logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G511

Bij de verpondingen van 1713 staat Aert Philipsen genoemd als eigenaar van een huis in het dorp:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 100 verso:
Aert Philipsen.
Van Jan Peeter Canters.
Van Jan Goort Gerits. In de bede ƒ 2-6-4.

Arnoldus Willem Philipsen de Smet is geboren te Asten op 22-08-1678 als zoon van Wilhelmus Philipsen en Lucia Huybers Tielen (zie Voormalig huis G434). Hij is op 13-11-1712 te Asten getrouwd met Catharina Bernaerts Verberne, geboren te Asten op 18-12-1690 als dochter van Bernardus Hendrix Daems en Helena Fransen van de Loverbosch (zie ook Voormalig huis B409):

Juncti sunt matrimonio Arnoldus Willems de Smet et Catarina Bernarts; testes Petrus Bernarts et Arnoldus Thopoel.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldus Willems de Smet en Catarina Bernarts; getuigen Petrus Bernarts en Arnoldus Thopoel.

01

Het gezin van Aert Willem Philipsen de Smet en Catharina Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 30-06-1714 Kind Asten ±1714
2 Helena Asten 02-03-1718 Kind Asten ±1718
3 Helena Asten 10-12-1720 Asten 11-05-1749
Martinus Mathei van Hoof
Asten 14-12-1803 zie Voormalig huis F767

Aert Willem Philipsen de Smet en Catharina Bernaerts woonden in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G434) en dit betreft het 'het kleyn huyske off smits' die aan derden werd verhuurd. Catharina Bernaerts is op 13-11-1723 te Asten overleden en Aert Willem Philipsen de Smet is te Asten op 22-06-1725 overleden. In het huizenquohier over de periode 1736-1741 en bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van hun dochter Helena en wordt het aan derden verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 79 Dorp Bewoners nummer 79 Dorp
1736 het onmondighe kindt van Aart de Smit Jenneke Dircx
1741 het onmondighe kindt van Aart de Smit Engel Vlodorp

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 207 verso:
Het onmondigh kint van Aart de Smet
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 2-6-4.

In 1746 verkoopt Helena Aart Willem Smits de geërfde goederen van haar ouders aan verschillende Astenaren. Jacobus Losecaat (zie Voormalig huis G434) koopt het huis:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 42; 20-06-1746:
Helena Aart Willem Smits, te Lierop, verkoopt aan Jacobus Losecaat het klein huiske de smitse met de halve put, die staande tussen de beide huizen, in gemeen gebruik zal blijven, ene zijde het groot huis en aangelag, andere zijde Antoni Voermans, ene einde de straat. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Koopsom ƒ 28,-.
Zij verkoopt aan Mattijs van Bussel land de Logten 2½ lopense. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-12-8 per jaar. Koopsom ƒ 27,-.
Zij verkoopt aan Hendrik Goort Hoefnagels land op de Logten 1 lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 10,-.
Zij verkoopt aan Jan Goort Gerarts land het Kaske 1½ lopense. Verponding ƒ 0-10-8 per jaar. Bede ƒ 0-08-8 per jaar. Koopsom ƒ 17,-; land aan het Keske. Verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Bede ƒ 0-6-0 per jaar. Koopsom ƒ 12,-.
Zij verkoopt aan Peter van de Vorst het Vroukesveltje 1 lopense. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 26,-.
Zij verkoopt aan Pieter van Riet groes agter Ostaden 5 copse. Verponding ƒ 0-11-0 per jaar. Koopsom ƒ 27,-.
Zij verkoopt aan Hendrik Halbersmit groes op den Diesdonk 3 lopense. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 25,-.

De verpondingen van 1742 vermelden deze verkoop en tevens het eigendom van Jacobus Losecaat:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 414 verso:
Dese goederen sijn den 17-05-1746 publiecq verkogt en deselve parceelen en lasten ider kooper aangeset volgens conditie en transport 24-06-1746.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 435:
De heer Jacobus Lozecaat, drost en secretaris alhier.
Een huijs met een kleijn huijske, hoff en aangelag 4 lopense.

In het huizenquohier over de periode 1746-1751 staat Jacobus Losecaat als eigenaar en hij verhuurt het huis aan Antoni Bluijssen (zie Voormalig huis G517). Rond 1750 is het huis afgebroken.

Jaar Eigenaar nummer 79 Dorp Bewoners nummer 79 Dorp
1746 Jacobus Lozecaat Antoni Bluijssens
1751 is afgebrooken

De huurder was Antoni Bluijssen, geboren te Leende op 13-03-1717 als zoon van Marcellus Joannes Bluijssen en Elisabeth Engelen van Pelt, die later verhuist naar een nabijgelegen huis in deze straat (zie Voormalig huis G427). Daarna verhuist hij via het Koningsplein (zie Koningsplein 4) naar de Prins Bernhardstraat (zie Prins Bernhardstraat 19) om later een huis kopen (zie Voormalig huis G517).

Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest er op de plaats van het kleine huisje nog een tuin in eigendom van de weduwe van Jan van Hoek (zie Burgemeester Frenckenstraat 6).

Kadaster 1811-1832; G511:
Tuin, groot 02 roede 66 el, het Derp.
Eigenaar: Weduwe van Jan van Hoek.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1712 Arnoldus Willem de Smet Asten 22-08-1678
1725 Helena Aart de Smet Asten 10-12-1720
Dorp huis 79
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 onmondighe kindt Aart de Smit Asten 10-12-1720 Jenneke Dircx
1741 onmondighe kindt Aart de Smit Asten 10-12-1720 Engel Vlodorp
1746 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-02-1716 Antoni Bluijssens Leende 13-03-1717
1751 is afgebrooken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 juli 2023, 13:35:00

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen