logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G806

Dit huis is in bezit van Johannes Antonis Smits, geboren te Asten op 20-07-1693 als zoon van Antonius Joosten de Smit en Helena Pauli Verschueren en broer van Heylke Antonis Smius (zie Markt 17 en 19). Hij is op 01-09-1726 te Asten getrouwd met Judoca Theodorus van Gog, geboren te Vlierden op 13-08-1699 als dochter van Theodorus Corneli van Gog en Maria Petri van de Hertberch:

Juncti sunt matrimonio Jois Teunis Smets et Josina van Gogh; testes Francisci Teunis Smets et Dirick van Gogh.

In huwelijkse echt gebonden Jois Teunis Smets en Josina van Gogh; getuigen Francisci Teunis Smets en Dirick van Gogh.

01

Het gezin van Johannes Antonis Smits en Judoca Theodorus van Gog:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 09-07-1727 Asten 02-05-1751
Nicasius Smits
Asten 08-09-1763
2 Theodora Asten 07-12-1729 Kind Asten ±1729
3 Anna Maria Asten 27-11-1731 Ongehuwd Asten 13-02-1751
4 Theodora Asten 20-03-1734 <1764
5 Maria Asten 17-04-1736 Ongehuwd Asten 28-07-1789
6 Antonia Asten 17-05-1738 Geldrop 23-02-1772
Francis Jan Schenkels
Geldrop ±1773
7 Johannes Asten 04-05-1741 Ongehuwd Asten 12-02-1764

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier vanaf 1736 staat het huis op naam van Johannes Antonis Smits

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 177:
Jan Toenis de Smit.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 11 Dorp Bewoners nummer 11 Dorp
1736 Jan Antonis de Smit Jan Antonis de Smit

Johannes Antonis Smits is rond 1740 te Asten overleden en zijn weduwe eist nog geld voor werk dat door hem als smid is verricht:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 148; 19-10-1744:
Josyn Dirx van Gog, weduwe Jan de Smit, aanlegster contra Goort Frans Goorts, gedaagde. Gedaagde is schuldig wegens arbeidsloon en geleverd ijzerwerk door aanlegsters man als smit verdient ƒ 3-15-0.

Bij de verpondingen van 1754 en in het huizenquohier over de periode 1751-1761 staat het huis op naam van Judoca Theodorus van Gog als weduwe van Johannes Antonis Smits:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 211:
Josijn Dirks van Gog, weduwe van Jan Antonis de Smit en
Helena, Dorotea, Maria, Antonet en Jan de kinderen.
Nummer 11 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 11 Dorp Bewoners nummer 11 Dorp
1741 weduwe Jan Antonis de Smit weduwe Jan Antonis de Smit
1746 weduwe Jan Antonis de Smit weduwe Jan Antonis de Smit
1751 weduwe Jan Antonis de Smit weduwe Jan Antonis de Smit
1756 weduwe Jan Antonis de Smit weduwe Jan Antonis de Smit
1761 weduwe Jan Antonis de Smit weduwe Jan Antonis de Smit

Judoca Theodorus van Gog is als Judoca Joannis Smets op 22-02-1764 te Asten overleden en de drie overgebleven kinderen verkopen het huis aan Nicasius Simonis weduwenaar van Helena Janse de Smit:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 146; 04-06-1764:
Maria Janse de Smit, Antonetta Janse de Smit beiden geassisteerd met haar ooms, Francis Smits, te Vlierden en Lambert van Gog, te Deurne. Kinderen van Jan Antonis de Smit getrouwd geweest met Josyn Dirks van Gog. Zij verkopen aan Nicasius Simonis weduwnaar Helena Janse de Smit en zijn vijf kinderen 2⁄3e deel onverdeeld in huis, hof, aangelag en smidse in het Dorp 1 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Jacobus Smits, andere einde kinderen Goort Kuypers; land den Logtenacker 1½ lopense; de Lindersacker 2 lopense; land in de Loverbosch 1 lopense; de Logtenacker 2 lopense; het Lindersvelt 1 lopense 1 copse; het Moetjesvelt 1½ lopense. Belast met: 2⁄3e deel van ƒ 1-4-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 320,- waarvan ƒ 300,- à 3%. Marge: 19-05-1772 ƒ 150,- gelost aan Antonetta de Smit getrouwd met Francis Schenkeler, te Geldrop; 13-11-1788 ƒ 150,- gelost aan Maria Janse de Smit.

Dochter Helena Joannes Smits is geboren te Asten op 09-07-1727 en op 02-05-1751 te Asten getrouwd met Nicasius Joannes Simonis, geboren te Heeze op 01-03-1726 als zoon van Joannes Simonis en Maria Petrus van den Langendonck. Na haar overlijden te Asten als Helena Nicasii Simonis op 08-09-1763 is Nicasius Joannes Simonis op 15-01-1764 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Petri Wijnen, geboren op 23-06-1734 te Someren als dochter van Petrus Nicolaas Wynen en Maria Wilborts.

02

De gezinnen van Nicasius Joannes Simonis met Helena Joannes Smits en met Johanna Maria Petri Wijnen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 17-03-1752 Maarheeze 06-02-1785
Francis Judoci Kuijpers
Asten 28-02-1830
2 Johannes Asten 12-04-1754 Stratum 17-11-1801
Joanna Maria Tibout
Nederweert 14-04-1824 zie Voormalig huis G427
3 Anna Maria Asten 03-11-1756 Woensel 02-05-1784
Joannes van Lieshout
Woensel 24-01-1790
Hendrik Wautelaers
Woensel 08-06-1819
4 Petronilla Asten 07-01-1759 Someren 14-01-1787
Petrus Petrus Linders
Someren 01-01-1827
5 Judocus Asten 10-04-1761 Nuenen 29-04-1787
Hendrina Geeven
Waalre 24-11-1799
Johanna Maria Engelen
Aarle Rixtel 29-10-1809
Maria Antoni Crooijmans
Geldrop 19-09-1834
6 Martinus Asten 10-04-1761 Kind Asten ±1761
7 Catharina Asten 17-07-1763 Kind Asten ±1763
8 Helena Maria* Asten 11-11-1764 Woensel 18-11-1787
Johannes van de Ven
Woensel 19-07-1849
9 Petrus* Asten 01-05-1765 Rotterdam 07-05-1797
Lena Machiels
Rotterdam 12-06-1822
10 Franciscus* Asten 28-01-1768 >1788
11 Judoca* Asten 20-01-1770 Kind Asten ±1770
12 Judoca* Asten 21-05-1771 Kind Asten ±1771
13 Antonius* Asten 24-05-1771 Kind Asten ±1771

* kinderen uit het tweede huwelijk

Nicasius Simonis woonde in het naastgelegen huis (zie Hemel 2) en verliest op miraculeuze wijze een zakje met geld:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 100; 29-01-1759:
Verhoor van Adriaan Lintermans, 52 jaar, Nicasius Simonis, 33 jaar, Johannes Martens, 33 jaar, Peter Joosten van Hugten, 33 jaar en Jan Jacobs Verberne, 44 jaar.
Of zij, donderdag laatstleden, rond de middag, zijn geweest in de herberg van Antoni van Hout, te Ommel?
Allen bevestigen dit.
Of aan hen toen door Adriaan Lintermans een zakje met geld werd vertoond en of dit zakje door Nicasius Simonis aangenomen werd en dat die het in zijn zak stak?
Allen bevestigen dit.
Of even later niet gezegd werd dat voorschreven zakje met geld uit de zak gehaald was en gestolen?
Allen bevestigen dit en Nicasius Simonis zegt het geld kwijt geraakt te zijn, maar niet te weten hoe.
Wie het geld gestolen kan hebben?
Allen weten dit niet.
Hoeveel geld zat er in en in welke specie?
Adriaan Lintermans zegt twee gouden realen en zes of zeven ducaten en nog enig zilver specie samen circa 65 gulden. De anderen weten dit niet.
Waar het geld nu is?
Allen weten dit niet.
Of zij weten wat voor devoiren gedaan zijn om het geld terug te krijgen, of zij weten of het terug gekomen is en waar het thans is?
Allen weten dit niet.
Of zij nog iets meer weten?
Adriaan Lintermans zegt niet meer te weten dan dat Peter Joosten van Hugten tegen hem gezegd heeft: "Kom, gaat met mij, ik sal maken dat gij 't wederom krijgt en sal mij best daar toe doen". Zij zijn toen samen naar het Dorp gegaan, in de straat bij de Costerij, omtrent Gerrit Hoefnagels, alwaar zij Hendrik Bloemers tegen gekomen zijn, waartegen Peter Joosten van Hugten zei: "Ik moet U eens spreken" en zij zijn samen in gesprek gebleven en zo het hem toescheen worstelende en steggelende. De vrouw van Hendrik Bloemers is er ook nog bijgekomen. Adriaan Lintermans is er toen ook naar toe gegaan en even later met Hendrik Bloemers en zijn vrouw samen naar huis gegaan. Zij hebben daar samen nog wat zitten praten en is daarna weggegaan, zonder verder iets te weten. De anderen weten niets.
Allen bevestigen een en ander onder eede.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw moet Nicasius Simonis een staat en inventaris opmaken voor zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 52 verso; 31-12-1763:
Staat en inventaris opgemaakt door Nicasius Simonis weduwnaar Helena de Smit ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen met name Johanna, Johannes, Maria, Peternella en Josepha. Hij wil hertrouwen met Jennemie Weynen.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag met een akkertje daaraan 1½ lopense, ene en andere zijde de straat, ene einde Jan Brunas; land den Driehoek 1 lopense 1 copse; een huisplaats ½ lopense; een aangelag den Berg 1 lopense 12 roede; groes het Lindersvelt 2 lopense. Zijnde dit perceel gekocht van Hendrik Coopmans voor ƒ 90,- à 3% in drie jaar te betalen transport de dato 26-10-1762 en daarop betaald ƒ 30,-.
Roerende goederen: twee tafels, een kastje, negen stoelen, een bed met toebehoren en twee behangzels nog twee bedden, drie dekensen, zes paar lakens, vuurgerei, acht Delftse schotels, een tinnen schotel, enige ketels, zowel koper, tin als ijzer, negen vurketten, een tob, stand en roomtob, twee koeien, zijnde melkbeesten, tien vijm koren en 18 vat boekweit, 1600 pond hooi, 7½ lopense rogge bezaaid, een orologie om in een toren te hangen hiervoor moet nog ƒ 25,-, zijnde de helft, betaald worden aan Peter van Bussel, het smitsgereetschap te weten het kleine gereedschap, alzo het haambeelt, speerhaak en twee grote hamers nog aan de moeder van zijn overleden vrouw de weduwe Jan de Smit, toebehoren. Het hem toebehorende gereedschap heeft een waarde van ƒ 40,-.
Schulden: In het smitsboek staan zowel vorderingen als schulden deze vallen tegen elkaar weg. Nicasius Simonis heeft ƒ 62-14-8 voor zijn overledene vrouws moeder voorgeschoten in het opmaken van de smidse.

In het huizenquohier van 1766 staat dat het huis is afgebroken, echter bij de verpondingen van 1777 wordt het huis weer genoemd en is dus weer opgebouwd:

Jaar Eigenaar nummer 11 Dorp Bewoners nummer 11 Dorp
1766 is afgebrooke

Verpondingen 1777 XIVd-65 folio 190:
Nicasius Simonis.
Nummer 11, huis, hoff en aangelag.

Johanna Maria Petri Wijnen is als Anna Maria Nicasii Simonis te Asten op 04-06-1771 overleden en Nicasius Simonis moet grond verkopen om zijn kinderen te kunnen onderhouden:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 85 verso; 16-04-1772:
Gezien het request van Nicasius Simonis waarin hij laat weten dat hij met zijn eerste vrouw, Helena de Smit, weinig goederen heeft bezeten en uit dat huwelijk kinderen geboren zijn, waarvan nu nog in leven zijn, Johanna, Johannes, Maria, Peternel en Josephus. Hij is hertrouwd met Maria Weynen, die inmiddels ook overleden is nalatende drie kinderen met name Helena, Peter en Francis.
Tijdens dat huwelijk is aangekocht 2⁄3e deel in een huis, land en groes met koopsom ƒ 300,-. Het ander 1⁄3e deel was verstorven aan zijn vijf kinderen, door hun grootvader, Jan de Smit. De koopsom is nog schuldig gebleven aan Maria en Antonetta de Smit transport de dato 04-01-1764. Nu moet ƒ 150,- betaald worden, waartoe suppliant niet in staat is tenzij verkocht mag worden den Linderseacker 2 lopense; den Logtenacker 1½ lopense en het Moetjesveltje 1½ lopense. Hij vraagt hiervoor toestemming. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 202 verso; 16-05-1772:
Nicasius Simonis verkoopt, mede namens zijn kinderen uit zijn 1e en 2e huwelijk, om zijn schulden af te lossen.
Hij verkoopt aan Jan Francis Timmermans land de Lindersenacker 2 lopense. Koopsom ƒ 97,-; groes Moetjesvelt 1½ lopense. Koopsom ƒ 54,-.
Hij verkoopt aan Francis van Houts de Logtenacker 1½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 157 verso; 16-05-1772:
Nicasius Simonis zou, op heden, transporteren aan Francis van Hout land den Logtenacker. Omdat gedacht wordt dat daaruit een cijns zou gaan aan het Huis van Asten van 3 stuiver 7 duiten per jaar en de transportant nog een akker heeft, ook genaamd den Logtenacker 2 lopense, zegt hij toe om uit deze akker de voornoemde cijns te blijven betalen en de aan Francis van Hout te transporteren akker daarvan te bevrijden.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 90; 24-04-1775:
Nicasius Simonis verzoekt om voor ƒ 50,- te mogen verkopen een stukje groes 1 lopense 1 copse. Dit om zijn handwerk, als smid, beter voort te kunnen zetten en zijn kinderen te onderhouden. Deze kinderen zijn voor de helft mede-eigenaar.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 324; 25-04-1775:
Nicasius Simonis verkoopt aan Jan Willem Coolen groes het Lindersvelt. Verkoper aangekomen de helft bij versterf van zijn vrouw en de helft aan zijn kinderen. Verkoper heeft machtiging van drost en schepenen om te verkopen en zodoende zijn kostwinning voort te zetten en zijn kinderen te alimenteren. Ook aanwezig zijn Andries van Hugten en Willem Goris, als momboiren van de onmondige kinderen van Jan Hendrik Goris om dit perceel te ontslaan uit obligatie van 20-05-1763. Alsmede compareerde Maria de Smit om dit perceel te ontslaan uit obligatie de dato 04-06-1764. Koopsom ƒ 50,-.

Nicasius Simonis is te Asten op 11-05-1777 overleden en er worden voogden aangesteld voor zijn minderjarige kinderen. Zij maken een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 52 verso; 15-09-1777:
Francis van de Vorst, schepen en Jan Verkuylen, smid, in de Wolfsberg, zijn aangesteld als voogden over de onmondige kinderen met name Johanna, Maria, Peternella en Josephus van Nicasius Simonis en Helena de Smit, zijn eerste vrouw. Alsmede van de kinderen nagelaten uit het huwelijk met zijn tweede vrouw met name Helena, Pieter en Francis.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 152; 07-11-1777
Inventaris opgemaakt door Francis van de Vorst en Jan Verkuylen, als voogden over Johanna, Maria, Peternella en Josephus onmondige kinderen van Nicasius Simonis uit zijn eerste huwelijk en Helena, Pieter en Francis kinderen van Nicasius Simonis en Jennemie Peter Wijnen zijnde zijn tweede huwelijk. Er is nog een zoon, Johannes, die ruiter is ten dienste van de lande. Nicasius is onlangs overleden. Johanna woont in de kamer met de zuster van Nicasius Simonis.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde en einde de straat, ene einde Gerrit Brunas; een smits staande tegenover het voorschreven huis, die nu te huur staat; land in de Loverbosch 1 lopense; land op de Logten 2 lopense; groes het Lindertsvelt 2 lopense; een huisplaats, hof en aangelag en een ackerke 1½ lopense; den Driehoekacker 5 copse; een huisplaats 1½ lopense. De voorste kamer uit het huis is verhuurd aan Goort van Oosterhout met het land en groes voor 8 jaar à ƒ 34,- per jaar.
Roerende goederen: smidsgereedschap weinig, vier stoelen, twee tafels, een kist, een kast, een bed, vuurgereedschap, potten, pannen, ketels enzovoort. Bij Pieter van Bussel staat nog een groot horologie waarin de overledene voor de helft competeert.
Schulden: aan Jan Timmermans ƒ 27-06-12; aan weduwe Jan Tijssen ƒ 29-00-00; aan Antoni Fransen ƒ 15-15-00; aan Jan Willem Coolen ƒ 7-03-00; aan Willem Ceele Daniels ƒ 5-11-00; aan Antoni Leenen ƒ 5-06-00; aan Arnoldus van Geffen ƒ 4-00-00; aan Hendrik van Helmond; ƒ 30-00-00; te Eyndhoven aan den Heer van Mierlo, in Keulen ƒ 50-00-00; aan Adriaan van Duuren ƒ 2-08-00; aan de kinderen Joost Voermans ƒ 50-00-00; aan de kinderen Jan Hendrik Goris ƒ 100-00-00; lands- en dorpslasten. Totaal ƒ 328-05-12.

Bij de verpondingen van 1785 staat dat het huis is afgebrand, maar blijkt weer opnieuw opgebouwd te zijn:

Verpondingen 1785 folio 168:
Johannes, Johanna, Maria, Peternel, Josephus, Helena, Pieter en Francis kinderen van Nicasius Simonis.
Nummer 11, huis, hoff en aangelag huijs afgebrant.

Het huis dat in handen is van de kinderen van Nicasius Simonis, wordt verkocht aan Francis Judoci Kuijpers:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 240; 13-11-1788:
Josephus Simonis, te Geldrop, Johannes Simonis, in Staatse dienst, te 's Gravenhage, Maria Simonis weduwe Jan Simonis, te Woensel, Jan van der Ven getrouwd met Helena Simonis, te Woensel, Piet Peter Leenders getrouwd met Petronella Simonis, te Someren, Pieter Simonis, te Nunen, Francis Simonis, te Someren. Kinderen en erven van Nicasius Simonis.
Zij verkopen aan hun zwager, Francis Kuypers getrouwd met Johanna Simonis ieder hun 1⁄8e deel onverdeeld met dien verstande dat het 1⁄8e deel van Francis, wegens minderjarigheid nog gereserveerd moet blijven dus 6⁄8e deel wordt verkocht, van huisplaats en aangelag in den Hemel geheel 1 lopense, ene zijde Nicolaas van Stiphout andere zijde Philip Rijnders. Hierop een klein huiske hetwelk voorheen een smidse is geweest; huis, hof en aangelag met een akkerke 1½ lopense, ene zijde Gerrit Brunas, andere zijde de straat; land een akker in de Loverbosch 1 lopense; den akker op de Logten 2 lopense; den Driehoekakker 1½ lopense; een huisplaats ½ lopense; het Lindersvelt 2 lopense; enige roeden bij het huis. Belast met ƒ 0-3-14 per jaar in een meerdere cijns van ƒ 0-7-12 per jaar samen met Jan Timmermans aan het huis van Asten; ƒ 100,- ten laste van nu Jan Bruystens transport de dato 03-05-1784. Koopsom ƒ 225,-. Vanwege de vele schulden ten laste van de boedel, buiten de obligatie van ƒ 200,- zal de koper nog moeten betalen, binnen 14 dagen ƒ 85,73.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 243; 15-11-1788:
Francis Kuypers is schuldig aan Jan Bruystens ƒ 200,- à 3%. Marge: 26-08-1807 gelost.

Dochter Johanna Nicasi Simonis is geboren te Asten op 17-03-1752 en is op 06-02-1785 te Maarheeze getrouwd met Francis Judoci Kuijpers, geboren te Asten op 20-01-1751 als zoon van Judocus Cuijpers en Johanna Maria van de Leensel (zie Voormalig huis G547):

Contraxerunt matrimonium Franciscus Cuijpers et Joanna Simonis; testes Joannes Mattheijs Corsten et Petrus Linders.

Huwelijkscontract van Franciscus Cuijpers en Joanna Simonis; getuigen Joannes Mattheijs Corsten en Petrus Linders.

03

Het gezin van Johanna Nicasi Simonis en Francis Judoci Kuijpers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Maria Asten 13-12-1787 Asten 27-01-1826
Johannes Koppens
Asten 04-12-1849 zie Voormalig huis G396
2 Judocus Asten 03-12-1787 Asten 17-02-1821
Johanna Maria van den Eerenbeemt
Asten 14-05-1854
3 Nicasius Asten 08-10-1789 Kind Asten 14-04-1792
4 Petrus Asten 27-11-1791 *

* Petrus Cuijpers heeft gediend bij het 33e Regiment Lichte Infanterie onder Napoleon, hij komt daarna niet meer in de archieven voor en is waarschijnlijk gesneuveld

Zij wonen in het naastgelegen huis (zie Hemel 2) en dit huis weer opgebouwd. In het huizenquohier van 1803 staat het huis op naam van Francis Judoci Kuijpers en verhuurt hij het aan Jan Hoefnagels:

Jaar Eigenaar nummer 11 Dorp Bewoners nummer 11 Dorp
1803 Francis Kuijpers Jan Hoefnagels

Francis Judoci Kuijpers is op 02-11-1815 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de weduwe van Francis Kuijpers:

Kadaster 1811-1832; G806:
Huis en erf, groot 01 roede 05 el, de Hemel, klassen 9.
Eigenaar: Weduwe Francis Kuijpers
Opmerking: weer opnieuw opgebouwd.

05

Johanna Nicasi Simonis is op 28-02-1830 te Asten overleden en bij een scheiding en deling komt het huis in handen van dochter Helena Maria Cuijpers, geboren te Asten op 13-12-1785. Zij woont in het naastgelegen huis (zie Hemel 2) en verhuren dit huis aan derden. 

In de periode tot het bevolkingsregister is de bewoning onbekend en de eerste beschreven bewoner is Johannes Verasdonk, geboren te Someren op 28-05-1810 als zoon van Joannes Verasdonk en Helena Dionicius Niessen. Hij is als dagloner op 05-04-1845 te Asten getrouwd met Johanna Catharina Tabbers, geboren te Eindhoven op 03-08-1811 als dochter van Godefridus Tabbers en Johanna Catharina Roosen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we hen tegen op huzingnummer A122b:

Zij verhuizen naar A21 (zie Voormalig huis G476) en de nieuwe bewoner is Willem Berkers, geboren te Deurne op 27-07-1834 als zoon van Martinus Berkers en Luitgarda Meulendijks. Hij is als dagloner op 15-04-1863 te Helmond getrouwd met Francijna Bouwmans, geboren te Asten op 28-01-1835 als dochter van Johannes Boumans en Antonetta van der Linden (zie ook Voormalig huis E1027). Zij komen in april 1863 vanuit Helmond in het huis wonen en Willem Berkers is op 30-11-1866 te Asten overleden.

Francijna Rooijmans verhuist met haar kinderen aan het einde van de periode naar A176 (zie Voormalig huis G1339 en G1340) en het huis, dat inmiddels in eigendom is van schoonzoon Hendrikus Brekelmans, wordt samen met het naastgelegen huis  (zie Hemel 2) verkocht aan Theodorus Eijsbouts. Het geheel wordt niet lang daarna omgebouwd tot een huis met brierbrouwerij.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1726 Johannes Antoni de Smits Asten 20-07-1693 Johannes Antoni de Smits Asten 20-07-1693
Dorp huis 11
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Antonis de Smit Asten 20-07-1693 Jan Antonis de Smit Asten 20-07-1693
1741 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699
1746 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699
1751 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699
1756 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699
1761 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699 weduwe Jan Antonis de Smit Vlierden 13-08-1699
1766 is afgebrooke
1803 Francis Kuijpers Asten 20-01-1751 Jan Hoefnagels Asten 20-12-1751
Kadasternummer G806
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G806 1830-1830 Johanna Nicolai Simonis Asten 17-03-1752 weduwe Kuijpers
G806 1830-1853 Helena Maria Kuijpers Asten 13-12-1785
G806 1853-1860 Johanna Maria Koppens Asten 17-02-1828
G806 1860-1871 Hendrikus Brekelmans Haaren 12-08-1829
G806 1871 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838 samengevoegd met G807
Hemel
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1859 bewoning onbekend
A122b 1859-1863 Johannes Verasdonk Someren 28-05-1810 Johanna Catharina Tabbers Eindhoven 03-08-1811 naar A21
A122b 1863-1866 Willem Berkers Deurne 27-07-1834 Francijna Bouwmans Asten 28-01-1835
A122b 1866-1869 Francijna Bouwmans Asten 28-01-1835 weduwe Berkers naar A176
1869 samengevoegd met naastgelegen huis

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Peer Welten

Laatst bijgewerkt op 19 november 2023, 12:21:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen