logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G1731

Het noordelijk gelegen afgesplitste huis van G663 (zie Voormalig huis G663) krijgt kadasternummer G1731, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Het wordt al vanaf 1878 door Hendrikus van Bussel (zie Voormalig huis G663) verhuurd aan Josephus Verdonschot, geboren te Someren op 28-03-1815 als zoon van Johannes Wilhelmus Verdonschot en Johanna van de Ven. Hij is als winkelier op 20-01-1849 te Sint Anthonis getrouwd met Wilhelmina Wolters, geboren te Sint Anthonis op 06-11-1816 als dochter van Martinus Wolters en Johanna Verkalken.

 In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis dat dan nog geen huizingnummer heeft:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-01-1878 wordt het adres van boekhandelaar Josephus Verdonschot opgegeven voor een reactie op een advertentie:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-09-1871 en 02-03-1878 verkoopt Josephus Verdonschot pillen:

Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A17:

Wilhelmina Wolters is op 17-01-1880 te Asten overleden en Josephus Verdonschot is op 01-04-1881 te Asten overleden. Hun zoon Johannes Verdonschot, geboren te Asten op 28-09-1850 (zie Emmastraat 22) wordt als boekenkoper gezinshoofd. Samen met zijn broer zadelmaker Martinus Verdonschot, geboren te Asten op 12-05-1861, wonen zij in het huis. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-08-1881 en van 31-10-1882 wordt hun adres genoemd:

Aan het einde van de periode verhuizen zij naar A168 en de nieuwe bewoner is Arnoldus Hubertus Eijsbouts, geboren te Asten op 30-12-1827 als zoon van Hendrikus Eijsbouts en Maria Josepha Reské (zie Voormalig huis G493). Hij is als koperslager op 16-04-1866 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Hoefnagels, geboren te Asten op 29-08-1832 als dochter van Johannes Hoefnagels en Maria Voermans (zie Voormalig huis G857). Ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A19 en A25:

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-01-1903 verkoopt eigenaar Hendrikus van Bussel het huis en krijgt dit huis kadasternummer G1731:

Het huis verkocht aan schoonzoon Petrus Johannes Labro, geboren te Helmond op 24-06-1869 als zoon van Adrianus Labro en Hendrica Johanna Mollemans. Hij is als koperslager op 04-05-1897 te Helmond getrouwd met Hendrica Eijsbouts, geboren te Asten op 25-09-1868 als dochter van Arnoldus Hubertus Eijsbouts en Maria Elisabeth Hoefnagels (zie Marktstraat 5).

Het huis krijgt bij een verandering van bestemming kadasternummer G1929, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Rechtsboven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-09-1905 zoekt Petrus Johannes Labro een hulp in de huishouding. Zij wonen dus in Helmond en verhuren het huis aan derden.

Maria Elisabeth Hoefnagels is op 21-04-1910 te Asten overleden. In de periode 1910-1920 woont Arnoldus Hubertus Eijsbouts met dochter Johanna Maria Eijsbouts in het huis met dan huizingnummer A26:

Zij verhuizen in 1911 naar schoonzoon Wilhelmus van Hoek in A274 in de Wilhelminastraat en Wim Nolens heeft over Arnoldus Hubertus (Bert) Eijsbouts nog een verhaal1:

Ja nu moet ik toch ook iets vertellen van Bertje. Hij had de leeftijd van de allersterksten namelijk 96 jaar. Hij was een naamgenoot van de bekende familie Eijsbouts, geen familie; ze zouden zich voor hem geschaamd hebben. Zo tegen 10 uur in de morgen kuierde Bertje, hij kon met stok nog behoorlijk uit de voeten in die tijd, naar z'n stamcafé (bij Truike's ) om daar zijn dagelijks rantsoen te nuttigen. Als hij er zo tegen 'n uur of twaalf een stuk of acht soldaat had gemaakt zei Truike: "Bertje zoude gij nou niet 's naar huis gaan?". "Nog ene om 't af te leren, snotneus" zei Bertje, terwijl hij z'n tabakspruim, die inmiddels met alcohol doordrenkt was, van de ene wangzak naar de andere liet schuiven. "Nou ene dan" zei Truike, "maar dan moete gij ook echt gaan eten". Het laatste glaasje was gauw gepiept en nadat hij recht op z'n pedes apostolorum terecht was gekomen, aanvaardde hij de terugtocht naar huis. Als ik zeg dat hij de hele straat nodig had is dat beslist niet overdreven. Ik bedoel hier alleen de breedte van de straat. Hij zigzagde van links naar rechts, steunend op z'n stokkie, terwijl hij zijn tabakspruim koesterde in z'n tandeloos bekkie. Zo nu en dan bleef hij even staan om z'n teveel aan tabak-alcohol speeksel als een klets op de keien liet neerdalen. Hij kneep dan z'n lippen op mekaar en spierste dan het bruine vocht op de straat. Later kon ieder dan zien hoe Bertje gelaveerd had. Op een dag hield ik hem even aan op deze boetetocht en vroeg: "Hoe lap jij 'm dat toch Bertje, om zo oud te worden?". "Veul spek eten menneke en goed onder d'n ollie hawen". Bij deze laatste opmerking maakte hij met z'n hand de beweging van een omkiepend borrelglaasje. Op zekere dag kwam hij op z'n terugtocht onze dorpsdokter tegen, die hij staande hield. Nu had onze dokter een half jaar tevoren zijn bijzonder knappe vrouw verloren aan een ongeneeslijke ziekte. Goed drie maanden na dat overlijden was hij hertrouwd met zijn jongere assistente, die echter oerlelijk was. "En hoe gigget mee auw dokter?"; "Heel goed Bertje en met jou?". "Oh best dokter. Ik wou alleen nog maar zeggen vruger hadde gij de schoonste vrouw van 't durp en nou hedde gij de lelijkste". Hij kwam elke dag weer ongeschonden thuis. Ik heb zijn overlijden niet meer meegemaakt. Wél heb ik me later laten vertellen, dat op zijn graf 'n jeneverbes elk jaar rijkelijk staat te bloeien.

Rechts wordt in de Aaltensche courant van 29-04-1919 gemeld dat Bertje Eijsbouts op 92-jarige leeftijd nog toetreedt tot de burgerwacht. Hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-12-1922 en 03-01-1925 staat nog meerdere berichten dat Bertje Eijsbouts de oudste man van Asten is.

Ook het overlijden van Bertje Eijsbouts wordt bekend gemaakt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-07-1925:

Arnoldus Hubertus Eijsbouts is op 97-jarige leeftijd op 14-07-1925 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Maria Elisabeth Hoefnagels en de overlijdensakte van Arnoldus Hubertus Eijsbouts:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-12-1918 biedt eigenaar Petrus Johannes Labro het huis te koop aan:

De koper en vanaf 1911 bewoner van het huis is Petrus Johannes Sanders, geboren te Borkel op 30-08-1864 als zoon van Johannes Sanders en Helena van Rooij. Hij woonde daarvoor korte tijd in de toenmalige Binnenstraat (zie Burgemeester Frenckenstraat 6). 

Petrus Johannes Sanders is van beroep tramconducteur, maar in de tijd dat hij in Geldrop woonde was hij tevens tot zijn failissement in oktober 1907 steenkolenhandelaar. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-04-1912 wordt door Baron van Hövell tot Westerflier de laatste stap in zijn faillisement genoemd en hieronder in de Nederlandsche Staatscourant van 08-05-1912 als beëindigd beschouwd.

Petrus Johannes Sanders is op 08-10-1891 te Stratum getrouwd met Maria Gertruda van de Mortel, geboren te Veghel op 09-11-1879 als dochter van Arnoldus van de Mortel en Maria Elisabeth Paulissen. Hij woont met zijn gezin ook over de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer A25, ook bekend staand als Molenstraat 3:

Inwonend is Wilhelmina Martens, geboren te Someren op 18-10-1855 als dochter van Embrechtus Martens en Wilhelmina de Koning. Wilhelmina Martens is op 20-02-1929 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-03-1929 staat het nevenstaande bericht.

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-10-1928 ontvangt Peter Johannes Sanders een eremedaille:

Peter Johannes Sanders bezat ook een stuk heide in de Peel, aldus de Nieuwe Venlosche courant van 16-11-1929:

Hieronder een foto met geheel links het huis van Peter Johannes Sanders:

Ook in de periode 1930-1938 bewonen Peter Johannes Sanders en Maria Gertruda van de Mortel met hun dochter Arnolda het huis aan de Molenstraat 3:

Het huis wordt rond 1931 verbouwd tot twee huizen onder kadasternummer G2395. Daarnaast wordt er een nieuw huis gebouwd met kadasternummer G2394 (zie Burgemeester Wijnenstraat 7), zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

 

Peter Johannes Sanders en Maria Gertruda van de Mortel verhuizen na de verbouwing met hun gezin naar het afgesplitste huis dat we gemakshalve kadasternummer G2395A toekennen en kent het adres Molenstraat 5 (zie Burgemeester Wijnenstraat 5).

In het andere huis met kadasternummer G2395 komt wonen Mathijs (Ties) van den Heuvel, geboren te Asten op 20-02-1906 als zoon van Johannes van den Heuvel en Johanna van den Einden (zie Voormalig huis G524). Hij is als bakker op 21-02-1933 te Lierop getrouwd met Louiza Antonia (Tonia) van Wilderen, geboren op 27-10-1905 te Someren als dochter van Johannes van Wilderen en Hendrika Engelen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen Mathias van den Heuvel en Louiza Antonia van Wilderen met hun gezin in het huis aan de Molenstraat 3:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-12-1935 en 26-01-1939 de geboortes van dochters Johanna Maria en Maria Louisa:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-07-1943 deelt Mathijs van den Heuvel mee dat zijn bakkerij onder controle wordt gesteld:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-01-1944 de geboorte van zoon Antonius en in diezelfde krant van 25-08-1944 wordt een dienstbode gezocht:

De bakkerij van Mathias van den Heuvel heeft aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nog schade opgelopen en zij hebben enige tijd in de Monseigneur den Dubbeldenstraat gewoond (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 35). Daarna zijn zij teruggekeerd naar de overzijde van de straat op Molenstraat 8 (zie Voormalig huis G471).

Het huis is rond 1970 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1731
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1731 1878-1903 Hendrikus van Bussel Asten 06-01-1841
G1929 1903-1919 Peter Johannes Labro Helmond 24-06-1869 verandering bestemming
G1929 1919-1931 Peter Johannes Sanders Borkel 30-08-1864
G2395 1931-1938 Peter Johannes Sanders Borkel 30-08-1864 splitsing met G2395A
Molenstraat 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1878-1879 Josephus Verdonschot Someren 28-03-1815 Wilhelmina Wolters Sint Anthonis 06-11-1816
A17 1879-1880 Josephus Verdonschot Someren 28-03-1815 Wilhelmina Wolters Sint Anthonis 06-11-1816 17-01-1880
A17 1880-1881 Josephus Verdonschot Someren 28-03-1815 met kinderen 01-04-1881
A17 1881-1890 Johannes Verdonschot Asten 28-09-1850 met familie naar A168
A19 1890-1900 Arnoldus Hubertus Eijsbouts Asten 30-12-1827 Maria Elisabeth Hoefnagels Asten 29-08-1832
A25 1900-1910 Arnoldus Hubertus Eijsbouts Asten 30-12-1827 Maria Elisabeth Hoefnagels Asten 29-08-1832 21-04-1910
A26 1910-1911 Arnoldus Hubertus Eijsbouts Asten 30-12-1827 met dochter naar A274
A26 1911-1920 Peter Johannes Sanders Borkel 30-08-1864 Maria Gertruda van de Mortel Veghel 09-11-1879
A25 1920-1930 Peter Johannes Sanders Borkel 30-08-1864 Maria Gertruda van de Mortel Veghel 09-11-1879
3 1930-1931 Peter Johannes Sanders Borkel 30-08-1864 Maria Gertruda van de Mortel Veghel 09-11-1879
3 1931-1938 Mathijs van den Heuvel Asten 20-02-1906 Louiza Antonia van Wilderen Someren 27-10-1905
Referenties
  1. ^Flierefluiter (http://www.nolens.info/flierefluiter.htm)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 april 2024, 11:48:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen