logo

max of neo


Emmastraat 8

Dit huis is afgesplitst van een ander huis (zie Emmastraat 6) en is in eigendom van Peter Joost Peters, geboren te Asten op 14-01-1784 als zoon van Judocus Peters Marcelisse en Johanna Peter Smits. Hij is als kleermaker op 20-05-1810 te Bakel getrouwd met Maria Hendrik Kuypers, geboren te Bakel op 02-02-1772 als dochter van Henricus Laurens Kuypers en Catharina Wilhelmi Biemans. Het gezin van Peter Joost Peters en Maria Hendrik Kuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Justinus Bakel 07-01-1812 Ongehuwd Bakel 27-09-1844
2 Henricus Bakel 19-09-1813 Kind Bakel 05-12-1814
3 Henricus Bakel 08-06-1815 Kind Bakel 28-06-1815

Peter Joost Peters is op 07-03-1846 te Bakel overleden en Maria Hendrik Kuypers is op 15-11-1847 te Bakel overleden. In het notarieel archief van 1825 verkoopt Peter Joost Peters het huis aan Willem Verdonschot:

Notarieel Archief 48-76 Asten 07-04-1825:
Peeter Joost Peeters kleedermaker te Bakel, verkoopt aan Willem Verdonschot een huisje en hof, groot 4 roede voor f 200,-, ene zijde Annamarie Smits, andere zijde Lucas van de Loo.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Willem Verdonschot:

Kadaster 1811-1832; G551:
Huis en erf, groot 01 roede 05 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Willem Verdonschot.
Opmerking: zie G554 is mogelijk het oude huis.

01

02

Wilhelmus Dirk Verdonschot is geboren te Asten op 25-09-1774 als zoon van Theodorus Johannes Verdonschot en Anna Maria Willem Kels. Hij is op 27-01-1799 te Asten getrouwd met Hendrina Hendrik Timmermans, geboren te Asten op 15-07-1773 als dochter van Hendrik Dirk Timmermans en Maria Lammers Verheijen. Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en Hendrina Hendrik Timmermans is op 02-03-1837 te Asten overleden en Wilhelmus Dirk Verdonschot is op 27-12-1838 te Asten overleden.

Volgens de kadastrale legger verkoopt zijn erfgenaam Johannes Verdonschot het huis rond 1850 aan Joannes Reijnders, geboren te Asten op 27-12-1818 als zoon van Piet Rijnders en Anna Verleijsdonk. Hij is op 16-11-1850 te Asten getrouwd met Geertruijda van de Mortel, geboren op 14-01-1816 te Vlierden als dochter van Hendrik van de Mortel en Maria Roijakkers.

03

Ook over de periodes 1869-1879, 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A142, A145 en A151:

04

Joannes Reijnders is op 19-12-1893 te Asten overleden en dochter Anna Maria Reijnders, geboren te Asten op 25-03-1854, komt in het huis wonen. Zij is op 25-04-1890 te Asten getrouwd met dagloner Martinus Smits, geboren te Vlierden op 03-04-1849 als zoon van Willem Smits en Petronella van Bussel. Zij wonen ook over de periodes 1900-1910, hun inwonende moeder Geertruijda van de Mortel is op 27-06-1902 overleden, 1910-1920 en 1920-1930 in het huis met respectievelijk huizingnummer A163, A173 en A203, ook bekend staand als Emmastraat 6:

05

Hieronder een foto met rechts het huis van Martinus Smits en Anna Maria Reijnders:

Ook in de periode 1930-1938 wonen Martinus Smits en Anna Maria Reijnders in het huis aan de Emmastraat 6:

06

Zij verhuizen in 1940 naar Kerkstraat 1 en Martinus Smits is op 29-03-1940 te Asten overleden en Anna Maria Reijnders is op 30-03-1945 te Asten overleden. In het huis komt wonen Johannes Mathijs Vannisselroij, geboren te Helden op 20-08-1907 als zoon van Gerardus Vannisselroij en Beatrix Jeucken. Hij is op 06-06-1933 te Haelen getrouwd met Maria Waeijen, geboren op 07-10-1906 te Haelen als dochter van Hendrik Hubert Waeijen en Maria Margaretha Baets. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1936 wonen zij op de Emmastraat 6:

07

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-02-1942 de geboorte van dochter Beatrix en in het Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meijerij, Peel en Kempenland van 16-09-1942 de vestiging van een kapperszaak bij de Kamer van Koophandel:

08 09

Maria Waeijen is op 10-07-1973 te Geldrop overleden en Jan Mathijs Vannisselroy is op 17-12-1991 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

10

11 12

Hieronder een foto uit 1955 van de kapperszaak van Jan Mathijs Vannisselroy:

12b

Later kwam de bloemist Johannes van Bussel hier te wonen en ongeveer op de plaats van dit huis staat nu een uit 1940 daterend huis in gebruik als Chinees restaurant met als huidig adres Emmastraat 8.

Linksonder een foto uit 1975 met de toenmalige drogisterij Hulshof en rechtsonder een streetview:

12a 13

Overzicht Bewoners

Kadasternummer G551
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G551 1832 Willem Verdonschot Asten 25-09-1774
Emmastraat 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1825 Peter Joost Peters Asten 14-01-1784 Maria H Kuijpers Bakel 02-02-1772 naar Bakel
1825-1838 Willem Verdonschot Asten 25-09-1774 Henrica Timmermans Asten 15-07-1773 27-12-1838
1838-1859 onbewoond of opnieuw opgebouwd
A99a 1859-1869 Jan Reijnders Asten 27-12-1818 Geertruij vd Mortel Vlierden 14-01-1816
A142 1869-1879 Jan Reijnders Asten 27-12-1818 Geertruij vd Mortel Vlierden 14-01-1816
A145 1879-1890 Jan Reijnders Asten 27-12-1818 Geertruij vd Mortel Vlierden 14-01-1816
A151 1890-1893 Jan Reijnders Asten 27-12-1818 Geertruij vd Mortel Vlierden 14-01-1816 19-12-1893
A151 1893-1900 Martinus Smits Vlierden 03-04-1849 Anna Maria Reijnders Asten 25-03-1854
A163 1900-1910 Martinus Smits Vlierden 03-04-1849 Anna Maria Reijnders Asten 25-03-1854
A173 1910-1920 Martinus Smits Vlierden 03-04-1849 Anna Maria Reijnders Asten 25-03-1854
A203 1920-1930 Martinus Smits Vlierden 03-04-1849 Anna Maria Reijnders Asten 25-03-1854
6 1930-1940 Martinus Smits Vlierden 03-04-1849 Anna Maria Reijnders Asten 25-03-1854 Kerkstraat 1
6 1940 Jan M Vannisselroy Helden 20-08-1907 Maria Waeijen Haelen 07-10-1906

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 maart 2020, 10:58:24

XS
SM
MD
LG
XL

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren: gesloten wegen corona.
Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren: gesloten wegens corona.

Printen