logo

De Vonder Homepagina


Burgemeester Wijnenstraat 67

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan twee huizen op naam van de Armen van Asten:

Kadaster 1811-1832; F1329:
Huis en erf, groot 01 roede 26 el, achterste Bekkers, klasse 10.
Eigenaar: Armen van Asten.

Kadaster 1811-1832; F1330:
Huis en erf, groot 00 roede 99 el, achterste Bekkers, klasse 10.
Eigenaar: Armen van Asten.

image001.jpg

image003.jpg

De bewoning van de twee huizen voor het bevolkingsregister is vooralsnog niet bekend. Vanaf 1859 woont in het ene huis Anna Catharina van Exel, geboren te Asten op 15-04-1800 als dochter van Hendrikus van Exel en Josijna Verlijsdonk (zie Voormalig huis G838). Zij is sinds 21-06-1858 weduwe van Joannes Driessen, geboren te Asten op 27-11-1785 als zoon van Judocus Petri Driessen en Johanna Joannis Slaats (zie Voormalig huis F766), met wie zij op 27-01-1825 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont zij in een deel van het huis met huizingnummer A33a:

image005.jpg

Zij verhuist in 1869 naar A173 en het huis wordt daarna bewoond door Peter Smits, geboren te Asten op 06-12-1833 als zoon van Joannes Smits en Geertruda Janssen (zie ook Voormalig huis G644 ). Hij is als wever op 02-09-1865 te Lierop getrouwd met Johanna van de Waarsenburg, geboren te Lierop op 23-02-1832 als dochter van Hendrik van de Waarzenburg en Petronella van den Broek. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A46:

image007.jpg

Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A51 en A50:

image009.jpg

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A292 (zie Voormalig huis F1933) en het bovenstaande bevolkingsregister meldt dat het huis is afgebroken.

Het andere huis wordt vanaf 1859 bewoond door Wilhelmus Verleijsdonk, geboren op 26-04-1821 te Asten als zoon van Joannes Verlijsdonk en Catharina Bemelmans (zie Voormalig huis C1309). Hij is als timmerman te Asten op 27-01-1849 getrouwd met Petronella Boerekamps, geboren te Asten op 20-09-1821 als dochter van Johannes Boerekamp en Johanna Verberne (zie Voormalig huis G230). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A33b:

image011.jpg

Zij vertrekken in 1869 naar Helmond; Wilhelmus Verleijsdon is op 09-09-1889 te Helmond overleden en Petronella Boerekamps is op 19-08-1905 te Helmond overleden.

De nieuwe bewoner is Wouter Kortooms, geboren te Asten op 02-02-1833 als zoon van Antonie Kortooms en Wilhelmina van Seccelen (zie ook Zand 1). Hij is als wever te Someren op 11-10-1862 getrouwd met Petronella van Eijk, geboren te Someren op 27-09-1828 als dochter van Antonie van Eijk en Petronella van Duijnhoven. Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A47:

image013.jpg

Wouter Kortooms is op 08-04-1875 te Asten overleden en Petronella van Eijk en de kinderen verhuizen naar A148 (zie Emmastraat 22). In het huis komt wonen Hendrikus Verdonschot, geboren op 14-05-1837 te Asten als zoon van Petrus Verdonschot en Johanna van Tongerlo (zie Voormalig huis G1013). Hij is als wever op 06-02-1864 getrouwd met Anna Maria Lammers, geboren te Someren op 18-10-1837 als dochter van Johanna Maria Lammers. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A52:

image015.jpg

Zij vertrekken in 1881 naar Helmond; Anna Maria Lammers is op 19-12-1890 te Helmond overleden en Hendrikus Verdonschot is op 24-06-1893 te Helmond overleden.

De nieuwe bewoner is Antonie Sauvé, geboren te Asten op 27-01-1842 als zoon van Johannes Sauvé en Johanna van Lierop (zie Voormalig huis G973). Hij is als dagloner op 24-11-1873 te Someren getrouwd met Johanna van Houts, geboren te Someren op 10-06-1849 als dochter van Johannes van Houts en Antonetta Rooijmans. Zij wonen ook in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer A51:

image017.jpg

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A291 (zie Voormalig huis F1934) en het bovenstaande bevolkingsregister meldt dat het huis is afgebroken.

De huizen zijn rond 1900 gesloopt en er resteert een perceel bouwgrond met kadasternummer F1931 in bezit van de Armen van Asten. Daarop wordt rond 1935 in opdracht van Johannes Hermanus Prijs een huis gebouwd met kadasternummer F2107.

 

Op nevenstaande kadasterplaatjes van 1902 (links) en 1938 (rechts) is te zien dat dit huis ongeveer op de plaats van de bovengenoemde huizen is gebouwd.

image019.jpg image021.jpg

Johannes Hermanus Prijs is geboren te Schöninghsdorf (D) op 08-05-1908 als zoon van Harm Prijs en Petronella Verberne (zie Hemel 40). Hij is als kleermaker op 01-02-1935 te Asten getrouwd met Wilhelmina Maria Egidia Sanders, geboren te Helmond op 29-07-1912 als dochter van Peter Sanders en Wilhelmina van den Akker. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Molenstraat 48 (zie Voormalig huis F2000A) in het huis aan de Molenstraat 35C wonen:

image023.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-01-1936 de geboorte van dochter Wilhelmina en in diezelfde krant van 06-11-1937 levert Johannes Hermanus Prijs kleding:

image025.jpg image027.jpg

Inwonend is schoonvader Peter Sanders, geboren te Stiphout op 03-05-1873 als zoon van Dilis Sanders en Antonet Verdonschot. Hij is sinds 29-05-1928 weduwnaar van Wilhelmina van den Akker, geboren te Geldrop op 06-09-1871 als dochter van Petrus van den Akker en Petronella van Lierop, met wie hij op 18-02-1901 te Helmond getrouwd was. Samen met zijn dochter Antonia Sophia Cornelia Sanders, geboren te Helmond op 08-04-1914 wonen zij in het huis aan de Molenstraat 35C:

image029.jpg

Antonia Sophia Cornelia Sanders is op 03-02-1939 te Asten getrouwd met Petrus Lambertus Sanders en verhuist naar Nuenen, alwaar zij op 07-02-2002 is overleden. Vader Peter Sanders is op 25-11-1955 te Asten overleden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-02-1938 de inschrijving van Johannes Hermanus Prijs bij de Kamer van Koophandel en in diezelfde krant van 22-12-1941 de geboorte van dochter Louisa:

image031.jpg image033.jpg

Johannes Hermanus Prijs is op 05-03-1972 te Asten overleden en Wilhelmina Sanders is te Deurne op 17-09-1980 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

image035.jpg image037.jpg

Hieronder een foto van het huis achter de lantaarnpaal en een streetview van het uit 1935 stammende huis met als huidige adres Burgemeester Wijnenstraat 67:

image039.jpg image041.jpg

Overzicht bewoners

Kadasternummer F1329 en F1330
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1329 en F1330 1832-1899 Armen van Asten
F1931 1900-1935 Armen van Asten afbraak, resteert bouwland
F2107 1935-1938 Johannes Hermanus Prijs Schöningsdorf (D) 08-05-1908 nieuwbouw
Molenstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A33a 1859-1869 Anna Catharina van Exel Asten 15-04-1800 weduwe Driessen naar A173
A46 1869-1879 Peter Smits Asten 17-08-1834 Johanna van de Waarsenburg Lierop 23-02-1832
A51 1879-1890 Peter Smits Asten 17-08-1834 Johanna van de Waarsenburg Lierop 23-02-1832
A50 1890-1899 Peter Smits Asten 17-08-1834 Johanna van de Waarsenburg Lierop 23-02-1832 naar A292
A50 1899 afgebroken
Molenstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte
A33b 1859-1869 Willem Verleijsdonk Asten 26-04-1821 Petronella Boerekamps Asten 20-09-1821
A33b 1869-1869 Wouter Kortooms Asten 28-02-1833 Petronella van Eijk Someren 27-09-1828
A47 1869-1875 Wouter Kortooms Asten 28-02-1833 Petronella van Eijk Someren 27-09-1828 08-04-1875
A47 1875-1879 Hendrikus Verdonschot Asten 14-05-1837 Anna Maria Lammers Someren 18-10-1837
A52 1879-1881 Hendrikus Verdonschot Asten 14-05-1837 Anna Maria Lammers Someren 18-10-1837 naar Helmond
A52 1881-1890 Antonie Sauve Asten 27-01-1842 Johanna van Houts Someren 10-06-1849
A51 1890-1899 Antonie Sauve Asten 27-01-1842 Johanna van Houts Someren 10-06-1849 naar A291
A50 1899 afgebroken

Molenstraat 35C

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
35C 1935-1938 Johannes Hermanus Prijs Schöningsdorf (D) 08-05-1908 Wilhelmina Maria Sanders Helmond 29-07-1912

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 november 2023, 16:50:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen