logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G800, G801, G802, G803 en G804

Op het terrein van de fabriek van Pieter Leenen staan vijf kleine arbeidershuisjes, die kunnen worden gezien als de voorlopers van de 'vijf gebooi'. Het huisje met kadasternummer G800 was eerder in bezit van Francis Kuijpers en is door de familie Leenen aangekocht. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan al deze huisjes op naam van Pieter Leenen:

Kadaster 1811-1832; G800:
Huis en erf, groot 01 roede 20 el, de Hemel, klassen 9.
Eigenaar: Peter Leenen.

Kadaster 1811-1832; G801:
Huis en erf, groot 00 roede 38 el, de Hemel, klassen 9.
Eigenaar: Peter Leenen.

Kadaster 1811-1832; G802:
Huis en erf, groot 00 roede 48 el, de Hemel, klassen 8.
Eigenaar: Peter Leenen.

Kadaster 1811-1832; G803:
Huis en erf, groot 00 roede 64 el, de Hemel, klassen 9.
Eigenaar: Peter Leenen.

Kadaster 1811-1832; G804:
Huis, schuur en erf, groot 00 roede 60 el, de Hemel, klassen 9.
Eigenaar: Peter Leenen.

01

02

Volgens de kadastrale legger is rond 1855 is het grootste huisje G800 samen met het naastgelegen G801 gebruikt als tabaks- en sigarenfabriek en de overige drie huisjes zijn nog bewoond. De overige drie huisjes komen in het bevolkingsregister van Asten voor, echter het is niet te reconstrueren in welk van de huisjes de bewoners precies woonden.

In het eerste huisje woont Antonie Strijbosch, geboren te Asten op 05-01-1816 als zoon van Antonie Strijbosch en Gertruda Hazen (zie Voormalig huis E1031). Hij is op 01-02-1850 te Asten getrouwd met Johanna Maria van der Kruijs, geboren te Zesgehuchten op 07-03-1814 als dochter van Johanna Maria van der Kruijs. In het bevolkingsregister over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A123a:

03

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A182 en A187:

04

Antonie Strijbosch verhuist in 1888 naar A129 (zie Burgemeester Frenckenstraat 6) en het huisje is daarna afgebroken.

Het tweede huisje wordt bewoond door Antonie Smits, geboren te Lierop op 09-03-1813 als zoon van Antonie Smeets en Margaretha Haesen. Hij is als dagloner op 08-05-1851 te Asten getrouwd met Elisabeth Martens, geboren te Lierop op 17-06-1813 als dochter van Hendrik Martens en Wilhelmina van Deursen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A123b:

05

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A183 en A188:

06

Antoni Smits vertrekt in 1885 met zijn gezin naar zijn dochter Johanna Maria Smits naar A159 en in het huis komt wonen arbeider Johannes Strijbosch, geboren te Asten op 21-10-1817 als zoon van Antonie Strijbosch en Gertruda Hazen (zie Voormalig huis E1031). Samen met zijn zuster Geertrui Strijbosch, geboren te Asten op 10-12-1823, woont hij in het huis. Zijn zus komt door een noodlottig ongeval op 18-04-1887 te Asten om het leven, zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-04-1887:

Johannes Strijbosch vertrekt in 1889 naar A129 en korte tijd woont daarna Johannes Segerius Stevens, geboren te Helden op 11-04-1863 als zoon van kleermaker Petrus Stevens en vroedvrouw Elisabeth Reintjes. Hij is als kleermaker op 19-10-1886 te Nederweert getrouwd met vroedvrouw Hendrica Philomena Linsen, geboren op 28-01-1861 te Nederweert als dochter van kuiper Wilhelmus Hubertus Linsen en vroedvrouw Anna Maria Driesen. Zij verhuizen in het zelfde jaar naar A165 en het huis is daarna afgebroken.

Het derde huisje wordt bewoond door Elisabeth Voermans, geboren te Asten op 10-07-1800 als dochter van Franciscus Nicolai Voermans en Antonia Francisci van Heugten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1811-1832 woont zij in het huisje met huizingnummer A123c:

07

Vanaf 1863 woont in het huis, Antonius Hazen, geboren te Asten op 11-01-1820 als zoon van Hendrik Hazen en Anna Maria van Seccelen. Hij is als dagloner op 06-02-1863 te Asten getrouwd met Mechelina van Tilburg, geboren te Vlierden op 15-02-1825 als dochter van Godefridus van Tilburg en Luitgarda van den Heuvel (zie Kloostereind 1). Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A184:

08

Zij verhuizen in 1879 naar A191 en in het huis komt wonen Peter Johannes van Brussel, geboren te Asten op 19-09-1839 als zoon van Godefridus van Brussel en Francisca van Gerwen. Hij is als schoenmaker te Asten op 30-10-1976 getrouwd met Petronella Vlietstra, geboren op 23-06-1845 te Lierop als dochter van Mathijs van Lierop en Barbara van Breda. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 is het huizingnummer A188a:

09

Peter Johannes van Brussel vertrekt met zijn gezin in 1886 naar Someren en is aldaar op 31-05-1910 overleden.. Het huis wordt daarna bewoond door Mechelina Bukkems, geboren te Asten op 01-06-1834 als dochter van Johannes Bukkems en Joanna Maria Martens. Zij is sinds 12-04-1878 weduwe van Josephus Driessen, geboren te Asten op 16-05-1836 als zoon van Marcelis Driessen en Antonetta Verhees, met wie zij te Asten op 29-01-1864 getrouwd was. Mechelina Bukkems vertrekt aan het eind van de periode naar A221 en daarna is het huisje afgebroken.

De arbeidershuisjes zijn rond 1890 afgebroken en vlakbij zijn in diezelfde tijd vijf nieuwe arbeidershuisjes op het terrein van de familie Leenen gebouwd met de naam 'vijf gebooi' (zie Overzicht 'vijf gebooi').

Overzicht bewoners

Emmastraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A123a 1859-1869 Antonie Strijbosch Asten 05-01-1816 Johanna Maria van der Kruijs Zesgehuchten 07-03-1814
A182 1869-1879 Antonie Strijbosch Asten 05-01-1816 Johanna Maria van der Kruijs Zesgehuchten 07-03-1814
A187 1879-1889 Antonie Strijbosch Asten 05-01-1816 Johanna Maria van der Kruijs Zesgehuchten 07-03-1814 naar A129
1890 huis is afgebroken
Emmastraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A123b 1859-1869 Antonie Smits Lierop 09-03-1813 Elisabeth Martens Asten 07-06-1813
A183 1869-1879 Antonie Smits Lierop 09-03-1813 Elisabeth Martens Asten 07-06-1813
A188 1879-1885 Antonie Smits Lierop 09-03-1813 Elisabeth Martens Asten 07-06-1813 naar A159
A188 1885-1889 Johannes Strijbosch Asten 01-11-1818 met zuster naar A129
A166 1889-1889 Johannes Segerius Stevens Helden 11-04-1863 Hendrica Philomena Linsen Nederweert 28-01-1861 naar A165
1890 huis is afgebroken
Emmastraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A123c 1859-1869 Antonius Haazen Asten 11-01-1820 Mechelina van Tilburg Vlierden 15-02-1825
A184 1869-1879 Antonius Haazen Asten 11-01-1820 Mechelina van Tilburg Vlierden 15-02-1825 naar A191
A188a 1879-1886 Peter Johannes van Brussel Asten 19-09-1839 Petronella Vlietstra Lierop 03-06-1845 naar Someren
A188a 1886-1889 Mechelina Bukkems Asten 01-06-1834 weduwe Driessen naar A221
1890 huis is afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 augustus 2023, 09:59:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen