logo

De Vonder Homepagina


Emmastraat 40 tot en met 44

Dit huis geheten 'In den Hemel' is in eigendom van en wordt bewoond door Johannes Jansen Timmermans, geboren te Asten op 15-11-1673 als zoon van Jan Drix en Anneke Jansen. Hij is op 13-02-1703 te Geldrop getrouwd met Magdalena Jan Fransse van Looveren, geboren te Geldrop op 19-10-1675 als dochter van Joannes van Deursen en Maria Franssen:

Contraxerunt matrimonio Joannes Janssen et Magdalena Franssen; testes Antonius van Coll et Joannes Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Janssen en Magdalena Franssen; getuigen Antonius van Coll en Joannes Janssen.

De gezinnen van Johannes Jansen Timmermans met Magdalena (Helena) Jan Fransse van de Looveren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Geldrop 14-12-1703 Kind Geldrop ±1703 Doopgetuigen:
Philippus Janssen
Maria Franssen
2 Franciscus Geldrop 09-05-1705 Asten 17-01-1725
Maria Antonis Stevens de Laure
Asten 22-09-1748 Doopgetuigen:
Dries en Anna Franssen
Lijnke Philipsen
3 Johanna Asten 11-05-1708 Geldrop 26-10-1738
Peter Michielse Bol
Geldrop 20-02-1746
Bartholomeus van der Sande
Doopgetuigen:
Johannes Everarts van Gyselroey
Antonia Peeters
4 Johannes Asten 28-08-1711 Asten 10-11-1743
Maria Thoma Verhaseldonk
Asten 10-02-1782 Doopgetuigen
Petrus Jansen
Elisabeth Jacobs

De naam van het huis 'In den Hemel' komt omdat destijds het buurtschap Hemel ook dit deel van de Emmastraat omvatte. Johannes Jansen Timmermans koopt een stuk land in de Heesakkers:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 63 verso; 13-11-1708:
Matijs Jansen Cuypers verkoopt aan Jan Jansen Timmermans land de Heesackers 5 copse. Verponding 8 stuiver per jaar.

Johannes Jansen Timmermans wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 244; 18-06-1712:
Tot borgemeester Sint Jan 1712-1713 zijn aangesteld Jacob Verberne geleerde en Jan Jan Timmermans ongeleerde.
Tot setters Jan Doensen geleerde en Matijs Dirck Willems ongeleerde.

Johannes Jansen Timmermans koopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 131verso; 11-03-1718:
Jacob Tomas verkoopt aan Jan Jan Timmermans groesbeemd in de Stegen 2 lopense. Verponding 15 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 50,-.

Johannes Jansen Timmermans is op 23-05-1723 te Asten overleden en zijn weduwe Magdalena Jan Fransse van Looveren legt een verklaring af:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 184 verso; 02-06-1723:
Goort Jan Hoefnagels en Madeleen Jan Fransse, weduwe Jan Jansse Timmermans. Zij verklaren ter instantie van Jan van Heeswijck, broeder van Gerrit van Heeswijck dat het waar is, dat hij, eerste comparant, met Jan Jansse Timmermans is ontboden geweest door deurwaarder Geenhoven ten huize van Jan van Riet, herbergier, ontrent half meert voorleden en daar aangekomen door de deurwaarder gemaand is geworden dat zij te 's Hertogenbosch, binnen drie dagen zouden komen betalen ¼e jaar pacht van de Molen van Bergeyck. Waarvoor borg staat Jacobus van Roy, molenaar, te Bergeyck. Waarop wij hebben gezegd: "Dat raakt ons niet". De tweede comparante, nu weduwe, heeft van haar man dit voorschreven verhaal ook gehoord.

Magdalena Jan Fransse van de Looveren is op 13-05-1724 te Asten overleden en zoon Francis Jan Timmermans, waarbij de naam van Gijsenroy wordt genoemd, start een procedure:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 48 verso; 15-11-1726:
Anneke, weduwe Jacob van der Loo, Anneke, weduwe Marten Slaats, Francis, meerderjarige zoon Jan Janssen Timmermans alias Jan van Gijsenroy. Zij geven procuratie aan Bastiaan Nederburg, procureur, om namens hen, voor de Raad van Brabant, te ageren en te vervolgen de procedure als de twee eerste comparantens man en de derde comparants vader tegen Peeter Guns, nu zijn weduwe, te Maarheese, voor de Raad van Brabant, hebben over de verkoop van de goederen van Wendelina, weduwe Aart Berkers cum suis.

De naam 'van Gijsenroy' betreft de afkomst van Johannes Jansen Timmermans als van een van de gehuchten van Zesgehuchten, zoals onderstaand rechtbankverslag en zoals opgetekend in het uit 1649 daterend document Beschryvinge der stadt ende meyerye van 's Hertogen-Bossche1:

Rechtbank van Heze, Leende en Zevengehuchten, folio 38; 24-11-1605:
Eenen beempt oft weyvelt in der prochie van Geldrop ende heerlicheyt Heeze ende Leende, ter plaetschen geheyten Gijsenroy, genaempt die Donck.

01b

De twee zoons worden in het verdere archief genoemd en hieronder nader beschreven:

Uit het eerste huwelijk is geboren te Geldrop op 09-05-1705 zoon Franciscus Jan Timmermans. Hij is op 17-01-1725 te Asten getrouwd met Maria Antonis Stevens de Laure, geboren op 05-04-1701 te Asten als dochter van Antonius Stevens de Laure en Helena Hendrix (zie Emmastraat 31):

Juncti sunt matrimonio Franciscus Jan Timmermans et Maria Antonis; testes Andreas Franciscus van de Loveren et Joanna Antonis.

In huwelijkse echt gebonden Franciscus Jan Timmermans en Maria Antonis; getuigen Andreas Franciscus van de Loveren en Joanna Antonis.

01c

Het gezin van Franciscus Jan Timmermans en Maria Antonis Stevens de Laure:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 15-11-1725 Kind Asten ±1725
2 Maria Asten 14-02-1727 Geldrop 23-04-1769
Johannes Francis van Zeelant
Geldrop 21-01-1803
3 Johannes Asten 10-11-1728 Meijel 23-04-1781
Catharina Guijtiens
Deurne 03-07-1752
Petronella Hendrik Eymers
Asten 26-08-1798
4 Magdalena Asten 03-04-1731 Asten 15-02-1767
Gerardus Brunas
Asten 04-09-1779 zie Prins Bernhardstraat 24
5 Elisabeth Asten 25-06-1733 Asten 27-05-1781
Wilhelmus Jan Loomans
Asten 14-05-1798 zie Emmastraat 18 en 20
6 Andreas Asten 24-05-1735 Asten 22-02-1778
Maria Jansen
Asten 11-06-1822 zie Voormalig huis G489 en G490
7 Antonius Asten 27-11-1738 Schijndel 16-04-1770
Johanna Adriaen Smits
Asten 22-05-1818 zie Voormalig huis E1050
en Voormalig huis G467
8 Helena Asten 08-02-1745 Asten 11-10-1778
Wilhelmus van den Heuvel
Geldrop 13-02-1815
9 Petronella Asten 11-02-1747 Asten 18-02-1781
Antoni Francisci Berkers
Asten 26-12-1796 zie Voormalig huis C773

De andere zoon Johannes Jan Timmermans is geboren te Asten op 04-11-1705 en op 28-11-1743 te Asten getrouwd met Maria Thomas Cuypers Verhaseldonck, geboren op 26-02-1714 te Meijel als dochter van Thomas Verhaeseldonck en Maria Cuijpers:

01d

Het gezin van Johannes Jan Timmermans en Maria Thomas Cuypers Verhaseldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-01-1745 Kind Asten ±1745
2 Thomas Asten 04-01-1747 Asten 30-01-1785
Johanna Maria Jan van Bussel
Asten 30-07-1800 zie Voormalig huis G384 en G385
3 Johannes Asten 29-05-1750 Asten 02-02-1783
Elisabeth van den Boer
Asten 13-06-1825 zie Voormalig huis G521
4 Maria Asten 25-07-1754 Kind Asten 28-01-1755
5 Maria Asten 28-02-1756 Asten 11-05-1783
Francis Antoni Loomans
Asten 24-10-1790
Hendrik Peeter Neervens
Asten 17-11-1796 zie Voormalig huis G647 en G648

De familie Timmermans-Verhaseldonck woont in een huis in de Hemel (zie Voormalig huis G384 en G385) en dat betreft een huis in wat ook tegenwoordig nog als het buurtschap Hemel bekend staat.

Keren we terug naar Johannes Jansen Timmermans en Magdalena Fransen van Loveren. In een document na hun overlijden worden genoemd Andries Fransen van Loveren, geboren te Geldrop op 09-02-1666 en Maria Fransen van Loveren, geboren te Geldrop op 21-07-1672. Andries Fransen van Loveren woont in bij Franciscus Jan Timmermans en stelt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 215; 11-06-1730:
Andries Fransen van de Loveren, ziek, wonende ten huize van Francis Jan Timmermans, in het Dorp, testeert. Hij legateert aan de nagelaten kinderen van Jan Timmermans en Helena van de Loveren alle sijne cleederen, linnen, wollen mitsgaders huysraat, kist en kasse en niets uytgesondert, alle hetgene in dese huysen bevonden moghte worden. Mitsgaders alle penninghen en geleende gelden dewelcke hij testateur aan de ouders zaliger ofte aan de kinderen van Jan Timmermans gegeven moghte hebben sonder die oyt van imant gepretendeert te comen werden. Hij legateert aan de voorschreven kinderen een obligatie ten laste van de erven Evert Niclaas Happen, op Braackhuysen, onder Geldrop, wonende. Hij legateert aan Jenneke, het kind van wijlen Jan Evert Happen en Heylke Frans Driessen ƒ 100,- te betalen door Peter van den Burgh nomen uxoris. Hij legateert aan zijn zuster, Maria van de Loveren getrouwd met Peter van den Burgh, te Geldrop het restant van wat hij nog bezit, roerend en onroerend. Marge: 22-05-1761 copie gemaakt voor Goort Geldens, te Geldrop.

Franciscus Jansen Timmermans koopt onroerende goederen, waaronder een klein huis in den Hemel:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 85; 25-06-1736:
Antony Uyttenhoven, als obtinent van vonnise, executeert de goederen van Jan Peter Smits, gelegen in den Hemel, en hem aangekomen van Albert Loomans en Goortie Jan Hendrick Ceelen, zijn vrouw ouders. Hij verkoopt aan Francis Timmermans een huis en den hof daartegenover 4 roede, en zijde Jan Verbeeck, andere zijde en beide einden de gemeente. Met zoveel plaats om het huis om een leer te kunnen zetten om het huis te dekken; de helft, naast Jan Loomans, van de Michielsdries geheel 3 lopense met 3 lopense land dat neffens de Michielsdries ligt ten einde aan; de helft, naast de Stegen, van het Roeienkempke geheel 30 lopense; de helft, naast de Stegen, van de Sieckensacker geheel 1½ lopense; de helft, naast het Dorp, van Joost Coolenacker geheel 4 lopense; het Weyvelt 3 lopense. Belast met 1 vat rogge per jaar, met meer andere, aan de Kerk van Asten; ƒ 0-0-4 per jaar, met meer anderen, aan de Kerk van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar, met meer anderen, te gelden; ƒ 3-0-8 per jaar, met meer anderen, te gelden; 2 hoenderen per jaar te gelden à ƒ 0-6-12 per jaar aan het Huis van Asten, ook met meer anderen; ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen van Asten; 1 vat 2 kannen rogge per jaar aan Oldenzee, te Helmont, gereduceerd tot ƒ 1-3-6; ƒ 5-05-0 per jaar aan het Clooster te Ommel;
ƒ 1-19-0 per jaar aan de Kempenaar. Koopsom ƒ 89,-. Lasten ƒ 325,32½.

Zoon Franciscus Jansen Timmermans start de verkoop van wol en rogge:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 6; 12-09-1740:
Interrogatorium voor Peeter Jacob Baassen, Jacobus Souvee, Pieter Willem Loomans en Jan Doense. Zij worden gevraagd of zij, op 10-08-1740, ten huize van Jan Janse Paulus, herbergier, zijn geweest waar in het bijzijn van veel omstanders werd verkocht enige wol, alsmede de rogge, staande op de Schutacker en behorende aan de Jonge Schutterij?
Allen antwoorden bevestigend.
Of de verkoop op order van Francis Timmermans is gedaan en of door deze, op de verkoping van het koren, voor de hoogste bieder tot trekgeld is gezet 3 permissie schellingen, min of meer?
Jacobus Souvee verklaart dat Francis Timmermans hem daartoe had verzocht.
Of het koren en de wol door Jacobus Souve toen niet publiek is geveild en dat door Arnoldus Swanenberg geboden werd ƒ 32-10-0 en daarop door Jan Doense ƒ 33,-?
Pieter Willem Loomans verklaart dat Jan Doense koper van het koren is gebleven.
Of Jan Doense het trekgeld niet gekregen heeft en van wie?
Francis Timmermans heeft het trekgeld uitbetaald.
Wie heeft aantekening gehouden van de verkoop?
Jan van Hoeck.
Wie zijn bij de verkoop aanwezig geweest?
Veel mensen, waaronder Meester Hendrik, Antony van Riet, Meester Gabriel Swanenberg, Arnoldus Swanenbergh.

Zoon Johannes Jansen Timmermans beweert onder ede dat hij Jan Cornoelis volledig heeft betaald:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 108; 30-05-1742:
Is door Jan Cornoelis, wonende te Kalkeren, geciteert Jan Janse Timmermans die op de mart van Boxmeer, op 27 mei laatstleden, aan Jan Cornoelis heeft betaald tien varkens die deze verkocht had aan Philips Warenberg, alhier, voor ƒ 50,- Hollants. Thuis komende heeft hij bemerkt dat hem door Jan Timmermans ƒ 25,- Hollants te weinig betaald was. Jan Timmermans wil niet bijbetalen en wil onder eede bevestigen dat hij de volledige koopsom betaald heeft. Om verdere disputen te vermijden neemt Jan Cornoelis daar genoegen mee. Jan Timmermans legt zijn eed af.

Franciscus Jansen Timmermans is in die tijd ook als borgemeester aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 1; 04-01-1743:
Francis Timmermans en Jan Dirks van Hugten, borgemeesters, Sint Jan 1742-1743, zijn niet genegen de administratie van dat borgemeesterschap in persoon te voeren en zijn overeengekomen met Jan Pieter van Riet deze administratie voor hen waar te nemen tegen het geldende beur- of collecteloon. Borgen: Pieter van Riet, zijn vader en Gerrit van Riet, zijn broeder.

Dochter Johanna Jansen Timmermans verkoopt haar erfdeel aan haar broer Franciscus Jansen Timmermans:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 190; 29-01-1744:
Jenneke Jansen Timmermans, weduwe Peter Michielse Bol, te Geldrop, verkoopt aan Francis Janse Timmermans, haar broeder 1⁄3e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan Janse van Dijk; de landerijen in het Dorp 25 lopense in gebruik bij de koper en nagelaten door Jan Jansen Timmermans getrouwd met Helena Fransen van de Loveren. Belast met 1⁄3e van ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e van ƒ 3-03-0 per jaar aan den Armen van Asten, in diverse posten; 1⁄3e van ƒ 0-03-0 per jaar aan het Huis van Asten. Testament van Peter Michielse Bol voor het gerecht te Geldrop de dato 02-10-1743. Koopsom ƒ 150,- à 4%.

In het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat het huis eerst op naam van de kinderen van Johannes Jansen Timmermans. Na de bovenstaande verkoop is zoon Franciscus voor 2⁄3e deel eigenaar en zoon Johannes voor 1⁄3e deel eigenaar en is inmiddels getrouwd en woont in het eerder genoemde huis aan de Hemel. Franciscus Jan Timmermans is veelal bewoner en na zijn overlijden op 22-09-1748 te Asten is zijn weduwe, Maria Antonis Stevens de Laure, bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 14 Dorp Bewoners nummer 14 Dorp
1736 kinderen Jan Timmermans kinderen Jan Timmermans en Catalijn Jacobs
1741 kinderen Jan Timmermans Francis Timmermans en Catalijn Jacobs
1746 Jan en Francis Timmermans Francis Timmermans en Catalijn Jacobs
1751 Jan en Francis Timmermans weduwe Francis Timmermans

Inwonend is Catalijn Jacobs, geboren te Deurne op 25-12-1688 als dochter van Goort Jacobs. Nadat haar broer Willem Jacobs is overleden heeft zij het huisje waar zij woonden op de Heitrak geërfd en verkocht, zoals blijkt uit onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 11-05-1736:
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Jacobs, dienstbode op den Heytrick, onder Deursen en aldaar overleden op 16-03-1736. Catarina Jacobs, wonende te Asten is de zuster van de overledene. De helft in waarde van een oud vervallen huis of aangelag naast Goort Marcelis 7 copse ƒ 12,-; groes en land 3 1⁄2 lopense naast Joost van Heughten ƒ 2,50; land 3 lopense naast Goort Marcelis ƒ 1,-; groes 3 lopense naast Joost Joosten ƒ 2,50. Totaal ƒ 18,-. Belast met 6 stuiver per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal de helft ƒ 3,75. Rest ƒ 14,25.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 103 verso; 16-11-1736:
Lenneke Jacobs verkoopt aan Marten IJsbouts huis, hof en aangelag 7 copse naast Goort Marcelis; land in de Leysingh 3 lopense naast Goort Marcelis; land en groes in de Leysingh 3 lopense naast Joost Philipse; groes in de Leysingh 3 lopense naast Joost Joosten. Belast met ƒ 0-6-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 100,-.

Na de verkoop van het huis is zij waarschijnlijk in een kamer in het huis van de familie Timmermans komen wonen. Catalijn Jacobs is op 14-06-1754 te Asten overleden en hieronder haar doodakte en begraafakte:

Maria Antonis Stevens de Laure koopt nog stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 227 verso; 21-01-1752:
Aart Wilbers verkoopt aan Maria de Louwere, weduwe Francis Timmermans de onverdeelde helft van den Elsacker geheel 1 lopense; de Loverboschacker geheel 1 lopense. Twee kopen voor ƒ 10,-.

Maria Antonis Stevens de Laure is op 31-05-1753 te Asten overleden en enkele jaren later wordt er geld gestolen uit het huis, waar Jan, Antoni en Helena Francis Timmermans wonen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 85; 24-02-1756:
Jan, 27 jaar, Antoni, 17 jaar en Helena Timmermans, 23 jaar, in het Dorp, verklaren. Jan verklaart dat hij, op dinsdag, 17 februari, zijn broek in de kamer aan de bedstede heeft gehangen, waarin circa 36 gulden. Dit geld was de dag daarna weg, zonder dat hij weet hoe. Wel heeft hij, dinsdag, rond de middag, aan de overzijde van de straat zien voorbijgaan, Catarina, dochter van Peter Baassen, wonende in de Wolfsberg en verder zaterdag, den 21 februari, met zijn broeder, Antoni, over het weggehaalde sprekende en dat dit mogelijk door Catarina Baassen gedaan zou kunnen zijn, omdat daar wel quaade gerugte gehoort had. Antoni resolveerde daarop Catarina daarover aan te spreken, hetgeen hij meteen deed. Terugkomend, had hij van haar teruggekregen circa 27 gulden, bestaande uit een ducaat, een zilveren ducaton, zeventien vijfblamuyserstukken en de rest in schellingen en dubbeltjes. Hetwelk de zelfde specie was die hij in zijn broek had gehad, voor zover hij wist. Hij mist nu nog het overig tekort komende geld, waaronder een Zeeuwse rijxdaalder. Antoni is, op zaterdag laatstleden, Catarina Baassen gaan zoeken en deze gevonden ten huize van Peter van Bree, te Ostaden, waar ze een mand, om te maken, bracht. Hij is daar blijven wachten totdat ze wegging en haar daarna gevolgd en in de straat tussen de huysinge van Lambert Dirks en Jan Vrijnse haar aangesproken, zeggende: "Wat doede gij hier te treede, daar wort geseyt dat gij bij ons het gelt hebt weggehaalt". Zij ontkende dit eerst, doch het haar voor de tweede maal ten laste leggende, bekende zij dit en gaf direct aan hem het voorschreven geld terug. Zij zijn toen uit elkaar gegaan, hij terug naar huis en zij, zoals ze zei, naar den Dijk. Helena verklaart dat zij, zondag laatstleden, naar het huis van Peter Baassen, in de Wolfsberg, is gegaan en Catarina daar vindende, aan haar gevraagd: "Waarom zij het resterende gelt van haar broeder niet wederom gaf". Catarina gaf daarop te kennen dat zij geen geld meer had en na zoveel woordenwisseling, zei ze: "Ik was na Someren gegaan en daar heeft het mijn La Grang afgenomen. Hierop is Helena naar Someren gegaan en er de voornoemde La Grang op aangesproken die een en ander ontkende, Catarina niet te kennen en haar niet gezien te hebben. Een en ander is onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 242; 01-03-1756:
Den drossard contra Catharina, dochter Peter Baassen, gedaagde. Gedaagdesse is na het verschijnen van de dagvaarding gevlucht. Op 24-02-1756 is er een verhoor geweest van Jan, Antoni en Helena Timmermans, broeders en zuster, in deze zaak. Catharina wordt, bij verstek, voor altijd uit deze heerlijkheid gebannen.

Zoon Jan Francis Timmermans, geboren te Asten op 10-11-1728, wordt benoemd tot setter en later tot borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 22 verso; 19-06-1762:
Dirk Jan Wilbers en Jan Paulus Geven van Dijk zijn aangesteld tot borgemeesters, Sint Jan 1762-1763. Tot setters zijn aangesteld Jan Francis Timmermans en Jan Verreyt.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 29 verso; 23-06-1764:
Jan Francis Timmermans en Peter Tielen Coolen zijn aangesteld als borgemeesters van Sint Jan 1764-1765. Tot setters worden aangesteld Joseph Sauve en Peter Canters.

De kinderen van Franciscus Jan Timmermans willen een scheiding van goederen met hun oom Johannes Jan Timmermans:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 73; 25-04-1768:
Gezien het request van Jan en Antoni Timmermans, jongemannen. Hun ouders zijn lang geleden overleden en hebben acht kinderen nagelaten met name Jan, Maria, Helena nu getrouwd met Gerrit Brunas, Antoni, Elisabet, Helena, 22½ jaar, Andries en Pieternel, 21 jaar met roerende en onroerende goederen. De vaste goederen zijn veelal bezeten met hun oom, Jan Timmermans. Er is geen beschrijving of deling van de goederen geweest. De kinderen zijn na het overlijden van hun ouders op de goederen blijven zitten, zonder voogden aan te stellen en hebben hun eigen huishouding en administratie gevoerd. Met koopmanschap en anders hebben ze hun voordeel kunnen doen, de goederen verbeteren en de onmondige kinderen opvoeden. Supplianten willen gezamelijk met hun ongetrouwde broeders en zusters op de goederen blijven zitten echter deze niet samen met hun oom blijven bezitten. Zij verzoeken om een scheiding en deling te mogen maken. Naschrift: Fiat.

De kinderen van Franciscus Jan Timmermans ruilen het eerder door hem gekochte huis aan de Hemel, waar oom Johannes Jan Timmermans al woont, met het erfdeel in dit huis wat hun oom nog bezit:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 65; 16-05-1769:
Jan Timmermans, Jan van Zeelant getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Gerrit Brunas getrouwd met Helena Timmermans, Elisabeth Timmermans, jonge dochter, Antoni Timmermans, Andries Timmermans, Helena Timmermans en Peternella Timmermans. Zij verkopen aan Jan Timmermans, oud borgemeester, hun oom huis, hof en aangelag in den Hemel 3 copse, ene zijde Bernardus Brunas, andere zijde Peter Driessen van Bussel; groes Michielsdries 2 lopense; land neven de Michielsdries 2 lopense in twee percelen; land Tijckenacker 3 copse; land Joost Koolenacker 2 lopense; groes Hoerekempke 5 roede; het Boonevelt 2 lopense. Verkopers zijn deze goederen van hun vader aangekomen die ze verkregen had bij transport de dato 25-06-1736. De helft van een akker 2 lopense; groes de Haseldonk 2½ lopense. Belast met de helft van ƒ 1-15-08 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-19-00 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-15-00 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 3-04-02 per jaar aan den Armen van Asten. Waarvan de andere 2⁄3e delen moeten worden betaald door de verkopers. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 66 verso; 16-05-1769:
Jan Timmermans, oud borgemeester, wonende in den Hemel, verkoopt aan Jan, Elisabet, Antoni, Andries, Helena en Peternella, kinderen van Francis Timmermans, zijn neven en nichten, jongelieden, wonende in het Dorp zijn 1⁄3e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Jan Slaats, andere zijde weduwe Willem Coolen; den Heesacker met nog een akker daarnaast 7½ lopense; land tusschen de Weg 1½ lopense; land tusschen de Wegen 1 lopense 1 copse; den Bergacker 2 lopense; int Rootvelt 3 lopense; het Weyvelt in de Steege 3 lopense; groes in de Steege 3 lopense; de helft van de Lindersestraat 44 roede. Verponding ƒ 11-8-12 per jaar. Bede ƒ 4-3-02 per jaar. Belast met de helft van ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄3e deel van ƒ 3-04-02 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 1-15-08 per jaar aan de Kerk van Asten; 2⁄3e deel van ƒ 0-15-00 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 1-19-00 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 200,-.

Zoon Johannes Francis Timmermans koopt land en beschikt over flink wat geld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 202 verso; 16-05-1772:
Nicasius Simonis verkoopt, mede namens zijn kinderen uit zijn 1e en 2e huwelijk, om zijn schulden af te lossen. Hij verkoopt aan Jan Francis Timmermans; groes Moetjesvelt 1½ lopense. Koopsom ƒ 54,-. Land de Lindersenacker 2 lopense. Koopsom ƒ 97,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 228; 13-04-1773:
Jan Janse van de Leensel is schuldig aan Jan Francis Timmermans, in het Dorp ƒ 200,- à 3%.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 229; 20-04-1773:
Pieter van Bussel, aan Voordeldonk, is schuldig aan Jan Francis Timmermans ƒ 400,- à 3%. Marge: 19-06-1783 gelost.

Johannes Francis Timmermans wordt aangesteld als schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 42; 13-12-1773:
Jan Francis Timmermans wordt aangesteld als schepen in plaats van de afgetredene Willem Verhaseldonk.

De kinderen Antoni, Magdalena (die ook Helena wordt genoemd) en Maria, die inmiddels getrouwd zijn, stappen uit de boedel en die behoort dan aan Jan, Andries, Elisabeth, Helena en Petronella toe:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 44 verso; 05-04-1774:
Jan, Antoni en Andries Timmermans, Gerrit Brunas getrouwd met Helena Timmermans, Jan van Zeelant getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Elisabet Timmermans, Helena Timmermans en Petronella Timmermans. Zij bezitten samen nog enige vaste goederen, hen aangekomen van hun ouders en die zij nu niet gemeenschappelijk laten maar daaruit de drie volgende hun aandeel:
1e lot krijgt Antoni land neven den Heesacker 3 lopense; groes het Weyvelt in de Steegen 3 lopense. Verponding ƒ 2-05-0 per jaar. Bede ƒ 0-15-0 per jaar.
2e lot krijgen Gerrit Brunas en Jan van Zeelant elk ƒ 400,-.
Zij verklaren allen hiermee voldaan te zijn en geen verdere pretenties op de boedel te hebben.

Johannes Francis Timmermans leent geld uit:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 316; 14-02-1775:
Gerrit van Hugten, aan de Leensel, is schuldig aan Jan Frans Timmermans ƒ 200,- à 3%. Borg: Jan van Hugten, op het Rinkvelt en Joost van Hugten, op de Wolfsberg.

In het huizenquohier over de periode 1756-1776 zijn de kinderen van Franciscus Jan Timmermans eigenaars en bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 14 Dorp Bewoners nummer 14 Dorp
1756 kinderen Francis Timmermans kinderen Francis Timmermans
1761 kinderen Francis Timmermans kinderen Francis Timmermans
1766 kinderen Francis Timmermans kinderen Francis Timmermans
1771 kinderen Francis Timmermans kinderen Francis Timmermans
1776 kinderen Francis Timmermans kinderen Francis Timmermans

Als broer Andries Jan Timmermans gaat trouwen, wordt hij door de andere kinderen uitgekocht:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 185; 05-05-1778:
Jan Francis Timmermans, schepen en zijn zusters, Helena, Elisabet en Peternel Timmermans ter eenre en Andries Francis Timmermans, hun broeder ter andere zijde. Zij bezitten te samen de boedel van hun ouders. Andries gaat trouwen, wil voor 1⁄5e deel delen, en heeft recht op 1⁄5e deel van de helft van den Heesacker geheel 4½ lopense deze zijde, naast de zijde van de Wolfsberg; groes int Root 3 lopense. Verder is hij voldaan in obligaties en geld.

Johannes Francis Timmermans heeft als schepen wel of niet een brief geschreven aan de drossaard van Heeze:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 204 verso; 30-12-1778:
Jan Francis Timmermans, schepen, verklaart ter instantie van Jan van der Hoeven, drossard, te Heese en Leende dat hij de missive, alhier, vertoond niet heeft geschreven of getekend zijnde de inhoud als volgt:
Asten, 27 december.
Monsieur, Hendrik van Asten gelieft so goet te sijn en stuurt mijt tot een monster 10 pont koffyboonen. Ik sal U Edelen in dank het gelt daarvoor aan U Edelen oversenden. U Edelen dienaar Jan Francis Timmermans. En stuurt mij 4 pont beste kandij, gelieft U Edelen met den tonder deser te senden. Zijnde de superscriptie Monsieur Hendrik van Asten, koopman, tot Hees bij Leent, met viënt. Verder verklaart hij dat hij tot het schrijven van deze brief geen order heeft gegeven en nog veel minder in deze tijd enen boodschap heeft besteld aan Jan van den Broek, te Bakel, omdat hij deze in lange tijd niet heeft gezien.

Nu ook Helena en Petronella getrouwd zijn, komt er een definitieve verdeling van de goederen en komt het huis toe aan Johannes Francis Timmermans, die handelaar in boter blijkt te zijn:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 6 verso; 09-04-1781:
Jan Francis Timmermans, Elisabet Francis Timmermans, jonge dochter, Wilhelmus van den Heuvel getrouwd met Helena Francis Timmermans, te Geldrop en Antoni Berkers getrouwd met Peternella Francis Timmermans. Zij zijn nog in het bezit van de onverdeelde goederen van wijlen hun ouders alsook van de koopmanschappe gedaan door de eerste comparant. Zij maken een verdeling.
1e lot krijgt Jan Francis Timmermans het huis, schuur, stal, hof en aangelag, waar hij nu woont in het Dorp 2 lopense, ene zijde Jan Slaats, andere zijde de straat; land de Heesacker 2½ lopense; land tusschen de Weege 1½ lopense; land den Berg 2 lopense; land de Lindersestraat 44 roeden; den Elsenacker 1 lopense; de Loverboschacker 1 lopense; het Lindersvelt 3 lopense; een akkerke 3 copse; groes in de Steege 3 lopense. Omdat de condivident alle affairens heeft gedaan tot gemeen en merkelijk voordeel van de boedel, alsook met de negotie van boter waarover nog veel tegoeden zijn in te vorderen, zo voor- als nadelig, zullen deze evenals alle roerende goederen aan hem toekomen.
Hij zal echter uitkeren de onderstaande bedragen
2e lot krijgt Elisabet Timmermans enige meubelen uit de boedel en ƒ 3000,-.
3e lot krijgt Wilhelmus van den Heuvel enige meubelen uit de boedel en ƒ 3000,-.
4e lot krijgt Antoni Berkers enige meubelen uit de boedel en ƒ 3000,-.

Johannes Francis Timmermans is geboren te Asten op 10-11-1728 als zoon van Franciscus Jan Timmermans en Maria Antonis Stevens de Laure. Hij is op 23-04-1781 te Meijel getrouwd met Catharina Guijtiens, geboren te Meijel op 30-04-1734 als dochter van Henricus Guttiens en Anna Cuijpers:

01e

Zij hadden voor zover bekend geen kinderen en Johannes Francis Timmermans wordt opnieuw tot schepen benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 86 verso; 14-02-1786:
Jan Francis Timmermans wordt aangesteld als schepen in plaats van Hendrik Elberse Wildeman.

Johannes Francis Timmermans koopt nog meer land aan:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 177 verso; 03-02-1787:
Hendrikus Verhostert en Maria Josepha Verhostert getrouwd met Willem Kuypers, te Horst. Zij verkopen aan Jan Francis Timmermans groes in het Linder 1½ lopense. Belast met ƒ 0-0-6½ per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 144,-.

Johannes Francis Timmermans leent de gemeente geld voor de bouw van de pastorie:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 247; 22-12-1788:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Jan Francis Timmermans ƒ 1000,- à 3% tot betaling van een nieuw gebouwde Pastorye of Predikantswoning in 1788 volgens Hare Edele Mogendheden appointement de dato 27-03-1787. Marge: 22-12-1789 gelost ƒ 500,-; 22-12-1790 gelost ƒ 500,-. Geregistreerd ten kantore der Domeinen van Brabant in lib van nigo en afl. begin 01-01-1773 folio 46 verso 12-01-1789.

Uit de grote bedragen blijkt wel dat handelaar Johannes Francis Timmermans een voor die tijd zeer vermogend man moet zijn geweest:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 251; 03-01-1789:
Mattijs Dirk Wilbers is schuldig aan Jan Francis Timmermans ƒ 1200,- à 3½%. Marge: Jan Hendrik van Helmond heeft afgelost ƒ 400,- door middel van gekochte goederen. Die goederen dus uit dit verband te ontslaan.

Als zijn vrouw Catharina Guijtiens ziek wordt, stellen zij samen een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 58a; 05-08-1791:
Jan Francis Timmermans en Catarina Geurtjens, ook Guytjens, zijn vrouw, zij ziek, testeren. Alle voorgaande testamenten en acten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden. Na overlijden van de langstlevende zal 2⁄3e deel van de gehele nalatenschap komen aan de naaste vrienden van de testateur en het overig 1⁄3e deel aan de naaste vrienden van de testatrice. Voort minuteren deser, met vacatie en schepenen samen ƒ 5-00-00. Zeegel ƒ 2-10-00. Voort copieren, collationeren en authentiseren ƒ 1-16-00. Zegel tot de copie ƒ 1-05-00. Totaal ƒ 10-05-00.

Johannes Francis Timmermans investeert ook in een oliemolen in Schijndel:

Schepenbank Schijndel, 177 folio 108; 08-11-1791:
Wijders heeft den inventarisant op gemelte goederen bezwaart met een capitaal van 2000 gulden tegen 3½% zijnd egelooft aan Jan Francis Timmermans binnen de heerlijkhijdt Asten en ter secretarije alhier gepasseert 23 november 1785; en welke zoo even gemelde 2000 gulden den inventarisant verklaart te hebben geemployeert en te zijn verstrekt tot betaelinge van de overige kooppenningen van voorschreven olymoolen waarvan de kooppenningen int geheel hebben gerendeert 5000 gulden zoo als blijkt bij voorschreven transport en acte van vernaderinge; daarna volgt een inventarisatie van het roerend goed. Actum Schijndel 8 november 1791.

Catharina Guijtiens is op 24-08-1791 te Asten overleden en de aan haar toebehorende goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 98 verso; 01-10-1791:
Taxatie van de onroerende goederen van Catharina Guytjens overleden en begraven op 24-08-1791. De helft in waarde van:
Land den akker in 't Linder 1 lopense ƒ 60,-
Land de Mistweg 1 lopense ƒ 60,-
Groes int Linder 1½ lopense ƒ 130,-
Totaal ƒ 250,-
De helft is ƒ 125,-
20e penning is ƒ 6-5-0.

Johannes Francis Timmermans is op 21-10-1792 te Deurne hertrouwd met Petronella Hendrik Eymers, geboren te Deurne op 03-07-1752 als dochter van Henricus Petri Eymers en Elisabeth Antony Kanters:

01f

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren en Johannes Francis Timmermans wordt aangesteld als borgemeester van Sint Jan:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 106; 31-12-1792:
Jan Francis Timmermans en Francis Fransen worden aangesteld tot borgemeesters over 1793. Tot setters worden aangesteld Andries Timmermans en Antonie Berkers.

Een bedrag van 400 gulden wordt door Johannes Francis Timmermans gevorderd:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 1; 29-10-1793:
Jan Francis Timmermans geeft procuratie aan Abraham van Nouhuys, procureur, om namens hem van Peeter van Bree, te Vlierden, in te vorderen ƒ 400,- plus intrest schepengelofte de dato 18-10-1790 te Vlierden.

Johannes Francis Timmermans heeft nog geld tegoed van Jan Hendriks van Helmond:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 25 verso; 13-01-1794:
Jan Hendriks van Helmond is schuldig aan Jan Francis Timmermans ƒ 450,- à 3½%. Wegens aan hem getransporteerde goederen door Mattijs Dirk Wilbers uit een scabinale gelofte door Mattijs Dirk Wilbers aan de crediteur in deze uitgeloofd te weten van ƒ 1200,- de dato 03-01-1788.

Johannes Francis Timmermans koopt nog een stuk land van zijn broer Andries:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 108 verso; 17-06-1796:
Andries Timmermans verkoopt aan Jan Francis Timmermans, zijn broer land den Heesakker 2 lopense 20 roede. Koopsom ƒ 125,-.

Johannes Francis Timmermans stelt een schikking voor om de erfgenamen van zijn overleden eerste vrouw uit te kopen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 63; 08-12-1797:
Jan Francis Timmermans, eerder weduwnaar van Catharina Guytjens heeft, op 15-03-1791, met zijn vrouw, alhier, een testament gepasseert. Alles aan de langstlevende van hen beide. Na overlijden van de langstlevende zou de gehele nalatenschap voor 2⁄3e deel komen aan de naaste vrienden van de comparant en voor 1⁄3e deel aan de naaste vrienden van comparants overledene vrouw. Dat de comparant om hem moverende redenen te raade was geworden om met de naaste vrienden van zijn overleden vrouw, Catharina Guytjens, over het aan hen toekomende 1⁄3e deel een schikking te maken. Zij zullen ontvangen ƒ 2000,- à 3½% ten laste van Mejuffrouw van den Berg, te Roermond; ƒ 1500,- à 3% ten laste van weduwe Peeter Smits, te Wessem; ƒ 800,- à 3 % bij erfenis van Arnoldus Gutjens, te Meyl; ƒ 1700,- in contanten uit te keren door de erfgenamen van de comparant. En compareerden erfgenamen van de overleden vrouw van de eerste comparant, die genoegen nemen met het voorstaande.

Als Johannes Francis Timmermans ziek wordt, stelt hij een testament op, waarbij zijn tweede vrouw Petronella Hendrik Eymers haar ingebrachte goederen mag behouden en nog een flinke erfenis meekrijgt:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 67; 22-12-1797:
Jan Francis Timmermans getrouwd met Petronella Hendrik Eymers, hij ziek, zij testeren. De erfgenamen van hem, comparant, zullen na zijn dood, binnen redelijke tijd ƒ 8000,- vooruyt uitkeren aan zijn vrouw; het beste bed met toebehoren; een grote kist in de kleerkast; de kast in de kamer; zijn, comparants, kleren, al het pellen en linnen; het huishorloge; een dozijn postelijne borden; alle vaste goederen of gelden gelegen te Liessel en Asten aangekomen bij deling nomen uxoris te Deurne de dato 24-08-1796; alle goederen of gelden aangekomen van haar, comparante, ouders gelegen als voor.
Petronella gaat accoord.

Ook de overige erfgerechtigden van de zijde van zijn eerste vrouw krijgen een flink erfdeel, echter minder als eerst afgesproken:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 68 verso; 22-12-1797:
Jan Francis Timmermans, ziek, testeert. De nalatenschap van wijlen zijn eerste vrouw, Catharina Gutjens, zal door zijn na te noemen erfgenamen aan de vrienden van zijn overleden vrouw moeten worden uitbetaald, binnen de tijd van zes weken, na zijn, comparants, overlijden zijnde:
Circa ƒ 2200,- wel minder maar niet meer uit de boedel van de Swaan, te Meyl ƒ2200-00-00
Circa 100 Franse kronen gekomen van zijn overleden vrouws zuster, met name Meggel ƒ 285-00-00
De ƒ 800,- bij erfenis van Arnoldus Gutjens aangekomen ƒ 800-00-00
Een bed met toebehoren en een lessenaar ƒ 60-00-00
Een koe ƒ 70-00-00
Voor alle onbedagte dingen ƒ 200-00-00
Totaal ƒ 3615-00-00
Deze declaratie is door de comparant naar beste weten opgemaakt. Mochten de vrienden hiermee geen genoegen nemen dan zullen zij alleen ontvangen het 1⁄3e deel volgens testament de dato 15-08-1791. Comparant wil dat zijn na te noemen erfgenamen zullen voldoen aan het contract op heden, tussen hem, comparant, en zijn vrouw, Petronella Hendrik Eymers, gepasseert. Zijn erfgenamen worden:
Andries Timmermans, Maria Timmermans getrouwd met Jan Francis van Zeeland, te Geldrop, Elisabeth Timmermans getrouwd met Willem Jan Loomans, Antony Timmermans, Helena Timmermans getrouwd met Wilhelmus Jan van den Heuvel, te Geldrop, de twee minderjarige kinderen van Antony Berkers en wijlen Petronella Timmermans met name Francis en Maria. Broeders en zusters van de comparant. Hij, comparant, stelt als voogd over de twee minderjarige kinderen terzake van het beheer der nalatenschap Willem Jan Loomans, zijn zwager.

Johannes Francis Timmermans geeft opdracht om de door Petronella Hendrik Eymers bij hun huwelijk ingebrachte goederen te Liessel te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 71; 22-12-1797:
Jan Francis Timmermans getrouwd met Petronella Hendrik Eymers geeft procuratie aan Eymert van Loon, te Liessel, om namens hem alle vaste goederen te Liessel en Asten aangekomen bij deling de dato 24-08-1796 en bij versterf, in 1797, van Elisabeth Eymers aangekomen te verdelen en daarvan een wettige acte te laten passeren, de goederen te verkopen en daarvan rekening te doen.

Enkele jaren later heeft Jan Jansen Timmermans, geboren te Asten op 29-05-1750 als zoon van haar zwager Johannes Jansen Timmermans, een huis van Petronella Hendrik Eymers in Liessel verkocht:

Archief Schepenbank Helmond, folio 79; 08-10-1801:
Jan Janse Timmermans, wonende te Asten, als gemachtigde van Petronella Eijmers, weduwe van Jan Francis Timmermans, mede wonende te Asten. Hij verkoopt aan Constituantis halven broeder Anthonij Hoefnagels, wonende te Liessel, de goederen gelegen onder Liessel en Asten. Een huis, hof en aangelag nummer 399, gelegen te Liessel.

Er volgt nog een herziening van het testament, waarbij het bedrag aan de nabestaanden van zijn eerste vrouw ruimer worden bedeeld, zoals eigenlijk eerder afgesproken:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 83; 20-05-1798:
Jan Francis Timmermans eerder weduwnaar Catharina Guytjens, ziek, heeft, op 15-08-1791, met zijn overleden vrouw, alhier, een testament gepasseert en daarin bepaald dat de langstlevende van hen beiden zou behouden, alle goederen te weten roerend en onroerend en bij overlijden van de langstlevende zou de gehele nalatenschap voor 2⁄3e deel naar de naaste vrienden van de comparant en 1⁄3e deel naar de vrienden van de overleden vrouw. Op 22-12-1797 heeft de comparant een wettig testament gemaakt en daarin opgenomen dat zijn erfgenamen aan de vrienden van zijn overleden vrouw, binnen zes weken, na het overlijden van hem, comparant, zouden moeten betalen ƒ 3615,-. Dat de comparant echter, om hem moverende redenen, te raade was geworden met de naaste vrienden van de overleden vrouw over het 1⁄3e deel aan haar competerende een minnelijke scheiding en deling aan te gaan zo als volgt:
Uitgekeerd zal nu worden ƒ 6000,- of in plaats daarvan ƒ 1500,- à 3% ten laste van weduwe Peeter Smits, te Wessem; ƒ 800,- à 3% aangekomen bij erfenis van Arnoldus Guytjens, te Meyl; ƒ 3700,- aan contanten of in kapitaal ter keuze van de verkrijgers. Totaal ƒ 6000,-.
En compareerden als erfgenamen van Catharia Guytjens Willem Guytjens, Hendrik Linders, Andries Kuypers, Johanna Linders allen te Meyl en mede voor Willem Dries Peeters, Jan Leenders, Willem Venmans. Zij gaan accoord het voornoemde bedrag van ƒ 6000,-.

Ook stelt Johannes Francis Timmermans nog een flink bedrag aan de Armen van Asten ter beschikking:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 79 verso; 02-08-1798:
Jan Francis Timmermans doneert aan de Grooten of Gemeinen Armen van Asten een rest van een kapitaal van ƒ 808,- à 3½% hetwelk Mattijs Dirk Wilbers aan hem nog debet is volgens schepenacte de dato 03-01-1789; ƒ 450,- à 3½% ten laste van Jan Hendrik van Helmond volgens schepenacte de dato 13-01-1794. Te aanvaarden na zijn dood. Voorwaarden: Bloedverwanten welke tot armoede geraken hunnen recht doen gelden op de renten.

In het huizenquohier over de periode 1781-1798 staat het huis op naam van Johannes Francis Timmermans:

Jaar Eigenaar nummer 14 Dorp Bewoners nummer 14 Dorp
1781 Jan Francis Timmermans Jan Francis Timmermans
1798 Jan Francis Timmermans Jan Francis Timmermans

Johannes Francis Timmermans is op 26-08-1798 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

01g

Daarna worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 01-10-1798:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Francis Timmermans overleden en begraven 26-08-1798. Waarde:
Huis, stal, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde kinderen Jan Janse Slaats ƒ 1400,-
Land in 't Linder 1 lopense 3 roede ƒ 100,-
Land in de Loverbosch 1 lopense 6 roede ƒ 40,-
Land Heesakker 4 lopense 40 roede ƒ 300,-
Land tussen de Weegen 1 lopense 24 roede ƒ 40,-
Land tussen de Weegen 1 lopense 20 roede ƒ 40,-
Land Bergakker 2 lopense 14 roede ƒ 100,-
Land Liendersekamp 1 lopense 2 roede ƒ 100,-
Land Lienderakker 1 lopense 25 roede ƒ 100,-
Land Lienderakker 1 lopense 39 roede ƒ 125,-
Land Willigenakker 1 lopense 15 roede ƒ 100,-
Groes het Swartbroek 3 lopense 1 roede ƒ 110,-
Groes Sint Jorisbeemt 1 lopense 30 roede ƒ 100,-
Groes Liendersvelt 2 lopense 22 roede ƒ 150,-
Groes Liendersdrieske 22 roede ƒ 25,-
Groes Lienderstoorenveltje 27 roede ƒ 75,-
Groes Rootsvelt 3 lopense 30 roede ƒ 200,-
Totaal ƒ 3105,-
20e penning is ƒ 155-5-0.

Een groot deel van de onroerende goederen wordt verkocht, waaronder het huis aan Dirk Antony Leenen:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 92 verso; 07-01-1799:
Andries Timmermans, Jan Francis van Zeeland getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Antonie Timmermans, Wilhelmus van den Heuvel getrouwd met Helena Timmermans, te Geldrop en Willem Jan Loomans als testamentair voogd over de minderjarige kinderen van Antony Berkers en wijlen Petronella Timmermans. Als erven van Jan Francis Timmermans verkopen zij:
Aan Dirk Antonie Leenen huis, stal, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde kinderen Jan Janse Slaats. Koopsom ƒ 1280,-.
Land in de Loverbosch 2 lopense 5 roede. Koopsom ƒ 92,-.
Zij verkopen aan Joost Hoebergen land in 't Liender 1 lopense 3 roede. Koopsom ƒ 75,-.
Land Heesakker 4 lopense 40 roede. Belast met ƒ 0-3-0 per jaar Huis van Asten. Koopsom ƒ 263,-.
Zij verkopen aan Willem Jan Loomans land de Liendersekamp 1 lopense 2 roede. Koopsom ƒ 76,-.
Zij verkopen aan Antony Kievits land tussen de Weegen 1 lopense 24 roede. Koopsom ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Jan Janse Timmermans land tussen de Weegen 1 lopense 20 roede. Koopsom ƒ 45,-.
Zij verkopen aan Gerrit Bakens land Bergakker 2 lopense 10 roede. Koopsom ƒ 120,-.
Zij verkopen aan Thomas Timmermans land Bergliender 1 lopense 24 roede. Koopsom ƒ 84,-.
Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys land Lienderakker 1 lopense 39 roede. Koopsom ƒ 98,-.
Zij verkopen aan Jan Janse Verberne land Willigenakker 1 lopense 15 roede. Koopsom ƒ 67,-.
Groes Liendersvelt 2 lopense 22 roede. Koopsom ƒ 134,-.
Zij verkopen aan Jan Sauve land het Swartbroek 3 lopense 1 roede. Koopsom ƒ 93,-.
Zij verkopen aan Francis Fransen groes Sint Jorisbeemt 1 lopense 30 roede. Koopsom ƒ 145,-. Belast met: ƒ 0-0-7 per jaar aan het Huis van Asten.
Zij verkopen aan Pieter Troeyen groes Liendersdries 22 roede. Koopsom. ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Hendrik Stevens groes Lienderstoorenveltje 1 lopense 27 roede. Koopsom ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Adriaan van Duuren groes Slootsvelt 3 lopense 30 roede. Koopsom ƒ 84,-.
Totaal ƒ 2784,-.

De verdeling van de erfenis aan de nabestaanden van Catharina Guijtiens en Petronella Hendrik Eymers wordt volledig volgens het testament uitgevoerd:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 97 verso; 08-01-1799:
Andries Timmermans, Antony Timmermans, Jan Francis van Zeeland getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Wilhelmus van den Heuvel getrouwd met Helena Timmermans, te Geldrop, Willem Jan Loomans als voogd over de kinderen van Antony Berkers en wijlen Petronella Berkers. Samen erfgenamen van wijlen Jan Frans Timmermans, welke, op 20-05-1798, met de erfgenamen van wijlen Catharina Guytjens, zijn eerste vrouw, waren overeengekomen dat zijn, comparants, erfgenamen in voldoening van 1⁄3e deel van hun gehele nalatenschap zouden betalen ƒ 6000,-. En aan Petronella Eymers, ingevolge contract de dato 22-12-1797 ƒ 8000,- en enige meubilaire.
Compareerde nu Hendrik Linders, Andries Kuypers, Johannis Linders, te Meyl mede voor de verdere erfgenamen van wijlen Catharina Guytjens. Zij verklaren in voldoening van het gecontracteerde de dato 20-05-1798 van de erfgenamen van Jan Frans Timmermans ontvangen te hebben:
ƒ 1500,- à 3% ten laste van weduwe Peter Smits, te Wessem ƒ 1500-00-00
ƒ 800,- à 3% bij erfenis van Arnoldus Guytjens, te Meyl ƒ 800-00-00
ƒ 3700,- in contanten ƒ 3700-00-00
Totaal ƒ 6000-00-00
Marge: 21-10-1799 voldaan.
Mede compareerde Petronella Eymers, weduwe Jan Francis Timmermans, welke ontvangen heeft:
Schepengelofte ten laste van Arnoldus van Hoof à 3% de dato 18-03-1791 Mierlo ƒ 800-00-00
Schepengelofte ten laste van Arnoldus van Hoof à 4% de dato 26-04-1791 Vlierden ƒ 400-00-00
Schepengelofte ten laste van het Corpus van Someren à 4% van 24-09-1794 Someren ƒ 1000-00-00
Schepengelofte ten laste van Gerrit van Hugten à 3% de dato 14-02-1775 Asten ƒ 200-00-00
Schepengelofte ten laste van Jan N. Nijnen à 3½% van 25-09-1790 Someren ƒ 700-00-00
Schepengelofte ten laste van Antonie Donkers à 3½% de dato 26-09-1789 Helmond ƒ 1000-00-00
Schepengelofte ten laste van Antonie Konings à 3½% de dato 26-08-1794 Asten ƒ 1200-00-00
Schepengelofte ten laste van Christiaan Cluytmans à 3½% van 23-11-1785 Schijndel ƒ 2000-00-00
ƒ 700,- in contanten ƒ 700-00-00
Totaal ƒ 8000-00-00
Zij heeft ook de meubilen, linnen en wollen kleren ontvangen.

Tussen de erfgenamen van de familie Timmermans is er nog wel sprake van onenigheid met betrekking tot het testament van Elisabeth Francis Timmermans:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 138 verso; 05-11-1799:
Willem Jan Loomans ter eenre en Andries Timmermans voor zichzelf en mede voor Jan Francis van Zeeland, te Geldrop, Wilhelmus van den Heuvel, te Geldrop, Antony Timmermans en Antonie Berkers als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen ter andere zijde. Tussen hen is questie ontstaan over het testament van de vrouw van de comparant ter eenre schepenen Asten 11-05-1798. Er stonden procedures te rijsen. Men is nu overeengekomen.
Men geeft het testament van de vrouw van de comparant ter eenre en de zuster en schoonzuster van de comparanten ter andere zijde met name Elisabeth Fransen Timmermans over aan de uitspraak van twee onpartijdige advocaten of rechtsgeleerden wederzijds te kiezen deze mogen ook een derde raadplegen. Zij hebben gekozen: Meester Marten Bouvier, te 's Hertogenbosch en Meester J. J. F. Meyer, te Gemert. De comparanten ter andere zijde betwisten de bestaanbaarheid van het testament en dat Elisabeth Francis Timmermans zonder testament is overleden op 14-05-1798 dat vervolgens haar nagelaten man, de comparant ter eenre volgens de Costuymen van Asten met haar naaste familie en erfgenamen ab intestato sijnde de comparanten ter andere sijde, af te deelen. De comparant ter eenre beweert dat het testament wettig en valide is. Hij zal binnen vier weken aan de arbiters opgeven de redenen waarom hij meent dat het testament wettig en valide is met bijgevoegde documenten en attestaties onder presentatie van eede. De comparanten ter andere zijde kunnen binnen veertien dagen daarna er visie en copie van nemen. Binnen zes weken na gemelde veertien dagen zal het dienen. Binnen veertien dagen na voorn. zes weken zal uitspraak gedaan worden.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 141; 05-11-1799:
Wij, officieren en leden van de municipaliteit van Asten, verklaren dat wij hebben gezien en gelezen in een protocol, folio 66 verso en 67, zekere acte de dato 11 mei 1798 luidende van woord tot woord geschreven, behalve de ondertekening door de bekende hand van Willem Koolen, toen wonende alhier en thans schoolmeester van Liessel:
Sijnde sommige woorden doorgehaalt, bijna heel uitgeschrapt, dog leesbaar. Dog alles so en in die form en gedaante en so veel men konde en doenlijk was nagedaan met deselve marginale bijvoeginge en also dat daar mede overeenkomyen so als een egaale en in alles overeenkomende gelijkheid of copie is het direct volgende:
Compareerde voor scheepenen van Asten ondergenoemt Elisabeth Francis Timmermans, huysvrouw van Willem Jan Loomans, alhier, woonagtig, dewelke overdenkende de seekerheid des doods en de onsekere tijd en uure vandien te raaden is geworden om alvorens over haar tijdelijke goederen sij naar revocatie van alle voorgaande testamenten te disponeere sulks uyt eyge vrije wille sonder inductie of persuasie van iemand is doende en dewijl de testatrice, Elisabeth Francis Timmermans, siekelijk te bedde leggende, dog haar verstand, memorie en zinnen volkomen magtig en gebruykende uyt sonderlinge liefde en genegentheid tot haaren man Willem Jan Lomans toedragende.
Haar man, Willem Jan Loomans, wordt haar enige erfgenaam. Echter dat denselven van een capitaale somme van een duysent hondert guldens de profijte sal blijven genieten sijn geheel leeven lang en na doode van hem sal deese voornoemde somme van een duysent twee hondert gulden geerft en genoten worden bij de kinderen van Francis Timmermans of susters en broeders van de testatrice en na deselven overlijden bij reprensentatie henne kinderen of erfgenamen. Testatrice verklaart, na duidelijke voorlezing, te persisteren in het voorschreven testament. Wijders, ofschoon eenige ommissien in desen waren begaan niet willende nog begeerende dat daar op enig reguard sal worden genomen in regten of daar buyten. Aldus gedaan en gepasseert, op heden, binnen Asten 11 mey 1798 ten huize van de testatrice, vermits haar onpasselijkheid, ten overstaan van Godefridus Sauve en Adriaan van Dueren, schepenen. Marge: Testatrice is gegoed voor ƒ 3500,-.
Dit merk stelt Elisabeth Francis Timmermans niet te konnen schrijven.
G. Sauve, president, A. van Dueren, M. Heerings, loco secretaris.
En verklaren wij, municipaliteitsleden, onder eede dat Antony Loomans, van dit dorp Asten, reeds voor 1798, officier of drossard is geweest en als zodanig tot nu toe gefungeert heeft. Gelijk wij verklaren dat de secretaris, Abraham van Nouhuys, sedert 1786 alleen, eenige fungerende secretaris deeser dingbanke en geweese Heerlijkheid en Dorpe van Asten geweest is en sonder gecommitteerde van hem, secretaris of eenig substituut tweede secretaris, adjunct of geswooren clercq en dus in dese gemeente alleen gefungeert heeft als secretaris, behalven dat alleen dan in den jaare 1796 overledene erfsecretaris, Jacobus Losecaat, enkele rijsen voor sijn overlijden gefungeert heeft voor en als secretaris, so als nog tot heden toe doet. Abraham van Nouhuys wil een en ander onder eede bevestigen. Antony Loomans verklaart nog dat de acte de dato 11 mei 1798 - niet ten overstaan van hem gepasseert is en dus ook niet door hem getekend. Toch weet hij niet beter dan dat hij, op 11 mei 1798, in deze gemeente aanwezig was.
Antony Loomans, drossard, Joost Hoebergen, schepen, Johannes Knaepen, schepen, Jan Timmermans, schepen, Jan van Heugten, schepen, Abraham van Nouhuys, secretaris.

Koper van het huis Dirk Antony Leenen is geboren te Asten op 18-09-1763 als zoon van Antoni Petri Leynen en Isabella Joannes Vervoordeldonck (zie Voormalig huis C763). Hij is op 21-05-1797 te Asten getrouwd met Anna Margaretha Judoci van de Cruys, geboren te Asten op 22-09-1777 als dochter van Judocus Joannes van de Cruys en Johanna Thys van Bussel (zie Markt 12):

01h

Het gezin van Dirk Antony Leenen en Anna Margaretha Judoci van de Cruys:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isabella Asten 06-09-1798 Kind Asten 17-03-1813
2 Judocus Asten 03-03-1800 Ongehuwd Tongelre 27-05-1867 Bakker
3 Johanna Maria Asten 05-04-1802 Ongehuwd Asten 28-02-1866 zie Voormalig huis G591
4 Henrica Asten 22-08-1803 Ongehuwd Asten 09-10-1873
5 Antonia Asten 15-06-1805 Ongehuwd Asten 06-01-1878 zie Voormalig huis G591
6 Maria Catharina Asten 14-01-1807
7 Antonius Asten 12-10-1809 Kind Asten 04-10-1810
8 Maria Josepha Asten 21-03-1811 Ongehuwd Asten 02-01-1882 zie Voormalig huis G591
9 Isabella Asten 13-06-1813 Ongehuwd Asten 02-04-1884 zie Voormalig huis G591
10 Petronella Asten 10-06-1815 Ongehuwd Asten 19-12-1895 zie Voormalig huis G591
11 Anna Maria Asten 26-05-1817 Kind Asten 29-05-1817

Dirk Antony Leenen koopt nog een stuk land en huurt meerdere stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 100 verso; 08-01-1799:
Pieter Troeyen verkoopt aan Dirk Antony Leenen groes het Liendersdrieske in het boek twee percelen samen 44 roede. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 109 verso; 12-03-1799:
Pieter Troeyen geeft in huur aan Dirk Antony Leenen de Pastoryakker 2 lopense; land Laarbroeksenakker 3 lopense; land Kaskenakker 1 lopense; de helft van den Berg dit deel recht over de straat tot achter aan den hof van de pastoor neven de pad 1½ lopense; groes de Pas 1½ lopense; groes Steegensvelt 1½ lopense. Huurtermijn 8 jaar à ƒ 50,- per jaar en lasten voor de verhuurder. Marge: Na vier jaar gescheiden ƒ 200,- betaald.

Dirk Antony Leenen koopt nog onroerende goederen, waaronder twee huizen:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 148 verso; 18-03-1800:
Hermanus Gerardus Roosen, vorster en exploiteur, verkoopt, namens Jan Willem Koolen en Jan Janse Timmermans, als armmeesters, 1797-17'99, aan Dirk Antony Leenen huis, hof en aangelag, groes en land ten name van Evert van Geffen wegens verschuldigde rente van ƒ 10-10-0 over 1797-1799. Alsmede 1⁄3e deel in een rente van ƒ 5-15-0 per jaar over 1797-1799 te betalen met Jan Marcelis Daniels en Adriaan Lintermans. Huis, hof en aangelag en de Hannekesakker 9 lopense 27 roede; land het Liender 47 roede; land en groes in 't Liender 4 lopense 22 roede; land tussen de Weegen 1 lopense 18 roede; land in de Snijerskamp 18 roede; twee percelen groes de Haseldonk het Rood 4 lopense 34 roede; groes de Roetert 42 roede. Belast met ƒ 1-08-2 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 0-07-8 per jaar aan het Geestelijk Comptoir in een meerdere pacht; ƒ 3-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel van ƒ 5-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; 6 vat rogge per jaar aan het Geefhuis, te 's Hertogenbosch. Koopsom ƒ 690,-.

Dirk Antony Leenen huurt opnieuw land van Pieter Troeyen:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 122; 13-02-1802:
Pieter Troeyen geeft in huur aan Dirk Leenen, met goedvinden van Abraham van Nouhuys de helft van den Berg, Zoals thans bij de huurder in gebruik is; land Laarbroekseakker 3 Lopense; land Kaskesakker 1 lopense. Huurtermijn 6 jaar. Huurprijs ƒ 24,- per jaar, betaald voor 6 jaar is ƒ 144,-. Staat te weten dat Abraham van Nouhuys, ingevolge schikking, in plaedse van intrest sig sal contenteeren met de Pas en Steegensvelt den aanvankelijk half maart 1803 ter sijner dispositie.

Dirk Antony Leenen is tijdens een patrouille getuige van de aanhouding van iemand die zich niet bekend wil maken:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 3; 06-06-1803:
Dirk Leenen, Wilhelmus Verberne, Goort Bakers en Wouter van Buel verklaren ter requisitie van Theodorus Sengers dat zij, op 10 mei laatstleden, zijnde de jaarmarktdag, 's avonds om 10 uur met de requirant zijn gaan patrouilleeren en in de herbergen waar licht was zijn binnengegaan om te laten weten dat gesloten moest worden. Dat zij, comparanten, geassisteerd, als voor, op het Marktveld gekomen sijn de een seeker persoon over straat sagen gaan, teegens welke den requirant, en wel tot driemaal toe geroepen hadde: "Werdaar", sonder dat door gemelde persoon eenig antwoord gegeven wierd en waarop den requirant hem heeft opgeleydt en opgesloten in een sogenaamde gevankenis, dog welk merendeels voor een turfhok gebruykt word. Alsnog is een persoon opgesloten, die na aangehouden te zijn, zijn naam niet wilde noemen.

In het huizenquohier van 1803 staat het huis op naam van Dirk Antony Leenen:

Jaar Eigenaar nummer 14 Dorp Bewoners nummer 14 Dorp
1803 Dirck Leenen Dirck Leenen

Bij de erfdeling van zijn ouders ontvangt Dirk Antony Leenen een geldbedrag:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 2 verso; 17-02-1806:
Hendrikus Leenen, Pieter Leenen en Allegonda Leenen, Jan Laurens Jelisse getrouwd met Hendrina Leenen, Dirk Leenen, Wilhelmus Verberne, weduwnaar Jennemaria Leenen voor hun onmondige kind en Jan Leenen. Zij verdelen vaste goederen:
3e lot krijgt Dirk Leenen ƒ 575,- uit te keren door de ontvanger van het 2e lot Jan Laurens Jelisse

Zijn broers Hendrik Antony Leenen en Peter Antony Leenen, handelen met de firma "gebroeders Leenen" in wol:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 17; 27-09-1806:
Hendrikus en Pieter Leenen, onder de firma gebroeders Leenen, geven procuratie aan Jan Willem Daniel de Jongh, secretaris en procureur, te Valkenswaard, om namens hen in te vorderen van Bartel de Groot, coopman, te Geldrop ƒ 58-1-0 wegens de aan hem, op 16-08-1803, geleverde 64½ pond wol à 18 stuiver per pond.

Dirk Antony Leenen moet nog 50 gulden betalen voor zijn voogdijschap

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-07-1807:
Aan het College van Asten, Hendrik van der Sanden, coopman, te Luyk, geeft te kennen dat Dirk Leenen, te Asten, op 10 juni 1806, heeft toegezegd, binnen vier weken, na dato, aan mij suppliant ƒ 50,- te betalen, dit op een acceptatie bij de weduwe Latour, te 's Hertogenbosch. Deze weduwe is inmiddels overleden. Betreft de betaling van ƒ 50,- door Dirk Leenen, als een der voogden van het minderjarige kind van wijlen Maria Catharina Slijpen, weduwe Pieter Latour. Zij was factoresse onder de firma van de weduwe Willem Latour en zoon en als zodanig, op 14-03-1807, te 's Hertogenbosch, onder nummer 1322 gepatenteerd. Mede-voogden zijn Rogier Latour en F. van Meuwen, beiden te 's Hertogenbosch.

De firma van de weduwe Willem Latour en zoon was sinds 1780 gevestigd in de Korenbrugstraat bij de Vismarkt in 's Hertogenbosch en hadden daar een fabriek in koloniale waren. Dirk Antony Leenen had contact met de firma Latour en beoefende waarschijnlijk dit koopmanschap. In de Rotterdamsche courant van 12-05-1807 het overlijden van Pieter Latour en in diezelfde krant van 30-06-1807 het overlijden van Maria Catharina Slijpen:

01i 01j

Op 07-07-1807 wordt de fabriek van de firma weduwe Willem Latour te koop aangeboden in de Oprechte Haarlemsche courant:

01k

In het Bosch Protocol lezen we dat het huis, pakhuis en factorij zijn verkocht:

Bosch Protocol 1794 folio 51; 15-06-1808:
Joseph Cochaux, wonende alhier, gelooft 4500 gulden aan Maria Margaretha van Heggen, weduwe van Jacobus Slijpen, wonende in Maastricht, Rogier Latour en Franciscus van Meeuwen, wonende in 's-Hertogenbosch, als voogden over het minderjarige kind van wijlen Maria Catharina Slijpen, weduwe van Pieter Latour, ter zake des koops van een huis, erve, stalling etcetera aan de Vismarkt alhier, genaamd De Keizer, idem een pakhuis, erve en bleekveld bij de Sint Janspoort, idem de factorij daarin onder de Firma van de weduwe Willem Latour en zoon.

Anna Margaretha Judoci van de Cruys is op 26-05-1817 te Asten overleden en Theodorus Antony Leenen woont zijn laatste jaren samen met zijn kinderen aan het Koningsplein en is op 19-07-1843 te Asten overleden, waarbij overbuurman Daniel van Lierop hem aangeeft:

01l

Aan het begin van de 19e eeuw had de familie Leenen een groot stuk grond aan de Emmastraat in bezit. Op basis van archiefstukken en kadastergegevens hadden de gebroeders Pieter en Hendrikus Leenen daar een huis en een tabaksfabriek. Onderstaande kadasterkaart uit de periode 1811-1832 toont hun bezit:

01

  • 1 G800 genoemd onder 5 en in gebruik als tabaksfabriek (nieuw kadasternummer G1280)
  • 2 G798, oorspronkelijke tabaksfabriek rond 1867 verkocht aan Gerard Gitzels (nieuw kadasternummer G1282)
  • 3 G799, herenhuis het woonhuis van de familie Leenen dat tot 1929 in hun bezit was (nieuw kadasternummer G1281)
  • 4 Schuur of stal, behorende bij het huis en mogelijk gebruikt als bierbrouwerij
  • 5 G801-G804, vier arbeidershuisjes samen met het huis G805 genoemd onder 1, de voorlopers van de 'vijf gebooi'. Ze worden rond 1890 afgebroken.
  • 6 Boomgaard van de familie Leenen, in 1929 verkocht aan de familie Sengers.
  • 7 Locatie waar in 1889 de nieuwe 'vijf gebooi' worden gebouwd

Op basis van onderstaande archiefstukken kunnen we opmaken dat broers Hendrikus en Pieter Leenen ook in de handel werkzaam waren:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 22; 10-01-1801:
Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg voor Hendrikus Leenen ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het montantc van driemaal de waarde van de goederen welke door deze republiek, transito, zullen worden vervoerd. Geldigheid 3 maanden na dato.

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 17; 27-09-1806:
Hendrikus en Pieter Leenen, onder de firma gebroeders Leenen, geven procuratie aan Jan Willem Daniel de Jongh, secretaris en procureur, te Valkenswaard, om namens hen in te vorderen van Bartel de Groot, coopman, te Geldrop ƒ 58-1-0 wegens de aan hem, op 16-8-1803, geleverde 64½ pond wol à 18 stuiver per pond.

Hendrikus Leenen is geboren te Asten op 04-02-1770 als zoon van Antonius Petrus Leenen en Isabella Jansen Vervoordeldonck. Hij is op 02-05-1826 te Someren getrouwd met Petronella Rooijmans, geboren te Someren op 23-05-1788 als dochter van Hendrik Lambert Rooijmans en Maria Henrici Maas. Hieronder het gezin van Hendrikus Leenen en Petronella Rooijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Someren 26-01-1827 Tilburg 16-10-1873
Colette van Opstal
Tilburg 16-12-1914
2 Hendrikus Someren 26-01-1827 Kind Someren 27-01-1827
3 Hendrikus Someren 13-06-1828

Aangezien Hendrikus Leenen vanaf 1826 in Someren woonde, mogen we aannemen dat de handelsmaatschappij van de gebroeders Leenen niet meer bestond en elk van hen zijnsweegs is gegaan. Hendrikus Leenen is op 19-06-1840 te Someren overleden en Petronella Rooijmans is te Someren op 24-03-1862 overleden.

Petrus Antoni Leenen is geboren te Asten op 30-10-1775 als zoon van Antonius Petrus Leenen en Isabella Jansen Vervoordeldonck. Hij is op 13-05-1810 te Asten getrouwd met Petronella Jansen de Vet, geboren te Bakel op 02-07-1768 als dochter van Johannes Petri de Veth en Joanna Maria Gerardi van Leunen. Na haar overlijden te Asten op 19-10-1814, is Petrus Antoni Leenen op 23-04-1815 te Asten hertrouwd met Petronella van de Mortel, geboren te Deurne op 07-07-1784 als dochter van Joannis van de Mortel en Hendrica Petri Goossens. Hieronder de gezinnen van Petrus Antoni Leenen met Petronella Jansen de Vet en met Petronella van de Mortel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 21-03-1816 Asten 27-04-1843
Gerardus van den Eijnden
Asten 14-07-1881 zie Voormalig huis G440
2 Hendrikus Asten 21-06-1818 Deurne 08-05-1847
Johanna Maria Goossens
Asten 21-04-1882
3 Isabella Asten 19-08-1820 Religieuze Arendonk (B) 22-05-1891 **
4 Antonius Asten 22-08-1823 Priester Wittem 30-11-1847
5 Anna Catharina Asten 09-03-1825 Ongehuwd Asten 22-12-1876 Liefdehuis
6 Joanna Maria Asten 23-01-1829 Religieuze Moergestel 12-07-1905

* het eerste huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

** Isabella Leenen treedt in het klooster Penitentinen in Arendonk en wordt geprofest op 18-11-1845. Zij is te Arendonk (B) op 22-05-1891 overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden en daaronder een oude foto van het deels uit 1726 stammende Sint Agnetenklooster in Arendonk.

Petrus Antoni Leenen bleef in Asten wonen en heeft op de plaats van het huis gewoond en de tabaks- en sigarenfabriek beheerd. Hij is op 18-05-1852 te Asten overleden en de fabriek wordt verplaatst naar twee van de arbeidershuisjes G804 en G906.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Peter Leenen:

Kadaster 1811-1832; G799:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 70 el, de Hemel, klassen 4.
Eigenaar: Peter Leenen.

02

03

Na het overlijden van Pieter Leenen komt in het grote huis wonen zijn zoon Hendrikus Leenen, geboren te Asten op 21-06-1818. Hij is als winkelier op 08-05-1847 te Deurne getrouwd met Johanna Maria Goossens, geboren te Deurne op 14-09-1821 als dochter van Antonie Goossens en Johanna de Veth. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A124:

04

Hendrikus Leenen is agent voor de verstrekking van hypotheken, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-08-1867:

Zoon Johannes Antonius Leenen, geboren te Asten op 06-03-1851, werd in 1876 tot priester gewijd. Linksonder wordt in dagblad de Tijd van 24-06-1916 zijn loopbaan beschreven bij zijn 40-jarige priesterjubileum. Hij keert daarna terug in Asten en de Volkskrant van 14-12-1925 daaronder meldt dat hij ziek is. Johannes Antonius Leenen is op 03-01-1926 te Asten overleden en rechtsonder zijn overlijdensakte:

Linksonder in de Maasbode van 05-01-1926 nogmaals een in memoriam en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden:

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen Hendrikus Leenen en Johanna Maria Goossens met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A186 en A189:

05

Hendrikus Leenen is op 21-04-1882 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

06

Johanna Maria Goossens woont als winkelierster ook in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer A193:

07

In de Limburger Koerier van 09-02-1895 staat dat bierbrouwer Peter Johannes Leenen een klok wint.

Johanna Maria Goossens is op 23-06-1901 te Asten overleden en zoon Peter Johannes Leenen, geboren te Asten op 30-06-1857, neemt het huis over. Hij stond eerder te boek als sigarenmaker en nu als bierbrouwer en is op 20-07-1885 te Asten getrouwd met Johanna Maria Schellings, geboren te Asten op 25-03-1853 als dochter van bakker Hendrikus Schellings en Anna Catharina van den Eijnden (zie Julianastraat 1).

Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A207:

08

Peter Johannes Leenen is op 25-06-1905 te Asten overleden en Johanna Maria Schellings woont ook over de periode 1910-1920 met haar kinderen in het huis met huizingnummer A231:

09

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-05-1919 worden de fabrieken van Leenen ook gebruikt voor het drogen van aardappelen.

10

In de periode 1920-1930 woont Johanna Maria Schellings met haar gezin in het huis met huizingnummer A267, tot hun verhuizing aan het einde van de periode naar Julianastraat 1:

11

Johanna Maria Schellings is op 16-09-1928 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Peter Johannes Leenen en Johanna Maria Schellings:

12 13

Haar zoon Carol Johannes Leenen verkoopt in 1929 het huis met de bierbrouwerij met de naam 'de Kraan', en haar dochter Hendrica Catharina Isabella Leenen verkoopt een tegenover gelegen boomgaard (zie Emmastraat 37 en 39), zoals beschreven staat in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-05-1929:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-05-1929 worden de goederen ingeschat op 8000 gulden:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-07-1929 bij de Kamer van Koophandel de verhuizing van de boomkwekerij en bierbrouwerij van de Emmastraat naar de Julianastraat:

16

Het huis is gekocht door Carel Aarts, geboren te Asten op 27-05-1888 als zoon van Jacobus Aarts en Johanna Maria Mennen. Hij is als vervener op 23-01-1914 te Asten getrouwd met Petronella Johanna Hoebergen, geboren te Asten op 30-03-1892 als dochter van Wilhelmus Hoebergen en Johanna Maria van Bussel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit huizingnummer D109 op de Meijelscheweg 9 in Heusden naar het huis met huizingnummer A267, ofwel Emmastraat 32, wonen:

17

Ook in de periode 1930-1938 woont Carel Aarts met zijn gezin in het huis aan de Emmastraat 32:

18

Links staat in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-07-1932 heeft een vrachtauto van Carel Aarts een wiel verloren. Rechtsboven staat in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-01-1935 de geboorte van zoon Carolus en rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-11-1936 de opening van een café aan de Emmastraat 32:

19

20

21

Deze mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-03-1937 bevestigt dat Carel Aarts in het pand een herberg heeft gevestigd:

22

Carel Aarts is op 11-01-1969 te Asten overleden en Petronella Johanna Hoebergen is op 10-02-1969 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23

24

25

Dit deel van het huis bevond zich op de plaats waar nu een café aan de Emmastraat 40 is gevestigd.

Een andere deel van het bezit van Carel Aarts wordt in 1938 gebruikt door Johannes Wilhelmus (Has) Manders, geboren te Asten op 26-11-1902 als zoon van Johannes Manders en Christina Slaats (zie Voormalig huis D1753). Hij is als elektriciën op 17-04-1931 te Asten getrouwd met Maria Gertruda (Marie) Paulissen, geboren op 26-02-1899 te Deurne als dochter van Wilhelmus Paulissen en Francisca Christina Kievits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit het Sint Jozefplein 19 (zie Sint Jozefplein 10) in het huis aan de Emmastraat 32 wonen:

26

Rechts in de Helmondsche courant van 27-06-1945 wil Johannes Manders een dorsmachine ruilen tegen een groot kippenhok en zoekt hij een monteur en wordt het adres Emmastraat 32A vermeld.

 

Onder in het Peelbelang van  06-01-1945 een advertentie van Johannes Manders voor reparatie van radio's, installatie van electriciteit en een winkel voor lampen.

27

28

Johannes Wilhelmus (Has) Manders en Maria Gertruda (Marie) Paulissen zijn op 18-07-1982 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Johannes Wilhelmus (Has) Manders:

29

Hieronder een blik in de etalage van radio en electrawinkel van Johannes Manders op een foto uit 1955:

29a

Rechts eeen suikerzakje van café de Kroon van de familie Zegers, dat later op dit adres werd gevestigd.

Hieronder een foto uit rond 1960 van de uit 1956 daterende winkel van Has Manders, toen hij het pand in eigendom had en daarnaast een streetview van hetzelfde pand op Emmastraat 42-44:

30 31
 

Overzicht bewoners

Huis 'In den Hemel'
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1706 Jan Jansen Timmermans Asten 15-11-1673 Jan Jansen Timmermans Asten 15-11-1673
1723 Magdalena Jan Fransse Geldrop 19-10-1675 Magdalena Jan Fransse Geldrop 19-10-1675
1724 kinderen Jan Timmermans Geldrop 09-05-1705 kinderen Jan Timmermans Geldrop 09-05-1705
Dorp huis 14
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Jan Timmermans Geldrop 09-05-1705 kinderen Jan Timmermans en Catalijn Jacobs Geldrop 09-05-1705
1741 kinderen Jan Timmermans Geldrop 09-05-1705 Frans Timmermans en Catalijn Jacobs Geldrop 09-05-1705
1746 Jan en Francis Timmermans Asten 28-08-1711 Frans Timmermans en Catalijn Jacobs Geldrop 09-05-1705
1751 Jan en Francis Timmermans Asten 28-08-1711 weduwe Francis Timmermans Asten 05-04-1701
1756 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728
1761 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728
1766 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728
1771 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728
1776 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728
1781 Jan Francis Timmermans Asten 10-11-1728 Jan Francis Timmermans Asten 10-11-1728
1798 Jan Francis Timmermans Asten 10-11-1728 Jan Francis Timmermans Asten 10-11-1728
1803 Dirck Leenen Asten 18-09-1763 Dirck Leenen Asten 18-09-1763
Kadasternummer G799
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G799 1832 Pieter Leenen Asten 30-10-1775
Emmastraat 32
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1810-1852 Pieter Leenen Asten 30-10-1775 Petronella van de Mortel Deurne 07-07-1784 18-05-1852
1853-1859 Hendrikus Leenen Asten 21-06-1818 Johanna Maria Goossens Deurne 14-09-1821
A124 1859-1869 Hendrikus Leenen Asten 21-06-1818 Johanna Maria Goossens Deurne 14-09-1821
A186 1869-1879 Hendrikus Leenen Asten 21-06-1818 Johanna Maria Goossens Deurne 14-09-1821
A189 1879-1882 Hendrikus Leenen Asten 21-06-1818 Johanna Maria Goossens Deurne 14-09-1821 21-04-1882
A189 1882-1890 Johanna Maria Goossens Deurne 14-09-1821 weduwe Leenen
A193 1890-1900 Johanna Maria Goossens Deurne 14-09-1821 weduwe Leenen 23-06-1901
A207 1900-1905 Peter Johannes Leenen Asten 30-06-1857 Johanna Maria Schellings Asten 25-03-1853 25-06-1905
A207 1905-1910 Johanna Maria Schellings Asten 25-03-1853 weduwe Leenen
A231 1910-1920 Johanna Maria Schellings Asten 25-03-1853 weduwe Leenen
A267 1920-1928 Johanna Maria Schellings Asten 25-03-1853 weduwe Leenen 16-09-1928
A267 1928-1930 Carel Aarts Asten 27-05-1888 Petronella Hoebergen Asten 30-03-1891
32 1930-1938 Carel Aarts Asten 27-05-1888 Petronella Hoebergen Asten 30-03-1891

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 18 december 2023, 10:41:23

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen