logo

De Vonder Homepagina


Emmastraat 6

Peter Jan Baltus is geboren te Asten rond 1649 als zoon van Johannes Balthasari en Heylgondis (zie Slotweg 4). Hij is op 07-06-1683 te Asten getrouwd met Helena Fransen, geboren te Asten op 15-03-1662 als dochter van Joost Fransen en Lyske Joosten:

Conjuncti sunt matrimonio Petrus Jan Baltis et Helena Fransen; testes Petrus Fransen et Joannes Fransen.

In huwelijkse echt verbonden Petrus Jan Baltis en Helena Fransen; getuigen Petrus Fransen en Joannes Fransen.

01

Het gezin van Petrus Joannis Baltus en Helena Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 19-07-1686 Ongehuwd Asten 18-12-1747
2 Maria Asten 03-11-1689 Kind Asten ±1689
3 Johannes Asten 03-11-1689 Kind Asten ±1689
4 Maria Asten 28-10-1693 Asten 08-11-1716
Paulus Geeven
Asten 25-12-1775 zie Voormalig huis F322
5 Angela Asten 24-01-1698 Asten 26-11-1719
Antonius Nicolaas Verhees
Asten 29-04-1731
Antoni Jacob Cuypers
Asten 25-10-1780 zie ook Voormalig huis F179
en ook Voormalig huis F319

Helena Fransen is op 14-04-1699 te Asten overleden en Peter Jan Baltus is op 09-11-1704 te Asten hertrouwd met Elisabeth Jan Peters Verhindert, geboren te Asten op 03-11-1660 als dochter van Jan Peters Verhindert en Maria Jan Canters (zie Voormalig huis G506) en weduwe van Dirck Hendrick Jacob Bogaerts. . Voor zijn tweede huwelijk worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 181 verso; 06-11-1704:
Peeter Jan Baltus getrouwd geweest met Heylke Fransen, bruidegom ter eenre en Elisabet Jan Peters weduwe van Hendrick Jacob Bogaerts geassisteerd met Frans Doensen, haar zwager bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere:
Zij brengen alle goederen die zij hebben en bezitten. Na overlijden van een van hen gaan de goederen weer naar de zijde vanwaar ze gekomen zijn. De goederen die staande dit huwelijk worden verkregen, komen na het overlijden van een van hen of van beiden half en half aan de erven. Inventaris van de goederen van de bruidegom onder andere huis, hof, land en groes de Nachtegael 40 lopense, 1 bruin hengstveulen, 6 melkkoeien, 5 lege beesten, 1 varken, 2 bedden met toebehoren, ketels, emmers, potten en pannen, 1 trog, 1 tafel, 5 stoelen, 1 hoge kar, 1 ploeg en 1 eg. Inventaris van de goederen van de bruid onder andere een bed met toebehoren en 3 paar slaaplakens, 1 kist, ƒ 800,- uitstaande aan diverse personen, ¼e deel in huis, aangelag, land en groes aan de Beersdonck, te Vlierden. Het overig ¾e deel is van Heer Franciscus van de Cruys. Met dien verstande dat uit deze goederen de onkosten betaald moeten worden terzake van het proces voor de Raad van Brabant.

Petrus Joannis Baltus verhuurt een huis aan drossaars Pieter de Cort:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 100; 27-05-1713:
Peeter Jan Baltus verpacht aan Pieter de Cort, drossard een pannehuis met het klein huiske of keukentje en het schuurtje zoals in bewoning bij de drossard. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 48,- per jaar. Het eerste jaar zal de helft van de pachtsom betaald worden de andere helft wordt gebruikt voor reparatie. Verponding ƒ 2-10-0 per jaar rekening pachter.

Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend. Petrus Joannis Baltus is op 15-10-1720 te Asten overleden en als Elisabeth Jan Peters Verhindert ziek is, maakt zij haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 151; 24-04-1729:
Elisabeth Verhindert, weduwe Peter Jan Baltis, ten huize van Frans Marten Doensen ziek liggende, testeert. Aan Heer Francis van de Cruys, om haar moverende redenen, een legaat van ƒ 25,-. Aan Heer Hendrick van de Cruys, een legaat van ƒ 25,-. Aan Maria, dr. Frans Doensen, een legaat van ƒ 50,- alsmede haar bed en een stoffen schort. Aan Peternel, haar zuster, vrouw van Frans Doensen, haat falie en een rok. Aan de vrouw van Tonis Verhindert, al haar hemden, linnen, twee lijfkens. Nog wil zij dat Paulus Geven, na haar dood zal uitreiken aan Heer Francis van de Cruys ƒ 50,- en aan Heer Hendrick van de Cruys ƒ 25,-. Latende het verdere over aan de erfgenamen.

Elisabeth Jan Peters Verhindert is op 03-05-1729 te Asten overleden. De kinderen van Petrus Joannis Baltus en Helena Fransen behouden het huis in het dorp onverdeeld, zij wonen zelf in Ostaden (zie Slotweg 4) en bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van Paulus Geeven:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 5:
Paulus Geven.
13-01-1736 van Hendrick Canters.
Van Engel en Maria Peter Baltus int Dorp ƒ 5-11-12.

Dochter Maria Peter Baltis is geboren te Asten op 28-10-1693 en op 08-11-1716 te Asten getrouwd met Paulus Geeven van Dijk, geboren te Asten op 05-10-1686 als zoon van Gevert Paulus en Petronella Marcellus Martens (zie Dijkstraat 64):

Juncti sunt matrimonio Paulus Gevers et Maria Peter Baltis; testes Martinus Jois et Angela Petri Baltis.

In echt gebonden Paulus Gevers en Maria Peter Baltis; getuigen Martinus Jois en Angela Petri Baltis.

02

Het gezin van Paulus Geven en Maria Peter Baltis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus Asten 26-08-1717
2 Johannes Asten 24-07-1719 Asten 30-01-1752
Gertrudis Janse van de Goor
Asten 18-10-1779 zie Dijkstraat 64
3 Petronella Asten 23-09-1722
4 Petrus Asten 23-12-1725 Asten 25-01-1761
Jennemaria Aerts van Bussel
Asten 19-02-1788 zie Voormalig huis F322
5 Helena Asten 27-02-1729 Asten 14-02-1779
Eijmert Hendrik Martens
Asten 11-07-1801 zie Kloostereind 4
6 Martinus Asten 03-10-1733 Ongehuwd Asten 22-04-1806
7 Mattias Asten 16-11-1735 Asten 22-08-1767
Maria van Dijk
Asten 24-09-1779
8 Johanna Maria Asten 30-03-1739

Ook bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van Paulus Geven, maar hij woont op Ostaden (zie Voormalig huis F322) en verhuurt het huis aan derden. In het huizenquohier over de periode 1736-1756 meldt nog het onverdeelde bezit van Helena, Maria en Angela Peter Baltis en de verhuur van het huis aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 11 verso:
Paulus Geven.
Huijs, hoff en aangelagh int Dorp 1 lopense. In de bede ƒ 5-11-12.

Jaar Eigenaar nummer 92 Dorp Bewoners nummer 92 Dorp
1736 Heijlke, Engel en Marij Peter Baltus Marcelis Janssen en Marcelis van Bussel
1741 Heijlke, Engel en Marij Peter Baltus Antoni Loomans, Helena Verhees, Heijlke Baltus en
weduwe Gerard van Doorn
1746 Heijlke, Engel en Marij Peter Baltus Jan Souve, Heijlke Baltus en weduwe Gerard van Doorn
1751 Engel en Marij Peter Baltus Tomas en Antoni Oudenhoven
1756 Engel en Marij Peter Baltus Antoni Meulendijk en Antoni Oudenhove

Paulus Geeven is op 24-10-1748 te Asten overleden en de verpondingen melden dat het huis voor de helft in handen is van Maria Peter Baltus en haar kinderen en voor de andere helft van Antoni Jacob Kuijpers als man van Angela Peter Baltus:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 267:
Antoni Jacob Kuijpers voor de helft.
Maria Peter Baltus, weduwe Paulus Geven met Jan, Peter, Helena, Martinus en Mattijs de kinderen voor de anderen helft.
Nummer 92 huijs, hoff en aangelag int Dorp. 1 lopense.

Zus Angela Peter Baltus is geboren te Asten op 24-01-1698 en op 26-11-1719 te Asten getrouwd met Antoni Verhees, geboren te Vlierden op 02-07-1693 als zoon van Nicolaas Antonius Verhees en Johanna Joannis Colen (zie Voormalig huis F179):

03

Antoni Verhees is op 10-09-1729 te Asten overleden en Angela Peter Baltus is op 29-04-1731 hertrouwd te Asten met Antonius Jacob Cuypers, geboren te Asten op 12-11-1703 als zoon van Jacobus Thijssen en Antonia Joosten (zie Voormalig huis G547):

De gezinnen van Angela Peter Baltus met Antoni Verhees en met Antonius Jacob Cuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 18-10-1720 Asten 01-02-1750
Peter Janse Smits
Asten 27-08-1796
2 Maria Asten 25-12-1723 Kind Asten ±1740
3 Petrus Asten 24-02-1727 Ongehuwd Leende 18-06-1757
4 Antonius Asten 15-01-1730 Asten 18-05-1794
Johanna Paulus Wilbers
Asten 08-04-1808 zie Voormalig huis F319
5 Antonia* Asten 30-09-1732 Kind Asten ±1732
6 Antonia* Asten 25-08-1737 Asten 26-01-1766
Johannes Cornelis Peeters
Asten 24-10-1779 zie Voormalig huis F179

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voordat Angela Peter Baltis hertrouwt moet een staat en inventaris opgemaakt worden:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 252; 26-04-1731:
Engel Peter Baltis weduwe Antony Claessen Verhees maakt ten behoeve van haar vier onmondige kinderen een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen met Tony Jacobs.
Onroerende goederen: Huis, hof en aangelag in de Nagtegaal 2 lopense, ene zijde Paulus Geven, andere zijde erven Hendrik Canters; land het Haverlandt 1 lopense, ene zijde Aart Tielen, andere zijde Gevert van Doren; land de Cruysacker, ene zijde Henrick Paulus, andere zijde Engel Peter Baltis; land den Berkenacker 3 lopense, ene zijde Teys van Heughten, andere zijde Antony Fransen; land den Hoole 1 lopense, ene zijde Teys van Heughten, andere zijde Henrick Canters; groes het Staartveltje 3 lopense, ene zijde Geeff Paulus, andere zijde Simon Peeters; groes het Kerckeveltje 2 lopense, ene zijde Geeff Paulus, andere zijde Simon Peeters; groes het Aa-veltje 3 lopense, ene zijde Geeff Paulus, andere zijde de Aa; groes het Weyvelt 6 lopense, ene zijde Aart Tielen en anderen, andere zijde Willem Loomans.
Roerende goederen: Een bed en toebehoren, vier paar slaaplakens, twee kisten, een tafel, vijf stoelen, diverse ketels, potten en pannen, enige tobben, kuipen, tonnen, enig tin, enige landbouwwerktuigen, enige mannenkleren, vijf koeien, het paard, een hoge en een lage kar, 24 stokken bijen.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1761-1771 staat het op naam van Maria Peter Baltus als weduwe van Paulus Geeven met haar kinderen en van Antonius Jacob Cuypers als man van Angela Peter Baltus. Mathijs Paulus van Dijk, een zoon van Maria Peter Baltus is een bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 92 Dorp Bewoners nummer 92 Dorp
1761 Antoni Jacob Kuijpers en weduwe en kinderen Paulus Geeven Francis van den Eerenbeemt en Antoni Oudenhoven
1766 Antoni Jacob Kuijpers en weduwe en kinderen Paulus Geeven Mattijs Paulus van Dijk en Antoni Oudenhoven
1771 weduwe Paulus Geven en Antoni Kuijpers Mattijs Paulus van Dijk en Francis Disselblom

Antonius Jacob Cuypers woonde op de Nagtegaal (zie Voormalig huis F319) en is op 12-08-1775 te Asten overleden. Maria Peter Baltus is op 25-12-1775 te Asten overleden en in het huizenquohier van 1776 staat het huis op naam van de kinderen van Paulus Geeven:

Jaar Eigenaar nummer 92 Dorp Bewoners nummer 92 Dorp
1776 kinderen Paulus Geven Mattijs Paulus van Dijk, Francis Distelblom, Maria Uijttenhove en Willem Verhaseldonk

Bewoner is onder andere zoon Mathijs Paulus van Dijk, geboren te Asten op 06-11-1735 en op 06-09-1767 te Asten getrouwd met Maria Renier van Dijk, geboren te Helmond op 14-05-1729 als dochter van Reinerus van Dijck en Anna Willems.  

Het gezin van Mathijs Paulus van Dijk en Maria Renier van Dijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 01-08-1768 Kind Asten 28-07-1785

Mathijs Paulus van Dijk is te Asten op 24-09-1779 overleden en de kinderen van Paulus Geeven van Dijk verkopen hun deel aan Jan Willem Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 155 verso; 08-03-1780:
Peter en Martinus van Dijk, Eymert Martens getrouwd met Helena van Dijk, Geertruy van de Goor, weduwe Jan Paulus van Dijk mede voor haar vijf onmondige kinderen, Maria van Dijk weduwe Mattijs van Dijk mede voor haar kind, Paulus. Zij verkopen aan Jan Willem Coolen een camer of woning zijnde een keuken en camer, groot 7 gespan, met den hof in het Dorp ½ lopense gescheiden met de brandmuur van de weduwe Antoni Kuypers, ene zijde weduwe Antony Kuypers, andere zijde Francis van Hoek. Koopsom ƒ 181,-.

De andere bewoner Francis Distelblom is elders beschreven (zie Emmastraat 8).

Na het overlijden van Angela Peter Baltus op 25-10-1780 is het huis op naam gekomen van de kinderen van Cuypers en bovengenoemde Jan Willem Coolen.  Maria Renier van Dijk als weduwe van Mathijs Paulus van Dijk is een van de bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 92 Dorp Bewoners nummer 92 Dorp
1781 kinderen Antoni Kuijpers en Jan Coolen weduwe Mattijs van Dijk, weduwe Pieter Berkers en Francis Distelbloem

Jan Willem Coolen verkoopt zijn huis aan Wilbert Cornelissen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 30; 14-07-1783:
Jan Willem Coolen verkoopt aan Wilbert Cornelisse huis of camer met de hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Pieter Verberne, ene einde weduwe Francis van Hoek, andere einde Peter Smits. Verkoper aangekomen bij transport de dato 08-03-1780. Koopsom ƒ 280,-.

De uiteindelijke eigenaar naast Wilbert Cornelissen (zie Voormalig huis G554) wordt, dochter Helena Antoni Verhees, geboren te Asten op 18-10-1720 uit het eerste huwelijk van Maria Peter Baltus. Zij is te Asten op 01-02-1750 getrouwd met Peter Janse Smits, geboren te Asten op 30-01-1720 als zoon van Johannes Smets en Maria Janse (zie Busselseweg 9):

04

Het gezin van Helena Antoni Verhees en Peter Janse Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 16-11-1750 Asten 15-01-1797
Jacobus Petri Michiels
Asten 14-04-1830 zie Voormalig huis G613
2 Antonius Asten 28-05-1752 Asten 14-09-1788
Johanna Petri van Dyck
Asten 14-05-1822 zie Voormalig huis F319
3 Johanna Asten 14-11-1754 Asten 23-03-1783
Judocus Peters Driessen
Asten 20-01-1784 zie Voormalig huis F766
4 Jacoba Asten 21-07-1756 Kind Asten ±1756
5 Helena Asten 01-08-1757 Asten 08-07-1787
Wilbert Andreas Verheijen
Asten 05-01-1836 zie Brand 15
6 Johannes Asten 07-05-1760 Asten 14-05-1797
Catharina Antony Dirks
Asten 20-05-1813 zie Voormalig huis F1055
7 Franciscus Asten 14-08-1764 Asten <1810

Zij woonden op de Diesdonk (zie Voormalig huis F1055) en verhuurden het huis aan derden. Peter Janse Smits is op 02-06-1789 te Asten overleden en in 1796 krijgt Helena Verhees een vergoeding voor de gemaakte kosten in de oorlog tegen de Fransen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 110 verso; 30-06-1796:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Helena Verhees, weduwe Peter Smits ƒ 250,- à 4% sulx uyt kragte en vermogens resolutie van de representanten van het volk van Bataafsch Brabant de dato 10 mey 1796 en dienende tot betaling der oorlogskosten.

Die resolutie vinden we terug bij de 'Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795'1:

Helena Verhees is rond 1800 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van haar kinderen en van Wilbert Cornelis, die samen met Francis Distelbloem (zie Emmastraat 8) ook de bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 92 Dorp Bewoners nummer 92 Dorp
1798 kinderen Peeter Smits en Wilbert Cornelis Wilbert Cornelis en Francis Distelbloem
1803 kinderen Peter Smits en Wilbert Cornelis Wilbert Cornelis, Francis Distelbloem en weduwe Jacob Michiels

In 1808 worden de goederen verdeeld tussen de kinderen en kleinzoon Peter Joost Peters van Helena Verhees en komt een huis in bezit van Anna Maria Smits en een huis van Pieter Joost Peters:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 93 verso; 12-05-1808:
Jan Smits, Antony Smits, Anna Maria Smits, Wilbert Verheyen man van Helena Smits, Peter Joost Peters wiens moeder was wijlen Jenneke Smits. Kinderen en erven van Peter Smits en Helena Antony Verhees, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Anna Maria Smits een deel van een huis en erve in het Dorp 407 waarin zij, condividente, woont en ƒ 380,- te ontvangen van het 1e lot op naam van Jan Smits.
5e lot krijgt Pieter Joost Peters een deel van een huis en erve in het Dorp 408 waarin Francis Distelblom woont en ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot op naam van Jan Smits.

Dit betekent dat we nu spreken over drie huizen, waarvan vanaf 1783 een in bezit van Wilbert Cornelissen (zie Voormalig huis G554), vanaf 1808 een in bezit van Anna Maria Smits (zie hieronder) en vanaf 1808 een in bezit van Pieter Joost Peters (zie Emmastraat 8).

Dit deel komt in bezit van Anna Maria Smits, geboren te Asten op 16-11-1750 als dochter van Helena Antoni Verhees en Peter Janse Smits. Zij is op 15-01-1797 te Asten getrouwd met Jacobus Petri Michiels, geboren te Nederweert op 11-05-1745 als zoon van Petrus Michiels en Johanna Keupers. Hij is sinds 09-07-1795 weduwnaar van Engelina Arnoldi Thielen, geboren te Asten op 08-01-1745 als dochter van Arnoldus Aarts Tielen en Antonetta Paulus Hoefnagels, met wie hij op 31-10-1784 te Asten getrouwd was:

05

Het gezin van Jacobus Petri Michiels met Engelina Arnoldi Thielen en van Anna Maria Smits met Jacobus Petri Michiels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 16-11-1788 Kind Asten 22-03-1791

* tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

Zij woonden in een huis in de Driehoek (zie Voormalig huis G613) en verhuurden tot het overlijden van Jacobus Petri Michiels op 16-03-1802 te Asten het huis aan derden. Bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Anna Maria Smits:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 218 verso:
Anna Maria Smits, Peter Joost Peters bij deling 17-05-1808.
kinderen en kintskinderen bij versterf 1796.
Helena Antoni Verhees weduwe en 4 kinderen met 1 kintskint bij versterf 1789 van.
Peter Smits.
Nummer 92 huijs en hof ½ lopense.

Anna Maria Smits is op 14-04-1830 te Asten overleden  en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is te zien dat het huis is verkocht en op naam van de weduwe van Jacobus Davids

Kadaster 1811-1832; G552:
Huis en erf, groot 00 roede 60 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Jacobus Davids.

06

07

Het is vooralsnog niet duidelijk wie deze weduwe van Jacobus Davids is en er is zodoende geen duidelijke overgang naar een volgende bewoner van het huis. Op basis van de huizingnummers is het meest waarschijnlijk dat Leonardus Simonis, geboren te Asten op 13-05-1807 als zoon van Johannes Nicasi Simonis en Johanna Maria Tibouts (zie Voormalig huis G427), in het huis is komen wonen. Hij is als kleermaker op 21-04-1830 te Nederweert getrouwd met Mathea Sieben, geboren te Nederweert op 06-09-1805 als dochter van Joseph Sijben en Petronella van Hout. Mathea Sieben is op 21-12-1858 te Asten overleden en Leonardus Simonis is als postbode rond 1860 hertrouwd met Ida Nullens, geboren te Neeroeteren (B) op 13-09-1813. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869, woont met zijn tweede vrouw en kinderen in het huis met huizingnummer A98:

08

In 1868 vertrekt Leonardus Simonis naar de Torenstraat (zie Voormalig huis G611). Zijn inmiddels volwassen kinderen wonen elders in Asten. Volgens de kadastrale legger is het huis overgenomen door Johannes Wilhelmus Leenen, geboren te Asten op 02-07-1828 als zoon van Theodorus Leenen en Helena Maria van Dijk (zie ook Emmastraat 23). Hij is op 13-02-1857 te Asten getrouwd met Wilhelmina Seegers, geboren te Someren op 19-11-1825 als dochter van Francis Segers en Elisabeth Ceelen.

Wilhelmina Seegers is op 24-08-1861 te Asten overleden en Johannes Wilhelmus Leenen is te Vlierden op 09-11-1861 hertrouwd met Wilhelmina Koolen, geboren te Asten op 04-07-1830 als dochter van Antonie Koolen en Maria Eijsbouts (zie ook Voormalig huis B511 en B512). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A141:

09

Johannes Wilhelmus Leenen is op 08-06-1876 te Asten overleden en bij een verbouwing rond 1880 krijgt het huis kadasternummer G1525, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Wilhelmina Koolen woont ook over de periode 1879-1890 in het huis met dan huizingnummer A144. Inwonend is vanaf 1881 Wilhelmina van Heugten, geboren te Asten op 01-01-1834 als dochter van Laurens Van Heugten en Antonia Pluijm (zie Voormalig huis C10a). Zij is sinds 06-07-1880 weduwe van Johannis Lutters, geboren te Deurne op 18-12-1824 als zoon van Arnoldus Lutters en Geertruida Martens, met wie zij op 05-02-1866 te Asten getrouwd was. Zij verhuist rond 1883 naar een nog onbekend adres in de Wolfsberg, alwaar zij op 01-11-1884 overlijdt. 

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-11-1884 verkopen de kinderen van Johannes Lutters de huismeubelen:

Zoon Willem Leenen, geboren te Asten op 26-11-1862, diende bij het derde regiment veldartillerie in Delft en is volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-03-1898 ongeoorloofd afwezig. Hij wordt weer naar zijn garnizoen terug gebracht en heeft tot 1909 gediend. In 1886 is hij nog veroordeeld voor een jachtdelict gepleegd in Asten en is dus na die tijd in dienst getreden.

In 1909 keert hij als gepensioneerd militair terug in Asten als inwonend bij Martinus Verdonschot (zie Emmastraat 22).

 

Ook over de periodes 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Wilhelmina Koolen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A150 en A162:

10

Wilhelmina Koolen zet in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-09-1902 haar huis te koop en verhuist in 1904 naar A235 en is op 20-06-1905 te Asten overleden.

11

Het huis komt in handen van Jan Mathijs van Deursen, is rond die tijd opnieuw opgebouwd en krijgt kadasternummer G1954. Vanuit Someren komt in het huis wonen Jacob Wilhelm van Helden, geboren te Venraij op 26-05-1872 als zoon van Wilm van Helden en Petronella Jenneskens. Hij is als onderwijzer te Someren op 07-06-1904 getrouwd met Maria Anna Lammers, geboren te Someren op 08-10-1869 als dochter van Lambertus Lammers en Maria van Hoek. Volgens de Limburger koerier van 25-07-1898 slaagt hij voor de hoofdakte en is hij tevens directeur van de Gymnastiekvereniging:

Bij deurnewiki lezen we het volgende over hem:

Jacob Wilhelmus van Helden werd in 1891 als hulponderwijzer te Liessel aangesteld en in 1894 werd hij te Asten benoemd. Op 1 juli 1919 keerde Van Helden als hoofd der school terug naar Liessel. In zijn toelichting op de voordrachtslijst van de districtsschoolopziener, merkte burgemeester Van Beek op: De Heer Van Helden, oud 46 jaar, is U allen bekend, over hem behoeft niet veel gezegd te worden. Zijne antecedenten als onderwijzer spreken luid voor hem.

12 13

Linksboven een foto van Jacob Wilhelm van Helden en rechts een artikel uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-10-1903 over zijn landbouwcursussen.

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A19 (zie Koningsplein 4) en in het huis komt wonen eigenaar Johannes van Deursen, geboren te Asten op 24-04-1862 als zoon van Laurentius Mathijs van Deursen en Hendrina Hoefnagels (zie Voormalig huis G1147). Hij is als timmerman op 26-04-1901 te Asten getrouwd met Hendrina Arnoldina Maria Kuijpers, geboren te Deurne op 02-08-1868 als dochter van Jan Kuijpers en Petronella Nooijen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A172:

14

Rond 1911 wordt het huis huis door vereniging en verbouwing gecombineerd met een werkplaats en een huis gelegen aan de toenmalige Fabriekstraat (zie Voormalig huis G547), zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Rond 1917 wordt deze verbinding met de Fabriekstraat weer opgeheven en krijgt het huis met de werkplaats kadasternummer G2159, zoals de kadasterkaart geheel rechts toont.

 

Ook over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen zij met een nicht uit Geldrop in het huis met huizingnummer A202, ook bekend staand als Emmastraat 4:

15

16

Hendrina Arnoldina Maria Kuijpers is op 22-12-1938 te Asten overleden en Johannes van Deursen verhuist via de Logtenstraat 3b en de Molenstraat 21 uiteindelijk naar Logtenstraat 3d en is op 26-10-1943 te Asten overleden. Het huis is in de tussentijd verkocht aan Wilhelmus Bekx, geboren te Asten op 20-11-1899 als zoon van Arnoldus Maria Bekx en Wilhelmina Ceelen (zie Emmastraat 50). Hij is op 18-11-1935 te Someren getrouwd met Antonia Maria van Meijl, geboren op 16-01-1908 te Someren als dochter van Theodorus van Meijl en Francisca Cornelia van Diepen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Emmastraat 4:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-03-1938 de geboorte van zoon Theodorus en in het Peelbelang van 10-02-1945 vraagt Willem Bekx om een dienstbode:

18 19

Een foto uit het eind van de jaren dertig met het hoge huis de winkel van Willem Bekx en rechts daarvan nog juist een stukje van het huis van smid Jan van Bussel. Links van de winkel achtereenvolgens mutsenplooister Anna Maria Reijnders, kleermaker Jan Stevens, familie Lorant, kapper Gerard Keessen en de woning van Frits Michielsen, later in gebruik van de autobusonderneming van Willem van Asten.

20

Antonia Maria van Meijel is op 15-11-1980 te Asten overleden en Wilhelmus Bekx is te Asten op 30-09-1983 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21 22

Met een streetview van 2015 is het uit rond 1900 daterende huis met als huidig adres Emmastraat 6 nog te herkennen, met name aan de raampartijen.

23

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Peter Jan Baltus Asten ±1649 Peter Jan Baltus Asten ±1649
1720 weduwe Peter Jan Baltus Asten 15-03-1651 weduwe Peter Jan Baltus Asten 15-03-1651
1729 kinderen Peter Jan Baltus Asten 19-07-1686 kinderen Peter Jan Baltus Asten 19-07-1686
Dorp huis 92
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Heijlke, Engel, Marij Peter Baltus Asten 19-07-1686 Marcelis Janssen en Marcelis vsn Bussel
1741 Heijlke, Engel, Marij Peter Baltus Asten 19-07-1686 Antoni Loomans en Heijlke Baltus
1746 Heijlke, Engel, Marij Peter Baltus Asten 19-07-1686 Jan Souve en Heijlke Baltus
1751 Engel en Marij Peter Baltus Asten 24-01-1698 Tomas en Antoni Oudenhoven
1756 Engel en Marij Peter Baltus Asten 24-01-1698 Antoni Meulendijk en Antoni Oudenhove
1761 Antoni Kuijpers en weduwe Paul Geeven Asten 12-11-1703 Frans van den Eerenbeemt en Antoni Oudenhoven
1766 Antoni Kuijpers en weduwe Paul Geeven Asten 12-11-1703 Mattijs Paulus van Dijk en Antoni Oudenhoven
1771 weduwe Paul Geven en Antoni Kuijpers Asten 28-10-1693 Mattijs Paulus van Dijk en Frans Disselblom
1776 kinderen Paulus Geven Asten 24-07-1719 Mattijs Paulus van Dijk en Frans Distelblom
1781 kinderen Antoni Kuijpers en Jan Coolen Asten 18-10-1720 wed Mattijs van Dijk en weduwe Pieter Berkers
1798 kinderen Peter Smits en Wilbert Cornelis Asten 16-11-1750 Wilbert Cornelis en Francis Distelbloem
1803 kinderen Peter Smits en Wilbert Cornelis Asten 16-11-1750 Wilbert Cornelis en Francis Distelbloem
Kadasternummer G552
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G552 1832 Leonardus Simonis Asten 13-05-1807
Emmastraat 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1830 Anna Maria Smits Asten 16-11-1750 weduwe Michiels 14-04-1830
1830-1859 Leonardus Simonis Asten 13-05-1807 Mathea Sieben Nederweert 06-09-1805 21-12-1858
A98 1859-1868 Leonardus Simonis Asten 13-05-1807 met kinderen naar Helmond
A98 1868-1869 Johannes Wilhelmus Leenen Asten 02-07-1828 Wilhelmina Koolen Asten 16-08-1830
A141 1869-1879 Johannes Wilhelmus Leenen Asten 02-07-1828 Wilhelmina Koolen Asten 16-08-1830 08-06-1876
A144 1879-1890 Wilhelmina Koolen Asten 16-08-1830 weduwe Leenen
A150 1890-1900 Wilhelmina Koolen Asten 16-08-1830 weduwe Leenen
A162 1900-1904 Wilhelmina Koolen Asten 16-08-1830 weduwe Leenen naar A235
A162 1904-1910 Jacobus Wilm van Helden Venraij 26-05-1872 Maria Anna Lammers Someren 08-10-1869 naar A19
A172 1910-1920 Johannes van Deursen Asten 24-04-1862 Hendrina Kuijpers Deurne 02-05-1868
A202 1920-1930 Johannes van Deursen Asten 24-04-1862 Hendrina Kuijpers Deurne 02-05-1868
4 1930-1938 Johannes van Deursen Asten 24-04-1862 Hendrina Kuijpers Deurne 02-05-1868 22-12-1938
4 1938 Wilhelmus Bekx Asten 20-11-1899 Antonia van Meijel Someren 16-01-1908
Referenties
  1. ^Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?objectsearch=asten&coll=boeken&identifier=dpo:7113:mpeg21:0470)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 april 2024, 11:52:06

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen