logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G1781A

Dit betreft een deel van het huis met kadasternummer G1781 van Hendrikus Wijnands (zie Voormalig huis G384 en G385), dat hij na zijn aankoop rond 1900 heeft opgesplitst in twee woningen. Een van die woningen krijgt huizingnummer A189 (zie Voormalig huis G384 en G385) en het andere A189a: 

In het bovenstaande bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 woont Lambertus van de Poel, geboren te Asten op 19-08-1871 als zoon van Johannes van de Poel en Catharina van Bree (zie Voormalig huis G225A), in het huis. Hij is als dagloner op 03-02-1899 te Asten getrouwd met Joanna Maria van Dijk, geboren te Asten op 18-11-1871 als dochter van Jacobus van Dijk en Elisabeth van Asten (zie Voormalig huis C436). 

Zij verhuizen eind 1902 naar de D30 in de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1309) en de nieuwe huurder is Lucia Jonkers, geboren te Bakel op 12-10-1860 als dochter van Wilhelmus Jonkers en Maria van den Berg. Samen met haar neef Jacobus Welten, geboren te Asten op 26-01-1880, als zoon van Johannes Welten en Helena Maria van den Berg (zie Voormalig huis G1205), woont zij in het huis met huizingnummer A189a.

Lucia Jonkers vertrekt in 1905 naar Bakel en is op 07-05-1931 aldaar overleden. Jacobus Welten vertrekt in 1905 naar Deurne en trouwt kort daarna in Asten (zie Dijkstraat 37 en 39). Daarna is de bewoning van dit deel van het huis niet bekend, maar waarschijnlijk in gebruik bij eigenaar Hendrikus Wijnands en Johanna Dirks, omdat zij in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 worden genoemd als bewoners van het huis met huizingnummer A204:

Zij staan bij dit huis ingeschreven en wonen in het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G384 en G385) en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-10-1911 biedt Hendrikus Wijnands het huis, bestaande uit twee woningen te koop aan:

Het huis wordt gekocht door buurman Joannes Aarts (zie Voormalig huis G1329A) en het huis bestaande uit de twee woningen wordt verbouwd tot kadasternummer G1965. De kadasterkaarten rechts geven deze verbouwingen weer en het betreft hier voor G1965 van onderen af gezien de tweede woning, dat we gemakshalve G1965A noemen.

Vanaf april 1912 wordt het huis bewoond door Joannes van Heugten, geboren te Asten op 12-08-1832 als zoon van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond (zie Voormalig huis E508). Hij is op 03-11-1887 te Asten getrouwd met Maria Jan Hurkmans, geboren te Someren op 14-03-1837 als dochter van Francis Hurkmans en Johanna van den Broek.

Joannes van Heugten vertrekt op 11-12-1914 naar de 'Voorburg' te Vught en is aldaar op 27-02-1915 overleden. Maria Jan Hurkmans is op 29-06-1917 te Asten overleden en vanaf 1914 bewoont Peter Theodorus van Roij, geboren te Heijthuijsen op 23-03-1883 als zoon van Johannes Hubertus van Roij en Maria Elisabeth Houben, het huis. Hij is als arbeider op 05-05-1911 te Asten getrouwd met Johanna Maria Lintermans, geboren te Asten op 22-01-1885 als dochter van Petrus Lintermans en Hendrika Werts (zie Voormalig huis D273).

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1643) en onderaan het bovenstaande bevolkingsregister wordt de naam van Hoof genoemd. Dit betreft Johannes van Hoof, geboren te Mierlo op 15-05-1874 als zoon van Martinus van Hoof en Johanna Maria Maas. Hij is als mandenmaker op 12-11-1906 te Beek en Donk getrouwd met Theodora van der Heijden, geboren te Beek en Donk op 19-11-1878 als dochter van Francis van der Heijden en Wilhelmina van de Ploesterdonk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit Helmond in het huis met huizingnummer A204 wonen:

Ook in de periode 1920-1930 bewonen zij het huis met dan huizingnummer A234:

Zij verhuizen rond 1927 naar A52 (zie Voormalig huis G1675) en uit een woonwagen bewoont Hendrikus Hölzken, geboren te Meerlo op 28-02-1870 als zoon van Joseph Hölzken en Magdalena van Zwakhoven, het huis. Hij is als koopman op 01-02-1892 te Weert getrouwd met Aldegonda van den Berg, geboren te Weert op 29-03-1873 als dochter van Johannes Mathias van den Berg en Kornelia Kouwenberg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A234:

Zij verhuizen rond 1928 naar A90 (zie Voormalig huis G1431) en vanuit D70 (zie Voormalig huis E1050) komt Andries Seijkens, geboren te Someren op 15-10-1894 als zoon van Wilhelmus Seijkens en Antonia van der Linden, in het huis wonen. Hij is als arbeider op 01-05-1925 te Asten getrouwd met Hendrica Joosten, geboren te Asten op 19-09-1896 als dochter van Mathijs Joosten en Hendrica van der Loo (zie Voormalig huis E1784). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A234, ook bekend staand als Hemel 7:

In 1933 zetten de kinderen Aarts het blok huizen, waaronder dit huis, te koop in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-12-1933.

De verkoop is niet doorgegaan en bij een scheiding en deling komt het blok huizen rond 1937 in bezit van Marinus Aarts, geboren te Asten op 16-09-1916 als zoon van Joannes Aarts en Francisca van Oosterhout (zie Voormalig huis G1329A). Hij is op 29-01-1937 te Asten getrouwd met Maria Johanna van der Zanden, geboren te Schaijk op 18-01-1907 als dochter van Emmericus van der Zanden en Johanna van Berkum en weduwe van Piet van Tilburg.

Ook in de periode 1930-1938 woont andries Seijkens met zijn gezin in het huis aan de Hemel 7 tot hun vertrek rond 1936 naar Hemel 11 (zie Voormalig huis G1329A):

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-08-1932 wordt melding gemaakt van een brand, waarbij het dak van het huis gedeeltelijk vlam vat:

HemelBoomenZWV12081932.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-09-1934 en 24-10-1935 de geboortes van zonen Johan en Gerardus:

Daarna woont Hubertus Gerardus Kusters, geboren te Nederweert op 02-04-1898 als zoon van Maria Kusters, in het huis. Hij is als koopman op 26-07-1921 te Asten getrouwd met Maria Geertruida Bongers, geboren te Nederweert op 21-02-1895 als dochter van Peter Hubertus Bongers en Elisabeth Vossen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit de Peel (zie Voormalig huis D945) in het huis aan de Hemel 7 wonen:

Zij verhuizen eind 1937 naar Aarle-Rixtel; Maria Geertruida Bongers is op 04-11-1950 te Helmond overleden en Hubertus Gerardus Kusters is op 25-07-1970 te Helmond overleden. Hieronder de overlijdensakte van Maria Geertruida Bongers en het bidprentje bij het overlijden van Hubertus Gerardus Kusters:

De volgende bewoner is Henricus van Helmond, geboren te Asten op 17-04-1903 als zoon van Martinus van Helmond en Johanna van de Ven (zie Voormalig huis G845). Hij is als metselaar op 30-04-1927 te Deurne getrouwd met Francisca Maria Henrica Veldhuijzen, geboren te Deurne op 20-08-1905 als dochter van Cornelis Petrus Veldhuijzen en Clasina Kouwenhoven. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanaf de Kruiskensweg 1A in het huis aan de Hemel 7 wonen:

Zij woonden na 1941 nog in de Kerkstraat (zie Kerkstraat 56). 

In de bevolkingsregisters is geen verdere bewoning te vinden, maar in het Peelbelang van 23-12-1944 wordt nog de geboorte van Christina genoemd.

Zij is de dochter van Huig de Jager, geboren te Rotterdam op 21-08-1915 als zoon van Leendert de Jager en Antonia Johanna Hegeman. Hij is op 11-11-1938 te Someren getrouwd met Christiana Verdijsseldonk, geboren te Someren op 25-09-1917 als dochter van Antonie Verdijsseldonk en Dorothea van der Zanden.

Rechts een foto van het gezin van Huig de Jager en  Christiana Verdijsseldonk.

Het huis is samen met de andere huizen gaandeweg afgebroken, kort na de Tweede Wereldoorlog verkocht aan de Boerenleenbank en rond 1960 gesloopt. Het heeft gelegen iets ten noorden van het huidige huis op Hemel 29.

Voor meer en recentere informatie zie de website himmels.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1781A
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1781A 1900-1911 Hendrik Wijnands Deurne 17-04-1844 woning uit G1781
G1965A 1911-1918 Johannes Aarts Asten 30-03-1870 herbouw
G1965A 1918-1923 Francisca van Oosterhout Lierop 06-11-1872 weduwe Aarts
G1965A 1923-1937 kinderen Aarts Asten 06-07-1906
G1965A 1937-1938 Marinus Aarts Asten 16-09-1916
Hemel 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A189a 1900-1902 Lambertus van de Poel Asten 19-08-1871 Johanna Maria van Dijk Asten 18-11-1871 naar Wolfsberg
A189a 1902-1905 Lucia Jonkers Bakel 12-10-1860 Jacobus Welten Asten 26-01-1880 naar Bakel
A189a 1905-1910 Hendrikus Wijnands Deurne 17-04-1844 Johanna Dirks Asten 28-07-1855
A204 1910-1911 Hendrikus Wijnands Deurne 17-04-1844 Johanna Dirks Asten 28-07-1855 naar A133
A204 1912-1914 Joannes van Heugten Asten 12-08-1832 Maria Jan Hurkmans Someren 14-03-1837 naar Vught
A204 1914-1920 Peter Theodorus van Roij Heijthuijsen 23-03-1883 Johanna Maria Lintermans Asten 22-01-1885 naar Wolfsberg
A204 1920-1920 Johannes van Hoof Mierlo 15-05-1874 Theodora van der Heijden Beek en Donk 19-11-1878
A234 1920-1927 Johannes van Hoof Mierlo 15-05-1874 Theodora van der Heijden Beek en Donk 19-11-1878 naar A52
A234 1927-1928 Hendrikus Hölzken Meerlo 28-02-1870 Aldegonda van den Berg Weert 29-03-1873 naar A90
A234 1928-1930 Andries Seijkens Someren 15-10-1894 Hendrica Joosten Asten 19-09-1896
7 1930-1936 Andries Seijkens Someren 15-10-1894 Hendrica Joosten Asten 19-09-1896 naar Hemel 11
7 1936-1937 Hubertus Gerardus Kusters Nederweert 02-04-1898 Maria Geertruida Bongers Nederweert 21-02-1895 naar Aarle-Rixtel
7 1937-1938 Henricus van Helmond Asten 17-04-1903 Francisca Maria Veldhuijzen Deurne 20-08-1905

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Peer Welten

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024, 14:56:05

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen