logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G783

Dit huis is in eigendom van Jacobus Corstiaens, geboren rond 1590 en rond 1620 getrouwd met Judith Thomas Dryes, geboren te Asten rond 1596 als dochter van Thomas Dryes en Anneken. Hieronder het gezin van Jacobus Corstiaens en Judith Thomas Dryes:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten ±1625 Asten 25-01-1652
Huybert Luycas van der Loo
Asten 12-08-1674
2 Teuniske Asten ±1627 Asten 06-11-1667
Johannes Lenaerts
Asten 15-06-1674

Jacobus Corstiaens koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 58; 30-06-1632:
Wilbort Herman Verlynden mede voor Joost en Mechtildis, zijn broer en zuster, geven wederom over aan Jacop Corstjaens land 32 roede achter Michiel Tijs Franssen. Welcke voorschrevene los geschiedt sijnde, is geconditioneert dat voorschreven Jacop Corstjaens, kersmisse eerstkomend sal gehouden wesen te geven de somma van xviiii gulden eens, des datelijck te geven aen den voorschreven Wilbort Verlynden.

De schoonmoeder van Jacobus Corstiaens verkoopt samen met haar kinderen een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 10; 28-02-1634:
Anneken, weduwe Thomas Dryes geassisteerd met mij secretaris Volders en haar kinderen met name Jacop Corstjaens getrouwd met Judith, Peter, haar zoon, Meriken, dochter Thomas Dryes geassisteerd met Jan Janssen, Bernard, haar zoon buiten Asten wonende voor deze, ik, secretaris. Zij verkopen aan Dryes Thomas Dryes, haar zoon en hun broeder groes in de Haseldonck 2 lopense soo taffgegraven leeght. De aflossing bedraagt ƒ 125,-.

Jacobus Corstiaens koopt nog een stuk land bij de pastorie van zijn neef:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 13; 15-02-1635:
Dirck Jan Corstjaens verkoopt aan Jacop Corstjaens land achter de Pastorye. Coram Geraert Dircx en Jan Aert Rutten, leenmannen, ter zake dat het leengoed is.

Jacobus Corstiaens is rond 1640 overleden en zijn weduwe Judith Thomas Dryes moet nog een schuld aflossen, die later door haar schoonzoon wordt betaald:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 28; 03-02-1649:
Judtien, weduwe Jacop Corstjaens verklaart nog te moeten betalen een koop, gedaan door wijlen haar man, op 26-11-1630, schepenen Asten, aan Anneken, dochter wijlen Dircx de Width ƒ 24,50.
Marge: Thomas Geldens heeft van Huybert Luycas, schoonzoon van Judtien Corstjaens ƒ 22,60 ontvangen, de rest wordt betaald Sint Marten offwel Corsmisse eerstkomend.
Marge: 07-05-1653 Anneke Dircx de With is voldaan van deze obligatie.

Dochter Jenneke Jacob Corstiaens, geboren te Asten rond 1625 is op 25-01-1652 te Asten getrouwd met Hubertus Luycas van der Loo is geboren te 's Hertogenbosch rond 1620 als zoon van Meester Luycas van der Loo:

Op heden den 4 Januarij 1652 sijn ondertrout Huijbert sone Meester Luycas van der Loo wonende binnen den Bosch ende Jenneke dogter Jacob Corstiaens coram Jan Michiels ende Joost Roefs schepenen. Ende sijn getrout de 25e dito voor schepenen voornoemd.

01

Het gezin van Hubertus Luycas van der Loo en Jenneke Jacob Corstiaens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Agnes Asten ±1652 Eindhoven 31-08-1681
Hendrick Peeters van Dooren
Lieshout 19-12-1701
2 Luycas Helmond 04-03-1653 Asten 18-09-1678
Helena Geraerts
Asten 29-09-1686
Willemke Hendrik Verdijsseldonk
Asten 02-12-1696
Catharina Wouters de Groot
Asten 17-10-1721
3 Jacobus Asten 04-03-1655 Asten 24-05-1683
Anna Jansen Berckers
Asten 26-07-1723 zie Voormalig huis G549
4 Johannes Asten 08-01-1661 Kind Asten ±1661

Kort voor zijn huwelijk koopt Hubertus Luycas van der Loo het huis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 102 verso; 26-01-1652:
Jan Lenarts man van Teuniske draagt over aan Huybert Luycassen van de Loo, zijn zwager, al de goederen die hem van sijn wijfs vader zal zijn aenbestorven en door sijn wijfs moeder nog in tocht worden bezeten en na haar overlijden heeft te verwachten, roerend en onroerend, een huis en hof in het Dorp. Overdraagsom ƒ 60,-. Mede compareerde Juth Jacobs, moeder van de vrouwen van Jan Lenarts en Huybert Luycassen van de Loo, zijnde haar enige erfgenamen. Zij onderschrijft het voorgaande en in ruil daarvoor wordt zij door Huybert, haar verdere leven onderhouden in kost en kleren.

De schoonmoeder van Hubertus Luycas van der Loo, Judith Thomas Dryes, is op 20-05-1662 te Asten overleden. Hubertus Luycas van der Loo komt nog in de archieven voor bij de aankoop en verkoop van stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 76 verso; 05-09-1657:
Frans Joosten verkoopt aan Huybert Luycasse van der Loo land in 't Dorp naast zijn eigen land. Belast met ½ hoen per jaar cijns aan de Heer van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 116 verso; 04-03-1660:
Huybert van der Loo verkoopt aan Dirck Fransen een hoek land in het Dorp 21½ roede.

Hubertus Luycas van der Loo is op 19-06-1662 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

02

Jenneke Jacob Corstiaens verkoopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 191; 12-02-1663:
Jenneken, weduwe Huybert van der Loo, geassisteerd met Andries Andriessen, haar gekoren momboir verkoopt, met decreet van schepenen, aan Andries Tomassen groes in de Haseldonck ½ lopense. Koopsom ƒ 18,-.

Jenneke Jacob Corstiaens is op 12-08-1674 te Asten overleden:

Zoon Luycas Huybers van der Loo is geboren te Helmond op 04-03-1653 en op 18-09-1678 te Asten getrouwd met Helena Geraerts, geboren te Asten op 01-05-1645 als dochter van Gerardus Gerardi en Petronella. Na haar overlijden te Asten op 30-08-1685 is Luycas Huybers van der Loo op 29-09-1686 te Asten hertrouwd met Willemke Hendrix Fransen Verdijsseldonck, geboren rond 1646 als dochter van Hendrick Fransen Verdijsteldonck en Johanna Hendrix en weduwe van Pauwels Dirck Fransen. Na haar overlijden te Asten op 11-06-1692, is Luycas Huybers van der Loo een derde maal getrouwd op 02-12-1696 te Asten met Catharina Wouters de Groot, geboren te Asten op 24-07-1661 als dochter van Walteris Geven de Groot en Margaretha Antonis Aerts:

1673, November 12; sponsalia Pouwels Dirx et Willemke Hendrix; coram testes Jan Dirx et Joost Janssen. November 26; Matrimonio coram testes Jan Dirx et Jan Hendrix.

12 november 1673; ondertrouwcontract tussen Pouwels Dirx en Willemke Hendrix; voor getuigen Jan Dirx en Joost Janssen. 26 november; huwelijkscontract voor getuigen Jan Dirx et Jan Hendrix.

03

De gezinnen van Luycas Huybers van der Loo met Helena Geraerts, met Willemke Hendrix Fransen Verdijsseldonck en met Catharina Wouters de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hubertus Asten 13-10-1680 Kind Asten ±1680
2 Johanna Asten 21-10-1682 Kind Asten ±1682
3 Johanna Asten 24-08-1685 Kind Asten ±1685
4 Paulus* Asten 19-05-1687 Asten 10-02-1712
Anna Maria Jansen Hooghmoed
Meijel 03-03-1759
5 Hubertus* Asten 01-04-1690 Asten 19-11-1719
Wilhelmina Jansen
Asten 21-11-1731
6 Wilhelma** Asten 25-05-1698 Kind Asten 19-01-1716
7 Johanna** Asten 11-06-1701 Kind Asten ±1701

* kinderen uit het tweede huwelijk
** kinderen uit het derde huwelijk

Luycas Huybers van der Loo heeft nog geld tegoed van de zwager van zijn vrouw en later van diens kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 353; 04-05-1689:
Luycas Huyberts van der Loo getrouwd met Willemke Verdijsteldonck, weduwe Paulus Dircx, aanlegger contra Jan Frans Coolen, gedaagde. Gedaagde wil de ƒ 140,- betalen mits aanlegger zal overleggen de hantobligatie door gedaagde getekend waaruit blijkt dat hij de zelfde som schuldig is aan aanlegger. Gedaagde heeft ook nog te ontvangen ƒ 250,- met intrest hem ten deel gevallen bij scheiding en deling.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 108 verso; 08-11-1690:
Jan Frans Colen en Antonis Jan Frans Colen, zijn zoon, zijn schuldig aan Lucas Huyberts van der Loo ƒ 100,- à 5% herkomende uit obligatie de dato 20-03-1673.

Luycas Huybers van der Loo koopt en leent nog een stuk land van de familie van zijn derde vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 61 verso; 18-05-1698:
Aert Goorts en Elisabeth, weduwe Tielen Fransen, verkopen aan Lucas van der Loo groes in de Campen 35 roede. Koopsom ƒ 36,-.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 92 verso; 28-05-1699:
Elisabeth Wouterse de Groodt, weduwe Tielen Frans Joosten verkoopt, bij belening, aan Lucas van der Loo, haar zwager 1⁄5e deel in een akker op de Lochte geheel 6 lopense. Beleentijd 6 jaar

Nogmaals wordt door familieleden van de vrouw van Luycas Huybers van der Loo gehamerd op het feit dat Jan Frans Colen nog steeds niet heeft betaald:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-11-1709:
Jan Paulus Cremers en Hendrick Janssen Hoefnagels getrouwd met Mari Paulus Cremers, aanleggers contra Jan Frans Colen en Stijntie, weduwe Anthonis Jan Frans Colen, gedaagden. Gedaagden zijn sinds 8 november 1690 schuldig aan Lucas Huyberts van der Loo, getrouwd geweest met Willemken, weduwe Paulus Dircx, van wie aanleggers erfgenamen zijn ƒ 100,- à 5%. De achterstand in intrest is veele en verscheyde jaeren. In 1698 is door de eerste gedaagde ƒ 35,- afgelost.

Luycas Huybers van der Loo maakt een inventaris op van de goederen die hij een zijn zoon Paulus in bezit hebben:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 94 verso; 19-11-1720:
Luycas van der Loo maakt een inventaris van zijn goederen die hij bezit en in zijn laatste huwelijk met Catalijn Wouters, zijn vrouw, heeft ingebracht en aan hem en zijn zoon Paulus, uit zijn huwelijk met Willemyn Verdijseldonck competeren.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het dorp met 1 lopense land daaraangelegen, zoals hij in bewoning en gebruik heeft; land in de Loverbos 1 lopense; land / groes in de Haseldonck 3 cope; groes Vrouwkensvelt te Ostaden.
Geld: ƒ 100,- ten laste van Tijs Jansse Cuypers; ƒ 50,- ten laste van Hendrik Aart Ruysers; ƒ 35,- ten laste van Jan Frans Colen; ƒ 37,80 van verkochte bieën; ƒ 55,- van de vrouwe van Asten wegens huurpenningen.
Roerende goederen: 7 vimmen ongedorste rogge, twee weefgetouwen en hun toebehoren met 12 kammen, een bed, enige ketels en vuurgerei.

Luycas Huybers van der Loo is op 17-10-1721 te Asten overleden en kort daarna verdeelt Catharina Wouters de Groot de goederen met haar stiefzoon Paulus Luycas van der Loo:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 127 verso; 18-12-1721:
Catalijn Wouters, weduwe van Luycas van der Loo en Paulus Luycas van der Loo maken een scheiding en deling van de goederen die Luycas van der Loo heeft nagelaten, zowel uit dit huwelijk als uit eerdere.
1e lot krijgt Paulus huis, hof en aangelag in het Dorp 2 lopense, ene zijde Jan van Gijsenroy, andere zijde Peeter Jan Hoefnagels, ene einde de straat, andere einde weduwe Lamert Fransse; land / groes het kemke 2½ lopense; land op de Logte 2 lopense 20 roede; groes Vrouwkensvelt 1 lopense; land in de Loverbos 1 lopense; land het Horsje 3 copse. Belast met 3 stuiver 2 penningen per jaar aan het Huis van Asten; 7 stuiver 8 penningen per jaar geestelijke pacht. Verponding ƒ 3-13-10 per jaar.
Conditie: Catelijn Wouters zal gedurende haar verdere leven in de kamer van het voorschreven huis mogen blijven wonen, dit zonder ietwes daarvoor te betalen. Ze krijgt een hof voor haar provisie en mag twee mulder vruchten op de zolder schudden.
2e lot krijgt Catelijn groes den Baltis 3 lopense; groes de Heihorst 1½ lopense; land naast Jan Vriens 3 copse; land naast Willem Loomans 1 lopense. Belast met 26 stuiver per jaar geestelijke pacht; 1⁄3e deel van 5 stuiver per jaar aan den Armen van Asten. Verponding ƒ 2-8-0 per jaar.

Als Catharina Wouters de Groot ziek wordt, maakt zij haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 26 verso; 06-07-1726:
Lijneke Wouters, weduwe Luycas van der Loo, in het Dorp, ziek, testeert. Alle voorgaande maakselen vervallen. Haar nalatenschap zal gaan naar Flips Wouters 1⁄5e deel, Lijs Tilens 1⁄5e deel, Eyke Wouters de vrouw van Peeter Dries 1⁄5e deel, haar broeder en zusters, de kinderen van Teunis Wouters en Willemyn Goorts Verheyden en Elske Hendrik Aarts als representante van haar vader samen 1⁄5e deel en de vijf kinderen van haar zuster, Jenneke Wouters en Willem Abrahams 1⁄5e deel.

Catharina Wouters de Groot is op 21-09-1726 te Asten overleden en haar goederen worden volgens het bovenstaande testament getaxeerd en daarna verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 18-11-1726:
Taxatie van de onroerende goederen van Lijneke, weduwe Luycas van der Loo overleden 22-09-1726. Philips Wouters, alhier, is een der erfgenamen. Waarde
Groes 3 lopense naast Willem Goort Loomans ƒ 110,-
Groes 1 lopense naast Peeter Driesse ƒ 10,-
Land naast Jan Vriens 1 lopense ƒ 8,-
Land 1 lopense naast Willem Loomans ƒ 5,-
Totaal ƒ 133,-
20e penning ƒ 6-13-0.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 86; 12-11-1727:
Flips Wouters, Peeter Driessen getrouwd met Ida Wouters, Lysbet Wouters, weduwe Tilen Fransse, Wouter, zoon Antonis Wouters mede voor Goortje Antonis Wouters, zijn zuster, Jan, zoon Willem Loomans en Jenneke Wouters mede voor zijn verdere broers en zusters. Allen erven van wijlen Lijneke Wouters, weduwe Luycas van der Loo testament de dato 06-07-1726. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Flips land de Wolsberg weduwe Jan Vriens 1 lopense. Belast met 5 stuiver per jaar aan den Armen van Asten. Verponding 6 stuiver per jaar. Bede 5 stuiver per jaar.
2e lot krijgt Peeter land de Logte 1 lopense; groes de Wolsberg 3 copse. Belast met 1 gulden 7 stuiver per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch. Verponding 14 stuiver per jaar. Bede 15 stuiver per jaar.
3e lot krijgt Lysbet ƒ 55,-.
4e lot krijgen de kinderen Antonis Wouters groes de Wolsberg naast Willem Goort Loomans 3 lopense. Verponding 1 gulden 8 stuiver per jaar.
5e lot krijgen de kinderen Willem Loomans ƒ 55,-.

Zoon Paulus Luycas van der Loo is geboren te Asten op 19-05-1687 en op 13-01-1712 ondertrouwd te Meijel en op 10-02-1712 te Asten getrouwd met Anna Maria Jansen Hoogmoedt, alias Faldera, geboren te Roermond op 23-12-1682 als dochter van Joannes Hoemoet en Catharina Hermes:

Op huijden 10 Februarij 1712 soo sijn voor de schepenen van Asten getrouwt in conforme van dy eerste reglement Paulus van der Loo jongeman van Asten en Anna Maria Homoet geboortigh tot Ruremonde bruijd alhier gewoont.

04

Het gezin van Paulus Luycas van der Loo en Anna Maria Jansen Hoogmoedt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Hubertus Roermond 30-03-1712
2 Johannes Asten 16-03-1715 Ongehuwd Meijel 15-02-1764
3 Wilhelmina ±1728 Kind Linne 13-08-1728
4 Wilhelmus ±1729 Kind Linne 27-09-1729

Paulus Luycas van der Loo verkoopt land dat hij van zijn grootvader Hendrik Franssen Verdijsteldonck heeft geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 88; 24-04-1713:
Paulus van der Loo, te Besel, in de lande van Monfort, verkoopt aan Maria Hendricx, te Vosselen 1⁄12e deel van groes en land aan Vosselen, de groes wordt begrensd door Gerit en Jan Aerts, het land door Geverd van Doerne en Theunis Peters. Bij erfenis van zijn grootvader verkregen en waarvan de rest is van Jan Paulus, Hendrina Hoefnagel, Jan Hendricx Verdijseldonck, Maria Hendricx en Francis Hendricx Verdijseldonck. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 100,-. Koopsom ƒ 112,50. Lasten ƒ 33,35.

Paulus Luycas van der Loo woont in het land van Montfoort in het huidige Limburg en vraagt een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 44; 09-08-1714:
Paspoort voor Paulus van der Loo, geboren te Asten, zijnde van goed gedrag. Hij is jager geweest bij de Vrouwe van Asten. Zijn vader is, alhier, collecteur geweest van 's landslasten en heeft daarvan ook loffelijck rekening gedaan.

In 1729, na het overlijden van zijn stiefmoeder Catharina Wouters de Groot, verkoopt hij het huis aan Johannes Jansen van Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 113 verso; 08-09-1729:
Paulus Luycas van de Loo, wonende te Linne in het Ampt Monfort, verkoopt aan Jan Janse Goorts van Dijck huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde erven Jan Timmermans, andere zijde weduwe Jan Doensen, ene einde de straat, andere einde erven Lambert Fransen; land naast Antonis Fransen Voermans 2 lopense; land naast erven Hendrik Jan Hoefnagels 1 lopense; groes / land naast Jan van Helmont 2½ lopense; land naast Thijs Dirx 1 lopense; groes naast erven Jan Paulus 1 lopense. Belast met ƒ 0-7-8 per jaar aan rentmeester de la Calmette; ƒ 0-3-2 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 465,-.

Anna Maria Jansen Hoogmoedt is op 26-06-1756 te Meijel overleden en Paulus Luycas van der Loo is op 03-03-1759 te Meijel overleden.

Johannes Janssen Goorts van Dyck is geboren te Asten op 12-10-1691 als zoon van Johannes Jan Goorts en Catharina Driessen. Hij is op 21-11-1728 te Asten getrouwd met Johanna Jansen van Dol, geboren te Asten op 10-05-1705 als dochter van Johannes Jansen Doll en Johanna Jansen (zie Wolfsberg 8):

Juncti sunt matrimonio Jois Jansen van Dijck et Joanna Janssen; testes Arnoldus Willems van Heugten et Anna Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Johannes Jansen van Dijck en Joanna Janssen; getuigen Arnoldus Willems van Heugten en Anna Janssen.

05

Het gezin van Johannes Janssen Goorts van Dyck en Johanna Jansen van Dol:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 22-03-1731 Asten 31-10-1751
Johannes Jansen Slaats
Asten 22-12-1769
2 Johanna Asten 27-04-1733 Kind Asten ±1733
3 Johanna Maria Asten 13-08-1735 Asten 29-01-1758
Johannes Brunas
Asten 06-08-1773 zie Voormalig huis G826
en Stegen 80
4 Johannes Asten 09-01-1738 Deurne 25-01-1761
Elizabetha Eymers van Loon
Asten 13-05-1793 zie Voormalig huis C1333
en Jan van Havenstraat 1 
5 Wilhelmus Asten 18-02-1741 Asten 17-01-1768
Maria Wilhelmi Slaats
Asten 18-07-1792 zie Emmastraat 23
6 Bonaventura Asten 14-02-1745 Mierlo 18-10-1767
Anna Maria Goris
Mierlo 18-03-1768

Johannes Janssen Goorts van Dyck heeft een schuld aan Paulus Luycas van der Loo vanwege de koop van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 114; 08-09-1729:
Jan Janse Goorts van Dijck is schuldig aan Paulus Luycas van der Loo ƒ 350,- à 4%.

Johannes Janssen Goorts van Dyck koopt verschillende stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 187 verso; 21-04-1732:
Jan Tielens, te Hees, Jan Jansen Walravens de jonge Nomen Uxoris mede voor haar moeder en Jan Walravens. Zij verkopen aan Jan Goort Gerardts en Jan Jansen van Dijck land den Loghtenacker 2½ lopense. Koopsom ƒ 40,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 210 verso; 15-12-1732:
Marcelis Driessen en Jan Goort Gerards momboiren van de drie onmondige kinderen van Hendrik Hoefnagels en Hendrien Willem Aarts verkopen, vanwege de kosten der erfmangeling, aan Jan Janse van Dijck land op de Loghte 1½ lopense. Koopsom: ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 12 verso; 04-01-1734:
Marten van Deursen verkoopt aan Jan Jansen van Dijck land in 't Dorp 1 lopense. Koopsom
ƒ 15-15-00.

Johannes Janssen Goorts van Dyck heeft nog een geschil met Joost Jan Hoefnagels (zie Marktstraat 5) en Martin Jan Paulus (zie Julianastraat 1) betreffende een oogst op een gepacht stuk land van Philippus Carolus van Dongelbergen (zie Busselseweg 7). Er wordt een schikking getroffen:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 387; 24-10-1735:
Joost Hoeffnagels, aanlegger contra Jan Jansen van Dijck. Aanlegger en gedaagde hebben, in 1725, een clamptiende competerende aan de Heer Philippus Carolus van Dongelbergen, te Blaerthem, aengeslagen en opgevoerd. Gedaagde heeft het koren daarvan geprovenieert en in zijn huis ontvangen en daarna ten gelde gemaakt. Om langdurige processen te voorkomen is gedaagde verzocht om verantwoording, bewijs en reliqua aan aanlegger te overleggen. Tot nu is dit niet gedaan.
Gedaagde zegt dat de zaak van zeer weinig importantie is en de aenlegger is bestaende in maeghschappe en dus om de vrintschap te conserveren en onnodighe costen te eviteren. Hij verzoekt om een regeling. Aanlegger vraagt ƒ 50,-. Gedaagde betaald ƒ 25,- plus de kosten.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 387; 24-10-1735:
Martinus Jan Paulus, aanlegger contra Jan Jansen van Dijk, gedaagde. Gedaagde en aanlegger hebben, in 1725, een clamptiende, behorende aan Heer Philippus Carolus van Dongelbergen, te Blaerthem in pagt aengeslagen en opgevoerd. Gedaagde heeft het coren daervan geprovenieert ten sijnen huyse ontfangen en naar zijn welgevallen gebeneficieert en ten gelde gemaakt. Gedaagde is tot heden, ondanks veelvuldige aanmaningen en de verplichting daartoe, niet gekomen tot het overleggen van een behoorlijke rekening, bewijs en reliqua.
Gedaagde zegt dat de zaak van te geringe importantie is en zou deze liever in de minne afdoen. Aanlegger vraagt ƒ 50,-. Gedaagde betaald ƒ 15,- plus de kosten.

Johannes Janssen Goorts van Dyck heeft een lening afgesloten bij zijn zwager Joost Jan Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 8 verso; 05-04-1737:
Joost Jan Hoefnagels en zijn vrouw, Ida Jansen van Dijk, verklaren en accepteren de belasting, door de eerste comparant gedaan, op de goederen van zijn voorkinderen, verwekt bij Josyna Verlensdonk tot ondersteuning van hun, comparanten, huishouden als anderszins gedaan met een belening van ƒ 200,- aan Jan Jansen van Dijk. De goederen zullen binnen de tijd van zes jaar weer worden vrijgemaakt. De voorkinderen van Joost Jan Hoefnagels en Josyna Jan Verlensdonk zullen van deze transactie kost- en schadeloos gehouden worden. Schepenacte de dato 13-02-1737.

Johannes Janssen Goorts van Dyck koopt nog meer land:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 126 verso; 01-08-1737:
Jan Peter Smits verkoopt aan Jan Jansen van Dijk land den Heesacker 1 lopense; de Moenesacker 1 lopense; Goort Oomsacker int Lindert; het Hofke 1 copse; den Bleek 2 lopense; groes het Weyvelt 1 lopense. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 138 verso; 25-11-1737:
Laurens Bruystens verkoopt aan Jan Jansen van Dijk een hoek of gedeelte van het aangelag aan zijn huis in 't Dorp zijnde groes 1 lopense 3 copse. Overeengekomen is nog dat de verkoper de koper moet laten wegen door en over een akker van de verkoper, gelegen in de Logte. Koopsom ƒ 60,-.

Samen met zijn zwager verkoopt Johannes Janssen Goorts van Dyck een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 190 verso; 20-04-1739:
Jan Jansen van Dijk getrouwd met Jenneke, dochter Jan van Bussel, anders Jan Doll en Peter Joosten van Bussel getrouwd met Anneke, dochter Jan Doll. Zij verkopen aan Gabriel van Swanenberg en Dirk Jansen van Someren, kerkmeesters, alhier een obligatie van ƒ 150,- à 3% ten laste van het Corpus van Asten in 1695 ten behoeve van Jan Doll. Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders.

Als collecteur van de landtol moet Johannes Janssen Goorts van Dyck verantwoording afleggen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 202 verso; 25-02-1740:
Interrogatorium voor Willem van Riet, commis van den grooten Brabandsche zwijgende landtol.
Compareerde, Jan van Dijk, 49 jaar, hem werd gevraagd off hij niet weet, dat de requirant, op 8 februarij laatstleden, bij sijn huis niet heeft aangeslagen, seekere Abraham, sijnde een knegt van Tomas Peters, woonende tot Valkensweert, ter saake den selve geen tol bij hem was hebbende van de tarwe op sijn kar, bespannen met twee paarden, gelaaden had?
Deponent verklaart dat hem kennelijk is dat de requirant de voornoemde Abraham heeft aangeslagen, maar niet te weeten off den tol goet was off niet, off ook niet of hij tol off geen tol bij hem had.
Off op die aanslag de voornoemde Abraham met de voornoemde requirant niet wilde accordeeren om in der minne af te doen en off de selve Abraham niet verscheyde maale aan de requirant gelt presenteerde om van de aanslag ontslaagen te weesen?
Deponent verklaart dat dit zo is geweest.
Wert mede gevraagt off hij deponent voor de voornoemde Abraham aan de requirant niet heeft gepresenteert, vijff pistoletten, off hij deponent mede niet gehoort off gesien heeft dat de voornoemde Abraham aan de requirant een tolbriefje vertoonde en dat de requirant seyde: "Daar heb je wel vier maal op gevaaren" en dat den voornoemde Abraham seyde: "Neen, maar tweemaal"?
Deponent verklaart dat Abraham aan de requirant heeft gepresenteert, circa 40 gulden en dat hij, deponent alsdoen presenteerde aan de requirant vijff vosjes of pistoletten, dog sonder last van imanden en verklaart verder den inhoud van desen artikel waar te wesen.
En off hem, deponent, niet kennelijk is dat den requirant met de voornoemde Abraham en de soon van Tomas Peters in den avont, ontrent seeven uuren, te zaame, met de kar en paarden, van sijn huys sijn gegaan na het comptoir?
Jan van Dijk antwoordt bevestigend.
Wert ook gevraagt off in denselve avont, binnen het uur off daarontrent, den voornoemde Abraham met de kar, paarden en tarwe met de soon van Tomas Peters aan sijn huys wederom niet terug sijn gekoomen?
Deponent verklaart dit niet te weten.
Off hij, deponent, also doen niet gesien, gehoort, off weet, off de voornoemde Abraham op de kar off bij hem had, het snaphaan en bangenet van de requirant, alsook niet weet waar het selve is?
Deponent verklaart dit niet te weten.

De overtreder is Abraham de Jongh, geboren te Valkenswaard op 02-11-1721 als zoon van Johan de Jongh en Maria Degenaer.

Johannes Janssen Goorts van Dyck koop een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 4 verso; 10-03-1740:
Hendrik Meusse Roymans verkoopt aan Jan Jansen van Dijk een obligatie van ƒ 150,-, schepenen Asten de dato 04-03-1682 ten laste van Joost Jan Tielen en ten bate van Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth. De verkoper is ze aangekomen bij versterf van zijn ouders. De intrest wordt nu betaald door Aart Hendrik Tielen. Koopsom ƒ 60,-. Marge: 15-01-1792 Jan en Willem van Dijk, Jan Slaats Nomen Uxoris en Jan Brunas Nomen Uxoris kinderen en erven van Jan Jansen van Dijk zijn voldaan en schelden de achterstallige intrest kwijt.

Johannes Janssen Goorts van Dyck koopt samen met Johannes Matijssen van Dijk (zie Dijkstraat 58) een deel in de Braeselse en Wijtflietse klamptiende, wiens deel later overgaat naar zoon Wilhelmus Joannes van Dijk (zie Emmastraat 23):

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 12; 27-04-1740:
Evert Hurkmans, te Deurne, als momboir over Johanna Maria Loomans, dochter Willem Jan Loomans en Engel Hoefnagels, verkoopt aan Jan Jan van Dijk en Jan Tijsse van Dijk, ieder voor de helft de helft in een 1⁄10e en 1⁄20e deel in een klamptiende de Braselse en Witveltse. Belast met de helft van 7½ cop rogge per jaar in een meerdere rente van 12 vat per jaar uit de gehele clamptiende, aan de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom: ƒ 530,-.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 13; 27-04-1740:
Antoni Heycoop, procureur, verkoopt, namens de regeerders van Asten, de verhantligte goederen van Willem Jan Loomans, aan Jan Jan van Dijk en Jan Tijsse van Dijk, ieder voor de helft de helft in een 1⁄10e en 1⁄20e deel in een klamptiende de Braselse en Witveltse. Belast met de helft van 7½ cop rogge per jaar in een meerdere rente van 12 vat per jaar uit de gehele clamptiende, aan de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom ƒ 530,-.

Johannes Janssen Goorts van Dyck ruilt een huis met Jan van de Cruys dat later wordt geïnspecteerd en nogal wat gebreken heeft:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 50; 20-03-1741:
Jan Janse van Dijk geeft bij erfmangeling over aan Jan van de Cruys een huiske en hof in de Wolfsberg naast de straat ½ lopense. Koopsom ƒ 30,-.
Jan van de Cruys geeft bij erfmangeling over aan Jan Janse van Dijk huis, hof en aangelag in 't Dorp 3 lopense, ene zijde Goort en Willem Loomans, andere zijde weduwe Peter Verberne, ene einde de straat, andere einde de weg. Leenroerig aan het Huis van Asten. Taxatie prijs ƒ 180,-. Koopsom ƒ 40,-.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 291; 07-06-1742:
Oculaire inspectie gedaan aan het huis van Jan Janse van Dijk transport alhier 20-03-1741 op het Leenhoff en in huur bij Jan Willem Trouwen en ter requisitie van deze. In de kamer, de zijmuur met de gevel gevallen, deze op te maken en te repareren. De glazen in de ramen te repareren en te vernieuwen. De zolder boven de kamer, opkamer en keuken waar nodig te repareren. Het dak boven de opkamer, gootkamer en keuken te repareren en vernieuwen. De deuren, venster en deurgebonten te repareren.

In 1734 is het huis van Johannes Janssen Goorts van Dyck afgebrand en ruim tien jaar later verzoekt hij om kwijtschelding van de verponding:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 85; 02-11-1744:
Jan Jansen van Dijk verklaart dat, in januari 1734, zijn huis, schuur en stal is afgebrand alsmede zeven hoornbeesten en paard, hooi en stro met de oogst en andere granen en veel van zijn meubelen en huisraad. Getaxeerde schade ƒ 2000,-. Met behulp van goede vrienden is alles weer in de vorige staat gebracht, maar hij is daardoor in de schulden geraakt. Hij verzoekt om remissie van de reële verponding, gedurende de tijd van veertien jaar, ten bedragen van ƒ 19-10-8 per jaar, rustende op het huis in het Dorp.
Toegestaan wordt twaalf jaar, voor fout en wanbetaling aan de borgemeesters goed te zullen doen. De reële verponding ƒ 19-10-8 en de ordinaire landsverponding ƒ 19-10-8, de bede ƒ 6-09-2.

Bij de verpondingen van 1737 en 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van Johannes Janssen Goorts van Dyck en wordt het ook door hem bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 180a:
Jan Janse van Dijck.
Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 349:
Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, kinderen Jan Janse van Dijk.
Bij versterff 1748.
Huijs, hoff en aangelag 1½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 15 Dorp Bewoners nummer 15 Dorp
1736 Jan Janse van Dijck Jan Janse van Dijck
1741 Jan Janse van Dijk Jan Janse van Dijk
1746 Jan Janse van Dijck Jan Janse van Dijck

Johannes Janssen Goorts van Dyck is op 29-09-1747 te Asten overleden en Johanna Jansen van Dol is te Asten op 28-10-1747 overleden. Er worden voogden aangesteld over de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 181; 20-11-1747:
Jan Tijssen van Dijk en Peter Joosten van Bussel worden aangesteld als voogden over Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jan Dolle. Zij zullen het intrest van de kinderen naar behoren waarnemen. Marge: 02-06-1768 copie aan Annemie Gores weduwe Bonaventura van Dijk, te Mierlo.

Peter Joosten van Bussel, getrouwd met een zus van Johanna Jansen van Dol verklaart dat hij de erfgoederen van de familie van Dol nalaat aan de kinderen van Johannes Janssen Goorts van Dyck:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 225; 14-11-1748:
Peter Jooste van Bussel welke verklaarde dat hij met wijlen Jan Jansen van Dijk in huwelijk gehad hebbende de zuster van comparants vrouw en dus te samen erfgenamen geweest zijnde van wijlen Jan Dol. Maar heeft hij, comparant, met wijlen Jan Jansen van Dijk geregeld dat de voorschreven. erfgoederen van Jan Doll zouden zijn en blijven aan Jan Jansen van Dijk zoals deze die sedertdien ook bezeten. Hij verklaart nu alsnog van deze goederen af te zien en te laten aan Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, kinderen van Jan Jansen van Dijk mits deze de rente, pachten en schulden daarop staande zullen voldoen.

Ook krijgen de kinderen nog het stuk land en groes dat hun vader in belening had:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 18; 12-06-1750:
Martinus Tijssen van Hooff getrouwd met Helena, dochter wijlen Willem Aart Smits verklaart dat hij weet dat Marcelis Andriessen en Goort Buckums als momboiren van zijn vrouw, op 22-02-1740, in belening hebben gegeven aan Jan Jansen van Dijk groes / land in het Root 5 lopense. Beleensom ƒ 100,-. Zij hadden geen toestemming van de wethouders waardoor het transport geen rechtsgeldigheid heeft. Omdat hij, comparant, echter ervaren heeft dat die penningen ten bate van zijn vrouw sijn geëmployeert verklaart hij het transport te laudeeren en te approberen, latende het stuk land / groes aan de kinderen Jan Jansen van Dijk.

De voogden over de kinderen dienen een verzoek in om het huis te verhuren aan dochter Catharina Jansse van Dijk, die inmiddels getrouwd is:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 7; 08-05-1752:
Gezien het request van Jan Tijssen van Dijk en Peter Joosten van Bussel als voogden over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jansen van Bussel, beiden in 1748 overleden en waarin ondermeer;
Sedert het overlijden van de ouders zijn de kinderen in het ouderlijk huis blijven wonen en hebben de goederen, samen met een knecht, bewerkt. Zij hebben elkander opgevoed. Op 31-10-1751 is de oudste zuster, Catarina getrouwd met Jan Janse Slaats. Het wordt nu beter geoordeeld om tot een provisionele verdeling der goederen over te gaan.
Het huis, land en groes wordt voor een jaar aan Jan Jansen Slaats verhuurd voor ƒ 25,- per jaar en twee vijmen dakstro te verdekken. Alsmede in dit jaar in kost en logement te onderhouden, Bonaventura, de jongste der onmondige kinderen. Volgt nog een verdeling der roerende goederen.
Naschrift: Toestemming wordt verleend mits goede rekening, bewijs en reliqua te doen.

Dochter Catharina Jansse van Dijk is geboren te Asten op 22-03-1731 en op 31-10-1751 te Asten getrouwd met Johannes Jansen Slaats, geboren te Asten op 14-03-1717 als zoon van Johannes Jan Janse Slaets en Jenneke Dirriks van Heugten:

06

Het gezin van Catharina Jansse van Dijk en Johannes Jansen Slaats

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 20-06-1753 Ongehuwd Asten 23-01-1844
2 Helena Asten 16-10-1755 Ongehuwd Asten 10-03-1837
3 Catharina Asten 14-03-1758 Ongehuwd Asten 05-09-1793
4 Johannes Asten 03-01-1761 Ongehuwd Asten 18-09-1779
5 Theodorus Asten 31-12-1763 Ongehuwd Asten 02-09-1831
6 Bonaventura Asten 17-11-1766 Asten 22-11-1795
Johanna Maria Wilbert Aarts
Someren 26-12-1808
Anna Maria Petri van Otterdyk
Asten 05-06-1816

Er wordt door de voogden een rekening opgemaakt van de inkomsten en uitgaven van de kinderen van Johannes Janssen Goorts van Dyck en Johanna Jansen van Dol:

Asten Rechterlijk Archief 146; 04-02-1754:
Aan het College,
Jan Tijssen van Dijk en Jan Joosten van Bussel als momboiren over de nog onmondige vier kinderen van Jan Jansen van Dijk en Jenneke Janse van Bussel, beiden overleden, geven te kennen dat zij, met Uw approbatie, zijnde van de dato 08-05-1752, een accoord en deling hebben gemaakt met Jan Janse Slaats getrouwd met Catrina, zuster van de onmondige en dat aan Jan Janse Slaats is gebleven de meubelen, beesten en bouwgereedschap, voor ƒ 279,- te voldoen aan de onmondigen; de oogst, toen nog te velde, zou over de kinderen verdeeld worden; het huis en circa 40 lopense land en groes zou voor een jaar à ƒ 25,- verhuurd worden aan Jan Janse Slaats gedurende dat jaar zou hij Bonaventura, de jongste der onmondigen onderhouden.
Aan de supplianten is bij approbatie opgedragen de ƒ 279,- te ontvangen en daarvan de schulden en lasten der onmondigen te betalen en hiervan behoorlijk rekening te doen. Betaald zijn onder andere:
Aan de drossard, alhier, wegens 3 jaar kerkpacht, huur van het land en salaris ƒ 42-00-00
Aan de weduwe Wilhelmus Loomans wegens restant van een koopsom van het veld int Linder door de vader der onmondigen gekocht ƒ 11-00-00
Aan de erfgenamen Jan Symons van Douwbraken, te Lierop, twee jaar intrest van ƒ 300,-, door hun vader opgenomen ƒ 18-18-00
Aan Gistel, de achterstand van een korenrente ƒ 5-05-00
Aan Dirk Swanenberg drie jaar kerkpacht ƒ 7-07-00
Aan Peter Berkers een jaar kerkpacht ƒ 2-09-00
Diverse belastingen ƒ 220-14-00
Jan Slaats moet betalen ƒ 61-13-08
Nog aan Jan Slaats voor acht maanden kostgeld van Willem, den onmondige ƒ 20-00-06
Deze heeft ook nog voor twee jaar, dus tot Pasen 1754, de goederen gehuurd à ƒ 25,- per jaar, daarna is deze weer verlengd met twee jaar, doch nu voor ƒ 30,- per jaar. Bonaventura komt dan voor twee jaar bij hem in de kost.
Francis van de Mortel heeft in huur een huis, land en groes in de Wolfsberg per jaar ƒ 45-00-00
Een huis in het Dorp is in drie porties verdeeld en verhuurd.
Jan Hoefnagels heeft in huur een akker 3½ lopense ƒ 7-10-00
Jan Trouwen heeft in huur een groesveldje 1 lopense ƒ 4-00-00
Jan Ture Loomans heeft in huur een groesveld aan het Slootje 2 lopense ƒ 4-00-00
Jan de Smit heeft in huur land in het Linder 3 lopense ƒ 8-10-00
Paulus van den Berg heeft in huur land 1 lopense voor 2 vat rogge per jaar.
Dirk Hoebergen heeft in huur land 3 lopense voor 7½ vat rogge per jaar.
Weduwe Aart Wilbers heeft voor de helft gehuurd een akker aan Vorsele geheel 5 lopense voor 6 vat rogge per jaar, de andere helft ligt leeg.
De kinderen Jelis Vreynse hebben in huur een akker 1 lopense voor 4 vat rogge per jaar.
Bernardus Brunas heeft in huur groes 3 copse per jaar ƒ 1-16-00
Aan de kinderen komt ook nog toe 1⁄8e deel in de Braselse tiende.
De kinderen ontvangen dus aan jaarhuur uit de goederen ƒ 150-00-00 behalve de tienden.
Waarvan af moeten de reparaties, kerk en armpachten. Bevonden is nog dat ten laste van de boedel komen aan Jan Tijssen van Dijk ƒ 250,- die hij op 28-10-1749 heeft gelost aan M. van den Broek, door Jan Jansen van Dijk, de vader van de kinderen, opgenomen van Hendrik van den Broek notariële obligatie de dato 12-09-1730 ƒ 250-00-00
Door Jan Tijssen van Dijk is ook nog betaald aan Goort van Lieshout ƒ 300,- die Jan Jansen van Dijk geleend had van Jan Symons Verdoeybraake, te Lierop die het geld terug wilde hebben op 03-12-1753 gelost ƒ 300-00-00
Nog enige kosten zijn door Jan Tijsse van Dijk betaald ƒ 631-00-02
Deze heeft hij graag terug en vraagt hiervoor een obligatie van ƒ 550,- à 3%.
Nog staan ten laste van de boedel:
Aan Albert Verheyen ƒ 500-00-00
Aan Dirk Hoebergen ƒ 150-00-00
Aan Marten van Bussel ƒ 50-00-00
Aan Peter van Bussel ƒ 200-00-00
En 7 jaar intrest ƒ 42-00-00
Aan Marten van Bree als knecht ƒ 27-02-08
Totaal ƒ 1300-02-10
De momboiren vinden dat ze een goede rekening hebben overlegd en vragen om van hun momboirschap ontslagen te worden. Jan Jan Slaats kan en wil dit overnemen.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 111 verso; 07-03-1754:
Jan Janse Slaats is in plaats van Jan Tijssen van Dijk, op 04-02-1754, aangesteld tot momboir over de onmondige kinderen van Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jansen, beiden overleden met name Jan, Willem, Maria en Bonaventura.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 40 verso; 07-03-1754:
Jan Janse Slaats getrouwd met Catrina, dochter Jan Jan van Dijk en Peter Joosten van Bussel, als voogden over de onmondige kinderen Jan Jan van Dijk, zijn schuldig aan Jan Tijssen van Dijk ƒ 550,- à 3%.Om af te lossen aan:
Hendrik van den Broek, te Eyndhoven ƒ 250,- ten laste van Jan Janse van Dijk
Jan Simons Verdoeyenbraaken, te Lierop ƒ 300,- eveneens ten laste van Jan Janse van Dijk.
Marge: 10-11-1774 gelost door Willem van Dijk aan Mattijs van Dijk, pastoor, te Middelbeers.

In het huizenquohier over de periode 1751-1756 is het huis in eigendom van de kinderen van Johannes Jansen Goorts van Dyck en wordt het in eerste instantie door hen bewoond en later is Johannes Jansen Slaats de hoofdbewoner:

Jaar Eigenaar nummer 15 Dorp Bewoners nummer 15 Dorp
1751 kinderen Jan Janse van Dijck kinderen Jan Janse van Dijck
1756 kinderen Jan van Dijk Jan Slaats en Christoffel Sevengraven

Inwonend is Christoffel Josephus Sevengraeff, geboren te Schilnach in Beieren (D) rond 1725. Hij is op 02-09-1759 te Someren getrouwd met Anna Maria Hendrik Meus, geboren op 07-12-1734 te Someren als dochter van Henricus Johannes Meus en Elisabeth Arnoldus Vleminx:

07

Het gezin van Christoffel Josephus Sevengraeff en Anna Maria Hendrik Meus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Kind Someren 15-03-1762 Kind Someren 15-03-1762
2 Hendrikus Someren 31-01-1763 Someren 21-09-1809
Lucia Hendrik Bernards
Someren 15-07-1824

Christoffel Josephus Sevengraeff is op 18-06-1763 te Someren overleden en Anna Maria Hendrik Meus is op 07-10-1771 te Someren overleden.

De verpondingen van 1754 lopen al vooruit op de erfdeling:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 218 verso:
Jan Janse Slaats bij deijling 02-10-1758.
Nummer 15 huijs, schuur stallinge schop, hoff en aangelag waaronder hoffstad van Doense 2½ lopense.

In 1758 worden de goederen verdeeld en wordt Johannes Jansen Slaats eigenaar van het huis waarin hij al sinds zijn huwelijk met Catharina Jansse van Dijk woont:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 66a verso; 02-10-1758:
Peter Joosten van Bussel, momboir over Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk mede geassisteerd met Jan Tijsse van Dijk, schepen, in plaats van Jan Janse Slaats, momboir, die deze deling ook aangaat, Jan Janse Slaats getrouwd met Catarina, dochter Jan Jansen van Dijk, Jan Brunas getrouwd met Maria, dochter Jan Jansen van Dijk. Allen kinderen en erven van Jan Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jansen van Dol. Zij verdelen de nagelaten goederen. Alle goederen zijn allodiaal met uitzondering van een huis hierna genoemd, hetwelk leenroerig is aan het Huis van Asten.
1e lot krijgt Jan Janse Slaats huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag in het Dorp en alwaar in is wonende 2½ lopense, ene zijde kinderen Francis Timmermans, andere zijde Willem Verhaseldonk, ene einde de straat en de hofstad van Jan Doense; land de Kerkpatacker 1½ lopense met nog 1 lopense land daaraangelegen; land naast weduwe Antoni Voermans 4 lopense; land naast kinderen van de weduwe Jan Verberne 1 lopense; land den Bergacker 3 copse; een akkertje gekomen van de weduwe Jan Peter Smits ½ lopense; land de Heesacker 1½ lopense; land de Vossel of Langenacker 1½ lopense; een huisplaats waarop de schop staat 1 lopense; groes het Straatje 2½ lopense; groes de Bleek 2 lopense; groes / land gekomen van het kind van Aart de Smit 5 lopense; groes den Dries bij de Steege 1½ lopense; een hooibeemd 3½ lopense; groes aan het Slootje 1 lopense. Dit lot omvat 14 lopense land en 17½ lopense groes. Verponding ƒ 13-19-10 per jaar. Bede ƒ 3-17-04 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3½% aan Willemyn Franse, weduwe Francis van den Boomen, te Lierop; ƒ 150,- à 3% aan Dirk Hoebergen; ƒ 1-19-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 0-9-0 per jaar aan den Armen van Asten.
2e lot krijgt Willem, onmondige zoon van Jan Jansen van Dijk huis, hof en aangelag in het Dorp leenroerig aan het Huis van Asten, alwaar het verheven moet worden, ene zijde Goort Loomans, andere zijde weduwe Laurens Bruystens, ene en andere einde de straat; een gedeelte van een aangelag in het Dorp 1 lopense 3 copse gekomen van Laurens Bruystens; land 2½ lopense gekomen van Jan Goort Gerarts; land den Hoypat 3½ lopense; land de Logten 3 lopense; land op de Logten 2½ lopense gekomen van Joost Jan Hoefnagels; de Monensacker 1 lopense; land in de Loverbosch 1 lopense; land de Heesacker 1 lopense; land den Berg 1½ lopense; groes de Pas 1½ lopense; een weiveld naast Jan Walraven 4 lopense; groes naast weduwe Hendrik Hoefnagels 1 lopense; groes in het Lindert 3 lopense; groes den Bleek 3½ lopense; groes het Lindersvelt 3 lopense; een schuur en neere of achterste gedeelte van een huis met de grond en hof in het Dorp, zoals aangekocht is op 09-01-1747. Dit lot omvat 18 lopense land en 18 lopense groes. Verponding ƒ 13-19-8 per jaar. Bede ƒ 3-17-4 per jaar. Belast met: ƒ 200,- à 3% aan Jan Tijssen van Dijk; ƒ 0-15-4 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar met het draaggelt; ƒ 0-07-8 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel van ƒ 0-5-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-18-0 per jaar aan Oldenzee, te Helmont; de helft van ƒ 0-9-0 per jaar aan den Armen van Asten.
3e lot krijgt Jan onmondige zoon Jan Jansen van Dijk huis, schuur, stalling, hof en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense, ene en andere zijde Adriaan Lintermans, ene einde de straat; land in het Kempke 3 copse; land de Peelpat 3 lopense; land den Appert 1 lopense; de Fopperacker 1 lopense; land den Eyserenman 2 lopense; land de Warandacker 1 lopense; groes het Kempke 2 lopense; groes den Baltus 1½ lopense; groes in de Weert 1½ lopense; groes het Weyvelt 3 lopense; het voorste veltje in de Haseldonk; land naast Evert van Geffen 2 lopense; land aan de Wolfsberg 1½ lopense. Dit lot omvat 13 lopense land en 10½ lopense groes. Verponding ƒ 10-10-0 per jaar. Bede ƒ 3-02-4 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3% aan Peter van Bussel; ƒ 1-15-0 per jaar aan de kerk van Asten; ƒ 0-12-6 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 50,- à 3% aan Marten van Bussel. Marge: 18-04-1786 Jan Verreyt en Mattijs Smits mede namens de verdere erfgenamen van Marten van Bussel hebben de voorschreven ƒ 50,- ontvangen. Peter van Bussel heeft ook de ƒ 100,- ontvangen van Jan van Dijk.
4e lot krijgt Jan Brunas huis, stal, schop, hof en aangelag 3 copse, ene zijde Hendrik van der Paalen, andere zijde en einden de straat; land over het huys 3 copse; land den Heesacker 5 copse; land de Fopperacker 3 lopense; land de Heesacker 2 lopense; land in de Holstraat 2 lopense; land in het Lindert 3 copse; het aangelag 1 lopense gekomen van Jan Dol; land de Loverbosch 1 lopense; land Goort Oomsacker 1 lopense; groes het Hofke 1 copse; groes in de Weert 2½ lopense; groes het Weyvelt 1 lopense; groes in het Lindert 3 lopense; het achterste stuk groes in de Haseldonk 1½ lopense. Dit lot omvat 12 lopense land en 10 lopense groes. Verponding ƒ 8-00-0 per jaar. Bede ƒ 2-12-0 per jaar. Belast met ½ vat en 1 maatje rogge per jaar aan Gistel, te 's Hertogenbosch; ƒ 1-14-8 per jaar aan den Armen van Asten.
5e lot krijgt Bonaventura, onmondige zoon Jan Jansen van Dijk 1⁄8e deel in de Braselse Wiltveltsche tienden. Door Jan Jansen van Dijk gekocht de dato 27-04-1740 en 02-03-1746. Belast met ƒ 400,- à 3% aan Jan Tijssen van Dijk.

De cijnzenlijst over 1709-1761 geeft een prima samenvatting van de bewoningsgeschiedenis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 100 folio 43:
Jan Janse Slaats nomine uxoris bij deijling 1758.
Catarina, Maria, Jan, Willem en Ture van Dijk bij versterff 1748.
Jan Janse van Dijck bij coop 1729.
Nu 1722 Paulus soone van Lucas van der Loo voorschreven.
Luijcas soone Huijberts van der Loo uijt huijs, hoff ende aenhoorende erffve onder Asten int dorp gelegen, groot ontrent dertig roeijen, ene zijde Jan van Riet, andere zijde Jan Janssen Dircx, ene einde den acker van Cornelis Pot, andere einde de gemene straet. III d.
Die selve uyt het selve pant ½ pul 1709 tot en met 1761.

Johannes Jansen Slaats heeft hierdoor wel een schuld opgebouwd, die na zijn overlijden door zijn kinderen wordt gelost:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 6; 21-05-1768:
Jan Slaats is schuldig aan de onmondige kinderen van Arnoldus van der Vee, te Someren ƒ 150,- à 4%.
Marge: 27-01-1801 gelost aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven, door de kinderen Jan Slaats. Antoni Losecaat aangekomen bij transport de dato 22-11-1777.

Catharina Jansse van Dijk is op 22-12-1769 te Asten overleden en er is sprake van nog een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 244; 01-12-1773:
Jan Slaats, in het Dorp, is schuldig aan Jacobus van Ravesteyn, vorster, ƒ 125,- à 3½%.
Marge 30-01-1804 gelost door de kinderen Jan Slaats.

Met zijn familieleden van de kant van zijn vrouw verkoopt Johannes Jansen Slaats een deel van een tiende aan zijn zwager Willem van Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 293 verso; 10-11-1774:
Jan van Dijk, in de Wolfsberg, Jan Brunas, in het Dorp, Jan Slaats, in het Dorp. Zij verkopen aan Willem van Dijk, hun broeder en zwager 3⁄8e deel in 1⁄8e deel van een clamptiende de Witveltse of Braselse. Verponding ƒ 7-13-2 per jaar. Koopsom ƒ 528-15-0. De koper heeft reeds 1⁄4e deel in bezit. Hij neemt als last over 3⁄4e deel van ƒ 375,-, zijnde ƒ 281,22, in een obligatie van ƒ 550,- de dato 07-03-1774 en nu van Mattijs van Dijk, pastoor te Middelbeers.

Johannes Jansen Slaats getuigt dat hij Mathijs Gerrit van Brussel goed kent:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 173; 12-08-1779:
Jan Slaats, 62 jaar en Evert van Geffen, 45 jaar, verklaren dat zij Maria van Rest, getrouwd met Mattijs Gerrit van Brussel, beiden geboren te Asten, zeer wel kennen. Maria van Rest heeft veelal in hun buurt gewoond. Mattijs Gerrit van Brussel is al enige jaren absent en de comparanten menen te hebben dat hij zich in Holland of elders ophoudt. Van zijn overlijden hebben zij met geen zekerheid gehoord. Evert van Geffen verklaart verder dat hij Marten Gerrit van Hugten, te Weert, kent en die, voor zover hij weet, een getrouwd man is, beiden in leven en ze nog geen maand geleden beiden heeft gezien en gesproken. Onder eede bevestigd.

Namens de schoonfamilie van Johannes Jansen Slaats wordt er nog land verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 116 verso; 06-10-1792:
Jan van Dijk, Jan Slaats getrouwd geweest met Catharina van Dijk, Jan Brunas getrouwd geweest met Maria van Dijk en Willem van Dijk meerderjarige zoon van wijlen Willem van Dijk voor zich en zijn moeder, Maria Slaats weduwe Willem van Dijk. Zij verkopen aan Arnoldus van Geffen land de Nagtegaal 3½ lopense; land een perceel gelegen als voor ½ lopense. Koopsom ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 142 verso; 02-01-1793:
Jan van Dijk, Jan Slaats weduwnaar Catharina van Dijk, Jan Brunas weduwnaar Maria van Dijk, Willem, meerderjarige zoon van wijlen Willem van Dijk voor zich en zijn moeder, Maria Slaats. Zij verkopen aan Jenneke Jelisse land den akker in de Kievitshorst 1 lopense. Belast met ƒ 0-18-0 per jaar aan den Armen van Lierop. Koopsom ƒ 65,-.

Johannes Brunas is nog geld schuldig aan de schoondochter van Johannes Jansen Slaats, getrouwd met zijn zoon Bonaventura Janse Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 68 verso; 05-03-1795:
Jan Brunas den ouden is schuldig aan Johanna Maria Wilbert Aarts ƒ 200,- à 3½%.
Naschrift: 30-01-1803 Bonaventura Slaats, als wettige houder Nomen Uxoris, stemt toe tot cassatie.

In het huizenquohier over de periode 1761 tot 1798 staat het huis op naam van Johannes Jansen Slaats en wordt het ook door hem en zijn kinderen bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 15 Dorp Bewoners nummer 15 Dorp
1761 Jan Slaats Jan Slaats
1766 Jan Slaats Jan Slaats
1771 Jan Slaats Jan Slaats
1776 Jan Slaats Jan Slaats
1781 Jan Slaats en kinderen Jan Slaats en kinderen
1798 Jan Slaats en kinderen Jan Slaats en kinderen

Johannes Jansen Slaats is op 29-09-1798 te Asten overleden en het huizenquohier van 1803 en de verpondingen van 1810 vermelden dat het huis op naam staat van zijn kinderen, die behalve jongste zoon Bonaventura Janse Slaats ongehuwd zijn:

Jaar Eigenaar nummer 15 Dorp Bewoners nummer 15 Dorp
1803 kinderen Jan Slaats kinderen Jan Slaats

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 180:
Johanna, Helena, Dirk en Bonaventura kinderen bij versterf 1798 van Jan Slaats.
Nummer 15 huijs, schuur, stallinge, schop, hof en aangelag waaronder hoffstad van Doense.

Ook bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat het huis nog onverdeeld op naam van de kinderen van Johannes Jansen Slaats:

Kadaster 1811-1832; G783:
Huis en erf, groot 04 roede 26 el, de Hemel, klassen 6.
Eigenaar: Kinderen Jan Slaats.

08

09

Zoon Bonaventura Janse Slaats is geboren te Asten op 17-11-1766 en op 22-11-1795 te Asten getrouwd met Johanna Maria Wilbert Aarts, geboren te Asten op 07-11-1764 als dochter van Willebrordus Aert Wilbers en Maria Joannis van den Broek (zie Voormalig huis B714). Na haar overlijden op 07-03-1797 te Asten, is Bonaventura Jan Slaats op 26-12-1808 te Someren hertrouwd met Anna Maria Petri van Otterdyk, geboren te Someren op 02-08-1776 als dochter van Petrus van Otterdyk en Anna de Leeuw:

10

De gezinnen van Bonaventura Jan Slaats met Johanna Maria Wilbert Aarts en met Anna Maria Petri van Otterdyk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna* Asten 01-09-1796 Kind Asten 06-12-1796
2 Maria Catharina Asten 09-02-1810 Asten 19-01-1838
Joannes Eijsbouts
Asten 20-01-1864
3 Anna Maria Asten 28-09-1811 Asten 08-04-1842
Laurentius Scheuninks
Asten 02-05-1883 zie Hemel 8 en 10
4 Johannes Asten 24-05-1814 Asten 25-01-1839
Johanna Maria Stevens
Asten 21-12-1874 zie Voormalig huis G837

* kind uit het eerste huwelijk

Als Johanna Maria Wilbert Aarts ziek wordt, stelt zij samen met Bonaventura Jan Slaats een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 168; 13-12-1796:
Bonaventura Slaats en Jennemaria Wilbert Aarts, zijn vrouw, zij ziek, testeren. Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden. Zij legateren aan Maria van den Broek, weduwe Wilbert Aarts, de tweede comparantes moeder ƒ 150,- te voldoen met uitstaande gelden van de tweede comparante alsmede de beste swarte kleederen, voorschoot en falie tot den lijve van de tweede comparante behoorende. Zij legateren nog aan Jennemaria, dochter Paulus Voermans het gouden kruis en knop. Staat te weten dat de vaste goederen aan beide comparanten ouders competerende vooralsnog niet zijn verstorven. En ofschoon deselve ook mogten verstorven sijn dat de eene op des anders nalatenschap egter geen pretens maken, sal of wil maken, maar dat al hetselve van die sijde waarvan gekomen is ook sal worden genoten en geerft. Renuntieerende also de eene sowel als de andere van de nalatenschap hiervoor geroert.

Bonaventura Jan Slaats is op 05-06-1816 te Asten overleden en de kinderen hebben samen met hun moeder, oom en tantes in het huis gewoond. Maria Petri van Otterdyk is op 16-12-1853 te Asten overleden. In 1858 verkrijgt dochter Maria Catharina Slaats het huis bij de erfdeling en in het huizenquohier over de periode 1859-1869 komen we Maria Catharina Slaats, geboren op 09-02-1810 te Asten, als akkerbouwster tegen op huizingnummer A126:

11

Maria Catharina Slaats is sinds 17-11-1859 weduwe van Joannes (Jan) Eijsbouts, geboren te Asten op 01-10-1806 als zoon van Theodorus Eijsbouts en Judoca Kerkers, met wie zij op 19-01-1838 te Asten getrouwd was. Over Jan Eijsbouts lezen we het volgende:

Joannes Eijsbouts was naast boer en graanhandelaar ook gemeenteontvanger en had als taak om het gemeentegeld te ontvangen en ook uit te geven. Meestal betrof het een persoon met een goede opleiding en ook met enige status in het dorp en werd door de gemeenteraad aangesteld. Als loon kreeg hij een deel van de ontvangsten.

Jan Eijsbouts begon in het midden van de 19e eeuw met het brouwen van bier. In 1811 hadden de Geldropse lakenfabrikanten op Hoog Geldrop (Zesgehuchten) een volmolen in compagnieschap laten bouwen. Toen zij die bewerking van weefsels elders lieten doen, werd deze windmolen in het voorjaar van 1844 afgebroken, waarna hij naar Asten verhuisde. Gerard van den Eijnden, Jan Eijsbouts en Cornelis Prinzen uit Aarle Rixtel hadden de herbouw op zich genomen. De verplaatste molen draaide voor het eerst op 02-09-1844 en stond aan wat nu de Logtenstraat heet. Na het overlijden van Jan Eijsbouts in 1859 werd de molen aan Gerard Gitzels verkocht.

12

Na het overlijden van Maria Catharina Slaats op 20-01-1864 te Asten, wordt zoon Theodorus Eijsbouts, geboren te Asten op 09-11-1838 hoofd van het huishouden. Ook in de periode 1869-1879 woont hij in het huis met huizingnummer A188:

13

Akkerbouwer Theodorus (Tidder) Eijsbouts is op 08-02-1872 te Asten getrouwd met Huberdina (Huberta) Jacobs en verhuist naar A179 (zie Hemel 2). Zijn broer, horlogemaker Bonaventura (Ture) Eijsbouts, is op 30-01-1873 te Klundert getrouwd met Catharina Maria Krijnen en verhuist naar A30. Hun broer akkerbouwer Joannes (Hannes) Eijsbouts, geboren te Asten op 21-12-1849 wordt bij scheiding en deling in 1877 hoofd van het gezin en woont samen met zijn zussen Helena Maria en Francisca in de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer A191:

14

Rond 1884 vindt er een bijbouw plaats, die ook aan derden wordt verhuurd (zie Voormalig huis G540) en krijgt het huis kadasternummer G1652. Joannes (Hannes) Eijsbouts is op 01-02-1886 te Asten getrouwd met Anna Catharina van den Eijnden en verhuist naar A100. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen beide zussen Helena Maria (Mijntje) en Francisca (Zijntje) Eijsbouts in het huis met huizingnummer A195:

15

Door het plotselinge overlijden van hun broer Joannes (Hannes) Eijsbouts in 1900 en diens vrouw Anna Catharina van den Eijnden in 1899 hebben de beide zussen de opvoeding van hun kinderen op zich genomen en zijn verhuisd naar A110. Het huis is verkocht en in het huis is komen nicht Maria Catharina (Mieke) Eijsbouts, geboren te Asten op 02-08-1873 als dochter van Theodorus Eijsbouts en Huberta Jacobs (zie Hemel 2). Zij is te Asten op 04-10-1898 getrouwd met molenaar Peter Johannes Andreas (Johan) Cuppens, geboren te Asten op 30-11-1871 als zoon van Gerardus Winandus Cuppens en Johanna Maria Kerkers (zie Julianastraat 9). Ook in de periode 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A209 en A233:

16

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A269:

17

Over Maria Catharina (Mieke) Eijsbouts en Peter Johannes Andreas (Johan) Cuppens lezen we het volgende:

In april 1924 vertrok Mieke Eijsbouts met molenaar Johan Cuppens en hun kinderen naar het Belgische Reppel, nadat hun molen gelegen op de grens met de Wolfsberg tot tweemaal toe was afgebrand. Voor die tijd had Johan Cuppens in 1912 al een houtzagerij naast de graanwindmolen bij laten bouwen.

Over de brand staat het volgende in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-08-1919:

18

Linksonder een foto van de brand in de molen van Cuppens en rechtsonder een foto van de watermolen in Reppel (B):

19 20

Johan had in Reppel in 1923 van hun laatste geld een watermolen gekocht. Hij verbouwde de molen en de schorsmolen ten behoeve van de leerlooierijen werd afgebroken. Het olieslagdeel was al eerder afgebroken en er bleef alleen de graanmolen behouden. Zijn zoon Henricus Johannes (Harry) Cuppens trouwde met Martha Eerdekens afkomstig uit een Belgische molenaarsfamilie en nam de molen over. In 1972 is met het malen van graan gestopt en werd de molenactiviteit geruild voor recreatie. Er kwam een waterklok met sprookjesfiguren en ook de tiendeschuur is nog behouden. Tot op de dag van vandaag is de molen nog in handen van Rita van Asten-Cuppens, een kleindochter van Johan Cuppens.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-03-1924 het vertrek van Johan Cuppens naar Reppel (B), waar hij een watermolen koopt, waarvan rechts een pentekening van die watermolen:

21 22

Maria Catharina (Mieke) Eijsbouts is te Reppel (België) op 27-07-1930 overleden en Peter Johannes Andres (Johan) Cuppens is op 03-05-1933 te Leuven (B) overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

Het huis is in 1924 verkocht aan Peter Johannes (Janus) van Eijk en het huis wordt tot twee huizen verbouwd. Peter Johannes (Janus) van Eijk, geboren te Asten op 04-09-1889 als zoon van Francis van Eijk en Johanna Vlemmings (zie Diesdonkerweg 9) is als vrachtrijder op 26-04-1918 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth (Miet) Hoebergen, geboren te Asten op 08-08-1893 als dochter van Willem Hoebergen en Johanna Maria van Bussel (zie Wilhelminastraat 60).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A357 (zie Wilhelminastraat 60) in het huis met huizingnummer A269, ook bekend staand als Julianastraat 38, wonen:

25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-09-1924 en van 16-01-1926 de geboortes van zoon Henricus Jacobus en van dochter Johanna Elisabeth:

26 27

Eind 1926 brandt de autobus van Janus van Eijk, die reed op Weert en Helmond, af zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 04-01-1927:

27a

Ook over de periode 1930-1938 wonen Peter Johannes van Eijk en Maria Elisabeth Hoebergen met hun gezin in het huis aan de Julianastraat 38:

28

Peter Johannes (Janus) van Eijk is de oprichter van de firma 'Gebroeders van Eijk' en op hun website1 schrijven zij het volgende over de historie van het bedrijf:

De firma Gebroeders van Eijk is in 1908 opgericht door Janus van Eijk, de grootvader van de huidige eigenaren. Hij begon destijds een besteldienst waarbij de goederen met paard en wagen werden uitgevent. In 1919 werd het bedrijf uitgebreid met een busdienst op Weert. Het bedrijf werd inmiddels mede bestierd door zijn broers Fried en Jan. De eerste vrachtwagen werd aangeschaft, een model A-Ford. In de oorlog werd deze echter geconfisqueerd door de Duitsers. De gebroeders gingen illegaal verder met een handkar.

Kort na het 40-jarig jubileum van Janus van Eijk droeg deze het bedrijf over aan zijn drie zonen: Jan, Willem en Harrie. De tweede generatie van drie gebroeders. Zij reden destijds in het gereguleerde concessievervoer. Bedrijven kregen een bepaald gebied toegewezen waarbinnen ze het alleenrecht hadden om goederen af te leveren. De Gebroeders kregen het gebied: Deurne, Asten, Someren, Mierlo en Helmond. Op de markt in Helmond werden de goederen met andere vervoerders uitgewisseld.

Begin jaren 70 wordt het distributievervoer vrijgegeven. De Gebroeders gingen toen de regionale distributie doen voor Van Gend en Loos. Halverwege de jaren 80 komt de derde generatie van drie Gebroeders in de zaak. Peer, Henk en William nemen de zaak over van hun vader Harrie. Er wordt een nieuwe loods gebouwd op de Keskesweg. Enkele jaren later komt hier ook een kantoor bij. Het bedrijf groeit nu hard en is in 2003 al weer toe aan een nieuw gebouw. Een hypermodern distributiecentrum van 5500 m2 verrijst op het naburige Hoogvelt.

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 04-01-1927 meldt nog een brand in de bus van Janus van Eijk:

29

Inmiddels is Gebroeders van Eijk uitgegroeid tot een bedrijf met 120 medewerkers waarvan een gedeelte zorgt voor de circa 850 distributiezendingen per dag door de hele Benelux. Sinds 2013 beschikt Gebroeders van Eijk ook over een volledig ingericht warehouse van 11.000 m2 aan de Beemdstraat in Someren. Dagelijks verlaten hier ongeveer 250 zendingen het pand om in heel de Benelux uitgevent te worden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-07-1930 meldt Peter Johannes van Eijk dat hij een autoband is verloren en in diezelfde krant van 30-12-1933 wenst hij een zalig Nieuwjaar:

30 31

Hieronder een foto met Janus van Eijk met zijn paard en wagen voor het huis aan de Julianastraat. In de deuropening zijn vrouw Miet met twee dochters Ciska en Anna:

32

Hieronder het paard met een volgeladen wagen van Janus van Eijk voor zijn huis in de Julianastraat:

33

Hieronder een foto van het transportbedrijf van de Gebroeders van Eijk met van links naar rechts Harrie, vader Janus, Wim en Jan:

34

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-03-1938 en van 26-07-1938 wint zoon Jan van Eijk twee prijzen voor het oplossen van een puzzel:

35 36

Ook zus Ciska sleept een geld prijs in de wacht zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-08-1938. Dan breekt de oorlog uit en als het zuiden van Nederland bevrijd is meldt Peter Johannes van Eijk dat er weer transport mogelijk is in het Peelbelang van 21-10-1944:

37 38

Nogmaals een foto van de vrachtwagens van de gebroeders van Eijk met op de achtergrond de Mariaschool aan de Julianastraat:

Maria Elisabeth (Miet) Hoebergen is op 25-12-1965 te Asten overleden en Peter Johannes (Janus) van Eijk is te Asten op 20-12-1966 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

39 40

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1620 Jacobus Corstiaens ±1590 Jacobus Corstiaens ±1590
1652 Huybert Luycas van der Loo Den Bosch ±1620 Huybert Luycas van der Loo Den Bosch ±1620
1662 weduwe Huybert van der Loo Asten ±1625 weduwe Huybert van der Loo Asten ±1625
1674 Luycas Huybers van der Loo Helmond 04-03-1653 Luycas Huybers van der Loo Helmond 04-03-1653
1721 Paulus van der Loo Asten 19-05-1687 Paulus van der Loo Asten 19-05-1687
1729 Johannes Jansen van Dyck Asten 12-10-1691 Johannes Jansen van Dyck Asten 12-10-1691
Dorp huis 15
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Janse van Dijck Asten 12-10-1691 Jan Janse van Dijck Asten 12-10-1691
1741 Jan Janse van Dijk Asten 12-10-1691 Jan Janse van Dijk Asten 12-10-1691
1746 Jan Janse van Dijck Asten 12-10-1691 Jan Janse van Dijck Asten 12-10-1691
1751 kinderen Jan Janse van Dijck Asten 22-03-1731 kinderen Jan Janse van Dijck Asten 22-03-1731
1756 kinderen Jan van Dijk Asten 22-03-1731 Jan Slaats en Christoffel Sevengraven Asten 14-03-1717
1761 Jan Slaats Asten 14-03-1717 Jan Slaats Asten 14-03-1717
1766 Jan Slaats Asten 14-03-1717 Jan Slaats Asten 14-03-1717
1771 Jan Slaats Asten 14-03-1717 Jan Slaats Asten 14-03-1717
1776 Jan Slaats Asten 14-03-1717 Jan Slaats Asten 14-03-1717
1781 Jan Slaats en kinderen Asten 14-03-1717 Jan Slaats en kinderen Asten 14-03-1717
1798 Jan Slaats en kinderen Asten 14-03-1717 Jan Slaats en kinderen Asten 14-03-1717
1803 kinderen Jan Slaats Asten 20-06-1753 kinderen Jan Slaats Asten 20-06-1753
Kadasternummer G783
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G783 1832 Anna Maria van Otterdyk Someren 02-08-1776 weduwe Slaats
Julianastraat 38
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Bonaventure Slaats Asten 17-11-1766 Anna Maria van Otterdyk Someren 02-08-1776 05-06-1816
1816-1853 Anna Maria van Otterdyk Someren 02-08-1776 weduwe Slaats 16-12-1853
1853-1858 kinderen Slaats Asten 09-02-1810
1858-1859 Joannes Eijsbouts Asten 01-10-1806 Maria Catharina Slaats Asten 09-02-1810 17-11-1859
A126 1859-1864 Maria Catharina Slaats Asten 09-02-1810 weduwe Eijsbouts 20-01-1864
A126 1864-1869 Theodorus Eijsbouts Asten 09-11-1838 met familie
A188 1869-1872 Theodorus Eijsbouts Asten 09-11-1838 met familie naar A179
A188 1872-1873 Bonaventura Eijsbouts Asten 12-06-1847 met familie naar A30
A188 1873-1879 Johannes Eijsbouts Asten 21-12-1849 met familie
A191 1879-1886 Johannes Eijsbouts Asten 21-12-1849 met familie naar A100
A191 1886-1890 Helena Maria Eijsbouts Asten 19-03-1840 met zus
A195 1890-1900 Helena Maria Eijsbouts Asten 19-03-1840 met zus naar A110
A209 1900-1910 Peter Johannes Cuppens Asten 30-11-1871 Maria Catharina Eijsbouts Asten 02-08-1873
A233 1910-1920 Peter Johannes Cuppens Asten 30-11-1871 Maria Catharina Eijsbouts Asten 02-08-1873
A269 1920-1924 Peter Johannes Cuppens Asten 30-11-1871 Maria Catharina Eijsbouts Asten 02-08-1873 Reppel
A269 1924-1930 Peter Johannes van Eijk Asten 04-09-1889 Maria Elisabeth Hoebergen Asten 08-08-1893
38 1930-1938 Peter Johannes van Eijk Asten 04-09-1889 Maria Elisabeth Hoebergen Asten 08-08-1893
Referenties
  1. ^Gebroeders van Eijk - Historie (http://www.gebroedersvaneijk.nl/organisatie/historie)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 mei 2024, 17:51:38

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen