logo

De Vonder Homepagina


Voormalige meisjesschool G2398

De meisjes kregen tot 1930 les bij de zusters in de huidige Kerkstraat, totdat de gemeente van Asten besloot tot het bouwen vaneen meisjesschool. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-01-1930 stelt de gemeente Asten geld beschikbaar voor de bouw van een meisjesschool, die gebouwd gaat worden in de Julianastraat:

01

Grotendeels in de tuin van de erven van Michielsen aan de Emmastraat worden rond 1931 in opdracht van de vereniging der Zusters van Liefde van Tilburg twee scholen met kadasternummer G2398 gebouwd met als medeëigenaar de Sint Fidelis Missiebond uit Tilburg. Die missiebond ter bevordering van het katholieke geloof door middel van het stichten van kerken en scholen was in 1918 opgericht, zoals vermeld staat in de Nieuwe Tilburgsche courant van 26-01-1918:

02

Links in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-05-1930 de aanbesteding van de meisjesschool. Rechtsboven in dagblad De Tijd van 02-06-1930 de melding dat de firma Bouwmans uit Wanroij de laagste inschrijver is, maar volgens diezelfde krant van 18-06-1930 is de aanbesteding van de meisjesschool gegund aan de firma Strijbosch uit Aarle Rixtel:

03

04

05

De eerste steen voor de meisjesschool wordt gelegd door deken Meyer aldus De Tijd van 07-10-1930:

06

Architect Lambert de Vries uit Helmond ontwierp de gebouwen van zowel de meisjesschool als de naastgelegen bewaarschool (zie Voormalige bewaarschool G2398) en over hem en zijn broer Gerard de Vries, met wie hij samen een aannemersbedrijf had, lezen we het volgende:

De gebroeders de Vries zijn geboren in Someren waar hun vader veearts was. Gerardus (Gerard) werd geboren op 23-07-1866 en Gijsbertus (Lambert( op 09-03-1875 als zonen van Cornelis de Vries en Josina van Duijnhoven. Lambert heette dus eigenlijk Gijsbertus en werd Bartje genoemd. Zijn naamsverandering voerde hij blijkbaar door toen hij samen met zijn broer Gerard een zaak opzette. Twee voorletters G waren blijkbaar verwarrend. Gerard vertrekt op 18-jarige leeftijd van Someren naar Lieshout, waar hij gaat werken bij timmerman Thomas van den Heuvel. In 1890 komt hij in Helmond wonen waar hij ingeschreven staat als timmerman. Gijsbert staat in Someren ingeschreven als klompenmaker, maar heeft zich ook bekwaamd als meubelmaker. Op 01-05-1894 trouwt Gerard te Asten met Wilhelmina (Mina) Cuppens, geboren te Asten op 04-09-1869 als dochter van molenaar Gerardus Winandus Cuppens en Johanna Maria Kerkers (zie Julianastraat 9). In dat jaar komt Lambert als negentienjarige bij hen inwonen en beginnen zij samen een aannemersbedrijf. Vanaf 1896 wonen zij in Beek en donk. Op 05-02-1901 huwt Lambert te Beek en Donk met Catharina Josephina (Cato) Cuppens, geboren te Asten op 24-07-1874 als dochter van Gerardus Winandus Cuppens en Johanna Maria Kerkers en dus een jongere zus van Wilhelmina Cuppens. De broers nemen in 1903 de timmerwerkplaats van de erven Van Gaal aan de Steenweg in Helmond over. In 1906 verhuizen beiden echtparen naar Helmond en gaan dan wonen in hun pas gebouwde huizen aan de Kromme Steenweg. Later gaan de broers zich meer specialiseren; Lambert als de architect, Graard als de aannemer. Lambert heeft veel scholen in Helmond en de regio ontworpen en voor de kasteelruïne in Asten maakte hij een restauratieplan waarvan maar een deel in uitvoering werd genomen.

In de raadsvergadering van Asten wordt nog geklaagd dat er bij de bouw van de meisjesschool welgeteld twee Astense bouwvakkers waren betrokken, zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-03-1931:

07

Op 4 mei 1931 vond de opening plaats van de meisjesschool met de naam Mariaschool, aldus een uitgebreid verslag in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-05-1931:

08

De Mariaschool was een Rooms Katholieke bijzondere meisjesschool onder bestuur van de Zusters van Liefde van Tilburg. Volgens het jaarboek van het onderwijs en opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en koloniën van 1935, 1940 en 19421 zijn er respectievelijk 311, 344 en 300 meisjes en 7, 9 en 7 leerkrachten:

De letters a-k hebben betrekking op de vakken a: lezen, b: schrijven, c: rekenen, d: Nederlands, e: geschiedenis, f: aardrijkskunde, g: kennis der natuur, h: zingen, i: tekenen, j: vrije orde oefeningen, k: nuttige handwerken.

De afname in leerlingenaantal in 1942 wordt veroorzaakt door de opening van de Sint Henricusschool op Voordeldonk.

Volgens de Eindhovensche en Meijerijsche courant van 28-12-1940 vertrekt onderwijzeres Maria Catharina Werts, geboren te Asten op 02-05-1910 als dochter van Martinus Werts en Johanna Spaan naar de Sint Henricusschool op Voordeldonk. Zij wordt vervangen door onderwijzeres Cornelia Catharina Joanna Nefkens, geboren te Eindhoven op 24-06-1922 als dochter van Daniel Josephus Nefkens en Maria Catharina Josepha Eijsbouts:

09

Hieronder een foto van de voorkant van de Mariaschool in Asten en een foto van de achterkant van de Mariaschool:

10 10a

Hieronder nog twee foto's van de leerlingen van de school, waarbij de rechterfoto het lesjaar 1955-1956 betreft:

11

De school heeft in de Tweede Wereldoorlog nog schade opgelopen en heeft als school dienst gedaan tot 1985. Op dit moment zijn er appartementen in het schoolgebouw, zoals te zien is op onderstaande streetview:

12


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 december 2021, 12:32:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen