logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G1329

Rond 1871 koopt Theodorus de Leeuw een deel van het huis met kadasternummer G384 (zie Voormalig huis G384 en G385). Dit deel krijgt kadasternummer G1329, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Theodorus de Leeuw is geboren te Someren op 04-07-1844 als zoon van Hendrikus de Leeuw en Hendrina van de Warrenburg. Hij is als arbeider op 11-02-1871 te Meijel getrouwd met Catharina Lenders, geboren te Meijel op 16-04-1843 als dochter van Peter Lenders en Johanna Martens. Catharina Lenders is op 26-11-1876 te Asten overleden en Theodorus de Leeuw is op 03-05-1878 te Asten hertrouwd met Francijna Geven, geboren te Asten op 16-06-1836 als dochter van Godefridus Geven en Elisabeth van der Zanden (zie Emmastraat 31).

 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 komen zij vanuit Deurne in het huis met huizingnummer A171 wonen:

Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A172:

Theodorus de Leeuw is op 05-07-1886 te Asten overleden en zijn weduwe Francijna Geven verkoopt roerende goederen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-10-1886.

Het huis wordt opgesplitst in twee woningen en de tweede woning, die gemakshalve met kadasternummer G1329A wordt aangeduid, wordt verhuurd aan derden (zie Voormalig huis G1329A).

 

 

Francijna Geven woont ook over de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer A176:

Ook over de periode 1900-1910 en 1910-1920 is Francijna Geven bewoner van het huis met dan achtereenvolgens huizingnummer A190 en A205:

Rond 1900 is het huis bij een scheiding en deling in handen van schoonzoon Joannes Aarts gekomen, die in de andere woning komt wonen (zie Voormalig huis G1329A). Francijna Geven is op 05-03-1911 te Asten overleden, zoals ook medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-03-1911.

 

Het huis krijgt daarna bij een herbouw kadasternummer G1964, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaarten. Deze woning betreft het op een na noordelijkst gelegen huis en de andere woning, de meest noordelijk gelegen, krijgt gemakshalve het kadasternummer G1964A (zie Voormalig huis G1329A).

Volgens bovenstaand bevolkingsregister wordt de woning daarna verhuurd aan Johannes van de Cruijs, geboren te Asten op 19-07-1881 als zoon van Peter Johannes van de Cruijs en Anna Maria Goris (zie Voormalige fabriek G499). Hij is als veldarbeider op 04-05-1907 te Hoogeveen getrouwd met Alida (Aaltje) Bols, geboren te Hoogeveen op 18-08-1884 als dochter van Hendrik Bols en Beertje Blanken.

Zij verhuizen in 1912 naar het dorp (zie Emmastraat 62) en de nieuwe bewoner is Antonius van de Mortel, geboren te Mierlo op 10-06-1883 als zoon van Arnoldus van de Mortel en Hendrica Verberne. Hij is als arbeider op 09-02-1912 te Asten getrouwd met Maria Catharina Haazen, geboren te Asten op 25-03-1890 als dochter van Francis Haazen en Johanna Verberne (zie Voormalig huis C1979).

Zij verhuizen rond 1913 naar C137 (zie Voormalig huis C818) en het huis wordt daarna bewoond door Peter Antonie van den Heuvel, geboren te Asten op 26-03-1877 als zoon van Wilhelmus van den Heuvel en Wilhelmina Eijsbouts (zie Bergdijk 40). Hij is als arbeider op 09-09-1916 te Asten getrouwd met Mechelina Bastiaans, geboren te Deurne op 20-06-1887 als dochter van Arnoldus Bastiaans en Maria Anna van Hoek.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-03-1918 en 02-10-1919 de geboortes van dochters Wilhelmina en Maria Anna:

Eigenaar Joannes Aarts is op 12-11-1918 te Asten overleden en zijn weduwe Francisca van Oosterhout wordt eigenaar van de woning.

Peter Antonie van den Heuvel verhuist aan het einde van de periode met zijn gezin naar B4 (zie Voormalig huis F1496) en onderaan bovenstaand bevolkingsregister wordt Hoebergen als volgende bewoner genoemd. Het betreft Peter Johannes Hoebergen, geboren te Asten op 01-09-1885 als zoon van Petrus Hoebergen en Johanna Maria van Lierop (zie Voormalig huis C1691). Hij is als arbeider op 03-05-1918 te Asten getrouwd met Catharina Welten, geboren te Asten op 01-07-1894 als dochter van Johannes Welten en Henrica Joosten (zie Polderweg 30). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A205:

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A235:

Eigenaar Francisca van Oosterhout is op 05-01-1923 te Asten overleden en de kinderen Aarts worden eigenaar van de woning, die het aan derden blijven verhuren aan Peter Johannes Hoebergen.

Linksonder in Het Huisgezin van 02-11-1925 de geboorte van dochter Johanna en rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-06-1928 de geboorte van zoon Benedictus Henricus: 

Peter Johannes Hoebergen verhuist rond 1929 met zijn gezin naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis G994) en in het huis komt wonen Antonie van Bussel, geboren te Asten op 19-01-1866 als zoon van Joannes van Bussel en Maria Berkvens (zie Voormalig huis B409). Hij is als landbouwer op 02-02-1912 te Asten getrouwd met Anna Maria Berkvens, geboren te Asten op 20-02-1888 als dochter van Joannes Berkvens en Hendrina van Bussel (zie Voormalig huis B1162). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit Ommel (zie Voormalig huis B409) in het huis met huizingnummer A235, ook bekend staand als Hemel 9, wonen:

In 1933 zetten de kinderen Aarts het blok huizen, waaronder dit huis, te koop in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-12-1933.

De verkoop is niet doorgegaan en bij een scheiding en deling komt het blok huizen rond 1937 in bezit van Marinus Aarts, geboren te Asten op 16-09-1916 als zoon van Joannes Aarts en Francisca van Oosterhout (zie Voormalig huis G1329A). Hij is op 29-01-1937 te Asten getrouwd met Maria Johanna van der Zanden, geboren te Schaijk op 18-01-1907 als dochter van Emmericus van der Zanden en Johanna van Berkum en weduwe van Piet van Tilburg.

Bewoner Antonie van Bussel is op 03-07-1926 te Asten overleden en Anna Maria Berkvens woont ook met haar kinderen in de periode 1930-1938 in het huis aan de Hemel 9:

Zij verhuizen rond 1935 naar het dorp (zie Emmastraat 54) en vanuit de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1038) komt Arnoldus Gielens, geboren te Asten op 08-04-1897 als zoon van Johannes Gielens en Hendrina van den Boomen (zie Zand 11), in het huis aan de Hemel 9 wonen:

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-03-1938 meldt nog een brand in de woning van Arnoldus Gielens. 

Eind 1939 vertrekt Arnoldus Gielens uit het huis en hij is op 06-11-1943 te Deurne getrouwd met Helena Maria Aarts, geboren te Deurne op 13-04-1906 als dochter van Francis Aarts en Helena Maria van Kuijlenburg. Arnoldus Gielens is op 27-01-1971 te Deurne overleden en Helena Maria Aarts is te Bakel op 23-04-1994 overleden. Geheel onder de bidprentjes bij hun overlijden.

Verdere bewoning is niet bekend, maar de Helmondsche courant van 14-11-1947 meldt rechts dat het huis op Hemel 9 onbewoonbaar is verklaard en voor midden 1948 moet worden ontruimd.

 

Het huis is samen met de andere huizen gaandeweg afgebroken, kort na de Tweede Wereldoorlog verkocht aan de Boerenleenbank en rond 1960 gesloopt. Het heeft gelegen ten noorden van het huidige huis op Hemel 29.

Voor meer en recentere informatie zie de website himmels.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1329
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1329 1871-1886 Theodorus de Leeuw Someren 04-07-1844
G1329 1886-1890 Francijna Geven Asten 16-06-1836 weduwe de Leeuw splitsing, zie ook G1329A
G1329 1890-1900 Francijna Geven Asten 16-06-1836 weduwe de Leeuw
G1964 1900-1911 Joannes Aarts Asten 30-03-1870 herbouw, zie ook G1964A
G1964 1911-1918 Joannes Aarts Asten 30-03-1870
G1964 1918-1923 Francisca van Oosterhout Lierop 06-11-1872 weduwe Aarts
G1964 1923-1937 kinderen Aarts Asten 06-07-1906
G1964 1937-1938 Marinus Aarts Asten 16-09-1916
Hemel 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A171 1871-1876 Theodorus de Leeuw Someren 04-07-1844 Catharina Lenders Meijel 16-04-1843 26-11-1876
A171 1877-1879 Theodorus de Leeuw Someren 04-07-1844 Francijna Geven Asten 16-06-1836
A172 1879-1886 Theodorus de Leeuw Someren 04-07-1844 Francijna Geven Asten 16-06-1836 05-07-1886
A172 1886-1890 Francijna Geven Asten 16-06-1836 weduwe de Leeuw
A176 1890-1900 Francijna Geven Asten 16-06-1836 weduwe de Leeuw
A190 1900-1910 Francijna Geven Asten 16-06-1836 weduwe de Leeuw
A205 1910-1911 Francijna Geven Asten 16-06-1836 weduwe de Leeuw 05-03-1911
A205 1911-1912 Johannes van de Cruijs Asten 19-07-1881 Aaltje Bols Hoogeveen 18-08-1884 naar
A205 1912-1913 Antonius van de Mortel Mierlo 10-06-1883 Maria Catharina Haazen Asten 25-03-1890 naar C137
A205 1913-1919 Peter Antonie van den Heuvel Asten 26-03-1877 Mechelina Bastiaans Deurne 20-06-1887 naar B4
A205 1919-1920 Peter Johannes Hoebergen Asten 01-09-1885 Catharina Welten Asten 01-07-1894
A235 1920-1929 Peter Johannes Hoebergen Asten 01-09-1885 Catharina Welten Asten 01-07-1894 naar Wolfsberg
A235 1929-1930 Anna Maria Berkvens Asten 20-02-1888 weduwe van Bussel
9 1930-1935 Anna Maria Berkvens Asten 20-02-1888 weduwe van Bussel naar Emmastraat 54
9 1935-1938 Arnoldus Gielens Asten 08-04-1897

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Peer Welten

Laatst bijgewerkt op 23 september 2023, 08:53:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen