logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G613

Helena Goort Loomans erft een huis van molenaar Goort Loomans en verkoopt het enkele maanden later door aan Anna Pieter van Beek:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 189 verso; 06-07-1784:
Joost Goort Lomans, Antoni Goort Lomans en Helena Goort Lomans, weduwe Jan van den Boer geassisteerd met Jan Timmermans, haar schoonzoon, te Asten. Welke comparanten verklaren met hun broers en zwager, in november 1783, te Hoogerheyde, een verdeling hebben gemaakt van de nagelaten goederen van wijlen hun ouders. Als kinderen en erven van Goort Lomans en Maria Manders verdelen zij:
3e lot krijgt Helena Lomans, weduwe Jan van den Boer alle verdere vaste goederen waaronder huis, stal en hof aan de Kerk 1⁄2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Antoni Sluyter, ene einde de weduwe Martinus Linde.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 95; 10-11-1784:
Helena Loomans, weduwe Jan van den Boer, te Woensel geassisteerd met haar schoonzoon, Jan Timmermans, smid, verkoopt de goederen haar aangekomen van haar ouders deling de dato 06-07-1784. Zij verkoopt aan Anna Pieter van Beek een huis, bestaande uit twee woningen, met de hof voor en achter bij de Kerk 1⁄2 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Antoni Sluyters, andere einde de weduwe Martinus Linde. Koopsom ƒ 283,-.

Anna Peeters van Beek is geboren te Beek en Donk op 24-03-1760 als dochter van Petrus Josephs en Johanna Sebastiani Swinkels. Anna Peeters van Beek is op 03-06-1785 te Asten overleden en hieronder haar doodakte:

Haar goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 33 verso; 07-06-1785:
Taxatie van de onroerende goederen van Anna van Beek overleden, 05-06-1785. Waarde van een huis, bestaande uit twee woningen, met de hof voor- en achter in het Dorp 1⁄2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Antoni Sluijters, ene einde de weduwe Martinus van der Linden, ƒ 240,-. 20e penning is ƒ 12,-.

De helft van de erfenis komt in handen van haar zus Maria Peeters van Beek, geboren te Beek en Donk op 28-04-1749 en sinds 28-05-1777 weduwe van Joost Reynder Corsten, geboren te Lieshout op 30-09-1747 als zoon van Reynder Joost Corste en Anna Aerts, met wie zij op 13-02-1774 te Lieshout getrouwd was. Zij verkoopt haar deel aan Jacobus Michiels:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 154 verso; 18-04-1786:
Maria Peeters van Beek, weduwe Joost Reynders, te Lieshout, verkoopt aan Jacobus Michiels de helft in huis, stal, hof en aangelag aan de Kerk in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde de weg of straat, andere zijde Antoni Sluyters, andere einde de weduwe Martinus van der Linden. Koopsom ƒ 152,-.

Jacobus Petri Michiels is geboren te Nederweert op 11-05-1745 als zoon van Petrus Michiels en Johanna Keupers. Hij is op 31-10-1784 te Asten getrouwd met Engelina Aart Thielen, geboren te Asten op 08-01-1745 als dochter van Arnoldus Aarts Thielen en Antonetta Paulus Hoefnagels (zie Voormalig huis G845). Na haar overlijden te Asten op 09-07-1795 is Jacobus Petri Michiels op 15-01-1797 hertrouwd met Annemie Peeter Smits, geboren te Asten op 16-11-1750 als dochter van Peter Janse Smets en Helena Antoni Verhees (zie Emmastraat 6).

Het gezin van Jacobus Petri Michiels en Engelina Aart Thielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 16-11-1788 Kind Asten 22-03-1791

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw worden haar goederen getaxeerd om de 20e penning te berekenen:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 129; 23-03-1796:
Taxatie van de onroerende goederen van Engel Arnold Thielen overleden en begraven op 09-07-1795.
De helft van waarde in een half huis aan de Kerk naast Francis Vriends                      ƒ 150,-
Land het Wortelvelt 30 roede                                                                                       ƒ 25,-
Land Berkenbosch 1 lopense 32 roede                                                                         ƒ 40,-
Groes het Haaverland 1 lopense 31 roede                                                                   ƒ 50,-
Een deel van het Aangelag 25 roede                                                                            ƒ 25,-
Land Braaselakker 1 lopense 26 roede                                                                         ƒ 60,-
Groes Ostadensvelt 2 lopense 10 roede                                                                       ƒ 105,-
Totaal                                                                                                                            ƒ 455,-
Belast met: aan Jan Colen                                                                                             ƒ 100,-
Totaal                                                                                                                            ƒ 355,-
De helft is                                                                                                                      ƒ 177,50
20e penning is                                                                                                               ƒ 8-17-8.

Daarna verdelen haar broer en zus de erfenis, waarbij Jacobus Michiels het huis en het grootste deel van het land erft:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 9 verso; 04-03-1797:
Francis Arnoldus Thielen mede voor Dirk van Gennip, zijn zwager getrouwd met Maria Arnoldus Thielen en Elske Arnoldus Thielen alsmede Jacobus Michiels weduwnaar Engel Arnoldus Thielen. Zij verdelen de nagelaten goederen van Engel Arnoldus Thielen.
1e lot krijgen Francis, Dirk van Gennip en Elske groes het Haaverland te Ostaden 1 lopense 31 roede; een deel van het Aangelag met de schop 25 roede.
2e lot krijgt Jacobus Michiels een half huis aan de Kerk naast Francis Vriends; land het Wortelvelt 30 roede; land den Berkenbosch 1 lopense 32 roede; land Braselakker 1 lopense 26 roede; groes Ostadensvelt 2 lopense 10 roede. De ontvanger van dit lot zal gedurende zijn verdere leven het gebruik hebben van het 1⁄4e deel van het Aangelag.

Als Jacobus Michiels ziek wordt, maakt hij samen met zijn tweede vrouw een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 114; 25-01-1802:
Jacobus Michiels, ziek en Annemie Peeter Smits, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande testamenten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden.

Jacobus Michiels en zijn buurman Francis Vrients, die in de andere helft van het huis woont, maken een verdeling van hun bezit en daarna verkoopt Jacobus Michiels dit aan Francis Vrients:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 119; 03-02-1802:
Jacobus Michiels en Francis Vriends. Zij bezitten samen een huis en verdelen dit.
1e lot krijgt Jacobus de tweede woning, waarin hij woont, met de koestal en schuurheert tot de wand van de schop toe, welke wand te samen onderhouden moet worden en de hof achter de schop, recht van voorschreven schop doorgaande ten einde uit en dan weder met een kromme elleboog omdrajende gelijk de bessenboompjes staan en afgepaald is, ene zijde de straat, andere zijde het 2e lot.
2e lot krijgt Francis de voorste woning, waarin hij woont, met de schop achter de schuurheert van het 1e lot tot de wand, welke te samen onderhouden moet worden en het hofke van voren met den hof terzijde neven, ene zijde Lambert Michielsen regt doorgaande gelijk de bessenboompjes staan tot aan den krommen elleboog zoals afgepaald is.

De put zal samen gebruikt worden en ook onderhouden worden evenals de schoorsteen en brandmuur. De kelder blijft voor Jacobus Michiels. Francis Vriens mag er echter gebruik van maken.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 51; 23-02-1802:
Jacobus Michiels verkoopt aan Francis Vriends de helft van een huis, waarin de comparant woont, zijnde de tweede woning met de koestal, schuurheert tot de wand van de schop toe en den hof achter de schop, recht door ten einde uit en dan weder met een krommen elleboog omdraaiende. Koopsom ƒ 200,-.

Jacobus Petri Michiels is op 16-03-1802 te Asten overleden en daarna worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 26-07-1802:
Taxatie van de onroerende goederen van Jacobus Michiels overleden en begraven, op 25-05-1802. De helft van waarde:
Land te Ostaden 1 lopense 26 roede                                                                             ƒ 60,-
Land het Neutje 1 lopense 22 roede                                                                             ƒ 40,-
Het Wortelvelt 30 roede                                                                                                ƒ 25,-
Land het Ostadensvelt 2 lopense 10 roede                                                                   ƒ 105,-
Totaal                                                                                                                             ƒ 230,-
Waarin de overledene de helft competeerde                                                                ƒ 115,-
20e penning is                                                                                                                ƒ 5-15-0.

Annemie Peeter Smits verhuist naar een huis in de huidige Emmastraat (zie Emmastraat 6) en is op 14-04-1830 te Asten overleden.

De andere helft uit de erfenis van Anna Peeters van Beek wordt door haar broer Leendert Peeters van Beek, geboren te Beek en Donk op 05-11-1758, verkocht aan Francis Vrients:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 151; 09-02-1786:
Leendert Peeters van Beek, te Beek bij Aarle, verkoopt aan Francis Vrients een helft in huis, stal, hof, en aangelag aan de Kerk in het Dorp, ene zijde Antoni Sluyters, andere zijde weduwe van Martinus van der Linden. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn zuster, Anna van Beek. Koopsom ƒ 130,-.

Francis Arnoldus Vrients is geboren te Asten op 04-05-1753 als zoon van Arnoldus Francis Vrients en Ida Leonardi Dierckx van Heugten (zie ook Antoniusstraat 32). Hij is als wever op 30-04-1780 te Asten getrouwd met Johanna Jan Swinkels, geboren te Woensel op 10-04-1755 als dochter van Joannes Swinckels en Anna Maria Overhoff.

Het gezin van Francis Arnoldus Vrients en Johanna Jan Swinkels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 18-02-1781 Kind Asten 12-05-1786
2 Henricus Asten 08-07-1782 Asten 21-07-1805
Johanna Johannis Rietjens
Asten 20-02-1862
3 Leonardus Asten 24-10-1783 Kind Asten 29-10-1783
4 Helena Asten 25-11-1784 Kind Asten 29-11-1784
5 Arnoldus Asten 25-12-1785 Kind Asten 28-12-1785
6 Arnoldus Asten 06-11-1787 Kind Asten 20-11-1787
7 Ida Asten 12-11-1788 Kind Asten 15-11-1788
8 Franciscus Asten 15-08-1790 Kind Asten 10-09-1790
9 Franciscus Asten 24-01-1792 Kind Asten 09-02-1792
10 Johannes Asten 27-09-1793 Kind Asten 02-10-1793
11 Franciscus Asten 25-01-1795 Kind Asten 27-01-1795
12 Johannes Asten 20-05-1797 Kind Asten 26-05-1797

Francis Vriens koopt een wortelveldje:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 1; 20-08-1789:
Jan en Pieter Troeyen, gebroeders, te Asten, verkopen aan Francis Vriends land zijnde een wortelveldje gelegen aan of bij de Toorenstraat ½ lopense naast Marcelis van Bussel. Koopsom ƒ 45,-.

Zoals we al eerder zagen koopt hij ook het andere deel van het huis van zijn buurman Jacobus Michiels:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 51; 23-02-1802:
Jacobus Michiels verkoopt aan Francis Vriends, de helft van een huis, waarin de comparant woont, zijnde de tweede woning met de koestal, schuurheert tot de wand van de schop toe en den hof achter de schop, recht door ten einde uit en dan weder met een krommen elleboog om draaiende. Koopsom ƒ 200,-.

Het huizenquohier over de periode 1798-1803 geeft het eigendom en de bewoning van het huis rond de eeuwwisseling weer:

Jaar Eigenaar nummer 34f Dorp Bewoners nummer 34f Dorp
1798 Francis Vriends en Jacoba Michiels Francis Vriends en Jacoba Michiels
1803 Francis Vriends Francis Vriends

Johanna Jan Swinkels is op 02-01-1807 te Asten overleden en hieronder haar doodakte:

De verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis van het huis over de afgelopen 25 jaar prima weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 191 verso:
Francis Vriends bij transport 1802.
Jacobus Michiels bij transport 10-04-1786 voor ½.
Francis Vriens ½ bij transport 09-02-1786.
Leendert Peters van Beek en Maria Peters van Beek weduwe Joost Reijnders wonende te Beek bij versterf 1785.
Anna Peter van Beek.
Nummer 34f huijs, stalling en hof aan de kerk, ½ lopense.

Francis Arnoldus Vrients is op 13-08-1823 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat zijn zoon Hendrikus Vrients als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; G613:
Huis, groot 01 roede 15 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Hendrikus Vriens.

Zoon Hendrik Francis Vriens is geboren te Asten op 08-07-1782 en als wever op 21-07-1805 te Asten getrouwd met Joanna Joannes Rietjens, geboren te Lierop op 24-05-1780 als dochter van Johannes Rietjens en Anna Hermans:

Het gezin van Hendrik Francis Vriens en Johanna Johannis Rietjens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francis Asten 10-05-1806 Asten 14-02-1840
Anna Hoebergen
Asten 26-03-1872
2 Johanna Asten 09-11-1807 Asten 08-06-1840
Gerardus van der Heijden
Asten 27-09-1872 zie Voormalig huis G410
3 Johannes Asten 12-08-1809 Helmond 25-07-1844
Maria Elisabeth van Bommel
Weltevreden (Ind) 26-11-1850 *
4 Antonius Asten 04-07-1811 Ongehuwd Beek 31-03-1891
5 Arnoldus Asten 26-11-1812 Ongehuwd Asten 12-02-1876
6 Anna Catharina Asten 02-08-1814 Kind Asten 08-07-1830
7 Petronella Asten 06-06-1816 Ongehuwd Asten 26-02-1852
8 Hendrikus Asten 26-08-1818 Ongehuwd Semarang (Ind) 05-12-1859 **
9 Gerardus Asten 03-01-1821 Helmond 17-06-1857
Maria Anna van den Eijnden
Aarle-Rixtel 10-02-1893
10 Johanna Maria Asten 29-03-1823 Kind Asten 05-11-1830
11 Dorothea Asten 07-12-1824 Gemert 14-04-1853
Leonardus Maas
Gemert 16-09-1894
12 Anna Elisabeth Asten 16-01-1827 Ongehuwd Beek 30-05-1901

* zoon Johannes Vriens is na het overlijden van zijn vrouw te Asten op 25-05-1846 op 06-10-1847 als soldaat naar Nederlandsch Indië vertrokken en is aldaar als korporaal op 26-11-1850 te Weltevreden overleden. De Nederlandsche staatscourant van 09-06-1852 meldt dat er nog een nalatenschap is:

** ook zoon Hendrikus Vriens neemt op 14-03-1856 dienst als soldaat in het leger in Nederlandsch Indië en is aldaar als kanonnier werkzaam. Hendrik Francis Vriens ontvangt op zijn oude dag nog een nalatenschap van zijn zoon, zoals gemeld in de Noord-Brabanter van 22-10-1861 en daaronder de Nederlandsche Staatscourant van 19-10-1861:

In de Noord-Brabanter van 09-01-1868 lezen we dat Hendrik Francis Vriens en zijn zoon Francis Vriens voorzangers in de kerk zijn:

Johanna Johannis Rietjens is op 15-06-1837 te Asten overleden en Hendrik Francis Vriens woont in de periode 1859-1869 in het huis met huizingnummer A156:

Hendrik Francis Vriens is te Asten op 20-02-1862 overleden en zijn zoon Francis Vriens, geboren te Asten op 10-05-1806, wordt hoofdbewoner. Hij is sinds 23-03-1844 weduwnaar van Anna Hoebergen, geboren te Asten op 21-03-1808 als dochter van Judocus Peter Hoebergen en Johanna Joannis van Horik (zie Voormalig huis G520), met wie hij als wever op 14-02-1840 te Asten getrouwd was. Samen met zijn zoon Josephus, geboren te Asten op 14-06-1842, broers Antonie en Arnoldus en zuster Elisabeth wonen zij in de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A236:

Francis Vrients is op 26-03-1872 te Asten overleden en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 04-04-1872 maakt melding van zijn verdiensten als voorzanger:

Zijn broer Arnoldus Vrients is op 12-02-1876 te Asten overleden en Antonius Vrients wordt daarna hoofd van het huis. Als barbier woont hij samen met zijn zus Elisabeth en neef Josephus in het huis met in de periode 1879-1890 huizingnummer A237:

Zij verhuizen eind 1883 naar Beek en Donk, waar Josephus Vrients als brievengaarder op 13-05-1889 trouwt met Catharina Bongers, geboren te Beek en Donk op 12-09-1850 als dochter van Jan Bongers en Johanna van Goch. Het huis is verkocht aan Laurens van Deursen (zie Voormalig huis G1147), die het als twee woningen aan derden verhuurt.

In een deel van het huis komt wonen brievenbesteller Hendrikus Maas, geboren te Gemert op 13-05-1854 als zoon van Leonardus Maas en Dorothea Vriens. Via zijn moeder is hij een neef van de vorige bewoner Antonius Vriens. Hendrikus Maas is op 28-11-1878 te Asten getrouwd met Elisabeth Sak, geboren te Asten op 13-07-1851 als dochter van Michiel Sak en Elisabeth van Eijk (zie Voormalig huis G137). Hendrikus Maas moet echter nog een straf uitzitten vanwege verduistering en vervalsing, zoals gemeld in het Nieuws van de dag van 13-08-1886:

Volgens het gevangenisregister heeft Hendrikus Maas van 28-03-1887 tot 17-05-1887 zijn straf uitgezeten in de gevangenissen van 's-Hertogenbosch en Breda. Uiteraard raakte hij hiermee ook zijn baan als brievenbesteller kwijt:

Zij verhuizen in 1886 naar A72 in het Bergsland en de nieuwe bewoner is schoenmaker Antonius Verdonschot, geboren te Asten op 28-04-1830 als zoon van Jan Verdonschot en Johanna van de Ven (zie Lindestraat 25). Hij is sinds 03-11-1865 weduwnaar van Jacoba Smits, geboren te Asten op 12-12-1830 als dochter van Joannes Smits en Geertruijda Janssen, met wie hij op 09-02-1860 te Asten getrouwd was. Ook in de periode 1890-1900 woont Antonius Verdonschot samen met familie in het huis met huizingnummer A251:

Antonius Verdonschot is op 08-02-1898 te Asten overleden en vanaf april 1899 wordt het huis bewoond door schoenmaker Antonie Hubertus Michielsen, geboren te Asten op 04-06-1840 als zoon van Hendricus Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). Hij heeft gediend in het pauselijke leger van de zouaven en op de foto van Astense zouaven linksonder zit Antonie Michielsen in het midden. Het artikel rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1922 geeft aan dat hij een van de laatste nog levens Astense zouaaf is.

Samen met zijn zuster Maria Godefrida Michielsen, geboren te Asten op 07-12-1842, woont hij ook over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 en in de periode 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A268, A307 en A376:

Antonie Hubertus Michielsen is op 22-11-1925 te Asten overleden en Maria Godefrida Michielsen is op 01-11-1928 te Asten overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1925 wordt zijn overlijden genoemd en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 26-11-1925 zijn begrafenis:

Dit deel van het huis en het andere hieronder beschreven deel in eigendom van Laurens van Deursen worden rond 1928 verkocht aan Hubertus Eijsbouts (zie Voormalig huis G2325).

Een ander deel van het huis wordt vanaf 1884 verhuurd aan Wilhelmina Vermeulen, geboren te Asten op 07-08-1832 als dochter van Wilhelmus Vermeulen en Catharina Verheijen (zie Oliemolen 10 en 12). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont zij vanaf 1884 in het huis met huizingnummer A237:

Wilhelmina Vermeulen is op 06-01-1887 te Asten overleden met linksonder het bidprentje bij haar overlijden. Rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-01-1887 wordt haar inboedel in de verkoop gedaan:

Daarna is Petronella Ceelen, geboren te Asten op 17-06-1836 als dochter van Hendrikus Ceelen en Anna Maria Slegers (zie Voorste Heusden 7), nog bewoner van een deel van het huis. Over de periode 1890-1900 woont zij in het huis met huizingnummer A252:

In de periode 1900-1910 woont Petronella Ceelen in het huis met huizingnummer A267:

Petronella Ceelen is op 29-01-1908 te Asten overleden en de nieuwe huurder is Petrus van der Heijden, geboren te Asten op 24-09-1878 als zoon van Johannes van der Heijden en Petronella Verheijen (zie Voormalig huis G410). Hij is als arbeider op 24-04-1903 te Asten getrouwd met Johanna Mikkers, geboren te Asten op 17-10-1878 als dochter van Johannes Mikkers en Antonia Bukkems (zie Koningsplein 6). Ook in de periode 1910-1920 woont Petrus van der Heijden met zijn gezin in het huis met huizingnummer A306:

Zij verhuizen rond 1918 naar A242 in de Julianastraat (zie Voormalig huis G773 en G774) en nadat Hendrina Hoefnagels, de vrouw van eigenaar Laurens van Deursen is overleden (zie Voormalig huis G1702) wordt het huis verkocht aan Johannes Eijsbouts (zie Voormalig huis G2325). Hij verhuurt het eveneens aan derden en de nieuwe huurder is Cornelis Vialle, geboren te Dinther op 19-07-1859 als zoon van Theodorus Vialle en Hendrica Schoenmakers. Hij is als fabrieksopzichter op 09-11-1882 te Boekel getrouwd met Petronella Maria Huberta Verheijen, geboren te Helmond op 23-04-1860 als dochter van Christiaan Verheijen en Aldegonda Thresia de Vocht. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komt hij vanuit A86 in de Lindestraat in het huis met huizingnummer A306 wonen:

Cornelis Vialle wordt volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-07-1914 beloond voor 10 jaren politiedienst in Helmond en in diezelfde krant van 03-06-1916 zijn vertrek naar Asten:

Ook in de periode 1920-1930 woont Cornelis Vialle met zijn vrouw in het huis met huizingnummer A375:

Zij verhuizen rond 1925 naar nieuw huis A379c in de toenmalige Prins Hendrikstraat (zie Voormalig huis G1553) en de nieuwe huurder is Petrus Joosten, geboren te Asten op 08-10-1899 als zoon van Mathijs Joosten en Hendrika van der Loo (zie Voormalig huis E1784). Hij is als gemeente-arbeider op 07-04-1923 te Deurne getrouwd met Anna Maria van Rijt, geboren te Deurne op 15-06-1901 als dochter van Gerardus van Rijt en Maria Elisabeth Horijon. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A375:

Rond 1928 verhuizen zij via D59 naar A129 in de Logtenstraat 4. Eigenaar Johannes Eijsbouts sloopt het huis en bouwt een nieuw huis met kadasternummer G2325 met een ingang aan de toenmalige Prins Hendrikstraat 1 (zie Voormalig huis G2325).

Overzicht bewoners

Dorp huis 34F
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Francis Vriends en Jacobus Michiels Asten 04-05-1753 Francis Vriends en Jacobus Michiels Asten 04-05-1753
1803 Francis Vriends Asten 04-05-1753 Francis Vriends Asten 04-05-1753
Kadasternummer G636
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G613 1832-1839 Hendrik Vrients Asten 08-07-1782
G613 1839-1885 Francis Vrients Asten 04-05-1753
G613 1885-1919 Laurens van Deursen Asten 15-02-1816
G613 1919-1928 Johannes Eijsbouts Asten 02-12-1871
1928 huis gesloopt
Driehoekstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Francis Vrients Asten 04-05-1753 Johanna Jan Swinkels Woensel 10-04-1755 02-01-1807
1807-1823 Francis Vrients Asten 04-05-1753 met kinderen 13-08-1823
1823-1837 Henricus Vrients Asten 08-07-1782 Joanna Joannes Rietjens Lierop 24-05-1780 15-06-1837
1837-1859 Henricus Vrients Asten 08-07-1782 met kinderen
A156 1859-1862 Henricus Vrients Asten 08-07-1782 met kinderen 20-02-1862
A156 1862-1869 Francis Vriens Asten 10-05-1806 met kinderen
A236 1869-1872 Francis Vriens Asten 10-05-1806 met familie 26-03-1872
A236 1872-1879 Antonius Vrients Asten 04-07-1811 met familie
A237 1879-1883 Antonius Vrients Asten 04-07-1811 met familie naar Beek en Donk
1884 huis gesplitst in twee woningen
A237 1884-1886 Hendrikus Maas Gemert 13-05-1854 Elisabeth Sak Asten 13-07-1851 naar A72
A237 1886-1890 Antonius Verdonschot Asten 28-04-1830 met familie
A251 1890-1898 Antonius Verdonschot Asten 28-04-1830 met familie 08-02-1898
A251 1899-1900 Antonie Hubertus Michielsen Asten 04-06-1840 met zuster Maria Godefirda
A268 1900-1910 Antonie Hubertus Michielsen Asten 04-06-1840 met zuster Maria Godefrida
A307 1910-1920 Antonie Hubertus Michielsen Asten 04-06-1840 met zuster Maria Godefrida
A376 1920-1925 Antonie Hubertus Michielsen Asten 04-06-1840 met zuster Maria Godefrida 22-11-1925
A376 1925-1928 Maria Godefrida Michielsen Asten 07-12-1842 01-11-1928
1928 huis gesloopt
Driehoekstraat (afsplitsing)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1884 afgesplitste woning
A237a 1884-1887 Wilhelmina Vermeulen Asten 07-08-1832 06-01-1887
A237a 1887-1890 Petronella Ceelen Asten 17-06-1835
A252 1890-1900 Petronella Ceelen Asten 17-06-1835
A267 1900-1908 Petronella Ceelen Asten 17-06-1835 29-01-1908
A267 1908-1910 Petrus van der Heijden Asten 24-09-1878 Johanna Mikkers Asten 17-10-1878
A306 1910-1918 Petrus van der Heijden Asten 24-09-1878 Johanna Mikkers Asten 17-10-1878
A306 1918-1920 Cornelis Vialle Dinther 19-07-1859 Petronella Maria Verheijen Helmond 23-04-1860
A375 1920-1925 Cornelis Vialle Dinther 19-07-1859 Petronella Maria Verheijen Helmond 23-04-1860 naar A379c
A375 1925-1928 Petrus Joosten Asten 08-10-1899 Anna Maria van der Loo Deurne 15-06-1901 naar D59
1928 huis gesloopt

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 december 2023, 13:10:06

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen