logo

De Vonder Homepagina


Burgemeester Wijnenstraat 25

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat een uit rond 1820 daterend huis op naam van Cornelis Guilielmus van den Dries:

Kadaster 1811-1832; G676:
Huis en erf, groot 04 roede 77 el, het Derp, klassen 1.
Eigenaar: Cornelis Willem Dries, chirurgijn.

image001.jpg

image003.jpg

Cornelis Guilielmus van den Dries is geboren te Schijndel op 19-10-1795 als zoon van Adrianus van den Dries en Maria Josepha van Gemert. Hij is als chirurgijn op 04-09-1820 te Oudenbosch getrouwd met Adriana Hendrica van Gils, geboren te Oudenbosch op 30-07-1787 als dochter van Johannes van Gils en Anna Maria Vriens. Hieronder de huwelijksafkondiging in Oudenbosch, waarbij nog met 'luijde stemme' het huwelijk wordt afgekondigd:

image005.jpg
Het gezin van Cornelis Guilielmus van den Dries en Adriana Hendrica van Gils:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Adrianus Joannes Woensdrecht 01-11-1821 Kind Woensdrecht 01-11-1821
2 Anna Maria Josepha Adriana
(Antje)
Woensdrecht 05-10-1822 Asten 06-08-1852
Joannes Bluijssen
Asten 26-03-1899
3 Joanna Henrica
(Johanna)
Woensdrecht 09-05-1824 Capuncinesse Brugge (B) 03-04-1897 zuster Maria
Seraphina
4 Joannes Adrianus
(Jan)
Asten 10-08-1826 Priester Gemert 13-07-1900 *

* zoon Joannes Adrianus, geboren te Asten op 10-08-1826 studeert voor priester aan de universiteit van Leuven. Hij krijgt bij zijn gelofte in 1847 de naam pater Benedictus en wordt in 1855 en 1885 aangesteld als gardiaan in Velp, aldus linksonder in de Maasbode van 30-10-1885:

De Tilburgsche courant van 14-10-1888 meldt dat pater Benedictus is aangesteld tot vicarius in het klooster van Handel.

Pater Benedictus, ofwel Joannes Adrianus van den Dries is op 13-07-1900 te Handel overleden en onder de rouwadvertentie in dagblad De Tijd van 17-07-1900.

Cornelis Guilielmus van den Dries is rond 1825 vanuit Woensdrecht in Asten komen wonen en heeft zijn werk als chirurgijn en vroedmeester verricht, zoals we lezen uit 'Franciscaansch leven; maandschrift van Franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst, jaargang 40' uit 1957:

Cornelis Guilielmus van den Dries is op 04-04-1835 te Asten overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Adriana Hendrica van Gils samen met haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen tegen op huizingnummer A25:

image007.jpg

Adriana Hendrica van Gils is op 06-05-1868 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij hun beide overlijden:

image009.jpg image011.jpg

Er vindt daarna een scheiding en deling plaats, waarbij het huis toekomt aan Joannes Bluijssen, echtgenoot van dochter Anna Maria Josepha Adriana van den Dries.

Anna Maria Josepha Adriana (Antje) van den Dries, geboren te Woensdrecht op 05-10-1822 is op 06-08-1852 te Asten getrouwd met Joannes (Jan) Bluijssen, geboren te Asten op 24-01-1821 als zoon van Antonius Bluijssen en Maria Catharina Coolen (zie Julianastraat 2).

Het gezin van Anna Maria Josepha Adriana van den Dries en Joannes Bluijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Cornelus Adrianus
(Antoon)
Asten 29-08-1853 Helmond 20-07-1880
Maria Antonia Henrietta Raijmakers
Asten 24-08-1901
2 Adriana Johanna Maria Catharina Asten 18-04-1856 Asten 24-05-1898
Roger Marie Ottenhof
's-Gravenhage 03-09-1934 zie ook Julianastraat 2
3 Cornelius Wilhelmus Petrus Asten 29-12-1857 Ongehuwd Asten 08-12-1889
4 Wilhelmus Joannes Franciscus Maria
(Willem)
Asten 29-01-1860 Ongehuwd Parijs 23-07-1907 zie ook Julianastraat 2
5 Johannes Hermanus Severius
(Johan)
Asten 22-10-1862 Geldrop 30-07-1889
Catharina Maria Brigida van den Heuvel
Nijmegen 03-03-1927 zie Julianastraat 2

Joannes (Jan) Bluijssen was een zoon van Antonie Bluijssen, de oprichter van de firma A. Bluijssen en zonen, die gedurende bijna een eeuw een belangrijke bijdrage in de textiel en boterindustrie in Asten hebben gehad (zie Zuivelfabriek Bluijssen). Onder zijn leiding heeft de firma een grote bloei doorgemaakt en hoezeer de firma Bluijssen bestond op financiële soliditeit, moge blijken uit een door Jan Bluijssen opgestelde afgeronde balans per 31-12 in de 70-er jaren van de 19e eeuw:

ACTIVA:
Fabrieken, terreinen, machines, gereedschappen, voertuigen, paarden en goederen  ƒ 185.000,-
Vorderingen    ƒ 98.000,-
Geld in kas   ƒ 7.600,-
Tegoed bij banken  ƒ 204.000,-
Waardepapieren (effecten) ƒ 98.000,-
Totaal  

ƒ 592.600,-

PASSIVA:
Schulden, alle schulden voor 31-12 afbetaald ƒ 0,-
Totaal kapitaal ƒ 592.000,-

In het bevolkingsregister over de periode 1869-1879 en 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A37 en A38:

image013.jpg

In 1877 vieren Joannes Bluijssen en Anna Maria Josepha Adriana van den Dries hun zilveren bruiloft, zoals te lezen is in De Tijd 14-08-1877:

image017.jpg

image015.jpg

Rond 1880 wordt besloten tot een verbouwing, waarbij aan de noordzijde een pakhuis wordt bijgebouwd resulterend in kadasternummer G1540. Op het bovenstaande kadasterplaatje is de gearceerde aanbouw te zien. In 1887 wordt er nog een en ander vernieuwd.

Joannes Bluijssen wordt plaatsvervangend kantonrechter aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 07-09-1872:

image019.jpg

Het Algemeen handelsblad van 20-11-1878 meldt dat Joannes Bluijssen gekozen is tot lid van de Gedeputeerde Staten:

image021.jpg

In de Tilburgsche courant van 14-07-1887 wordt Joannes Bluijssen opnieuw tot lid van Gedeputeerde Staten gekozen:

image023.jpg

Hun zoon Cornelius Wilhelmus Petrus Bluijssen, geboren te Asten op 29-12-1857 werd fabrikant en is op 08-12-1889 te Asten overleden. In het 'Maandblad voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart'1 van 1890 wordt nog gemeld dat hij ook nog hoofdredacteur was.

Ook in de periode 1890-1900 woont de familie Bluijssen-van den Dries in het huis met dan huizingnummer A36:

image025.jpg

In dagblad De Tijd van 27-07-1892 bedanken Joannes Bluijssen en Anna Maria Josepha Adriana van den Dries voor de aandacht bij hun 40-jarige bruiloft:

image027.jpg

Hieronder foto's van vader Jan Bluijssen en zonen Johan Bluijssen en Willem Bluijssen:

image029.jpg image031.jpg image033.jpg

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 04-07-1896 meldt dat Joannes Bluijssen 25 jaar lid is van de Provinciale Staten van Noord-Brabant:

Joannes (Jan) Bluijssen is op 26-03-1897 te Asten overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-03-1897 het overlijdensbericht:

image035.jpg
Anna Maria Josepha Adriana van den Dries is op 26-03-1899 te Asten overleden en in De Tijd van 29-03-1899 de overlijdensadvertentie:

image037.jpg

Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

image039.jpg image041.jpg

Zowel Joannes (Jan) Bluijssen als Anna Maria Josepha Adriana van den Dries worden in 1897 en 1899 nog herdacht voor hun bijdrage aan de Maria-kapel van de zusters Ursulinen in Roermond1:

Bij een scheiding en deling komt het huis in 1899 toe aan zoon Wilhelmus Joannes Franciscus Maria (Willem) Bluijssen, geboren te Asten op 29-01-1860. Hij neemt samen met zijn broers Antoon en Johan de firma over en was in feite de leider. Hij was evenals zijn vader lid van de Provinciale Staten, zoals blijkt bij de beëdiging in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-07-1898:

image043.jpg

Naast deze taak was Willem Bluijssen vaak op reis voor de zaak en liet de dagelijkse leiding over aan zijn broers. Ook was hij lid van de Rooms Katholieke kiesvereniging en hier wordt zijn aftreden als lid van de Provinciale Staten bekend gemaakt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-08-1902:

image045.jpg

In 1904 is alles nog koek en ei bij de firma A. Bluijssen en zonen en zowel Johan als Willem behoren tot de grootverdieners van Noord-Brabant, zoals blijkt uit de lijst van hoogst aangeslagenen in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-05-1904:

image047.jpg

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1900-1910 woont Wilhelmus Joannes Franciscus Maria Bluijssen met een dienstmeid in het huis met huizingnummer A39:

image049.jpg

Hieronder een foto uit 1904 ten tijde van het 60-jarige jubileum van Burgemeester Godefridus Marcellus Frencken met links het huis van Willem Bluijssen:

image051.jpg

En dan plotseling in 1907 het faillissement van de firma A. Bluijssen en zonen, aldus De Maasbode van 09-07-1907:

image053.jpg

Kort daarna het overlijdensbericht van Wilhelmus Joannes Franciscus Maria (Willem) Bluijssen in het Venloosch nieuwsblad van 25-07-1907:

image055.jpg

Op basis van dit krantenbericht is de overlijdensakte van Wilhelmus Joannes Franciscus Maria (Willem) Bluijssen opgespoord. De Morgue is het lijkenhuis aan de Quai de l'Archevèché in het 4e arrondissement van Parijs en hieronder de overlijdensakte2:

image057.jpg

Hieronder een oude foto van de Alma brug in Parijs en daaronder een foto van de Morgue de Quai de l'Archevèché3:

image059.jpg

image061.jpg

Het is vrij zeker dat het hier een zelfmoord is geweest; Willem Bluijssen kon niet verder leven met de gedachte dat het roemruchte bedrijf er niet meer was.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-11-1907 de verkoop van het huis van Wilhelmus Joannes Franciscus Maria Bluijssen:

image063.jpg

Het huis wordt aangekocht door Antonius Franciscus ten Haaf (zie Antonius Franciscus ten Haaf) en wordt korte tijd verhuurd aan Gijsbertus van den Bogert, geboren te Ammerzoden op 24-01-1866 als zoon van Gerrit van den Bogert en Anna Krijgh. Hij is als fabrieksarbeider op 22-09-1892 te Gameren getrouwd met Antje Grootveld, geboren te Ammerzoden op 31-07-1860 als dochter van Jan Grootveld en Jantje Oomen. In het bovenstaande bevolkingsregister van Asten in de periode 1900-1910 wonen zij vanaf april 1910 tot juni 1910 in het huis met dan kadasternummer A41.

Zij verhuizen naar A18 (zie Koningsplein 6) en de nieuwe huurder is Wilhelmus Josephus Maria Wijnen, geboren te Sint Oedenrode op 22-09-1880 als zoon van Gerardus Wijnen en Clasina Alberdina Kemps. Hij is als burgemeester op 06-07-1909 te Veghel getrouwd met Carolina Jacomina Hubertina Maria Maussen, geboren te Veghel op 23-09-1882 als dochter van Hubertus Lodewijk Maussen en Jacomina Gerbrandts. In de Nederlandsche staatscourant van 14-03-1910 de benoeming van Wilhelmus Josephus Maria Wijnen als burgemeester van Asten:

image065.jpg

Ook over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A41:

image067.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-02-1911 de geboorte van dochter Lidwine en in diezelfde krant van 01-01-1915 wenst hij alle Astenaren een Gelukkig Nieuwjaar:

image069.jpg image071.jpg

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-04-1918 is Wilhelmus Josephus Maria Wijnen lid van de gezondheidscommissie:

image073.jpg

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A41:

image075.jpg

Zij verhuizen rond 1921 naar de nieuwe burgemeesterswoning op het Koningsplein (zie Koningsplein 10). Na het overlijden van Antonius Franciscus ten Haaf in 1921 wordt het huis te koop aangeboden en de koper is Johannes Roos Rijsdijk.

 

 

Het huis wordt gesplitst en krijgt kadasternummer G2226, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart. Een deel met huizingnummer A41 en het meest noordelijke deel met huizingnummer A41a (zie Burgemeester Wijnenstraat 27) dat we gemakthalve kadasternummer G2226A geven.

In dit grootste deel komt wonen Johannes Roos Rijsdijk, geboren te Ridderkerk op 23-08-1871 als zoon van Cornelis Rijsdijk en Pieternella Rosetta Roos. Hij is op 19-08-1913 te Beesterzwaag getrouwd met Margaretha Geertruida de Goed, geboren te Beesterzwaag op 15-05-1886 als dochter van Leonardus (Luitje) de Goed en Geertje van der Veen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A380 in het huis met huizingnummer A41, ook bekend staand als Molenstraat 23, wonen:

image077.jpg

Johannes Roos Rijsdijk was mededirecteur van de Astense ijzerfabriek (zie Voormalige ijzergieterij G2098). Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Molenstraat 23:

image079.jpg

Zoon Cornelis Roosdijk, geboren te Asten op 12-07-1914 slaagt voor notaris examens, aldus de Bredasche courant van 25-07-1935 en De Banier van 26-06-1936:

image081.jpg image083.jpg

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-07-1939 biedt Johannes Roos Rijsdijk de nevenstaande woning te huur aan. Rechtsonder komt volgens het Peelbelang van 10-03-1945 een hond bij hun aanlopen:

image085.jpg image087.jpg

In het Peelbelang van 24-03-1945 de verkoop van een bed en in hetzelfde weekblad van 31-03-1945 de geboorte van kleinzoon Johannes Frank:

image089.jpg image091.jpg

Margaretha Geertruida de Goed is op 16-12-1961 te Asten overleden en Johannes Roos Rijsdijk is op 29-04-1974 te Asten overleden.

Bij heemkundekring De Vonder staat deze woning bekend als monument:

Object: Burgemeester Wijnenstraat 25-27, tot 29-12-1945 Molenstraat 23-25.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1851, 1947 bouw serre, 1985 en 1987 oprichting bergruimte, 1989 vernieuwing van verdieping winkelwoonhuis, 1991 oprichting timmerwerkplaats, 1996 oprichting magazijn.
Gebruikshistorie: Woning van 1851 tot heden.
Eigenaren/bewoners:  Initiatiefnemer Jan Bluijssen, Johannes Roos Rijsdijk.
Soort woning: Winkelwoonhuis.
Literatuur: Villa van Jan Bluijssen, in 1915 gekocht door Johannes Rijsdijk, nu antiekhandel van den Heuvel.
Interview: Villa Bluijssen en Rijsdijk uit 1860-1880. Mooi pand, straatbeeldbepalend.

Hieronder een foto gemaakt rond 1935 met links het huis van Bluijssen dat later door Johannes Roos Rijsdijk is bewoond:

image093.jpg

Het huis bestaat nog steeds met als huidige adres Burgemeester Wijnenstraat 25-27 en hieronder een streetview uit 2015 vanaf ongeveer hetzelfde standpunt:

image095.jpg

Overzicht bewoners:

Kadasternummer G676
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G676 1832-1835
Cornelis Willem Dries Schijndel 19-10-1795
G676 1835-1868 Adriana Hendrica van Gils Oudenbosch 30-07-1787
G676 1869-1880 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821
G1540 1880-1897 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 verbouw
G1540 1897-1899  Anna Maria van den Dries Hoogerheide 05-10-1822 weduwe Bluijssen
G1540 1900-1907 Wilhelmus Bluijssen Asten 29-01-1860
G1540 1907-1921 Antonius Franciscus ten Haaf Berg 13-12-1852
G2226 1921-1938 Johannes Roos Rijsdijk Ridderkerk 23-08-1871 splitsing met G2226A
Molenstraat 23
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1825-1835 Cornelis Willem Dries Schijndel 19-10-1795 Adriana Hendrica van Gils Oudenbosch 30-07-1787 04-04-1835
1835-1859 Adriana Hendrica van Gils Oudenbosch 30-07-1787 weduwe van den Dries
A25 1859-1868 Adriana Henrica van Gils Oudenbosch 30-07-1787 weduwe van den Dries 06-05-1868
A25 1868-1869 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 Anna Maria van den Dries Hoogerheide 05-10-1822
A37 1869-1879 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 Anna Maria van den Dries Hoogerheide 05-10-1822
A38 1879-1890 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 Anna Maria van den Dries Hoogerheide 05-10-1822
A36 1890-1897 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 Anna Maria van den Dries Hoogerheide 05-10-1822 26-03-1897
A36 1897-1899 Anna Maria van den Dries Hoogerheide 05-10-1822 weduwe Bluijssen 26-03-1899
A39 1900-1907 Wilhelmus Johannes Bluijssen Asten 29-01-1860 23-07-1907
A39 1907-1910 bewoning onbekend
A41 1910-1910 Gijsbertus van den Bogert Ammerzoden 24-01-1866 Antje Grootveld Ammerzoden 31-07-1860
A41 1910-1920 Wilhelmus Josephus Wijnen Sint Oedenrode 22-09-1880 Carolina Jacomina Maussen Veghel 23-09-1882
A41 1920-1921 Wilhelmus Josephus Wijnen Sint Oedenrode 22-09-1880 Carolina Jacomina Maussen Veghel 23-09-1882 naar A16
A41 1921-1930 Johannes Roos Rijsdijk Ridderkerk 23-08-1871 Margaretha de Goed Beesterzwaag 15-05-1886
23 1930-1938 Johannes Roos Rijsdijk Ridderkerk 23-08-1871 Margaretha de Goed Beesterzwaag 15-05-1886
Referenties
  1. ^abMaandschrift voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, gevestigd in het klooster der Religieuse Ursulinen te Sittard, 1890 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKDC07:006177001:00032&query=%22overleden+te+asten%22&coll=dts&rowid=2)
  2. ^Archives de Paris - Actes d'état civil (http://archives.paris.fr)
  3. ^Histoires de Paris (https://www.histoires-de-paris.fr)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2024, 10:02:40

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen