logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G779

Het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 meldt Nicolaas Andreas van Stiphout als eigenaar van twee kleine huizen (zie Voormalig huis G778):

Kadaster 1811-1832; G779:
Huis en erf, groot 00 roede 59 el, de Hemel, klassen 10.
Eigenaar: Nicolaas van Stiphout.

01

02

Nicolaas Andreas van Stiphout is getrouwd op 07-12-1820 met Hendrina Walraven, geboren te Asten op 14-10-1775 als dochter van Andries Hendrick Walraven en Johanna Gerits van Heugten en weduwe van Anthonie Jacobus Meulenberg en van Johannes Loomans (zie Voormalig huis G601).

Nicolaas van Stiphout is op 21-12-1830 te Asten overleden en Hendrina Walraven woont in 1837 in dit huis en is op 20-02-1858 overleden. Het huis gaat over op haar schoonzoon Arnoldus Verhees, geboren te Asten op 01-03-1820 als zoon van Peter Verhees en Joanna Slaats. Hij is als wever te Asten op 09-05-1846 getrouwd met Helena Meulenberg, geboren te Asten op 14-07-1817 als dochter van Anthonie Meulenberg en Hendrina Walraven. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen Arnoldus Verhees en Helena Meulenberg in het huis met huizingnummer A127b:

03

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A190:

04

Helena Meulenberg is op 20-03-1871 te Asten overleden en Arnoldus Verhees is op 17-01-1876 te Asten overleden. In 1877 wordt het huis verkocht aan Petronella Vinken, geboren op 19-03-1817 te Asten als dochter van Adrianus Vinken en Helena Slegers (zie Voormalig huis A267). Zij is sinds 31-07-1876 weduwe van Johannes Hendrikx, geboren te Asten op 26-05-1811 als zoon van Johannes Joannis Hendrikx en Anna Maria Antoni van Eijck, met wie zij op 12-02-1841 te Asten getrouwd was. In de periode 1879-1890 woont Petronella Vinken in het huis met huizingnummer A193:

05

Rond 1886 verhuist Petronella Vinken naar het Liefdehuis en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-05-1885 verkoopt zij haar inboedel. Petronella Vinken is op 14-09-1889 te Asten overleden.

06

In het huis komt wonen Willem Martens, geboren te Asten op 05-04-1849 als zoon van Hendrik Martens en Johanna Slaats (zie Zand 2 en 4). Hij is als dagloner op 26-01-1883 te Asten getrouwd met Antonia Coolen, geboren te Asten op 05-11-1852 als dochter van Theodorus Coolen en Maria Haasen (zie Voormalig huis F178).

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A204 (zie Voormalig huis G773 en G774) en het huis wordt verkocht aan Leonardus Bots, geboren te Asten op 29-03-1825 als zoon van Wilhelmus Bots en Agnes van Hout. Hij is als dagloner op 21-02-1870 te Asten getrouwd met Anna Catharina Ceelen, geboren te Asten op 08-08-1825 als dochter van Hendrik Ceelen en Joanna Maria Sleegers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A199:

07

Anna Catharina Ceelen is op 22-09-1896 te Asten overleden en in de periode 1900-1910 woont Leonardus Bots in het huis met huizingnummer A212:

08

Leonardus Bots verkoopt het huis in 1905 aan Peter Johannes Cuppens, die het huis verbouwt en verhuurt. Leonardus Bots verhuist naar A235 en de huurder van het huis is Wilhelmina van Rut, geboren te Someren op 23-07-1845 als dochter van Willem van Ruth en Wilhelmina Dirks. Ook in de periode 1910-1920 woont Wilhelmina van Rut in het huis met huizingnummer A236:

09

Wilhelmina van Rut verhuist in 1911 naar Leende en het huis wordt verkocht aan Carel van Helmond, die het huis verhuurd. De huurder is Bernardus Maria Smulders, geboren te Tilburg op 10-07-1874 als zoon van Alphonsus Gasparus Smulders en Maria Jacoba van Brunschot. Hij is als koperdraaier op 27-11-1906 te Asten getrouwd met Elisabeth Adriana Verheijde, geboren te Vught op 19-05-1876 als dochter van Lambertus Verheijde en Antonetta Simons.

Zij verhuizen kort daarna naar A313 en het huis wordt daarna verkocht aan en bewoond door Hendrik van Eijk, geboren te Someren op 28-09-1846 als zoon van Martinus van Eijk en Catharina van Diepen. Hij is op 17-01-1883 te Someren getrouwd met Goverdina Bosch, geboren te Someren op 12-09-1850 als dochter van Mathijs Bosch en Johanna Maria Leenen. Na haar overlijden op 26-08-1890 te Someren, is Hendrik van Eijk op 10-02-1892 te Leende hertrouwd met Maria Catharina van Lieshout, geboren te Leende op 20-04-1867 als dochter van Antonius van Lieshout en Maria Catharina Prinsen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit A298 in het huis met huizingnummer A236 wonen:

10

Hendrik van Eijk is op 29-12-1920 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-07-1921 verkopen de weduwe en kinderen het huis:

11

In het huis komt wonen Samuel Kats, geboren te Rheden op 18-05-1880 als zoon van Levi Kats en Hendrika Sternfeld en gescheiden van Sara Canes. Hij is een broer van Johanna Kats, die elders in Asten woonde (zie Voormalig huis G1382A). Samuel Kats is als slager op 21-12-1911 te Groningen hertrouwd met Rozette Meijer, geboren te Groningen op 07-02-1874 als dochter van Emanuel Isaak Meijer en Maria van Zuiden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A272:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-03-1922 wordt het faillissement van zijn slagerij aangekondigd:

13

Zij verhuizen in april 1922 naar Amsterdam; Rozette Meijer is op 26-06-1928 te Apeldoorn overleden en Samuel Kats is nog een derde maal getrouwd met Esther Poppelsdorf en op 02-04-1943 in het concentratiekamp te Sobibor (P) overleden. Hieronder twee foto's1 van Samuel Kats en een foto van het vernietigingskamp Sobibor in Polen:

Opmerkelijk is wel dat deze Joodse familie als bewoners worden opgevolgd door NSB-er (zie Prins Bernhardstraat 44) Johannes Franciscus Petrus van Lieshout, geboren te Asten op 19-11-1901 te Asten als zoon van Franciscus Dorotheus van Lieshout en Dorothea Maria Geertruda Nuijts. Hij is op 04-03-1922 te Deurne getrouwd met Antonetta Amalia Fransen, geboren op 14-03-1902 te Thorne (G-Br) als dochter van Petrus Fransen en Anna Maria van den Boomen.

Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-03-1922 het veretrek van Johannes Franciscus Petrus van Lieshout als slager naar Deurne, waar hij getrouwd is. Een jaar later keert hij terug in Asten, zoals vermeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-03-1923.

 

 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer A272, ook bekend staand als Julianastraat 30.

14

In 1925 wordt Johannes Franciscus Petrus van Lieshout beboet voor het overtreden van de wapenwet, met de aanklacht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-02-1925 en het vonnis in diezlefde krant van 11-03-1925.

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar de Marialaan 3 in Ommel (zie Voormalig tramstation B1421) en verdere bewoning van dit huis is niet bekend. In 1933 wordt het huis verkocht aan Johannes van Goch en vrijwel direct doorverkocht aan Hendrik Johannes Mennen (zie Voormalig huis G780). In 1935 wordt het huis gesloopt en start Hendrik Johannes Mennen met de bouw van een drukkerij.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G779
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G779 1832 Hendrina Walraven Asten 14-10-1775 weduwe van Stiphout
Julianastraat 30
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1837-1858 Hendrina Walraven Asten 14-10-1775 weduwe van Stiphout 20-02-1858
A127b 1859-1869 Arnoldus Verhees Asten 01-03-1820 Helena Meulenberg Asten 14-07-1817
A190 1869-1871 Arnoldus Verhees Asten 01-03-1820 Helena Meulenberg Asten 14-07-1817 20-03-1871
A190 1871-1876 Arnoldus Verhees Asten 01-03-1820 met kinderen 17-01-1876
A190 1877-1879 Petronella Vinken Asten 19-03-1817 weduwe Hendriks
A193 1879-1886 Petronella Vinken Asten 19-03-1817 weduwe Hendriks Liefdehuis
A193 1886-1890 Wilhelmus Martens Asten 05-04-1849 Antonia Coolen Asten 05-11-1852 naar A204
A199 1890-1896 Leonardus Bots Asten 29-03-1825 Anna Catarina Ceelen Asten 08-08-1825 22-09-1896
A199 1896-1900 Leonardus Bots Asten 29-03-1825 met kinderen
A212 1900-1906 Leonardus Bots Asten 29-03-1825 met kinderen naar A235
A212 1906-1910 Wilhelmina van Ruth Someren 23-07-1845
A236 1910-1911 Wilhelmina van Ruth Someren 23-07-1845 Leende
A236 1911-1912 Bernardus Smulders Tilburg 10-07-1874 Elisabeth Verheijde Vucht 19-05-1876 naar A313
A236 1912-1920 Hendrik van Eijk Someren 28-09-1846 Goverdina Bosch Someren 12-09-1850 29-12-1920
A272 1921-1922 Samuel Kats Rheden 18-05-1880 Rozetta Meijer Groningen 07-02-1874 Amsterdam
A272 1922-1930 Johannes van Lieshout Asten 19-11-1901 Antonetta Fransen Thorne 14-03-1902 Marialaan 3
30 1930-1935 onbewoond
30 1935 in gebruik bij drukkerij Mennen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 juni 2024, 10:30:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen