logo

max of neo


Emmastraat 31

Godefridus Loomans verkoopt een huis aan Judocus Peter Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 45 verso; 08-10-1761:
Goort Lomans, molenaar, verkoopt aan Joost Peter Voermans huis, stal, aangelag, land en groes in het Dorp 7 lopense 30 roede, ene zijde Willem van Dijk, andere zijde Jan Meulendijks, ene en andere einde de straat en weg. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 650,-, waarvan ƒ 300,- à 3%. Marge 20-12-1765 gelost.

Judocus Peter Voermans is geboren te Asten op 25-08-1726 als zoon van Petrus Teunis Voermans en Maria Joosten Verberne. Hij is als smid op 23-05-1756 te Tongelre getrouwd met Johanna Janssen van Brussel, geboren te Tongelre op 13-08-1736 als dochter van Johannes van Brussele en Joanna Vleminx:

Contraxerunt matrimonio Judocus Voermans et Joanna van Brussele; testes Franciscus van Eerselen et Franciscus Verberne.

Huwelijkscontract van Judocus Voermans en Joanna van Brussele; getuigen Franciscus van Eerselen en Franciscus Verberne.

01

Het gezin van Judocus Peter Voermans en Johanna Janssen van Brussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-02-1757 Eindhoven 21-01-1786
Hendrikus van Lierop
Eindhoven 21-05-1838
2 Henrica Asten 16-09-1759 Kind Asten ±1759
3 Petrus Asten 22-10-1761 Kind Asten ±1761
4 Johanna Asten 19-12-1762 Asten 19-09-1784
Johannes Franciscus Knaapen
Asten 02-01-1793 zie ook Emmastraat 22
5 Antonius Asten 01-04-1765 Ongehuwd >1805
6 Johannes Asten 29-07-1767 Den Dungen 24-04-1796
Wouterina van Aalst
Den Dungen 05-09-1830
7 Johanna Maria Asten 21-07-1770 Eindhoven 21-05-1797
Petrus Hoppenbrouwers
Eindhoven 11-12-1822

Joost Voermans is als bestuurder eerst setter en later ook armmeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 33 verso; 21-06-1766:
Jan Janse Timmermans en Joseph Souve Worden aangesteld tot borgemeesters van Sint Jan 1766-1767. Als setters worden aangesteld Joost Voermans en Adriaan van de Weerden.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 32 verso; 15-05-1770:
Joost Voermans en Antoni Leenen worden, voor drie jaar, aangesteld tot armmeesters.
Joost Voermans regelt een scheiding van goederen met Mathea van Roy, weduwe van Willem van den Eerenbeemt die eerder getrouwd was met zijn zus Geertrui Voermans. Echter vanwege zijn ziekte wordt het niet officieel:
Asten Rechterlijk Archief 123 folio 114; 23-08-1771:
Joost Voermans, voor 1⁄4e deel en Mattea van Roy weduwe Willem van den Eerenbeemt en haar kinderen, voor 3⁄4e deel eigenaren van huis, land en groes in de Wolfsberg. Zij hebben van deze goederen enige jaren geleden een verdeling gemaakt en sindsdien ook gebruikt. Er is toen ook geen wettige acte van gepasseert. Dit wordt nu gedaan:
1e lot krijgt Mattea van Roy en haar kinderen huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Huybert Metten en Joost van Hugten, andere einde Joost Voermans; 20 lopense land en groes. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 8-10-0 per jaar. Bede ƒ 1-03-2 per jaar.
2e lot krijgt Joost Voermans een schop en een hoekje van het aangelag 1 copse, ene zijde het 1e lot, andere zijde Jan Verberne; 7 lopense land en groes. Verponding ƒ 3-10-12 per jaar. Bede ƒ 1-03-02 per jaar. Opmerking: De acte is niet ondertekend. Zij is gepasseert ten huize van Joost Voermans, dit wegens zijn ziekte.

In het huizenquohier over de periode 1761-1771 is het huis in eigendom en bewoning van Judocus Peter Voermans:

Jaar Eigenaar nummer 16 Bewoners nummer 16
1761 Judocus Peter Voermans Judocus Peter Voermans
1766 Judocus Peter Voermans Judocus Peter Voermans
1771 Judocus Peter Voermans Judocus Peter Voermans

Judocus Peter Voermans is op 07-08-1771 te Asten overleden en Johanna Janssen van Brussel is te Asten op 05-02-1772 overleden. Na hun overlijden worden voogden voor hun kinderen benoemd en goederen verkocht en een inventaris opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 155; 24-03-1772:
Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren als voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel, beiden overleden, gewoond hebbende in het Dorp. Zij verkopen voor alle man de meubilen off huysraat met beesten, hoy, stro, rogge, bouwgereedschappen alsmede en gemaakt en ongemaakt eyserwerk.
100 pond eyserwerk aan Jan Verkuylen ƒ 9-04-00
100 pond eyserwerk aan Adriaan van Duuren ƒ 8-02-00
100 pond eyserwerk aan Jelis Sanders, Helmond ƒ 8-10-00. Borg is Jan Jelis van den Diesdonk.
100 pond eyserwerk aan Paulus van Bussel, Mierlo ƒ 6-08-00
100 pond eyserwerk aan Wilhelmus Arnoldus, Meyl ƒ 6-12-00
100 pond eyserwerk aan Nicasius Simonis ƒ 7-02-00
100 pond eyserwerk aan Matteys van Woerkom, Geldrop ƒ 6-06-00
100 pond eyserwerk aan Francis Smits, Vlierden ƒ 7-00-00
100 pond eyserwerk aan Jan Verdonschot, Someren ƒ 7-04-00
100 pond eyserwerk aan Gerrit Coolen, Lierop ƒ 6-02-00
900 pond eyserwerk Jan Verberne ƒ 65-06-00
54 pond smitsgereetschap aan Johannes van Brussel ƒ 5-00-00
10 pond hoefnagels ƒ 1-04-00
1 mostertmoolen in een houten bak aan Adriaan van Brussel, Lierop ƒ 0-08-00
48 turfspayen allen per stuk ƒ 0-12-00
12 schoepen allen per stuk ƒ 0-18-00
9 schoppen allen per stuk ƒ 0-14-00
1 bed aan Masseur de Groot ƒ 5-10-00
2 koeien ƒ 68-00-00
Totale Opbrengst ƒ 574-00-00

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 153 verso; 16-05-1772
Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren als voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel, gewoond hebbende in het Dorp, beiden overleden en Mattea van Roy, weduwe Willem van den Eerenbeemt. Zij passeren de, op 23-08-1771, gemaakte verdeling van die goederen. Matea van Roy weduwe Willem van den Eerenbeemt is schuldig aan Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Joost Voermans en Johanna van Brussel ƒ 250,- à 3% die zij schuldig was gebleven bij de vorige deling van de vaste goederen met wijlen Joost Voermans gedaan. Marge: 01-05-1779 gelost aan Antoni Fransen en Paulus van Brussel als voogden over de onmondige kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 1; 02-06-1773:
Staat en inventaris opgemaakt door Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Joost Voermans getrouwd geweest met Johanna van Brussel.
Onroerende goederen: huis, stal, smits, hof en aangelag in het Dorp 9 lopense; het voorste veltje int Lindert 3 lopense; nog int Lindert 2 lopense; den dries gelegen aan de pat van den Agterbosch 2 lopense; een akker in de Loverbosch 2½ lopense; een akker in de Loverbosch 1 lopense. Totaal circa 19 lopense. Deze goederen, met uitzondering van de camer, de smidse en een gedeelte van den hof, zijn door de voogden, op 04-03-1772, verhuurd aan Pieter Hendrik Verberne voor ƒ 36,- per jaar en 4 slagen per jaar met elke slag ƒ 0,50. Huurtermijn 8 jaar. Boven de huur te leveren 2 vijmen per jaar dakstro. Verponding ƒ 6-12-14 per jaar. Bede ƒ 1-17-04 per jaar. Huurprijs is dus aan vrij geld ƒ 38-00-00 per jaar. Op 04-03-1772 is de camer van het huis met de hof en smidse, stal en gereedschap, zoals blaasbalk, aambeeld, schroef, spilhaak voor 8 jaar verhuurd aan Adriaan van Duuren ƒ 30-00-00 per jaar. Nog zijn verhuurd het aangelag van de schop, zijnde nu een drieske en klaverveld van een akker inclusief de Langenacker. Huurder is de weduwe Daandel Coolen voor 6 vat rogge per jaar en ƒ 4-00-00 per jaar. Den akker met als huurder Peter van Bussel. Huurprijs 7½ vat rogge per jaar à ƒ 1-0-0 doch te betalen ƒ 7-05-00 per jaar. Een aardappelveld met als huurder Francis Meulendijk voor ƒ 0-17-00 per jaar. Een akker in de Loverbosch met als huurder weduwe Paulus Verkuylen voor 4½ vat rogge per jaar. Groes de helft van de Haseldonk met als huurder weduwe Paulus Verkuylen voor ƒ 6-00-00 per jaar. Een akker in de Loverbosch met als huurder weduwe Willem van den Eerenbeemt voor 3 vat en 3 cop rogge per jaar.
Roerende goederen: De voogden hebben na het overlijden van de weduwe Joost Voermans in het sterfhuis alles op laten nemen en de knecht, Adriaan van Duuren veel ijzer tot schoppen en spaden laten maken. Met alle verdere roerende goederen is dit op 04-03-1772 publiek verkocht voor
ƒ 586-09-06.
Geld: Aan gereed geld is in de boedel bevonden ƒ 11-11-00. Voor de onmondigen is nog gebleven tien tinnen schotels, vier tinnen borden, 31 tinnen schotels, een zoutvat, een peperbus, een mosterdpot, tien tinnen kommetjes, twee kisten. Smidskolen verkocht aan Adriaan van Duuren voor ƒ 2-08-00; idem Jan van Brussel voor ƒ 7-00-00; idem aan Hendrik Blommers voor ƒ 2-02-08; idem aan Sanders, smid, te Helmond voor ƒ 7-00-00. Nog ontvangen van de Jan Vlemminx, oom van de onmondigen geweest nu overleden ƒ 10-14-08. De weduwe Jan Verrijt was bij afrekening van de boedel nog schuldig ƒ 40,-. Er is overeengekomen, mits haar onvermogen dat zij jaarlijks zal betalen zes vat rogge à ƒ 1-1-0 per vat.
Ontvangsten: In 1772 ƒ 6-06-00. De oogst te velde heeft opgebracht ƒ 124-03-00. Enig stro en het gebruik van het aangelag door Pieter Verberne heeft opgebracht ƒ 5-06-00. In het schuldboek bleef na verrekening nog te ontvangen over van Jan van Asten ƒ 6-19-00; van Ambrosius Bakens ƒ 1-07-00; van Andries Bertens ƒ 4-13-12; van Wilbert Aarts ƒ 0-12-00; van Antoni Lintermans ƒ 2-00-08; van Jan Meulendijks ƒ 0-19-08; van Hendrik Marten Gielens ƒ 5-05-00; van Pero van de Laak; van
ƒ 2-07-00; van Huybert van der Laak ƒ 5-05-00; van Jan Jacobs Verberne ƒ 3-10-08; van Aart Driessen ƒ 1-05-00; van Antoni Leenen ƒ 2-14-08; van Martinus Slaats ƒ 0-14-08; van Goort Lomans, mulder ƒ 66-00-00; van Francis Distelblom ƒ 0-05-00; van Peter Berkers ƒ 17-09-00; van Joost Buckums ƒ 17-16-08; van Peter Verreyt ƒ 3-02-00; van Andries Walraven ƒ 2-16-00; van Antoni Lomans ƒ 5-06-00; van Paulus van Bussel ƒ 7-10-00; van Peter van Loon ƒ 3-10-08; van Wilbert Meulendijks, te Vlierden ƒ 26-17-00; van Joseph van der Weerden en Pieter Slaats, als borgemeesters wegens verdienste van de gemeente ƒ 94-00-00; van Wilhelmus Bruynen ƒ 13-03-12; van Hendrik Verreyt ƒ 5-00-00; van Gerrit Brunas ƒ 0-17-00 ; van Marten Eysbouts ƒ 5-00-00; van Francis van Hout ƒ 2-04-00; van Reynier Hendrik Aarts ƒ 2-15-00; van de weduwe Francis van den Boomen, te Lierop ƒ 17-00-00; van Jan Boore ƒ 1-11-00; van Francis Smits ƒ 3-02-00; van Jan Dirks van Hugten ƒ 5-08-00; van Jan van Hout ƒ 6-02-00; van Goort Jan Lomans ƒ 3-01-00; van Jan Aart Driessen
ƒ 1-04-04; van Mattijs Herings ƒ 0-03-12; van Aart Driessen ƒ 1-13-00; van Jan Sauve ƒ 1-17-08; van Dirk Zeegers ƒ 7-03-00.
Uitgezette gelden: ƒ 50,- à 3% aan Willem van Dijk; ƒ 100,- à 3,2% aan Jan Aart Driessen rente wordt nu 3%; ƒ 250,- à 3% aan weduwe Willem van den Eerenbeemt, obligatie schepenen de dato
16-05-1772; ƒ 26,- aan Mattijs Slaats, te Heusden; ƒ 600,- à 3% aan Tielemans, te Gemert obligatie de dato 03-02-1773. Nog ontvangen van een stoof geleverd aan Gerrit Zeegers ƒ 6-14-00; van Hendrik Haasen, als borgemeester, ontvangen wegens werkzaamheden als smid ten behoeve van de gemeente ƒ 14-18-00; van Antoni Fransen ƒ 41-00-00.
Schulden ten laste van de boedel: aan doctor Daals geneeskundige hulp ƒ 47-00-00; aan doctor Beels, te Helmond, idem ƒ 71-04-00; aan de mulder, te Vlierden ƒ 2-16-00; aan Francis Nol Tielen ƒ 2-09-08; aan Reynder Cornelisse ƒ 0-04-08; aan Joseph Sauve ƒ 2-03-00; aan Jan Verberne
ƒ 3-12-00; aan Evert van Geffen ƒ 3-06-08; aan Jan Polle ƒ 3-19-08; aan Antoni Lomans ƒ 1-14-00; aan Pieter Klomp ƒ 3-05-02; aan Jan van den Boomen, mulder, op de Stipdonk ƒ 8-07-00; aan Jan Dirks ƒ 2-10-00; aan Caat Doense ƒ 0-04-08 ; aan Philips de Roy, collecteur landslasten 1770-1771 ƒ 15-11-04; aan Hendrik Knapen, glazenmaker ƒ 0-18-00; aan Johannes van Brussel voor een jaar kostgeld van Jenneke Voermans ƒ 24-00-00 en kleren voor haar ƒ 5-05-00; aan Paulus van Brussel voor kleren aan de onmondigen ƒ 2-17-08; aan Francis Nol Tielen voor een jaar kostgeld van Johannes een der onmondigen ƒ 23-00-00; aan Adriaan van der Weerden, borgemeester, 1770
ƒ 2-10-00. Volgen nog diverse posten van beschrijvings- en liquidatiekosten.

In het huizenquohier over de periode 1776-1781 is het huis in eigendom van de kinderen van Judocus Peter Voermans en wordt het huis verhuurd aan Peter Hendrik Verberne

Jaar Eigenaar nummer 16 Bewoners nummer 16
1776 kinderen Judocus Voermans Peter Hendrik Verberne
1781 kinderen Judocus Voermans Peter Hendrik Verberne

Bewoner Peter Hendrik Verberne is geboren te Asten op 09-11-1719 als zoon van Henricus Pauwels Bernaerts en Willemijna Dirk Verberne. Hij is op 01-03-1772 te Asten getrouwd met Agatha Antoni van den Berkmortel, geboren te Deurne op 13-08-1747 als dochter van Antonius Franciscus van den Berckmortel  en Helena Johannis van den Boomen:

Hieronder het gezin van Peter Hendrik Verberne en Agatha Antoni van den Berkmortel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 21-05-1773 Asten 11-02-1798
Catharina Joannis Mutsers
Woensel 16-10-1833
2 Antonius Asten 11-06-1775 Asten 25-10-1801
Maria Antoni van der Heijden
Asten 04-06-1815
Antonetta
van de Ven
Asten 01-11-1853 zie Voormalig huis G132
3 Johannes Baptista Asten 24-06-1777
4 Helena Asten 02-10-1779 Asten 15-01-1804
Antony
Hendrik Sleegers
Bakel 24-02-1853
5 Henricus Asten 22-08-1781 Kind Asten ±1781
6 Johannes Asten 09-10-1783 Gestel 12-02-1809
Petronella Vermeulen
Oerle 02-07-1830
Johanna
Maria van Loenhout
Strijp 30-11-1853 Bakker
7 Henricus Asten 03-11-1786 Aalst 16-04-1815
Elisabeth Verstappen
Valkenswaard 30-10-1845
Hendrien Kwinten
Valkenswaard 28-04-1857

Peter Hendriks Verberne is in 1797 te Asten overleden (zoals vermeld bij de tweede huwelijksakte van zoon Johannes in onderstaande akte van geheugen, bij het tweede huwelijk van zoon Antonius wordt 1801 als overlijdensjaar genoemd echter zonder dat de akte wordt genoemd, zie Voormalig huis G132) en Agatha Antoni van den Berkmortel is op 20-08-1827 te Bakel en Milheeze overleden.

Op basis van het bovenstaande over de eigenaren, de kinderen Judocus Voermans, weten we dat de jongste kinderen Johannes en Jenneke bij Francis Nol Tielen en Johannes van Brussel worden opgevoed. Als dochter Maria Joost Voermans en Johanna Voermans, getrouwd met Johannes Knaapen de rekening laten opmaken, is er ongeveer 100 gulden meer ontvangen dan uitgegeven:

Asten Rechterlijk Archief 148; 21-09-1784:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Fransen, inmiddels overleden en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel. Tot verhoor van deze rekening zijn ook aanwezig Johannes Knaape getrouwd met Johanna Voermans en Maria Joost Voermans, mondige dochters, te Eyndhoven. Meer ontvangen dan uitgegeven ƒ 98-08-04.

Antonie en Jan Voermans vragen een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 189; 13-04-1789:
Paspoorten voor Jan Joost Voermans, jongeman en Anthonie Joost Voermans, jongeman.

In 1795 vindt de scheiding en deling van de erfenis van Joost Voermans plaats en het huis valt toe aan zoon Johannes en dochter Johanna Maria en de smidse aan zoon Antonie:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 79; 06-08-1795:
Hendrikus van Lierop getrouwd met Maria Voermans, te Eyndhoven, Johannes Knapen weduwnaar Johanna Voermans, te Eyndhoven namens zijn kinderen, Francis en Joost, Jan Voermans, te Eyndhoven, Jenneke Voermans, te Eyndhoven en Johannes van Brussel, te Tongelre procuratie de dato 09-05-1795 secretarie Eyndhoven gemachtigd door Antoni Voermans. Zij verdelen.
1e lot krijgt Hendrikus van Lierop land in de Loverbosch 2 lopense 9 roede; land in de Loverbosch 1 lopense; land in de Loverbosch 49 roede; groes den Heekelert 2 lopense 3 roede; groes Hoogendries 1 lopense 17 roede.
2e lot krijgt Johannes Knapen groes de Wolfsberg 31 roede; groes de Haaseldonk 2 lopense 20 roede; land Langenakker 1 lopense 18 roede.
3e lot krijgt Jan Voermans land in de Loverbosch 1 lopense 7 roede; 3 lopense 10 roede van het Aangelag geheel 7 lopense 26 roede; groes Nagtegaalsvelt 1 lopense 43 roede. Belast met ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten.
4e lot krijgt Jenneke Voermans huis en hof, ene zijde de straat, andere zijde het 3e lot, ene einde het 5e lot, andere einde weduwe Willem van Dijk; land den Berg in de Wolfsberg 27 roede. Belast met
ƒ 4-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch.
5e lot krijgt Antonie Voermans de smis en hof met circa 4 lopense 10 roede van het Aangelag; geheel 7 lopense 20 roede 3. de straat, ene zijde het 3e en 4e lot, andere zijde Jan van der Sanden Nomen Uxoris, ene einde een weg.

Antonie Voermans verkoopt zijn erfdeel aan zijn zwager Johannes Knaapen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 75; 31-08-1795:
Johannes van Brussel, te Tongelre, verkoopt namens Antonie Voermans aan Johannes Knapen huis en hof met een gedeelte van het Aangelag 1½ lopense, ene zijde Jenneke Voermans, andere zijde Jan van de Sanden Nomen Uxoris, ene einde de straat, andere einde Jan Janse Timmermans. De put in gemeen met de eigenaar van het huis. De voorste zal de achterste moeten wegen. Koopsom ƒ 250,-. Hij verkoopt aan Jan Janse Timmermans land den Berg een deel van het Aangelag 2 lopense 23 roede. Koopsom ƒ 190,-.

Ook Hendrik van Lierop verkoopt zijn erfdeel door:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 76 verso; 31-08-1795:
Hendrik van Lierop, te Eyndhoven getrouwd met Maria Voermans verkoopt aan Thomas Timmermans groes den Heekelert 2 lopense 3 roede. Koopsom ƒ 135,-. Hij verkoopt aan Hendrik Steevens groes den Hoogendries 1 lopense 17 roede. Koopsom ƒ 105,-. Hij verkoopt aan Francis Timmermans land in de Loverbosch 49 roede. Koopsom ƒ 55,-.

Twee jaar later verkopen ook Johannes (Jan) en Johanna Maria (Jenneke) het huis aan Dirk Leenen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 176 verso; 16-01-1797:
Jan Voermans, in den Dungen, Jenneke Voermans, te Eyndhoven. Zij verkopen aan Dirk Leenen een huis en hof, ene zijde Johannes Knapen, andere zijde weduwe Willem van Dijk, ene einde de straat, andere einde Jan Voermans. Belast met ƒ 4-10-0 aan rentmeester de Kempenaar. De put blijft samen in gebruik met Johannes Knapen en zal de koper het huis moeten laten wegen en laten varen de eigenaren van het gehele aangelag. Koopsom ƒ 287,-. Lasten ƒ 112,50. Totaal ƒ 399,50. Zij verkopen aan Hendrik van den Eerenbeemt land in de Loverbosch 1 lopense 7 roede. Koopsom ƒ 56,-. Zij verkopen aan Maria Slaats weduwe Willem van Dijk land van het Aangelag 3 lopense 10 roede. Koopsom ƒ 217,-. De weg blijft volgens gedane afpaling tot last van de koper en Jan J. Timmermans ieder voor de helft. Zij verkopen aan Philips Peter van Bussel groes Nagtegaalsvelt 1 lopense 43 roede. Belast met ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 165,-. Worden gereserveerd de eikenboom aan de linkerzijde. Zij verkopen aan Jan Eysbouds groes Boekenvelt 3 lopense. Koopsom ƒ 180,-.

Het betreft dus twee huizen, de smidse, verder behandeld in G403 (zie nummer 16b hieronder) en het huis verder besproken in G404 (zie nummer 16a Emmastraat 27). Aangezien de smidse rond 1880 is gesplitst is er ook nog sprake van een derde huis (zie Emmastraat 35).

Dit is een deel van het huis, genaamd de smidse, is gekomen uit de erfenis van Joost Voermans en is in handen gekomen van Johannes Franciscus Knaapen, geboren op 18-09-1755 te Asten als zoon van Franciscus Knaepen en Catharina Friens. Hij is op 19-09-1784 te Asten getrouwd met Johanna Judoci Voermans, geboren te Asten op 19-12-1762 als dochter van Judocus Peter Voermans en Johanna Janssen van Brussel. Johanna Judoci Voermans is op 02-01-1793 te Asten overleden en Johannes Franciscus Knaapen is op 18-05-1794 te Helmond hertrouwd met Anna Elisabeth Roefs, geboren te Helmond op 11-04-1768 als dochter van Mathias Roefs en Gertrudis Segers:

02

De gezinnen van Johannes Franciscus Knaapen met Johanna Judoci Voermans en met Anna Elisabeth Roefs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 21-08-1785 Geldrop 29-09-1810
Maria van Stratum
Geldrop 06-12-1861 burgemeester Geldrop
1834-1854
2 Judocus Asten 02-09-1787 Geldrop 01-02-1816
Petronella van Gaal
Geldrop 03-02-1841
3 Catharina Asten 29-03-1790 Kind Asten 26-04-1792
4 Johanna Asten 26-09-1791 Kind Asten 28-08-1792
5 Johanna* Asten 13-03-1795 Ongehuwd Asten 05-06-1855
6 Catharina* Asten 21-06-1796 Ongehuwd Asten 28-07-1857
7 Gertrudis* Asten 27-12-1798 Geldrop 03-10-1823
Francis Beuijssen
Geldrop 19-10-1850
8 Henrica* Asten 29-01-1801 Kind Asten 18-02-1805
9 Matheus* Asten 02-11-1802 Someren 13-04-1826
Francisca Everdina Stevens
Asten 22-08-1851
10 Henricus* Asten 12-02-1804 Asten 09-06-1834
Petronella Sauve
Asten 15-04-1867
11 Lamberta* Asten 03-05-1807 Ongehuwd Valkenswaard 04-04-1861

* kinderen uit het tweede huwelijk

De oudste zoon van Johannes Franciscus Knaapen en Johanna Judoci Voermans, Franciscus (Frans) Knaapen, was burgemeester van Geldrop en hieronder een schilderij van hem en van zijn vrouw Maria van Stratum:

02a 02b

Vlak voor haar overlijden stelt Johanna Joost Voermans haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 117 verso; 11-12-1792:
Johannis Knaapen en Johanna Joost Voermans, zij ziek, testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden om daarmee te handelen naar vrije keuze. De kinderen blijven echter recht behouden op hun legitieme portie. Als de eerste comparant, na overlijden van de tweede comparante, echter hertrouwd en zullen de goederen, gekomen van de zijde der tweede comparante verkocht mogen worden dan zullen de opbrengsten komen aan de kinderen uit dit huwelijk. Met dien verstande dat de eerste comparant, als vader, met deze opbrengst zijn voordeel mag doen zonder dat daarvan intrest aan de voornoemde kinderen betaald hoeft te worden. En sulx reciprocelijk bijaldien de tweede comparante als langstlevende komt te hertrouwen.

Voor zijn tweede huwelijk stelt Johannes Francis Knaapen huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 34; 02-05-1794:
Johannes Knapen weduwnaar Johanna Voermans, waarbij twee kinderen met name Francis en Joost bruidegom ter eenre en Anna Elisabeth Roefs, jonge dochter geassisteerd met Mattheus Roefs, Haar vader, te Helmond bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden alle goederen in die zij hebben en verkrijgen. Indien uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren zullen de voor- en nakinderen egaal behandeld worden. Uitgezonderd worden de vaste goederen, gekomen van wijlen Johanna Voermans, welke zijn en blijven voor de voorkinderen testament de dato 11-12-1792. Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal de helft der gehele nalatenschap gaan naar de bruid en de andere helft naar de voorkinderen. Indien de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten, dan zal haar nalatenschap gaan naar de bruidegom, voor de helft en naar de erfgenamen van de bruid, voor de andere helft.

Johannes Knaapen is wel eigenaar van het huis, maar hij woont elders in het dorp en verhuurt dit huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 16b Dorp Bewoners nummer 16b Dorp
1798 Johannes Knapen weduwe Jan Hendriks en weduwe Marcelis Steevens
1803 Johannes Knaepen Jan Rijnders en Annemie van der Sande

Johannes Franciscus Knaapen verkoopt het huis in 1814 aan Johannes Goort Geeven:

Notarieel Archief 37-151 Asten 16-08-1814:
Jan Knaapen verkoopt aan Jan Goort Geeven een huisje nummer 405 voor ƒ 150,-.

Johannes Franciscus Knaapen is op 18-08-1822 te Asten overleden en Anna Elisabeth Roefs is te Asten op 26-11-1838 overleden.

Johannes Goort Geeven is geboren te Asten op 11-08-1764 als zoon van Godefridus Johannes Geven en Henrica Adriani Hoefnagels. Hij is op 31-01-1796 te Asten getrouwd met Catharina Peeter Hendriks, geboren te Asten op 01-02-1757 als dochter van Peeter Hendriks en Aldegonda Peters Vrients van de Mortel:

03

Het gezin van Johannes Goort Geeven en Catharina Peeter Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aldegonda Maria Asten 15-09-1798 Kind Asten 05-07-1807
2 Godefridus Asten 31-01-1800 Asten 12-04-1850
Maria van Heugten
Asten 11-04-1883

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Goort Geeven:

Kadaster 1811-1832; G403:
Huis en erf, groot 01 roede 07 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Jan Goort Geeven.

04

05

Catharina Peeter Hendriks is op 13-07-1840 te Asten overleden en Johannes Goort Geeven is te Asten op 23-03-1841 overleden.

Zoon Godefridus Geeven is geboren te Asten op 31-01-1800 en op 12-04-1850 als metselaar te Asten getrouwd met Maria van Heugten, geboren te Deurne op 21-03-1813 als dochter van Reinier van Heugten en Johanna van de Mortel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A112:

06

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis, dat rond 1875 opnieuw is opgebouwd, met achtereenvolgens huizingnummer A161 en A161b:

07

Godefridus Geven is op 11-04-1883 te Asten overleden en zijn zoon Johannes Geeven, geboren te Asten op 15-09-1852, neemt het huis over. Hij is op 07-04-1880 te Asten getrouwd met Ida Bouwmans, geboren te Asten op 10-03-1851 als dochter van Johannes Bouwmans en Maria Swinkels.

Het huis is in die tijd ook gesplitst waarbij onder meer schoonzuster Johanna Bouwmans, geboren te Asten op 25-10-1853, inwoont. In 1889 verhuist Johannes Geeven met zijn gezin naar Geldrop en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-04-1890 verkoopt hij de huizen.

08

Vanaf 1884 het huis bewoond Franciscus Antonius van Eersel, geboren te 's-Hertogenbosch op 06-12-1836 als zoon van Arnoldus van Eersel en Margaretha Burghart. Hij is als smid op 16-04-1866 te Asten getrouwd met Maria Johanna van den Enden, geboren te 's Hertogenbosch op 17-04-1842 als dochter van Helena van den Enden. Maria Johanna van den Enden is te Asten op 08-04-1880 overleden en Franciscus Antonius van Eersel is op 30-05-1881 te Asten hertrouwd met Helena Maria Thielen, geboren te Asten op 16-02-1849 als dochter van Joannes Thielen en Jacoba van Heugten.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A161a:

09

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A166:

10

Franciscus Antonius van Eersel is op 11-07-1896 te Asten overleden en Helena Maria Thielen verhuist naar het Liefdesgesticht en is op 06-02-1927 te Asten overleden.

Hun zoon Gerardus Marinus (Gerrit) van Eersel, geboren te Asten op 02-09-1873, neemt het huis in 1901 over. Hij is als smid op 25-01-1901 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 28-11-1875 als dochter van Josephus van Bussel en Maria Elisabeth van der Linden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A183:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-08-1904 en van 11-05-1907 de geboortes van zonen Franciscus en Johannes:

12 13

Johanna Maria van Bussel is op 28-11-1908 te Asten overleden en Gerardus Marinus (Gerrit) van Eersel is op 21-07-1913 te Asten hertrouwd met Johanna Heldens, geboren op 20-03-1872 te Maasbree als dochter van Pieter Hendrik Heldens en Hendrina Muijers. Zijn wonen over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A197 en A226, ook bekend staand als Emmastraat 29:

14

In de Tilburgsche Courant van 31-01-1914 zoekt Gerrit van Eersel een katholieke knecht en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-10-1922 begin Gerrit van Eersel een electrische smederij, gelegen aan de overzijde van de straat (zie Voormalig huis G537).

15 16

In 1919 wordt een coöperatieve vereniging van smeden opgericht, waarbij volgens de akten van coöperatieve verenigingen van 10-02-1919 ook Gerardus Marinus van Eersel deelneemt:

17

Hieronder een ingekleurde prentbriefkaart met Gerrit van Eersel als hoefsmid aan het werk bij zijn smederij aan de Varkensstraat, de huidige Emmastraat:

18

Op 21-07-1929 wordt hun zoon Jozef van Eersel tot priester gewijd en op 11-08-1929 droeg hij in de Heilige Maria Presentatiekerk zijn eerste plechtige mis op. In het Limburgs Dagblad van 14-09-1954 wordt de viering van zijn zilveren kloosterjubileum bekend gemaakt:

19 20

Ook in de periode 1930-1938 wonen Gerardus Marinus van Eersel en Johanna Heldens met hun gezin in het huis aan de Emmastraat 29:

21

Gerardus Marinus van Eersel is op 02-11-1933 te Asten overleden, waarvan hieronder het bidprentje bij zijn overlijden.

22

In het Eindhovensch dagblad van 31-08-1934 volgt Johanna Heldens haar echtgenoot op.

23

Johanna Heldens is in 1963 overleden.

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Emmastraat 31, tot 15-02-1950 Emmastraat 29.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van woning, bouwjaar circa 1875, verbouwing 1945 van woonhuis en smederij, 1982 verbouw woning.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1875 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie van Eersel en familie van den Boomen.
Soort woning: Hoefsmederij en winkel.
Interview: Voorheen winkel in huishoudelijke artikelen van Lies van Eersel naast Jos Thijssen met ertussen het 'Kwartelpeijke'.

Hieronder een foto van de winkel van dochter Elisa Maria Clementina (Lies) van Eersel, geboren te Asten op 02-10-1905 en daaronder een opname met streetview van het uit 1875 stammende huis op de Emmastraat 31:

24

25

Overzicht bewoners

Dorp huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726
1766 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726
1771 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726
1776 kinderen Judocus Voermans Asten 25-02-1757 Peter Hendrik Verberne
1781 kinderen Judocus Voermans Asten 25-02-1757 Peter Hendrik Verberne
Dorp huis 16b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Johannes Franciscus Knapen Asten 18-09-1755 weduwe Jan Hendriks / weduwe Marcelis Steevens
1803 Johannes Franciscus Knaepen Asten 18-09-1755 Jan Rijnders en Annemie van der Sande Asten 16-06-1771
Kadasternummer G403
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
G403 1832 Jan Goort Geven Asten 11-08-1764
Emmastraat 29
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Johannes Franciscus Knaapen Asten 18-09-1755 Anna Elisabeth Roefs Helmond 11-04-1768
1814-1841 Jan Goort Geven Asten 11-08-1764 Catharina Peeter Hendriks Asten 01-02-1757 23-03-1841
1841-1859 Godefridus Geven Asten 04-01-1800 Maria van Heugten Deurne 28-08-1813
A112 1859-1869 Godefridus Geven Asten 04-01-1800 Maria van Heugten Deurne 28-08-1813
A161 1869-1879 Godefridus Geven Asten 04-01-1800 Maria van Heugten Deurne 28-08-1813
A161b 1879-1883 Godefridus Geven Asten 04-01-1800 Maria van Heugten Deurne 28-08-1813 11-04-1883
A161a 1884-1890 Franciscus van Eersel 's-Hertogenbosch 06-12-1836 Johanna Maria van den Enden 's-Hertogenbosch 17-04-1842
A166 1890-1896 Franciscus van Eersel 's-Hertogenbosch 06-12-1836 Helena Maria Thielen Asten 16-02-1849 11-07-1896
A166 1896-1900 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Marie van Bussel Asten 28-11-1875
A183 1900-1910 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Maria van Bussel Asten 28-11-1875 28-11-1908
A197 1910-1920 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Heldens Maasbree 20-10-1872
A226 1920-1930 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Heldens Maasbree 20-10-1872
29 1930-1933 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Heldens Maasbree 20-10-1872 02-11-1933
29 1933-1938 Johanna Heldens Maasbree 20-10-1872 weduwe van Eersel

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2020, 18:41:34

XS
SM
MD
LG
XL

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren: gesloten wegen corona.
Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren: gesloten wegens corona.

Printen