logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G415

Twee zonen van het gezin van Johannes Hendrix Bernaerts en Aleidis Joannes Baltus komen voor in het huis gelegen aan de huidige Emmastraat.

Johannes Hendrix Bernaerts is geboren te Asten op 05-09-1648 als zoon van Henricus Bernardi en Petronella Francisci (zie Voormalig huis F171). Hij is op 31-10-1677 te Asten getrouwd met Aleidis Joannes Baltus, geboren te Asten op 18-10-1647 en Johannes Balthasari en Heylgundis Jansen (zie Slotweg 4) en weduwe van Johannes Canters:

Juncti sunt matrimonio Jois Hendrix Bernaerts et Aleidis Jan Baltis; testes Henricus Canters et Jacobus van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Jois Hendrix Bernaerts en Aleidis Jan Baltis; getuigen Henricus Canters en Jacobus van de Cruijs.

01

Het gezin van Johannes Hendrix Bernaerts en Aleidis Joannes Baltus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 09-08-1679 Asten 22-11-1679
Johanna Paulus Coopmans
Asten 08-12-1736 zie ook Voormalig huis G618
2 Johannes Asten 07-09-1682 Kind Asten ±1682
3 Gerardus Asten 09-06-1684 Someren 24-02-1715
Anna Maria Verschuuren
Someren 05-08-1718 zie Prins Bernhardstraat 19
4 Johannes Asten 10-04-1687 Asten 09-05-1717
Maria Peeter Verhoijsen
Asten 18-11-1731
Elisabeth Jan Canters
Asten 23-04-1760 zie Voormalig huis G622
5 Judocus Asten 15-09-1690 Asten 18-04-1723
Maria Jan Smits
Asten 04-11-1747 zie ook Voormalig huis F162

Johannes Hendrix Bernaerts is op 21-11-1699 te Asten overleden en Aleidis Joannes Baltus is als Aleke Baltis te Asten op 29-05-1716 overleden en hieronder hun doodakten:

Zoon Peter Jan Hendrick Bernaerts (Verberne) is geboren te Asten op 09-08-1679 en op 22-11-1706 te Asten getrouwd met Johanna Paulus Coopmans, geboren te Asten op 01-05-1681 als dochter van Paulus Jansen Coopmans en Helena Judoci Roefs (zie Voormalig huis G525):

Juncti sunt matrimonio Petrus Janssen et Joanna Coopmans; testes Franciscus Jan Canters et Petrus Coopmans.

In huwelijkse echt gebonden Petrus Janssen en Joanna Coopmans; getuigen Franciscus Jan Canters et Petrus Coopmans.

02

Het gezin van Peter Jan Hendrick Bernaerts (Verberne) en Johanna Paulus Coopmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-12-1707 Deurne 19-05-1754
Anna van Helmond
Asten 11-09-1769 zie Voormalig huis G609
2 Paulus Asten 18-09-1709 Kind Asten ±1709
3 Wilhelma Asten 05-12-1710 Kind Asten ±1710
4 Paulus Asten 22-04-1713 Ongehuwd Asten 06-05-1788
5 Henrica Asten 30-11-1715 Ongehuwd Asten 11-01-1800
6 Henricus Asten 04-01-1718 Asten 25-05-1749
Maria Wilhelmi Loomans
Asten 11-07-1760 zoon Willem
zie Voormalig huis G476
en Voormalig huis G479
7 Gerardus Asten 06-07-1721 Asten 10-05-1762
Johanna Joannes Coolen
Asten 03-08-1788 zie Voormalig huis G618
8 Nicolaus Asten 20-09-1724 Kind Asten ±1724

* Bernaerts wordt ook Biemans of later Verberne genoemd

Peter Jan Hendrick Bernaerts (Verberne) woonde met zijn gezin in de Torenstraat (zie Voormalig huis G618) en hij maakt hier zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 162 verso; 07-12-1736:
Peeter Verberne, ziek en zijn vrouw, Jenneke Coopmans, gezond, wonende in de Thoornstraet, testeren. Al hun goederen aan de langstlevende van hen beide.

Peter Jan Hendrick Bernaerts (Verberne) is op 08-12-1736 te Asten overleden en Johanna Paulus Coopmans is op 13-02-1766 te Asten overleden.

De andere zoon Judocus Jan (Joost) Verberne is geboren te Asten op 15-09-1690 en op 18-04-1723 te Asten getrouwd met Maria Jan Smits, geboren op 30-03-1699 als dochter van Peter Jan Smets en Maria Jansen (zie Voormalig huis G399):

03

Het gezin van Judocus Jan (Joost) Verberne en Maria Jan Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 01-07-1723 Kind Asten ±1723
2 Catharina Asten 26-02-1725 Asten 05-06-1757
Johannes Gerrit Taabe
Asten 20-01-1776
3 Aldegonda Asten 03-03-1727 Helmond 05-05-1754
Johannes van Geldrop
Helmond 09-12-1790
4 Johannes Asten 18-03-1729 Kind Asten ±1729
5 Petrus Asten 26-07-1730 Asten 20-01-1765
Anna Maria Franse Voermans
Eindhoven 10-09-1769
Joanna Maria Sluijers
Eindhoven 23-03-1816 Metselaar
zie Julianastraat 17
6 Maria Asten 25-03-1732 Kind Asten ±1732
7 Johannes Asten 26-11-1736 Deurne 22-07-1764
Jacomijna Jan Hermens
Deurne 03-10-1808
8 Anna Margareta Asten 14-05-1740 Kind Asten 18-10-1747

Judocus Jan (Joost) Verberne is gemeenteopzichter en moet hier aan de rentmeester verantwoording afleggen voor reparaties aan de kapel van Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 19 verso; 10-08-1737:
Adriaan van Wolffsbergen, timmerman, te 's Hertogenbosch, Joost Verberne, gemeyntsmeester, Peter van de Vorst, schepen. Zij verklaren ter instantie en requisitievan Jan Francis van de Weyer:
De eerste comparant heeft, op 10-08-1737, op order van rentmeester de Kempenaar gevisiteerd de reparatie en vernieuwingen die zijn uitgevoerd aan de Capel, te Ommel zoals aangenomen bij publieke aanbesteding de dato 02-02-1737 door voornoemde rentmeester. Bevonden wordt dat alles is uitgevoerd volgens bestek en niet 't minste daar aan manqueerde. Daarenboven is nog gelevert en aan de Zuydzijde van Kerk meerder gemaakt sestien duymse deelen, lang ider twintig voet en aan de Noordzijde twintig dito deelen die in dat bestek minder waren geordonneert.
De 2e en 3e comparant hebben op verzoek van de requirant, op 19 en 20 mei 1737, getelt en opgenoomen de deelen van het dak en bevonden dat er meerder opgelegt en gemaakt waren dat in het bestek geordonneert was, 36, te weten aan de Zuydzijde 16 en aan de Noordzijde 20 denne duymse deelen.

Judocus Jan (Joost) Verberne heeft ook nog schulden staan voor winkelwaren:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-10-1746:
Anthonie van den Elsen, koopman, te Helmondt getrouwd met Joanna Voet, aanlegger contra Joost Verberne, gedaagde. Door aanleggers vrouw, zijn voor hun huwelijk, aan gedaagde geleverd:

Op 22-09-1741 Thee, suiker, rijst, garst, saffraan, lint, garen en spelden ƒ 38-00-00
Op 22-09-1741 Wit linnen, lang 50 el α 25 stuiver per el ƒ 62-10-00
Op 01-09-1742 4 loot thee tot 5 stuiver ƒ 0-05-00
Op 05-09-1742 Thee, koffie, suiker en lint ƒ 21-13-02
Totaal
Waarop in termijnen is afbetaald
Nog schuldig
ƒ 122-08-02
ƒ 71-04-02
ƒ 51-04-02

Ondanks menighvuldige civiele en vriendelijke interpellatien is het niet tot verdere betaling gekomen.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1736-1746 zijn Johanna Paulus Coopmans als weduwe van Peter Jan Hendrick Bernaerts (Verberne) en Judocus Jan (Joost) Verberne eigenaar van het huis en woont Judocus Jan (Joost) Verberne een groot deel van de tijd in het huis en is een deel verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 84 Dorp Bewoners nummer 84 Dorp
1736 weduwe Peter Verbernen en Joost Verbernen Joost Verbernen en Jan Joosten
1741 weduwe Peter Verbernen en Joost Verberne Joost Verberne en Jan Joosten van Buul
1746 weduwe Peter Verbernen en Joost Verberne Joseph Roskee en Maria Jan Joosten

Judocus Jan (Joost) Verberne verhuist naar Ostade (zie Voormalig huis F162) is op 04-11-1747 te Asten overleden en Johanna Paulus Coopmans als weduwe van Peter Jan Hendrick Bernaerts (Verberne), verkoopt de helft van het huis aan haar zoon Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 144 verso; 16-08-1749:
Jenneke Paulus Coopmans, weduwe Peter Verberne, geassisteerd, met Gerrit, haar zoon, verkoopt aan Paulus, haar zoon de helft van een huis, schuur en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde weduwe Joost Verberne, andere zijde de weg, ene einde de straat, andere einde Laurens Bruystens. Zoals het door de koper wordt bewoond en gebruikt. Verkoopster is het aangekomen bij versterf van haar ouders en zij is bij testament de dato 07-12-1736 met haar man gemaakt, gemachtigd de goederen te mogen transporteren. Koopsom ƒ 150,-.

In het huizenquohier over de periode 1751-1766 zijn de weduwe van Judocus Jan (Joost) Verberne en haar neef Paulus Verberne eigenaar van het huis en in eerste instantie bewoner. Vanaf circa 1757 woont schoonzoon Jan Taabe van de weduwe van Judocus Jan (Joost) Verberne samen met Paulus Verberne in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 84 Dorp Bewoners nummer 84 Dorp
1751 weduwe en kinderen Joost en Paulus Verberne weduwe Joost Verberne en Paulus Verberne
1756 weduwe en kinderen Joost en Paulus Verberne weduwe Joost Verberne en Paulus Verberne
1761 weduwe en kinderen Joost en Paulus Verberne Jan Tabee en Paulus Verberne
1766 weduwe en kinderen Joost en Paulus Verberne Jan Tabee en Paulus Verberne

Maria Jan Smits als weduwe van Judocus Jan (Joost) Verberne verhuist rond 1760 naar een ander huis in het dorp (zie Voormalig huis G417) en is als Maria Judoci Verberne op 04-05-1770 te Asten overleden. Uit de erfenis van Judocus Jan (Joost) Verberne wordt een huis verkocht aan de kinderen van Jan Taabe:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 123 verso; 22-02-1771:
Pieter Verberne, te Eyndhoven, Jan Verberne, te Liessel, Jan Taabe getrouwd met Catharina Verberne, Johannes van Geldrop getrouwd met Alegonda Verberne, te Helmond. Kinderen en erven van Joost Verberne getrouwd geweest Maria Smits. Zij verkopen aan de kinderen van Jan Taabe met name Joost, Bernardus, Jan, Hendricus, Gerardus en Antoni een huis of een gedeelte daarvan, scheidende met Paulus Verberne, op de brandmuur ½ lopense, ene zijde Paulus Verberne, andere zijde Jan Nijssen, ene einde de straat, andere einde Francis van Hout. Erbij hoort een waterput aan het huiske van Jan Peter Nijssen en die in gemeen gebruik is. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 50,-.
Jan Taabe is, namens zijn kinderen, schuldig aan Pieter Verberne, te Eyndhoven ƒ 50,- à 4%.

Dochter Catharina Judoci Verberne is geboren te Asten op 26-02-1725 en op 05-06-1757 te Asten getrouwd met Johannes Gerrit Taabe, geboren te Schaapen (D) rond 1728 als zoon van Gerardus Taabe en Catharina zur Benne:

04

Het gezin van Catharina Judoci Verberne en Johannes Gerrit Taabe:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 10-02-1757
2 Bernardus Asten 15-10-1758
3 Johannes Asten 28-11-1760
4 Henricus Asten 01-10-1762
5 Gerardus Asten 26-12-1765 Someren 25-04-1789
Helena Peeter Weynen
Someren 06-05-1801
6 Antonius Asten 07-08-1769 Eindhoven 06-11-1896
Petronella Berkers
Eindhoven 25-10-1819

In de bewoningslijst over de periode 1771-1776 komt dit deel van het huis dan toe aan de kinderen van Jan Taabe. Paulus Verberne blijft mede-eigenaar, maar is later niet meer bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 84 Dorp Bewoners nummer 84 Dorp
1771 kinderen Jan Tabe en Paulus Verberne Paulus Verberne, Leendert Vos en Meulenberg
1776 kinderen Jan Tabe en Paulus Verberne Jan Tabee, Leendert Vos en Caat Doense

Catharina Verberne, echtgenote van Jan Taabe is op 20-01-1776 overleden en Jan Taabe verkoopt het huis aan Pieter Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 96 verso; 04-08-1777:
Gezien het request van Pieter Verberne, te Eyndhoven, Jan Verberne, te Liessel, Jan Tabee, te Asten en Johannes van Geldrop getrouwd met Allegonda Verberne, te Helmond. Zij hebben, op 22-02-1771, aan de kinderen van Jan Tabee, weduwnaar van Catrina Verberne met name Joost, Bernardus, Jan, Hendricus, Gerardus en Antoni verkocht een gedeelte van een huis scheidende met het huis van Paulus Verberne op de brandmuur. Het huis was bewoond door Jan Tabee, zijn vrouw en kinderen. Enige tijd later is de vrouw overleden en vier van de kinderen zijn ondergebracht bij vrienden. Terwijl twee kinderen nog bij de vader zijn. Zij zouden echter ook ondergebracht moeten worden om te leren of tot staat gebracht te worden. Het huis dient de kinderen dus niet meer tot voordeel en kan beter verkocht worden om onderhoud, schade en verval te voorkomen. De vader is niet in staat om het goed te onderhouden. Zij verzoeken de verkoop te mogen doen. Het huis is belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar en zal dus weinig voor de kinderen opbrengen. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 97; 27-10-1777:
Pieter Verberne, te Eyndhoven, verkoopt, namens de kinderen van Jan Tabee getrouwd geweest met Caterina Verberne met name Joost, Bernardus, Jan, Hendricus, Gerardus en Antoni een huis of gedeelte daarvan, scheidende met Paulus Verberne zijn woning op de brandmuur, ene zijde Paulus Verberne, andere zijde Jan Neyssen, ene einde de straat, andere einde Francis van Hout. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Verkopers aangekomen bij transport de dato 22-02-1771. Koper is Pieter Verberne. Koopsom ƒ 106,-.

In de bewoningslijst van 1781 is naast Paulus Verberne ook Petrus Verberne, een andere zoon van Joost Verberne, eigenaar. Zij verhuren het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 84 Dorp Bewoners nummer 84 Dorp
1781 Paulus Verberne en Peter Verberne Anna Maria Schonk, weduwe Marten Verberne, Pieter Vos en Arnoldus Kerkhoff

Petrus Verberne verkoopt zijn deel van het huis aan Wilhelmus van Riet:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 205; 07-01-1782:
Pieter Verberne, wonende te Eyndhoven, verkoopt aan Wilhelmus van Riet een huis, staande voor een half huis, met hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Paulus Verberne, andere zijde weduwe Jan Nijssen, andere einde weduwe Francis van Hout. Belast met ƒ 2-10-0 jaarlijks aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 312-10-0.

Paulus Verberne verkoopt zijn deel van het huis aan Arnoldus Gragtmans:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 39 verso; 07-10-1783:
Paulus Verberne verkoopt aan Arnoldus Gragtmans een half huis met schuur en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Wilhelmus van Riet, andere zijde Willem van Dijk, ene einde de straat, ander einde weduwe Francis van Hout. Koopsom ƒ 140,-, waarvan ƒ 40,- contant en ƒ 100,- op 04-08-1784 om daarmee af te lossen een obligatie van ƒ 100,- ten laste van Paulus Verberne en ten behoeve van Joost Voermans de dato 04-08-1774. Marge 04-08-1784 gelost.

Arnoldus Gragtmans verkoopt een deel door aan Peter de Vos:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 156; 06-06-1786:
Arnoldus Gragtmans verkoopt aan Peter de Vos de helft van huis en hof in het Dorp geheel ½ lopense, ene zijde Willem van Riet, andere zijde Willem van Dijk. Belast met ƒ 100,- à 4% aan Hendrik Elberse Wildeman de dato 28-08-1784; ƒ 0-3-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 50,-.

Paulus Verberne is op 08-05-1788 te Asten overleden en Arnoldus Gragtmans verkoopt een ander deel van het huis door aan Antonie van Hoek:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 33 verso; 11-09-1790:
Arnoldus Gragtmans verkoopt aan Antonie van Hoek de helft van huis en hof geheel ½ lopense, zoals door hem in bewoning is. De andere helft is van Peter de Vos, ene zijde Peeter de Vosch, andere zijde Willem van Dijk. Belast met ƒ 0-3-8 per jaar aan het Huis van Asten samen met Peter de Vosch. Koopsom ƒ 165,-.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 worden twee eigenaren van de huizen genoemd en de drie boven beschreven bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 84 Dorp Bewoners nummer 84 Dorp
1798 Wilhelmus van Riet en Pieter de Vosch Wilhelmus van Riet en Pieter de Vosch en Antoni van Hoek
1803 Wilhelmus van Riet en Pieter de Vosch Wilhelmus van Riet en Pieter de Vosch en Antoni van Hoek

In 1804 vindt er een grote brand plaats waarbij vier huizen zijn betrokken, drie van deze huizen zijn hier genoemd en het huis van Willem van Dijk bij een ander huis (zie Voormalig huis G415).

Asten Rechterlijk Archief 165; 07-02-1804:
Taxatie van huis, stal en schuur, staan de bij de kom van het Dorp en welke op maandag, 30-01-1804 's avonds om 10 uur zijn afgebrand. Eigenaar weduwe en kinderen van Willem van Dijk. Waarde ƒ 500,-. Eigenaar Anthony van Hoek ƒ 200,-. Eigenaar Pieter Vosch ƒ 200,-. Eigenaar Wilhelmus van Riet deels afgebrand ƒ 200,-.

Het betreft dus drie huizen die in elders worden behandeld, huis G410 bewoond door de familie van Hoek (zie Voormalig huis G410), huis G414 bewoond door de familie de Vos (zie Voormalig huis G414) en huis G415 bewoond door de familie van Riet en verkocht aan de familie Knaapen (zie hieronder).

Dit huis is in 1782 door Peter Verberne verkocht aan Wilhelmus van Riet. Wilhelmus Peter van Riet is geboren te Asten op 11-09-1728 als zoon van Petrus van Riet en Petronella van Eynt (zie Voormalig huis G583). Hij is als timmerman te Asten op 24-05-1767 getrouwd met Adriana Johannes van Vessem, geboren op 01-07-1742 te Tongelre als dochter van Joannes Adriaens van Vessem en Aldegonda Coolen:

05

Het gezin van Wilhelmus Peter van Riet en Adriana Johannes van Vessem:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 14-05-1768 Asten 15-09-1799
Josina Francisca Verberne
Helmond 23-06-1825
2 Albertus Asten 14-09-1769 Ongehuwd Asten 30-04-1793
3 Aldegondis Asten 23-02-1771 *
4 Johanna Asten 12-05-1772

*  zuster Anna Maria van Vessem (zie Voormalig huis G417) is getuige

Wilhelmus Peter van Riet huurde hiervoor een ander huis in het dorp (zie Marktstraat 1) en voor de aankoop van dit huis heeft hij een schuld aan Peter Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 206; 07-01-1782:
Wilhelmus van Riet is schuldig aan Pieter Verberne, te Eyndhoven ƒ 187-10-0 à 3%. Marge: 15-10-1785 gelost. 

Die schuld is gelost, maar enkele jaren later leent hij opnieuw geld:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 176 verso; 27-01-1787:
Wilhelmus van Riet is schuldig aan Jacobus Losecaat ƒ 100,- à 4%. 

Wilhelmus Peter van Riet erft een stuk bos van zijn oom Gerrit en verkoopt het door aan zijn zus Beatrix:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 1; 21-06-1790:
Joseph Adrianus Reyskey getrouwd met Elisabeth Matthijs van Bussel, Wilhelmus van Riet, Pieter van Loon getrouwd met Beatrix van Riet, Jacobus van Riet. De laatste drie comparanten zijn erfgenamen van Jenneke Hoefnagels weduwe Gerrit van Riet. Zij bezitten onverdeeld een heiveld tussen de Leensel en het Zandt zijnde een houtbos. Zij verdelen dit:
1e lot krijgt Joseph Reyskey de helft van het heiveld of bos 8 lopense zoals er een weg door het voorschreven bos loopt naast Hendrik Hendriks.
2e lot krijgen Wilhelmus van Riet, Pieter van Loon en Jacobus van Riet de andere helft van het heiveld of bos 6 lopense naast Eymert van Loon.
De weg blijft tot gebruik van beiden.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 21; 21-06-1790:
Wilhelmus van Riet en Jacobus van Riet verkopen aan Pieter van Loon getrouwd met Beatrix van Riet 2⁄3e deel onverdeeld in een heytvelt of bosch tussen de Leensel en het Zandt circa 6 lopense naast Joseph Adrianus Reyskey. Het overig 1⁄3e deel is van de getransporteerde en aangekomen bij deling. Koopsom ƒ 46,-.

Adriana Johannes van Vessem is op 25-05-1793 te Asten overleden en Wilhelmus Peter van Riet wordt aangesteld als toeziender:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 118 verso; 19-11-1798:
Vermits de doode en aflijvigheid van Wilhelmus Knapen en de absentie van zijn zoon Pieter hebben de regenten het nodig geoordeeld om over de boedel toezienders aan te stellen om een en ander gade te slaan en de schulden te betalen. Benoemd zijn Pieter van Loon en Wilhemus van Riet. 

Wilhelmus Peter van Riet wordt gemaand om geleend geld terug te betalen en bouwt andere schulden op:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 343; 31-01-1801:
Anthony Losecaat, te Eyndhoven mede voor Pieter Losecaat, Peter Moolengraaf getrouwd met Cornelia Maria Losecaat, Jan Willem van Nouhuys getrouwd met Gerardina Losecaat. Erfgenamen van wijlen hun vader, Jacobus Losecaat en van mede-wijlen, hun broeder, Balthasar Willem Losecaat, aanlegger. Procuratie notaris van Bruggen, te 's Hertogenbosch de dato 25-04-1801 contra Wilhelmus van Riet en Pieter Troeyen. Betreft de opzegging van een kapitaal. Voor Wilhelmus van Riet van ƒ 100,- de dato 27-01-1787 en voor Pieter Troeyen ƒ 125,- de dato 04-10-1786.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 109; 16-05-1803:
Wilhelmus van Riet is schuldig aan Pieter van Loon ƒ 75,- à 3 1⁄4%.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 104; 25-04-1806:
Wilhelmus van Riet en zijn zoon, Pieter van Riet, zijn schuldig aan Dirk Antoni Leenen ƒ 75,- à 5% wegens geleverde waren en geleend geld.

Wilhelmus Peter van Riet is op 29-02-1808 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van zoon Pieter van Riet:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 216 verso:
Pieter van Riet bij versterf.
Wilhelmus van Riet.
Nummer 84 huijs met den hof ½ lopense.

Zoon Petrus van Riet is geboren te Asten op 14-05-1768 en op 15-09-1799 te Asten getrouwd met Josina Francisca Verberne, geboren te Asten op 03-02-1775 als dochter van Franciscus Jan Verberne en Catharina Jan Trouwen (zie Voormalig huis G535).

Het gezin van Petrus van Riet en Josina Francisci Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Adriana Asten 19-08-1800 Helmond 01-05-1835
Gerardus Haans
Helmond 05-11-1863
2 Franciscus Asten 22-04-1802 Helmond 06-07-1826
Arnolda van der Laak
Helmond 28-02-1848 wever
3 Wilhelmus Asten 13-04-1805 Kind Asten 19-10-1811
4 Johannes Asten 31-08-1807 Kind Asten 25-10-1811

Petrus van Riet erft land en geld van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 62; 01-06-1801:
Pieter Verberne, Pieter van Riet getrouwd met Josyna Verberne, Gerrit Verberne, te Helmond als voogd en Joost van Hugten, als geassumeerde voogd in plaats van de overledene voogd, Jan Antonie Driessen over Johannes, minderjarige zoon van Francis Verberne en Catharia Troeyen, beiden overleden. Zij verdelen de volgende vaste goederen. 2e lot krijgt Pieter van Riet 1⁄4 lopense van het Neutje geheel 1 lopense 1 roede;  ƒ 300, te ontvangen van het 1e lot van Pieter Verberne,

Josina Francisca Verberne is op 19-03-1808 te Asten overleden en Pieter van Riet verkoopt het huis in 1815 aan Gerardus Dirks:

Notarieel Archief 38 en 39 Asten 20-03-1815:
Pieter van Riet verkoopt aan Gerardus Dirks, een huis en hof was van wijlen Willem van Riet, aangekomen op 07-01-1782.

Peter van Riet  verhuist met hun gezin naar Helmond en Peter van Riet is op 28-02-1825 te Helmond overleden.

Gerardus Dirks is geboren te Overloon op 13-01-1770 als zoon van Martinus Derx en Joanna Hendrix Martens. Hij is op 14-01-1798 te Asten getrouwd met Margaretha Knapen, geboren op 27-08-1757 te Asten als dochter van Francis Knapen en Catharina Vriends:

06

Het gezin van Gerardus Dirks en Margareta Knapen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Overloon 23-06-1802 Ongehuwd Gemert 15-08-1874

Margareta Knapen is op 19-02-1820 te Asten overleden en Gerardus Dirks en zijn zoon Martinus verkopen het huis aan Johannes Hendrik Knaapen een neef van Margareta Knapen:

Notarieel archief 46-70 Asten 01-10-1823:
Gerard en Martinus Dirks verkopen aan Johannis Hendrik Knaapen een huisje en hof, ene zijde Pieter de Vosch, als last ƒ 260,- aan domeinen.

Gerardus Dirks is op 12-04-1850 te Boxmeer overleden.

Johannes Hendrik Knaapen is geboren te Asten op 15-02-1779 als zoon van Hendrik Francisci Knapen en Elisabeth Arnoldi van Hoek (zie Emmastraat 22). Hij is op 04-11-1815 te Asten getrouwd met Lucia Sauve, geboren te Asten op 08-04-1789 als dochter van Johannes Joannis Sauve en Johanna Joannis van Asten (zie Prins Bernhardstraat 34). Het gezin van Johannes Hendrik Knaapen en Lucia Sauve:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrika Asten 08-11-1807 Asten 18-04-1857
Jacobus Peters
Asten 30-09-1857
2 Joannes Asten 18-03-1820 Ongehuwd Asten 09-02-1883 zie Voormalig huis G417
3 Coleta Asten 09-09-1822 Kind Asten 03-08-1824
4 Margaretha Asten 23-11-1824 Ongehuwd Asten 16-04-1877 zie Voormalig huis G417
5 Antonius Asten 12-08-1827 Asten 29-01-1858
Hendrica Hoefnagels
Gemert 27-06-1860
Johanna Maria Luijben
Asten 26-09-1878
6 Joanna Elisabeth Asten 21-01-1832 Ongehuwd Asten 05-02-1890 zie Voormalig huis G417

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Johannes Knapen:

Kadaster 1811-1832 G415:
Huis en erf, groot 01 roede 10 el, het Dorp, klassen 7.
Eigenaar: Johannes Knapen.

07

08

Johannes Hendrik Knaapen is op 04-01-1843 te Asten overleden en Lucia Sauve is op 14-12-1855 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we zoon Antonius Knapen, geboren te Asten op 12-08-1827 en als verver op 27-06-1860 te Gemert hertrouwd met Johanna Maria Catharina Luijben, geboren te Gemert op 26-05-1819 als dochter van Michiel Luijben en Joanna Maria Maasen. Het huizingnummer van het huis is A104:

09

In de periode wordt het huis geruild met Bonaventura van den Boomen, geboren op 02-10-1807 te Asten als zoon van Jelis van den Boomen en Johanna van Dijk (zie Emmastraat 27). Hij woonde eerst op A97 (zie Voormalig huis G554) en is als kuiper op 23-04-1847 te Asten getrouwd met Wilhelmina Swinkels, geboren te Deurne op 04-12-1807 als dochter van Theodorus Swinkels en Theodora Martens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A152:

10

Bonaventura van den Boomen is op 07-05-1870 te Asten overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 14-11-1871 wordt de inboedel te koop aangeboden:

Wilhelmina Swinkels is te Asten op 08-11-1871 hertrouwd met Frans van Golstein Brouwers, geboren op 13-11-1846 te Someren als zoon van Gerrit Willem van Golstein Brouwers en Antonetta de Leeuw. Hij woont als kuiper ook in de periode 1879 -1890 in het huis met huizingnummer A153:

11

Hoe de familie van Golstein Brouwers aan de naam komt en in Asten is beland, wordt hieronder uit de doeken gedaan:

Vader Gerrit Willem van Golstein Brouwers is geboren te Rhenen op 14-07-1805 als zoon van Willem Brouwers en Geertruij Elisabeth van Golstijn. Hij is als timmerman op 23-07-1841 te Someren getrouwd met Antonetta de Leeuw, geboren te Someren op 13-10-1818 als dochter van Jan de Leeuw en Johanna Maria van Lierop. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, twee zonen en vier dochters, waarvan er een op jonge leeftijd is overleden.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Someren 02-05-1842 Ongehuwd Deventer 09-08-1865 wachtmeester
bij dragonders
2 Geertruij Elisabeth Someren 30-18-1844 Haarlem 27-09-1871
Johannes Hendrikus Kloes
Haarlem 22-11-1904
3 Frans Someren 13-11-1846 Asten 08-11-1871
Wilhelmina Swinkels

Deurne 11-02-1885
Petronella Maria Huberta van Griensven
Asten 25-08-1906
4 Johanna Maria Someren 19-04-1849 Mielro 07-04-1875
Willem
Dijstelblom
Helmond 28-02-1934
5 Willemina Someren 29-09-1852 Someren 05-10-1874
Cornelis Verspaandonk
Hooge en Lage Mierde 27-04-1927
6 Antonetta Helena Someren 22-04-1856 Kind Someren 15-05-1856

Antonetta de Leeuw is op 06-05-1856 te Someren overleden en Gerrit Willem van Golstein Brouwers is op 22-04-1857 te Someren hertrouwd met Maria Catharina van de Warenburg, geboren te Someren op 18-03-1815 als dochter van Jan van de Warenburgh en Anna Maria Verhees. Dit huwelijk kende geen nakomelingen. Zij woonden in de Dorpstraat in Someren en Gerrit Willem van Golstein Brouwers was vanaf 1843 van beroep veldwachter. In juni 1889 verhuisden ze naar dit huis in Asten. Maria Catharina van de Warenburg is op 21-06-1889 te Asten overleden. 

Gerrit Willem van Golstein Brouwers is dus door de liefde in Someren terecht gekomen. De kinderen zijn over het hele land uitgewaaierd en het lijkt dus puur toeval dat zoon Frans in Asten is komen wonen. Frans van Golstein Brouwers vertrok in mei 1863 naar Helmond waar hij als kuipersleerling bij Hendricus Dericks in de Molenstraat ging werken. In april 1865 vertrok hij naar Gemert en in maart 1866 werkte hij als kuiper bij Bonaventura van den Boomen in Asten, zoals te zien is onderstaand bevolkingsregister:

De zuivelfabriek van Bluijssen had veel kuipen voor de boter en later de margarine nodig en zodoende was er voldoende werk voor de kuipers. In april 1868 keerde Frans uit Asten weer in Someren bij zijn ouders terug om in mei 1871 weer als kuiper aan de slag te gaan bij de weduwe Bonaventura van den Boomen. Wilhelmina Swinkels, de weduwe van Bonanventura van den Boomen, trouwde een half jaar later met Frans van Golstein Brouwers en daarmee is de laatstgenoemde aan Asten gebonden geraakt.

Het huis G415 met tuin G416 is rond 1882 samengevoegd met het naastgelegen huis G414 met tuin G413 (zie Voormalig huis G414) en krijgt als nieuw kadasternummer G1680.

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-11-1886 verkoopt Frans van Golstein Brouwers planken en in diezelfde krant van 15-12-1888 verkoopt hij zijn kuipersgereedschappen:

13 14

Wilhelmina Swinkels is op 01-09-1884 te Asten overleden en Frans van Golstein Brouwers is te Deurne op 11-02-1885 hertrouwd met Petronella Maria Huberta van Griensven, geboren te Deurne op 06-01-1850 als dochter van Johannes Theodorus van Griensven en Antonia Truijen. Hij is dan van beroep houthandelaar en ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A158 en A170:

15

Zijn inwonende vader Gerrit Willem van Golstein Brouwers is op 21-06-1900 als oudste inwoner van Asten overleden. De krant de Zuid-Willemsvaart van 23-06-1900 maakt hier melding van.

In dit artikel wordt genoemd dat hij drager is van het 'Metalen Kruis', een eerbetoon voor het feit dat hij in 1831 aan de tiendaagse veldtocht heeft deelgenomen.

Frans van Golstein Brouwers is op 25-08-1906 te Asten overleden, maar zoals linksonder is te zien plaatst hij vlak voor zijn overlijden nog een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-08-1906. Zijn weduwe Petronella Maria Huberta van Griensven zet het werk van haar man voort, zoals blijkt uit de advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-06-1910.

16

Frans van Golstein Brouwers was erelid van het Maria-park in Roermond, bericht in het 'Maandschrift voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart'1 van 1906.

Petronella Maria Huberta van Griensven woont ook over de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer A180 en vanaf 1915 woont in organist Jacobus Josephus Claassen, geboren te Vierlingsbeek op 29-03-1895 als zoon van Willem Claassen en Maria Gertrudis Peters. Wim Nolens2 heeft over hem nog het volgende te vertellen:

In diezelfde periode heb ik ook nog een paar jaar pianoles gehad van een zekere heer Claassen, die organist was in onze kerk. Toen ik na enige tijd het klavier 'n beetje onder de knie kreeg mocht ik met hem samen optreden op uitvoeringen van de harmonie en speelden wij dan quatre-mains. Dit is mijn eerste optreden in het openbaar geweest, dat later, zoals jullie weten, nog door meerdere zou worden gevolgd. Diezelfde heer Claassen was behalve 'n uitstekende leraar ook nog 'n slimme jongen. Hij gaf mij gratis orgelles op het gigantische orgel in de kerk. De pastoor had ook toestemming gegeven dat ik daar in het middaguur mocht oefenen; ik moest dan wel 'n orgeltrapper meebrengen. Ik heb voor dat karwei 'n vriendje kunnen charteren die, dat kan ik wel zeggen, zijn handen en voeten daaraan vol had. Later kon ik het slimmigheidje van de heer Claassen doorzien. Hij had een meisje in Vierlingsbeek en daar wilde hij natuurlijk op zondagmiddag graag naartoe. Aangezien hij echter om 3 uur het lof muzikaal moest begeleiden was dit een grote handicap en hij zei "Wim, jij speelt nu zo goed dat jij Zondag's het lof mag spelen". Hij deed dan net of dat voor mij 'n grote eer was. Nou moet ik eerlijk zeggen dat mijn ouders ook wel verguld waren dat zoonlief op dat grote orgel mocht spelen. Hij kreeg bij die gelegenheid natuurlijk de originele orgeltrapper erbij. Mijn grootste lol was om tijdens de dienst alle registers open te trekken. Mijn orgeltrapper kon het dan bijna niet meer bijbenen en transpireerde als 'n paard.

In september 1918 vertrekt Jacobus Josephus Claassen naar Nijmegen en is als coupeur op 11-01-1921 te Haarlem getrouwd met Anna Maria Beelen, geboren te Haarlem op 14-09-1895 als dochter van Frederikus Anthonius Beelen en Elisabeth Maria Wesseling.

Ook in de periode 1920-1930 woont Petronella Maria Huberta van Griensven met haar gezin in het huis met huizingnummer A210, ook bekend staand als Emmastraat 13.

17

Zoon Wilhelmus Johannes van Golstein Brouwers was een handelaar in veel goederen, maar zijn voornaamste handel was toch kolenboer, zoals blijkt uit de advertenties in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-08-1913, 24-03-1917 en 03-11-1922:

18 19 20

Petronella Maria Huberta van Griensven is op 23-02-1927 te Asten overleden en haar zoon Wilhelmus Johannes van Golstein Brouwers, geboren te Asten op 11-04-1889, neemt het huis over. Hij is als koopman op 12-01-1921 te Asten getrouwd met Gerarda Henrica Eijsbouts, geboren te Asten op 02-03-1892 als dochter van Johannes Eijsbouts en Anna Catharina van den Eijnden (zie Voormalig huis G440). Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Emmastraat 13:

21

Inwonend is neef Johannes Daniel Josephus (Jan) Nefkens, geboren te Eindhoven op 04-05-1925 als zoon van Johannis Gosewinus Nefkens en Maria Catharina Josepha Eijsbouts. Hij is later als onderwijzer op de Voordeldonkse school te Tilburg op 10-08-1953 getrouwd met Anna Elisabeth Octavia Maria (Anny) de Gouw, geboren op 30-01-1927 te Tilburg als dochter van Antonius Cornelia de Gouw en Maria Joanna Theresia de Kort. Johannes Daniel Josephus (Jan) Nefkens is op 14-07-1988 te Asten overleden en Anna Elisabeth Octavia Maria (Anny) de Gouw is op 09-07-2014 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Johannes Daniel Josephus (Jan) Nefkens:

21a

Wilhelmus Johannes van Golstein Brouwers is van 1944-1946 nog waarnemend burgemeester van Asten geweest voor de in 1944 door de Duitsers vermoordde burgemeester Wijnen. In het Peelbelang van 27-01-1945 is hij als burgemeester op zoek naar geld en in het Peelbelang van 10-02-1945 volgt een mededeling over persoonsbewijzen:

22 23

In de tweede Wereldoorlog zijn er klokken omgesmolten, maar er waren er ook verstopt in Tilburg. Willem van Golstein Brouwers regelde een vrachtwagen om de klokken terug naar Asten te brengen. Op de foto van links naar rechts Jan van Seccelen, Peter Aarts, Willem van Golstein Brouwers, Antoon Raaymakers, Toon Kortenbach, Harrie Mennen en Matheus Eijsbouts:

24

Hun zoon Antonius Petrus Wilhelmus Maria (Ton) van Golstein Brouwers, geboren te Asten op 04-01-1927, studeert voor priester en is als pater Dominicaan werkzaam in Nijmegen. Hij is daar op 03-06-1995 overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Gerarda Henrica Eijsbouts is op 08-02-1949 te Asten overleden en Wilhelmus Johannes van Golstein Brouwers is hertrouwd met Elisabeth Gouka, geboren te Haarlem op 14-04-1897 als dochter van Willem Gouka en Elizabeth Agterberg. Elisabeth Gouka is op 17-04-1962 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

25 26

Wilhelmus Johannes van Golstein Brouwers is op 24-01-1986 te Asten overleden en hieronder een foto en het bidprentje bij zijn overlijden:

27 28

Hieronder een foto van het huis van Wilhelmus Johannes van Golstein Brouwers op de hoek van de Emmastraat en de inmiddels verbrede Tuinstraat:

29

Het huis bestaat niet meer en heeft plaats moeten maken voor een verdere verbreding van de Tuinstraat.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1677 Johannes Hendrick Bernaerts Asten 05-09-1648 Johannes Hendrick Bernaerts Asten 05-09-1648
1699 Peter Verberne en Joost Verberne Asten 09-08-1679 Joost Verberne Asten 15-09-1690
Dorp huis 84
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Peter Verbernen en Joost Verbernen Asten 01-05-1681 Joost Verbernen en Jan Joosten Asten 15-09-1690
1741 weduwe Peter Verbernen en Joost Verbernen Asten 01-05-1681 Joost Verberne en Jan Joosten van Buul Asten 15-09-1690
1746 weduwe Peter Verbernen en Joost Verbernen Asten 01-05-1681 Joseph Roskee en Maria Jan Joosten
1751 weduwe en kinderen Joost en Paulus Verberne Asten 30-03-1699 weduwe Joost Verberne en Paulus Verberne Asten 30-03-1699
1756 weduwe en kinderen Joost en Paulus Verberne Asten 30-03-1699 weduwe Joost Verberne en Paulus Verberne Asten 30-03-1699
1761 weduwe en kinderen Joost en Paulus Verberne Asten 30-03-1699 Jan Tabee en Paulus Verberne
1766 weduwe en kinderen Joost en Paulus Verberne Asten 30-03-1699 Jan Tabee en Paulus Verberne
1771 kinderen Jan Tabe en Paulus Verberne Paulus Verberne, Leendert Vos en Meulenberg Asten 22-04-1713
1776 kinderen Jan Tabe en Paulus Verberne Jan Tabee, Leendert Vos en Caat Doense
1781 Paulus Verberne en Peter Verberne Asten 22-04-1713 Anna Maria Schonk, weduwe Marten Verberne, Pieter Vos en Arnoldus Kerkhoff
Dorp huis 84c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1782 Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728 Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728
1798 Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728 Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728
1803 Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728 Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728
Kadasternummer G415
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G415 1832 Anton Knapen Asten 12-08-1827
Emmastraat 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728 met kinderen 29-02-1808
1808-1815 Peter van Riet Asten 14-05-1768 Josina Verberne Asten 03-02-1775 naar Helmond
1815-1820 Gerardus Dirks Overl 13-01-1770 Margaretha Knapen Asten 27-08-1757 19-07-1820
1820-1823 Gerardus Dirks Overl 13-01-1770 met zoon Martinus naar Boxmeer
1823-1859 Anton Knapen Asten 12-08-1827 Johann Maria Luijben Gemert 26-05-1819
A104 1859-1864 Anton Knapen Asten 12-08-1827 Johann Maria Luijben Gemert 26-05-1819 naar A97
A104 1864-1869 Bonaventura van den Boomen Asten 03-10-1807 Wilhelmina Swinkels Deurne 04-12-1807
A152 1869-1871 Bonaventura van den Boomen Asten 03-10-1807 Wilhelmina Swinkels Deurne 04-12-1807
A152 1871-1879 Frans van Golstein Bouwers Someren 13-11-1846 Wilhelmina Swinkels Deurne 04-12-1807
A153 1879-1882 Frans van Golstein Bouwers Someren 13-11-1846 Wilhelmina Swinkels Deurne 04-12-1807
A153 1882 samenvoeging met G414
A153 1882-1890 Frans van Golstein Bouwers Someren 13-11-1846 Wilhelmina Swinkels Deurne 04-12-1807 01-09-1884
A158 1890-1900 Frans van Golstein Bouwers Someren 13-11-1846 Petronella van Griensven Deurne 06-01-1850
A170 1900-1906 Frans van Golstein Bouwers Someren 13-11-1846 Petronella van Griensven Deurne 06-01-1850 25-08-1906
A170 1906-1910 Petronella van Griensven Deurne 06-01-1850 weduwe van Golstein Brouwers
A180 1910-1920 Petronella van Griensven Deurne 06-01-1850 weduwe van Golstein Brouwers
A210 1920-1927 Petronella van Griensven Deurne 06-01-1850 weduwe van Golstein Brouwers 23-02-1927
A210 1920-1930 Wilhelmus van Golstein Bouwers Asten 11-04-1889 Gerarda Henrica Eijsbouts Asten 02-03-1892
13 1930-1938 Wilhelmus van Golstein Bouwers Asten 11-04-1889 Gerarda Henrica Eijsbouts Asten 02-03-1892
Referenties
  1. ^Maandschrift voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, gevestigd in het klooster der Religieuse Ursulinen te Sittard, 1906 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKDC07:006187025:00014&query=%22overleden+te+asten%22&coll=dts&rowid=3)
  2. ^Astense verhalen van Wim Nolens (http://www.nolens.info/flierefluiter.htm)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 juni 2024, 12:08:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen