logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G410

Dit huis komt voort uit een ander huis (zie Voormalig huis G415) en is sinds 1790 in bezit van Antony Arnoldus van Hoek, geboren te Asten op 09-02-1762 als zoon van Arnoldus van Hoek en Anna Maria van Weerdt (zie Emmastraat 22). Hij is op 20-04-1788 te Asten getrouwd met Johanna Ambrosius Bakens, geboren te Asten op 12-06-1762 als dochter van Ambrosius Bakens en Petronella Johannes Verberne  (zie Voormalig huis G611).

01

Het gezin van Antony Arnoldus van Hoek en Johanna Ambrosius Bakens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 03-07-1789 Asten 04-02-1814
Martinus Linden
Asten 11-04-1861 zie Voormalig huis G480
2 Petronella Asten 17-08-1791 Kind Asten 07-12-1796
3 Ambrosius Asten 23-08-1794 Deurne 23-01-1825
Wilhelmina Westerlaecken
Deurne 27-08-1867
4 Johannes Asten 01-10-1797 Asten 02-02-1826
Petronella van der Zanden
Asten 14-01-1880
5 Arnolda Asten 11-02-1802 Kind Asten 17-02-1802

Anthonius Arnoldi van Hoek is op 01-10-1811 te Asten overleden en Johanna Ambrosius Bakens is te Asten op 09-11-1811 overleden. Voor hun kinderen worden voogden aangewezen, die een inventaris opmaken:

Notarieel Archief 34-79 en 81 Asten 21-11-1811 en 27-11-1811:
Inventaris Johannis Hendrik Knaapen en Jan Bluijssens als voogden van de kinderen van wijlen Antonij van Hoek en Johanna Bakens, een huis en hof nummer 402, ene zijde Willem van Dijk, andere zijde Pieter Vosch.

De drie nog in leven zijnde kinderen verkopen hun erfdeel aan hun broer Jan van Hoek:

Notarieel Archief 48-78 Asten 11-04-1825:
Ambrosius van Hoek, schoenmaker, wonende te Liessel en Martinus Linden, kleedermaker in huwelijk hebbende Maria van Hoek wonende te Asten de welke bij dezen verklaren verkocht te hebben aan Jan van Hoek, kleedermaker mede binnen Asten woonachtig 2⁄3e parten onbedeeld in een huisje en hof gelegen binnen de gemeente van Asten ter grote van omtrent 4 roeden waarvan de overige derde part aan den getransporteerde competeert nevens erve de ene zijde Pieter de Vosch de andere zijde een straatje en dat voor ene somme van 200 gulden, waarvan de comparanten bekennen voldaan te zijn.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Antonie van Hoek:

Kadaster 1811-1832; G410:
Huis en erf, groot 00 roede 93 el, het Dorp, klassen 6.
Eigenaar: Jan Antonie van Hoek.
Opmerking: G410 en G414 samen huis nummer 84.

02

03

Zoon Jan Antonie van Hoek is geboren te Asten op 01-10-1797 en als kleermaker op 02-02-1826 te Asten gehuwd met Petronella van der Zanden geboren te Vlierden op 16-09-1802 als dochter van Francis van der Zanden en Francina Josina Vervoordeldonk. Zij verhuizen rond 1840 naar een nieuw gebouwd huis (zie Voormalig huis G547).

Het huis is rond 1840 verkocht aan Hendrik Francis Vriens, geboren te Asten op 08-07-1782 als zoon van Francis Arnoldus Vriens en Joanna Johannes Swinkels. Hij is op 21-07-1805 te Asten getrouwd met Joanna Joannes Rietjens, geboren te Lierop op 24-05-1780 als dochter van Johannes Rietjens en Anna Hermans:

04

Het gezin van Hendrik Francis Vriens en Joanna Joannes Rietjens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francis Asten 10-05-1806 Asten 14-02-1840
Anna Hoebergen
Asten 26-03-1872
2 Johanna Asten 09-11-1807 Asten 08-06-1840
Gerardus van der Heijden
Asten 27-09-1872
3 Johannes Asten 12-08-1809 Helmond 25-07-1844
Maria Elisabeth van Bommel
Weltevreden (Ind) 26-11-1850 Korporaal
in Oost-Indië*
4 Antonius Asten 04-07-1811 Ongehuwd Beek 31-03-1891
5 Arnoldus Asten 26-11-1812 Ongehuwd Asten 12-02-1876
6 Anna Catharina Asten 02-08-1814 Kind Asten 08-07-1830
7 Petronella Asten 06-06-1816 Ongehuwd Asten 26-02-1852
8 Hendrikus Asten 26-08-1818 Ongehuwd Semarang (Ind) 05-12-1859 Korporaal
in Oost-Indië**
9 Gerardus Asten 03-01-1821 Helmond 17-06-1857
Maria Anna van den Eijnden
Aarle 10-02-1893
10 Johanna Maria Asten 29-03-1823 Kind Asten 05-11-1830
11 Dorothea Asten 07-12-1824 Gemert 14-04-1853
Leonardus Maas
Gemert 16-09-1894
12 Anna Elisabeth Asten 16-01-1827 Ongehuwd Beek 30-05-1901

* zoon Johannes Vriens is na het overlijden van zijn vrouw te Asten op 25-05-1846 op 06-10-1847 als soldaat naar Nederlandsch Indië vertrokken en is aldaar als korporaal op 26-11-1850 te Weltevreden overleden. De Nederlandsche staatscourant van 09-06-1852 meldt dat er nog een nalatenschap is:

** ook zoon Hendrikus Vriens neemt op 14-03-1856 dienst als soldaat in het leger in Nederlandsch Indië en is aldaar als kanonnier werkzaam. Hendrik Francis Vriens ontvangt op zijn oude dag nog een nalatenschap, zoals gemeld in de Noord-Brabanter van 22-10-1861 en daaronder de Nederlandsche Staatscourant van 19-10-1861:

In de Noord-Brabanter van 09-01-1868 lezen we dat Hendrik Vriens en zijn zoon Francis Vriens voorzangers in de kerk zijn:

05

Zij woonden in de huidige Driehoekstraat (zie Voormalig huis G613) en Joanna Joannes Rietjens is op 15-06-1837 te Asten overleden en Hendrik Francis Vriens is te Asten op 20-02-1862 overleden. In het huis woont hun dochter Johanna Vriens, geboren te Asten op 09-11-1807 en op 08-05-1840 te Asten getrouwd met Gerardus van der Heijden, geboren te Uden op 03-09-1809 als zoon van Joannes van der Heijden en Catharina Gerarda van der Schuur. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 is het huizingnummer A106:

06

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A154:

07

Johanna Vriens is op 27-09-1872 te Asten overleden en Gerardus van der Heijden is op 04-10-1874 te Asten overleden. Hun zoon Johannes van der Heijden, geboren te Asten op 27-03-1847, neemt het huis over. Hij is op 23-10-1876 te Someren getrouwd met Petronella Verheijen, geboren te Someren op 23-02-1847 als dochter van Leonardus Verheijen en Petronella Versantvoort. Zij wonen ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 en in de periode 1900-1910 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A155, A159 en A171:

08

Petronella Verheijen is op 03-05-1899 te Asten overleden en in 1903 verhuist Johannes van der Heijden met zijn kinderen naar A256 en wordt het huis verkocht. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-05-1902 wordt het huis te koop aangeboden.

09

De koper is Hendricus van Helmond, geboren te Asten op 23-03-1829 als zoon van Peter van Helmond en Catharina van den Kerkhof. Hij is op 26-04-1876 te Meijel getrouwd met Petronella Strijbosch, geboren te Meijel op 14-11-1834 als dochter van Antoon Strijbosch en Johanna Hendrikx. Hendricus van Helmond is te Asten op 26-10-1903 overleden en Petronella Strijbosch woont ook in de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer A181:

10

In 1913 wordt het huis verkocht, daarna gesloopt en vervolgens een nieuw huis gebouwd door Adrianus Johannes Eijsbouts met nieuw kadasternummer G2108. In het huis komt in oktober 1914 wonen Gerardus Quirinus Eijsbouts, geboren te Asten op 12-01-1883 als zoon van Bonaventura Eijsbouts en Catharina Maria Krijnen (zie Voormalig huis G1416). Hij is als horlogemaker op 06-10-1914 te Asten getrouwd met Johanna Antonia Vervoort, geboren te Veghel op 21-05-1881 als dochter van Gerardus Vervoort en Wilhelmina Otten.

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A273 (zie Voormalig huis G1416) en het huis wordt daarna bewoond door Gerardus van der Loo, geboren te Sint Oedenrode op 23-07-1850 als zoon van Hendrikus van der Loo en Petronella de Kroon. Hij is als houtzager op 09-01-1879 getrouwd met Antonia van Alphen, geboren op 21-03-1851 te Asten als dochter van Johannes van Alphen en Johanna Lemmens (zie Voormalig huis G927). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit A267 (zie Kerkstraat 30) in het huis met huizingnummer A181 wonen:

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A211:

Zij verhuizen eind 1925 naar de Markstraat (zie Voormalig huis G586) en de neiwue bewoner is zoon Piet van der Loo, geboren te Asten op 18-05-1888. Hij is als monteur op 21-05-1926 te Borne getrouwd met Maria Antonia Wegter, geboren te Borne op 25-12-1897 als dochter van Johannes Wegter en Johanna Maria Morselt. In het bevolkingsregister over 1920-1930 wonen zij in huizingnummer A211 ook bekend staand als Emmastraat 15:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-04-1927 en 14-04-1928 de geboortes van zonen Gerardus en Johannes:

12 13

Ook in de periode 1930-1938 wonen Piet van der Loo en Maria Antonia Wegter met hun gezin in het huis aan de Emmastraat 15:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-07-1938 en 21-05-1941 de geboortes van zonen Henricus en Clemens:

15 16

In het Helmondsch dagblad van 11-12-1944 is Piet van der Loo zijn hond kwijt geraakt:

17

Maria Antonia Wegter is op 06-04-1966 te Geldrop overleden en Piet van der Loo is op 31-01-1969 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

Onder een foto van dit deel van de Emmastraat met links de kolen en oliehandel van Willem van Golstein Brouwers, in het midden het huis en winkel van Piet van der Loo, het smalle paadje is de Tuinstraat en geheel rechts de kledinghandel van Henri van der Zand:

20

Het huis bestaat niet meer en op de plaats van dit huis loopt nu de verbrede Tuinstraat.

Overzicht bewoners

Dorp huis 84a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1790 Antonie Arnoldus van Hoek Asten 09-02-1762 Antonie Arnoldus van Hoek Asten 09-02-1762
1798 Antonie Arnoldus van Hoek Asten 09-02-1762 Antonie Arnoldus van Hoek Asten 09-02-1762
1803 Antonie Arnoldus van Hoek Asten 09-02-1762 Antonie Arnoldus van Hoek Asten 09-02-1762
Kadasternummer G410
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G410 1832 Johannes van Hoek Asten 01-10-1797
Emmastraat 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Antonie Arnoldus van Hoek Asten 09-02-1762 Johanna Ambrosius Bakens Asten 12-06-1762 01-10-1811
1811-1840 Johannes van Hoek Asten 01-10-1797 Petronella van der Zanden Vlierden 16-09-1802
1840-1859 Gerardus van der Heijden Uden 03-09-1809 Johanna Vriens Asten 09-11-1807
A106 1859-1869 Gerardus van der Heijden Uden 03-09-1809 Johanna Vriens Asten 09-11-1807
A154 1869-1874 Gerardus van der Heijden Uden 03-09-1809 Johanna Vriens Asten 09-11-1807 04-10-1874
A154 1874-1879 Johannes van der Heijden Asten 28-03-1847 Petronella Verheijen Someren 23-02-1847
A155 1879-1890 Johannes van der Heijden Asten 28-03-1847 Petronella Verheijen Someren 23-02-1847
A159 1890-1900 Johannes van der Heijden Asten 28-03-1847 Petronella Verheijen Someren 23-02-1847 03-05-1899
A171 1900-1903 Johannes van der Heijden Asten 28-03-1847 met kinderen naar A256
A171 1903-1910 Hendricus van Helmond Asten 23-03-1829 Petronella Strijbosch Meijel 14-11-1834 26-10-1903
A181 1910-1914 Petronella Strijbosch Meijel 14-11-1834 weduwe van Helmond naar A204
A181 1914-1920 Gerardus Quirinus Eijsbouts Asten 12-01-1883 Johanna Vervoort Veghel 21-05-1881 naar A273
A211 1920-1925 Gerardus van der Loo Sint-Oedenrode 23-07-1850 Antonia van Alphen Asten 21-03-1851 naar A9a
A211 1926-1930 Piet van der Loo Asten 18-05-1888 Maria Antonie Wegter Borne 28-12-1897
15 1930-1938 Piet van der Loo Asten 18-05-1888 Maria Antonie Wegter Borne 28-12-1897

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 februari 2024, 16:52:08

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen