logo

De Vonder Homepagina


Emmastraat 50

Dit huis is onderdeel van de 'vijf gebooi' (zie Overzicht 'vijf gebooi') en op 1 januari 1889 wordt dit nieuwe huis bewoond door Antonius Cortenbach, geboren te Asten op 18-10-1856 als zoon van Gerardus Cortenbach en Petronella van Bussel. Hij is als klompenmaker op 04-06-1886 te Asten getrouwd met Helena Maria van Gog, geboren te Deurne op 21-05-1858 als dochter van Henricus van Gog en Mechelina Welten:

01

Ook in de periode 1890-1900 woont Antonius Cortenbach met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A192:

02

Hieronder een ingekleurde foto van Antoon Cortenbach aan het werk als klompenmaker.

03

Helena Maria van Gog is op 15-05-1893 te Asten overleden en Antonius Cortenbach verhuist in 1899 met zijn gezin naar D31 (zie Voormalig huis G1309). Vanuit het nabijgelegen huis A189 (zie Emmastraat 56) komt in het huis wonen Arnoldus Maria Bekx, geboren te Asten op 03-09-1869 als zoon van Jacobus Bekx en Anna Maria Welten. Hij is als arbeider op 11-01-1898 te Asten getrouwd met Wilhelmina Ceelen, geboren te Asten op 20-08-1875 als dochter van Willem Ceelen en Huberta Slegers. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A206:

04

Arnoldus Maria Bekx verhuist met zijn gezin in 1903 naar A199a (zie Emmastraat 70) en in het huis komt wonen Antonius Hubertus Feijen, geboren te Asten op 14-12-1877 als zoon van Peter Joseph Feijen en Petronella Jelissen (zie Voormalig huis F1679). Hij is als arbeider op 25-04-1903 te Mierlo getrouwd met Jacoba Verspaget, geboren te Helmond op 10-05-1880 als dochter van Hendricus Verspaget en Christina Slegers.

Zij verhuizen in 1905 naar A259a (zie Voormalig huis G726) en Martinus Hoeben, geboren te Asten op 06-05-1860 als zoon van Laurens Hoeben en Francisca van de Mortel, is de volgende bewoner. Hij is als strodekker te Asten op 11-04-1902 getrouwd met Petronella Bots, geboren op 06-06-1865 te Asten als dochter van Johannes Bots en Helena Maria van Loon.

In 1907 verhuizen zij naar D75 en het huis wordt daarna bewoond door Bernardus Maria Smulders, geboren te Tilburg op 10-07-1874 als zoon van Alphonsus Gasparus Smulders en Maria Jacoba van Brunschot. Hij is als kopergieter op 27-11-1906 te Asten getrouwd met Elisabeth Adriana Verheijde, geboren te Vught op 19-05-1876 als dochter van Lambertus Verheijde en Antonetta Simons.

Zij verhuizen nog in hetzelfde jaar naar A256 en de volgende bewoner is Karel van Helmond, geboren te Asten op 10-02-1868 als zoon van Hendrikus van Helmond en Martha Verleijsdonk. Hij is als klompenmaker op 05-07-1907 te Asten getrouwd met Wilhelmina van Doorne, geboren te Asten op 10-03-1875 als dochter van Carel van Doorn en Wilhelmina van Rut. Ook over de periodes 1910-1920, Wilhelmina van Doorne is op 10-11-1918 te Asten overleden, en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A230 en A266:

05

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-03-1909 en van 26-03-1910 de geboortes van zoon Hendrikus en dochter Catharina:

06 07

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-09-1910 de oprichting van de kruisboogschutterij bij Karel van Helmond en in diezelfde krant van 17-05-1913 de organisatie van een wedstrijd, mogelijk was hier dus 'café de vijf gebooi' gevestigd:

08 09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-11-1912 wordt bij Karel van Helmond een wedstrijd georganiseerd en in diezelfde krant van 28-02-1923 blijkt de Emmastraat in slechte staat:

10 11

Ook in de periode 1930-1938 woont Karel van Helmond met zijn gezin in het huis aan de Emmastraat 36:

12

Rond 1935 verhuist Karel van Helmond naar Emmastraat 38 en vanuit een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G1309) komt in het huis wonen Maria van Helmond, geboren te Asten op 16-01-1867 als dochter van Theodorus van Helmond en Jacoba Denier (zie Voormalig huis G1309). Zij is sinds 08-07-1912 weduwe van de eerdere bewoner Antonius Cortenbach, geboren te Asten op 18-10-1856 als zoon van Gerardus Cortenbach en Petronella van Bussel (zie Voormalig huis G601), met wie zij op 31-01-1894 te Asten getrouwd was. In de periode 1930-1938 woont zij op de Emmastraat 36:

13

Zij verhuist rond 1936 naar Hemel 33 (zie Hemel 59) en ook haar zoon Martinus Antonius Cortenbach, geboren te Asten op 07-10-1906 (zie Voormalig huis G1309) en op 05-05-1936 als suikerbakker te Asten getrouwd met Johanna Antonia Maas, geboren te Asten op 29-06-1912 als dochter van Theodorus Maas en Elisabeth Segers (zie Voormalig huis C2346), heeft nog in het huis gewoond:

14

Ook zij verhuizen naar de Hemel 33 (zie Hemel 59) en in het huis komt wonen landbouwer Henricus van der Wallen, geboren te Deurne op 23-07-1907 als zoon van Martinus van der Wallen en Johanna Hikspoors. Hij is op 07-02-1936 te Asten getrouwd met Wilhelmina van den Heuvel, geboren te Asten op 09-12-1903 als dochter van Johannes van den Heuvel en Johanna van den Eijnden (zie Voormalig huis G524). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Emmastraat 36:

15

Hendricus van der Wallen verhuist rond 1938 met zijn gezin naar de Burgemeester Frenckenstraat 13 (zie Voormalig huis G424) en vanuit de Prins Bernhardstraat 13 komt in het huis wonen Josephus Wilhelmus (Sjef) Kolen, geboren te Deurne op 18-04-1903 als zoon van Peter Kolen en Maria Vlemmix. Hij is op 05-05-1931 te Asten getrouwd met Catharina Antonia Welten, geboren te Asten op 08-11-1907 als dochter van Jacobus Welten en Theodora Maria Lammers. Zij wonen in de periode 1930-1938 in het huis aan de Emmastraat 36:

16

Hun dochter Maria Theodora Kolen, geboren te Asten op 29-05-1935, is in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog door een noodlottig ongeval op 28-10-1944 te Asten om het leven gekomen. Linksonder haar overlijdensakte en rechtsonder een foto van het herdenkingsmonument 'De Gevallen Mens'.

In het Peelbelang van 13-01-1945 is Josephus Wilhelmus (Sjef) Kolen drie levensmiddelenkaarten verloren en dat was een groot probleem in de Tweede Wereldoorlog. 17

Josephus Wilhelmus (Sjef) Kolen is op 27-02-1967 te Asten overleden en Catharina Antonia Welten is op 13-07-1989 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

Het huis bestaat nog en heeft nu het adres Emmastraat 50, waarvan hieronder een streetview:

20

Overzicht bewoners

Emmastraat 36
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1889-1890 Antonius Cortenbach Asten 18-10-1856 Helena Maria van Gog Deurne 21-05-1858
A192 1890-1899 Antonius Cortenbach Asten 18-10-1856 Helena Maria van Gog Deurne 21-05-1858 15-05-1893
A192 1899-1900 Arnoldus Maria Bekx Asten 03-09-1869 Wilhelmina Ceelen Asten 20-08-1875
A206 1900-1903 Arnoldus Maria Bekx Asten 03-09-1869 Wilhelmina Ceelen Asten 20-08-1875 naar A199a
A206 1903-1905 Antonius Hubertus Feijen Asten 14-12-1877 Jacoba Verspaget Helmond 10-05-1880 naar A259a
A206 1905-1907 Martinus Hoeben Asten 06-05-1860 Petronella Bots Asten 06-06-1865 naar D75
A206 1907-1907 Bernardus Smulders Tilburg 10-07-1874 Elisabeth Verheijde Vught 19-05-1876 naar A256
A206 1907-1910 Karel van Helmond Asten 10-02-1868 Wilhelmina van Doorne Asten 10-03-1875
A230 1910-1920 Karel van Helmond Asten 10-02-1868 Wilhelmina van Doorne Asten 10-03-1875 10-11-1918
A266 1920-1930 Karel van Helmond Asten 10-02-1868 met kinderen
36 1930-1935 Karel van Helmond Asten 10-02-1868 met kinderen Emmastraat 38
36 1935-1936 Maria van Helmond Asten 16-01-1867 weduwe Cortenbach Hemel 33
36 1936-1937 Martinus Cortenbach Asten 07-10-1906 Johanna Antonia Maas Asten 29-06-1912 Hemel 33
36 1937-1938 Henricus van der Wallen Deurne 23-07-1907 Wilhelmina van den Heuvel Asten 09-12-1903 Frenckenstraat 13

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2023, 13:38:36

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen