logo

De Vonder Homepagina


Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15

Er wordt een hofstad verkocht aan Wilhelmus Verhaseldonk met de eis er een huis op te bouwen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 175; 27-03-1759:
Hendrik Peter Verberne verkoopt aan Willem Verhaseldonk twee treden meer als helft in een Hofstad, of timmerplaats, bij de Kosterij in het Dorp geheel ½ lopense, ene zijde de Kosterij, andere zijde de verkoper, ene einde de straat, andere einde Antoni Lomans. Deze helft met de twee treden naar de zijde van de Kosterij zullende door koper en verkoper worden afgepaald. Op het terrein rust een bouwplicht een goed bequaam huys en wooninge binnen een jaar te bouwen.

Wilhelmus Verhaseldonk is geboren te Asten op 26-08-1710 als zoon van Johannes Pauwels Cremers en Heylke Dircx Cuypers (zie Voormalig huis G773 en G774). Hij is als bleker op de Coolsingel te Rotterdam op 26-04-1733 getrouwd met Margaretha (Gritie) Coninghs, geboren rond 1710 en weduwe van Gerrit de Jong. Hieronder hun ondertrouwcontract opgemaakt op de Coolsingel. Na zijn vertrek uit Asten heeft hij de naam van Hazendonck of Verhaseldonk aangenomen:

image001.jpg

Het gezin van Wilhelmus Jan Pouwels (Willem) Verhaseldonk en Margaretha (Gritie) Coninghs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Rotterdam 02-11-1734 Kind Rotterdam 13-08-1737
2 Paulus Rotterdam 23-10-1736 Kind Rotterdam 13-02-1740
3 Joannes Rotterdam 09-06-1738 Kind Eindhoven 24-05-1743
4 Maria Rotterdam 22-09-1740 Asten 01-12-1771
Adrianus Bits
Achel
5 Kind Eindhoven 01-02-1744 Kind Eindhoven 01-02-1744

Willem Verhaseldonk woonde oorspronkelijk in Rotterdam, daarna in Eindhoven, vervolgens in Bergsche Hoek en keert later weer terug naar Asten. Hij handelde vanuit zijn verschillende woonplaatsen ook nog met geld en onroerend goed in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 101; 28-06-1742:
Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, is nader van den bloede aan Willemyna Hoefnagels, te Antwerpen, dan Jan Pieter van Riet. Hij vernadert de koop zoals gedaan op 28-07-1741 van land de Haseldonk 2 lopense; beemd aan Vorselen 2 lopense; acker met het Hofke 1 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 111 verso; 15-08-1742:
Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts, momboiren over Johanna Maria Loomans, zijn schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, ƒ 150,- a 4%. Marge: 03-10-1765 Willem Verhaseldonk, te Asten, heeft ontvangen van Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, als momboiren van het kind Hendrik Verberne ƒ 50,- als restant. De ƒ 100,- heeft hij ontvangen van de ouders van het kind.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 114; 25-09-1742:
Hendrik Halbersmit, chirurgijn, is schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven ƒ 200,- à 4%. Marge: 13-07-1767 gelost aan Willem Verhaseldonk, te Asten.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 120; 15-10-1742:
Jan Aart Smits is schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven ƒ 100,- à 4%. Marge: 04-08-1751 Willem Verhaseldonk, wonende op den Bergesehoek is door de erven Jan Aart Smits voldaan.

Voordat Wilhelmus Verhaseldonk deze grond kocht en er een huis op bouwde, had hij huizen in bezit in de huidige Julianastraat (zie Voormalig huis G778) en later was hij armmeester en later schepen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 79 verso; 11-10-1762:
Willem Verhaseldonk, gewezen armmeester contra Hendrik Joosten, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig aan den Armen, over 1758 tot en met 1760, ƒ 0-6-0 per jaar, zijnde ƒ 0-18-0.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 34 verso; 21-06-1766:
Jan van Riet, president, Hendrik Berkers en Wilhelmus Bruynen worden bedankt als schepenen. In hun plaats worden benoemd: Pieter Zijnen en Willem Verhaseldonk. Op 23 juni wordt alnog benoemd Jan Janse Coolen, aan Vorselen. Er wordt ook nog bedankt: Jan Vervoordeldonk en in zijn plaats benoemd: Antoni Fransen.

Wilhelmus Verhaseldonk heeft nog een schuld uitstaan bij de weduwe van Nicolaas Zijnen, Johanna Laurens Bijnen. Hij lost deze schuld af bij de verkoop van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 108 verso; 05-12-1770:
Willem Verhaseldonk is schuldig aan Johanna Bijnen weduwe Nicolaas Zijnen, te Eersel ƒ 200,- à 3%.
Marge: 20-04-1773 gelost.

In het huizenquohier over de periode 1761-1771 is Wilhelmus Verhaseldonk eigenaar en bewoner van het huis. De weduwe van Nicolaas Zijnen woont in een kamer van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 46d Dorp Bewoners nummer 46d Dorp
1761 Willem Verhaseldonk Willem Verhaseldonk
1766 Willem Verhaseldonk Willem Verhaseldonk
1771 Willem Verhaseldonk Willem Verhaseldonk, camer weduwe Nicolaas Zijnen

In 1773 verkoopt Wilhelmus Verhaseldonk het huis aan Pieter van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 230; 20-04-1773:
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Pieter van Bussel een huis met de kamers, hof en aangelag in de Moolestraat ½ lopense, ene zijde en einde de Kosterij, andere zijde Willem Verberne, andere einde Antoni Lomans. De kamer is verhuurd aan weduwe Zijnen voor ƒ 11,- per jaar. Koopsom ƒ 710,-.

Margaretha Coninghs is op 26-09-1779 te Asten overleden en Willem Verhaseldonk is vermoedelijk op 10-05-1788 te Tongelre overleden. Hieronder zijn begraafakte waarbij de klokken driemaal worden geluid:

image003.jpg

Peter Marcelis (Pieter) van Bussel is geboren te Asten op 14-02-1715 als zoon van Marcellis Fransen van Bussel en Helena Driessen (zie Busselseweg 9). Hij is op 05-02-1747 te Asten getrouwd met Maria Marcelis Berkers, geboren te Asten op 10-11-1718 als dochter van Marcellus Berkers en Antonia Antoni Peters (zie Voordeldonk 73):

image005.jpg

Het gezin van Peter Marcelis van Bussel en Maria Marcelis Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcellis Asten 14-10-1747 Someren 11-09-1774
Anna Antoni Scheerders
Asten 24-04-1785
Elisabeth Maria Fransen
Asten 12-11-1822 zie Voormalig huis G583
2 Antonius Asten 14-10-1749 Eindhoven 16-05-1784
Johanna Verhagen
Eindhoven 22-02-1825 1790-1791 burgemeester
3 Helena Asten 07-02-1752 Asten 10-05-1789
Joannes Peter van Maris
Asten 13-11-1796
Antony van Loon
Asten 12-01-1824 zie Voordeldonk 69
4 Martinus Asten 07-02-1752 Asten 21-10-1798
Helena van Loon
Asten 20-04-1821 zie Voormalig huis G525
5 Petrus Asten 09-01-1754 Deurne 06-07-1788
Anna Maria Arnold Slaats
Asten 02-05-1798 zie Voormalig huis G481
6 Wilhelmus Asten 08-12-1755 Kind Asten ±1755
7 Helena Maria Asten 08-12-1755 Kind Asten ±1755
8 Joanna Maria Asten 27-12-1758 Asten 14-09-1794
Jan Albert Verheijen
Asten 09-09-1819 zie Kasteellaan 6 tot en met 8

Pieter van Bussel woonde zelf op Voordeldonk (zie Voormalig huis C803) en had schulden aan de familie Timmermans, die hij bij de verkoop van het huis heeft afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 229; 20-04-1773:
Pieter van Bussel, aan Voordeldonk, is schuldig aan Jan Francis Timmermans ƒ 400,- à 3%.
Marge: 19-06-1783 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 86; 06-06-1777:
Pieter van Bussel, aan Voordeldonk, is schuldig aan Antoni Timmermans ƒ 250,- à 3½%.
Marge: 24-04-1780 gelost.

Hij verhuurde het huis aan Juffrouw Braam (zie Voormalig huis G663):

Jaar Eigenaar nummer 46d Dorp Bewoners nummer 46d Dorp
1776 Pieter van Bussel Juffrouw van Braam

Pieter van Bussel verkoopt het huis aan Godefridus Jan Sauvé en koopt een huis in de huidige Emmastraat (zie Voormalig huis G525) terug:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 162 verso; 26-04-1780:
Pieter van Bussel, aan Voordeldonk, verkoopt aan Godefridus Sauve een huis met de camer, hof en aangelag in de Moolestraat in het Dorp ½ lopense, ene zijde de Kostery, andere zijde Willem Verberne, ene einde de straat, andere einde Antoni Lomans. Verkoper aangekomen bij transport de dato 20-04-1773. Koopsom ƒ 700,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 163; 26-04-1780:
Godefridus Souve verkoopt aan Pieter van Bussel huis en hof in het Dorp 20 roeden, ene zijde en einde Catarina Jansen, andere zijde de straat, andere einde Wilhelmus Bruynen; wortelveltje 6 roeden. Verkoper aangekomen bij transport de dato 07-02-1778. Koopsom ƒ 250,-.

Godefridus Jan Sauvé is geboren te Asten op 13-02-1752 als zoon van Johannes Jansen Sauvé en Lucia Antoni van Bussel (zie Prins Bernhardstraat 34). Hij is als chirurgijn op 10-01-1773 te Asten getrouwd met Petronella Jan Janssen, geboren te Asten op 31-08-1751 als dochter van Johannes Martinus Jansen en Catharina Goort Loomans (zie Voormalig huis G521):

image007.jpg

Het gezin van Godefridus Jan Sauvé en Petronella Jan Janssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-11-1773 Kind Asten ±1773
2 Catharina Asten 31-05-1775 Kind Asten ±1775
3 Martinus Asten 24-04-1777 Kind Asten ±1777
4 Martinus Asten 08-12-1778 Kind Asten 27-09-1779
5 Johannes Asten 25-08-1780 Kind Asten 22-10-1779
6 Maria Catharina Asten 28-02-1782 Kind Asten 07-05-1782
7 Anna Catharina Asten 04-04-1783 Asten 30-07-1810
Johannes Georgius Frencken
Asten 04-02-1863 zie Voormalig huis G434
8 Maria Asten 03-07-1784 Kind Asten 06-01-1797
9 Petrus Asten 15-01-1786 Kind Asten 13-03-1786
10 Petronella Asten 01-05-1787
11 Franciscus Josephus Asten 09-02-1789 Pastoor Asten 24-01-1873 Pastoor in Maarheeze
zie ook Julianastraat 9
12 Lucia Asten 15-11-1790 Asten 22-01-1820
Michiel Jacobus Aertnijs
Asten 27-06-1869 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
13 Johannes Asten 23-08-1795 Kind Asten 19-09-1795

Godefridus Jan Sauvé had daarvoor een flink geldbedrag geërfd van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 235; 21-02-1780:
Godefridus Sauve, chirurgijn getrouwd met Pieternella Jansen, Catarina Jansen, te Weert, Willem Jansen. Zij verdelen de goederen nagelaten door wijlen hun ouders Johannes Jansen en Catarina Lomans.
3e lot krijgt Godefridus Sauve ƒ 400,- à 3%, hierop is gelost ƒ 75,- ten laste van de goederen Jan Aart Smits, op Voordeldonk, nu zijn weduwe en kinderen, schepenbrief de dato 10-12-1761.

In de 's Hertogenbossche courant van 03-03-1780 wordt gezocht naar een vroedvrouw en later zien we dat Godefridus Jan Sauvé zich heeft bekwaamd tot vroedmeester:

image009.jpg

Godefridus Jan Sauvé verkoopt samen met zijn zwager en schoonzuster nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 180; 02-05-1781:
Godefridus Sauve, getrouwd met Petronella Jansen, Willem Jansen en Catarina Jansen, te Weert. Zij verkopen aan Goort Lomans, molenaar de helft van een hooiveld aan het Laarbroek 3 lopense. De andere helft is van de koper. Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders. Koopsom ƒ 25,-.

Ook heeft Godefridus Jan Sauvé nog een klein bedrag tegoed van zijn schoongrootvader:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 63; 13-03-1782:
Goort Lomans, aan de Moolen, onpasselijk, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. De testateur legateert aan de drie kinderen van zijn overleden dochter, Catarina getrouwd geweest met Johannes Jansen te weten Peternella, getrouwd met Godefridus Sauve, chirurgijn, Catarina Jansen en Willem Jansen met het uytzetsel als hun ouders hebben gehad tesamen een som van ƒ 550,- waarvan af zal moeten hetgene hun ouders reeds uit de boedel gehad hebben ƒ 534-6-0, dus rest te voldoen ƒ 15-14-0.

Godefridus Jan Sauvé was een gerenommeerd chirurgijn en vroedmeester, die ook in de wijde omgeving zijn handelingen verrichtte. Hier moet hij gewonden behandelen en doden visiteren:

Asten Rechterlijk Archief 174; 01-05-1783:
Godefridus Sauve, chirurgijn, heeft ten huize van Peter Aart van Bussel gevisiteerd het dode lichaam van Jan Wilbert Slaats, 50 jaar, geboren te Deurne en als knecht wonende bij voornoemde van Bussel. Deze van Bussel en Willem Andries Verheyen verklaarden dat voornoemde knecht, den 29e laatstleden, in de namiddag, met hen had geploegd met twee paarden en dat het paard van van Bussel zijn knecht heeft achteruit geslagen, zodanig dat deze neerviel en naar huis moest gaan, klagende over de pijn. De chirurgijn Sauve is er bijgehaald en heeft de voornoemde knecht adergelaaten zonder enige uiterlijke verwondingen gezien te hebben. Slaats is gisteren in de namiddag overleden.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 174 verso; 07-07-1783:
Godefridus Sauve, chirurgijn, heeft ten huize van Jan Lomans, op Heusden, een dood kind gevisiteerd, zijnde Paulus Arnoldus Verschuure, 12 jaar en wonende te Someren. Dit kind woonde als schaapsherder bij Willem Coolen, op Heusden, en is gistermiddag met de schapen op de hei geweest. De schapen zijn gisteravond thuis gekomen, doch de jongen niet. Gisteravond ie er naar gezocht en deze morgen weer door voornoemde Willem Coolen, IJsbout Hendriks en Johannes Lomans, als buren. De jongen is gevonden in een leeg geturfde kuil alwaar hij onder de modder lag. Er zijn geen uiterlijke tekenen van kwetsuren gevonden en alles wijst op een dood door verdrinking.

Uit onderstaand archiefstuk maken we op dat GodefridusJan Sauvé sedert 1772 chirurgijn is en vanaf 1779 tevens vroedmeester:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 175 verso; 16-02-1784:
Certificaat voor Godefridus Sauve, welke ruym twaalff jaaren met goed succes, soo hier als nabuurige plaatsen heeft verrigt de kunst van de chirurgie en zeedert 1779 mede de kunst van de vrouwe te assisteere in de verlossinge en geboortekinde, hier en elders, met goet succes gedaan en verrigt.

Godefridus Jan Sauvé koopt land van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 72; 26-05-1784:
Willem Jansen, te Someren, verkoopt aan Godefridus Sauve land den Langenacker 1½ lopense; Jan Cantersacker 2½ lopense; een acker op de Logten 1 lopense 40 roede; een acker op de Logten 3 lopense; groes het Berglinder 1½ lopense; groes Vransmansvelt 4 lopense; Jan Muldersdries 3 lopense 32 roede. Belast met ƒ 5-00-0 per jaar aan het Gemene Land uit de Muldersdries; ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Verkoper aangekomen bij deling de dato 21-02-1780. Koopsom ƒ 800,-.

Godefridus Jan Sauvé koopt een recht van overpad voor de toegang tot zijn land het Fransmansveld, gelegen aan de huidige Wilhelminastraat:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 88; 29-09-1784:
Pieter Willem Lomans verkoopt aan Godefridus Sauve het recht van weggebruik tussen twee akkers van hem tot na de groes van hem aan het einde van die akkers en dan over de verkopers grond linksaf naar het Vransmansvelt van voornoemde Sauve. Zij zullen die weg samen erfelijk hebben, zonder enige verhindering aan elkaar toe te brengen. Koopsom ƒ 10,-.

Willem Hendrik Verberne verkoopt aan Godefridus Jan Sauvé een hofstad naast dit huis, waarop Godefridus Jan Sauvé later een tweede huis bouwt (zie Burgemeester Wijnenstraat 9). Godefridus Jan Sauvé verkoopt als ruil een stuk land gelegen bij de huidige kerk:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 88 verso; 07-10-1784:
Willem Hendrik Verberne verkoopt aan Godefridus Sauve een hoffstad bij de Kosterij 16 roeden, ene zijde de koper, andere zijde weduwe Antoni Verreyt en Marcelis Koppens, ene einde Antoni Lomans, andere einde de straat. Verponding ƒ 0-3-0 per jaar. Koopsom ƒ 125,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 89; 07-10-1784:
Godefridus Sauve verkoopt aan Willem Hendrik Verberne een hoekje groes van de Jan Muldersdries 3 copse. Deze hoek achter hof en huis van Peter Wagemans en dus aan de straat naast de school en bij de Pastory. Koopsom ƒ 150,-

Ook in Vlierden verricht Godefridus Jan Sauvé een visitatie1:

Op 18 september 1788 rond zes uur 's avonds deed Jan Aart Roijackers te Vlierden de gruwelijke ontdekking dat zijn bijna zes jaar oude zoontje Jacob in de Aa was gevallen. Nadat hij het kind uit het water had gehaald toonde het nog wel enige tekenen van leven maar hij moest machteloos toezien hoe zijn zoontje stierf. De Astense chirurgijn Godefridus Sauvé schreef in zijn visitatierapport: De long met schuymend water opgespannen bevonden en bij het doorsnijden der luchtpijp en drukken op den long het schuymend water door voornoemde luchtpijp is uitgeloopen en derhalve de dood zijn oorzaak heeft genoomen door het inzwelgen van het water. Hoe het kind te water was geraakt was niet duidelijk, er werden geen verwondingen op het lichaam gevonden.

Godefridus Jan Sauvé heeft ook het leven van Hendrik Mennen, geboren te Asten op 27-12-1766 als zoon van Johannes Antonie Mennen en Maria Gijsberti Konings (zie Voormalig huis F1204), gered. Dat heeft wel geleid dat zijn moeder vrijwel al haar bezit is kwijt geraakt aan de geneeskundige kosten:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 241; 11-01-1790:
Leendert van Hugten en Adrianus Franciscus van Moorsel, medicinae docter, verklaren ter instantie van Godefridus Sauve, chirurgijn. Leendert van Hugten verklaart dat hij, op 8 april 1788, door Maria weduwe Jan Mennen verzocht is om Godefridus Sauve te roepen bij haar zoon, Hendrik Mennen, toen liggende ten huize van Dirk van der Weerden, ter genezing van haar zoon. Aan dit verzoek heeft hij voldaan en Godefridus Sauve is bij Hendrik Mennen gekomen.

Adrianus Franciscus van Moorsel verklaart dat hij, op tijd en plaats, op verzoek van de voorschreven weduwe is geweest waar aanwezig was Godefridus Jan Sauvé en voornoemde Hendrik toen voor de eerste maal heeft geconsulteerd.

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 287; 01-03-1790:
Godefridus Sauve, chirurgijn, aanlegger contra Maria Konings weduwe Jan Mennen, gedaagde. Gedaagdesses minderjarige zoon, Hendrik Mennen, is, op 6 april 1788, zwaar aan het hoofd gekwetst geworden. Eiser is er, op 8 april, bijgeroepen toen de gekwetste ten huize van Dirk van der Weerden lag. Aanlegger heeft de cure van de gewonde op zich genomen en dit vervolgd tot 1 september 1788. De rekening heeft bedragen ƒ 162-10-0.
Naschrift: Na onpartijdig pre-advies van een onpartijdige rechtsgeleerde wordt gedaagde opgelegd de voornoemde som te betalen.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 254 verso; 11-03-1790:
Godefridus Sauve, chirurgijn, als eiser, geeft procuratie aan Philippus de Rooy, procureur, te Someren, om met Meester Hendrik van Rijsingen, advocaat, te Eyndhoven, te voeren, de reeds begonnen zaak tegen Maria Konings weduwe Jan Mennen tot bekoming van ƒ 162,- wegens gedane cure, gehoudene consulten, gestelde lavementen en entrepaneeringe mitsgaders van tijd tot tijd gedaane verbanden en aankleeven van een en ander aan de persoon van Hendrik Mennen in opdracht van zijn moeder, tussen 6 april en 1 september 1788.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 2; 01-07-1790:
Maria Konings weduwe Jan Mennen, aan de Beek, draagt over aan Godefridus Sauve, als obtinent van vonnis schepenen Asten de dato 03-05-1790 ten laste van haar, comparante, gewezen. Al haar gereede meubilaire haavelijke en erfhaavelijke goederen, actien en crediten, uytstaande en contante penningen hoe ook genaamt en waarvoor sij eenig regt van eygendom is hebbende beneffens alle vrugten ten velde niets uytgescheyden om daaraan te verhalen de inhoud van het voormelde vonnis met alle verdere kosten. Ook geeft zij procuratie aan Philippus de Rooy, procureur, om deze goederen publiek te verkopen. Mocht de opbrengst niet voldoende zijn om het vonnis en de kosten te dekken dan mogen ook haar vaste goederen verkocht worden. De procureur zal verantwoording afleggen.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 3 verso; 03-07-1790:
Staat en inventaris opgemaakt door Philippus de Rooy, procureur, namens Godefridus Sauve, chirurgijn, als obtinent van vonnis de dato 03-05-1790 schepenen Asten ten laste van Maria Konings weduwe Jan Mennen uit kracht van de acte van cessie en overgifte de dato 01-07-1790.
Onroerende goederen: groes de Bleek 1½ lopense hetwelk de weduwe Jan Mennen in haar weduwlijke staat heeft verkregen; huiske, hof en aangelag aan de Beek 2 lopense; land aan de Beek 3 copse; groes aan de Beek 1½ lopense. Deze laatste drie percelen zijn voor de helft ten erfregte van de kinderen van wijlen Jan Mennen.
Roerende goederen: ƒ 50,- ten laste van de weduwe Huybert Mennen, in de Wolfsberg, deze penningen zijn van de weduwe alleen en de verdere penningen, waarover nog geen zekerheid bestaat worden supplementair ingebracht; 2½ lopense rogge te velde; 2 lopense rogge en boekweit te velde op de goederen van Antony Peeter van Eyk, op Vosselen, goederen die voor de helft eigendom zijn van de weduwe en voor de andere helft van de kinderen; een zwarte koe, een roodbonte koe, een kalf, een boterstand en staf, een melktob, een koperen roomsey, diverse ketels en potten, vuurgerei, een kast, een kist, een tafel, vier stoelen, een partij aardewerk, enig tin, twee bedden een met en een zonder veren.

Asten Rechterlijk Archief 146; 12-07-1790:
Aan het College, Maria Koonings weduwe Jan Mennen, mede namens haar twee onmondige kinderen met name Hendrik en Anthonetta en desnoods ook voor haar twee meerderjarige kinderen met name Jan en Francis welke dit adres mede zijn doende. Dat Godefridus Souve, chirurgijn ten laste van suppliante heeft ingediend een vonnis van ƒ 138-18-00. Zij wil dit vonnis voldoen en er is reeds een schepengelofte de dato 01-07-1790 gepasseert om al haar goederen te verkopen. Philippus de Rooy, als procureur van Souve, heeft al aan deze opdracht voldaan. De opbrengst was echter niet toereikend. Nu moeten de erfelijke goederen worden gedeeld en dan verkocht. Met Souve is nu overeengekomen, dat bij de deling aan de kinderen van suppliante zal toevallen als een lot huis, hof en aangelag op de Beek 2 lopense; een akker 3 copse. En dat Souve zal ontvangen groes aan de Beek 3 lopense van welk perceel de helft is eigendom van de suppliante, weduwe Jan Mennen, en dat dan door Souve wordt aangenomen.
Marge: Het College geeft zijn fiat mits dat huis, hof, aangelag en land aan de vier kinderen van Jan Mennen ten erfregte en aan de weduwe ter togte zal toevallen. En de helft van het perceel groes aan Meester Godefridus Sauve bij transport en de wederhelft bij deling zal worden opgedragen. Dat de weduwe of haar kinderen dit perceel gedurende de eerste zes jaar zal mogen blijven gebruiken huurprijs ƒ 6,- per jaar en de lasten door Sauve betaald worden. De weduwe krijgt ook het recht om het geheel perceel groes binnen 6 jaar af te lossen en weer in eigendom te verkrijgen voor ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 34 verso; 20-09-1790:
Maria Konings weduwe Jan Mennen geassisteerd met haar zoon Jan Mennen, verkoopt aan Godefridus Sauve groes de Beek 1½ lopense, waarvan de wederhelft, op heden, bij deling is opgedragen aan Godefridus Sauve. De weduwe of haar kinderen kunnen de eerstkomende 6 jaar het gehele perceel, 3 lopense, huren à ƒ 6,- per jaar. De lasten zijn dan voor rekening van Sauve. Gedurende de huurperiode blijft recht van terugkoop bestaan voor ƒ 150,-. Koopsom ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 10; 20-09-1790:
Godefridus Sauve, als obtinent van vonnis de dato 03-05-1790 en Maria Konings weduwe Jan Mennen mede namens haar twee minderjarige kinderen met name Hendrik en Antonetta procuratie schepenen de dato 12-07-1790, Jan Mennen alsmede Francis Mennen, te Nederweert, haar meerderjarige zoons. Zij verdelen de vaste goederen.1e lot krijgt Godefridus Sauve groes de Beek 3 lopense, waarvan de helft door de weduwe Jan Mennen aan hem wordt overgedragen. De weduwe kan dit perceel weer huren voor ƒ 6,- per jaar dit gedurende 6 jaar, dorps- en landslasten voor de verhuurder. Het perceel kan gelost worden met ƒ 150,-.2e lot krijgt Maria Konings weduwe Jan Mennen ter togte en aan Jan, Francis, Hendrik en Antonetta ten erfregte een huiske en aangelag aan de Beek 2 lopense, ene zijde de Beekerloop, andere zijde het volgende perceel; land 3 copse.

Godefridus Jan Sauvé ontvangt geld uit de erfenis van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 245 verso; 20-01-1790:
Jan Sauve, Godefridus Sauve, Hermanus Driessen getrouwd met Anneke Sauve, Arnoldus van Hoek en Lambert Sauve namens het minderjarige kind van wijlen Antony Johan Sauve. Zij verdelen de goederen van wijlen Johan Sauve en Lucia van Bussel echter niet effectief dan na overlijden van Lucia van Bussel voornoemd, Lucia is op 14-01-1790 overleden.
2e lot krijgt Godefridus ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot op naam van Jan Sauve; groes het kleyn Veltje 1½ lopense; een perceel agter den Busserdijk gelegen, zijnde een eykenbosch 9 lopense.

Godefridus Jan Sauvé verricht nog een visitatie in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 200; 24-02-1791:
Godefridus Sauve, chirurgijn, heeft, op 21 february laatstleden, ten huize van Jacobus Aarts, in de Steege, het lichaam van een dood kind gevisiteerd. Het kind, 4 jaar oud, en waarvan de vader was de voornoemde Jacobus Aarts, vertoonde alle tekenen van dood door verdrinking.

Godefridus Jan Sauvé neemt de erfenis van zijn aangetrouwde oom, Johannes Loomans, in beslag:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 79; 24-12-1791:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Godefridus Sauve getrouwd met Petronella Jansen, kleindochter van wijlen Goort Loomans en Maria Manders, beiden overleden procuratie de dato 23-12-1791 in arrest de volgende percelen land / groes het Leenakkerke 3 lopense, leenroerig aan het Huis van Asten; een hooiveld in de Swartbroeken 4 lopense; een dennenbos 21 lopense; een weiveld de Braselse wey 3 lopense; land den akker aan de Pas 1 lopense 3 copse. Alles staande ten name van Jan Loomans, molenaar, te Westweesel, Oostenrijks Brabant en waarin Jan Loomans voor 1⁄6e deel eigenaar is. En sulx om tegen denselven Jan Loomans als bij testament van bovengenoemde Goort Loomans over sijne boedel en nalatenschap gestelde executeur jurisdictie te funderen en van hem te bekomen staat en inventaris, met solemneele eede te sterken van alle soodanige goederen en effecten als voornoemde Goort Loomans metter dood heeft ontruymt en nagelaten. En die staat van alle debatten gesuyvert sijnde vervolgens te verlangen de legitieme portie de huysvrouw van de voorschreven Godefridus Sauve in haar grootouderlijke nalatenschap in alle gevallen na regten competerende.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 82 verso; 12-01-1792:
Godefridus Sauve, chirurgijn getrouwd met Petronella Jansen geeft procuratie aan Breunis Johan van Heuven, procureur, te Mierlo, om namen hem het proces te voeren tegen Jan Loomans, te Westweesel, als executeur testamentair van wijlen Goort Loomans terzake van de levering van een staat en inventaris, en die met een eed te bevestigen, van alle goederen die Goort Loomans heeft nagelaten en aan de comparant Nomen Uxoris de legitieme portie te laten.

Opnieuw visitaties van een overlijden door een inwendige bloeding, een door verdrinking en een door verstikking:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 206 verso; 18-06-1792:
Johannis Baptist Beel, medicijnen doctor, te Helmond en Godefridus Sauve, chirurgijn. Zij hebben gevisiteerd een dood lichaam, liggende in het koor van de kerk, het lichaam is hedenmorgen gevonden in een sloot op de Dijk, tussen Asten en Someren. Zij hebben geen kwetsuren gevonden en alles wijst op dood door apoplexia of beslag. In de acte wordt genoemd Willem Leenen, te Someren, dood gevonden in een droge sloot.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 207 verso; 27-03-1795:
Godefridus Sauve heeft, hedenmiddag, ten huize van de weduwe Jan Willem Slaats, te Bussel, het lichaam onderzocht van een dood kind, oud 5 jaar en genaamd Goortie Jan Willem Slaats. Alle verschijnselen wezen op dood door verdrinking.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 210 verso; 14-03-1796:
Godefridus Sauve, chirurgijn, heeft ten huize van Jan Peter Saase, wonende aan de Molen, het dode lichaam gevisiteerd van Johanna Verasdonk, vrouw van voornoemde Jan Peter Saase. Aan het lichaam zijn geen uitwendige beledigingen gevonden.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 211; 14-03-1796:
Verklaringen van Lambert Sauve, Martinus van Hugten en Jan van der Westen.
Lambert Sauve is gisteren, 13 maart, gekomen langs het huis van Jan Peeter Saase, bij de Molen wonende en heeft daar gevonden, Johanna Verasdonk, de vrouw van Jan Peeter Saase. Zij lag onder de aarde bedolven in een aardappelkuil, alleen haar benen staken boven het zand. Samen met haar voornoemde man heeft hij het lichaam vrijgemaakt doch het vertoonde geen tekenen van leven meer.
Martinus van Hugten en Jan van der Westen verklaren dat zij, toen zij langs voornoemde huis kwamen, het dode lichaam hebben zien liggen.

Achterbuurvrouw Helena Antony Loomans verkoopt aan Godefridus Jan Sauvé een deel van haar tuin:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 69; 25-05-1798:
Helena Antony Loomans verkoopt aan Godefridus Sauve, president schepen de helft van den hof, recht door de middelpad, beginnende achterwaarts tegen erve van de Costerije, rechtdoor op het poortje aan, zoals het zelve is afgepaald nevens erve dit gedeelte, ene zijde de verkoopster, andere zijde de koper met een deel van het aangelag samen ½ lopense. Aanvang nemende dit gedeelte, van de paal aan het poortje, rechtdoor tot omtrent aan de heg staande tegen erve van de weduwe Joseph Sauve en vandaar met een kromme elleboog nevens voorschreven heg ter breedte van circa 9 voet, tot op de pad uitschietende, welke pad zich strekt van het huis van de verkoopster tot van voren aan de straat tussen erve weduwe Joseph Sauve en Francis Meulendijk, zijnde dit tweede gedeelte van het aangelag gelegen neven Marcelis Koppens en weduwe Joseph Sauve. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 130,-.

Godefridus Jan Sauve was naast chirurgijn ook schepen, president en ook borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 120; 24-02-1800:
Godefridus Sauve en Antony Goort van Bussel zijn gekozen tot borgemeesters over 1800.

Godefridus Jan Sauvé was ook werkzaam in Leende en behandelde daar kleermaker Jan van Ham, geboren te Leende op 26-07-1748 als zoon van Georgius van Ham en Henrica van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 8 verso; 20-11-1800:
Lambert Maas, te Leende, van goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Godefridus Sauve, chirurgijn, dat hij, comparant, in 1793 als dienstknecht gewoond heeft bij Johannis en Hermanus Hermans, gebroeders, te Leende, in welke tijd Hermanus Hermans, aldaar, schepen was. Dat door zijn meesters in de zomer van 1793, zonder de preciese dag te weten hem opgedragen is om Jan van Ham, kleermaker, toen ook te Leende wonende, welke een swaar accident had, met de kar naar Asten te brengen teneinde hem door Godefridus Sauve te laten verbinden. Van Ham was niet meer in staat om te gaan. Ofschoon Sauve verschijde rijsen te voren, te Leende, bij hem was geweest. Comparant heeft aan de orders van zijn meesters voldaan en Jan van Ham naar Asten gebracht. Hij bevestigd een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 10 verso; 22-12-1800:
Jan van Ham, kleermaker, te Leende, van goeder naam en faam, verklaart ter instantie van Godefridus Sauve, chirurgijn, dat deze, op 9 maart 1793, hem voor de eerste maal en vervolgens differente rijsen, ja selfs dikwijls om den andere dag, bij hem, comparant, te Leende is gekomen en aldoen verbonden heeft, doordien hij aan een swaar accident laboreerden. Dat, op 16 augustus 1793, hij, comparant, in opdracht van Hermanus Hermans en Hermanus Royaars, destijds regerend schepenen, met de kar en door de dienstknecht van Hermanus Hermans, met name Lambert Maas, naar Asten is gebracht teneinde door de chirurgijn, Sauve, verbonden te worden. Deze heeft hem, te Asten, ook verbonden. Hij bevestigd een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 149 verso; 02-07-1802:
Lambert Maas, te Leende, alhier present, dewelke ter ampliatie van sijne verklaring, op den 20e november 1800, gegeven, nu nader, ter requisitie van Godefridus Sauve, chirurgijn, heeft verklaart dat de orders aan hem, comparant, gegeven in de zomer van 1793, om Jan van Ham naar Asten, bij de requirant te brengen, hem, zowel door Hermanus Hermans als door Jan Hermans gegeven zijn. Dat die lieden, beiden zijn bazen waren en de een hem, zowel als de andere, commandeerde. Doch dat zulks altijd gemeenschappelijk en met beider toestemming geschiedde in allerlei soort van zaken. En dat het er ook altijd zeer ver af is dat Hermanus Hermans ten tijde voormeld enigszins te kennen gegeven zou hebben dat het tegen zijn order of dank was dat voornoemde Jan van Ham toen naar Asten gebracht zou worden. Maar integendeel hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 53 verso; 13-07-1802:
Martinus Swinkels, te Leende, verklaart te ampliatie van zijn gegeven verklaringen, op 22 september 1797, schepenen Hees, en 16 october 1797, schepenen Mierlo, nu nader, ter requisitie van Godefridus Sauve, chirurgijn dat hij de requirant bij Jan van Ham, om deze te visiteren en te examineren heeft geroepen namens de toenmalige regenten. Maar dat het ook teffens waar is dat hij, comparant, geen order heeft gehad van de municipaliteit voorschreven nog aan de requirant gegeven heeft om met het visiteren van Jan van Ham op te houden en daar verder niets aan te doen. Maar integendeel hem namens de toenmalige regenten heeft geroepen in zijn kwaliteit als chirurgijn. Verder verklaart de comparant nog dat hij geen orders heeft gehad van voornoemde regenten, nog aan hem, requirant, gegeven heeft dat hij, requirant, zich verder moest adresseren aan regenten om nieuwe orders van hen, in deze, te ontvangen. Maar integendeel hem namens dezelfde toenmalige regenten is gelast dat hij, requirant, zich moest begeven ten huize van Reynier van der Sanden die hem verder zou brengen ten huize van Jan van Ham.

Hieronder het eindoordeel van de Raad van Brabant over dit geschil, waarin Godefridus Jan Sauvé in het gelijk wordt gesteld:

Godefridus Jan Sauvé bezat bijna 60 lopense land en krijgt in 1803 het jachtrecht op zijn gronden:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 16; 24-08-1803:
Godefridus Sauve krijgt het jachtrecht op zijn gecultiveerde gronden te weten op de Langenacker 3½ lopense; Cantersakker 2½ lopense; Logtenakker 1 lopense 48 roede; den akker op de Logten 3 lopense; groes 't Bergslinder 1½ lopense; Fransmansveld 4½ lopense; Jan Muldersdries; land int Bergsland 2½ lopense; groes in 't Rood 3 lopense; het kleyn Veltje 1½ lopense; 't bosch agter Busserdijk 9 lopense; Deursenseakker 1½ lopense; een dennebosch 21 lopense; de Heesakker 2½ lopense; de Rootsakker 1 lopense 13 roede; groes in 't Rood 5 lopense; land aan Kruyskensweg.

Een getuigenis van Godefridus Jan Sauvé over een in 1790 behandelde wond bij een vechtpartij:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 8; 11-05-1804:
Godefridus Sauve, chirurgijn, verklaart, ter instantie van Martinus van Dremmen, schout, te Someren, en Anthony van Hanswijck, hoogschout van stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Dat hij, circa 14 jaar geleden, Reynier Peeter Rijnders, destijds inwoner van Someren heeft verbonden aan een wonde in de bekleedselen of uyterlijke deelen van den buyk. Deze wonde zou hem toegebracht zijn door Andries van de Ven.

Opnieuw een verdrinking, waarbij Godefridus Jan Sauvé een visitatie verricht:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 10; 02-08-1804:
Michiel Aertnijs, medicijnen doctor en Godefridus Sauve, chirurgijn, verklaren het kind van Pieter Wilbers, te Ommel, te hebben gevisiteerd en bevonden dat, na de borst geopend te hebben, de lugtader en de long met schuymende water was opgeset en de vingeren toegetrokken. Voor het overige waren er geen uiterlijke tekenen van letsel.

Achterbuurvrouw Petronella Antony Loomans en Godefridus Jan Sauvé ruilen een deel van de tuin:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 88 verso; 11-01-1806:
Petronella Anthony Loomans verkoopt aan Godefridus Sauve een hof met een deel van het aangelag buiten den hof geheel 3 copse, ene zijde en einde de koper en verkoopster, andere zijde Hendrik Neervens, ander einde de hof van de Costerij. Met het recht om de pad van vier voet neven of over de erve van de verkoper langs de weg van de kamer recht door te leiden op de gang of weg van weduwe Antony Muyen. Koopsom ƒ 130,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 89 verso; 11-01-1806:
Godefridus Sauve verkoopt aan Petronella Loomans een deel van den hof van achteren ½ lopense, ene zijde de wijer, andere zijde weduwe Joseph Sauve, ene einde Marcelis Koppens, andere einde de koper. Met het recht dat de koper aan de wijer haar toegang mag hebben om water te halen. Koopsom ƒ 20,-.

In de Molenstraat, waar Godefridus Jan Sauvé woont, is sprake van wateroverlast en Godefridus Jan Sauvé kaart dit aan:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 173; 03-02-1806:
Schouwing en oculaire inspectie gedaan door schout en schepenen op verzoek van Godefridus Sauve terzake van het waater in de gemeene straat tegenover sijne huysinge en stallinge, hetwelk zijne aftrek niet naar behooren heeft of hebben kan vermids de geërfdens van de oversijde de straat te seer hoogen waardoor het selven waater na gemelde huysinge en stallinge sijne loop neemt. Bevonden is het volgende:
Tegenover de hof van Adriaan van Dueren een hoop aarde of roodzand, alsmede enige gekapte bomen leggen de weg is een voet te hoog bevonden.
Tegenover den Berg van de erfgenamen Pieter Troeyen enige bomen met een hoop rooizand te leggen de weg is te hoog bevonden.
Voor het huis van Antony Timmermans is de weg te hoog bevonden.
De weg naast erve Godefridus Sauve, Andries Timmermans en anderen en Marcelis van Bussel en anderen aan de andere zijde is te hoog bevonden.
Aan de Schutsboom te laag bevonden.
Opgedragen wordt:
Dat de hoop zand en bomen die tegenover de hof van Adriaan van Dueren liggen moet worden weggehaald en de weg een voet lager gemaakt. Het zand voor 15 april en de bomen binnen acht dagen.
Wordende de erfgenamen van Pieter Troeyen gelast om binnen acht dagen de weg tegenover den Berg, naar de zijde van Adriaan van Dueren, ter lengte van 15 roede en aan de zijde van het huis van Antony Timmermans ook over een lengte van 15 roede een voet te laagen en in het midden 1½ voet. De zandhoop moet voor 15 april aanstaande. geruimd zijn.
Voor het huis van Antony Timmermans aan de ene zijde en Adriaan van Dueren aan de andere zijde van de straat de weg een halve voet lager te maken.
De weg naast den Berg van Godefridus Sauve, Andries Timmermans en anderen aan de ene zijde en Marcelis van Bussel aan de andere zijde van de straat een voet lager te maken.
Bij de Schutsboom de laag hoger te maken en de weg langs den Berg van Meester Wildeman naar Ostaayen lager te maken. Zodat het water bij de Schutsboom zijn aftrek heeft. En met de aarde welke gehaald wordt van de voorschreven weg naar Ostaayen tot enige treden verder dan den Berg van gezegde Meester is de gemelde laag bij de Schutsboom te hogen.

Voor deze wateroverlast bij het huis van Godefridus Jan Sauve hoort onderstaande kadasterkaart van de Molenstraat uit 1832 met daarin ingetekend de namen van de bewoners en van enkele percelen in 1805:

image011.jpg

Achterbuurvrouw Petronella Lomans (zie kaart hierboven in groen aangegeven) verkoopt nog een stuk van haar tuin aan Godefridus Jan Sauvé, die het weer doorverkoopt aan zijn neef Hendrik Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 87; 22-06-1808:
Petronella Lomans verkoopt aan Godefridus Sauve ¼ lopense land nu hof met de pad geheel 1 lopense 40 roede, ene zijde de koper, andere zijde erven Maria Lomans, ene einde de verkoper, andere einde Hendrina Marcelis Koppens. Verponding ƒ 0-2-8 per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 90 verso; 22-06-1808:
Godefridus Sauve verkoopt aan Hendrik Sauve een deel van zijn hof en vijver met den hof, buiten en behalve de pad, zoals de comparant op heden aangekregen heeft ½ copse. Strekkende hetzelve zich met de ene zijde van de pad tot recht op den hoek van de schuur zoals afgepaald is, andere zijde erven Maria Loomans, ene einde Hendrina Koppens, andere einde de pad. Koopsom ƒ 80,-.

De nieuwe achterbuurman Hendrik Neervens verkoopt een deel van zijn erf aan Godefridus Jan Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 89 verso; 22-06-1808:
Hendrik Neervens verkoopt aan Godefridus Sauve 1 copse van het Aangelag geheel 1 lopense 40 roede, ene zijde de Costerij, andere zijde en ene einde de verkoper, andere einde de koper.

In het huizenquohier over de periode 1781-1803 is Godefridus Jan Sauvé eigenaar en bewoner van het huis aan de Molenstraat:

Jaar Eigenaar nummer 46d Dorp Bewoners nummer 46d Dorp
1781 Godefridus Sauve Godefridus Sauve
1798 Godefridus Sauve Godefridus Sauve
1803 Godefridus Sauve Godefridus Sauve

 

In de Almanak des bouches du Rhin pour l'année 18122 worden de volgende geneesheren, chirurgijnen, waaronder Godefridus Jan Sauve (Sauvage), en vroedmeesters, eveneens Godefridus Sauvé (Sauvage), genoemd:

image013.jpg

Godefridus Jan Sauvé is op 13-02-1822 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

image015.jpg

Zeer waarschijnlijk heeft nog ingewoond advocaat Gerhard de Roock, geboren te Harlingen op 10-11-1787 als zoon van Adriaan Gerhards de Roock en Hendrina van Beucker. Hij behoorde tot de Friese adel, getuige de familie aantekeningen3:

image017.jpg

Zijn vader Adriaan Gerhards de Roock wordt nog genoemd bij de vergeten Harlingers4 en in de Vriesche courant van 24-10-1807:

In 1780 liet de Friese Admiraliteit het fregatschip De Pallas bouwen met 44 kanonnen, voor 270 koppen bemanning, onder commando van Adriaan de Roock. In 1781 was De Roock bevelhebber op oorlogsschip De Pallas, maar ook op oorlogsschip De Eendracht, door de Friese Admiraliteit gebouwd in 1769-1770 onder werfbaas Willem Lodewijk van Genth. De Eendracht verging begin 1782 op een bank voor het Vlie. Adriaan de Roock was toen niet op het schip. Hij werd op 15 februari 1748 geboren te Zaltbommel, als zoon van Gerhard de Roock en Esther van Heijningen. In 1794 trouwde hij in Harlingen met Hendrina de Beucker. Van 1782-1795 was hij equipagemeester van de Admiraliteit van Friesland. Adriaan de Roock overleed, bijna 86 jaar oud, op 4 februari 1834 in zijn woonhuis Noorderhaven 102 te Harlingen.

image019.jpg

Gerhard de Roock is op 01-10-1804 te Groningen ingeschreven als student5 en op 28-05-1811 gepromoveerd te Franeker op stellingen aan de juridische faculteit Tydeman6.

Gerhard de Roock dient nog bij de Compagnie Vrijwillige Jagers tegen Napoleon en we komen hem tegen in een dagverhaal van Bavius van Hylckama, geboren te Leeuwarden op 20-03-1779 en gemaakt op 02-08-18157:

Na alle voorname straten van Brussel, en het Park tot twee malen toe rond getoerd te hebben, hielden voor het Café du Parck stil, zijnde een zeer fraaij en groot coffijhuis, het welk zijn uitzigt heeft op de de wandeldreven van dit fraaijste gedeelte der stad. Hier ontmoetede ik mijn vriend, of accademie kennis Gerritje de Rook van Leeuwarden, die thans van Aaken terugkwam, alwaar hij de baden had gebruikt en er thans heel veel beter uitzag als bij zijn vertrek derwaards uit Leeuwarden. Beide waren wij verheugd elkander te ontmoeten en bleven een geruime tijd alhier in elkanders gezelschap. In dit coffyhuis was alles voor geld te krijgen wat de lekkerste mond konde begeren: allerhande schone vrugten, gebakken, ijs, liqueren etcetara konde men hier krijgen, en wierd op de keurigste wijs voor het oog tentoongesteld, zodat men nauwlijks de verzoeking konde wederstaan. Ik voor mij deed het met een lekker kopje café noir af en nam er een glaasje conjac toe, en hier mede basta.

Zij keren in oktober 1815 weer terug in Leeuwarden, zoals gemeld in de Leeuwarder courant van 20-10-1815. Na dit avontuur, waaruit zijn zwakke gezondheid bleek, is Gerhard de Roock als advocaat in Asten terecht gekomen.

 

image021.jpg

Gerhard de Roock is op 08-03-1824 te Asten overleden en in zijn overlijdensakte wordt Hendrik Klaas Gelling als gebuur (zie Voormalig huis G671) genoemd. Zijn vader zet in de Leeuwarder courant van 16-03-1824 een overlijdensadvertentie:

image023.jpg

In de Leeuwarder courant van 18-05-1824 wordt navraag gedaan of er nog uitstaande inkomsten of schulden zijn:

image025.jpg

Keren we terug bij de hoofdbewoonster Petronella Janssen, die op 20-10-1828 te Asten overleden is en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de erfgenamen van Godefridus Sauvé:

Kadaster 1811-1832; G666:
Huis en erf, groot 03 roede 13 el, het Derp, klassen 3.
Eigenaar: Erve Godefridus Sauve.

image027.jpg

image029.jpg

In 1836 wordt het huis verkocht aan Lambertus Brekelmans, geboren te Haaren op 29-01-1799 als zoon van Adriaan Brekelmans en Elisabeth Mooren. Hij is als smid op 26-04-1833 te Asten getrouwd met Wilhelmina Cornelissen, geboren te Asten op 08-04-1794 als dochter van Willibrordus Cornelissen en Maria Berkers zie Voormalig huis G554. Het is mogelijk dat zij het huis bewoonden.

 

 

Het huis krijgt korte tijd later kadasternummer G913 en de tuin G914. In het nevenstaande kadasterplaatje is de verandering van kadasternummer te zien. Hieronder de omschrijving van de transactie bij het kadaster:

image031.jpg

image033.jpg

Kort daarna wordt het huis verkocht aan hoofdonderwijzer Franciscus Hoebens, geboren te Tilburg op 13-02-1807 als zoon van fabrikant Johannes Baptist Hoebens en Maria Josepha Buggenums (zie Voormalig huis G671).

 

 

 

In 1856 krijgt het huis bij een herverdeling kadasternummer G1115. In het nevenstaande kadasterplaatje is de verandering van kadasternummer te zien.

image035.jpg

Franciscus Hoebens woont zelf in een naastgelegen huis (zie Voormalig huis G671) en verhuurt het huis aan Bernardus Ludovicus Hubertus Borret, geboren op 26-09-1825 te Brussel (B) als zoon van gouverneur Antonius Josephus Lambertus Borret en Maria Isabella Elisabeth Vermeulen. Hij is als rijksontvanger op 31-08-1852 te 's Hertogenbosch getrouwd met Josina Hendrika Elizabeth de Bont, geboren op 25-07-1824 te IJsselstein als dochter van Cornelis de Bont en Elisabeth Theodora Gijbels. Na haar kinderloos overlijden te 's Hertogenbosch op 16-05-1853, is Bernardus Ludovicus Hubertus Borret rond 1855 hertrouwd met Johanna Maria Antonia Hortensia Hermans, geboren op 21-03-1831 te Vechmael (B) als dochter van Jan Gerard Hubert Hermans en Maria Angelina Frische.

Het gezin van Bernardus Ludovicus Hubertus Borret en Johanna Maria Antonia Hortensia Hermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Angelina 
Anna Anthoinette
Asten 23-01-1856 Heerlen 04-09-1876
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Ginneken 13-08-1931 *
2 Angelica Antonia
Josephina Maria
Asten 23-09-1858 Religieuse Wijchen 04-04-1940 **
3 Antonius Josephus
Theodorus Hubertus 
Asten 29-10-1859 Vught 14-09-1886
Norbertina Maria Josepha van Rijckevorsel
Rio de Janeiro (Br)
14-07-1897
Wijnhandelaar
4 Henrica Wilhelmina
Maria Anna
Asten 01-08-1861 Ongehuwd Antwerpen (B) 31-10-1879
5 Leonarda Elodia
Maria Hubertina 
Asten 03-05-1863 Mechelen (B) 04-08-1894
Auguste Joseph Devillers
Deurne 08-04-1935
6 Louise Maria
Leonarda Hubertina
Asten 17-12-1864 Antwerpen (B) 15-05-1888
Theodorus Isaac Cramer
Voorburg 20-08-1928

*  dochter Maria Angelina Anna Anthoinetta Hubertina, geboren te Asten op 23-01-1856 is getrouwd met een politicus8:

** dochter Angelica Antonia Josephina Maria, geboren te Asten op 23-09-1858 gaat in 1872 in pension in Venray en treedt vanuit Antwerpen (B) op 03-04-1891 in bij de Congregatie der Zusters Penitenten der Derde Orde van de Heilige Vader Franciscus, ofwel de Liefdeszusters, in Rotterdam. Zij werd op 11-05-1893 als zuster Maria Margaretha geprofest en blijft tot 1936 in Rotterdam (zie register hieronder) om daarna naar het Sint Antonius klooster in Wijchen te gaan. Angelica Antonia Josephina Maria Borret is op 04-04-1940 te Wijchen overleden, waarvan rechts het bidprentje bij haar overlijden.

Bernardus Ludovicus Hubertus Borret is een zoon van Antonius Josephus Lambertus Borret9. De katholieke familie Borret was afkomstig uit Tilleur bij Luik (B). In de zeventiende eeuw vestigde Hubertus Borret zich als wijnkoper en bankier in Dordrecht. Zijn kleinzoon, eveneens Hubertus geheten, de grootvader van Antonius, kreeg rond 1740 banden met Brabant door zijn huwelijk met de dochter van de jurist meester Anthonius Josephus van der Gheest en door zijn ambt als keurvorstelijk rentmeester in Ravenstein.
Het was in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor een katholiek onmogelijk om een publiek ambt te bekleden. De opgang naar een bestuurlijke functie was derhalve voor de katholieke elite slechts mogelijk in die streken die niet tot de Republiek behoorden. In Oost-Brabant waren dat de gebieden rond Bokhoven, Megen, Ravenstein, Gemert, Boxmeer en Oeffelt. Hier konden katholieken zich bekwamen in het openbare bestuurswerk.
Toen na de komst van de Fransen in 1795 aan de achterstelling van de katholieken een einde kwam, konden de uit deze streken afkomstige families zoals van Sasse van Ysselt, van de Mortel, de la Court en Verheijen gemakkelijk de weg vinden naar de Brabantse rechterlijke macht, de politiek en het bestuur. Ook voor de jonge Borret lag na de voltooiing van zijn juridische studie in Keulen en Utrecht in 1803 de weg naar een maatschappelijke carrière open. Hij begon zijn loopbaan bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch, maar al spoedig, onder de katholieke koning Lodewijk Napoleon, maakte hij de overstap naar het bestuur en werd hij divisiechef bij het Haagse departement van justitie en politie. Onder Willem I keerde hij terug naar Brabant, en wel als lid van Gedeputeerde Staten, die vanaf 1814 onder voorzitterschap van gouverneur Hultman stonden.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-05-1856 de benoeming van Bernardus Borret tot lid van de Provinciale Staten is geworden en rechts daarvan in diezelfde krant de blijdschap in Asten:

image037.jpg image039.jpg

Bernardus Ludovicus Hubertus Borret is in 1853 tot ontvanger der directe belasting in Someren benoemd, maar woonde waarschijnlijk al vanaf 1856 in Asten. In de provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 07-03-1859 wordt ook Someren bij het kantoor van Asten gevoegd en is Bernardus Ludovicus Hubertus Borret rijksontvanger:

image041.jpg

Over die benoeming van Bernardus Ludovicus Hubertus Borret wordt nog wel het een en ander opgemerkt10:

De schrijver van het bovenstaande had zich goed ingelezen, want de grootvader van Bernardus Ludovicus Hubertus Borret, Theodorus Antonius Franciscus Borret, geboren te Ravenstein op 31-07-1746 als zoon van Hubertus Borret en Maria Henrica Elisabeth van der Gheest, was landschout in Ravenstein en rentmeester in Gemert. Hij is op 14-01-1772 te Broekhuizen getrouwd met Maria Petronella Aerdts, geboren te Broekhuizen op 30-12-1746 als dochter van herbergier Antonius Adolphus Joannes Aerdts en Anna Catharina Syberts.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont hij in het huis met huizingnummer A19:

image043.jpg

Hij verhuist rond 1862 naar A150 in de Torenstraat en is nog altijd geliefd bij de Astense bevolking, getuige de serenade bij zijn herbenoeming in de Provinciale Staten gemeld in De Noord-Brabanter van 17-05-1862:

De nieuwe bewoner is Johannes Leonardus During, geboren te Middelburg op 11-08-1813 als zoon van Joseph Philippus During en Dina Anthonia Boom. Hij is als geneesheer op 07-05-1836 te Heinkenszand getrouwd met Christina Suzanna Vermande, geboren te Heinkenszand op 26-04-1817 als dochter van Jan Marcus Vermande van Kleverskerke en Catharina Simonse. Na haar overlijden te Hulst op 03-08-1859 is Johannes Leonardus During op 09-05-1860 te Hulst hertrouwd met Catharina van Gijsel, geboren te Hulst op 25-11-1828 als dochter van Jan van Gijsel en Maria Thiron. Johannes Leonardus During heeft waarschijnlijk gereageerd op de onderstaande advertentie in dagblad de Tijd van 27-11-1861:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen zij in maart 1862 vanuit Hulst in het huis met huizingnummer A19 wonen:

image045.jpg

Over Johannes Leonardus During lezen we nog het volgende11:

Zij vertrekken in april 1866 naar Helmond, in september 1870 naar Boxtel en later via Woensel in november 1873 naar Groenlo, alwaar hij op 02-12-1876 is overleden. Catharina van Gijsel is op 29-12-1906 te Berlicum overleden.

Er wordt een advertentie geplaatst in dagblad De Tijd van 16-01-1866 om een een nieuwe dokter te werven:

Vanuit Eindhoven komt in het huis wonen kantonrechter Franciscus Wilhelmus van den Dungen, geboren te Helmond op 07-12-1834 als zoon van Franciscus Wilhelmus van den Dungen en Maria Prinzen. Hij vertrekt in juni 1867 naar de Sint Wilbertshove in Deurne, nadat hij op 21-07-1867 te Helmond is getrouwd met Aldegonda Helena Huberta Maria Coovels. Franciscus Wilhelmus van den Dungen is op 01-07-1907 te Deurne overleden. en rechts een korte levensbeschrijving12.

Zijn nicht Maria Jacoba Huberta Prinzen, geboren te Helmond op 16-01-1840 als dochter van Hubertus Petrus Prinzen en Antonia Hockers, woonde vanaf oktober 1892 tot haar overlijden te Asten op 19-07-1898 in het Liefdehuis. Hieronder in de Peel- en Kempenbode van 23-07-1898 een mededeling over haar nalatenschap en daaronder in het Algemeen Handelsblad van 31-12-1898 haar faillissement.

De nieuwe bewoner is Gerardus Winandus Cuppens, geboren te Meijel op 13-08-1839 als zoon van Peter Jan Cuppens en Maria Verstraelen. Hij is als molenaar op 16-11-1868 te Asten getrouwd met Johanna Maria Kerkers, geboren te Asten op 24-10-1845 als dochter van Gerardus Kerkers en Wilhelmina Berkvens (zie Voormalig huis E836).

Inwonend is als opvolger van Franciscus Wilhelmus van den Dungen griffier Adrianus Hubertus van Bon, geboren te Eindhoven op 02-12-1822 als zoon van Melchior van Bon en Anna Maria Pessers. In het Weekblad van Tilburg van 31-08-1867 zijn benoeming bij het kantongerecht van Asten:

image047.jpg

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A30:

image049.jpg

Adrianus Hubertus van Bon is op 12-02-1875 te Asten overleden en in de krant de Grondwet van 13-02-1875 zijn doodsoorzaak:

In De Tijd van 17-02-1875 de overlijdensadvertentie opgesteld door broer, zus en zwager:

image051.jpg

Gerardus Winandus Cuppens verhuist met zijn gezin rond 1875 naar A204 in de toenmalige Fabriekstraat (zie Julianastraat 9). De nieuwe bewoner is Pieter Meijer, geboren te 's-Gravenhage op 05-08-1844 en is als rijksambtenaar op 19-09-1874 te Wijk en Aalburg getrouwd met Johanna Sluimers, geboren op 22-02-1838 te Wijk en Aalburg als dochter van Bastiaan Sluimers en Aartje de Bruijn.

Zij verhuizen in 1878 naar Lobith en in het huis komt wonen Theophile Felix Clement Leclerq, geboren te Roermond op 25-02-1833 als zoon van Johan Lodewijk Mathias Leclercq en Johanna Helena Catharina Beltjens. Hij is als rijksontvanger op 18-11-1861 te Broekhuizen getrouwd met Anna Maria Philomena Hubertina Josephina Schell, geboren te Urmond op 25-03-1842 als dochter van Lodewijk Joseph Frans Schell en Maria Catharina Leenaerts.

In de Arnhemsche courant van 13-06-1877 de benoeming van Theophile Felix Clement Leclerq tot ontvanger der directe belasting in Asten:

image053.jpg

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 komen zij in 1877 vanuit Heijthuijsen in het huis met huizingnummer A30 wonen:

image055.jpg

Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A29:

image057.jpg

In de Arnhemsche courant van 22-07-1880 de overplaatsing van Theophile Felix Clement Leclerq naar Vught:

image059.jpg

In de Helmondsche courant van 11-09-1880 verkoopt Theophile Felix Clement Leclerq zijn inboedel:

image061.jpg

Theophile Felix Clement Leclerq verhuist in 1880 naar Vught en is aldaar op 12-01-1896 overleden. Anna Maria Philomena Hubertina Josephina Schell is op 25-07-1920 te Heijthuijsen overleden. 

Vanuit Maasbree komt op 30-11-1880 in het huis wonen Johannes Hendrikus Becking, geboren te Wisch op 22-04-1842 als zoon van Laurens Theodorus Becking en Bartha Willemina ten Bokkel. Hij is als rijksontvanger op 09-11-1872 te Zevenbergen getrouwd met Gerharda Cornelia Becking, geboren te Zwaluwe op 20-11-1848 als dochter van Jacobus Gerhardus Becking en Everdina Wilhelmina Rogge.

In het Algemeen Handelsblad van 17-09-1880 de benoeming van Johannes Hendrikus Becking:

image063.jpg

In de Graafschap bode van 04-11-1882 en 12-04-1884 de geboortes van dochters van de familie Becking:

image065.jpg image067.jpg

Johannes Hendrikus Becking verhuist in april 1884 met zijn gezin naar A225 en in november 1884 naar Kaatsheuvel zoals ook medegedeeld in de Tilburgsche krant van 01-11-1884:

image069.jpg

Johannes Hendrikus Becking is op 19-09-1890 te Zevenbergen overleden en Gerharda Cornelia Becking is op 15-08-1901 te Rheden overleden.

In 1883 wordt het perceel volgebouwd en krijgt het huis, schuur en erf kadasternummer G1544 en krijgt de tuin kadasternummer G1543. In het nevenstaande kadasterplaatje is de verandering van kadasternummer te zien.

 

 

 

Vanuit Bergh ('s-Heerenberg) komt in 1884 in het huis wonen Franciscus Hoebens, geboren op 29-01-1844 te Asten als zoon van Franciscus Hoebens en Antonetta Johanna Leijssen (zie Voormalig huis G671). Hij is als hoofdonderwijzer op 08-01-1872 te Asten getrouwd met Antonia van den Eijnden, geboren te Asten op 29-11-1848 als dochter van Gerardus van den Eijnden en Petronella Leenen (zie Voormalig huis G440).

image071.jpg

Franciscus Hoebens was als hulponderwijzer opgeleid door zijn vader en ook werkzaam bij zijn vader in Asten. Hij vertrok in 1868 naar Blerick voor een jaar en in 1870 naar Gulpen. Daarna heeft Franciscus Hoebens vanaf december 1871 als hoofdonderwijzer les gegeven in Oldebroek tot juli 1872 en vervolgens in 's-Heerenberg op Groot Azewijn tot maart 1884 (zie ook Voormalige school G875). Hij vertrok naar Asten, werd winkelier en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1880-1890 woont hij met zijn gezin in het huis met huizingnummer A29:

image073.jpg

Rond 1890 valt het huis bij een scheiding aan zoon Franciscus Hoebens ten deel en ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont hij met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A29, A31 en A31:

image075.jpg

Hieronder een foto geschonken door Henk Berkers van de stichting Hebeas van het gezin van Franciscus Hoebens en Antonia van den Eijnden met boven van links naar rechts Antonia Maria (Anette), Franciscus Petrus (Frans), moeder Antonia van den Eijnden, Anna Grada (Anna) en onder van links naar rechts Louis Marie (Louis), vader Franciscus Hoebens en Petronella Johanna (Nella).

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-03-1900 verkoopt Franciscus Hoebens alle benodigdheden voor de Eerste Heilige Communie en in diezelfde krant van 30-11-1901 de verkoop voor het Sint Nicolaasfeest:

image077.jpg image079.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1902 wordt medegedeeld dat zoon Louis Marie Joseph, geboren te 's Heerenberg op 12-03-1880 geslaagd is voor surnumerair.

 

Hij werkte in Middelburg, Colijnsplaat en is op 08-04-1910 te Horst getrouwd met Henriëtte Maria Leonarda Hermkens en is op 24-02-1945 te Eindhoven overleden.

Hieronder een foto van de Molenstraat gemaakt rond 1910 met links een gedeelte van de winkel van Franciscus Hoebens; later in 1955 kwam hier drogisterij Vaalman. Dit gebouw was eind vorige eeuw nog in gebruik als kantongerecht en kantoor van de rijksontvanger. In het huis hierop volgend was in 1845 de kostschool van Frans Hoebens senior gevestigd.

image081.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-08-1907 en van 06-10-1909 staan advertenties van de manufacturenhandel van Franciscus Hoebens:

image083.jpg image085.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-04-1912 en 24-09-1913 nog twee advertenties:

image087.jpg image089.jpg

Rond 1913 heeft zijn zoon Franciscus Petrus Cornelis Hoebens (zie Burgemeester Wijnenstraat 9) de manufacturenhandel overgenomen en onder dezelfde naam voortgezet. Het huis is dan in eigendom van hem en zijn zus Anna Grada Hoebens, maar blijft door hun ouders bewoond. Antonia van den Eijnden is te Asten op 14-11-1916 overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-11-1916 de rouwadvertentie:

image091.jpg

Hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

image093.jpg image095.jpg

Aan het einde van de periode verhuist Franciscus Hoebens met zijn gezin naar A381 in de Torenstraat en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-10-1921 wordt de inboedel te koop aangeboden:

image097.jpg

Hun dochter Petronella Johanna Hoebens, geboren te Asten op 31-08-1886, komt in het huis wonen. Zij is als op 03-08-1908 te Asten getrouwd met handelsreiziger Henri Antoine Lucien Hamilton, geboren te 's-Hertogenbosch op 06-11-1877 als zoon van Josephus Cornelis Hamilton en Maria Seigina Smaal (zie Koningsplein 8).

 

 

 

Het huis krijgt rond 1921 door een aanbouw samen met de tuin kadasternummer G2262, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het huis komt dan door aankoop in handen van Henri Antoine Lucien Hamilton.

image099.jpg

Henri Antoine Lucien Hamilton heeft samen met zijn broer Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton nog op de kostschool van Antonius Franciscus ten Haaf gezeten (zie Koningsplein 8) en na hun studie woonden zij als commensaal nog in bij Johannes Petrus van Bussel op het Marktveld (zie Voormalig huis G489 en G490). Henri Antoine Lucien Hamilton en Petronella Johanna Hoebens woonden met hun gezin eerder in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 6) van waaruit hij in 1912 als civiel gezaghebber naar het toenmalige Nederlandsch-Indië vertrekt. In het Nieuws van den dag van Nederlandsch-Indië van 10-06-1921 zijn verlof na negen jaar dienst als gediplomeerd gezaghebber binnenlands bestuur:

image101.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-11-1921 hun vestiging in Asten:

image103.jpg

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij in 1921 vanuit Badjawa op Flores in het toenmalige Nederlandsch-Indië in het huis met huizingnummer A30 wonen:

image105.jpg

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A30:

image107.jpg

Hun zoon Josephus Franciscus Petrus Hamilton, geboren te Asten op 03-05-1909, studeerde in Delft en keerde in 1930 terug naar Asten, zoals gemeld in de Delftsche courant van 27-09-1930. Vervolgens gaat hij naar Utrecht waar hij op 27-11-1933 slaagt voor zijn kandidaatsexamen scheikunde.

In het bevolkingsregister staat genoemd dat Josephus Franciscus Petrus Hamilton op 20-09-1930 vanuit Delft in het huis van zijn uit Batavia teruggekeerde ouders is komen wonen (zie verderop op deze pagina). Hij vertrekt dan op 08-11-1930 naar Utrecht.

In de archieven komen we een proefschrift voor de verkrijging van de doctorale graad in de natuurwetenschappen aan de universiteit van Utrecht tegen van een zekere Robert Hamilton13, die in Asten is geboren. Aangezien Josephus Franciscus Petrus Hamilton de enige in Asten geboren zoon met de naam Hamilton is, lijkt het mij gezien de bovenstaande  zeer waarschijnlijk dat hij zijn naam veranderd heeft in Robert Hamilton.

Henri Antoine Lucien Hamilton vertrekt met zijn gezin in 1923 naar Batavia, zoals ook bericht in De Maasbode van 28-01-1923:

image109.jpg

Henri Antoine Lucien Hamilton is op 20-07-1954 te Hilversum overleden en Petronella Johanna Hoebens is op 10-09-1967 te 's-Gravenhage overleden.

Franciscus Hoebens keert vanuit A381 terug in het huis en woont daarna met familieleden in het huis met huizingnummer A30:

image111.jpg

Inwonende dochter Hendrica Francisca Hoebens, geboren te Asten op 06-11-1889, is op 25-08-1919 te Asten getrouwd met Maximiliaan Bernard Catharina Maria Schleinhege, geboren op 27-07-1890 te Helmond als zoon van Jacob Wilhelm Ludwig Bernard Schleinhege en Maria Mechtildis Hubertus van Beringen. Zij komt met haar gezin eind 1922 vanuit Hoensbroek en vertrekt in 1923 via A29 naar Breda.

Inwonende nicht Antonia Maria Francisca Hamilton, geboren te Asten op 02-05-1910 als dochter van Henri Antoine Lucien Hamilton en Petronella Johanna Hoebens, vertrekt in 1927 naar Roermond als kostleerlinge bij de Liefdezusters in Weert. Op wikipedia lezen we dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog als lid van de ondergrondse pers onder de schuilnaam Frankie of Josephine nog bij Abbekerk is gedropt. Frankie raakte bij de parachute landing zwaar gewond aan haar been en werd door het verzet naar een ziekenhuis in Haarlem gebracht, waar zij enige maanden verbleef, onder meer omdat later haar been opnieuw gebroken moest worden. Zij is hierdoor niet meer in actie gekomen. Antonia Maria Francisca Hamilton is op 10-01-1996 te Wassenaar overleden.

Inwonend is ook nog neef Franciscus Johannes Louis Hamilton, geboren te Kapahiang (Nederlands-Indië) op 04-10-1913 als zoon van Henri Antoine Lucien Hamilton en Petronella Johanna Hoebens. Samen met zijn zus Antonia Maria Francisca Hamilton voerden zij tijdens de Tweede Wereldoorlog de Frank & Frankie missie Tiddlywinks in opdracht van Bureau Bijzondere Opdrachten uit. Hij werd Frank of Guus genoemd, en zij werden in de nacht van 9 op 10 augustus 1944 bij Abbekerk in de Wieringermeer gedropt. Frank kwam goed terecht en kon een radioset aan Jan Steman afleveren. Franciscus Johannes Louis Hamilton is op 27-02-1990 overleden.

Franciscus Hoebens is op 08-07-1924 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

image113.jpg image115.jpg

Zijn dochter Anna Grada Hoebens, geboren te Bergh op 15-02-1878, wordt gezinshoofd in het huis dat later het adres Molenstraat 13 krijgt. Zij verhuist in 1930 naar Deurne en later naar het Liefdehuis en is op 02-12-1949 te Asten overleden; rechtsboven het bidprentje bij haar overlijden. Haar eerder genoemde zwager Henri Antoine Lucien Hamilton krijgt negen maanden verlof voor zijn tweede verblijf van zeven jaar in Nederlands-Indië, aldus het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 31-05-1929:

image117.jpg

In juni 1930 keert Henri Antoine Lucien Hamilton met zijn gezin terug uit Biliton, een eiland tussen Sumatra en Borneo, in het voormalige Nederlands-Indië, zoals gemeld in de Haagsche courant van 14-05-1930:

image119.jpg

In juni 1930 komen zij weer in het huis met huizingnummer A30, ook bekend staand als Molenstraat 13, wonen:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-06-1930 zoekt Petronella Johanna Hoebens een keukenmeid en rechts een foto van haar zoon en verzetsstrijder Franciscus Johannes Louis (Frank) Hamilton:

image123.jpg image125.jpg

In november 1930 wordt Henri Antoine Lucien Hamilton benoemd tot burgemeester van Etten-Leur en hij verhuist met zijn gezin daar naar toe, zoals ook bericht linksonder in de Nieuwe Tilburgsche courant van 12-08-1930:

image127.jpg image129.jpg

Rechtsboven het wapen van Hamilton, hertogen van Abercom, in een glas-in-lood raam in het gemeentehuis van Etten-Leur14. In het bevolkingsregister van Etten-Leur over de periode 1930-1938 staat het gezin van Henri Antoine Lucien Hamilton, inclusief de eerder genoemde dochter Antonia Maria Francisca en zoon Franciscus Johannes Louis:

image131.jpg

Henri Antoine Lucien Hamilton is tot 11-12-1943 burgemeester van Etten-Leur geweest en werd in oorlogstijd opgevolgd door burgemeester Gerardus Theodorus Clement Schuerman, die lid was van de Nationaal Socialistische Beweging. Henri Antoine Lucien Hamilton is op 20-07-1954 te Hilversum overleden en Petronella Johanna Hoebens is op 10-09-1967 te 's-Gravenhage overleden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-09-1930 biedt Henri Antoine Lucien Hamilton het huis in Asten te koop aan:

image133.jpg

De koper van het huis is zijn zwager Franciscus Petrus Cornelis Hoebens, geboren op 01-03-1874 te Bergh (zie Burgemeester Wijnenstraat 9).

Hij verhuurt het huis aan Johannes Gloudemans, geboren te Nuland op 29-11-1868 als zoon van Gerardus Gloudemans en Theodora van Herpen. Hij is hoofdonderwijzer op 14-05-1901 te Geffen getrouwd met Wilhelmina Maria van de Graaf, geboren te Nuland op 18-11-1868 als dochter van Johannes van de Graaf en Johanna Catharina Langens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij in 1930 vanuit Gassel in het huis met huizingnummer A30, ook bekend staand als Molenstraat 13, wonen:

image135.jpg

Johannes Gloudemans is gepensioneerd en woont ook in de periode 1930-1938 met zijn gezin in het huis aan de Molenstraat 13:

image137.jpg

Inwonende zoon Gerardus Jacobus Petrus (Gerrit) Gloudemans is geboren te Geffen op 27-10-1902 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-09-1930 de overplaatsing en promotie van Gerardus Gloudemans van Mierlo naar Asten:

image139.jpg
Gerardus Jacobus Petrus (Gerrit) Gloudemans is als ambtenaar der secretarie op 07-11-1933 te Escharen getrouwd met Gertrudis Johanna Henrica Mechelina (Truus) Peeters, geboren te Escharen op 12-04-1910 als dochter van Martinus Peeters en Catharina Petronella Pompen. Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-01-1935 de geboorte van hun dochter Wilhelmina:

image141.jpg image143.jpg

Johannes Gloudemans is op 18-07-1935 te Asten overleden en rechtsboven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-07-1935 wordt zijn overlijden genoemd. Wilhelmina Maria van de Graaf vertrekt in 1936 naar Hellendoorn en is op 16-11-1951 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

image145.jpg image147.jpg image149.jpg

Zoon Gerardus Jacobus Petrus (Gerrit) Gloudemans blijft met zijn gezin in het huis wonen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Molenstraat 13:

image151.jpg

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart wordt Gerrit Gloudemans lid van de gemeenteraad en rechtsonder in diezelfde krant van 19-02-1936 de geboorte van zoon Martinus:

image153.jpg image155.jpg

Hieronder een foto van het kerkkoor uit 1932, waarvan Gerrit Gloudemans deel uitmaakte, gemaakt in de tuin van de Pastorie:

image157.jpg

Zittend van links naar rechts: Antoon Leenen, Sjang Hoefnagels, Tinus Berkvens, Nard Hoefnagels, Deken Meijer, Huub Knaapen, Hanneske van Helmond en Driek van Heugten.
Staand van links naar rechts: Basil Ampst senior, kapelaan Boelaers, dan Sjef, August en Frans Hoefnagels, Sjaak Knaapen, Adriaan Hoes, Gerrit Gloudemans, Toon van Hoek, Toon Smits, Toon Linden, Jan Knaapen, Jan Verrijt, Willem Hoefnagels, Jan Berkers, Driek Berkvens, Miel Mikkers, Antoon Berkers, kapelaan Vossen en Dolf Bartels.

In een beschrijving van monumenten uit 193315 wordt de deurknop van dit huis nog genoemd:

Gerardus Jacobus Petrus Gloudemans verhuist met zijn gezin aan het einde van de periode naar Molenstraat 42C (zie Burgemeester Wijnenstraat 70).

Het uit rond 1883 stammende huis bestaat nog steeds en ligt aan de huidige Burgemeester Wijnenstraat 13-15, waarvan hieronder een streetview:

image159.jpg

Zoals te zien is geheel links op de foto is ook de monumentale deurknop nog aanwezig.

Overzicht bewoners

Dorp huis 46D
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Willem Verhaseldonk Asten 26-08-1710 Willem Verhaseldonk Asten 26-08-1710
1766 Willem Verhaseldonk Asten 26-08-1710 Willem Verhaseldonk Asten 26-08-1710
1771 Willem Verhaseldonk Asten 26-08-1710 Willem Verhaseldonk, camer weduwe Zijnen Asten 26-08-1710
1776 Pieter van Bussel Asten 14-02-1715 Juffrouw van Braam
1781 Godefridus Sauve Asten 13-02-1752 Godefridus Sauve Asten 13-02-1752
1798 Godefridus Sauve Asten 13-02-1752 Godefridus Sauve Asten 13-02-1752
1803 Godefridus Sauve Asten 13-02-1752 Godefridus Sauve Asten 13-02-1752
Kadasternummer G666
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G666 1832-1836 erven Godefridus Sauve Asten 04-04-1783
G913 1836-1838 Lambertus Brekelmans Haaren 29-01-1879 herindeling
G913 1838-1856 Franciscus Hoebens Tilburg 13-02-1807
G1115 1856-1883 Franciscus Hoebens Tilburg 13-02-1807 herindeling
G1554 1883-1890 Franciscus Hoebens Tilburg 13-02-1807 herindeling
G1554 1890-1913 Franciscus Hoebens Asten 29-01-1844
G1554 1913-1921 Franciscus Petrus Hoebens Bergh 01-03-1874
G2262 1921-1930 Henri Antoine Hamilton 's-Hertogenbosch 06-11-1877 aanbouw
G2262 1930-1938 Franciscus Petrus Hoebens Bergh 01-03-1874
Molenstraat 13-15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 Godefridus Sauvé Asten 13-02-1752 Petronella Janssen Asten 31-08-1751 13-02-1822
1822-1828 Petronella Janssen Asten 31-08-1751 weduwe Sauvé 20-10-1828
1828-1856 bewoning onbekend
1856-1859 Bernardus Borret Brussel 26-09-1825 Johanna Maria Hermans Heumen 21-03-1831
A19 1859-1862 Bernardus Borret Brussel 26-09-1825 Johanna Maria Hermans Heumen 21-03-1831 naar A150
A19 1862-1866 Johannes Leonardus During Middelburg 11-08-1813 Catharina van Gijsel Hulst 25-11-1828 naar Helmond
A19 1866-1867 Franciscus van den Dungen Helmond 07-12-1834 naar Deurne
A19 1867-1869 Gerardus Cuppens Meijel 13-08-1839 Johanna Maria Kerkers Asten 24-10-1845
A30 1869-1877 Gerardus Cuppens Meijel 13-08-1839 Johanna Maria Kerkers Asten 24-10-1845 naar A204
A30 1877-1878 Pieter Meijer 's-Gravenhage 05-08-1844 Johanna Sluimers Aalburg 22-02-1838 naar Lobith
A30 1878-1879 Theophile Leclercq Roermond 25-02-1833 Anna Maria Schell Urmond 25-03-1842
A29 1879-1880 Theophile Leclercq Roermond 25-02-1833 Anna Maria Schell Urmond 25-03-1842
A29 1880-1884 Johannes Becking Wisch 22-04-1842 Gerharda Becking Zwaluwe 20-11-1848 naar A225
A29 1884-1890 Franciscus Hoebens Asten 29-01-1844 Antonia van den Eijnden Asten 29-11-1848
A29 1890-1900 Franciscus Hoebens Asten 29-01-1844 Antonia van den Eijnden Asten 29-11-1848
A31 1900-1910 Franciscus Hoebens Asten 29-01-1844 Antonia van den Eijnden Asten 29-11-1848
A31 1910-1916 Franciscus Hoebens Asten 29-01-1844 Antonia van den Eijnden Asten 29-11-1848 14-11-1916
A31 1916-1920 Franciscus Hoebens Asten 29-01-1844 met kinderen naar A381
A30 1920-1923 Henri Antoine Hamilton 's-Hertogenbosch 06-11-1877 Petronella Johanna Hoebens Asten 31-08-1886 naar Batavia
A30 1923-1924 Franciscus Hoebens Asten 29-01-1844 met kinderen  08-07-1924
A30 1924-1929 Anna Grada Hoebens Bergh 15-02-1878 naar Deurne
A30 1929-1930 Henri Antoine Hamilton 's-Hertogenbosch 06-11-1877 Petronella Johanna Hoebens Asten 31-08-1886 naar Etten Leur
13 1930-1935 Johannes Gloudemans Nuland 29-11-1868 Wilhelmina van de Graaf Nuland 18-11-1868 18-07-1935
13 1935-1938 Gerardus Gloudemans Geffen 27-10-1902 Gertrudis Johanna Peeters Escharen 12-04-1910 Molenstraat 42C
Referenties
 1. ^Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)
 2. ^Almanak des Bouches du Rhin pour l'annee 1812 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=chirurgijn+sauvage&page=1&coll=boeken1&identifier=QAR9hSaZ0gMC)
 3. ^De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)
 4. ^Vergeten Harlinger (http://www.vergetenharlingers.nl/page/18de-eeuw)
 5. ^Groninger studenten almanak voor het jaar 1866
 6. ^F. Postma en J. van Sluis, Auditorium Academiae Franekerensis
 7. ^Dagverhaal van Bavius van Hylckama (http://dagverhaal1815.blogspot.com/2015/08⁄2-augustus-van-mechelen-naar-brussel_2.html)
 8. ^Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche katholieken uit vroeger en later tijd, 1907 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFUBA02:000013411:00202&coll=boeken&page=77&sortfield=date&query=asten&rowid=4)
 9. ^Brabants erfgoed (https://www.brabantserfgoed.nl/personen/b/borret-antonius)
 10. ^De waakzaamheid, 1859 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=asten&coll=boeken1&page=2&identifier=46ZpAAAAcAAJ&rowid=10)
 11. ^De geneeskundige school te Middelburg, 1904 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB21:044703000:00114&query=caron+asten&coll=boeken&page=10&rowid=5)
 12. ^Wie is dat, biografische naamlijst, 1902 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFKB02:000035858:00131&coll=boeken&page=68&query=moord+asten&rowid=5)
 13. ^Bijdrage tot de bodemkundige kennis van (Nederlandsch) West Indië, 1945 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB31:038790000:00003&query=asten&coll=boeken&page=289&sortfield=date&rowid=9)
 14. ^Gemeentehuis Etten-Leur (https://www.bndestem.nl/etten-leur
 15. ^Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, 1933 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFKB02:000035467:00018&coll=boeken&page=2&query=%22van+berckel%22+asten&rowid=1)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 april 2024, 11:20:12

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen