logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G554

Dit huis is afgesplitst van een ander huis (zie Emmastraat 6) en is in eigendom van Wilbert Cornelissen Peters, geboren op 25-05-1744 te Asten als zoon van Cornelis Peeters en Petronella Wilbers van Lyssel (zie Voormalig huis G132). Hij is op 24-10-1784 te Asten getrouwd met Maria Francis Berkers, geboren te Asten op 04-11-1757 als dochter van Franciscus Marcelli Berkers en Anna Joannis Vervoordeldonk (zie Voordeldonk 75):

01

Het gezin van Wilbert Cornelissen Peters en Maria Francis Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelius Asten 27-10-1785 Nederweert 21-01-1813
Johanna Maria Thijs
Asten 01-10-1852 zie Ostaderstraat 19
2 Petronella Asten 23-05-1787 Helmond 25-08-1814
Johannes Coolenburg
Mierlo 17-12-1845
3 Franciscus Asten 19-09-1790 Asten 23-05-1813
Johanna Vlemmix
Asten 18-09-1828

4 Wilhelmina Asten 08-04-1794 Asten 26-04-1833
Lambertus Brekelmans
Asten 26-09-1880 zie Julianastraat 17 en ook
Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15

Bij de verpondingen van 1810 is Wilbert Cornelissen eigenaar van een deel van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 218 verso:
Wilbert Cornelissen bij transport 14-07-1783.
Nummer 92 camer met den hof ½ lopense.

Wilbert Cornelissen Peters is op 24-11-1821 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat zijn weduwe als eigenaar:

Kadaster 1811-1832 G554:
Huis en erf, groot 01 roede 43 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Wilbert Cornelissen.

02

03

Maria Francis Berkers verhuist naar Someren en is aldaar op 29-03-1837 overleden. Het is goed mogelijk dat haar schoondochter Johanna Vlemmix, geboren te Lierop op 30-11-1788 als dochter van Henricus Vlemix en Luitgarda van Duinhoven, in het huis heeft gewoond. Zij is sinds 18-09-1828 weduwe van zoon Franciscus Cornelissen, geboren te Asten op 19-09-1790, met wie zij op 23-05-1813 getrouwd was. Op basis van zijn overlijdensakte en die van zijn zoon Hendrikus, woonde hij met zijn gezin daarvoor in de buurt van de Driehoekstraat.

Volledigheidshalve hieronder het gezin van Franciscus Cornelissen en Johanna Vlemmix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 02-03-1814 Kind ±1814
2 Hendrina Asten 14-07-1816 Kind Asten 06-02-1818
3 Hendrikus Asten 26-12-1818 Kind Asten 25-09-1828
4 Wilbrordus Asten 15-08-1823 Asten 30-07-1847
Anna
Maria Smits
Asten 07-10-1878 zie Voormalig huis G846
5 Lutgarda Asten 15-06-1826 Helmond 06-06-1855
Hendrikus Peeters
Someren 21-11-1908

Na het overlijden van haar schoonmoeder vertrekt Johanna Vlemmix met haar kinderen in 1837 naar Helmond en is aldaar op 26-07-1841 overleden. In het notarieel archief van Helmond staat:

Notarieel Archief Helmond, 12042, 161; 31-07-1841:
Akte van de openbare verkoop van alle bezittingen na het overlijden van Johanna Vlemmix. De totale opbrengst van de veiling was ƒ 25,05. Verkocht zijn 2 bedden, 2 kasten, tafel, stoelen,  lommel (=vodden),  houtvat, schilderijen, spiegel, 2 koffiepotten, bladenromers, koffiemolen, borden, flessen, oudijzer, moor, koekepan, ketting, ketel, emmer, ketel, riek, kuip, kachel, kapstok, garen, dekens, lakens en kussens. 

Zoon Wilbordus is dan 18 jaar en zat tot 1846 in militaire dienst in het 4e Regiment Infanterie en woont later in de Wolfsberg (zie Voormalig huis G846).

Op basis van de kadastrale leggers is het huis verkocht aan Bonaventura van den Boomen, geboren te Asten op 02-10-1807 als zoon van Jelis van den Boomen en Johanna van Dijk (zie Emmastraat 27). Hij is als kuiper op 23-04-1847 te Asten getrouwd met Wilhelmina Swinkels, geboren te Deurne op 04-12-1807 als dochter van Theodorus Swinkels en Theodora Martens.

Het huis is kort na de aankoop herbouwd en krijgt kadasternummer G941, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

In het bevolkingsregister over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A97:

04

Het huis is rond 1869 geruild met Antonie Knapen, geboren te Asten op 12-08-1827 als zoon van Jan Hendrik Knapen en Lucia Sauve (zie Voormalig huis G415). Hij is als verver op 27-06-1860 te Gemert getrouwd met Johanna Maria Catharina Luijben, geboren te Gemert op 26-05-1819 als dochter van Michiel Luijben en Joanna Maria Maasen.

Ook in de periode 1869-1879 wonen Antonie Knapen en Johanna Maria Catharina Luijben met hun gezin in het huis met huizingnummer A140:

05

Antonie Knapen is op 26-09-1878 te Asten overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-03-1879 verkoopt Johanna Maria Catharina Luijben als weduwe van Antonie Knapen haar inboedel.

Johanna Maria Catharina Luijben is te Gemert op 30-04-1880 overleden.

Het huis wordt gekocht en bewoond door Willem van Bussel, geboren te Asten op 03-07-1846 als zoon van Francis van Bussel en Johanna Bertens (zie Kleine Marktstraat 13). Hij is als smid op 02-05-1879 te Asten getrouwd met Helena Maria Slaats, geboren op 14-01-1853 te Asten als dochter van Joannes Slaats en Joanna Maria Stevens (zie Voormalig huis G837).

Het huis wordt herbouwd en verenigd en krijgt kadasternummer G1524, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900, en 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A143, A159, A161 en A175.

07

Helena Maria Slaats is op 30-03-1909 te Asten overleden en Willem van Bussel blijft met zijn gezin in het huis wonen. Willem wordt hoogstwaarschijnlijk beschreven in het verhaal over 'De Pruuvers'1 uit het boek 'Etsen naar het leven' van de Astense schrijver H. Hollidee (zie Voormalig huis G467), waaruit ik een stuk citeer bij het verdrinken van Giel Aarts:

En mogen we Jans, de meid van den dokter, gelooven, dan heeft een hunner, Willemke de smid, die ontboden was om naar een slot te zien, het borreltje, dat ze hem overeenkomstig het gebruik bracht, o wonder, geweigerd! Hij keek noa 't onneuzel gleeske, of et ik weet nie wà war, en hij zee: "Nee, Jans, ik pruuf nie," en toe gink ie ligge bloaze, àl deur met ligge bloaze in 't sleutelgat. "Krek," roept Willemke de smid uit: "Mer wij goan mee, allemaol; al wa pruuft moet mee!"

Hieronder een foto van de Markt in de richting van de huidige Emmastraat met achter de gaslantaarn de smederij van Willem van Bussel:

08

Hieronder de benodigdheden voor een smid in de 19e eeuw en zijn producten2:

10

Willem van Bussel woont ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A171 en A201, maar verhuist in die laatste periode naar Stationstraat 8 (zie Voormalig huis G503):

11

Zoon Johannes Hubertus (Johan) van Bussel is geboren te Asten op 16-06-1888, zet de smederij voort. Hij is als smid op 13-05-1924 te Asten getrouwd met Jacoba Hubertina van Veggel, geboren te Deurne op 09-10-1892 als dochter van Martinus van Veggel en Henrica Joosten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A201, ook bekend staand als Emmastraat 2:

12

In de periode 1930-1935 is nog aangebouwd en vernieuwd onder hetcelfde kadasternummer. In de periode 1930-1938 wonen Johannes Hubertus van Bussel en Jacoba Hubertina van Veggel in het huis aan de Emmastraat 2:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1931 zoekt Johannes Hubertus van Bussel een smidsknecht en in diezelfde krant van 22-10-1932 biedt hij goederen te koop aan:

14 15

Jacoba Hubertina van Veggel is op 01-09-1950 te Asten overleden en Johannes Hubertus (Johan) van Bussel is op 14-11-1981 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes en een foto van Jacoba Hubertina van Veghel met rechtsboven haar geboortehuis, café van Veggel, in de Neerkant met Jacoba Hubertina van Veggel tussen de twee vrouwen met poffers:

16

17

18

19

Hieronder een foto uit 1955 van de smederij en huishoudelijke artikelenwinkel van Johan van Bussel:

20

Op de plaats van dit huis staat nu uit 1985 daterende nieuwbouw.

Overzicht Bewoners

Kadasternummer G554
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G554 1832-1837 Maria Francis Berkers Asten 04-11-1757 weduwe Cornelissen
G941 1837-1869 Bonaventura van den Boomen Asten 03-10-1807 herbouw
G941 1869-1879 Antonie Knapen Asten 12-08-1827
G1524 1879-1917 Willem van Bussel Asten 03-07-1846 vereniging en verbouw
G1524 1917-1938 Johannes van Bussel Asten 16-06-1888
Emmastraat 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Wilbert Cornelissen Asten 25-05-1744 Maria Francis Berkers Asten 04-11-1757 24-11-1821
1821-1828 Maria Francis Berkers Asten 04-11-1757 weduwe Cornelissen naar Someren
1828-1837 Johanna Vlemmix Lierop 30-11-1788 weduwe Cornelissen Asten 18-09-1828 naar Helmond
1837-1859 Bonaventura van den Boomen Asten 03-10-1807 Wilhelmina Swinkels Deurne 04-12-1807
A97 1859-1869 Bonaventura van den Boomen Asten 03-10-1807 Wilhelmina Swinkels Deurne 04-12-1807 naar A152
A140 1869-1879 Antonie Knapen Asten 12-08-1827 Johanna Luijben Gemert 26-05-1819 26-09-1878
A140 1879-1879 Willem van Bussel Asten 03-07-1846 Helena Maria Slaats Asten 14-01-1853
A143 1879-1890 Willem van Bussel Asten 03-07-1846 Helena Maria Slaats Asten 14-01-1853
A149 1890-1900 Willem van Bussel Asten 03-07-1846 Helena Maria Slaats Asten 14-01-1853
A161 1900-1910 Willem van Bussel Asten 03-07-1846 Helena Maria Slaats Asten 14-01-1853 30-03-1909
A171 1910-1920 Willem van Bussel Asten 03-07-1846 met kinderen
A201 1920-1926 Willem van Bussel Asten 03-07-1846 met kinderen Stationstraat 8
A201 1926-1930 Johannes van Bussel Asten 16-06-1888 Jacoba Hubertina van Veggel Deurne 09-02-1892
2 1930-1938 Johannes van Bussel Asten 16-06-1888 Jacoba Hubertina van Veggel Deurne 09-02-1892
Referenties
  1. ^Verhalen uit de vergetelheid; Heemkundekring De Vonder, Asten-Someren; De Astense schrijver H. Hollidee, bladzijde 218-219
  2. ^Foto's en verhalen uit Leende (https://www.heiheghoogeind.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 april 2024, 11:59:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen