logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G535

Dit huis wordt bewoond door Adriaan Jansen de Graaff, geboren te Asten op 02-12-1676 als zoon van Johannes Jansen en Elisabetha. Hij is op 11-02-1714 te Asten getrouwd met Antoneth Reiniers, geboren op 28-11-1687 te Asten als dochter van Renerus Jansen van Geldrop en Henrica Jansen Somers (zie Hemel 2):

Het gezin van Adriaan Jansen de Graaff en Antoneth Reiniers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 16-02-1717 Asten 15-09-1741
Theodorus Willem Trouwen
Deurne 11-03-1773
2 Henrica Asten 14-09-1721 Nederweert 19-05-1756
Franciscus Reijnders
Asten 05-11-1790 zie Voormalig huis G532
dochter Joanna Maria
3 Elisabetha Asten 31-07-1724 Ongehuwd Asten 02-10-1747
4 Wilhelma Asten 31-01-1727

Adriaan Jansen de Graaff is op 18-04-1730 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat zijn weduwe als mede-eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 86 Dorp Bewoners nummer 86 Dorp
1736 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek weduwe Adriaan Jansen en Willemijntje van den Eijnde
1741 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek weduwe Adriaan Janssen en Jenneke Wim Coolen
1746 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek weduwe Adriaan Janssen en Jenneke Wim Coolen

Antoneth Reiniers is op 22-10-1747 te Asten overleden en in de bewoningslijst van 1751 staat het huis op naam van de kinderen, die het aan derden verhuren:

Jaar Eigenaar nummer 86 Dorp Bewoners nummer 86 Dorp
1751 kinderen Adriaan Jansen Mattijs Jagers

Het huis wordt verkocht aan Jan Willem Trouwen een broer van Dirk Willem Trouwen de echtgenoot van Johanna Adriaan Jansen de Graaff:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 224 verso; 21-09-1751:
Dirk Willem Trouwen, wonende te Deurne man van Johanna, dogter Adriaan Jansen verkoopt aan Jan Willem Trouwen de helft van huis en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde den Armen, andere zijde kinderen Jan van Dijk, verkoper aangekomen van zijn vrouw ouders. Koopsom ƒ 70,-.

Willem Trouwen is geboren te Nederweert op 20-09-1685 als zoon van Wilhelmus Trouwen en Anna Steuten. Hij is op 24-05-1705 te Someren getrouwd met Anna Johannes Hurcmans, geboren te Someren op 11-05-1687 als dochter van Johannes Jansen Hurcmans en Maria Hendricx:

Ritus contraxerunt matrimonium Wilhelmus Trouwen ex Nederweert et Anna Jois Hurcmans; testes Petrus van Lill et Helena Jansen.

Huwelijkscontract van Wilhelmus Trouwen uit Nederweert en Anna Jois Hurcmans; getuigen Petrus van Lill en Helena Jansen.

02

Het gezin van Willem Trouwen en Anna Johannes Hurcmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Someren 09-03-1706 Kind Someren ±1706
2 Johannes Someren 07-03-1707 Someren 27-01-1732
Maria Antoni Loomans
Asten 11-01-1750
Joanna Maria Jan Peter Smits
Asten 24-04-1754
3 Wilhelmus Someren 27-08-1708 Someren 20-05-1736
Henrica Claessen
Someren 05-02-1780 dochter Petronella
zie Prins Bernhardstraat 23
4 Petrus Someren 22-10-1710 Kind Someren ±1710
5 Mathias Someren 27-07-1712 Kind Someren ±1712
6 Petronella Someren 04-11-1714 Kind Someren ±1714
7 Mathias Someren 28-01-1716 Ongehuwd Someren 24-12-1741
8 Theodorus Someren 16-06-1718 Asten 15-09-1741
Johanna de Graaff
Deurne 13-12-1782
9 Petronella Someren 20-04-1720 Maarheeze 15-01-1747
Petrus Marcelis Loomans
Asten 21-05-1761 zie ook Hindert 2
10 Lambertus Someren 12-01-1721 Kind Someren ±1721
11 Anna Maria Someren 14-02-1723 Kind Someren ±1723
12 Johanna Someren 27-07-1724 Someren 14-01-1759
Franciscus W Claessen
13 Lambertus Someren 12-01-1727 Kind Someren ±1727
14 Godefridus Someren 09-02-1730 Kind Someren 17-05-1730

Wilhelmus Trouwen is op 12-11-1737 te Someren overleden en Anna Johannes Hurcmans is te Someren op 15-10-1760 overleden.

Johannes Petrus Jan Smits is geboren rond 1675 en op 21-07-1697 te Asten getrouwd met Maria Joannis Paulusse, geboren te Asten op 26-10-1678 als dochter van Johannes Pauls en Margaretha:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Peeters et Maria Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Peeters en Maria Jansen.

03

Het gezin van Johannes Petrus Jan Smits en Maria Joannis Paulusse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-12-1697 Ongehuwd Asten 24-02-1768
2 Maria Asten 30-08-1699 Asten 18-04-1723
Judocus Frans Verberne
Asten 26-08-1768 zie Voormalig huis G417
3 Elisabetha Asten 23-05-1702 ±1725
Johannes Saay
Antwerpen
4 Catharina Asten 07-05-1704 Kind Asten ±1704
5 Catharina Asten 07-05-1705 Kind Asten ±1705
6 Judoca Asten 11-06-1706
7 Catharina Asten 29-03-1708
8 Anna Maria Asten 30-10-1709 Asten 22-02-1733
Henricus Francis Vrients
Asten 11-01-1750
Johannes Trouwen
Asten 23-10-1793
9 Petrus Asten 12-01-1713 Kind Asten ±1713
10 Johanna Asten 12-06-1714 Asten 04-02-1741
Paulus Hendrik Hoefnagels
Asten 25-02-1748
Arnoldus Willem Smits
Asten 30-03-1762 zie Voormalig huis G562
11 Petrus Asten 31-10-1716

Johannes Petrus Jan Smits is op 11-04-1735 te Asten overleden en de kinderen verkopen een huis aan Francis van Hoek:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 76; 26-07-1769:
Maria Smits, weduwe Joost Verberne, Anna Maria Smits, weduwe Jan Trouwen, geassisteerd met Pieter Joost Verberne, te Eyndhoven, zoon van de eerste en neef van de tweede comparante, Arnoldus Smits getrouwd met Johanna Smits, Elisabet Smits, te Antwerpen. Zij verkopen aan Francis van Hoek huis, schuur, schop, stal en hof aan de Poel in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Paulus Geven en Arnoldus Smits zoals tussen de beide laatsten den hof is afgepaald; land in de Snijerscamp ½ lopense. Belast met ƒ 150,- à 4% aan den Armen van Someren; ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met Johannes Jansen en Francis van de Loverbosch; ƒ 1-0-0 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar waarin Nol Smits
ƒ 0-10-0 per jaar betaald. De goederen zijn hen aangekomen van hun moeder, weduwe Jan Peter Smits. Koopsom ƒ 300,-.

Maria Joannis Paulusse is te Asten op 20-11-1770 overleden. Na haar overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 68; 18-12-1770:
Anna Maria Smits weduwe van Jan Trouwen, Pieter Verberne, wonende te Eyndhoven, Jan Verberne, wonende te Liessel mede voor haar moeyte, Elisabet Smits, wonende te Antwerpen evenals Jan Tabee man van Catarina Verberne deze drie kinderen van Joost Verberne en Maria Smits dus allen met Arnoldus Smits gehuwd met Johanna Smits zijn erfgenamen van wijlen Maria Paulusse weduwe van Jan Peter Smits die aan de comparanten hebben nagelaten twee huizen en drie akkers doch dezelve daarvan, op 26-07-1769, verkocht een huis en een akkertje aan Francis van Hoek transport Asten. De koopgelden zijn door hen, met uitzondering van Arnoldus Smits, ontvangen en verdeeld. Met Arnoldus Smits is besproken dat het andere huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Francis van Hoek, andere zijde de straat, aan hem toegewezen zou worden. En de akker agter Antoni Liesen en de Mooleakker zullen nog blijven aan de andere comparanten. De goederen zijn belast met ƒ 0-10-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Francis van Hoek betaald de ƒ 1,-.

Zoon Johannes Willem Trouwen, geboren te Someren op 07-03-1707 is op 27-01-1732 te Someren getrouwd met Maria Antoni Loomans, geboren te Someren op 29-10-1706 als dochter van Antonius Antoni Loomans en Maria Johannes Vrensen (zie ook 't Hoekske 8). Na haar overlijden te Asten als Maria Jan Trauwe op 27-10-1748 is Johannes Willem Trouwen hertrouwd te Asten op 11-01-1750 met bovengenoemde Anna Maria Jan Peter Smits, geboren te Asten op 30-10-1709:

1732. Compareerde voor schepenen in Someren ondergenoemd Jan Willem Trouwen, sijne ouderdom ontrent de 25 jaeren en Maria Antonis Looijmans jonge dochter haere ouderdom ontrent de 24 jaeren, versoeckende haer drie sondaagse proclamatien omme in den houwelijckse staet te worden bevestigt. Actum Someren den twaalfden januarij een duisent seeven hondert en twee en dartigh.
Ende de drie songaaghse proclamatien gedaen sijn, soo sijn de voorschreven persoonen getrout, dij 27 januari 1732.

Contraxerunt matrimonio Joannes Wilhelmi Trouwen et Maria Anthony Loomans; testes Matthias Petri van Helmont.

Huwelijkscontract van Joannes Wilhelmi Trouwen en Maria Anthony Loomans; getuige Matthias Petri van Helmont.

De gezinnen van Johannes Willem Trouwen met Maria Antoni Loomans en met Anna Maria Jan Peter Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 10-05-1733 Asten 23-01-1763
Johannes Antoni Driessen
Asten 23-10-1793
2 Anna Maria Asten 03-06-1735 Asten 06-02-1757
Marcelis Jansen
Asten 22-06-1780 zus Elisabeth Toni Loomans
is doopgetuige
3 Catharina Asten 01-04-1737 Asten 20-05-1764
Francis Janse Verberne
Asten 01-06-1789 zie Voormalig huis G622
4 Wilhelmina Asten 20-08-1739 Kind Asten ±1739 broer Jan Toni Loomans
is doopgetuige
5 Theodorus Asten 21-03-1742 Kind Asten 24-05-1749 zus Anna Toni Loomans
is doopgetuige
6 Johanna Asten 20-03-1744 Kind Asten 20-06-1749 broer Daniel Toni Loomans
is doopgetuige
7 Francisca Asten 27-01-1747 Kind Asten 23-10-1747

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

Zij woonden eerder in een nabijgelegen huis (zie Emmastraat 31) en daarvoor op het huidige Koningsplein (zie Koningsplein 16). Johannes Trouwen is op 24-04-1754 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1756 staat het huis op naam van de weduwe van Jan Trouwen:

Jaar Eigenaar nummer 86 Dorp Bewoners nummer 86 Dorp
1756 weduwe Jan Trouwe Mattijs Jagers en Hendrien Cornelis
1761 weduwe en kinderen Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen
1766 weduwe en kinderen Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen
1771 weduwe Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen en Caat van Hugte
1776 weduwe Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen
1781 weduwe Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen en Hendrien Tijssen

Anna Maria Jan Peter Smits is te Asten op 23-10-1793 overleden.

Dochter Anna Maria Trouwen is geboren te Asten op 03-06-1735 en op 06-02-1757 te Asten getrouwd met Marcelis Jansen Daniels, geboren te Asten op 09-10-1733 als zoon van Johannes Marcelis Daniels en Maria Willems Hasen (zie Voormalig huis G854):

05

Het gezin van Anna Maria Trouwen en Marcelis Jansen Daniels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 27-01-1760 Kind Asten ±1760
2 Wilhelmus Asten 23-04-1761 Asten 28-01-1787
Johanna van Bussel
Asten 17-12-1808 zie Voormalig huis C643
3 Anna Maria Asten 24-01-1763 Asten 31-01-1796
Johannes Francis Kerkers
Asten 09-05-1827 zie Voormalig huis G826
4 Henrica Asten 29-06-1765 Asten 26-01-1794
Judocus Wijnen
Someren 26-03-1842
5 Johanna Maria Asten 21-08-1767 Deurne 12-02-1792
Johannes Meulendijks
Deurne 02-02-1806
Martinus Verberne
Deurne 31-05-1818
6 Antonia Asten 21-03-1770 Kind Asten ±1770
7 Johannes Asten 02-07-1773 Asten 14-02-1808
Johanna Voermans
Asten 12-04-1847
8 Antonius Asten 01-12-1776 Kind Asten ±1776

Marcelis Jansen Daniels woonde met zijn gezin in een huurhuis in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 50)

De erfenis van Johannes Trouwen wordt verdeeld, waarbij het huis in bezit komt van Marcelis Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 169 verso; 15-12-1796:
Marcelis Ceel Jansen, Catharina Vriens, Maria Trouwen weduwe van Jan Antonie Driessen, Jan, zoon van wijlen Francis Verberne en Joost van Hugten, als bijstaand voogd, over Pieter, Francyna en Johannes, onmondige kinderen van wijlen Francis Verberne. Zij verklaren dat zij samen bezitten een half huis, 1⁄6e deel aan Marcelis Ceel Jansen, 3⁄6e deel aan Catharina Vriens, 1⁄6e deel aan Maria Trouwen en 1⁄6e deel aan de kinderen van Francis Verberne. Het komt hen niet meer gelegen dit onverdeeld te laten zij maken een verdeling.
1e lot krijgt Marcelis Ceel Jansen het halve huis en hof geheel ½ lopense, ene zijde weduwe Willem van Dijk, andere zijde Jennemaria Francis Rijnders
2e lot krijgt Maria Trouwen ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot krijgt Catharina Vriens ƒ 60,- te ontvangen van het 1e lot.
4e lot krijgen Jan Francis Verberne en zijn onmondige broers en zuster ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.

Marcelis Jansen Daniels is op 19-10-1797 te Asten overleden en de kinderen verdelen de erfenis, waarbij zoon Jan Marcelis Jansen in bezit van de helft van het huis komt:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 73; 26-02-1798:
Willem Marcelis Jansen en Jan Kerkers getrouwd met Anna Maria Marcelis Jansen mede namens Jan van de Meulendijk getrouwd met Jennemie Marcelis Jansen, te Deurne en Joost Wijnen getrouwd met Hendrina Marcelis Jansen, te Someren en Jan Marcelis Jansen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader.
1e lot krijgen Willem Marcelis Jansen, Jan Kerkers, Jan van de Meulendijk en Joost Wijnen ieder ƒ 25,- makende samen ƒ 100,-.
2e lot krijgt Jan Marcelis Jansen een half huis en hof ½ lopense, ene zijde weduwe Willem van Dijk, andere zijde Jennemaria Francis Rijnders. De ontvanger van dit lot zal gehouden zijn, om ter egalisatie, uit te keren aan ieder der vorige condividenten ƒ 25,-, makende samen ƒ 100,-.

In de bewoningslijst van het huis rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 is Jan Marcelis Jansen naast Johanna Maria Reijnders, geboren te Nederweert op 09-04-1757 (zie Voormalig huis G532) als dochter van Francis Reijnders en Hendrina van de Graef, eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 86 Dorp Bewoners nummer 86 Dorp
1798 Jan Marcelis, Jan Stevens, Jennemie Rijnders Jan Trouwen en Jennemie Rijnders
1803 Jan Marcelis Jansen en Jennemie Reijnders Jennemaria Houbraken en Jennemie Reijnders

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 217:
Jan Marcelis Jansen bij deling 1798.
Willem, Hendrien, Annemie, Jennemie en Jan kinderen ½ bij versterf 1797 van.
Marcelis Ceel Jansen bij deling 15-12-1796.
Catharina Hendrik Vriens en de erven van de weduwe Jan Trouwen bij versterf 1793.
Jennemie Francis Rijnders ½ enige dogter van Hendrien Tijssen bij versterf 1790
en weduwe Jan Trouwen ½ weduwe van Francis Rijnders.
Nummer 86 huijs en hof ½ lopense.

Jan Marcelis Jansen is geboren te Asten op 02-07-1773 en op 14-02-1808 te Asten getrouwd met Johanna Voermans, geboren te Asten op 26-03-1774 als dochter van Nicolaas Voermans en Catharina Dirk Hoebergen:

06

Zij hadden samen geen kinderen en in 1814 verkoopt Jan Marcelis Jansen het huis aan Andries Gielissen:

Notarieel Archief 37-164 Asten; 26-09-1814:
Jan Marcelis Janssen verkoopt aan Andries Gielissen een ½ huisje en hof, ene zijde Jennemarie Rijnders, andere zijde Willem van Dijk. Was hem aangekomen op 1798. Koopprijs ƒ 100,-.

Johanna Voermans is op 03-09-1845 te Asten overleden en Jan Marcelis Jansen is op 12-04-1847 te Asten overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Andries Gielen:

Kadaster 1811-1832; G535:
Huis en erf, groot 00 roede 56 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Andries Geelen.

07

08

Andreas Gielen is geboren te Weert op 30-11-1781 als zoon van Mathijs Gielen en Anna Maria Simons. Hij is op 25-02-1810 te Asten getrouwd met Anna Maria Dirk Martens, geboren te Asten op 09-08-1773 als dochter van Theodorus Peter Martens en Elisabeth Jansse van Bussel (zie Voormalig huis E132). Anna Maria Dirk Martens is op 02-01-1848 te Asten overleden en Andreas Gielen is te Asten op 26-06-1850 hertrouwd met Hendrina van den Nieuwenhuizen, geboren te Geldrop op 10-06-1813 als dochter van Judocus van den Nieuwenhuizen en Anna Maria Coolen. Beide gezinnen kenden voor zover bekend geen kinderen. Andreas Gielen is op 17-04-1851 te Asten overleden en Hendrina van den Nieuwenhuizen verhuist naar een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G517) en is op 09-09-1852 te Asten overleden.

Volgens de kadastrale legger is Hendrik Swinkels, geboren te Asten op 17-03-1820 als zoon van Godefridus Swinkels en Petronella van Heugten, daarna vruchtgebruiker. Het huis is daarna verkocht aan Antonie Jan van Bussel en vrijwel direct doorverkocht aan Lambert Leenen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 vinden we Lambert Leenen, geboren te Asten op 15-04-1830 als zoon van Theodorus Leenen en Helena Maria van Dijk, terug. Hij is te Asten op 12-02-1858 getrouwd met Helena Bouwmans, geboren te Asten op 01-12-1828 als dochter van Johannes Bouwmans en Antonetta van der Linden. Het huizingnummer van het huis is dan A108a:

09

Zij verhuizen naar de Wolfsberg en in 1867 is het huis verkocht aan Johannes Mikkers, die door herbouw en samenvoeging met G532 in 1868 (zie Voormalig huis G532) een nieuw huis onder kadasternummer G1262 heeft gebouwd.

Johannes Mikkers is geboren te Vlierden op 11-02-1838 als zoon van Johannes Mikkers en Johanna Rooijakkers. Hij is op 06-02-1863 te Asten getrouwd met Theodora Hurkmans, geboren te Someren op 04-08-1830 als dochter van Antonie Hurkmans en Johanna Maria Looijmans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij vanaf 1867 in het huis met huizingnummer A108:

10

Ook over de periodes 1869-1879, 1879-1890, Theodora Hurkmans is op 17-04-1888 te Asten overleden, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Johannes Mikkers in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A156, A158, A164 en A180:

11

Zoon Antonie Mikkers, geboren te Asten op 18-06-1870, was van beroep slager en had nog ruzie met slager Johannes Hendrik de Soeren (zie Voormalig huis G1557), zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-12-1894:

Johannes Mikkers verhuist in 1902 naar A138 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-03-1902 en van 12-04-1902 verkoopt hij zijn inboedel en enig land:

12 13

Het huis is gekocht door Theodorus Wijnen, geboren te Someren op 13-10-1840 als zoon van Hendrikus Wijnen en Willemijn Dirks. Hij is op 05-02-1872 te Asten getrouwd met Petronella Haasen, geboren te Asten op 14-05-1841 als zoon van Gerardus Haasen en Catharina van Hoek (zie Voormalig huis C1566). Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A192:

14

In 1917 verhuizen zij naar Aarle Rixtel, maar keren later terug naar het Liefdehuis alwaar zijn hun gouden bruilof vieren, zoals vermeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 16-01-1922:

14a

Vanuit A190 (zie Emmastraat 23) komt Adrianus Driessen, geboren te Asten op 29-12-1878 als zoon van Joannes Driessen en Petronella Bukkems (zie Voormalig huis G456 en G457), in het huis wonen. Hij is als timmerman op 27-04-1906 te Asten getrouwd met Hendrika van Veghel, geboren op 30-07-1883 te Asten als dochter van Andries van Veghel en Johanna Maria van der Loo (zie Voormalig huis G847). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A192:

15

In de periode 1920-1930 wonen Adrianus Driessen en Hendrika van Veghel met hun gezin in het huis met huizingnummer A223, ook bekend staand als Emmastraat 24:

16

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij nog in het huis aan de Emmastraat 24:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-08-1935 vraagt Adrianus Driessen om knechten en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-01-1939 biedt zoon Johannes Driessen een typemachine te koop aan:

18 19

Hendrika van Veghel is op 22-07-1934 te Asten overleden en Adrianus Driessen is op 03-11-1954 te Helmond overleden. Hieronder een foto en het bidprentje van Hendrika van Veghel bij haar overlijden:

20 21

In het huis is nog komen wonen Theodorus Josephus (Theo) van Bussel, geboren te Asten op 19-03-1924 als zoon van Petrus Johannes van Bussel en Andrea Johanna van Brussel (zie Brand 15). Hij is op 26-09-1950 getrouwd met Aloysa (Wies) Verstappen.

Theodorus Josephus (Theo) van Bussel is op 05-09-2000 te Geldrop overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

22

Linksonder een foto uit 1955 van de groente- en fruitwinkel van Theo van Bussel en rechtsonder de gebruikte verpakking bij de groentewinkel van Van Bussel:

23

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 1958 daterend pand met het adres Emmastraat 28.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1714 Adriaan Jansen de Graaf Asten 02-12-1676 Adriaan Jansen de Graaf Asten 02-12-1676
1730 weduwe Adriaan Jansen de Graaf Asten 28-11-1687 weduwe Adriaan Jansen de Graaf Asten 28-11-1687
Dorp huis 86
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek Asten 28-11-1687 weduwe Adriaan Janssen en Willemijn van den Eijnde Asten 28-11-1687
1741 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek Asten 28-11-1687 weduwe Adriaan Janssen en Jenneke Wim Coolen Asten 28-11-1687
1746 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek Asten 28-11-1687 weduwe Adriaan Janssen en Jenneke Wim Coolen Asten 28-11-1687
1751 kinderen Adriaan Jansen Asten 16-02-1717 Mattijs Jagers
1756 weduwe Jan Trouwe Asten 30-10-1709 Mattijs Jagers en Hendrien Cornelis
1761 weduwe en kinderen Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709
1766 weduwe en kinderen Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709
1771 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen en Caat van Hugte Asten 30-10-1709
1776 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709
1781 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen en Hendrien Tijssen Asten 30-10-1709
1798 Jan Marcelis, Jan Stevens en Jennemie Rijnders Asten 02-07-1773 Jan Trouwen en Jennemie Rijnders
1803 Jan Marcelis en Jennemie Reijnders Asten 02-07-1773 Jennemie Reijnders en Jennemaria Houbraken
Kadasternummer G535
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G535 1832 Andreas Gielen Weert 30-11-1781
Emmastraat 24
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Jan Marcelis Jansen Asten 02-07-1773 Johanna Voermans Asten 26-03-1774
1814-1848 Andreas Gielen Weert 30-11-1781 Anna Maria Martens Asten 09-08-1873 02-01-1848
1848-1851 Andreas Gielen Weert 30-11-1781 Hendrina van den Nieuwenhuizen Geldrop 10-06-1813 17-04-1851
1852-1859 Hendrik Swinkels Nuenen 18-10-1801 Joanna Maria Mennen Asten 18-06-1795 naar A128
A108a 1859-1867 Lambert Leenen Asten 15-04-1830 Helena Bouwmans Asten 01-12-1828 Wolfsberg
A108 1867-1868 samengevoegd met G532
A108 1868-1869 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 Theodora Hurkmans Someren 04-08-1830
A156 1869-1879 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 Theodora Hurkmans Someren 04-08-1830
A158 1879-1890 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 Theodora Hurkmans Someren 04-08-1830 17-04-1888
A164 1890-1900 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 met kinderen
A180 1900-1902 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 met kinderen naar A138
A180 1902-1910 Theodorus Wijnen Someren 13-10-1840 Petronella Haasen Asten 14-05-1841
A192 1910-1917 Theodorus Wijnen Someren 13-10-1840 Petronella Haasen Asten 14-05-1841 Aarle Rixtel
A192 1917-1920 Adrianus Driessen Asten 29-12-1878 Hendrika van Veghel Asten 30-07-1883
A223 1920-1930 Adrianus Driessen Asten 29-12-1878 Hendrika van Veghel Asten 30-07-1883
24 1930-1938 Adrianus Driessen Asten 29-12-1878 Hendrika van Veghel Asten 30-07-1883 22-07-1934

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 april 2024, 12:02:16

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen