logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G778

Dit uit rond 1740 daterend huis is in eigendom van Peeter Jansen Hoefnagels, geboren op 06-09-1680 te Asten als zoon van Johannes Gijsbertus Hoefnagels en Elisabeth Peter Loomans. Hij is op te Asten 22-07-1715 getrouwd met Heylke Dircx Cuypers, geboren te Asten op 05-10-1683 als dochter van Theodorus Anthonis de Cuyper en Anna Joannis Baltis en weduwe van Johannes Pauwels Cremers (zie Voormalig huis G773 en G774):

01

Het gezin van Peeter Jansen Hoefnagels en Heylke Dircx Cuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 01-09-1716 Son 24-04-1744
Elisabeth Antoni van den Berg
Asten 13-05-1753
Alegonda Giele Zeegers
Asten 27-03-1776

dochter Hendrica
zie ook Voormalig huis G601
en Voormalig huis G773 en G774

2 Elisabeth Asten 28-11-1719 Asten 10-12-1747
Johannes Jansen Walravens
Asten 04-02-1790 zie Voormalig huis B716
en ook Voormalig huis G601
3 Theodorus Asten 16-01-1726 Eindhoven 21-02-1751
Catharina Ketelaers
Tongelre 30-10-1797 Stratum

Peeter Jansen Hoefnagels woonde eerst in het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G773 en G774), maar in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1741-1751 is hij eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 17b Dorp Bewoners nummer 17b Dorp
1741 Peter Jan Hoefnagels Peter Jan Hoefnagels
1746 Peter Jan Hoefnagels Peter Jan Hoefnagels
1751 Jan Hoefnagels onbewoont

Zijn zoon Johannes Hoefnagels, geboren te Asten op 01-09-1716, is daarna nog eigenaar. Peeter Jansen Hoefnagels is op 06-01-1754 te Asten overleden en de kinderen uit de beide huwelijken van Heylke Dircx Cuypers (zie ook Voormalig huis G773 en G774) verdelen de erfenis, waarbij het huis wordt verkocht aan broer Willem Verhaseldonk:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 67 verso; 08-03-1755:
Jan Peter Hoefnagels, Dirk Hoefnagels, wonende te Stratum, Elisabet Hoefnagels, wonende te Son, zij mede voor Frans Silvinenberg man van Anna Maria Haazendonk, wonende te Rotterdam en Pieter van de Laar man van Hendrina Haazendonk, hun twee halve zusters, wonende te Rotterdam. Zij verkopen aan hun broeder Willem Verhaseldonk 5⁄6e deel onverdeeld in het oude en nieuwe huis, schuur, hof en aangelag in het Dorp 7 lopense, ene einde de straat, andere einde kinderen Peter Voermans; land tussen de Weegh 1½ lopense; land de Snijerscamp ½ lopense; land in de Pas 5 copse; land aan het Lindert ½ lopense; land den Hoogendries 1½ lopense; groesbeemt in het Lindert 3 lopense; groes in het Root 3 lopense; groes Vosselsvelt 2 lopense; land de Kruysacker te Ostaden 1 lopense 3 copse; land aan de Kievitshoff 1 lopense 3 copse; land den Agtergaal 1 lopense 1 copse; groes het Lankveltje 1 lopense; groes het Weyvelt 2 lopense; groes het Busselke 1 lopense 1 copse; groes aan de Graaff 1 lopense; groes de Hoffstad 1 lopense; land en beemdje het Leenackerke 3 lopense hetwelk voor het Leenhof te Asten zal worden overgegeven door Jan Peter Hoefnagels aan Willem Verhaseldonk die het ook daar moet verheffen volgens leenrecht. Belast met 6 vat rogge per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 25,-.

De kinderen uit het eerste huwelijk van Heylke Dircx Cuypers en Johannes Pauwels Cremers zijn zich Hasendonk of Verhaseldonk gaan noemen en wonen in Rotterdam. Zoon Wilhelmus Jan Pouwels Verhaseldonk is geboren te Asten op 26-08-1710 en als bleker op 26-04-1733 op de Coolsingel te Rotterdam getrouwd met Margaretha (Gritie) Coninghs, geboren rond 1710 en weduwe van Gerrit de Jong. Hieronder hun ondertrouwcontract opgemaakt op de Coolsingel:

02

Het gezin van Wilhelmus Jan Pouwels Verhaseldonk en Margaretha (Gritie) Coninghs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Rotterdam 02-11-1734 Kind Rotterdam 13-08-1737
2 Paulus Rotterdam 23-10-1736 Kind Rotterdam 13-02-1740
3 Joannes Rotterdam 09-06-1738 Kind Eindhoven 24-05-1743
4 Maria Rotterdam 22-09-1740 Asten 01-12-1771
Adrianus Bits
Achel
5 Kind Eindhoven 01-02-1744 Kind Eindhoven 01-02-1744

Zij woonden elders in Asten (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15) en dit huis en een nieuw te bouwen huis (zie Voormalig huis G773 en G774) worden door Willem Verhaseldonk verkocht aan Everardus van Geffen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 160; 06-01-1759:
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Evert van Geffen huis, hof, schuur en aangelag 7 lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Peter Voermans; land tusschen de Weg 1½ lopense; land de Snijerskamp ½ lopense; land in de Pas 5 copse; een akkertje aan het Lindert ½ lopense; groesbeemd in 't Lindert 3 lopense. groes in 't Root 3 lopense; weiveld in de Haseldonk 2 lopense. Belast met 6 vat rogge per jaar aan het Gemene Land, in kapitaal ƒ 117-3-3 oort; ƒ 1-7-0 per jaar aan het Huis van Asten. In de koop is inbegrepen de stenen, hout en kalk op het erf liggende voor het bouwen van een huis en neere. Het huis moet gebouwd worden zoals het door de verkoper gedaan zou zijn. Koopsom ƒ 600,-.

Dit oude huis verkoopt Everardus Henrici van Geffen aan Roeloff Graaff, die vanaf 1761 in de huidige Burgemeester Frenckenstraat woont (zie Voormalig huis G517):

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 186 verso; 22-11-1759:
Evert van Geffen verkoopt aan Roeloff Graaff, ondervorster, en schutter huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Jan Slaats, andere zijde de verkoper, ene einde de straat, andere einde de verkoper en kinderen Lambert Verheyen. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 190,-. Te betalen ƒ 90,- op 01-01-1760 en ƒ 100,- à 3%. De verkoper mag ieder jaar van de borgemeesters vorderen ƒ 25,- van het tractement van de koper als betaling.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1756-1761 zijn deze wisselingen van eigenaar te zien, waarbij het huis aan derden wordt verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 17b Dorp Bewoners nummer 17b Dorp
1756 Willem Verhaseldonk Jan Peter Hoefnagels
1761 Roeloff Graaff Willem Tijssen, weduwe Dirk van Gerven en Nol Smits

Roelof Graaff woonde in een ander huis in Asten (zie Voormalig huis G517) en verkoopt het huis door aan Gerrit Weegers, die het op zijn beurt weer doorverkoopt aan Antony Mennen, ook wel Metten genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 72; 09-12-1762
Roeloff Graaff verkoopt aan Gerrit Weegers huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Jan Slaats, andere zijde en einde Evert van Geffen, ene einde de straat. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Verkoper aangekomen bij transport de dato 22-11-1759. Koopsom ƒ 236,- waarvan ƒ 100,- à 3%.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 139 verso; 28-03-1764:
Gerrit Weegers verkoopt aan Antoni Metten, getrouwd met Hendrien Janse Roeters huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Jan Slaats, andere zijde en einde Evert van Geffen, ene einde de straat. Verkoper aangekomen bij transport de dato 09-12-1762. Koopsom ƒ 210,-; ƒ 100,- wordt betaald aanstaande Pasen aan Roedolf Graaff welke de verkoper nog moet lossen. En dan jaarlijks ƒ 25,- aan Roedolf Graaff. De resterende ƒ 50,- gaan naar Marten van Bussel, zoals bij de koop besproken is. Marge: 04-02-1768 ƒ 100,- gelost door Antoni Metten aan Gerrit Weegers en deze heeft weer gelost aan Roedolf Graaff. Marge: 29-04-1780 ƒ 50,- gelost door weduwe Antoni Metten aan Matteys Verreyt als een der erfgenamen van Marten van Bussel.

Antony Jansen Mennen is geboren te Asten op 15-05-1705 als zoon van Johannes Willems en Johanna Tyssen (in het rechterlijk archief van Asten worden de kinderen Jan Willem Metten genoemd en dochter Maria Jansen Metten, geboren te Asten op 09-01-1701 en getrouwd met Dirk Lambers). Hij is op 30-09-1731 te Asten getrouwd met Johanna Peeters Claassen, geboren te Asten rond 1710.

Na haar overlijden te Asten rond 1743 is Antony Jansen Mennen op 28-02-1745 te Asten hertrouwd met Wilhelmina Jan Smits, geboren te Asten op 11-06-1709 als dochter van Johannes Peeters en Wilhelmina Mathijssen. Na haar overlijden te Asten op 24-03-1746 is Antony Jansen Mennen op 08-08-1751 te Asten een derde maal getrouwd met Hendrica Jansen Hendrik Roeters, geboren te Asten op 16-03-1709 als dochter van Johannes Hendricks en Josina Tyssen en weduwe van Joost Cranenbroek. Uit het tweede en derde huwelijk zijn geen kinderen bekend.

03

Het gezin van Antony Jansen Mennen en Johanna Peeters Claassen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 21-04-1732
2 Johannes Asten 21-05-1733 Asten 09-02-1755
Maria Gijsberti Koninkx
Asten 01-12-1782 zie Voormalig huis F1204
3 Hubertus Asten 08-02-1735 Asten 29-06-1760
Anna Maria Hendrik Coolen
Asten 01-10-1779 zie ook Voormalig huis G853 
4 Anna Maria Asten 09-10-1736 Kind Asten ±1736
5 Wilhelmina Asten 11-06-1739 Kind Asten ±1739
6 Henricus Asten 18-11-1742 Ongehuwd Asten 18-05-1764

* zij zijn de oudgrootouders van de latere eigenaar Hendrikus Johannes (Harry) Mennen (zie Voormalig huis G780)

Voor zijn tweede huwelijk moet Antony Jansen Mennen nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 90 verso; 13-02-1745:
Staat en inventaris van Antoni Metten getrouwd geweest met Jenneke Peters ten behoeve van zijn onmondige kinderen, Pieter, Jan, Huybert en Hendrik. Hij wil hertrouwen met Willemyn Jan Smits.
Roerende goederen: een bed met toebehoren, een weefgetouw met zes kammen, een baktrog en een kist, haal en tang met een vuurijzer, vier stoelen, een ijzeren en een koperen ketel, zes tinnen lepels en een halve beddekoets.

Zijn derde vrouw, Hendrica Jansen Hendrik Roeters, spant een geding aan tegen een schuldenaar:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 92; 15-05-1765:
Hendrien, vrouw van Antoni Metten wegens ziekte van haar man, aanlegger, contra Willem Tijssen, gedaagde. Aanlegster heeft tussen Kerstmis en Nieuwjaar laatstleden aan gedaagde 2 ducatons geleend op conditie binnen acht dagen terug te betalen. Ondanks aanmaningen zijn de ƒ 10-10-0 nog niet terugbetaald.

In het huizenquohier van Asten van 1766 staat het huis op naam van Antony Jansen Mennen en verhuurt hij het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 17b Dorp Bewoners nummer 17b Dorp
1766 Antoni Metten Adriaan Wijlen en Jenneke Hendriks

Vanuit een ander huis in het dorp (zie Voormalig huis G663) is inwonend is Adrianus Dirks Weijlen, geboren te Mierlo op 15-05-1730 als zoon van Theodorus Jansen en Catharina Adrianus van Brussel.  Hun gezin is elders beschreven (zie Voormalig huis F191) en zij verhuizen rond 1772 naar een ander huis in het dorp (zie Voormalig huis G539). 

Hendrica Jansen Hendrik Roeters is op 22-02-1766 te Asten overleden en Antony Jansen Mennen is op 23-03-1768 te Asten overleden

De kinderen van Antony Jansen Mennen en zijn stiefdochter Jenneke verdelen de erfenis, waarbij het huis toekomt aan Hubertus Antoni Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 49; 26-09-1768:
Jan Mennen of Metten, met zijn broeder Huybert Antoni Mennen. Kinderen van Antoni Metten alias Mennen, Jenneke Claassen, jonge dochter, te Nederweert, dochter van Hendrien Janse Roeters, getrouwd geweest met Antoni Mennen die in dit huwelijk heeft aangekocht een huis en dus op voornoemde kinderen verstorven. Jan en Jenneke verkopen nu aan Huybert hun 2⁄3e deel onverdeeld in dit huis, stal en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde Jan Slaats, andere zijde Evert van Geffen, ene einde de straat, andere einde Willem van den Eerenbeemt en Evert van Geffen. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Belast met ƒ 50,- die Marten van Bussel ten laste van het huis heeft staan transport de dato 28-03-1764. Marge: deze zijn gelost. Koopsom ƒ 135,-. Waarvan ƒ 70,- à 3% aan Jenneke Claassen. Marge: 24-09-1776 deze zijn gelost.

Zoon Hubertus Antoni Mennen (Metten), geboren te Asten op 08-02-1735 is op 29-06-1760 te Asten getrouwd met Anna Maria Hendrik Coolen, geboren te Asten op 01-06-1738 als dochter van Henricus Coolen en Hendrina Janse Verbeeck:

04

Het gezin van Huybert Antoni Mennen (Metten) en Anna Maria Hendrik Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 27-03-1762
2 Henricus Asten 05-07-1763 Asten 01-02-1789
Petronella Hendrik van Helmont
±1803 zie Voormalig huis G853
3 Godefridus Asten 11-09-1766 Kind Asten 19-09-1779

Huybert Antoni Mennen, die op de Wolfsberg (zie Voormalig huis G853) woont, wordt geregeld in het archief genoemd met betrekking tot schulden of vorderingen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 121 verso; 11-12-1769:
Den drost, aanlegger contra Huybert Metten, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 9-4-4 van jura en verschot van transport en custingbrieff de dato 26-09-1768.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 130; 16-09-1771:
Huybert Metten, aanlegger contra Willem Tijssen, gedaagde. Gedaagde is nog ƒ 4,- schuldig wegens huur.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 130 verso; 28-10-1771:
Den drost, aanlegger contra Huybert Metten, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig van lands- en dorpslasten over 1765, 1767 en 1768 ƒ 3-19-14.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 is Huybert Antoni Mennen eigenaar van het huis en na zijn overlijden te Asten op 01-10-1779 zijn zijn weduwe en kinderen eigenaar. Hij woont elders (zie Voormalig huis G853) en verhuurt het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 17b Dorp Bewoners nummer 17b Dorp
1771 Huijbert Metten Gerrit Zwaartvegers, Wouter van Bussel en Lucia Abrahams
1776 Huijbert Metten Jan Vreijnsen, Antoni Verreijt en Lambert Vlemminx
1781 weduwe en kinderen Huijbert Metten Elisabeth Hoefnagels, Jan van Kessel en Francis Meulendijks

De latere bewoner Jan van Kessel is elders beschreven (zie Voormalig huis B68) en hij verhuist naar een nabijgelegen huis (zie Kleine Marktstraat 13).

Anna Maria Hendrik Coolen ziet af van het tochtrecht voor het huis en verkoopt het samen met haar zoon Henricus aan Nicolaas van Stiphout:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 24; 01-11-1790:
Anna Maria Hendrik Colen, weduwe Huybert Mennen, verklaart te renuntieren en af te zien van het togtregt in huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Evert van Geffen, andere zijde Jan Slaats. Dit ten behoeve van Hendrik Mennen, haar zoon aan wie het erfrecht voor de helft toekomt. De andere helft van het erfrecht komt aan haar, comparante, toe.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 39 verso; 01-11-1790:
Anna Maria Hendrik Coolen weduwe van Huybert Mennen en haar minderjarige zoon, Hendrik Huybert Mennen, verkopen aan Nicolaas van Stiphout huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Evert van Geffen, andere zijde Jan Slaats, waarvan de eerste comparante voor de ene helft het erfrecht en voor de andere helft de togt bezat en waarvan zij op heden de togt heeft afgegaan en gerenuntieert op haar voornoemde zoon aan wie dat erfrecht was aanbestorven. Koopsom ƒ 300,-.

Anna Maria Hendrik Coolen is op 27-12-1794 te Asten overleden.

Nicolaas Andreas van Stiphout is geboren te Sint Oedenrode op 22-11-1747 als zoon van Andries van Stiphout en Dorothea Dirks van Soggel. Hij is op 02-02-1766 te Sint-Oedenrode getrouwd met Johanna van Heijsbergen, geboren rond 1745:

Rite catholica sacramentum matrimonium contraxeruns sequentes; Nicolaus van Stiphout et Joannes van Hinsbergen; mutua testes Arnoldus Wilhelmi van Karis et Anna van Rijsinge.

Sacrament van het huwelijk met achtereenvolgende contracten; Nicolaus van Stiphout en Joannes van Hinsbergen; wederzijdse getuigen Arnoldus Wilhelmi van Karis en Anna van Rijsinge.

05

Het gezin van Nicolaas Andreas van Stiphout en Johanna Johannes van Heijsbergen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Sint-Oedenrode 15-12-1766 Asten 14-02-1790
Wilhelmus Antoni Verleijsdonk
Asten 12-09-1834 zie Voormalig huis G780
2 Martinus Sint Oedenrode 17-05-1768 Kind Sint Oedenrode 08-08-1768
3 Maria Sint-Oedenrode 21-04-1770 Asten 16-05-1802
Andries Strijbosch
Meijel 24-01-1840
4 Dorothea Sint-Oedenrode 21-05-1772 Asten 22-07-1798
Antony Hendrik Hoorenbeek
Weert 29-09-1857

Moeder Dorothea Dirks van Soggel is op 22-04-1787 te Sint Oedenrode overleden en vader Andries van Stiphout woont bij hen in en is op 20-04-1800 te Asten overleden.

Johanna van Heijsbergen is op 23-10-1803 te Asten overleden en Nicolaas Andreas van Stiphout is te Asten op 19-05-1805 hertrouwd met Hendrina Janse van Bree, geboren te Someren op 10-05-1755 als dochter van Johannes Petrus van Bree en Maria Slegers en weduwe van Martinus van Hugten. Hendrina van Bree is op 17-09-1818 te Asten overleden en Nicolaas Andreas van Stiphout is een derde maal getrouwd op 07-12-1820 met Hendrina Walraven, geboren te Asten op 14-10-1775 als dochter van Andries Hendrick Walraven en Johanna Gerits van Heugten en weduwe van Anthonie Jacobus Meulenberg en van Johannes Loomans (zie Voormalig huis G601).

Voor zijn tweede huwelijk moet Nicolaas van Stiphout nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 148; 04-05-1805:
Staat en inventaris opgemaakt door Nicolaas van Stiphout weduwnaar Johanna van Heesbergen ten behoeve van hun drie kinderen. Hij wil hertrouwen met Hendrina Jan van Bree weduwe van Martinus van Heugten.
Vaste goederen: een huis, hof en aangelag in 't Dorp 1 lopense, ene zijde Dirk Leenen, andere zijde kinderen Jan Slaats.
Roerende goederen: 1 kist, 1 stoel, 1 lepel, 2 bedden met toebehoren, 1 paar bedgordijnen, 1 kleine koperen waag met schaaltjes.

Nicolaas Andreas van Stiphout koopt nog een aandeel in huis en land:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 83; 28-12-1805:
Arnoldus van der Linden man van Hendrina Marte van Hugten, te Woensel, verkoopt aan Nicolaas van Stiphout zijn aandeel in een huis, hof en akkerland in het Bergsland neven weduwe Arnoldus Muyen. Koopsom ƒ 8,-.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Nicolaas Andreas van Stiphout als eigenaar van het huis en is hij ook grotendeels bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 17b Dorp Bewoners nummer 17b Dorp
1798 Nicolaas van Stiphout Nicolaas van Stiphout en Willem Verlijsdonk
1803 Nicolaas van Stiphout Nicolaas van Stiphout in de kamer Jan Geeven

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 181 verso:
Nicolaas van Stiphout ½ en Johanna, Theodora en Maria kinderen bij versterf.
Nicolaas van Stiphout bij transport 01-11-1790.
Anna Maria Hendrik Coolen weduwe Huijbert Mennen ½ en haar zoon ½ bij versterf 1779.
Nummer 17b huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Bij een verdeling met de kinderen als erfgenamen van de helft van het huis, wordt het huis toebedeeld aan Nicolaas Andreas van Stiphout:

Notarieel Archief Asten 43-80; 17-10-1820:
Nicolaas van Stiphout man van Johanna van Heijnsbergen, Andries Strijbosch man van Theodora van Stiphout, eerder weduwe van Antonij Horenbeek, Johanna van Stiphout gehuwd met Willem Verleijsdonk, zij delen een huis waarvan Nicolaas van Stiphout de helft al in bezit heeft.
1e lot krijgt Nicolaas van Stiphout huis, ene zijde Mathijs van Alphen.

Het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 meldt Nicolaas Andreas van Stiphout nog altijd als eigenaar van twee kleine huizen (zie ook Voormalig huis G779):

Kadaster 1811-1832; G778:
Huis en erf, groot 00 roede 87 el, de Hemel, klassen 10.
Eigenaar: Nicolaas van Stiphout

06

07

Nicolaas van Stiphout is op 21-12-1830 te Asten overleden en het huis komt in handen van zijn derde echtgenote Hendrina Walraven. In 1837 wordt het huis met kadasternummer G778 verkocht aan Hendrik Arnoldus Swinkels (zie hieronder) en Hendrina Walraven blijft in het huis met kadasternummer G779 wonen (zie Voormalig huis G779).

Dit huis wordt rond 1837 verkocht aan Hendrik Arnoldus Swinkels, geboren op 03-10-1801 te Nuenen als zoon van Arnoldus Swinkels en Cornelia de Wit. Hij is als dagloner op 19-05-1837 te Asten getrouwd met Maria Mennen, geboren te Asten op 10-05-1796 als dochter van Johannes Mennen en Joanna Maria Verhese. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A128:

08

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A191:

09

Maria Mennen 11-01-1871 te Asten overleden en Hendrikus Swinkels is op 30-11-1871 te Asten hertrouwd met Hendrina Verdonschot, geboren te Someren op 11-06-1822 als dochter van Johannes Verdonschot en Johanna van de Ven (zie Lindestraat 25). Hendrikus Swinkels is op 02-03-1873 te Asten overleden en rond 1877 verhuist zij met haar gezin naar Bergsland. De nieuwe bewoner is Antonie Haazen, geboren te Asten op 11-01-1820 als zoon van Hendrik Haazen en Anna Maria van Seccelen. Hij is als arbeider op 06-02-1863 te Asten getrouwd met Mechelina van Tilburg, geboren te Vlierden op 15-02-1825 als dochter van Godefridus van Tilburg en Luitgarda van den Heuvel. In de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A194:

10

Mechelina van Tilburg is op 10-11-1880 te Asten overleden en Antonius Haazen is op 09-09-1881 te Asten hertrouwd met Petronella van Heugten, geboren te Asten op 11-12-1853 als dochter van Petrus van Heugten en Antonetta Goossens. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A200:

11

Antonius Haazen is op 13-02-1891 te Asten overleden en rond 1900 wordt het huis herbouwd met in 1905 een bijbouw tot kadasternummer G1867. Petronella van Heugten woont ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A213 en A237:

12

Petronella van Heugten is op 11-02-1918 te Asten overleden en zoon Antonie Hazen, geboren te Asten op 07-12-1887 is op 04-09-1917 te Asten getrouwd met Martha Maria Geven, geboren te Asten op 11-02-1888 als dochter van Karel Geven en Maria Koolen. Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A319 en de nieuwe bewoner is Petrus Gerardus van Hagen, geboren op 19-12-1896 te Asten als zoon van Mathijs van Hagen en Wilhelmina van de Ven. Hij is als stucadoor op 21-06-1920 te Asten getrouwd met Wilhelmina Welten, geboren te Asten op 21-12-1897 als dochter van Joost Welten en Maria Damen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A237:

13

Rond 1920 wordt het huis verkocht aan Jacoba Petronella van der Linden, weduwe van Leonardus Thielen en in 1924 aan Godefrida Hoebergen. De huurder Petrus Gerardus van Hagen blijft ook in de periode 1920-1930 in het huis met dan huizingnummer A273 wonen:

14

Zij verhuizen rond 1927 naar A128 en de nieuwe bewoner van het huis is Antonie (Toon) Maas, geboren te Asten op 28-08-1886 als zoon van Johannes Maas en Johanna Maria Koolen. Hij is als gemeente-arbeider op 08-02-1916 te Asten getrouwd met Johanna Maria Wendelina van den Bosch, geboren te Asten op 03-01-1892 als dochter van Bernardus van der Bosch en Maria van der Heijden.

Hieronder de trouwfoto van Toon Maas en Wendelina van den Bosch met op de bovenste rij van links naar rechts Maria (Miet) Maas, Wilem van den Bosch, Marcella van den Bosch, Karel van den Bosch, Wendelina van den Bosch, twee kinderen van Marcellus van der Heijden, Clasien van der Heijden; op de middelste rij van links naar rechts Janus Maas, Sjaak van der Heijden, onbekend, broer van der Heijden, Theodurus Maas, Marcellus en Francien van der Heijden; op de onderste rij Betje, weduwe van Adrianus Maas, Anneke Maas, Jan Maas (vader bruidegom), Anna Koolen (moeder bruidegom), Toon Maas, Wendelina van den Bosch, Maria van der Heijden (moeder bruid), Bernardus van den Bosch (vader bruid), Wendelina Althuizen (grootmoeder van Wendelina van den Bosch en moeder van Maria van der Heijden).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 hebben zij op vele adressen gewoond alvorens in huizingnummer A273 te komen wonen:

15

Antonie Maas verhuist rond 1929 naar A392a in de Prins Hendrikstraat en het huis wordt daarna verkocht aan en bewoond door Leo Beijers, geboren te Deurne op 07-04-1905 als zoon van Hermanus Beijers en Petronel Gielens. Hij is als metselaar op 06-04-1929 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Joris, geboren te Posterholt op 02-07-1904 als dochter van Antoon Joris en Anna Gertrudis Hubertina Peeters. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A263 in het huis met huizingnummer A273, ook bekend staand als Julianastraat 28, wonen:

16

Ook in de periode 1930-1938 wonen Leo Beijers en Maria Elisabeth Joris met hun gezin in het huis aan de Julianastraat 28:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-05-1932 en van 19-12-1936 de geboortes van dochter Petronella en van zoon Antonius:

18 19

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-11-1935 krijgt Leo Beijers nog ongewenst bezoek:

20

Leo Beijers is met zijn gezin in april 1939 naar Mierlo verhuisd en het huis wordt gekocht door Hendrik Johannes Mennen (zie Voormalig huis G780), die het gebruikt voor uitbreiding van zijn drukkerij.

Overzicht bewoners

Dorp huis 17b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1741 Peter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680 Peter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680
1746 Peter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680 Peter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680
1751 Jan Hoefnagels Asten 01-09-1716 onbewoont
1756 Willem Verhaseldonk Asten 26-08-1710 Jan Peter Hoefnagels Asten 01-09-1716
1761 Roeloff Graaff Willem Tijssen, weduwe Dirk van Gerven, Nol Smits
1766 Antoni Metten Asten 15-05-1705 Adriaan Wijlen en Jenneke Hendriks
1771 Huijbert Metten Asten 08-02-1735 Gerrit Zwaartvegers, Wouter van Bussel, Lucia Abrahams
1776 Huijbert Metten Asten 08-02-1735 Jan Vreijnsen, Antoni Verreijt, Lambert Vlemminx
1781 weduwe en kinderen Huijbert Metten Asten 01-06-1738 Elisabeth Hoefnagels, Jan van Kessel, Francis Meulendijks
1798 Nicolaas van Stiphout Sint Oedenrode 22-11-1747 Nicolaas van Stiphout en Willem Verlijsdonk Sint Oedenrode 22-11-1747
1803 Nicolaas van Stiphout Sint Oedenrode 22-11-1747 Nicolaas van Stiphout en kamer Jan Geeven Sint Oedenrode 22-11-1747
Kadasternummer G778
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G778 1832 Hendrina Walraven Asten 14-10-1775 weduwe van Stiphout
Julianastraat 28
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1818 Nicolaas van Stiphout Sint Oedenrode 22-11-1747 Hendrina Jansen van Bree Someren 10-05-1755 17-09-1818
1818-1830 Nicolaas van Stiphout Sint Oedenrode 22-11-1747 Hendrina Walraven Asten 14-10-1775 21-12-1830
1830-1837 Hendrina Walraven Asten 14-10-1775 weduwe van Stiphout
1837-1859 Hendrik Arnoldus Swinkels Nuenen 03-10-1801 Maria Mennen Asten 10-05-1796
A128 1859-1869 Hendrik Arnoldus Swinkels Nuenen 03-10-1801 Maria Mennen Asten 10-05-1796
A191 1869-1871 Hendrik Arnoldus Swinkels Nuenen 03-10-1801 Maria Mennen Asten 10-05-1796 11-01-1871
A191 1871-1873 Hendrik Arnoldus Swinkels Nuenen 03-10-1801 Hendrina Verdonschot Someren 11-06-1822 03-02-1873
A191 1873-1875 Hendrina Verdonschot Someren 11-06-1822 weduwe Swinkels naar
A191 1875-1879 Antonie Haazen Asten 11-01-1820 Mechelina van Tilburg Vlierden 15-02-1825
A194 1879-1880 Antonie Haazen Asten 11-01-1820 Mechelina van Tilburg Vlierden 15-02-1825 10-11-1880
A194 1881-1890 Antonie Haazen Asten 11-01-1820 Petronella van Heugten Asten 11-12-1853
A200 1890-1891 Antonie Haazen Asten 11-01-1820 Petronella van Heugten Asten 11-12-1853 13-02-1891
A200 1891-1900 Petronella van Heugten Asten 11-12-1853 weduwe Haazen
A213 1900-1910 Petronella van Heugten Asten 11-12-1853 weduwe Haazen
A237 1910-1918 Petronella van Heugten Asten 11-12-1853 weduwe Haazen 11-02-1918
A237 1918-1919 Antonie Haazen Asten 07-12-1887 Martha Maria Geven Asten 11-02-1888 naar A319
A237 1919-1920 Petrus Gerardus van Hagen Asten 19-12-1896 Wilhelmina Welten Asten 21-12-1897
A273 1920-1927 Petrus Gerardus van Hagen Asten 19-12-1896 Wilhelmina Welten Asten 21-12-1897 naar A128
A273 1927-1929 Antonie Maas Asten 28-08-1886 Johanna Wendelina van den Bosch Asten 03-01-1892 naar A392a
A273 1929-1930 Leo Beijers Deurne 07-04-1905 Maria Elisabeth Joris Posterholt 02-07-1904
28 1930-1938 Leo Beijers Deurne 07-04-1905 Maria Elisabeth Joris Posterholt 02-07-1904

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 februari 2024, 13:14:05

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen