logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G399

Het betreffende huis is in bezit van de familie Ceelen en van de familie Smits, die hier worden besproken:

Hanrick Jan Selen van Bussel is geboren rond 1590 als zoon van Jan Selen van Bussel en Jennen. Hij is rond 1613 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten ±1614
2 Jan (de oude) Asten ±1616 Asten ±1640
Jenneken Jansen
Asten 18-11-1675
3 Goort Asten ±1618 Ongehuwd Asten 24-03-1695
4 Jenneke Asten ±1621 Asten 14-02-1643
Marten Laurenssen
Asten 29-01-1662
Daniel Jansen van Bree
Asten 10-01-1684
5 Jan (de jonge) Asten ±1624 Asten ±1648
Marie Fransen Voermans
Asten 17-05-1703

Hanrick Jan Selen van Bussel verkoopt mede namens zijn kinderen een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 97; 06-09-1640:
Hanrick, zoon wijlen Jan Selen van Bussel mede namens zijn onmondige kinderen Goort en Jenneken en Jan, zoon Hanrick meerderjarig en zich ook fort en sterck maeckende voor zijn onmondige broer en zuster. Zij verkopen aan Adriaentien weduwe Gijsbert Janssen van Baexen en haar kinderen een cijns van ƒ 100,- à 6%. Onderpand een beemd int Lielder 4 lopense naast Meester Mathijs van den Hove. Belast met 35 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten en nog de gerechticheyt in seker besponden ontrent 13 stuiver per jaar; land tusschen de Wolsberch en het Dorp 1 lopense 42 roede naast Peter Janssen. Hiermede is een andere rente gecasseert die verkoper betaald uit zijn goederen te Deurne aan de koopster. Marge: Josina van Boxtel, weduwe Johan van den Berge, is door Jan Hendricx den ouden voldaan van deze cijns de dato 09-02-1669.

Hanrick Jan Selen van Bussel is rond 1650 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis in handen komt van zijn jongste zoon Jan:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 115 verso; 07-11-1652:
Marten Vreynssen getrouwd met Jenneken, dochter Hendrick Jan Selen, Jan en Goort, zonen Hendrick Jan Selen, Jan, hun broeder met zijn gecoren momboir. Zij verdelen hun goederen:
1e lot krijgt Jan Hendrick Jan Selen (de jonge) het voorste deel van het huis, met de zolder en halve hofstad in de Bergen naast Peter Joannes, ene zijde Peter Jan Aertssen, andere zijde Marten Vreynssen, ene einde Jan Somers, andere einde de straat; land de Haubraeckxacker op de Loverbosch naast Dries Lomans; land het Langackerken op de Loverbosch naast de erven Gerit Doenssen; land Geldenscampken int Lielder naast Joost Roefs; land int Lielder naast Marten Vreynssen; land bij de Molen daarvan 1⁄4e deel van Michiel van Hoorenbeecknaast Jan Anthonis Mennen; groes de helft van de Michielsdries affwaerts naast Peter Janssen; de helft van Frenskensveldekens westwaarts naast Huybert Michiel Colen; groes het Heerkerisveltien int Weyvelt waervan eenen wech daer doorgaende niet en sal gemeten worden tien voeten breet, naast de erven Marcelis Jacobs.
2e lot krijgt Marten Vreynssen het achterste deel van het huis de helft zonder de zolder, hiervoor krijgt dit lot ƒ 5,- en de halve hofstad oostwaarts, ene zijde het 1e lot, ander zijde en einde de weg, ene einde Jan Zomers; de helft van de Grootenacker naast Dries Thomas; het Heerkeriskampken int Lielder naast Jenneken Daendels; land het tweede deel in de Grootenkamp oostwaarts naast Jan Zomers; een deel van de Michielsacker ontrent de Molen naast Jan Anthonis Mennen; het achterste deel van Franskensveltiens oostwaarts naast Huybert Michiel Colen; groes de helft van de Michielsdries westwaarts naast Jan Zomers; 1⁄4e deel van de Michielsacker oostwaarts naast Jan Anthonis Mennen.
3e lot krijgt Goort Hendricx de schuur en de depedentien van dien; de helft van de Grootenacker noordwaarts naast de erven Marcelis Jacobs; de Willichacker naast de erven Jan Swagers; 1⁄4e deel in de Grootencamp int Lielder oostwaarts naast Marten Vreynssen; het middelste deel van het Weyvelt naast Jan Zomers; een halve beemd in de Stegen naast Dries Thomas; groes in de Haeseldonck naast Peter Janssen; land 1⁄4e deel van de Michielsacker noordwaarts naast Jan Anthonis Mennen.
4e lot krijgt Jan Hendricx den oudsten zoon de schop in den Berch te ruimen; land de Maesacker naast Goossen Michielssen; een hoekakkertje int Loverbosch naast Jan Tonis; het voorste deel int Eeussel naast Meester Wolphaert Ideleth; het voorste deel in de Grootencamp noordwaarts naast Jenneken Daendels; de helft van de Stegensebeempt naast de erven Jan van Meyl; land aen Voordeldonck naast Jan Goorts; land den Enneken Schepersacker in de Loverbosch naast Peeter Janssen; land d'oude hofstad in de Wolsberch naast Goort Philipsse cum suis; groes in de Haeseldonck naast de weduwe Lijn Nelen; het Deursensackerken in de Loverbosch naast de erven Marcelis Jacobs; 1⁄4e deel in de Michielsacker naer de Molen 1 lopense naast Jan Anthonis Mennen.

Zoon Jan Hendrick Ceelen de jonge is geboren te Asten rond 1622 en rond 1648 te Asten getrouwd met Marie Fransen Voermans, geboren rond 1628 als dochter van Frans Willem Voermans (zie ook Julianastraat 2):

Het gezin van Jan Hendrick Ceelen de jonge  en Marie Fransen Voermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heylweg Asten 14-03-1649 Kind Asten ±1649
2 Anna Asten 04-02-1655 Asten 20-10-1681
Theodorus Thijssen
Asten 29-11-1693 *
3 Godefrida Deurne ±1658 Asten 04-03-1680
Aelbert Jansen Loomans
Asten 31-05-1699
Matijs Willem van Gerwen
Asten 11-07-1714 zie Voormalig huis G384 en G385
**
4 Maria Asten 10-03-1661 Asten 23-11-1687
Peter Jan Smets van Someren
Asten 04-05-1750 dochter Maria
zie Voormalig huis G415
5 Henricus Asten 12-03-1664 Ongehuwd <1704 soldaat
6 Francisca Asten ±1670 Asten 02-02-1698
Philips Peters van de Waersenbergh
Asten 25-03-1716

* dochter Judoca, geboren te Asten op 26-04-1682 is op 07-10-1704 te Asten getrouwd met Johannes Overhof
** dochter Maria, geboren te Asten op 27-05-1687 is op 17-05-1711 te Asten getrouwd met Philippus Hendricks (zie ook Voormalig huis G440)

Jan Hendrick Ceelen de jonge ruilt met zijn zwager Marten Laurensen land en wordt volledig eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 21 verso; 25-07-1654:
Jan Hendrick Jan Selen de jonge geeft bij erfwisseling over aan Marten Vreyns Dielis de helft van Frenskens veldekens westwaarts int Lielder, de helft is 2 lopense naast Huybert Michiel Colen; 1⁄4e deel van den akker bij de Molen gekomen van Michiel van Horenbeeck naast Jan Anthonis Mennen.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 21 verso; 25-07-1654:
Marten Vreyns Dielis getrouwd met Jenneken geeft bij erfwisseling over aan Jan Hendrick Jan Selen de jonge de achterste helft van het huis zonder de zolder en de plaats, ene zijde de ontvanger, andere zijde en einde de weg, ene einde Jan Somers; eeuwselveld int Lielder 2 1⁄2 lopense naast Willem de Weever en Joost Daniels.

Broer Goort van Jan Hendrick Ceelen de jonge verkoopt zijn schuur, maar laat de put en de overn aan Jan Hendrick Ceelen de jonge:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 27; 09-12-1654:
Goyaert Hendrick Selen verkoopt aan Willem Peeters een schuur en aangelag in het Dorp 1 1⁄2 lopense met uitzondering van de put en oven en de plaats waarop deze staan 4 roede. Competerende de put, oven en ondergrond aan Jan Hendrick Selen, broeder van de verkoper. Koopsom ƒ 250,- à 6%. De koper stelt als onderpand de schuur en aangelag, hooiwas in de Haseldonck 7 copse naast Goort Peeters; land in de Looverbos 2 lopense naast Dries Thomas; groes int Lielder 2 lopense naast Dries Thomas.

Namens zijn vrouw verkoopt Jan Hendrick Ceelen de jonge een stuk land aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 35 verso; 25-09-1655:
Jan Hendrick Selen getrouwd met Maria, dochter Frans Willem Voermans, Dirck Peeters en Goort Goorts als momboiren van Peerken, onmondige dochter van Frans Willem Voermans en Goortien, dochter Tielen van Ruth. Zij verkopen aan Peeter Wilborts van Bussel de helft van land aen den Dijck geheel 2 1⁄2 lopense naast Jan Teunis. Zoals het de verkopers is aangekomen van de erven Hendrick Isbouts van Bussel bij versterf. 

 Jan Hendrick Ceelen de jonge verkoopt met zijn broersen zwager een heiveld:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 45 verso; 01-03-1656:
Goort en Jan de jonge, zonen Hendrick Jan Selen mede voor Jan Hendrix den ouden, hun broeder en voor Marten Vreynsen, hun zwager. Zij verkopen aan Willem Dielis Selen een heiveld op de Leensel naast Teunis Teunis van de Vorst. 

Jan Hendrick Ceelen de jonge woont een tijd in Deurne, getuige de onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 85 folio 16; 24-02-1656:
Jan Hendrix, te Deurne, geeft in huur aan Frans Jacobs huis, hof, hofstad en aangelag in de Wolsberch; land aen de Loverbosch 27 roede, nu in gebruik bij Hendrick Jansen; twee halve groesbeemdjes in de Haseldonck. Huurtermijn 2 jaar. Huurprijs ƒ 18,- per jaar. De huurder zal gehouden zijn tot het opbouwen van het voorschreven huis, twee karren hout op te halen in de Dol.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 47 verso; 29-03-1656:
Jan Hendrix, te Deursen, verkoopt aan Marten Laurensen, zijn zwager, te Liessel land ontrent de Wintmolen in een meerdere akker 1 lopense. 

Jan Hendrick Ceelen de jonge koopt een stuk land van zijn broer:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 82; 23-11-1657:
Goyerd Hendrix verkoopt aan Jan Hendrix de jonge, zijn broeder land en groes int Lielder 2 lopense 1 copse naast Jan Somers.

Jan Hendrick Ceelen de jonge beleent land van zijn zus Jenneken en verkoopt aan haar een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 78 folïo 107 verso; 09-12-1659:
Jenneken, weduwe Marten Vreynsen, geeft in belening aan Jan Hendrick Celen de jonge, haar broeder land int Lielder 2 lopense 1 copse naast Jan Somers. Te lossen me: ƒ 150,-. Jan Hendrick Selen de jonge verkoopt aan Jenneken, weduwe Marten Vreynsen, groes int Lielder 1 copse naast de koper/

Jan Hendrick Ceelen de jonge koopt van zijn broer Jan Hendrick Ceelen de oude land en groes in het Liender en op de Hazeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 54 verso; 10-04-1667:
Jan Hendricx den ouden verkoopt aan Goort en Jan, zijn broeders land en groes int Liender samen 2 1⁄2 lopense naast Meester Wolphert Ideleth. Hij verkoopt aan Jan Hendricx de jonge groes int Liender 1 1⁄2 lopense naast Aert Dielis. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 96; 08-11-1668:
Jan Hendricx den ouden verkoopt aan zijn broeder, Jan Hendricx de jonge groes in de Haeseldonck naast Frans Philipsen. Belast met 10 stuiver 2 oort per jaar aan het boek van Asten. Koopsom ƒ 87,50 en 50e penning ƒ 1,75.  

Broer Goort woont in bij Jan Hendrick Ceelen de jonge en laat zijn broer Hendrick zijn goederen gebruiken:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 33 verso; 06-10-1677:
Ten opzichte van schepenen en secretaris heeft Goort Hendrick Ceelen, inwonende bij zijn broer Jan Hendrick Ceelen, verklaart dat Hendrick, zijn broeder, Goorts goederen zal gebruiken zonder daarvan enige rekening, bewijs, of reliqua af te hoeven leggen. Marge: 29-11-1694 Goort Hendrick Ceelen is voldaan en stemt toe in cassatie.

Na het overlijden van zijn broer Jan Hendrick Ceelen de oude, is Jan Hendrick Ceelen de jonge voogd over diens kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 240; 15-12-1677:
Jan Hendrick Ceelen de jonge en Jan Hendricx van Helmont worden beëdigd als  momboiren over de onmondige kinderen van Jan Hendrick Ceelen den ouden en Jenneken Jansen.

Jan Hendrick Ceelen de jonge staat borg voopr zijn schoonzoon Aelbert Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 145; 11-04-1682:
Peter Jan Baltus Philipsen last hebbende van Willemyntie en Anna, zijn zusters, verpacht aan Aelbert Jan Anthonis Lomans huis, land en groes te Ostaden 26 lopense. Huurtermijn 4 jaar. Huurprijs groespacht ƒ 30,- per jaar en roggepacht 30 vat per jaar. Borgen zijn Jan Hendrick Ceelen en Jan Anthonis Lomans.

Jan Hendrick Ceelen de jonge was schepen van Asten en borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 115; 01-12-1688:
Wij, Everard de Doerne, Heer van Asten; Hendrick Canters, Antony Josephs, Marcelis Martens, Huybert Jan Tielen, Jan Hendrick Ceelen, Gijsbert Hendricx en Frans Matijssen de Groot schepenen; Daendel Antonis Lomans, Willem Leenders van Heughten, Philips Dircx, Marten Tonis vier geswooren mannen; Jan Dircx en Marcellus Martens kerkmeesters; Jacob van de Cruys en Jan Swagers Heilige Geestmeesters; Frans Hoefnagels en Goort Verbernen borgemeesters. Samen het Corpus van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 1; 22-01-1691:
Jan Hendrick Ceelen en Jan Hendrick Canters, borgemeesters, zijn schuldig aan Matijs van Hove, coopman, te Eyndhoven ƒ 600,- à 4 1⁄2%.

Zus Jenneke van Jan Hendrick Ceelen de jonge verkoopt een stuk land in het Liender aan hem:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 42 verso; 09-02-1697:
Jenneke Hendrick Jan Ceelen, weduwe Daendel Janssen van Breey geassisteerd met Laurens Martens, haar zoon en Laurens Jansen, haar zwager, mede voor Anneke Custers verkoopt aan Jan Hendrick Ceelen, haar broeder land het Liender 5 copse naast Jan Jan Doll en de kinderen Jan Somers. Gekomen van Goort Hendricx. Koopsom ƒ 70,-

Jan Hendrick Ceelen de jonge leent geld aan zijn schoonzoon:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 13 verso; 17-05-1700:
Mathijs Willems getrouwd met Goortie, dochter Jan Hendrick Ceelen is schuldig aan Jan Hendrick Ceelen, zijn schoonvader ƒ 200,- à 4%. 

Als Jan Hendrick Ceelen de jonge ziek wordt, maakt hij samen met zijn vrouw een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 139; 26-04-1703:
Jan Hendrick Ceelen de jonge getrouwd met Maria Fransen, in den Hemel in het Dorp. Jan ziek, Maria cloeck en gesont. Zij testeren onder ander:
Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij willen dat hun kinderen en Josyntie, dochter Dirck Matijssen en Anneken, hun dochter na hun beider dood alle goederen gelijkelijk zullen delen. Met dien verstande dat als Josyntie, hun kindskind, komt te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dat dan haar deel zal devolveren op de zijde waarvan het gekomen is. Goortie, hun dochter getrouwd met Matijs van Gerwen zal haar deel, haar leven lang genieten ter tochte, het eigendom blijft echter aan de kinderen uit haar  eerste huwelijk met Aelbert Jan Lomans.

Jan Hendrick Ceelen de jonge, ook van Bussel genaamd, is op 17-05-1703 te Asten overleden en als hun zoon Hendrick als soldaat komt te overlijden, sturen ze Johan Sauvé op pad om zijn soldij te innen:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 152 verso; 09-02-1704:
Maria, weduwe Jan Hendricx van Bussel, Peeter van Someren getrouwd met Maria, dochter Jan Hendricx van Bussel, Goortie, dochter Jan Hendricx van Bussel, weduwe Aelbert Lomans waarbij vier kinderen nu getrouwd met Matijs Willems, Philips van den Warrenborgh getrouwd met Francyntie, dochter Jan Hendricx van Bussel, Dirck Mathijssen getrouwd geweest met Anna, dochter Jan Hendricx van Bussel. Anna is overleden nalatende een dochter met name Josyna. Alzo moeder en zusters van wijlen Hendrick Jansen van Bussel, gewezen soldaat, in dienst van de geoctroyeerde Westindische compagnie, te Amsterdam. Zij geven procuratie aan Johan Sauve om namens hen zich te vervoegen te Amsterdam en daar te ontvangen soodanige somme van penningen als Hendrick soude te goede comen, een en ander volgens bijgaande memorie.

Marie Fransen Voermans is als Maria Jansen van Bussel op 03-03-1707 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Jan Hendrick Ceelen de jonge en Marie Fransen Voermans:

Daarna wordt de erfenis verdeeld en dochter Francisca krijgt dit huis in de buurt van de Hemel, zoals dit deel van de Emmastraat vroeger genoemd werd en de kinderen van Aelbert Jansen loomans krijgen het oude huis (zie Voormalig huis G384 en G385).

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 68; 10-01-1708:
Antonis Lomans als momboir over de vier onmondige kinderen van wijlen Aelbert Loomans en Goortie Jan Hendrick Ceelen nu getrouwd met Matijs Willems; Peeter van Someren getrouwd met wijlen Maria Jan Hendrick Ceelen; Philips van den Warenburgh getrouwd met Francyntie Jan Hendrick Ceelen; Jan Overhof getrouwd met Josyntie, dochter Dirck Mathijssen verweckt bij Anneke Jan Hendrick Ceelen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Jan Hendrick Ceelen en Maria Fransen Voermans.
1e lot krijgen de onmondige kinderen Aelbert Loomans het oude huis en hof, genaamd 'den Hemel' in het Dorp 4 roede, ene zijde Jan Verbeeck, andere zijde en einden de straten. De put samen te gebruiken en zoveel plaats rond het huis om een leer gevoeglijk te kunnen zetten. Waarde ƒ 500,-. Land en groes samen 12 lopense. Belast met 1 vat rogge per jaar met meer andere, aan de Kerk van Asten; 4 penningen per jaar met meer anderen, 2 stuiver 8 penningen per jaar met meer anderen, 3 gulden 8 penningen per jaar met meer anderen, samen ƒ 1-5-7 per jaar; 2 hoender per jaar met meer anderen ƒ 0-6-12 per jaar; ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen; 1 vat en 2 kannen rogge per jaar aan Oldenzee ƒ 1-3-6 per jaar; ƒ 5-05-0 per jaar aan het Clooster van Ommel; ƒ 1-19-0 per jaar aan rentmeester des Tombes. Totaal ƒ 11-10-5 per jaar, welke som gekort moet worden op de ƒ 500,- à 4½% door de onmondigen te vergelden beloopt ƒ 250-0-12 en welke som met de erfgenamen geliquideert moet worden.
2e lot krijgt Peeter van Someren ƒ 300,- in geld te weten ƒ 200,- ten laste van de kinderen Joost Jelis van Heughten en ƒ 120,- ingetrokken en genoten; land en groes 9 lopense.
3e lot krijgt Philips van den Warenborgh het nieuw huiske, met het klein huiske en het aangelag in den Hemel, in het Dorp 3 copse, ene zijde Antonis Peeters, andere zijde het 1e lot. Waarde ƒ 400,-. Belast met 2 hoender per jaar cijns aan de Vrouwe van Asten; land en groes 6 lopense.
4e lot krijgt Jan Overhof den Bergh achter het seecker huis met timmeringe ½ lopense met ƒ 320,- tot timmerplaats, ene zijde Marcelis Antonis, andere zijde de delers; land en groes 6 lopense.

Dochter Francisca Jan Hendrik Ceelen van Bussel is geboren te Asten rond 1675 en op 02-02-1698 te Asten getrouwd met Philips Peters van de Warsenbergh, geboren te Asten op 31-10-1666 als zoon van Peeter Willems van Waersenbergh en Elske Antonis Philipsen (zie Voormalig huis G390). Francisca Jan Hendrik Ceelen van Bussel is te Asten op 25-03-1716 overleden en Philips Peters van de Warsenbergh is op 21-01-1720 te Lierop hertrouwd met Gertruda Goort Duyssen, geboren te Lierop op 26-06-1672 als dochter van Godefridus Arnoldus Duyssen en Anna Fransen.

01

De gezinnen van Philips Peters van de Warsenbergh met Francisca Jan Hendrik Ceelen van Bussel en met Gertruda Goort Duyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 05-09-1698 Kind Asten 27-05-1709
2 Anna Asten 05-02-1700 Asten 23-11-1727
Arnoldus Janssen Smits
Asten 04-07-1777 zie Voormalig huis C1347
3 Henricus Asten 04-05-1701 Budel 24-06-1736
Catharina Joannes Iven
Budel 07-01-1748
Maria Adriaen Swartens
Budel 01-08-1749
Helena Beumers
Stramproy 11-07-1758
4 Johannes Asten 26-07-1703 Kind Asten ±1703
5 Johanna Maria Asten 31-08-1705 Kind Asten ±1708
6 Johanna Asten 11-09-1708 Valkenswaard 21-02-1740
Hubertus Smulders
Valkenswaard 22-08-1747
7 Petronilla Asten 22-11-1711 Asten 18-09-1740
Peter Andriessen van Bussel
Asten 07-03-1765 zie Stegen 58
8 Maria Asten 11-03-1714 Asten 06-11-1740
Hendrik Goort Hoefnagels
Asten 10-04-1753

*  het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

Zij woonden voor zover bekend in een huis in de Hemel (zie Voormalig huis G390).

Voor zijn tweede huwelijk moet Philips Peters van de Warsenbergh een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 70; 11-01-1720:
Philips Peeters van den Warsenberg, weduwenaar Frenske Jansse maakt ten behoeve van zijn minderjarige kinderen een staat en inventaris.
Onroerende goederen: huis en hof in het dorp 1⁄2 lopense, ene zijde Jan Allbers, andere zijde Teunis Flipse; land int Linder naas Jan Aalbers 3⁄4 lopense; land int Linder naast Peeter van Someren 1 lopense; land int Linder naast Tijs Kuypers 1 1⁄2 lopense; land int Linder naast Teunis Peeters 1 1⁄2 lopense; land in de Loverbosch naast de weduwe Aart Verheyden 2 lopense; land in de Loverbosch naast Marcelis Antonis van Bussel 2 lopense; land in de Loverbosch naast Ale Vervordeldonck 2 lopense; land in de Wolsbergh naast Dirk van Hugten 6 lopense; groes en hei in de Wolsbergh naast Lamert Fransen 4 lopense; groes in de Wolsbergh naast Ture Loomans 3⁄4 lopense; groes in de Wolsbergh samen met Jan Aalbers naast Teunis Wouters 2 lopense; groes int linder naast Marcelis Antonis 1 1⁄2 lopense; groes int linder naast Jan Verlensdonck 1 1⁄2 lopense; groes int linder naast Jan Overhof 1 1⁄2 lopense; groes int linder naast Jan van der Linden 4 lopense.
Roerende goederen: drie bedden met toebehoren, drie beddekoetsen, vuurgerei, diverse ketels en potten, zeven stoelen en een tafel, zes aarden schotels en tien lepels. Een distilleerketel of stookketel met helm, slang en enige beslagkuipen. Een ploeg, een eg, een hoge en een lage kar.

Philips Peter van de Warsenbergh lost een schuld van zijn vader in:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 22; 23-04-1697:
Josina van der Hove weduwe Joost Hoefnagel heeft ontvangen ƒ 100,- à 6% van Philips Peter van de Waersenborch van een obligatie welke haar toekwam uit de goederen van wijlen Peeter Willems van den Warrenborgh herkomende uit het sterfhuis van wijlen Matijs van den Hove. De obligatie is niet meer vindbaar.

De andere familie betreft die van Jan Aart Smits, die via het huwelijk van zoon Arnold met Anna Philips van de Warsenberg met elkaar zijn verbonden.

Jan Aart Smits is geboren te Asten rond 1675 en op 14-02-1700 te Asten getrouwd met Johanna Joannes Canters, geboren te Asten op 23-01-1677 als dochter van Johannes Canters en Aleidis Jansen:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Aerts et Joanna Jois Canters; testes R. D. Franciscus van de Cruijs et Maria van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Aerts en Joanna Jois Canters; getuigen pastoor Franciscus van de Cruijs en Maria van de Cruijs.

02

Het gezin van Jan Aart Smits en Johanna Joannes Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 05-11-1700 Kind Asten ±1700
2 Arnoldus Asten 27-10-1703 Asten 23-11-1727
Anna Philips van de Waersenbergh
Asten 14-03-1777
3 Johanna Asten 10-01-1707
4 Henrica Asten 10-07-1710 Asten 28-02-1734
Franciscus Antonis de Smit
Asten 07-12-1734

zie Voormalig huis G611
en Kennisstraat 1

5 Johannes Asten 22-03-1714
6 Aldegonda Asten 26-02-1718 Asten 30-01-1746
Hendrik Jansen Blommers
Asten 19-09-1776

Jan Aart Smits erft een huis bij de kerk van Asten van zijn schoonouders; hij had ook bezit op Ostaden en woonde in de Torenstraat (zie Voormalig huis G611):

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 7; 04-08-1718:
Francis Jan Canters, Jan Aart Smits getrouwd met Jenneke Jan Kanters, Peeter Janssen Verberne ook Bernarts genoemd, Jan Jansen Verberne zij samen ook voor Gerit, hun broeder. Kinderen en erven van Jan Canters, in het eerste en Jan Verberne, in tweede huwelijk verwekt bij Alegonda Jan Baltis. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Gerit Jansse Verberne huis, hof en aangelag in het dorp 1 lopense, ene zijde kinderen Niclaas van de Linden, andere zijde en einde de gemeente, ene einde Goort Buckums; land en groes circa 18 lopense.
2e lot krijgt Jan Aart Smits huis, hof en aangelag alsmede een klein huiske ontrent de Kerk 2 lopense, ene zijde Hendrik Hoefnagels, andere zijde de straat, ene en andere einde Peeter Jan Bernarts mededeler; land en groes circa 15 lopense. Belast met ƒ 8-1-10 per jaar geestelijke pacht, te
's Hertogenbosch.
3e lot krijgt Peeter Jansse Verberne huis, hof en aangelag aan de Kerk in het Dorp 1½ lopense, ene en andere zijde Jan Aart Smits en Jan Jansse Verberne, ene en andere einde de straat; een huiske en hof met de plaats achter de gevel 7 roede, ene zijde en einde Henrik Hoefnagels, andere zijde de straat, andere einde Jan Aart Smits; land en groes circa 15 lopense. ƒ 125,- te ontvangen van Jan Jansse Verberne.
4e lot krijgt Jan Jansse Verberne huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Peeter Jansse Verberne, andere zijde een volgend stuk, ene einde Willem Loomans, andere einde de straat; land en groes circa 15 lopense. ƒ 125,- te betalen aan Peeter Jan Verberne. Marge: 04-08-1718 voldaan. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar op een hem bekende plaats.
5e lot krijgt Joost Jansse Verberne huis, hof en aangelag te Ostaden 5½ lopense, ene zijde Jan Aart Smits, andere zijde Claes Verhees, ene einde Martinus Jan Paulus, andere einde de straat; land en groes circa 14 lopense.

Jan Aart Smits is volgens het huizenquohier van Asten over de periode 1736-1746 mede-eigenaar van het huis, maar verhuurt het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 12 Dorp Bewoners nummer 12 Dorp
1736 Jan Aart Smits en erven Willem Aart Smits onbewoont
1741 Jan Aart Smits en erven Willem Aart Smits Hendrik Goort Hoefnagels en Dirk de Haan
1746 Jan Aart Smits en erven Willem Aart Smits Francis Martens en Hendrien Cornelisse

Johanna Joannes Canters is op 11-05-1741 te Asten overleden en in 1748 krijgt Jan Aart Smits een beroerte en verkopen zijn kinderen goederen en de oogst:

Asten Rechterlijk Archief 142; 08-03-1748:
Namens Jan Aart Smits, in de Toorenstraat, dog vermits sijne beroerte niet in staat sijnde wordt door Aart en Jan, zijn zoons en Francis de Smit getrouwd geweest met Hendrina, dochter Jan Aart de Smit, allen alhier en Hendrik Blommers getrouwd met Alegonda Smits, te Geldrop, verkocht, ter betaling van de schulden, de gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen van Jan Aart Smits onder andere een kast ƒ 14,-, twee koeien ƒ 64,-, twee ossen ƒ 30,-, drie kalveren ƒ 23,-. Totale opbrengst ƒ 164,-.

Asten Rechterlijk Archief 142 02-07-1748
Jan Aart Smits, ziek, laat verkopen den oogst te velde onder andere op de Biehal, op de Haseldonk, op vrouw Flipsevelt, op Cantersvelt, op vrouw Voldersvelt, opt Busvelt, op het Vrouwkesveltje, op den Hoogenacker, op den langen Berg. Opbrengst ƒ 122,-.

Zoon Arnoldus Jan Smits koopt van zijn zwager Hendrik van den Warenberg de helft van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 82 verso; 03-01-1748:
Hendrik van den Warenberg, wonende te Buul, verkoopt aan Aart Janse Smits de onverdeelde helft in een huis, schuur, schop met hof, aangelag en den akker den Berg in de Wolfsberg 7 lopense.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 bevestigt deze erfdeling:

Asten Cijnzen 119 folio 32; 1709-1761:
Aart Janse Smits nomine uxoris bij deijlinge 1748.
Philips Peeters van den Warenberg uijt huijs, hoff ende aengehoorende goederen onder Asten in de Wolfsbergen gelegen, groot ontrent negen lopenen, ene zijde mevrouwe van Asten, andere zijde Gerit Aerts, andere einde de gemeente. ½ d.

Johannes Arnoldi Smits is te Asten op 03-12-1748 overleden en de erfgenamen zijn genoodzaakt om al zijn bezittingen te verkopen om aan de schulden te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-01-1749:
Aan drost en schepenen,
Francis Antonis de Smit, weduwnaar van Hendrien, dochter wijlen Jan Aart Smits waarbij een kind, met name Henderien. Onlangs is Jan Aart Smits, grootvader van het kind, overleden en daardoor is zijn nalatenschap voor 1⁄4e deel op het voorschreven kind verstorven. De goederen bestaan voornamelijk uit een groot huis, schuur en hof, land en groes ontrent het Dorp, in de Toorenstraat. De goederen zijn belast met vele schulden te weten 1⁄3e deel in een rente van ƒ 24-5-0 ten laste van het Gemene Land; ƒ 3-8-0 per jaar aan het comptoir van rentmeester de Kempenaar; ƒ 100,- aan Willem Verhaseldonk, schepen, te Asten. In 1717-1718 is Jan Aart Smits, borgemeester geweest, samen met Marten van de Loverbosch, uit dien hoofde restte nog een rekening aan de kinderen en erven van Jan Franse van de Loverbosch van ƒ 1209-12-11, volgens afrekening de dato 13-06-1735. Om deze schulden te voldoen zijn Aart Janse Smits, Jan Janse Aarts Smits en Hendrik Blommers getrouwd met Alegonda Aart Smits, samen met de suppliant, als erfgenamen, in overleg gegaan met de erfgenamen van Jan Fransse van de Loverbosch, of wel Marten van de Loverbosch, om een minnelijke schikking te kunnen treffen over de ƒ 1209-12-11, in die zin dat zij die willen voldoen met ƒ 900,- en dat dan alle restanten van het borgemeestersboek ten goede zullen komen aan de erven van de Loverbosch. Verder hebben zij gezamelijk aan Jan Verberne, schepen, verkocht voor ƒ 225,- het woonhuis, hof, schuur en schop inclusief 1⁄3e deel van de rente van ƒ 24-5-0 per jaar aan het Gemene Land. Verder is overeengekomen om alle verdere vaste goederen van Jan Aart Smits, op maandag, 6 januari aanstaande, publiek te verkopen. Dit om alle schulden te voldoen. Suppliant vraagt, namens zijn kind, toestemming van Uw College. Marge: Toestemming wordt verleend.

Het boven beschreven huis is voor de helft in bezit gekomen van Hendrik Jansen Blommers, geboren te Asten op 09-01-1718 als zoon van Johannes Lambert Bloemers en Aldegonda Teunis Smets en getrouwd met dochter Aldegonda Jan Aart Smits:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 131; 04-02-1749:
Aart Janse Smits, Jan Aart Janse Smits, Frans Antonis de Smit, weduwnaar Hendrien Jan Aart Smits, mede voor zijn dochter Hendrien. Zij verkopen aan Hendrik Blommers, te Geldrop ¾e deel van de helft van een huis bestaande uit Het voorste deel of kamer met de hof en de helft van het aangelag zoals afgepaald is, 3 copse. Behorende het achterste deel van het huis aan Maria Warenberg weduwe van Hendrik Goort Hoefnagels en de helft van het aangelag bij de voorschreven kamer, ene zijde weduwe Jan de Smit, rechtdoor zoals afgepaald is, andere zijde Maria Warenberg, ene einde de straat. Belast met ¾e deel van ƒ 3-12-0 jaarlijks in een meerdere rente aan het Gemene Land.

De andere helft van het huis is in bezit gekomen van Maria Philips van de Warenberg, dochter van eerder genoemde Philips Peters van Warsenbergh, die op 14-03-1746 te Asten overleden. Diens tweede echtgenote Gertruda Goort Duyssen is op 29-05-1747 te Asten overleden. Hun kinderen verkopen de onroerende goederen en de oogst:

Asten Rechterlijk Archief 142; 04-04-1746:
Huybert Smulders, te Valkensweert als vader en voogd van Francis, minderjarige zoon van hem en Jenneke, dochter wijlen Philip van de Warenberg en Hendrik van de Warenberg, te Budel, Aart Janse Smits getrouwd met Anneke Warenberg, Hendrik Hoefnagels getrouwd met Maria Warenberg, Peter Driessen van Bussel getrouwd met Peternel van de Warenberg. Allen kinderen en erven van Philip van de Warenberg en Francyn Jan Ceelen, beiden overleden. Zij verkopen alle meubilaire goederen onder andere een paard ƒ 30,-, een os ƒ 42,-, vijf koeien ƒ 152,-, twee kalveren ƒ 24,-, twee karren ƒ 10,-, turf in de Hontspeel ƒ 3,-, turf bij de Wittenberg ƒ 9,-, 22 diverse bomen ƒ 30,-. Totaal opbrengst ƒ 482,-.
Zij verkopen alsnog den oogst te velde onder andere op de Schouw, in de Weert, in de kleyne Weert, aan de Warande, in het Berge Linder, op de Roetert, in het Linder den Willigenacker. Totaal opbrengst ƒ 235,-.

Schoonzoon Huybert Smulders verkoopt zijn erfdeel aan zijn zwagers:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 55; 28-12-1746:
Huybert Smulders, weduwnaar van Jenneke Philip van de Warenberg verkoopt voor zijn minderjarige zoon, Francis, aan Aart Janse Smits, Hendrik Goort Hoefnagels, Peter Hendrik Driessen alsmede aan Hendrik van de Warenberg, te Budel, zijn 1⁄5e deel in alle goederen nagelaten door Philips van den Warenberg en Francyn Jan Ceelen te weten huis, schuur, schop, aangelag land en groes 36 lopense. Belast met 1⁄5e deel van 6 vat rogge per jaar aan het Gemene Land; 1⁄5e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄5e deel van ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 100,- à 4%. Marge: 08-06-1750 ƒ 25,- gelost door Maria van den Waarenberg weduwe Hendrik Hoefnagels;
20-06-1772 ƒ 75,- gelost door Peter Driessen van Bussel en Jan Aart Smits.

De erfenis wordt verdeeld onder de andere vier erfgenamen, waarbij Hendrik Goort Hoefnagels als man van dochter Maria Philips van de Warenberg een deel van het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 137; 28-12-1746:
Hendrik van den Warenberg, te Budel, Aart Janse Smits getrouwd met Anneke van de Warenberg, Hendrik Goort Hoefnagels getrouwd met Maria van de Warenberg, Peter Driessen van Bussel getrouwd met Peternel van de Warenberg. Allen kinderen en erven van Philip van de Warenberg en Francyn Jan Ceelen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Hendrik van de Warenberg en Aart Janse Smits schuur en schop, zonder de grond, staande aan het huis in den Hemel wordt door de ontvangers van dit lot afgebroken, de grond gaat naar het 2e lot; land de Berg in de Wolfsberg 7 lopense; Joost Kooleacker 2 lopense; land het Berglinder 5 copse; de helft van een groesveld het Berglinder de helft is 3 lopense; Aart Oomsveltje off Roetert 5 copse; groes en hei de Meulenschouw 5 lopense; de groote Weert 1 lopense; de kleyne Weert ½ lopense. Belast met de helft van 6 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; de helft van ƒ 4-10-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; de helft van ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 100,- à 4% aan Huybert Smulders, te Valkensweert.
Marge: Waarvoor sijn aanpert in dese bedeelde goederen aan de condividenten in desen heeft getransporteert den 28-12-1746. Nog te betalen aan Geertruy Duyssen, weduwe van der condividenten vader, sijnde haare aangetrouwde moeder ƒ 100,- sijnde de helft van ƒ 200,- haar volgens huwelijksvoorwaarden uit den boedel toekomende. De andere ƒ 100,- worden betaald door de ontvanger van het 2e en 3e lot.
Verponding ƒ 6-17-10 per jaar. Bede ƒ 2-10-06 per jaar.
2e lot krijgt Hendrik Goort Hoefnagels de kamer van het huis met hetgeene daar aan hoort en de helft van het aangelag 1 copse, ene zijde erven Antonis Peters, andere zijde Peter Driesse van Bussel; land Seyeacker 3 copse; land den Wilbertsacker 1½ lopense; den Smitsacker 2 lopense; land den Roetert 13 roede; den voorste Dries 2 lopense; ¼e deel in een groesveld het Berglinder ¼e deel is 1½ lopense. Belast met ¼e deel van 6 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; ¼e deel van ƒ 100,- à 4% aan Huybert Smulders, te Valkensweert, obligatie van 28-12-1746 zie 1e lot en ook marge 1e lot; ¼e deel van ƒ 200,- aan Geertruy Duyssen zie 1e lot. Verponding ƒ 3-08-14 per jaar. Bede ƒ 1-15-04 per jaar.
3e lot krijgt Peter Driesse van Bussel de keuke of heert met hetgene daarbij hoort, met de neere en de helft van het aangelag 1 copse; den Warandacker 2½ lopense; land de Kamp 1 lopense; ¼e deel van een groesveld het Berglinder, ¼e deel is 1½ lopense; groes den Michielsdries 6 copse; den Biehalsacker 1½ lopense; groes het Kempke 9 roede. Belast met ¼e deel van 6 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; ¼e deel van ƒ 100,- zie 1e lot, ook in marge lot1; ¼e deel van ƒ 200,- aan Geertruy Duyssen zie 1e lot. Verponding ƒ 3-8-14 per jaar. Bede ƒ 1-5-04 per jaar.

Dochter Maria Philips van de Warenberg is geboren te Asten op 11-03-1714 en op 06-11-1740 te Asten getrouwd met Hendrik Goort Hoefnagels, geboren rond 1710 als zoon van Goort Jansen Hoefnagels en Judoca Hendricus van Bussel (zie ook Voormalig huis G579). Hij is sinds 04-05-1737 weduwnaar van Hendrien Willem Aart Smits, geboren te Asten op 11-12-1707 als dochter van Willem Aart Smits en Catharina Antonius Looijmans (zie Prins Bernhardstraat 34), met wie hij op 06-06-1734 te Asten getrouwd was.

Het gezin van Hendrik Goort Hoefnagels met Hendrien Willem Aart Smits en met Maria Philips van de Warenberg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus* Asten 22-09-1734 Kind ±1734
2 Catharina* Asten 08-01-1736 Kind ±1736
3 Francisca** Asten 05-06-1740 Ongehuwd Asten 03-02-1771
4 Henricus Asten 16-04-1742 Kind Asten ±1742
5 Johanna Asten 16-06-1745 Kind Asten 29-07-1758

*  kinderen uit het eerste huwelijk van Hendrik Goort Hoefnagels met Hendrien Willem Aart Smits
** dochter Francisca, ook wel Josijna genoemd, geboren voor het huwelijk, zoals ook genoemd in onderstaand archiefstuk

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 5; 12-08-1740:
Maria, dochter Philips Warenberg, verklaart dat sij in den voorleede jaare, ontrent in de maand augusty of september, haar door schoone woorden en beloften door den persoon van Hendrik Goort Hoefnagels heeft laten verleyden tot soo verre dat sij, deponente, met denselven heeft gehadt vleeschelijke conversatie, waardoor bevrugt off zwanger is geworden en vervolgens den 4 juny 1740 in de craam bevallen en verlost is van een dogter. Zij heeft voor en na het verlossen Hendrik Goort Hoefnagels aangewezen als de vader als hebbende met niemand anders gemeenschap gehad. Maria van Mierlo de vrouw van Francis Graets heeft voornoemde Maria Warenberg in het verlossen geassisteerd en dat deze, zowel voor als na het verlossen, Hendrik Goort Hoefnagels als vader genoemd

Hendrik Goort Hoefnagels is op 27-10-1747 te Asten overleden en Maria Philips van de Warenberg heeft schulden:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 92; 05-02-1748:
Maria van de Warenberg, weduwe Hendrik Goort Hoefnagels, is schuldig aan Willem Willemse van den Eerenbeemt ƒ 100,-. In plaats van rente wordt verhuurd groes Peer Oomsvelt in het Lindert 3 lopense naast Michiel van de Cruys. Marge: gelost op 08-06-1750.

Maria Philips van de Warenberg daagt Paulus Verkuylen vanwege een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 6; 05-05-1749:
Maria van de Warenbergh, weduwe Hendrik Hoefnagels, aanlegger contra Paulus Verkuylen, gedaagde. Aanlegger zegt dat zij, in 1748, aan gedaagde heeft verhuurd de toemet van een stuk groes in het Linder voor ƒ 3,-. Zij heeft daarop ontvangen ƒ 0-18-12. Tot nu toe is gedaagde in gebreke gebleven de resterende ƒ 2-1-4 te betalen. Gedaagde is niet verschenen na behoorlijke dagvaarding en wordt nu opgelegd om het restant te voldoen.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 7; 19-05-1749:
Paulus Verkuylen, aanlegger contra Maria Warenberg, gedaagde. Aanlegger zegt dat hij de pretentie heeft voldaan met`eerst drie schellingen en daarna, in april laatstleden, het restant, zijnde ƒ 2-5-12 en dus geen schuld meer hebbende ook niet verschenen is op de zitting. Hij en zijn vrouw willen een en ander onder eede bevestigen. Gedaagde zegt dat de betalingen die zij ontvangen heeft zijn van verhaalde winkelwaar die zij te pretenderen had. De toemet is tot nu toe niet betaald.

De schulden lopen op en Maria Philips van de Warenberg dient een verzoek in om goederen te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 330; 20-04-1750:
Gezien het request van 09-03-1750 van Maria van de Warenberg, weduwe Hendrik Goort Hoefnagels en waarin zij laat weten dat zij na het overlijden van haar man is blijven zitten met enige vaste goederen, die belast zijn met schulden, daarenboven heeft zij nog drie kleine kinderen, waardoor de schulden nog groter geworden zijn te weten aan Willem Roymans ƒ 50,-; aan de kinderen Jan Aart Smits ƒ 25,-; aan Huybert Smulders ƒ 25,-; aan Francis Kerkers ƒ 25,-; aan Willem van den Eerenbeemt ƒ 100,-, samen ƒ 225,-. Nog niet gerekend zijn de land- en dorpslasten. Enige crediteuren willen haar in rechten betrekken. Zij is niet in staat te betalen, tenzij zij enige vaste goederen mag verkopen, dit ter voorkoming van haar verdere ruïne en haar kinderen te kunnen blijven alimenteren. Zij vraagt toestemming. Naschrift: In overleg met de naaste vrienden, Joost Hoebergen, Aart Jan Smits en Peter Driesen van Bussel geeft het College toestemming tot het verkopen  van enige vaste goederen. 

Korte tijd later verkoopt Maria Philips van de Warenberg goederen voor 336 gulden: 

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 168 verso; 08-06-1750:
Maria van de Warenberg, weduwe Hendrik Hoefnagels, mede voor haar onmondige kinderen verkoopt aan:
Willem van den Eerenbeemt groes en land Peer Oomsvelt 3 lopense. Verponding ƒ 1-2-10 per jaar. Bede ƒ 0-5-00 per jaar. Koopsom ƒ 130,-. Haar aangekomen bij deling de dato 29-12-1746.
Mattijs Dirks land de Smitsacker in de Loverbosch 2 1⁄2 lopense. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-11-4 per jaar. Koopsom ƒ 46,-. Haar aangekomen bij deling de dato 29-12-1746.
Adriaan Lintermans land de Loverboschacker 3 copse en land den Hoogendries 3 copse. Verponding ƒ 0-5-08 per jaar. Bede ƒ 0-3-12 per jaar. Koopsom ƒ 38,-. Haar aangekomen bij deling de dato 07-01-1747.
Jan Souve land de voorste Logtenacker 2 1⁄2 lopense. Verponding: ƒ 0-15-0 per jaar. Bede ƒ 0-11-4 per jaar. Groes Joostevelt 2 lopense. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar. Koopsom ƒ 33,-. Haar aangekomen bij deling de dato 07-01-1747.
Laurens Bruystens groes den Dries 2 lopense. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Koopsom ƒ 44,-. Haar aangekomen bij deling de dato 07-01-1747.
Peter Driessen van Bussel een kamer met aangelag in den Hemel, aan het huis van de koper, ene zijde erven Antonis Peters, andere zijde Peter Driessen van Bussel. Belast met 1⁄4e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar; 1⁄4e deel van 6 vat rogge per jaar aan rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 0-5-14 per jaar. Haar aangekomen bij versterf en mag, met toestemming van drost en schepenen de dato 20-04-1750 verkocht worden om enige schulden te betalen. Koopsom ƒ 20,-.
Antoni Franse Voermans, vierman land den Wilbertsacker 1 1⁄2 lopense en Seyeackerke 1 lopense. Belast met ƒ 0-8-12 per jaar, met meer andere, aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 25,-

Maria Philips van de Warenberg ligt ook nog in de clinch met Antoni Bluyssen (zie Voormalig huis G517) betreffende de huur van een looikom:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 12 verso; 26-04-1751:
Maria Warenberg, aanlegster contra Antoni Bluyssen, gedaagde. Aanlegster eist van gedaagde ƒ 5,- ter zake van het zetten van een loykuyp in haar hof. Voor het gebruik ƒ 0-12-0 per jaar. Zijnde voor vijf jaar ƒ 3,-. Voor twee jaar de run weg te brengen ƒ 2,-. Gedaagde zegt de kom of plaats gehuurd te hebben van haar overleden man voorƒ 1,- per jaar zonder meer en heeft die ook betaald. Deze huur is gedaan in presentie van Antoni Peter Voermans ook gehoord zijnde. Aanlegster heeft hem schade toegebracht door het uitwerpen van de vellen en heeft gedreigt om door de kuip te willen kappen.

Maria Philips van de Warenberg heeft met twee mannen nog onwettige kinderen gekregen; met de uit Hannover afkomstige militair Martinus Janssen zoon Henricus, geboren te Asten op 02-06-1749 en met dorpsgenoot Franciscus Willems van den Eerenbeemt zoon Franciscus, geboren te Asten op 02-01-1753 (zie Voormalig huis G506):

In het huizenquohier van 1751 staan Hendrik Blommers en de weduwe van Hendrik Goort Hoefnagels als eigenaar van het huis en de weduwe is ook medebewoner:

Jaar Eigenaar nummer 12 Dorp Bewoners nummer 12 Dorp
1751 Hendrik Blommers en weduwe Hendrik Hoefnagels weduwe Hendrik Hoefnagels en Hendrik Cornelis

Hendrik Blommers verkoopt zijn deel van het huis door aan Jacobus Thomas Smits:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 21 verso; 16-07-1753:
Hendrik Blommers, te Geldrop, verkoopt aan Jacobus Tomas Smits de onverdeelde helft in huis of kamer met de hof en aangelag in het Dorp 3 copse, ene zijde Antoni Meulendijk, andere zijde weduwe Jan de Smit, ene einde de straat, andere einde Peter Driessen. De andere helft is van de koper door aankoop van de kinderen van de weduwe Hendrik Goort Hoefnagels. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar in een meerdere rente met andere aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 16,-.

Maria Philips van de Warenberg is als Maria Henrici Hoefnagels op 10-04-1753 overleden en haar goederen en haar helft van het huis wordt door de aangestelde voogden over haar kinderen verkocht aan Jacobus Thomas Smits:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 15; 14-05-1753:
Aart Jan Aarts, Joost Hoebergen en Peter Driessen van Bussel, naaste vrienden van de onmondige kinderen van Maria Warenberg, weduwe Hendrik Goort Hoefnagels vermits het overlijden van voornoemde Maria over haar nagelaten kinderen met name Josyna, Hendrik, Johanna en Francis, zijn aangesteld als voogden Aart Jan Aarts en Joost Hoebergen. De nalatenschap aan de kinderen is seer gering en met veele schulden belast. De voogden krijgen toestemming van het Corpus om de goederen publiek te verkopen en met de opbrengst daarvan de schulden te betalen en het restant te gebruiken ter opvoeding van de kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 143; 12-06-1753:
Aart Jan Smits en Joost Hoebergen als momboiren over de onmondige kinderen van Maria Warenberg, weduwe Hendrik Hoefnagels. Zij verkopen de gereede en meubilaire goederen achtergelaten door voornoemde Maria, onderandere bed en beddegoed ƒ 8,-, een koperen ketel ƒ 3,- en een kast ƒ 4,-. Totale opbrengst ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 24 verso; 25-07-1753:
Aart Jan Smits en Joost Hoebergen verkopen aan:
Johannes Martinus Jansen groes het Berglinder 1 1⁄2 lopense naast Peter Driessen van Bussel. Koopsom ƒ 65,-.
Paulus van Bussel land in de Loverbosch 2 lopense naast Francis Coolen. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 18,-.
Mattijs Dirks land de Heilige Geestacker 2 lopense met den Rouwven 6 roede. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-13-8 per jaar. Koopsom ƒ 17,-.
Adriaan Lintermans groes de Roetert 3 lopense naast de erven Peter Voermans. Verponding ƒ 1-16-0 per jaar. Koopsom ƒ 42,-.
De opbrengsten van deze verkopen worden gebruikt voor de onmondige kinderen van Maria Warenberg. 

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 22 verso; 25-07-1753:
Aart Jan Smits en Joost Hoebergen als momboiren over de onmondige kinderen van Maria Warenberg, weduwe van Hendrik Goort Hoefnagels, verkopen aan Jacob Tomas Smits het achterste deel van huis met schuur en hof ½ lopense; land Jan Trip Kempke 1 copse; land het Cranenbroekse 3 copse; het Beemtackertje 6 roede. Belast met ƒ 1-4-0 jaarlijks in een meerdere rente aan het Gemene Land met Antoni Franse en Hendrik Blommers. Koopsom ƒ 60,-.

Jacobus Thomas Smits is geboren te Asten rond 1716 als zoon van Thomas Aerts Smits en Hendrina Jacobs. Hij is als kuiper op 03-11-1748 te Asten getrouwd met Johanna Johannes Geven, geboren te Someren op 12-08-1725 als dochter van Johannes Geven en Catharina Arts.

03

Het gezin van Jacobus Thomas Smits en Johanna Johannes Geven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 13-05-1752 Kind Asten ±1752
2 Thomas Asten 10-04-1756 Ongehuwd Asten 05-12-1779
3 Johannes Asten 21-05-1760 Kind Asten ±1760

Jacobus Smits komt er achter dat hij samen met zijn buren de rente van een lening aan de verkeerde rentmeester heeft betaald:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 78; 18-12-1758:
Peter Driessen van Bussel, Goort Kuypers, Jacobus Smits en Josyna van Gog weduwe Jan de Smit. Zij verklaren dat zij samen betaald hebben een rente van ƒ 7-10-0 per jaar aan het Gemene Land, ten comptoire van rentmeester de Kempenaar. Zij hebben daarna bevonden dat dit was ten comptoire van de Raad- en Rentmeester Generaal Tengnagels, wordende waargenomen door Abraham Verster, verscheynde jaarlijx op den laasten december staande, aldaar, nog ten name van Teunis Peters en dat de weduwe Antoni Voermans en haar zoon, Antoni, met de kinderen Peter Voermans en de weduwe Arnoldus Tielen nog circa ƒ 5,- per jaar moeten betalen aan het Gemene Land ten comptoire van rentmeester de Kempenaar. Zo verklaren de vier eerste comparanten de voorschreven rente van ƒ 7-10-0 per jaar tot hunne laste te nemen, te weten Peter Driessen van Bussel ƒ 1-10-0 per jaar, Goort Kuypers ƒ 1-10-0 per jaar, weduwe Jan de Smit ƒ 1-05-0 per jaar en Jacobus Smits ƒ 3-05-0 per jaar. Zij zullen zich hiervoor ten voorschreven comptoire te boek laten stellen zonder dat daarvoor een ander aansprakelijk wordt.

Jacobus Smits heeft het hout, nodig voor het maken van kuipen, niet betaald:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 16; 12-12-1776:
Den drost, aanlegger contra Lambert Sauve, gedaagde. Gedaagde is als borg voor Jacobus Smits, schuldig ƒ 5-15-8 wegens gekocht hout op de koopdag van Wilhelmus Bruynen de dato 03-11-1773. Jacobus Smits zou afgelopen maand betalen echter niet gedaan.

Johanna Johannes Geven heeft moeten assisteren bij een bevalling:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 172; 14-06-1779:
Jenneke Dries Peters getrouwd met Hendrik Haasen, vroedvrouw, Jenneke Geven getrouwd met Jacobus Smits, buren, verklaren dat zij op, 17 januari 1779, 's avonds, zijn geroepen om te assisteren bij de bevalling van Hendrina van Leent, jonge dochter, en dat deze verlost is van een dochter. Tijdens de verlossing heeft zij als de vader van het kind genoemd Andries Walraven getrouwd met Jenneke van Hugten, wonende in de Steege.

Bij de verpondingen van 1754 en in het huizenquohier over de periode 1756-1776 is het huis in bezit en bewoning van Jacobus Smits:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 213:
Jacobus Tomas Smits bij transport 26-07-1753.
Nummer 12 huijs, schuur en stalinge met hoff en aangelag 1¼ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 12 Dorp Bewoners nummer 12 Dorp
1756 Jacobus Smits Jacobus Smits
1761 Jacobus Smits Jacobus Smits
1766 Jacobus Smits Jacobus Smits
1771 Jacobus Smits Jacobus Smits
1776 Jacobus Smits Jacobus Smits en Jan Hoefnagels

Johanna Johannes Geven is op 01-10-1779 te Asten overleden en Jacobus Thomas Smits is te Asten op 21-05-1781 overleden. Daarna worden zijn goederen getaxeerd en verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 216; 30-05-1781:
Taxatie van de onroerende goederen van Jacobus Smits overleden, 23-05-1781. Waarde huis, schuur, stal, hof en aangelag 1 lopense 1 copse ƒ 150,-, ene zijde Jan Meulendijk, andere zijde kinderen. Nicasius Simonis, ene einde Peter Driessen van Bussel, andere einde de straat. Belast met ƒ 2-8-0 per jaar in een meerdere rente aan rentmeester Tengnagel in kapitaal ƒ 60,-. Rest ƒ 90,-.
Land Jan Tripkempke 1 copse, ƒ 6,-; land het Cranenbroekse 3 copse, ƒ 16,-; het Beemtackertje ƒ 3,-; het Lindersveltje 5 copse, ƒ 40,-. Totaal ƒ 155,-. 20e penning is ƒ 7-15-0.

Zijn erfgenamen met de namen Smits zijn kinderen van zijn broer Arnoldus Thomas Smits, getrouwd met Petronella Philipsen en met de naam Kuypers zijn kinderen van zijn zus Johanna Thomas Smits getrouwd met Johannes Joost Cuypers. Hier verkopen zij de goederen:

Asten Rechterlijk Archief folio 156; 11-06-1781:
Jan van Asten getrouwd met Josyn Kuypers, te Mierlo, Jan Ackers getrouwd met Catarina Kuypers, te Mierlo, Elisabet Smits, jonge dochter mede namens haar broeder, Philip Smits, te Hees, Maria Smits, alhier mede namens haar zuster, Johanna Smits, Jan Goort Hurkmans, te Someren getrouwd geweest met Maria Kuypers voor hun nog in leven zijnde twee kinderen met name Helena en Jan. Allen erfgenamen van Jacobus Smits, overleden, alhier. Zij verkopen zijn nagelaten roerende goederen. Opbrengst ƒ 52,-.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 111; 25-06-1781:
Gezien het request van Jan Goort Hurkmans, te Someren getrouwd geweest met Maria Kuypers, waarvan nog twee kinderen met name Jan, 9 jaar en Helena, 7 jaar, zijn, die, ab intestato , voor 1⁄7e deel erfgenaam zijn van Jacobus Smits, alhier gewoond en overleden. Achterlatende een bouwvallig huis, land en groes. De overige zes erfgenamen hebben hun portie, op 11-06-1781, reeds provisioneel verkocht. Toestemming wordt gevraagd om het aan de kinderen toekomende deel ook te mogen verkopen. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 188 verso; 30-07-1781:
Jan van Asten, te Mierlo getrouwd met Josyna Kuypers, Jan Ackers getrouwd met Catarina Kuypers, te Mierlo, Elisabet Smits, te Hees, Philips Smits, te Hees, Johanna Smits, te Horst, Maria Smits, Jan Goort Hurkmans, te Someren getrouwd geweest Maria Kuypers waarbij twee kinderen met name Helena en Jan. Allen erven van Jacobus Smits. Zij verkopen aan weduwe Antoni Nelissen huis, schuur, stal, hof en aangelag in 't Dorp, 1 lopense 1 copse, ene zijde Jan Meulendijks, andere zijde kinderen Nicasius Simonis, ene einde Peter Driessen van Bussel, andere einde de straat. Verponding
ƒ 1-4-4 per jaar. Bede ƒ 0-2-4 per jaar. Het voorste gedeelte van een schop, zoals afgemaakt is, met de grond doch deur en deurgebont komen aan Jan Hoefnagels toe. Belast met ƒ 2-8-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente van ƒ 7-10-0 per jaar met anderen. Koopsom ƒ 129,-.
Zij verkopen aan Dirk van de Sande, te Mierlo, groes het Lindersveltje 5 copse. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 54,-.
Zij verkopen aan Francis van de Loverbosch akkerke Jan Tripkempke 1 copse. Verponding ƒ 0-2-0 per jaar. Bede ƒ 0-1-4 per jaar; akkerke het Cranebroekse 3 copse. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-4-0 per jaar; het Beemtackertje 6 roeden. Verponding ƒ 0-1-0 per jaar. Koopsom ƒ 24,-.

Antonius Johannes Nelis is geboren te Someren op 07-05-1711 als zoon van Johannes Nelis en Catharina Antony van Buel. Hij is op 26-09-1745 te Someren getrouwd met Martina Wilhelmus Weijnen, geboren te Someren op 10-03-1718 als dochter van Wilhelmus Johannes Wynen en Francisca Joannes Cox:

Contraxerunt matrimonio Antonius Jois Neelis et Martina Wilhelmi Wijnen; coram me et testibus Mathieu van Helmont et Henrica Hoeijaers.

Huwelijkscontract van Antonius Jois Neelis en Martina Wilhelmi Wijnen; voor mij en getuigen Mathieu van Helmont en Henrica Hoeijaers.

04

Het gezin van Antonius Johannes Nelis en Martina Wilhelmus Weijnen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Someren 31-11-1746 Kind Someren 31-03-1748
2 Francisca Someren 15-12-1747 Kind Someren 09-09-1760
3 Johannes Someren 03-04-1751 Kind Someren 03-12-1759
4 Wilhelmus Someren 09-07-1753 Kind Someren 17-02-1759
5 Catharina Someren 02-09-1755 Kind Someren 09-06-1758
6 Francisca Someren 31-07-1757 Asten 07-02-1779
Johannes van Hoek
Asten 16-03-1837 zie Burgemeester Frenckenstraat 6
7 Catharina Someren 17-09-1762 Kind Asten 09-09-1779

Zij woonden elders in Asten (zie Burgemeester Frenckenstraat 6) en Antonius Johannes Nelis is op 01-10-1779 te Asten overleden. In de bewoningslijst van het huis staat de weduwe Antoni Nelissen als eigenaar van het huis, dat zij aan derden verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 12 Dorp Bewoners nummer 12 Dorp
1781 weduwe Antoni Nelissen Jan Hoefnagels

In 1785 verkoopt Martina Weijnen als weduwe van Antoni Nelissen het huis aan Nicolaas van Stiphout:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 126 verso; 13-08-1785:
Martyn Weynen, weduwe Antoni Nelissen, geassisteerd met haar schoonzoon, Jan van Hoek verkoopt aan Nicolaas van Stiphout huis, schuur, stal, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense 1 copse; ene zijde Jan Meulendijks, andere zijde Nicolaas Simonis, ene einde Peter Driessen van Bussel, andere einde de straat. Belast met ƒ 2-0-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente van ƒ 7-10-0 per jaar met anderen. Verkopers aangekomen bij transport de dato 30-07-1781. Koopsom ƒ 321,-.
Nicolaas van Stiphout is schuldig aan Jacobus Losecaat ƒ 250,- à 4%. Marge: 01-11-1790 gelost.

Martina Wilhelmus Weijnen is als Martina Antoni Nelis op 29-03-1787 te Asten overleden.

Nicolaas van Stiphout is geboren te Sint-Oedenrode op 22-11-1747 als zoon van Andries van Stiphout en Dorothea Dirks van Soggel. Hij is op 02-02-1766 te Sint-Oedenrode getrouwd met Johanna van Heijsbergen, geboren rond 1745:

Rite catholica sacramentum matrimonium contraxeruns sequentes; Nicolaus van Stiphout et Joannes van Hinsbergen; mutua testes Arnoldus Wilhelmi van Karis et Anna van Rijsinge.

Sacrament van het huwelijk met achtereenvolgende contracten; Nicolaus van Stiphout en Joannes van Hinsbergen; wederzijdse getuigen Arnoldus Wilhelmi van Karis en Anna van Rijsinge.

05

Het gezin van Nicolaas van Stiphout en Johanna van Heijsbergen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Sint-Oedenrode 15-12-1766 Asten 14-02-1790
Wilhelmus Antoni Verleijsdonk
Asten 12-09-1834 zie Voormalig huis G780
2 Martinus Sint Oedenrode 17-05-1768 Kind Sint Oedenrode 08-08-1768
3 Maria Sint-Oedenrode 21-04-1770 Asten 16-05-1802
Andries Strijbosch
Meijel 24-01-1840
4 Dorothea Sint-Oedenrode 21-05-1772 Asten 22-07-1798
Antony Hendrik Hoorenbeek
Weert 29-09-1857

Moeder Dorothea Dirks van Soggel is op 22-04-1787 te Sint Oedenrode overleden en vader Andries van Stiphout woont bij hen in en is op 20-04-1800 te Asten overleden.

Johanna van Heijsbergen is op 23-10-1803 te Asten overleden en Nicolaas van Stiphout is te Asten op 19-05-1805 hertrouwd met Hendrina Janse van Bree, geboren te Someren op 10-05-1755 als dochter van Johannes Petrus van Bree en Maria Slegers en weduwe van Martinus van Hugten. Hendrina van Bree is op 17-09-1818 te Asten overleden en Nicolaas van Stiphout is een derde maal getrouwd op 07-12-1820 met Hendrina Walraven, geboren te Asten op 14-10-1775 als dochter van Andries Hendrick Walraven en Johanna Gerits van Heugten. Nicolaas van Stiphout is op 21-12-1830 te Asten overleden.

In 1790 verkoopt Nicolaas van Stiphout het huis aan Gerardus Bakens:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 38 verso; 01-11-1790:
Nicolaas van Stiphout verkoopt aan Gerrit Bakens huis, schuur, stallinge, hof en aangelag 1¼ lopense, ene zijde Jan Meulendijks, andere zijde Francis Kuypers, een deel van een schop zo ver als is afgemaakt met de grond. Belast met ƒ 2-8-0 jaarlijks aan het Gemene Land rentmeester R. G. van Stirum, te 's Hertogenbosch in een meerdere rente van ƒ 7-10-0 jaarlijks met meer andere. Koopsom ƒ 444,-. Door de verkoper zijn gereserveerd drie bedsteden, twee in het huis en een in de kamer staande. Mitsgaders den oven en enige fruitbomen in de hof. Aan de koper zal het vrijgelaten worden om op deze gekochte goederen, binnen het eerste jaar een smitshuysinge te mogen timmeren.

Gerardus Ambrosius Bakens is geboren te Asten op 03-06-1759 als zoon van Ambrosius Bakens en Petronilla Joannes Verberne (zie Voormalig huis G611). Hij is als smid op 08-11-1789 te Asten getrouwd met Helena Hendrik van Helmond, geboren te Asten op 04-02-1764 als dochter van Henricus Joannes van Helmont en Anna Tielemanni Coolen (zie Voormalig huis F1040):

06

Het gezin van Gerardus Ambrosius Bakens en Helena Hendrik van Helmond:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 20-10-1790 Kind Asten 30-10-1797
2 Francisca Asten 08-01-1792 Ongehuwd Asten 30-10-1811
3 Anna Maria Asten 03-09-1793 Asten 09-07-1831
Willem Calmpthouts
Someren 25-04-1863
4 Johanna Asten 06-01-1796 Ongehuwd Asten 24-01-1860
5 Ambrosius Asten 04-01-1798 Asten 09-02-1827
Johanna Maria Jelissen
Asten 11-06-1860
6 Johannes Asten 27-12-1799 Kind Asten 17-10-1811
7 Petronella Asten 04-02-1803 Asten 03-02-1834
Gerardus van Bussel
Asten 17-10-1872 zie Voormalig huis G655
8 Henrica Asten 14-02-1805 Asten 09-02-1827
Joannes Smets
Asten 12-04-1862 zie Voormalig huis F319
9 Henricus Josephus Asten 19-03-1807 Wilrijk (B) 15-01-1831
Joanna Bogaerts
Wilrijk (B) 05-07-1852

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 wordt Gerrit Bakens als eigenaar van het huis genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 12 Dorp Bewoners nummer 12 Dorp
1798 Gerrit Bakens Gerrit Bakens
1803 Gerrit Bakens Gerrit Bakens

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 177 verso:
Gerrit Bakens bij transport 01-11-1790.
Nicolaas van Stiphout bij transport 13-08-1785 van folio 213 verso.
Nummer 12 huijs, hof en aangelag 1¼ lopense.

Gerardus Ambrosius Bakens is op 24-09-1824 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Helena Hendrik van Helmont als weduwe van Gerrit Bakens als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; G399:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 77 el, het Dorp, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Gerard Bakens.

07

08

Helena Hendrik van Helmont is op 02-01-1839 te Asten overleden en het huis is overgenomen door zoon Ambrosius Bakens, geboren te Asten op 04-01-1798. Hij is op 09-02-1827 te Asten getrouwd met Joanna Maria Jelissen, geboren te Asten op 31-03-1798 als dochter van Johannes Laurens Jelissen en Hendrica Leenen. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A115:

09

Ambrosius Bakens is op 11-01-1860 te Asten overleden en Joanna Maria Jelissen is op 20-08-1861 te Asten overleden. Hun zoon Johannes Bakens, geboren te Asten op 29-11-1831, neemt het huis over. Hij is als smid op 11-02-1865 te Asten getrouwd met Hendrica van Bree, geboren op 24-10-1836 te Asten als dochter van Arnoldus van Bree en Joanna Maria van Gogh. Hendrica van Bree is te Asten op 20-05-1868 overleden en Johannes Bakens is op 19-11-1868 te Asten hertrouwd met Maria Verbaal, geboren te Someren op 09-06-1831 als dochter van Hendrikus Verbaal en Wilhelmina Bax. Zij wonen in de periode 1869-1879 in het huis met dan huizingnummer A164:

10

Maria Verbaal is op 17-05-1871 te Asten overleden en Johannes Bakens is op 22-02-1873 te Asten voor de derde maal getrouwd met Maria Apollonia van de Meulenhof, geboren op 26-09-1848 te Helmond als dochter van Antoni van de Meulenhof en Jacoba Apollonia Pieters.

Zij verhuizen in 1873 naar de Wolfsberg en later naar een nabijgelegen huis (zie Emmastraat 67) en in het huis komt wonen Franciscus Antonius van Eersel, geboren te 's-Hertogenbosch op 06-12-1836 als zoon van Arnoldus van Eersel en Margaretha Burghart. Hij is als smid op 16-04-1866 te Asten getrouwd met Maria Johanna van den Enden, geboren te 's-Hertogenbosch op 17-04-1842 als dochter van Helena van den Enden.

Het huis in die periode verkocht aan Paulus van de Greven, geboren te Asten op 01-08-1828 als zoon van Peter van de Greven en Hendrina Verhees, die eerder inwoonde in een deel van dit huis. In 1879 heeft Paulus van de Greven een nieuw huis gebouwd met kadasternummer G1437, waarbij hij een deel verhuurde aan derden en Francis van Eersel de eerste bewoner was (zie Voormalig huis G1870). Onderstaand kadasterplaatje laat het nieuwe huis met kadasternummer G1437 zien, dat dwars op het vorige huis is gebouwd.

10a

Paulus van de Greven is als landbouwer te Asten op 21-02-1862 getrouwd met Maria Josepha van der Weerden, geboren te Asten op 30-12-1827 als dochter van Johannes van der Weerden en Maria Peeters. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij samen met aangenomen kind Anna Maria Verlijsdonk, geboren te Asten op 26-12-1869 als dochter van Johanna Verlijsdonk, in het huis met huizingnummer A164:

11

Paulus van de Greven is op 07-12-1881 te Asten overleden en Maria Josepha van der Weerden woont ook over de periode 1890-1900 in het huis. Anna Maria Verlijsdonk is op 22-08-1890 te Asten getrouwd met fabrieksarbeider Peter Nicolaas Cuijpers, geboren te Asten op 06-12-1863 als zoon van Leonardus Cuijpers en Johanna Verdonschot. In de periode 1890-1900 woont Maria Josepha van der Weerden als hoofd met het gezin Cuijpers-Verlijsdonk in het huis met huizingnummer A169:

12

Maria Josepha van der Weerden is op 05-03-1901 te Asten overleden en Peter Nicolaas Cuijpers en Anna Maria Verlijsdonk wonen ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A185 en A199:

13

Peter Nicolaas Cuijpers is op 28-02-1915 te Asten overleden en Anna Maria Verlijsdonk woont met haar gezin in de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer A228, ook bekend staand als Emmastraat 33:

14

Opmerkelijk is dat drie van haar dochters, Christiana, Anna Maria en Adriana Antonia onderwijzeres zijn. Anna Maria Verlijsdonk is op 14-11-1933 te Asten overleden en haar zoon Leonardus Benedictus Cuijpers, geboren te Asten op 01-07-1902 neemt het huis over. Hij is als landbouwer op 12-01-1932 te Neer getrouwd met Petronella Johanna Winkelmolen, geboren te Neer op 17-08-1901 als dochter van Hendrikus Hubertus Winkelmolen en Gertrudis Derikx. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Emmastraat 33:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-04-1935 en het Peelbelang van 03-02-1945 de geboortes van dochters Maria en Petronella:

16 17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-01-1944 het verlies van een portemonnee door Leonard Cuijpers en in het Peelbelang van 10-03-1945 wil hij schoenen ruilen:

18 19

Leonardus Benedictus Cuijpers is op 26-01-1990 te Helmond overleden en Petronella Johanna Winkelmolen is op 14-06-1992 te Deurne overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Petronella Johanna Winkelmolen:

20

Hieronder een foto van de boerderij van Leonardus Cuijpers:

21

Hieronder nog een foto tijdens de wielerronde van Asten in 19601 met op de achtergrond de boerderij van Leonardus Cuijpers:

De boerderij van Leonardus Cuijpers bestaat niet meer.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1708 Philips van de Warsenborg Asten 31-10-1666
Dorp huis 12
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Aart Smits en erven Willem Aart Smits Asten ±1675 onbewoont
1741 Jan Aart Smits en erven Willem Aart Smits Asten ±1675 Hendrik Goort Hoefnagels en Dirk de Haan Asten ±1700
1746 Jan Aart Smits en erven Willem Aart Smits Asten ±11675 Francis Martens en Hendrien Cornelisse Asten 30-01-1721
1751 Hendrik Blommers en weduwe Hendrik Hoefnagels Geldrop ±1715 weduwe Hendrik Hoefnagels en Hendrien Cornelisse Asten 11-03-1714
1756 Jacobus Smits Asten ±1716 Jacobus Smits Asten ±1716
1761 Jacobus Smits Asten ±1716 Jacobus Smits Asten ±1716
1766 Jacobus Smits Asten ±1716 Jacobus Smits Asten ±1716
1771 Jacobus Smits Asten ±1716 Jacobus Smits Asten ±1716
1776 Jacobus Smits Asten ±1716 Jacobus Smits en Jan Hoefnagels Asten ±1716
1781 weduwe Antoni Nelissen Asten 10-03-1718 Jan Hoefnagels
1798 Gerrit Bakens Asten 03-06-1759 Gerrit Bakens Asten 03-06-1759
1803 Gerrit Bakens Asten 03-06-1759 Gerrit Bakens Asten 03-06-1759
Kadasternummer G399
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G399 1832 Helena Hendrik van Helmont Asten 04-02-1764 weduwe Bakens
Emmastraat 33
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1824 Gerardus Bakens Asten 03-06-1759 Helena Hendrik van Helmont Asten 04-02-1764 24-09-1824
1824-1839 Helena Hendrik van Helmont Asten 04-02-1764 weduwe Bakens 02-01-1839
1839-1859 Ambrosius Bakens Asten 16-01-1798 Joanna Maria Jelissen Asten 31-03-1798
A115 1859-1860 Ambrosius Bakens Asten 16-01-1798 Joanna Maria Jelissen Asten 31-03-1798 11-01-1860
A115 1860-1869 Johannes Bakens Asten 29-11-1831 Hendrica van Bree Asten 24-10-1836 20-05-1868
A164 1869-1871 Johannes Bakens Asten 29-11-1831 Hendrica van Bree Asten 24-10-1836 17-05-1871
A164 1871-1879 Franciscus van Eersel 's-Hertogenbosch 06-12-1836 Johanna Maria van den Enden 's-Hertogenbosch 17-04-1842
A164 1879-1881 Paulus van de Greven Asten 01-08-1828 Maria Josepha van der Weerden Asten 30-05-1827 07-12-1881
A164 1881-1890 Maria Josepha van der Weerden Asten 30-05-1827 weduwe Verlijsdonk
A169 1890-1900 Maria Josepha van der Weerden Asten 30-05-1827 weduwe Verlijsdonk 05-03-1901
A185 1900-1910 Peter Nicolaas Cuijpers Asten 06-12-1863 Anna Maria Verlijsdonk Asten 26-12-1869
A199 1910-1915 Peter Nicolaas Cuijpers Asten 06-12-1863 Anna Maria Verlijsdonk Asten 26-12-1869 28-02-1915
A199 1915-1920 Anna Maria Verlijsdonk Asten 26-12-1869 weduwe Cuijpers
A228 1920-1930 Anna Maria Verlijsdonk Asten 26-12-1869 weduwe Cuijpers
33 1930-1933 Anna Maria Verlijsdonk Asten 26-12-1869 weduwe Cuijpers 14-11-1933
33 1933-1938 Leonardus Cuijpers Asten 01-07-1902 Petronel Winkelmolen Neer 17-08-1901
Referenties
  1. ^Oude foto's afkomstig van Gerard Timmermans (https://twcasten.nl/oude-fotos/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024, 16:24:16

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen