logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G466A

Deze pagina bevat nog een hoofdstuk over:

Rond 1830 is in de tuin van Adrianus Lookermans (zie Voormalig huis G467) een huis gebouwd met kadasternummer G466a en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het op naam van zijn weduwe Helena Timmermans:

Kadaster 1811-1832; G466a:
Huis en erf, groot 07 roede 50 el, het Dorp, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Adriaan Lookermans.

image001.jpg

image003.jpg

Helena Timmermans is op 14-12-1849 te Asten overleden en het huis wordt daarna door haar erfgenaam, broer Franciscus Timmermans, verkocht aan Henricus Vinken en het huis krijgt bij een verbouw kadasternummer G1047, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

 


Rond 1856 vindt er nog een bijbouw plaats en dan krijgt het huis kadasternummer G1133, zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts.

Henricus Vinken is geboren te Asten op 29-08-1810 als zoon van Adrianus Hendrik Vinken en Helena Henrici Slegers (zie Voormalig huis A267). Hij is als akkerbouwer op 31-01-1839 te Asten getrouwd met Anna Smets, geboren te Asten op 05-01-1798 als dochter van Joannes Judocus Smets en Maria IJsbouts (zie Diesdonkerweg 7). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A23:

image005.jpg

Rond 1869 breidt Henricus Vinken zijn grondgebied uit en krijgt het huis kadasternummer G1319, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

 


Henricus Vinken speelt waarschijnlijk de hoofdrol in het verhaal 'Waar een varken al niet blijft'1 uit het boek 'Etsen naar het leven' van de Astense schrijver H. Hollidee (zie Voormalig huis G467). De in dit verhaal genoemde slachter Driek (Hendrik), knecht Tinus (Martinus) en dienstmeid Trui (Geertrui) staan in het bovenstaande bevolkingsregister.

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A34 en A35:

image007.jpg

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-12-1879 verkoopt Hendrik Vinken zijn landbouwgereedschappen en inboedel:

image009.jpg

Zij verhuizen rond 1880 naar A236 (zie Driehoekstraat 4) en het huis en bouwland worden verkocht aan Laurens van Oosterhout. Er vindt nog een bijbouw plaats en daarmee krijgt het huis kadasternummer G1571, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

 


Laurens van Oosterhout is geboren te Asten op 16-09-1830 als zoon van Godefridus van Oosterhout en Anna Hoebergen (zie Voormalig huis C1173). Hij is als landbouwer op 11-01-1861 te Asten getrouwd met Maria Verheijen, geboren op 26-09-1832 te Asten als dochter van Antonie Verheijen en Anna Maria Welten (zie Oostappensedijk 66). 

Ook over de periode 1890-1900, Maria Verheijen is op 02-09-1900 te Asten overleden, en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A33 en A37:

image011.jpg

Standen in Asten

Het overlijden van Maria Verheijen had nog wel wat voeten in aarde en dan met name het standverschil in Asten. Ik heb me laten vertellen dat er in Asten toentertijd en mogelijk nog steeds zes standen waren. De drie bekende standen:
- de hoogste stand; burgemeester, wethouders, notaris, hoofd der school, fabrikanten en geestelijkheid
- de middenstand; winkeliers, onderwijzers, politieagenten en kantoorpersoneel
- de laagste stand; boeren, ambachtslieden en arbeiders
Elke stand kende nog twee lagen: zij die daarnaast nog een bestuurlijke nevenfunctie hadden en zij die dat niet hadden.

Laurens van Oosterhout en zijn vrouw Maria Verheijen waren mensen van de laagste stand en toen Maria Verheijen ziek was, weigerde dokter Panhuizen om te komen. Een zekere 'Vrouw van A', uit een hogere stand, schrijft hierover een ingezonden brief naar de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-09-1900: 

Daarop komt als eerst een reactie in diezelfde krant van 03-10-1900 van buurman notaris Adrianus Rovers, dat 'Vrouw van A' niet hem betreft. En nog een reactie van 'Dienaar V', duidelijk iemand van de hoogste stand, die 'Vrouw van A' van van alles beschuldigt. 

Uiteindelijk overlijdt Maria Verheijen zonder geneeskundige hulp te hebben gehad en 'Vrouw van A' deelt dit mee in in diezelfde krant van 03-10-1900. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-10-1900 dient ze 'Dienaar V' van repliek en in diezelfde krant nog een steunbetuiging van een 'Huisvader'. 

Wie 'Dienaar V' was, behalve iemand van de hoogste stand en waarom hij anoniem wilde blijven is een raadsel. Voor 'Vrouw van A' die mogelijk uit de middenstand of misschien wel de hogere stand kwam is haar anonimiteit duidelijker. Een middenstander wil iedereen tevreden houden en iemand van de hogere stand die het opneemt voor de lagere stand, doet dat onder pseudoniem.

Op het stuk van 'Dienaar V' komt nog een reactie van een buitenstaande met de naam 'L. B.' die flinke kritiek op hem heeft in een ingezonden stuk in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-10-1900:

Uiteraard komt daar weer een reactie op en dit keer van iemand die ondertekent met 'Inwoner van Asten' in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1900:

Het kon niet uitblijven of 'L. B.' reageerde daar weer op met een ingezonden stuk in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-10-1900:

Ook komt er in diezelfde krant nog een reactie van 'Vrouw van A':

De in dit stuk genoemde 'Vrouw v. d. K.' betreft zeer waarschijnlijk Francisca van de Berkmortel, de echtgenote van Peter van de Kerkhof, die op 30-09-1900 bevallen is van dochter Maria Elisabeth van de Kerkhof. Zij woonden destijds in bij schoonmoeder Johanna Kusters op Ostade (zie Voormalig huis G696).

Uiteindelijk is de storm geluwd en ook dat wordt weer in een ingezonden brief in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-04-1901 opgetekend: 

Keren we terug naar de bewoner Laurens van Oosterhout die in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-07-1901 zijn bouw- en weiland in Asten verkoopt:

image013.jpg

Laurens van Oosterhout verhuist rond 1902 naar A144b in de Tuinstraat en is op 24-01-1916 te Asten overleden.

De koper en nieuwe bewoner is Johannes Koolen, geboren te Asten op 21-10-1848 als zoon van Mathijs Koolen en Hendrina Peeters (zie Antoniusstraat 15 en 17). Hij is als landbouwer op 21-02-1876 te Asten getrouwd met Ida van Heugten, geboren te Asten op 10-12-1842 als dochter van Wilhelmus van Heugten en Anna Eijsbouts (zie Voormalig huis E274). Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A39:

image015.jpg

Johannes Koolen is op 12-02-1919 te Asten overleden en Ida van Heugten verhuist met haar schoonzuster Petronella Koolen naar het Liefdehuis. Ida van Heugten is op 14-05-1921 te Asten overleden en Petronella Koolen is op 06-02-1927 te Asten overleden. Ida van Heugten verkoopt het huis en land in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-05-1919:

image017.jpg

De koper van het huis is de diaconie der Hervormde kerk en zij verhuren het huis aan derden. De nieuwe bewoner van het huis is Aloysius (Louis) Loomans, geboren te Asten op 26-04-1887 als zoon van Antonius Loomans en Johanna Catharina Slaats (zie Voormalig huis E1101). Hij is als fabrieksarbeider op 21-02-1919 te Asten getrouwd met Wilhelmina van Bussel, geboren te Asten op 11-06-1893 als dochter van Wilhelmus van Bussel en Johanna van der Loo (zie Voormalig huis B695). Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A39:

image019.jpg

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-10-1923 de geboorte van dochter Wilhelmina:

image021.jpg image023.jpg

Aloysius (Louis) Loomans is op 23-07-1924 te Asten overleden en rechtsboven de mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-08-1924. Aloysius (Louis) Loomans is een natuurlijke dood gestorven in een periode dat er in Asten veel mensen overleden, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-07-1924:

image025.jpg

Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

image027.jpg image029.jpg

Wilhelmina van Bussel is op 22-06-1928 te Asten hertrouwd met Johannes Cornelis van den Eijnden, geboren te Asten op 10-09-1905 als zoon van Antonie van den Eijnden en Wilhelmina Maas (zie Diesdonkerweg 15). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij met kinderen en de kinderen Loomans in het huis met huizingnummer A39, ook bekend staand als Molenstraat 24:

image031.jpg

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar Bergweg 3. In het huis komt wonen Wilhelmus Joseph van Dinther, geboren te Deurne op 14-04-1896 als zoon van Johannes Wilhelmus van Dinther en Anna Maria Goossens. Hij is als arbeider op 18-01-1924 te Asten getrouwd met Petronella van Helmond, geboren te Asten op 21-11-1894 als dochter van Hubertus van Helmond en Petronella Marcus (zie Jan van Havenstraat 23). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit Dijk 1 (zie Lagendijk 3) in het huis aan de Molenstraat 24 wonen:

image033.jpg

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Molenstraat 24:

image035.jpg

Zij verhuizen rond 1938 naar Julianastraat 24 (zie Voormalig huis G927) en de nieuwe bewoner is Martinus Martens, geboren te Bakel op 15-03-1905 als zoon van Justinus Martens en Engelina van Ansem. Hij is als voerman op 06-05-1938 te Asten getrouwd met Adriana Joosten, geboren te Asten op 28-04-1908 als dochter van Mathijs Joosten en Hendrika van der Loo (zie Voormalig huis E1784). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Molenstraat 24:

image037.jpg

Inwonend is schoonvader Mathijs Joosten, geboren te Budel op 23-01-1861 als zoon van Petrus Joosten en Petronella Biemans. Hij is sinds 23-09-1932 weduwnaar van Hendrika van der Loo, geboren te Asten op 31-03-1867 als dochter van Johannes van der Loo en Henrica Jacobs (zie Voormalig huis E1038), met wie hij op 31-01-1890 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt hij vanaf de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1038) in het huis aan de Molenstraat 24 inwonen:

image039.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-06-1939 de geboorte van dochter Engelina en in diezelfde krant van 05-07-1940 de geboorte van dochter Henrica in het ziekenhuis van Helmond:

image041.jpg image043.jpg

Schoonvader Mathijs Joosten is op 09-02-1941 te Asten overleden en daarna slaat het noodlot toe in de familie Martens-Joosten. Martinus Martens wordt slachtoffer van een verkeersongeval, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-01-1943:

image045.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-12-1943 de behandeling van de rechtszaak door de rechtbank van 's Hertogenbosch:

image047.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1943 de uitspraak van de Bossche rechtbank:

image049.jpg

Martinus Martens is op 16-01-1943 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van zijn schoonvader Mathijs Joosten en van Martinus Martens:

image051.jpg image053.jpg

Adriana Joosten is bij de bevalling van haar zoon op 22-03-1943 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van haar levenloze zoon en het bidprentje bij het overlijden van Adriana Joosten:

image055.jpg image057.jpg

Op basis van onderstaande advertentie in het Peelbelang van 11-11-1944 bij de geboorte van zoon Antonius, heeft Martinus (Ties) Verrijt, geboren te Asten op 03-02-1914 als zoon van Leonardus Verrijt en Agnes Bots (zie Voordeldonk 90), in het huis gewoond. Hij is op 04-07-1941 te Asten getrouwd met Petronella Mennen, geboren te Asten op 26-09-1916 als dochter van Antonie Mennen en Maria Antonia van Bussel (zie Voormalig huis F1055).

image059.jpg

Petronella Mennen is op 10-06-1988 te Asten overleden en Martinus (Ties) Verrijt is op 29-11-2004 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

image061.jpg

image063.jpg

Het huis heeft gelegen achter de voormalige pastorie der Nederlands hervormde gemeente en bestaat niet meer en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G466A

# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G466A 1832-1849 Helena Timmermans Asten 03-07-1780 weduwe Lookermans
G466A 1849-1851 Hendrik Vinken Asten 17-08-1810
G1047 1851-1856 Hendrik Vinken Asten 17-08-1810 verbouw
G1133 1856-1869 Hendrik Vinken Asten 17-08-1810 bijbouw
G1319 1869-1880 Hendrik Vinken Asten 17-08-1810 vereniging
G1571 1880-1902 Laurens van Oosterhout Asten 16-02-1830 bijbouw
G466A 1902-1919 Johannes Koolen Asten 21-10-1848
G466A 1919-1936 diaconie der Hervormde kerk
Molenstraat 24
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1849-1859 Hendrik Vinken Asten 29-08-1810 Anna Smets Asten 05-01-1798
A23 1859-1869 Hendrik Vinken Asten 29-08-1810 Anna Smets Asten 05-01-1798
A34 1869-1879 Hendrik Vinken Asten 29-08-1810 Anna Smets Asten 05-01-1798
A35 1879-1880 Hendrik Vinken Asten 29-08-1810 Anna Smets Asten 05-01-1798 naar A236
A35 1880-1890 Laurens van Oosterhout Asten 16-02-1830 Maria Verheijen Asten 26-09-1832
A33 1890-1900 Laurens van Oosterhout Asten 16-02-1830 Maria Verheijen Asten 26-09-1832 02-10-1900
A37 1900-1902 Laurens van Oosterhout Asten 16-02-1830 met kinderen naar A144b
A37 1902-1910 Johannes Koolen Asten 21-10-1848 Ida van Heugten Asten 10-12-1842
A39 1910-1919 Johannes Koolen Asten 21-10-1848 Ida van Heugten Asten 10-12-1842 12-02-1919
A39 1919-1920 Louis Loomans Asten 26-04-1887 Wilhelmina van Bussel Asten 11-06-1893
A39 1920-1924 Louis Loomans Asten 26-04-1887 Wilhelmina van Bussel Asten 11-06-1893 23-07-1924
A39 1924-1928 Wilhelmina van Bussel Asten 11-06-1893 weduwe Loomans
A39 1928-1929 Johannes van den Eijnden Asten 10-09-1905 Wilhelmina van Bussel Asten 11-06-1893 naar Bergweg
A39 1929-1930 Wilhelmus Joseph van Dinther Deurne 14-04-1896 Petronella van Helmond Asten 21-11-1894
24 1930-1938 Wilhelmus Joseph van Dinther Deurne 14-04-1896 Petronella van Helmond Asten 21-11-1894 naar Julianastraat 24
24 1938 Martinus Martens Bakel 15-03-1905 Adriana Joosten Asten 28-04-1908
Referenties
  1. ^Verhalen uit de vergetelheid; Heemkundekring De Vonder, Asten-Someren; De Astense schrijver H. Hollidee, bladzijde 234

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 november 2023, 11:06:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen