logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G943

Rond 1842 wordt op bouwland G598 door Antonie Bluijssen een huis gebouwd met kadasternummer G943. Antonie Bluijssen is geboren te Asten op 13-09-1782 als zoon van Joannes Antonie Bluijssen en Anna Maria Ambrosius Bakens (zie Voormalig huis G517). Hij is op 05-05-1811 te Asten getrouwd met Maria Catharina Coolen, geboren te Asten op 05-11-1786 als dochter van Johannes Willem Coolen en Johanna Jansen de Laat (zie Prins Bernhardstraat 23):

01

Het gezin van Antonie Bluijssen en Maria Catharina Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 29-01-1812 Asten 29-04-1840
Joannes Verberne
Asten 09-05-1847
Theodorus Strijbosch
Asten 07-06-1889 zie Markt 17 en 19
2 Johannes Asten 13-11-1813 Ongehuwd Asten 23-09-1880 Hannes
3 Wilhelmus Asten 20-04-1816 Asten 10-10-1849
Anna Maria Catharina Frencken
Asten 18-05-1872 Willem
4 Joanna Asten 11-10-1818 Ongehuwd Asten 26-10-1881
5 Joannes Asten 24-01-1821 Asten 06-08-1852
Anna Maria van den Dries
Asten 26-03-1897 Jan
6 Petronella Asten 15-06-1823 Ongehuwd Asten 10-05-1857
7 Antonia Asten 03-05-1827 Kind Asten 03-05-1827

Maria Catharina Coolen is op 05-02-1850 te Asten overleden en rechts het bidprentje bij haar overlijden.

Antonie Bluijssen is op 31-03-1853 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdenakte:

In 1851 valt dit huis bij erfdeling toe aan Wilhelmus, Johannes en Jan Bluijssen en wordt dit huis samen met G599 (zie Voormalige fabriek G599) omgevormd tot blauwververij. Ten noorden van het huis wordt een nieuw woonhuis annex fabriek gebouwd met kadasternummers G1040 en G1041 (zie Voormalig fabriekscomplex G1041). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we zoon Wilhelmus (Willem) Bluijssen, geboren te Asten op 20-04-1816, tegen in huizingnummer A135b:

02

In de Nederlandsche staatscourant van 09-04-1853 de benoeming van Wilhelmus Bluijssen tot plaatsvervangend kantonrechter:

03

Wilhelmus (Willem) Bluijssen is als fabrikant op 10-10-1849 te Asten getrouwd met Anna Maria Catharina Frencken, geboren te Asten op 02-03-1813 als dochter van Johannes Georgius Frencken en Anna Catharina Sauvé (zie Voormalig huis G434). Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A202:

04

Wilhelmus (Willem) Bluijssen is op 18-05-1872 te Asten overleden en in dagblad de Tijd van 22-05-1872 de rouwadvertentie:

05

Het huis is daarna kadastraal gezien onderdeel van de fabriek van A. Bluijssen Zonen en volgt die nummering van het kadaster (zie Voormalig fabriekscomplex G1041). Anna Maria Catharina Frencken woont daarna met haar nicht Anna Catharina Wilhelmina Maria Frencken, geboren te 's Hertogenbosch op 14-05-1861 als dochter van Ludovicus Hubertus Frencken en Maria Anna Elisabeth Wertenbroek, ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 en in de periode 1900-1910 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A204, A214 en A224:

06

Anna Maria Catharina Frencken is op 09-02-1902 te Asten overleden Hieronder de overlijdensakte van Wilhelmus (Willem) Bluijssen en het bidprentje bij het overlijden van Anna Maria Catharina Frencken:

07 08

Nicht Anna Maria Catharina Wilhelmina Frencken is op 04-06-1904 te Asten overleden en hieronder een foto van Anna Maria Catharina Frencken en het bidprentje van haar nicht Anna Catharina Wilhelmina Maria Frencken:

09 10

Bij het faillissement van de firma A. Bluijssen Zonen is het huis, met dan samen met het fabriekscomplex kadasternummer G1939, in handen gekomen van Johannes Gerardus (Gerard) Sengers, geboren te Asten op 15-06-1876 als zoon van Antonius Dominicus Sengers en Johanna Antonia van den Eijnden. Hij is als boekhouder op 26-05-1909 te Asten getrouwd met Maria Geertruida Francisca ten Haaf, geboren te Asten op 26-02-1880 als dochter van Antonius Franciscus ten Haaf en Grada Gesina Winterink. Ook in de periode 1910-1920 woont hij in het huis met huizingnummer A246:

11

Linksonder blijkt uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-06-1902 dat Johannes Gerardus Sengers klerk is geweest bij de firma A. Bluijssen Zonen en hier wordt benoemd als tijdelijk secretaris van de gemeente Asten. Rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-04-1908 de benoeming van Johannes Gerardus Sengers tot de commissie van schoolverzuim:

12 13

Johannes Gerardus Sengers koopt later de failliete boedel van de firma A. Bluijssen Zonen over en sticht er het bedrijf Asten Creameries. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-06-1910 de geboorte van dochter Johanna Antonia Gerarda:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-07-1918 de kandidaatstelling van Johannes Gerardus Sengers als lid van de gemeenteraad, alsmede de bouw van een nieuwe fabriek van Asten Creameries onder zijn leiding:

15

In de Telegraaf van 17-05-1919 neemt Johannes Gerardus Sengers ontslag bij Asten Creameries en wordt Wilhelm Antonius Heijnings zijn opvolger.

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-06-1920 verkoopt Johannes Gerardus Sengers een flinke hoeveelheid van zijn grond:

17

Na het ontslag van Johannes Gerardus Sengers als directeur van de zuivelfabriek Asten Creameries verhuist hij naar A388 en in 1924 naar Someren. Het kantoor is overgeplaatst naar Rotterdam en de nieuwe directeur Wilhelm Antonius Heijnings heeft voor zover bekend niet in Asten gewoond. Hij wordt spoedig opgevolgd door Lambertus Alexander van Bergen, geboren te Winssen op 07-07-1895 als zoon van Jacobus Johannes van Bergen en Hillegonde Lamei. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komt hij op 09-12-1920 vanuit Dordrecht in het huis met huizingnummer A283 wonen:

18

Lambertus Alexander van Bergen vertrekt op 25-10-1921 naar Helmond.

Bij het faillissement van Asten Creameries in 1922 wordt het huis met dan kadasternummer G2281 verkocht aan Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts, geboren te Asten op 13-03-1878 als zoon van Bonaventura Eijsbouts en Catharina Maria Krijnen. Hij is sinds 28-07-1911 weduwnaar van Johanna Petronella Wilhelmina (Nella) Sengers, geboren te Asten op 26-09-1883 als dochter van Antonius Dominicus Sengers en Johanna Antonia van den Eijnden en zus van de eerder genoemde Johannes Gerardus Sengers. Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts als fabrikant op 03-09-1912 te Ammerzoden hertrouwd met Anna Wilhelmina (Anna) van der Schoot, geboren op 26-07-1885 te Ammerzoden als dochter van Johannes van der Schoot en Hendrika van de Laar.

Linksonder een foto van Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts met Johanna Petronella Wilhelmina Sengers en rechtsonder een foto van Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts met Anna Wilhelmina van der Schoot en dochter Hendrika:

19 20

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A389 in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat in het huis met huizingnummer A283, ook bekend staand als Julianastraat 4, wonen:

21

Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts kwam al jong in de torenuurwerkfabriek van zijn vader Bonaventura Eijsbouts, werken (zie Driehoekstraat 3). De omzet groeide tot 30 uurwerken per jaar en Johan kwam ook op de gedachte om luidklokken te gaan leveren. In 1899 vertoonde Johan in de etalage van het bedrijfje het verschijnsel elektriciteit met behulp van een accu en dat was in die tijd voor Asten iets geheel nieuws. In 1911 werd de torenuurwerkfabriek door Johan Eijsbouts van zijn vader overgenomen. Daarnaast was hij wethouder van Asten tot 1925 waarin hij werd weggestemd, zoals ook de Commissaris van de Koningin, Baron van Voorst tot Voorst, bij het regelmatig bezoeken van alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant, noteerde:

22

Johan was de grappenmaker van de familie en kreeg als hij te laat voor het Lof was, van zijn vrouw Anna wel te horen: "Ach Johan ge kiekt pas op oewe lozie as ut te laat is". Over het huwelijk zei hij: "Trouwen is net as in oe broek doen; het is efkes heel werm, mer 't wordt hoe langer hoe kouwer!" En op de opmerking: "Mer Johan gij het 't toch nen twidde keer gedaan", antwoordde hij: "Ja, natuurlek, ge het altijd hoop op bitter"!

Ook over de periode 1920-1938 wonen zij in het huis aan de Julianastraat 4:

23

Hieronder een foto van het huis van Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts met op de achtergrond de villa van Bluijssen op het Koningsplein:

24

Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts is op 16-11-1943 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-11-1943 wordt over hem geschreven:

Anna Wilhelmina van der Schoot is op 01-09-1959 te Asten overleden. Hieronder links de grafsteen bij het overlijden van Johanna Petronella Wilhelmina (Nella) Sengers en de bidprentjes bij het overlijden van Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts en Anna Wilhelmina (Anna) van der Schoot:

25 26
27 28

In de Maasbode van 06-05-1938, de Maasbode van 17-08-1939 en dagblad de Tijd van 11-08-1941 de ondertrouw van dochters Hendrika Petronella Maria (Zus) Eijsbouts en Emma Wilhelmina Paula (Emmie) Eijsbouts en verloving van zoon Johannes Josephus Maria (Jan) Eijsbouts:

29 30 31

In dagblad de Tijd van 17-08-1942, het Twentsch nieuwsblad van 15-05-1944 en dagblad de Tijd van 14-08-1948 de ondertrouw van dochters Maria Adriana Ubalda (Mies) Eijsbouts en Cornelia Johanna Bonaventura (Korrie) Eijsbouts en van zoon Maximus Franciscus Hubertus (Max) Eijsbouts:

32 33 34

Op basis van de laatste advertentie valt op te maken dat zoon Maximus Franciscus Hubertus (Max) Eijsbouts, geboren te Asten op 28-06-1922, in het huis is blijven wonen. Hij is op 07-09-1946 te Gastel gehuwd met Theresia Geertruida Maria (Treesje) Knitel, geboren te Gastel op 06-08-1925 als dochter van Joannes Joseph Maria Knitel en Maria Mechtildis Petronella Wittenaar.

Max Eijsbouts was de vierde directeur van de Eijsbouts fabriek en maakt in 1972 het 100-jarige bestaan mee. Ook Koningin Juliana nam een kijkje in Asten en het bedrijf kreeg de titel Koninklijke Eijsbouts. Het zijn niet alleen klokken, die door de 100-jarige worden gemaakt. Gelukkig niet, want daarin is volgens directeur Max Eijsbouts vier jaar geleden de klad gekomen, toen de kerkenbouw tot bijna nul werd gereduceerd. Een afdeling kunstgietwerk is toen aan het bedrijf toegevoegd om de 100 man personeel van voldoende arbeid te kunnen blijven voorzien.

Hieronder een foto uit 1973 van het bedrijfspand:

34a

Maximus Franciscus Hubertus (Max) Eijsbouts is op 28-11-1976 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

35 36

Het huis is samen met een groot deel van het oude fabriekscomplex rond 1978 afgebroken om plaats te maken voor de aanleunwoningen aan het Deken van Pelthof.

Overzicht bewoners

Julianastraat 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1842-1850 Antonie Bluijssen Asten 13-09-1782 Maria Catharina Coolen Asten 05-11-1786 05-02-1850
1850-1853 Antonie Bluijssen Asten 13-09-1782 met kinderen 31-03-1853
1853-1859 Wilhelmus Bluijssen Asten 20-04-1816 Anna Maria Catharina Frencken Asten 20-03-1813
A135b 1859-1869 Wilhelmus Bluijssen Asten 20-04-1816 Anna Maria Catharina Frencken Asten 20-03-1813
A202 1869-1872 Wilhelmus Bluijssen Asten 20-04-1816 Anna Maria Catharina Frencken Asten 20-03-1813 18-05-1872
A202 1872-1879 Anna Maria Catharina Frencken Asten 20-03-1813 met nicht
A204 1879-1890 Anna Maria Catharina Frencken Asten 20-03-1813 met nicht
A214 1890-1900 Anna Maria Catharina Frencken Asten 20-03-1813 met nicht
A224 1900-1902 Anna Maria Catharina Frencken Asten 20-03-1813 met nicht 09-02-1902
A224 1902-1904 Anna Catharina Wilhelmina Frencken 's-Hertogenbosch 14-05-1861 04-06-1904
A224 1904-1907 bewoning onbekend
A224 1907-1910 Joannes Gerardus Sengers Asten 15-06-1876 Maria Geertruida ten Haaf Asten 26-02-1880
A246 1910-1919 Joannes Gerardus Sengers Asten 15-06-1876 Maria Geertruida ten Haaf Asten 26-02-1880 naar A388??
A283 1920-1921 Lambertus van Bergen Ewijk 07-07-1895 naar Helmond
A283 1922-1930 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 Anna van der Schoot Ammerzoden 26-07-1885
4 1930-1938 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 Anna van der Schoot Ammerzoden 26-07-1885

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2023, 10:34:45

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen