logo

De Vonder Homepagina


Driehoekstraat 3

Bonaventura Eijsbouts, geboren te Asten op 13-06-1847 als zoon van Johannes Eijsbouts en Maria Catharina Slaats (zie Voormalig huis G783), te zien op de foto rechts, is genoodzaakt zijn torenuurwerkfabriek uit te breiden. Op de terreinen met kadasternummer G614, G615 en G616 in eigendom van kuiper Wilhelmus van Hoek, wordt door grondruil rond 1905 in de Driehoek een fabriek met kadasternummer G2049 gebouwd, zoals te zien is op de onderstaande kadasterkaarten:

Het betreft een torenuurwerkfabriek in opdracht van Bonaventura Eijsbouts en hij startte in 1872 met het maken van torenuurwerken in een werkplaats achter zijn huis aan de huidige Wilhelminastraat (zie Voormalig huis G1416), maar door de toename in opdrachten was hij genoodzaakt om een nieuwe fabriek te bouwen. Uit onderstaande mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-03-1907 valt op te maken dat deze fabriek in de zomer van 1907 operationeel was. In advertenties wordt dan de fabriek afgebeeld, zoals rechts in de Maasbode van 19-07-1910:

Het Algemeen Handelsblad van 15-02-1913 verhaalt over een carillon in Keulen en het Nieuws van de Dag van 22-10-1913 over een vernieuwde klok in Montfoort:

De bespeler van het carillon is beiaardier Jacob Vincent, geboren te Amsterdam op 04-12-1868 als zoon van Johan Pieter Vincent en Antonieeta Catharina Elisabeth Bakels. Hij bespeelde van 1900 tot 1952 het carillon van het Knoniklijk Paleis op de Dam in Amsterdam.

 

 

 

Hij had naast de vele loftuitingen wel eens kritiek op de kwaliteit van de klokken, zoals bericht in de Telegraaf van 02-07-1914:

Ook in de Nieuwe Venloosche courant van 04-04-1913 reageren de klokkengieters op het werk van de firma B. Eijsbouts:

In 1915 nam zoon Adrianus Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 13-03-1878 (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 32 en 34 en later Voormalig huis G943) het roer van zijn vader over. Er vinden rond die tijd nog twee verbouwingen in de fabriek plaats, linksonder tot kadasternummer G2107 en rechtsonder tot kadasternummer G2228:

Hieronder twee foto's van de torenuurwerkfabriek en klokkengieterij van de firma Eijsbouts1:

In Onze Westfriesche courant van 24-12-1919 wordt een prijsopgave gedaan voor het vervangen van een torenuurwerk in de kerk van Zwaag:

De Maasbode van 01-05-1920 geeft een beschrijving van de productie van torenuurwerken en van de geschiedenis van de firma B. Eijsbouts, waarbij gemeld wordt dat ze in de fabriek kleine klokken gieten, hetgeen niet op waarheid berust:

De hierboven aangehaalde Jeanne d' Arc klok wordt linksonder verder beschreven in het Overijsselsch dagblad van 04-05-1920 met rechts de klokken in de toren van Amersfoort in het Algemeen Handelsblad van 16-11-1923:

Hieronder een foto, gemaakt rond 1927 die toont hoe die nieuwe torenuurwerkfabriek er toen uitzag:

De Nederlandse Rooms Katholieke Metaalbewerkersbond met zo'n 25 leden in Asten heeft in Asten successen geboekt, maar ligt in 1926 nog overhoop met de firma Eijsbouts2:

Linksonder staat in de Volkskrant van 10-01-1927 dat er mogelijk gestaakt gaat worden bij de Nederlandsche Torenuurwerkfabriek van B. Eijsbouts:

Rechtsboven nog een verbouwing rond 1929 van de fabriek tot kadasternummer G2324.

Het Dagblad van Noord-Brabant van 28-05-1929 meldt linksonder dat Adrianus Johannes Eijsbouts een ongeluk gehad tijdens een autorit naar Udenhout. In de Maasbode van 04-08-1929 staat het bericht dat de firma B. Eijsbouts een stel klokken beschikbaar stelt voor de openluchtspelen in Tegelen:

Vanaf 1930 adverteert de firma B. Eijsbouts met een advertentie zoals linksonder afgebeeld in dagblad De Tijd van 05-02-1930 met rechts daarvan een tekening van een torenuurwerk:

Ook de firma B. Eijsbouts ontkomt niet aan de crisisjaren en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-05-1932 wordt medegedeeld dat er 6 medewerkers worden ontslagen:

Desondanks vertoont de torenuurwerkfabriek zich op de Algemeene Wereldtentoonstelling te Brussel in 19353 (zie de brochure links) en ontvangt daar de gouden medaille, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-10-1935:

Hieronder een foto gemaakt rond 1935 van de fabriek van Torenuurwerken, klokken en carillons gelegen aan de Driehoekstraat in Asten:

In 1938 krijgt Oss een door de firma B. Eijsbouts geïnstalleerd verlicht torenuurwerk, zoals gemeld in het Limburgsch dagblad van 29-07-1938:

Op basis van het nummer op het torenuurwerk uit 1939 op de foto rechts kunnen we opmaken dat er destijds al 1262 torenuurwerken door de firma B. Eijsbouts waren afgeleverd.

Na de Tweede Wereldoorlog bericht de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-12-1944 dat in Asten de kerkklokken weer zullen luiden:

Hieronder een foto van de grote klok die na de Tweede Wereldoorlog werd teruggevonden met van links naar rechts Jan van Seccelen, Peter Aarts, waarnemend burgemeester Willem van Golstein Brouwers, Anton Raaymakers, Toon Kortenbach, Harrie Mennen en Ture Eijsbouts.

In de krant Oost-Brabant van 10-10-1944 wordt gemeld dat een damesschoen is verloren en in diezelfde krant van 06-03-1945 wordt een pianola te koop aangeboden. In beide advertenties wordt als adres Driehoekstraat 1 genoemd:

Op dat adres heeft ook nog gewoond Franciscus Wilhelmus Nollen, geboren op 23-09-1921 te Blerick als zoon van Bernardus Petrus Henricus Nollen en Gertruda Maria Dorothea de Brouwer. Hij is te Eindhoven op 06-04-1944 getrouwd met Catharina Helena Bijnen, geboren op 06-12-1921 te Eindhoven als dochter van Johannes Bijnen en Antonia Barbara van den Hurk. In de krant Oost-Brabant van 21-04-1945 zoeken zij een hulp in de huishouding en in het Peelbelang 12-05-1945 staat de geboorte van dochter Johanna:

Franciscus Wilhelmus Nollen werkte vermoedelijk bij de firma B. Eijsbouts en wordt later directeur van machinehandel Ohmach in Amsterdam. Door een noodlottig ongeval is hij op 12-05-1966 te Uithoorn overleden en zijn vrouw Catharina Helena Bijnen was ook betrokken bij dat ongeluk en is op 07-05-1966 te Uithoorn overleden.

De eerder genoemde kritiek met betrekking tot het gieten van klokken moet de familie Eijsbouts zich wel hebben aangetrokken, want als de oudste zoon van Adrianus Johannes Eijsbouts, Bonaventura Johannes (Ture) Eijsbouts, geboren te Asten op 16-01-1908, in 1924 in het bedrijf komt, begint hij te experimenteren met het maken van klokken. Dat kostte wel enige tijd, want in 1947 wordt de eerste klok gegoten, zoals bericht in dagblad de Tijd van 19-07-1947 bij het 75-jarige bestaan van de firma B. Eijsbouts:

Zijn vader Adrianus Johannes Eijsbouts is op 16-11-1943 overleden en heeft dit niet meer mee kunnen maken. Hieronder een foto van de torenuurwerkfabriek van B. Eijsbouts gemaakt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog:

Vanaf de kerktoren van Asten nog twee foto's gemaakt rond 1950 en 1960:

De fabriek is in 1962 geheel vernieuwd.

Inmiddels bij het opstellen van dit deel van bewoningsgeschiedenis van Asten in 2022, bestaat de torenuurwerkfabriek van B. Eijsbouts 150 jaar en worden er al 75 jaar klokken gegoten. De fabriek is nog steeds operationeel en linksonder een foto gemaakt rond 1927 met rechts daarvan een huidige streetview:

Overzicht eigenaren

Kadasternummer G2049
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G2049 1905-1913 Bonaventura Eijsbouts Asten 13-06-1847
G2107 1913-1915 Bonaventura Eijsbouts Asten 13-06-1847 uitbreiding
G2107 1915-1923 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 uitbreiding
G2228 1923-1929 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 uitbreiding
G2324 1929-1938 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 uitbreiding
Referenties

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2024, 13:02:27

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen