logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G772

Dit huis wordt in 1683 overgedragen aan Jan en Andries Elias:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 167; 20-04-1683:
Jan Joost Roefs, oud collecteur van de verponding, heeft op 15-07-1681, met vonnis van schepenen van 1681 verkocht om daaraan de achterstallige verponding te verhalen een huiske en aangelag in het Dorp van Peter Willem van Berckel, ene zijde en einde Joost Jan Beckers, andere zijde Peeter Jan Aerts, andere einde de pad. Het huiske is nu overgedragen aan Jan en Andries Eliassen. Koopsom ƒ 44,-.

Andreas Elias is geboren te Asten op 30-01-1655 als zoon van Elias en Maria. Hij is op 12-02-1679 te Asten getrouwd met Jacoba Jansens, geboren te Asten op 28-02-1647 als dochter van Jacobus Joannis en Antonia:

Conjuncti sunt matrimonio Andreas Elias et Jacoba Jansens; testes Philippus Thomas et Maria Hurckmans.

In huwelijkse echt gebonden Andreas Elias en Jacoba Jansens; getuigen Philippus Thomas en Maria Hurckmans.

01

Het gezin van Andreas Elias en Jacoba Jansens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 04-01-1680
2 Mechtildis Asten 27-04-1682
3 Maria Asten 15-04-1685 kind Asten 18-05-1896
4 Anna Asten 16-06-1688

Andreas Elias is op 10-10-1693 te Asten overleden en zijn broer Johannes Elias koopt de andere helft van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 55 verso; 10-12-1693:
Jan Antonis en Jan van Helmont, borgemeesters, Sint Jan 1691-1692, verkopen aan Jan Eliasse de helft van huis, hof en aangelag in 't Dorp 13 roede. Achtergelaten door wijlen Andries Eliassen, broeder van de koper. Koopsom ƒ 46,-.

Johannes Elias is geboren te Asten op 07-01-1644 als zoon van Elias en Maria. Hij is op 28-05-1673 getrouwd met Maria Abrahams, geboren te Asten op 18-03-1651 als dochter van Abraham Joannis Michielsen en Lucia Diepenbeecx (zie Voormalig huis G154). Na haar overlijden te Asten rond 1676 is Johannes Elias te Asten op 05-11-1679 hertrouwd met Helena Jansen, geboren te Asten op 28-02-1652 als dochter van Johannes Joannis en Maria:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Elias et Helena Jansens; testes Judocus Jansens et Joannes Aelberts.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Elias en Helena Jansens; getuigen Judocus Jansens en Joannes Aelberts.

02

De gezinnen van Johannes Elias met Maria Abrahams en met Helena Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerard* Asten 24-04-1674 Asten 26-08-1708
Dierske Fransen
Asten 23-06-1723 dochter Anna Maria
zie Burgemeester Frenckenstraat 6
2 Elias Asten 08-05-1681
3 Johannes Asten 23-02-1683
4 Antonius Asten 05-03-1686 Asten 06-09-1722
Johanna Jacobs
Asten 10-10-1734
Anna Coolen
Asten 08-01-1763
5 Jacobus Asten 12-09-1688
6 Maria Asten 21-07-1692

* kind uit het eerste huwelijk

Uit onderstaand archiefstuk blijken de ouders van de eerste vrouw van Johannes Elias en krijgt zoon Gerardus een erfenis van zijn grootmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 34; 05-11-1698:
Sijke Diepenbeecx, weduwe Abraham Michielsen, ziek, wonende ten huize van Huybert Aert Jacobs, in het Dorp, testeert. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelegateert aan Maria Jansen van Goch getrouwd met Huybert Aert Jacobs al haar kleren dit wegens gedane diensten tijdens haar ziekte en nog doende. Nog prelegateert zij aan de vijf onmondige kinderen van Antoni Hendrick Mennen en Elisabet Abrahams, haar dochter 1⁄4e deel in seecker huyske mette aengelegen erffenisse ofte de helfte in haer, testatrices, helfte. Dit te aanvaarden na haar, testatrices, dood.
Haar enige erfgenamen worden de kinderen van Maria Abrahams met name Geerit uit het huwelijk met Jan Elias, Willem Vogels getrouwd met Jenneke Abrahams, Elisabet Abrahams, weduwe Antonis Hendrick Mennen en Huybert Abrahams. Kinderen en kleinkinderen van haar en Abraham Michiels. Zij zullen na haar dood de goederen hoofdsgewijze delen.

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van Johannes Elias:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 88 verso:
Jan Elias. In de bede ƒ 0-1-8.

Johannes Elias is op 12-01-1723 te Asten overleden en zijn zoon Antonius erft het huis. Antonius Jansen Elias, geboren te Asten op 05-03-1686 is op 06-09-1722 te Asten getrouwd met Johanna Jacobs, geboren te Asten op 24-09-1691 als dochter van Jacobus Thijssen en Antonia Jansen. Na haar overlijden te Asten op 14-03-1731 is Antonius Jansen Elias (ook Leijsen genoemd) op 10-10-1734 te Asten hertrouwd met Anna Coolen, geboren te Vlierden op 02-06-1691 als dochter van Theodorus Petri Colen en Petronella. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend::

1722 7bris 6; juncti sunt matrimonio Antonius Jansen et Joanna Jacobs; testes Gerit Jansen et Jacob Tijssen.

6 september 1722; in huwelijkse echt gebonden Antonius Jansen en Joanna Jacobs; getuigen Gerit Jansen et Jacob Tijssen.

03

Het gezin van Antonius Jansen Elias en Johanna Jacobs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 18-02-1723 Asten 16-02-1754
Albertina van Bussel
Asten 11-05-1802
2 Dorothea Asten 26-10-1724 Asten 13-05-1770
Leonardus de Vos
Asten 22-09-1779

Voor zijn tweede huwelijk moet Antonius Jan Elias nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 79; 25-09-1734:
Antony Lijsen weduwnaar van Jenneke Jansen maakt ten behoeve van zijn minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Anna Coolen, jonge dogter, geboren te Vlierden en wonende te Asten.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Dorp 1½ cops3, ene zijde Martinus Jan Paulus, andere zijde Peeter Jan Smits, andere einde weduwe Tony Coolen.
Roerende goederen: een bed, 1 broodtrogh, 1 kistje, 1 kastje.

In 1742 dreigt in beslagname van zijn huis wegens achterstallige verponding:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 280 verso; 09-04-1742:
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur der ordinaire landsverponding, 1739, legt beslag op de vaste goederen van Antoni Jansen Elias om daaraan te verhalen ƒ 0-06-08

Bij de verpondingen van 1737 en 1754 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat het huis op naam van Antonius Jan Elias (alias Liesen) en wordt het door hem bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 183:
Antonij Janssen Elias
Huijs, hoff en aangelagh 1 copse. In de bede ƒ 0-1-8.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 223:
Antoni Janse Elias.
Nummer 19 huijs, hoff en aangelag en een ackerke 30 roede.

Jaar Eigenaar nummer 19 Dorp Bewoners nummer 19 Dorp
1736 Tonij Leisen Tonij Leisen
1741 Antoni Liesen Antoni Liesen
1746 Antoni Liessen Antoni Liessen
1751 Antoni Liesen Antoni Liesen
1756 Antoni Liesen Antoni Liesen
1761 Antoni Liesen Antoni Liesen

Anna Coolen is op 03-10-1750 te Asten overleden en Antonius Elias is op 08-01-1763 te Asten overleden. Volgens het huizenquohier is het huis daarna afgebroken en daarnaast opnieuw opgebouwd:

Jaar Eigenaar nummer 19 Dorp Bewoners nummer 19 Dorp
1766 is afgebrooke daarnevens een ander nieuw opgebouwt

Zoon Johannes Antoni Elias is geboren te Asten op 18-02-1723 is op 16-02-1754 te Asten getrouwd met Albertina van Bussel, geboren te Mierlo op 23-10-1725 als dochter van Judocus van Bussel en Maria Langendonk:

04

Het gezin van Johannes Antoni Elias en Albertina van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 14-10-1755 Kind Asten ±1755
2 Judocus Asten 17-01-1758 Asten 18-05-1788
Catharina F van Heugten
Asten 31-05-1801
Francisca Thomas Hendriks
Asten 09-06-1804
3 Johanna Asten 25-01-1765 ±1808
Francis Vingerhoeds

Albertina van Bussel heeft nog een flinke erfenis tegoed van hun oudoom Baltus La Bare:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 77 verso; 09-11-1758:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jan Elias dat Albertina van Bussel, alhier, op 16-02-1754, is getrouwd met de requirant in deze en dat zij een dochter is van Joost van Bussel en Mariet Langendonk. Jan Elias en Jan Antoni Elias is een en dezelfde persoon zijnde in het trouwregister, alhier, aangetekend als Jan Antoni Elias en dat zijn vader Antoni Elias genaamd is. Dog om cortheyt word ook wel alleen maar geschreven Jan Elias, het is echter een en dezelfde persoon.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 100 verso; 05-05-1759:
Tomas Bakers getrouwd met Petronella Langendonk en Jan Elias getrouwd met Albertina van Bussel. Zij geven procuratie aan Jacobus van der Maas, te Amsterdam, om namens hen te verkopen drie obligaties ter somme van ƒ 2400,- staande ten laste van Holland en West Vrieslant, ten comptoire van de Ontfanger Generaal, te 's Gravenhage. Een van ƒ 1200,- ten name van Anna van der Wille de dato 22-06-1645, folio 490 nummer 1, folio 54 verso en geaggreert de dato 20-07-1645. Een dito ƒ 1000,- ten name van Hendrik Berevelt de dato 18-09-1693, nummer 1981,1, geaggreert de dato 31-12-1693, nummer 6004 folio 413. Een prijsobligatie gesproten uit de loterij van ƒ 12.000.000,- in 1712 gevallen in de 18e klasse staande in blanco ƒ 250,-, waarvan de augumentatie van ƒ 50,- is afgelost en gedateerd 01-03-1712 folio 3718, nummer 382 en geaggreert de dato 01-11-1715 nummer 382 folio 40.
Een en ander is hen aangekomen uit hoofde van hun vrouwen uit de boedel van Baltus La Bare, gewoond hebbende te Amsterdam testament de dato 01-03-1731 notaris Dirck Block soals dat ampelder consteert bij seekere acte van overgifte gepasseert te Amsterdam voor notaris Peter de Wilde de dato 11-04 laatstleden.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 111; 17-08-1759:
Tomas Bakers getrouwd met Petronella Langendonk en Jan Elias getrouwd met Alberdina van Bussel geven te kennen dat zij magtig hebben gemaakt, Jacobus van der Maas, te Amsterdam, om namens hen te verkopen drie obligatie te samen ƒ 2400,-. De comparanten staan ook toe dat Jacobus van der Maas aan de borgemeesters van Amsterdam de 20e penning voldoet en zij willen onder eede verklaren dat zij geen meerdere obligaties of effecten bezitten die uit de boedel van Baltus La Bare gekomen zijn.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 134 verso; 14-05-1760:
Thomas Bakers getrouwd met Petronella Langendonk en Jan Elias getrouwd met Alberdina van Bussel. De mannen net hun vrouwen hier gecompareert. Zijnde, de comparante, Petronella Langendonk, een dochter van wijlen Pieter Langendonk en de comparante, Alberdina van Bussel, een dochter van Marretje Langendonk getrouwd met wijlen Joost van Bussel. Zij geven te kennen dat Jacobus van der Maas, te Amsterdam, volgens quitantie de dato 11-04-1759 ten overstaan van Pieter de Wilde, notaris te Amsterdam, gepasseert, van den Meester Franciscus a Meynsman, in qualiteyt als door den Edelen Agtbaare Heeren Schepenen der stad gecommitteert tot curator ad lites om de persoon van Hendrik Trakkers te representeeren. Uyt hoofde van de procuratie door de comparanten, Thomas Bakers en Jan Elias, ider Nomine Uxoris, den eerste october 1758, ten overstaan van Dominicus Gemets, notaris, tot Amsterdam, gepasseert in voldoening van het vonnis bij gemelde schepenen van Amsterdam, den 27 maart 1759, geweesen voor reekening van hun, comparanten, wegens den boedel van Baltus La Bare. Jacobus van der Maas, heeft, met procuratie op 05-05-1759 deze obligaties verkocht en aan de comparanten, onlangs te Amsterdam zijnde, rekening gedaan. Zij hebben bevonden dat er ƒ 1514-17-0 meer was ontvangen dan uitgegeven. Dit bedrag hebben zij, comparanten, ook ontvangen en aangenomen en gaan finaal accoord met de gedane werkzaamheden.

Zus Dorothea Elias verkoopt haar erfdeel in het huis aan Johannes Antoni Elias:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 154 verso; 29-09-1764:
Dorotea Elias verkoopt aan Jan Antoni Elias, haar broer, de helft in huiske, hof en aangelag en een akkerke daarbij in het Dorp 30 lopense, ene zijde Wilhelmus van Riet, andere zijde de pad en weg, ene einde Evert van Geffen. Koopsom ƒ 10,-.

Johannes Antoni Elias koopt ook nog een stuk grond bij zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 155; 29-09-1764
Wilhelmus van Riet verkoopt aan Jan Antoni Elias een hoekje van een akkerke gelegen voor het huiske van de koper 1 copse. Koopsom ƒ 13-2-8.

Johannes Antoni Elias en zijn zwager Leonardus Vos zijn ook nog betrokken bij de verkoop van een huis:
Asten Rechterlijk Archief 99 folio 325; 08-05-1775:
Antoni en Joost Kuypers, Jan Antoni Elias, Leendert Vos, Peter Noyen, te Deurne, Petrus, Johannes, Elisabet en Maria Kuypers alle vier kinderen van Bernardus Kuypers en wonende te Oostmalle, Schilde en Deurne in Brabant, Cornelis Verhoeven, te Vlierden. Zij verkopen aan Joost Kuypers 4⁄5e deel onverdeeld in huis, schop, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde Peter Verberne, andere zijde de pad en Willem van Dijk, ene einde de straat, andere einde Tomas Bakers en anderen. Joost Kuypers is voor het ander 1⁄5e deel al eigenaar. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 60,-.

Albertina van Bussel is op 08-05-1776 te Asten overleden. In het huizenquohier van Asten over de periode 1771 tot 1798 staat het huis op naam van Johannes Antoni Elias en is hij ook bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 19 Dorp Bewoners nummer 19 Dorp
1771 Jan Elias Jan Elias
1776 Jan Elias Jan Elias
1781 Jan Elias en Jenneke Wildens Jan Elias en Jenneke Wildens
1798 Jan Elias Jan Antoni Elias en Joost Elias

Johannes Antoni Elias is op 11-05-1802 te Asten overleden en volgens het huizenquohier gaat het huis over op zijn zoon Judocus:

Jaar Eigenaar nummer 19 Dorp Bewoners nummer 19 Dorp
1803 Joost Elias Joost Elias

Judocus Jan Elias, geboren te Asten op 17-01-1758 is op 18-05-1788 te Asten getrouwd met Maria Catharina Francisci van Heugten, geboren te Asten op 08-12-1764 als dochter van Franciscus Judoci van Heugten en Maria Godefridi van den Moosdyk. Na haar overlijden te Asten op 02-03-1800 is Judocus Jan Elias op 31-05-1801 te Asten hertrouwd met Francisca Thomas Hendriks, geboren te Asten op 23-07-1753 als dochter van Thomas Henrici Jansen en Wilhelma Theodori Joosten en weduwe van Walterus Sanders (zie Voormalig huis G525). Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend:

05

Het gezin van Judocus Jan Elias en Maria Catharina Francisci van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Alberta Asten 02-05-1789 Lierop 19-11-1836
Petrus Verbeek
Someren 04-12-1857
2 Johanna Maria Asten 23-01-1791 Ongehuwd Asten 04-12-1811
3 Franciscus Asten 04-10-1793 Kind Asten 06-11-1810
4 Petrus Asten 09-02-1797 Lierop 27-05-1820
Petronella van Moorsel
Lierop 22-04-1841
Joanna Segers
Lierop 16-08-1865
Elizabeth Wijnen
Lierop 22-06-1885

Judocus Jan Elias is op 09-06-1804 te Asten overleden en Francisca Thomas Hendriks is te Asten op 21-03-1809 overleden. De voogden over de kinderen van Judocus Jan Elias en Maria Catharina Francisci van Heugten verkopen het huis aan Johannes van den Heuvel:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 04-02-1809:
Paulus Jan Cornelissen en Jan Gerrit van Hugten als voogden over de onmondige kinderen van Joost Elias en Catharina van Hugten, beiden overleden en Francis Vingerhoeds man van Johanna Elias. Zij verkopen aan Jan van den Heuvel een huis en erf in het Dorp oud nummer 308, nieuw nummer 318. Koopsom ƒ 337,-.

De verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis van de laatste jaren weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 183:
Jan van den Heuvel bij transport 1809.
Johanna en kinderen Joost Elias.
Joost en Johanna bij versterf 1804.
De kinderen bij versterf 1802.
Jan Antoni Elias.
Nummer 19 huijs en hof 17 roede.

Johannes Hendrikx van den Heuvel is geboren te Deurne op 25-09-1740 als zoon van Henricus Gevers van den Heuvel en Cecilia Francisci van den Berkmortel. Hij is op 01-06-1766 te Asten getrouwd met Johanna Janse van Rijt, geboren te Asten op 18-01-1742 als dochter van Johannes Jansen Verryt en Anna Maria Janssen Paulus (zie Marktstraat 1):

06

Het gezin van Johannes Hendrikx van den Heuvel en Johanna Janse van Rijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 14-06-1767 Kind Asten ±1767
2 Johannes Asten 11-10-1769 Ongehuwd Asten 02-07-1807
3 Martinus Asten 15-01-1772 Kind Asten ±1772
4 Petrus Asten 29-01-1775 Asten 27-10-1820
Elisabeth Koppens
Asten 28-09-1827 zie Voormalig huis G618
5 Antonius Asten 20-01-1778 Kind Asten 16-10-1779
6 Anna Maria Asten 28-06-1779 Asten 02-08-1807
Jacobus Jan van de Cruys
Asten 09-01-1840 zie Marktstraat 1
7 Johanna Asten 07-03-1782 Meijel 15-10-1808
Thomas Christiaan van der Weerden
Meijel 16-10-1862
8 Henricus Asten 01-10-1784 Kind Asten 17-04-1789

Zij verhuurden het huis aan derden, want ze woonden eerst aan de Marktstraat (zie Marktstraat 1) en later mogelijk in de Torenstraat (zie Voormalig huis G618). Johanna Jansen van Rijt stelt haar testament op:

Notarieel Archief Asten 34-87; 29-12-1811:
Johanna van Rijt gehuwd met Jan van den Heuvel. Ik geef alles aan mijn man, en daarna aan Maria de dochter de ½ en Peter de zoon de andere ½. Behalve het klein huijsje te Asten ter plaatse Joost Elias padt zijn 318 dat krijgt dochter Johanna gehuwd met Tomas van de Weerde.

Johannes Hendrikx van den Heuvel is op 14-04-1812 te Asten overleden en Johanna Jansen van Rijt is op 17-04-1819 te Asten overleden. Het huis moet door Thomas Christiaan van der Weerden verkocht zijn, want bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Hoefnagels:

Kadaster 1811-1832; G772:
Huis en erf, groot 00 roede 84 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Jan Hoefnagels.

07

08

Op de bovenstaande kadasterkaart wordt ook nog een paadje in de richting van de Wolfsberg getoond zijnde het Joost Elias paadje, dat later is in het Lijsen peike of later nog het door Harry Verdijsseldonck genoemde Lijsterpééjke1.

Het huis wordt in 1833 verkocht aan Johannes Zeegers, in 1848 aan Johannes Verasdonk en in 1850 aan Johannes van Kuijk. Na diens overlijden op 15-11-1856, gaat het over naar zijn weduwe Catharina Kerkers, die het huis in 1861 verkoopt aan Antonie Francis van Houts. In 1862 volgt verkoop aan Theodorus Strijbosch en in 1868 de doorverkoop aan Hendrica Leenen.

Tot die tijd is het huis waarschijnlijk verhuurd geweest en daarna is een deel verhuurd aan Franciscus Looijmans, geboren te Someren op 19-10-1817 als zoon van Petrus Wilhelmus Looijmans en Aldegonda Francisca Claasen. Hij is als dagloner op 18-05-1844 te Heeze getrouwd met Wilhelmina Verberne, geboren te Heeze op 24-01-1809 als dochter van Martinus Verberne en Anna Franciscus van Bussel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A131:

09

Wilhelmina Verberne is op 20-12-1864 te Asten overleden en Franciscus Looijmans is op 30-01-1867 te Asten hertrouwd met Josijna de Smit, geboren te Asten op 06-02-1828 als dochter van Peter de Smit en Johanna Geven. Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A195:

10

Franciscus Looijmans is op 19-03-1877 te Asten overleden en Josijna de Smit verhuist naar Liessel en is aldaar op 05-05-1884 overleden. In het huis komt wonen Petronella van Bussel, geboren te Asten op 04-02-1818 als dochter van Pieter van Bussel en Hendrina Haasen. Zij is sinds 12-05-1870 weduwe van Gerardus Kortenbach, geboren te Asten op 05-12-1820 als zoon van Martinus Cortenbach en IJda van der Loo, met wie zij op 24-10-1845 te Asten getrouwd was.

Zij verhuizen naar A168 en de nieuwe bewoner is Petrus Bosch, geboren te Asten op 02-11-1841 als zoon van Johannes Bosch en Maria Wolters. Hij is als fabrieksarbeider op 15-04-1872 te Asten getrouwd met Francisca Davids, geboren te Asten op 07-11-1847 als dochter van Johannes Baptist Davids en Anna Maria Linden.

Zij vertrekken naar A119 en in het huis komt wonen Johannes Sauve, geboren op 25-02-1831 te Someren als zoon van Johannes Sauve en Johanna van Lierop. Hij is sinds 16-10-1873 weduwnaar van Theodora Maria Janssens, geboren te Mierlo op 23-09-1839 als dochter van Wilhelmus Janssens en Johanna Cornelissen, met wie hij als fabrieksarbeider op 07-04-1864 te Mierlo getrouwd was. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A198:

11

Johannes Sauve verhuist met zijn gezin in 1882 naar A87 en de nieuwe bewoner is Johannes van Bussel, geboren te Asten op 11-12-1843 als zoon van Johannes van Bussel en Hendrina Verrijt (zie Voormalig huis F872). Hij is als arbeider op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Francisca van de Laar, geboren te Someren op 08-02-1850 als dochter van Hendrik van de Laar en Johanna Maria Lemmens.

Zij verhuizen eind 1885 naar de Wolfsberg en ook sinds 1882 woont in het huis Antonius Looijmans, geboren te Someren op 18-04-1819 als zoon van Petrus Wilhelmus Looijmans en Aldegonda Francisca Claasen. Hij is als dagloner op 05-05-1860 getrouwd met Barbara Brunas, geboren te Woensel op 29-09-1822 als dochter van Johannes Brunas en Johanna Dekkers.

Antonius Looijmans is op 15-02-1883 te Asten overleden en Barbara Brunas is op 03-01-1884 te Asten overleden. Daarna wordt het huis bewoond door Wilhelmus Martens, geboren op 12-04-1849 te Asten als zoon van Hendrik Martens en Johanna Slaats (zie Zand 2 en 4). Hij is als dagloner op 26-01-1883 te Asten getrouwd met Antonia Coolen, geboren te Asten op 06-11-1852 als dochter van Theodorus Koolen en Maria Haasen (zie Voormalig huis F178).

Zij verhuizen eind 1889 naar A193 (zie Voormalig huis G779) en de nieuwe huurder is Antonius van der Linden, geboren te Helmond op 04-04-1849 als zoon van Johannes van der Linden en Antonia van Hout. Hij is als wever op 15-04-1872 te Asten getrouwd met Sophia Smits, geboren te Someren op 02-05-1844 als dochter van Peter Smits en Wilhelmina Maas. Zij verhuizen aan het einde van de periode naar B58 en dit deel van het huis is daarna niet meer bewoond.

In het ander deel van het huis komen in 1867 de eigenaars, gezusters Leenen, vanuit het Koningsplein (zie Voormalig huis G591) in het huis wonen. Hendrica Leenen, geboren te Asten op 10-08-1803 als dochter van Theodorus Leenen en Margaretha van de Cruijs, is gezinshoofd. Zij zijn allen naaisters van beroep en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A132:

12

In de periode 1869-1879 heeft het huis huizingnummer A196:

13

Hendrica Leenen is op 09-10-1873 te Asten overleden en Antonia Leenen is op 06-01-1878 te Asten overleden. Maria Josephina Leenen woont met nog twee zussen in de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer A199:

14

Maria Josephina Leenen is op 02-01-1882 te Asten overleden en linksonder het bidprentje bij haar overlijden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-06-1883 zetten Isabella en Petronella Leenen hun inboedel te koop:

15 16

Isabella Leenen is op 03-04-1884 te Asten overleden. De enige overgebleven zus Petronella Leenen verhuist naar het Liefdehuis en is op 19-12-1895 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18

Het huis wordt gekocht door Johannes Bluijssen, die het huis verhuurd aan Adrianus van den Boomen, geboren te Asten op 24-10-1850 als zoon van Johanna van den Boomen (zie Voormalig huis G683). Hij is als fabrieksarbeider op 14-06-1875 te Asten getrouwd met Maria Catharina Douzé, geboren te Asten op 08-12-1852 als dochter van Johannes Douzé en Johanna Catharina Tabbers (zie Voormalig huis G432). De inwonende schoonmoeder Johanna Tabbers is op 26-03-1890 te Asten overleden.

Helena Cortooms, geboren te Asten op 20-11-1823 als dochter van Johannes Cortooms en Allegonda Zegers. Zij is ongehuwd op 10-01-1884 te Asten overleden en laat iets na aan Adrianus van den Boomen volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-01-1884:

19

Ook over de periode 1890-1900 en 1900-1910 wonen Adrianus van den Boomen en Maria Catharina Douzé met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A217 en A220:

20

Rond 1896 is het huis in bezit gekomen van Antonius Cornelus Adrianus Bluijssen en die bouwt op het erf een loods, stal en ijskelder met kadasternummer G1834 (zie Voormalig fabriekscomplex G1041). Het huis blijft onveranderd en krijgt kadasternummer G1835 en in 1905 bij een splitsing kadasternummer G1937. Bij het faillissement van de firma Bluijssen wordt het huis rond 1907 verkocht aan Johannes Gerardus Sengers met de firma Lidstone Castle & Co limited als mede-eigenaars (zie Voormalig fabriekscomplex G1041). Al die tijd huurt Adrianus van den Boomen het huis tot hij met zijn gezin aan het einde van de periode naar A43 (zie Burgemeester Wijnenstraat 42) verhuist. Op basis van onderstaand bevolkingsregister kunnen we opmaken dat het huizingnummer van dit huis A243 in de periode 1910-1920 moet zijn geweest:

21

Eind 1910 komt vanuit Helmond in het huis wonen Octavius Franciscus Houthooft, geboren te Helmond op 29-04-1862 als zoon van Ludovicus Jacobus Houthooft en Theresia Antonia Ruijttens. Hij is als bankwerker op 03-08-1896 te Tegelen getrouwd met Maria Wilhelmina Gertruda Ververgaart, geboren te Tegelen op 29-08-1871 als dochter van Antoon Hubert Ververgaart en Gertrud Adelheid Menten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A243:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-03-1913 de geboorte van zoon Hubertus:

23

In 1915 wordt het huis verkocht aan de Amsterdamsche Handelsbank met Asten Creameries als mede-eigenaar. Octavius Franciscus Houthooft verhuist dan met zijn gezin naar Tegelen; Octavius Franciscus Houthooft is op 26-11-1940 te Tegelen overleden en Maria Wilhelmina Gertruda Ververgaart is op 03-07-1943 te Tegelen overleden.

In 1920 komt vanuit Uteringadeel in het huis wonen Sjoerd Bergsma, geboren te Grouw op 28-10-1893 als zoon van Klaas Bergsma en Grietje van Stralen. Hij is als machinist op 21-11-1914 te Leeuwarderadeel getrouwd met Pietje Humalda, geboren te Goutum 10-04-1890 als dochter van Klaas Feyes Humalda en Trijntje Johanna van der Klinse.

Zij vertrekken in 1921 naar Buurmalsen en de nieuwe bewoner is Marinus Joosten, geboren te Asten op 16-03-1887 als zoon van Peter Joosten en Antonia Kanters. Hij is als tramconducteur te Asten op 12-11-1915 getrouwd met Helena Hölsken, geboren op 23-03-1896 te Asten als dochter van Hendrikus Hölsken en Aldegonda van den Berg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op verschillende adressen waaronder huizingnummer A279:

24

In 1923 wordt het huis verkocht aan Antonie Janszoon Verberne, die het een jaar later doorverkoopt aan Peter Cornelis van Heugten (zie Voormalige fabriek G599) en krijgt het samen met de naastgelegen fabriek kadasternummer G2282.

Marinus Joosten verhuist met zijn gezin rond 1924 naar A74 (zie Voormalig huis G1086) en vanuit Weert komt in het huis wonen Marinus van der Aa, geboren te Gemert op 29-06-1885 als zoon van Johannes Wilhelmus van der Aa en Johanna Frijters. Hij is als smid op 24-02-1908 te Helmond getrouwd met Maria Antonetta Catharina Verberne, geboren te Helmond op 09-06-1882 als dochter van Johannes Norbertus Verberne en Antonia van Deun. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A279:

25

Marinus van der Aa vertrekt met zijn gezin in 1928 naar Helmond en het huis wordt daarna bewoond door Theodorus Cortenbach, geboren te Asten op 27-10-1896 als zoon van Antonius Cortenbach en Maria van Helmond (zie Voormalig huis G1309). Hij is als fabrieksarbeider op 05-05-1922 te Asten getrouwd met Johanna van Stratum, geboren te Asten op 30-04-1896 als dochter van Francis van Stratum en Elisabeth Jansen (zie Voormalig huis G1313). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A262 in het huis met huizingnummer A279 wonen, ook bekend staand als Julianastraat 18:

26

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Julianastraat 18:

27

Rond 1935 verhuizen Theodorus Cortenbach en Johanna van Stratum met hun gezin naar Wolfsberg 5 (zie Voormalig huis G1814) en verdere bewoning van het huis is niet bekend. Hieronder een oude foto van het huis:

28

Op de onderstaande foto zien we nogmaals het huis aan de Julianastraat 18 tijdens een wielerwedstrijd en dat zou beste eens de 2e ronde van Asten kunnen zijn, waarvan verslag gedaan wordt in Het Parool van 01-05-1950:

29 30

Het huis heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog nog oorlogsschade opgelopen en is daarna afgebroken.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1683 Andreas Elias Asten 30-01-1655 Andreas en Johannes Elias
1693 Johannes Elias Asten 07-01-1644 Johannes Elias Asten 07-01-1644
1723 Antonius Elias Asten 05-03-1686 Antonius Elias Asten 05-03-1686
Dorp huis 19
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Tonij Leisen Asten 05-03-1686 Tonij Leisen Asten 05-03-1686
1741 Antoni Liesen Asten 05-03-1686 Antoni Liesen Asten 05-03-1686
1746 Antoni Liessen Asten 05-03-1686 Antoni Liessen Asten 05-03-1686
1751 Antoni Liesen Asten 05-03-1686 Antoni Liesen Asten 05-03-1686
1756 Antoni Liesen Asten 05-03-1686 Antoni Liesen Asten 05-03-1686
1761 Antoni Liesen Asten 05-03-1686 Antoni Liesen Asten 05-03-1686
1766 is afgebrooke daarnevens ander nieuw opgebouwt
1771 Jan Elias Asten 18-02-1723 Jan Elias Asten 18-02-1723
1776 Jan Elias Asten 18-02-1723 Jan Elias Asten 18-02-1723
1781 Jan Elias en Jenneke Wildens Asten 18-02-1723 Jan Elias en Jenneke Wildens Asten 18-02-1723
1798 Jan Elias Asten 18-02-1723 Jan Antoni Elias en Joost Elias Asten 18-02-1723
1803 Joost Elias Asten 17-01-1758 Joost Elias Asten 17-01-1758
Kadasternummer G772
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G772 1832 Jan Hoefnagels
Julianastraat 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Judocus Jan Elias Asten 17-01-1758 Francisca Thomas Hendriks Asten 23-07-1853 09-06-1804
1804-1809 Francisca Thomas Hendriks Asten 23-07-1853 weduwe Elias 21-03-1809
1809-1812 Johannes van den Heuvel Deurne 25-09-1740 Johanna Jansen van Rijt Asten 18-01-1742 14-04-1812
1812-1819 Johanna Jansen van Rijt Asten 18-01-1742 weduwe van den Heuvel 17-04-1819
1820-1867 verschillende eigenaren die het huis aan derden verhuren
A132 1867-1869 Hendrica Leenen Asten 10-08-1803 met zussen
A196 1869-1873 Hendrica Leenen Asten 10-08-1803 met zussen 09-10-1873
A196 1873-1878 Antonia Leenen Asten 14-06-1805 met zussen 06-01-1878
A196 1878-1879 Maria Josepha Leenen Asten 26-03-1811 met zussen
A199 1879-1882 Maria Josepha Leenen Asten 26-03-1811 met zussen 02-01-1882
A199 1882-1883 Isabella Leenen Asten 13-06-1813 met zus
A199 1883-1890 Adrianus van den Boomen Asten 24-10-1850 Maria Catarina Douzé Asten 08-12-1852
A217 1890-1900 Adrianus van den Boomen Asten 24-10-1850 Maria Catarina Douzé Asten 08-12-1852
A220 1900-1910 Adrianus van den Boomen Asten 24-10-1850 Maria Catarina Douzé Asten 08-12-1852
A243 1910-1911 Adrianus van den Boomen Asten 24-10-1850 Maria Catarina Douzé Asten 08-12-1852 naar A43
A243 1911-1919 Octavius Houthooft Helmond 29-04-1862 Maria Ververgaart Tegelen 29-08-1871 Tegelen
A243 1919-1920 Sjoerd Bergsma Grouw 28-10-1893 Pietje Humalda Goutum 10-04-1890 Buurmalsen
A279 1921-1924 Marinus Joosten Asten 16-03-1887 Helena Hölsken Asten 23-03-1896
A279 1924-1928 Marinus van der Aa Gemert 29-06-1885 Maria Verberne Helmond 09-06-1882 Helmond
A279 1928-1930 Theodorus Cortenbach Asten 27-10-1896 Johanna van Stratum Asten 30-04-1896
18 1930-1935 Theodorus Cortenbach Asten 27-10-1896 Johanna van Stratum Asten 30-04-1896 Wolfsberg 5
Julianastraat (tijdelijke afsplitsing)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1820-1859 verschillende eigenaren die het huis aan derden verhuren
A131 1859-1864 Franciscus Looijmans Someren 19-10-1817 Wilhelmina Verberne Heeze 24-01-1809 20-12-1864
A131 1864-1869 Franciscus Looijmans Someren 19-10-1817 Josijna de Smit Asten 06-02-1828
A195 1869-1877 Franciscus Looijmans Someren 19-10-1817 Josijna de Smit Asten 06-02-1828 19-03-1877
A195 1877-1878 Petronella van Bussel Asten 04-02-1818 weduwe Kortenbach naar A168
A195 1878-1878 Petrus Bosch Asten 02-11-1841 Francisca Davids Asten 07-11-1847 naar A119
A195 1878-1879 Johannes Sauvé Someren 25-02-1831 met kinderen
A198 1879-1882 Johannes Sauvé Someren 25-02-1831 met kinderen naar A87
A198 1882-1885 Johannes van Bussel Asten 11-12-1843 Francisca van de Laar Someren 08-02-1850 Wolfsberg
A198 1882-1883 Antonius Looijmans Someren 18-04-1819 Barbara Brunas Woensel 29-09-1822 15-02-1883
A198 1883-1884 Barbara Brunas Woensel 29-09-1822 weduwe Looijmans 03-01-1884
A198 1885-1889 Wilhelmus Martens Asten 12-04-1829 Antonia Coolen Asten 06-11-1852 naar A193
A198 1889-1890 Antonius vd Linden Helmond 04-04-1849 Sophia Smits Someren 02-05-1844 naar B58
Referenties
  1. ^In de voetsporen van Hollidee (ISBN 9789081094047)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2024, 11:57:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen