½ lopense; land aant Keske het Lanckveltje 1 lopense; land de Sneyerskamp ½ lopense; groes int Rood 4 lopense; groes het Voervorkensveltje 3 copse; een dries agter Ostaden 5 copse; groes aan den Diesdonck 2 lopense.
2e kapitaal roerende goederen: uit de verkochte goederen is ontvangen ƒ 164-08-00; een verkocht varken ƒ 5-15-00; een verkochte koe ƒ 13-02-00; verkochte granen ƒ 20-00-00; verkochte kaas met de onraad ƒ 9-17-14; op 26-05-1728 is het smitsgereetschap verkocht ƒ 41-00-00; aan huishuur ontvangen over de jaren 1727-1736 ƒ 120-00-00; de verhuurde smits heeft over 1728-1736 opgebracht ƒ 48-00-00; de verhuurde landerijen hebben over 1728-1736 opgebracht ƒ 178-00-00.
3e kapitaal schulden: aan de weduwe Catalijn Verriet ƒ 100-00-00; aan Dirck Andriessen ƒ 25-00-00; aan Anna Maria Gerardts ƒ 50-00-00; nog aan Anna Maria Gerardts ƒ 10-00-00; aan Hendrick Canters ƒ 14-10-00; aan Simon Peeters of Jan van Riet, collecteurs der gemene middelen ƒ 3-00-00; aan de weduwe Hendrick Hoefnagels ƒ 28-14-08; aan Lijske Hendricx ƒ 25-00-00; kostgeld van het kind 1726 ƒ 15-10-00; Jan Willem Vogels voor het uyttrecken van Aart Willem de Smit ƒ 1-05-00; de begrafenis ƒ 5-09-06; schoenen ƒ 0-09-00; Jan Waagen, voor port, dat een brief naar Utrecht gebracht werd ƒ 0-06-00; Frans Antonis van Bussel ƒ 15-10-00; Peeter Nelis arbeidsloon ƒ 3-02-00; Johan Draak ƒ 12-13-08; Hendrik van Weerth ƒ 16-00-00; Johan Draak voor het verschreiven van de borgemeestersboeken ƒ 9-14-00; Jan Walravens wegens het oppassen van de zieke ƒ 7-05-00; Andries Franssen van de Loveren ƒ 4-00-00; Paulus van der Loo diverse posten ƒ 140-00-00; Vriens Joosten volgens assignatie van advocaat Swinkels ƒ 10-00-00; Hendrik Jansen ƒ 2-01-08; Willem Aart Smits arbeidsloon ƒ 3-00-00; Willem Willems ƒ 26-00-00; Marcelis Peeters, collecteur der gemene middelen ƒ 10-00-00; Goort Antonis, collecteur der verponding ƒ 3-06-08; Andries Marcelis ƒ 1-05-00; Frans Goorts op borgemeestersboek ƒ 2-18-08; Paulus van der Loo ƒ 100-00-00; Catrina Mennen ƒ 46-00-00; Philips Warrenberg ƒ 10-00-00; Andries Verriet ƒ 130-15-00; Willem Jan Loomans ƒ 169-00-00; Gilliam Gayards wegens geleverd ijzer ƒ 40-02-10; Arnoldus Meulendijck ƒ 52-00-00; onkosten te 's Gravenhage ƒ 50-00-00; Mattheys Slaats ƒ 50-00-00; weduwe Jan de Zeeger ƒ 50-00-00; Dierck Jansen ƒ 30-00-00.

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1741 verhuurt Helena Arnoldi de Smet het huis aan Maria Willems van Hugten:

Jaar Eigenaar nummer 78 Dorp Bewoners nummer 78 Dorp
1736 het onmondighe kindt van Aart de Smit Maria Willems van Hugten
1741 het onmondighe kindt van Aart de Smit Maria Willems van Hugten

Inwonend is Maria Willems van Hugten, vermoedelijk de echtgenote van een tot dusver onbekende Willem van Heughten. Zij is als Mari Willem van Heughten op 19-12-1742 te Asten overleden en rechts haar doodsakte.

In 1742 wordt door de voogden van Helena Arnoldi de Smit de rekening opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 147; 14-03-1742:
Rekening, bewijs en reliqua van Marcelis Andriessen benevens Goort Buckums, aangestelde momboiren over Helena, onmondige dochter van Aart Willem de Smit en Catarina Verberne, beiden overleden.
Ontvangsten: Op 21-09-1725 zijn door de momboiren de meubilaire goederen van Aart Willem de Smit verkocht ƒ 164-08-00. Nog is, in 1725, verkocht, volgens het annotatieboek van Marcelis Andriessen voor ƒ 194-19-14, waaronder ƒ 41,- voor het smidsgereedschap. Het huis hetwelk 15 jaar is verhuurd à ƒ 12,- per jaar ƒ 180-00-00. De huur van het kleyn huyske off smits verhuurd geweest van 1728-1736 à ƒ 6,- per jaar ƒ 48-00-00 en nog 3 jaar à ƒ 5,- per jaar ƒ 15-00-00. In 1740 en 1741 is het verhuurd geweest aan Engel Flodorp à ƒ 2,50 per jaar ƒ 5-00-00. Van land- en groespacht ontvangen, tussen 1726-1736, zijnde 11 jaar ƒ 178-00-00. Nog van een akker achter den hof van Antoni Voermans verhuurd voor ƒ 4,- per jaar en 6 vat rogge per jaar over 1730-1740 ƒ 30-08-00. Nog van de groes int Root en te Ostaden uitgezonderd de groes aan de Diesdonk met een akker aan de Snijerskamp verhuurd aan Jan Jansen van Dijk voor ƒ 13,- per jaar 1737-1740 ƒ 52-00-00. De akker de Logten 1 lopense in huur bij Jelis van den Berg ƒ 2,- per jaar 1737-1739 en in 1740-1741 aan Antoni de Kuyper ƒ 6-00-00. De akker aant Keske 1½ lopense in huur bij Jan Goort Gerarts, met nog een akker aant Keske 1 lopense, huurprijs ƒ 5,- per jaar 1736-1741 zijnde 7 jaar ƒ 35-00-00. Aan Peter Janse Pollen is verhuurd groes aan de Diesdonk 2 lopense voor ƒ 1,90 per jaar 1737-1741 ƒ 9-10-00. De momboiren hebben in 1735 ƒ 523-11-8 moeten betalen ter voldoening van het slot van hun rekening dat Aart de Smit schuldig was gebleven. Zij waren niet in staat dit te betalen en hebben, op 15-09-1735, van Pieter Valkenier geleend ƒ 60,- à 4,16% ƒ 60-00-00. Marge: Dit voor ontvangst gebracht. Jan Goort Gerarts had bij deling de dat0 15-05-1710 van het onmondige kind te pretenderen ƒ 100,- met intrest. Hij wilde deze betaald hebben of zou anders invorderen. Hierdoor zijn de momboiren genoodzaakt geworden om aan Jan Janse van Dijk, op 22-02-1740, te belenen voor ƒ 100,-. Groes en land int Root 5 lopense ƒ100-00-00. Marge: Dit voor ontvangst gebracht. Uit het borgemeestersboek van Aart de Smit en Jan van den Broek zijn nog ingevorderd kunnen worden ƒ 1443-01-06. Het aangelag en een akker achter Antoni Voermans is verhuurd, voor 6 jaar, aan Antoni Voermans voor ƒ 50,- met intrest zijnde opgenomen door het onmondige kint haar vader van Seyke Janse de Zeeger en nu toebehoorende aan voornoemde Antoni Voermans. Na 6 jaar gebruik, zal de ƒ 50,- en de intrest voldaan zijn memorie. Door de momboiren zijn, op 03-10-1731, nog opgenomen van Dirk Jansen, te Liessel ƒ 30-00-00. Totaal ontvangen ƒ 2556-07-04.
Uitgaven: Antoni Jan Liesen voor spinnen ƒ 0-03-04. In juli 1725 aan Jan Willem Vogels voor het uyttrecken van de overledene Aart den Smit ƒ 1-05-00. Marcelis Andriessen voor kostgeld van Helena 01-09-1725-1732 ƒ 75-00-00. Op 01-11-1727 is Willem Aart Smits overleden, zijnde de broer van de onmondige Helena waardoor de goederen moesten worden getaxeerd ƒ 10-04-00. Reparatiekosten van het huis van de onmondige ƒ 31-02-04. Francis Graats, chirurgijn, levering medicijnen ƒ 0-15-00. Enige leningen terugbetaald aan Hendrik Joosten van Weert ƒ 16-00-00; weduwe Hendrik Hoefnagels ƒ 28-14-08; Frans Antoni van Bussel ƒ 15-10-00; Peter Nelis weefloon ƒ 3-02-00; Johan Draak schrijfkosten ƒ 22-07-08; Anna Maria Walraven voor oppassen van de zieke Aart de Smit ƒ 7-05-00; Vreyns Jansen quitantie 13 ƒ 10-00-00; Graven en maken van de put quitantie 14 ƒ 14-00-00; Peter de Laat levering van vlas ƒ 5-00-00; Frans Goorts intrest quitantie 17 ƒ 7-18-08; Catarina Mennen, dienstmeid van Aart de Smit, ook wegens geleverde winkelwaar ƒ 46-00-00; Philips Warenberg wegens kolen ƒ 10-00-00; Advocaat de With, te Eyndhoven schrijfkosten ƒ 6-00-00; Meester W. van Ackersdijck de helft van het salaris in de zaak tegen de weduwe Jan van den Broek ƒ 34-00-00; Antoni Heycoop verschotten en salaris ƒ 20-00-00; Guliam Gouard wegens geleverde smitskoolen ƒ 35-14-02; afrekening borgemeestersboeken ƒ 523-11-08; Willem Jan Loomans aflossing van obligatie van ƒ 150,- ƒ 169-00-00; idem van een obligatie aan Paulus van der Loo ƒ 204-17-00; idem aan Andries Verreyt van een obligatie ƒ 230-15-00; idem aan Anna Maria Joosten ƒ 60-00-00; idem aan Dirk Andriessen ƒ 25-00-00; Willem van den Eynden geleend geld ƒ 26-00-00; Antoni Voermans voor een Westphaalse ham die aan iemand vereert is ƒ 2-14-00; Arnoldus Meulendijks volgens obligatie de dato 20-01-1725; voor Marcelis van Bussel ƒ 68-00-00; Francis Janse de Lauwere, te Geldrop, intrest van een kapitaal ƒ 48-00-00; Jan Janse van Dijk van een huurschuld van ƒ 50,- uit 1722 met intrest ƒ 78-00-00; Piet Dirks verschoten geld in het arresteren van Willem Jan Loomans door Juffrouw van Hooff, te Gestel ƒ 7-08-00; aan de practicijns te 's Gravenhage wegens het passeren van de borgemeestersrekening de dato 02-09-1724 ƒ 60-10-00; aan Mattijs Slaats of aan Frans Goorts van Bussel ƒ 50,- in aflossing van ƒ 100,- die door wijlen Aart Smits en Jan van den Broek, 04-09-1724, geleend zijn van Frans Goorts van Bussel met intrest ƒ 70-00-00; op 13-01-1735 zijn de goederen van de momboiren in arrest genomen ter voldoening van ƒ 523-11-8; Catarina van der Linden wegens verteringen ten hare huize gedaan in het doen van rekeningen ten behoeve van het onmondige kind ƒ 28-16-00. De verdere uitgaven zijn voornamelijk belastingen. Totaal uitgegeven ƒ 2651-17-15.
Zodat ƒ 95-10-1 meer is uitgegeven dan ontvangen.

Er komt nog een naheffing van Jacobus Losecaat:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 123; 01-03-1745:
Jacobus Losecaat, aanlegger contra Jan Goort Gerarts, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 6-18-0 wegens een acte van momboirschap de dato 31-03-1742 over Helena, dochter Aart de Smit.

In 1746 verkoopt Helena Arnoldi de Smet het huis aan Jacobus Losecaat:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 42; 20-06-1746:
Helena Aart Willem Smits, wonende te Lierop, verkoopt aan Jacobus Losecaat, de door haar ouders nagelaten goederen, te weten een huis, hof en aangelag in het Dorp 4 lopense, ene zijde Antoni Franse Voermans, andere zijde het klein huiske met den hof. Uitgezonderd is het klein huiske met de grond zoals afgepaald is tot den pereboom, tot op de putmik, blijft de pad voor beide huizen, ieder voor de helft. Verponding ƒ 2-04-08 per jaar. Bede ƒ 0-13-12 per jaar. Belast met ƒ 1-00-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-04-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 92,-.

Jacobus Losecaat is geboren te Zevenbergen op 09-02-1716 als zoon van Anthony Losecaat en Cornelia van de Meebergen. Hij is als drossaard op 21-09-1741 te Asten getrouwd met Geertruyda Hampen, geboren te 's Gravenhage op 11-10-1710 als dochter van Gerrit Hampe en Cornelia van der Poel.

03

Het gezin van Jacobus Losecaat en Geertruyda Hampen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anthony Asten 22-09-1743 Ongehuwd Eindhoven 03-03-1829 secretaris te Eindhoven
2 Cornelia Maria Asten 26-11-1744 Asten 09-07-1765
Petrus Molengraaff*
Amsterdam 26-10-1811 zie ook Jacobus Losecaat
* predikant te Asten en Veghel
zie Petrus Molengraaff
3 Pieter Asten 20-03-1746 Oostelbeers 11-08-1772
Antonetta van Esveld
Sint-Michielsgestel 04-05-1801
Wilhelmina van Sprangh
Leiden 12-02-1825 jurist bij rechtbank te Breda
zie Jacobus Losecaat
4 Gerhardina Asten 15-02-1750 Asten 02-03-1771
Jan Willem Nouhuys**
Sint-Oedenrode 14-10-1821

zie ook Jacobus Losecaat
** notaris te Sint-Oedenrode
woonde op Kerkstraat 17
broer van Abraham van Nouhuijs

5 Balthasar Willem Asten 12-11-1752 Ongehuwd Nuenen 02-03-1797 hersenschade

Uit deurnewiki is het volgende verhaal gehaald:

Jacobus Losecaat vestigde zich in het prille voorjaar van 1735 in Deurne en werd in juli van dat jaar benoemd tot diaken van de hervormde gemeente. Op 11 september 1735 volgde zijn bevestiging. Aanvankelijk zou als zodanig de Liesselse schoolmeester Martinus Verhoeven worden benoemd, maar dominee Martinet kwam daartegen op grond van door de classis vastgestelde regels in verzet. In maart 1735 werd Jacob Losecaat geïnstalleerd als schepen van Deurne en Liessel als opvolger van Antonie Nouwen.

In maart 1737 verliet hij de schepenbank. Hij verhuisde toen naar Asten, waar hij als jurist de heren van Asten heeft ondersteund. Hij was betrokken bij de koop van deze heerlijkheid in 1754 door de Dordtse industriëlen Cornelis van Hombroek en Jan van Nievervaart. Van 1749-1795 was hij rentmeester van deze heren, alsmede van hun voorganger Pieter Valkenier en van hun opvolgers, zoals Antonia Papegaaij.

Bij wikipedia lezen we nog het volgende over Jacobus Losecaat:

Jacobus Losecaat was bovendien drossaard en secretaris van Asten, drossaard van Mierlo, secretaris van Bakel en erfsecretaris van Lierop. Dit leverde hem voor die tijd aanzienlijke inkomsten op. Daarbij leverde hij schrijfmateriaal aan de gemeente, kreeg onkostenvergoedingen en een deel van de boetes die hij zelf oplegde.

Hij was in 1758 en 1761 griffier van het kwartier Peelland en in 1763 rentmeester van Peelland. In 1795 legde hij, op 79-jarige leeftijd, het drostambt neer, wat verwikkelingen met zich meebracht, aangezien de Fransen het bestuur ingrijpend bestuurlijk hervormden.

Rechtsboven een silhouet van Jacobus Losecaat en hiernaast een schilderij van zijn zoon Pieter Losecaat.

Jacobus Losecaat was drossaard van Asten en meer over hem is te vinden bij de Schouten, Drossaards en Burgemeesters van Asten (zie Jacobus Losecaat).

05

Bij de verpondingen van 1754 en in de bewoningslijst van het huis over de periode 1746-1781, is het huis in eigendom van Jacobus Losecaat en door hem in bewoning vanaf 1756:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 259:
De heer Jacobus Losecaat drossard en secretaris alhier.
Nummer 78 huijs met stal, hoff en boomgaart sijnde lant geweest 4 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 78 Dorp Bewoners nummer 78 Dorp
1746 Jacobus Lozecaat Jan Andriesse Smits
1751 Jacobus Lozecaat onbewoont
1756 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1761 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1766 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1771 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1776 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat
1781 Jacobus Lozecaat Jacobus Lozecaat

In 1778 koopt Jacobus Losecaat een stuk tuin van Antoni Jan Nelisse (zie Burgemeester Frenckenstraat 6) en van timmerman Pieter Klomp (zie Prins Bernhardstraat 2) om een paadje aan te leggen van zijn huis naar het Marktveld:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 108 verso; 12-03-1778:
Antoni Jan Nelisse verkoopt aan Jacobus Losecaat achter van zijn hof, naast de hof van Antoni Fransen, van de straat tegenover het huis van de drost tot aan den hof van Peter Klomp, ter breedte van vier voet, om daarvan door de koper een pad te maken, rechtdoor naar het Marktvelt, mits, naast den hof van de verkoper door de koper af te maken met palen en latten. Koopsom ƒ 5-5-0. Pieter Klomp verkoopt aan Jacobus Losecaat grond voor een pad opzij van zijn huis. Koopsom ƒ 5-5-0.

Dit zogenaamde 'Burgemeesterspeijke' is hieronder op de kadasterkaart van 1832 weergegeven. In de groene cirkel het huis van Jacobus Losecaat (G434), in de oranje cirkel het huis van Pieter Klomp (G509) en in de blauwe cirkel het huis van Antoni Jan Nelisse (G500). Jacobus Losecaat kocht een stuk grond van het oranje omlijnd perceel G510 in eigendom van Pieter Klomp en van het blauw omlijnd perceel G511 in eigendom van Antoni Jan Nelisse om het in geel gemarkeerde pad aan te leggen.

Het Burgemeesterspeijke is rond 2010 door nieuwbouw na 230 jaar niet meer toegankelijk, maar een restant is nog te zien links van het voormalige postkantoor op de Markt.

Geertruyda Hampen is op 02-09-1788 te Asten begraven en Jacobus Losecaat is op 17-12-1796 te Asten overleden en op 21-12-1796 begraven. Zijn zoon Anthony Losecaat plaatste onderstaand familiebericht in de Opregte Haarlemsche courant van 22-12-1796:

Daarna zijn hun kinderen als erfgenamen eigenaren van het huis, dat door derden wordt bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 78 Dorp Bewoners nummer 78 Dorp
1798 kinderen Jacobus Lozecaat Jacques Kehr
1803 kinderen Jacobus Lozecaat H. van den Bosch

Als bewoners worden genoemd, Jacques Kehr en dat betreft vermoedelijk de in 1753 te Eisenach (D) geboren Jacob Kehr als zoon van Adam Kehr en Sibilia Amved. Hij is rond 1790 getrouwd met Maria de Koning.

Hieronder het gezin van Jacques Kehr en Maria de Koning:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrietta Saint Omer (F) ±1793 Ongehuwd Amsterdam 20-06-1844
2 Frederique Bluedecques (F) 1794 Weesp 12-02-1826
Jacob Dittloff Brix
Amsterdam 13-12-1870
3 Amelia Sophia Neerbosch 09-12-1796
4 Carolina Louise Asten 16-09-1798  Kind  Asten 16-10-1798

Jacques Kehr moet de nodige moeite doen om zijn pensioen te ontvangen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 71 verso; 30-12-1797:
Jacques Kehr, 2e Luytenant Collonel onder de Bataven, op een jaarlijks pensioen van ƒ 1000,-, te Asten, geeft procuratie aan burger J. L. Prager, te Nijmegen, om namens hem ter secretarie van Nijmegen het voormelde pensioen te ontvangen.

Hieronder en rechts in de 'Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks van 1798'2 dient Jacques Kehr een request in om zijn pensioen te onvangen.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 86; 19-06-1798:
Jacques Kehr, gepensioneerd 2e luytenant Collenel onder de Bataven hebbende een vrouw en drie kinderen legt een gelijke verklaring af als Rudolph Lilly op 19-06-1798

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 90; 05-10-1798:
Jacques Kehr, 2e Luytenant Collonel, onder de Bataven, op een jaarlijks pensioenvan ƒ 1000,- geeft procuratie aan J. de Koning, te 's Gravenhage, om namens hem het voorschreven pensioen te ontvangen.

Maria de Koning is op 19-11-1798 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Kennelijk lukt het Jacques Kehr niet echt om zijn pensioen uitgekeerd te krijgen en dient hij in 1799 een nieuw verzoek in, zoals rechts gemeld.

Hij verhuist naar een huis op het Bergsland (zie Voormalig huis G312) dat hem door Anthony Goort Loomans in huur wordt gegeven:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 159; 03-03-1800:
Anthony Goort Loomans, drossard, geeft in huur aan Jacques Kehr huis, hof en hoeve omtrent de Moolen. de hof is voor het woonhuis gelegen, de hoeve daarachter. Huursom: ƒ 50,- per jaar. De verhuurder blijft het gebruik van de soldering boven het huis, voor zichzelf behouden. Blijvende de voorstal en koestal met paardenstal en schellift ten behoeve van de gebruiker.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 177 verso; 17-06-1800:
Jacques Kehr, 2e Luytenant Collenel onder de Bataven, op een jaarlijks pensioenvan ƒ 1000,- geeft procuratie aan C. de Koning, in den Haag, om namens hem, het pensioen te ontvangen.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 55; 30-03-1801:
Jaques Kehr, 2e Luytenant Collonel onder de Bataven, op een pensioen van ƒ 1000,- per jaar verklaart onvermogend te zijn om van zijn eigen middelen te kunnen bestaan ofte deswegens nog in geene ruymere omstandigheden te verseekeren als wanneer aan hem het pensioen agtervolgens de vereyschten bij de staadsregeling gevordert, was toegestaan. En verklaren wij, schepenen en secretaris, dat Kehr een stemgerechtigd burger is en ook zijn maatschappelijke plichten, door het bijwonen der grondvergaderingen, buiten wettige verhindering ijverig vervult en niet valt in de termen van het 14e artikel van de staadsregeling.

Ook eind 1800 wordt een verzoek afgewezen:

Jacques Kehr verhuist niet lang daarna naar Sint-Michielsgestel en daarna naar Weesp, waar hij als belastingontvanger werkzaam was. Jacques Kehr is op 10-05-1842 te Weesp overleden en rechts zijn overlijdensakte.

Verder wordt als bewoner nog genoemd H. van den Bosch en dit is Hendrik van den Bosch, geboren te Leiden op 20-05-1755 als zoon van Johannes van den Bosch en Sibilla van Hattem. Hij is rond 1790 getrouwd met Rosetta Alyda Rees, geboren te Gorinchem op 28-12-1772 als dochter van Mattheus Rochus Rees en Hermina Cornelia van Aken. Rond 1798 komen zij vanuit Venlo in Asten wonen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Mattheus Venlo 03-07-1791 Kind Venlo ±1791
2 Jacobus Herman Venlo 29-09-1792 's-Gravenhage 21-03-1827
Aletta Susanna van de Kasteele
Rotterdam 11-01-1863 visiteur der
belastingen
3 Hendrikus Gerardus Johannes Venlo ±1794 Lochem 24-09-1823
Elisabeth Adriana van de Laar
Utrecht 08-07-1837 commies der
accijnzen
4 Wilhelmus Bernardus Venlo 19-11-1797 Kind Venlo 01-01-1798 *
5 Rosetta Hermina Asten 05-05-1799 Ongehuwd 's-Gravenhage 23-11-1873
6 Maria Johanna Asten 22-02-1801 Ongehuwd Leiden 11-04-1833
7 Wilhelmus Bernardus Asten 16-05-1802 's-Gravenhage 12-08-1829
Charlotte Johanna van Goudoever
Culemborg 30-03-1868 ontvanger der
belastingen
8 Hermina Cornelia Asten 22-01-1804 Kind Asten 22-08-1804
9 Herman Asten 09-02-1806 Kind Asten 17-03-1806
10 Hermina Sara Asten 25-03-1810 Ongehuwd 's-Gravenhage 22-09-1864

* Venlo protestantse begraven 1795-1798; B1798-001, 01-01-1798, nummer 83:
Den 1 januarij 1798 is in de tuijn van het gereformeerde armhuijs begraaven, een kind genaamt Willem Bernardus, waar van vader is Hendrik van den Bosch, en de moeder Rosetta Alijda Rees.

Hendrik van den Bosch verkoopt het huis van zijn schoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 98 verso; 23-04-1804:
Mejuffrouw Rosetta Aleyda Rees getrouwd met Hendrik van den Bosch, commies collecteur der Recherche te Asten, als enige dochter van wijlen Mattheus Rees en Hermina van Aken, geeft procuratie aan haar man om namens haar, voor het gerecht te Venlo, te transporteren aan J. L. Custers, te Venlo een huis en tuin in de Vleesstraat, nummer 816, ene zijde Raad- en landmeester Ruys, andere zijde weduwe van Schaepen, oud burgemeester van Ulft. Door comparantes moeder aan J. L. Custers verkocht voor ƒ 5600,-. Met speciaal beding dat in de koop begrepen is ƒ 3000,- en ƒ 1380,- welke op de verkochte goederen zouden blijven staan.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 103; 08-05-1804:
Mejuffouw Rozetta Aleida Rees, enige dochter van wijlen Mattheus Rees en Hermina van Aken getrouwd met Hendrik van den Bosch, commies collecteur der Recherche, alhier, geassissteerd met Christiaan Michernich, als haar geassumeerde momboir. Zij geven procuratie aan Hendrik van den Bosch, om met comparantes moeder, te transporteren, haar aandeel in:een huis en erve op de Vleeschstraat, nummer 816, te Venlo.

Rechtsboven een kwartierstaat van Hendrik van den Bosch4.

Hendrik van den Bosch wordt genoemd als commies collecteur bij een diefstal:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 1; 08-12-1807:
Door commies controleur der Convoyen en Licenten, W. Ramaer, te Asten, zijn, op dinsdag, 08-12-1807, twee karren, bespannen met vijf paarden en beladen met enige goederen aangehouden en bij de commies collecteur, H. van den Bosch, uitgeladen. De karren en paarden zijn gebracht in de afgesloten plaats en stallen van de herberg der kinderen Theodorus Sengers en aldaar onder bewaking gesteld van Hendrik Althuys, 70 jaar, en Pieter Naagel, 46 jaar, beiden dienaren der justitie. In de nacht is een der karren en vijf paarden gestolen geworden. De voornoemde dienaren zeggen niet te weten hoe dat kan, ze zijn echter wel, bij toerbeurt zich een wijnig bij het vier in de agterhuysinge van de kinderen Theodorus Sengers gaan warmen. En dat, toen Pieter Naagel eens ging zien hij bevond dat de achterpoort open was en een kar en vijf paarden weg waren. Het Corpus van Asten verklaart dat een en ander aan hen bekend is geworden doch dat zij niets kunnen doen omdat er geen aangifte van is gedaan.
Johannes Antonius Sengers verklaart dat, op 08-12-1807, om circa 8 uur 's avonds, H. G. Roosen, vorster, bij hem gekomen is en gevraagd heeft of hij twee karren en vijf paarden kon plaatsen. Dat deze na bevestiging bij hem gebracht zijn en dat daarbij waren de commies Gerbrands en de gaarder, W. van Riet. Hij was van mening dat de karren aangeslagen waren. De bewaking is door voornoemde dienaren der justitie overgenomen. De comparant is circa half tien nog eens op de plaats geweest en heeft aan de bewakers gevraagd of zij al een boterham met een kan bier gehad hadden, hetgeen met "Ja" beantwoord werd. Circa 10 uur, na nog een tijd in huis doorgebracht te hebben is hij vertrokken naar zijn meisje, ongeveer een half uur ver buiten het dorp. Hij is hier gebleven tot de volgende morgen 9 uur, waarna hij mist is gaan varen en rond de middag weer thuis gekomen. Thuis komende hoorde hij van het voorgevallene. Hij begrijpt niet hoe het heeft kunnen gebeuren uit een ruimte rontom beslooten met twee groote poorten en twee kleyne poordjes van binnen met grendels en stekken toegemaakt. Hij is van mening dat de poorten van binnenuit opengemaakt moeten zijn. Hij bevestigd een en ander onder eede.
Pieter Klomp verklaarde dat zijn paard, aangespannen zijnde aan de kar van Jan Timmermans, komende van Ceulen, te Voordeldonck is aangehouden en in bewaring is gesteld bij de kinderen Theodorus Sengers. Dat dit paard een à twee dagen later, 's avonds, aan zijn stal stond, doch toen niet zeker wist of het zijn paard was of niet. Hij heeft het op stal gezet en de volgende dag bevonden dat het zijn paard was.

Rosetta Alyda Rees stelt zich borg voor haar man:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 40 verso; 13-03-1807:
Rosetta Aleydis Rees getrouwd met Hendrik van den Bosch, commies collecteur der Recherche, te Asten, stelt zich borg voor haar man terzake van de te collecteren penningen.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 27-03-1809:
Mejuffrouw Rosetta Alijda Rees getrouwd met Hendrik van den Bosch, commies collecteur ter reekeninge, te Asten, stelt zich borg voor haar man tot securiteit van het koninkrijk Holland voor de te collecteren gelden.

Hendrik van den Bosch verhuist nog binnen Asten met zijn gezin:

Asten Rechterlijk Archief 153; 06-04-1808:
Abraham van Nouhuys, geeft in huur, namens zijn broeder, Jan Willem van Nouhuys, aan Hendrik van den Bosch huis, schuur, stal, hof en boomgaard en de bijhorende turf- en peelvelden. Huurtermijn: 4 jaar vanaf nu. Indien huurder moet vertrekken, overgeplaatst of uit betrekking raakt kan de huur met drie maanden opgezegd worden. Huurprijs ƒ 80,- per jaar.

Het gezin verlaat Asten in 1810 en Hendrik van den Bosch is op 31-01-1820 te Rotterdam overleden en Rosetta Alyda Rees is op 19-10-1840 te 's-Gravenhage overleden. 

In 1810 verkopen de kinderen Losecaat het huis aan Joannes Georgius Frencken:

Asten Rechterlijk Archief 107b; 30-10-1810:
Antony Losecaat, wonende te Eyndhoven, Pieter Losecaat, wonende te Breda, Cornelia Losecaat weduwe van Petrus Molengraaff, wonende te Amsterdam, Jan Willem Nouhuys man van Gerardina Losecaat, wonende te Sint Oedenrode. Zij verkopen aan Jan Georg Francken, huis, stal, hof en boomgaard oud nummer 383, nieuw nummer, 394, 3 lopense.

Joannes Georgius Frencken is geboren te Weert op 05-11-1781 als zoon van Laurentius Henricus Frencken en Anna Maria Catharina Heiligers. Hij is op 30-07-1810 te Asten getrouwd met Anna Catharina Sauvé, geboren te Asten op 04-04-1783 als dochter van chrirurgijn Godefridus Sauvé en Petronella Joannis Jansen (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15) en zus van Lucia Sauvé (zie Burgemeester Frenckenstraat 47):

06

Het gezin van Joannes Georgius Frencken en Anna Catharina Sauvé:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Petronella Asten 25-08-1811 Ongehuwd Asten 10-04-1891
2 Maria Catharina Asten 02-03-1813 Asten 10-10-1849
Wilhelmus Bluijssen
Asten 09-02-1902 zie Voormalig huis G943
3 Laurentius Jacobus Asten 13-11-1814 Kind Asten 30-01-1815
4 Laurentius Franciscus Asten 09-01-1816 Ongehuwd Hilvarenbeek 18-12-1897 notaris
5 Godefridus Marcellus Asten 16-01-1818 Meijel 15-05-1865
Anna Christina Goossens
Asten 07-06-1907 zie Wilhelminastraat 24
6 Carel Antonius Asten 08-12-1819 Ongehuwd Asten 09-07-1842 theologant
7 Josephus Franciscus Asten 10-11-1821 Zaltbommel 02-07-1851
Anna Adriana van de Laar
Breda 15-12-1906 wijnhandelaar
8 Joannes Josephus Asten 17-07-1824 Kind Asten 23-12-1827
9 Ludovicus Hubertus Asten 23-04-1827 's-Hertogenbosch 08-06-1854
Maria Anna Wertenbroek
's-Hertogenbosch 30-12-1915 koopman

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis van buitenklasse op naam van Joannes Georgius Frencken:

Kadaster 1811-1832; G434:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 01 el, het Dorp, klassen 1 buitenklasse.
Eigenaar: Jan Georg Frencken.

07

08

Joannes Georgius Frencken was van 1812-1821 en van 1830-1844 burgemeester van Asten (voor meer informatie zie Jan Georg Frencken) en draagt daarna het ambt over aan zijn zoon Godefridus Marcellus Frencken. In de krant de Noord Brabanter van 02-04-1844 en van 02-09-1858 de benoeming en herbenoeming van Joannes Georgius Frencken tot kantonrechter:

09 10

Joannes Georgius Frencken had het als kantonrechter in het kanton Asten niet erg druk met jaarlijks zo'n 20 strafzaken in de periode 1847-1850, waarbij het meestal om een geldboete ging5:

In dienst voor onder andere de rechter was een gerechtsbode. In het Staatsblad6 wordt de route beschreven die de bode liep om van Asten via Sluis XI naar Helmond te lopen.

 

Joannes Georgius Frencken was van 1815-1825 ook pachter van de Astense windmolen, waarbij Johannes Groos de molenaar was (zie Johannes Groos).

In de Noord-Brabander van 08-07-1843 wordt Joannes Georgius Frencken nog geroemd omdat hij een brandbriefschrijver heeft ontmaskerd:

Jan Georg Frencken wordt in 1850 benoemd als lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant, zoals gemeld in de Noord-Brabander van 24-09-1850:

In 1852 wordt het kanton Asten wat betreft rechtspraak ingedeeld bij het arrondissement Roermond en vandaar dat vele strafzaken na deze datum in Roermond worden besproken:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Joannes Georgius Frencken tegen als wonende met zijn gezin in het huis met huizingnummer A86:

11

Had Joannes Georgius Frencken het in de jaren rond 1847 nog vrij rustig met de rechtspraak in het kanton Asten, rond 1859 vonden er veel meer veroordelingen plaats en moest de gevangenis met een extra vertrek tot vier cellen worden uitgebreid. Vanwege de minimale inrichting van de cellen was een verblijf van maximaal een week toegestaan: 

De statistieken laten dan ook een forse toename van het aantal beklaagden zien al moet wel worden opgemerkt dat de meeste delicten gaan over overtredingen van de leerplicht (Artikel 18 van de wet van 29 juni 1854) en de jachtwet7.

In de krant de Noord-Brabanter van 09-08-1860 een verslag van de feestelijkheden ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Joannes Georgius Frencken en Anna Catharina Sauvé:

11a

Hieronder een passage uit de feestgids van Joannes Georgius Frencken en Anna Catharina Sauvé ter gelegenheid van hun gouden bruiloft uit google books8:

11b

Joannes Georgius Frencken ontvangt een koninklijke onderscheiding, zoals gemeld in de Noord-Brabanter van 06-08-1861:

In de Noord Brabanter van 31-07-1862 wordt het 52-jarige huwelijk van Joannes Georgius Frencken en Anna Catharina Sauvé vermeld.

Kort daarna is Anna Catharina Sauvé (zie uitsnede schilderij rechts) op 04-02-1863 te Asten overleden, zoals gemeld in de Noord Brabanter van 10-02-1863.

En Joannes Georgius Frencken krijgt volgens de Noord Brabanter van 29-09-1863 zijn pensioen.

13

12
14

Als opvolger van Joannes Georgius Frencken hebben zich drie kandidaten gemeld, zoals rechts is te lezen. Uiteindelijk wordt Franciscus Wilhelmus van den Dungen de nieuwe kantonrechter in Asten (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont Joannes Georgius Frencken met zijn kinderen in het huis met dan huizingnummer A126:

15

Joannes Georgius Frencken is op 24-05-1871 te Asten overleden en in de Provinciale Noord Brabantsche en 's Hertogenbossche Courant van 27-05-1871 wordt dit vermeld:

16 17
18 19

Boven een bidprentje bij het overlijden van Joannes Georgius Frencken, rechtsboven een uitsnede uit een schilderij van Jan Georg Frencken en rechtsonder een foto vanJoannes Georgius Frencken.

Over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 woont dochter Maria Petronella Frencken met haar nicht Anna Geertruida Frencken, geboren te Stratum op 12-08-1838 als dochter van Jacobus Mathijs Frencken en Hendrina Schutjes, in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A130 en A133:

20

Maria Petronella Frencken is op 10-04-1891 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1891 wordt het huis met nog twee andere huizen te koop aangeboden:

Het huis wordt gekocht door wasbleker Carolus Johannes Strijbosch, geboren te Asten op 03-02-1851 als zoon van Theodorus Strijbosch en Joanna Maria Bluijssen (zie Markt 17 en 19). Hij is te Asten op 10-07-1876 getrouwd met Isabella Maria Leenen, geboren te Asten op 24-12-1848 als dochter van Hendrikus Leenen en Johanna Maria Goossens (zie Emmastraat 40 tot en met 44).

In de Nederlandsche Staatscourant van 01-02-1908 heeft zoon Theodorus Johannes Maria Carolus Strijbosch, geboren te Asten op 21-05-1880, het handelsmerk voor "Astor Schoenwas" gedeponeerd:

22

23

Rond 1918 wordt een fabriek bijgebouwd (zie Voormalig huis G432) en krijgt dan kadasternummer G2172, waarvan links de kadasterkaart.

Rechts oud blikje Astor schoenwas op Marktplaats.

24

Zoon Henricus Maria Antonius Hubertus Strijbosch, geboren te Asten op 11-09-1886, heeft gestudeerd voor arts. Linksonder in het Nieuws van de dag van 26-07-1907 slaagt hij te Rolduc voor het eindexamen aan de Hogere Burger School en daaronder in het Algemeen handelsblad van 21-06-1913 wordt hij bevorderd tot arts. In juni 1915 start hij als arts in Horst en geheel linksonder meldt het Eindhovensch dagblad van 04-11-1919 dat hij in Asten is aangenomen als gemeente-geneesheer in Asten. Hij is toch in Horst gebleven en middenonder lezen we in de Limburger koerier van 24-03-1928 het overlijden van zijn tweede echtgenote. Rechtsonder in de Telegraaf van 12-05-1981 zijn overlijden te Horst op 10-05-1981:

Over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen Carolus Johannes Strijbosch en Isabella Maria Leenen met hun gezin in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer A145, A154 en A181, waarbij het laatste nummer ook bekend staat als Burgemeester Frenckenstraat 5:

25

Zoon Theodorus Johannes Maria Carolus (Theo) Strijbosch, geboren te Asten op 21-05-1880, was een verdienstelijk wielrenner9:

In 1926 vieren zij hun gouden bruiloft en in Het Huisgezin van 08-07-1926 worden de voorbereidingen beschreven:

Ook over de periode 1930-1938 wonen Carolus Johannes Strijbosch en Isabella Maria Leenen met hun gezin in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 5:

26

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1933 het overlijden van Isabella Maria Leenen te Asten op 30-10-1933:

27 28
29

Carolus Johannes Strijbosch is op 09-03-1940 te Asten overleden en links het bidprentje bij zijn overlijden.

Zijn eerder genoemde zoon Theodorus Johannes Maria Carolus (Theo) Strijbosch neemt het bedrijf over en is op 13-03-1942 te Eindhoven overleden, zoals genoemd in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-03-1942:

In het Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meijerij, Peel en Kempenland van 26-06-1942 treedt Jan Baptist Eduard Caron, geboren te Arnhem op 07-08-1887 als zoon van Jean Baptist Chretien Caron (eigenaar van de strohulzenfabriek) en Auguste Caroline Caesar, toe tot het bestuur.

30

Vanaf dat moment bestaat de Astor fabriek alleen nog maar op papier.

 

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-08-1942 verkoopt deurwaarder Richelle de roerende goederen van Theodorus Johannes Maria Carolus Strijbosch:

31

Vanaf 1942 is het huis door de familie Strijbosch verhuurd aan Arnoldus Cornelis Smeelen, geboren te 's-Gravenhage op 30-07-1901 als zoon van Arnoldus Johannes Gerardus Wilhelmus Smeelen en Geertruida Cornelissen. Hij is als fabrikant op 28-05-1930 te 's-Gravenhage getrouwd met Johanna Hendrina Maria Wisseling, geboren op 22-08-1906 te Huissen als dochter van Antonius Johannes Wisseling en Maria Johanna Tolhuis.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-11-1942 komen zij vanuit 's-Gravenhage in Asten wonen:

31a

In zijn fabriek werden accessoires voor fiets en motor gemaakt zoals zadeldekken, tassen, moffen, regenbroeken en regenjassen.

Arnoldus Cornelis Smeelen is op 17-01-1958 te Asten overleden en Johanna Hendrina Maria Wisseling is op 29-04-1994 te Asten overleden:

32 33

34

In 1956 is de fabriek met als adres Burgemeester Frenckenstraat 7 en het huis met adres Burgemeester Frenckenstraat 5 opgekocht door de gemeente Asten en in 1965 gesloopt. De Chemische Fabriek Astor heeft van 1907-1976 bestaan, waarvan de laatste jaren alleen op papier, en produceerde onder meer waskaarsen, kerkkaarsen, schoensmeer en poetsmiddelen op basis van was.

Linksonder een foto gemaakt rond 1951 van de Burgemeester Frenckenstraat waarvan het achterste huis ook bekend stond als de 'Burgemeesterswoning' en rechts een foto van het personeel van de fabriek. 

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1600 Philips Goossens Willems ±1575
1635 Philips Willems Gosen de Smet Asten ±1605 Philips Willems Gosen de Smet Asten ±1605
1684 Wilhelmus Philipsen de Smet Asten 22-12-1637 Wilhelmus Philipsen de Smet Asten 22-12-1637
1693 weduwe Wilhelmus de Smet Asten ±1640 weduwe Wilhelmus de Smet Asten ±1640
1710 Arnoldus Willem de Smet Asten 22-08-1678 Arnoldus Willem de Smet Asten 22-08-1678
1725 Helena Arnoldi de Smit Asten 10-12-1720 Maria Willems van Hugten Asten 06-01-1682
Dorp huis 78
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 onmondighe kindt Aart de Smit Asten 10-12-1720 Maria Willems van Hugten Asten 06-01-1682
1741 onmondighe kindt Aart de Smit Asten 10-12-1720 Maria Willems van Hugten Asten 06-01-1682
1746 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jan Andriesse Smits Asten 16-05-1683
1751 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 onbewoont
1756 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1761 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1766 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1771 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1776 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1781 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-12-1716
1798 kinderen Jacobus Lozecaat Asten 22-09-1743 Jacques Kehr Eisenach (D) ±1753
1803 kinderen Jacobus Lozecaat Asten 22-09-1743 Hendrik van den Bosch Leiden 20-05-1755
Kadasternummer G434
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G434 1832-1891 Jan Georg Frencken Weert 05-11-1781
G434 1891-1918 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851
G2172 1918-1938 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 bijbouw
Burgemeester Frenckenstraat 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 kinderen Jacobus Losecaat Asten 22-09-1743
1810-1859 Jan Georg Frencken Weert 05-11-1781 Anna Catharina Sauvé Asten 04-04-1783
A86 1859-1869 Jan Georg Frencken Weert 05-11-1781 Anna Catharina Sauvé Asten 04-04-1783 04-02-1868
A126 1869-1871 Jan Georg Frencken Weert 05-11-1781 met kinderen 24-05-1871
A126 1871-1879 Maria Petronella Frencken Asten 25-08-1812 met familie
A130 1879-1890 Maria Petronella Frencken Asten 25-08-1812 met familie
A133 1890-1891 Maria Petronella Frencken Asten 25-08-1812 met familie 10-04-1891
A133 1891-1900 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848
A145 1900-1910 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848
A154 1910-1920 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848
A181 1920-1930 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848
5 1930-1933 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Maria Leenen Asten 24-12-1848 30-10-1933
5 1933-1938 Carolus Joannes Strijbosch Asten 03-02-1851 met zoon
Referenties
  1. ^Klokkengieters (http://beiaarden.nl)
  2. ^Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 1798 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22geboren+te+asten%22&coll=boeken1&page=2&identifier=Zg9ZAAAAcAAJ&rowid=10)
  3. ^Venlo Protestantse begraven (http://www.genbronnen.nl/bronnen/limburg/venlo/pbegraven/1795-1798.html)
  4. ^De wapenheraut; maandblad gewijd aan geschiedenis, geslachts-, wapen-, oudheidkunde, jaargang 1, 1897 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB26:000380001:00271&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&query=overleden+PROX+asten&coll=dts&page=2&rowid=7)
  5. ^Geregtelijke statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, 1851 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMCBS01:000002001:00117&coll=dts&query=asten&page=21&sortfield=date&rowid=3)
  6. ^Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden; inhoudende alle besluiten, resolutiën, dispositiën, decisiën en reglementen, 1851 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB10:000977002:00399&coll=dts&query=asten&page=21&sortfield=date&rowid=2)
  7. ^Geregtelijke statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, 1860 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMCBS01:000011001:00136&coll=dts&query=asten&page=32&sortfield=date&rowid=3)
  8. ^De gouden bruiloft van den edel achtbaren heer Joannes Georgius Frencken en mevrouw Anna Catharina Sauvé, gevierd te Asten den 30 Julij 1860 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=asten+jaarmarkt%2A+raadh%2A&coll=boeken1&identifier=ZVmUp8tSKpIC&rowid=9)
  9. ^Een halve eeuw wielersport, 1916 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB02A:000030321:00661&query=asten&coll=boeken&sortfield=date&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e_eeuw%7C1910-1919%7C&page=30&rowid=4)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 19 mei 2024, 10:49:22

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen