logo

De Vonder Homepagina


Burgemeester Wijnenstraat 40

Het deel van bouwland G461 met kadasternummer G1216 wordt door Johannes Bluijssen verkocht aan Johannes Mennen, die er rond 1902 een huis bouwt met kadasternummer G1899, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Johannes Mennen is geboren te Asten op 09-03-1864 als zoon van Hendricus Mennen en Anna Maria Sauvé (zie Voormalig huis G644). Hij is als smid op 17-04-1891 te Asten getrouwd met Helena Margaretha Maria van Eersel, geboren te Vught op 30-03-1867 als dochter van Franciscus Antonius van Eersel en Johanna Maria van den Einden (zie Emmastraat 31). 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 komen zij vanuit A77a in de huidige Lindestraat (zie Lindestraat 7) in het huis met huizingnummer A39a wonen:

image001.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-08-1906 de geboorte van zoon Johannes Adrianus:

image003.jpg

Hieronder een foto gemaakt rond 1902 van het gezin van Johannes Mennen en Helena Margaretha Maria van Eersel met van links naar rechts Henricus Franciscus (Hein), vader Johannes Mennen, Franciscus Antonius (Frans), Johanna Henrica (Anna), moeder Helena Margaretha Maria van Eersel en Johanna Maria:

image005.jpg

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A42, ook bekend staand als Molenstraat 28:

image007.jpg

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-03-1911 de geboorte van zoon Louis en rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-08-1929 het huwelijk van dochter Johanna Henrica Mennen, geboren te Asten op 20-07-1900 met het adres Molenstraat A42:

image009.jpg image011.jpg

Hun dochter Henriëtte Johanna Menen, geboren te Asten op 19-07-1904 volgt de opleiding tot vroedvrouw en is adjunct meesteresse van de vroedvrouwenschool in Heerlen. Linksonder meldt de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-07-1929 dat zij is aangesteld tot vroedvrouw in Beek en Donk en Lieshout. Zij is op 08-02-1934 te Beek en Donk getrouwd met onderwijzer Herman Hugo Wilhelm Thijssens, geboren te Beek en Donk op 23-10-1900 als zoon van Theodorus Godefridus Thijssens en Maria Christina Nefen. Henriëtte Johanna Mennen is op 06-09-1990 te Beek en Donk overleden en hieronder haar bidprentje en een foto.

Hun zoon Louis Mennen, geboren te Asten op 25-02-1911, breekt nog zijn been bij een ongeluk even verderop richting het Marktveld, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-02-1924.

Ook in de periode 1930-1938 wonen Johannes Mennen en Helena Margaretha Maria van Eersel met hun gezin in het huis aan de Molenstraat 28:

image013.jpg

Johannes Mennen is een rijwielhandel begonnen en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-04-1935 worden zijn zonen Johannes Adrianus en Louis als vennoten ingeschreven:

image015.jpg

In de Maasbode van 12-06-1938 en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 10-10-1936 worden Russische windhonden te koop aangeboden:

image017.jpg image019.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-02-1939 nemen de gebroeders Mennen de handel in Marso lampen (zie Gloeilampenhandel Marso) over van hun zwager Johannes van Goch. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-06-1940 de mededeling dat de winkel van Mennen verhuist naar de overzijde van de straat op Molenstraat 21 (zie Burgemeester Wijnenstraat 21):

image021.jpg image023.jpg

Hieronder een foto uit 1950 met in het midden achter de bomen dit huis:

image025.jpg

Op basis van onderstaande advertentie in het Peelbelang van 06-01-1945, heeft nog in het huis gewoond Wilhelmus Hendrikus (Willy) Manders, geboren te Duisburg (D) op 20-08-1908 als zoon van Mathijs Manders en Johanna Derks. Hij is als molenaar op 17-08-1939 te Alkmaar getrouwd met Francina Verstappen, geboren te Gemert op 14-07-1915 als dochter van Martinus Verstappen en Francina Donkers.

image027.jpg image029.jpg

Wilhelmus Hendrikus Manders en Francina Verstappen hebben op vele plaatsen in Noord Brabant gewoond en gewerkt als caféhouder (zie plaatje rechtsboven in café entree Dorplein in Budel) en als molenaar.

Wilhelmus Hendrikus (Willy) Manders is op 02-12-1980 te Geldrop overleden en Francina Verstappen is op 14-06-2009 te Someren overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

image031.jpg

image033.jpg

Het uit 1902 stammende huis bestaat nog steeds en ligt aan de huidige Burgemeester Wijnenstraat 40, waarvan hieronder een streetview:

image035.jpg

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1899
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1899 1902-1938 Johannes Mennen Asten 09-03-1864
Molenstraat 28
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A39a 1902-1910 Johannes Mennen Asten 09-03-1864 Helena Maria van Eersel Vught 03-08-1867
A42 1910-1920 Johannes Mennen Asten 09-03-1864 Helena Maria van Eersel Vught 03-08-1867
A42 1920-1930 Johannes Mennen Asten 09-03-1864 Helena Maria van Eersel Vught 03-08-1867
28 1930-1938 Johannes Mennen Asten 09-03-1864 Helena Maria van Eersel Vught 03-08-1867

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 mei 2024, 17:25:33

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen