logo

De Vonder Homepagina


Kleine Marktstraat 13

Uit de boedel van Francis van de Loverbosch, wonende tegenover de kerk op de plaats waar nu huize Bartholomeus staat, wordt een deel van het bezit de zogenaamde afhang bij de schuur, gelegen aan de andere zijde van de straat, verkocht aan Willem Jan Loomans (zie Julianastraat 2):

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 128; 10-05-1730:
De curatoren van de geabandonneerde boedel en nalatenschap van Ida, weduwe Francis van de Loverbosch, ter Ommel, verkopen aan Willem Jan Loomans een wonink off afhanck aan de schuur van de weduwe Loverbosch en een plakje land in het Berghslant 1 copse. Koopsom ƒ 31,-.

Wilhelmus Johannes Loomans is geboren te Asten op 12-07-1691 als zoon van Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets (zie Voormalig huis G479). Hij is op 16-10-1717 te Asten getrouwd met Angela Walteri Hoefnagels, geboren te Asten op 04-03-1694 als dochter van Wouter Jansen Hoefnagels en Helena Henrici Doensen (zie Koningsplein 10):

Liber Matrimonalis Communitatis Astensis dius dem Nomina Conjugatum ab An, 1717.
Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Loomans et Angela Hoefnagels; testes Henricus Tho Poel et Joannis Sijmons.

Trouwboek van de Astense gemeenschap met de namen van de echtparen vanaf het jaar 1717.

In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Loomans en Angela Hoefnagels; getuigen Henricus Tho Poel en Joannis Sijmons.

01

Het gezin van Wilhelmus Jan Loomans en Angela Walteri Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 27-09-1718 Kind Asten ±1718
2 Johanna Maria Asten 24-02-1721 Asten 25-05-1749
Hendrik Peters Verberne
Asten 24-02-1765 zie Voormalig huis G476
en Voormalig huis G479
3 Petrus Asten 13-07-1723 Kind Asten ±1723
4 Walterus Asten 03-03-1729 Kind Asten ±1729

In het huizenquohier van 1736 staat het huis op naam van Willem Jan Loomans en wordt het bewoond door Jan Jan Hoefnagels, geboren te Asten op 11-09-1693 als zoon van Johannes Jansen Hoefnagels en Johanna Jan Paulus (zie Voormalig huis G601):

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1736 Willem Jan Loomans Jan Jan Hoefnagels

Eigenaar Willem Jan Loomans woont elders in Asten (zie Voormalig huis G479) en bewoner Jan Jan Hoefnagels verhuist later naar een ander huis in het dorp, waar meer informatie over hem is te vinden (zie Voormalig huis G470). 

De verpondingen van 1737 lopen al vooruit op de aanstaande verkoop van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 212 verso:
Thomas Overhoff transport 1738.
Van een afhang van seeker schuur van Jan van de Loverbosch 12 roede.

Willem Jan Loomans verkoopt het kleine huis aan Thomas Overhoff, die ernaast in de huidige Julianastraat woont:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 150; 12-05-1738:
Willem Jan Loomans verkoopt aan Tomas Overhoff een klein huiske, genaamd de afhang aan de schuur van Jan van de Loverbosch, met de grond en het hofke daaraan 5 roede. Koopsom ƒ 25,-.

Thomas Overhoff is geboren te Asten op 07-11-1705 als zoon van Johannes Overhoff en Judoca Diricks. Hij is op 28-01-1731 te Asten getrouwd met Ida Jan Claus, geboren te Asten op 10-01-1705 als dochter van Johannes Peeters en Anna Jansen. Na haar overlijden te Asten op 18-10-1747 is Thomas Overhoff op 11-08-1748 te Asten hertrouwd met Johanna Wilhelmi Weynen, geboren te Someren op 18-01-1716 als dochter van Wilhelmus Johannes Wynen en Francisca Joannes Cox:

Juncti sunt matrimonium Thomas van Overhof et Ida Jan Claus; testes Hendrik Francis Vriens et Helena Jan Claus.

In huwelijkse echt gebonden Thomas van Overhof en Ida Jan Claus; getuigen Hendrik Francis Vriens en Helena Jan Claus.

02

De gezinnen van Thomas Overhoff met Ida Jan Claus en met Johanna Wilhelmi Weynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 09-06-1732 Maarheeze 15-01-1758
Willem Dillen
Maarheeze 22-07-1811
2 Franciscus Asten 05-06-1734 Kind Asten ±1734
3 Maria Asten 09-03-1738 Kind Asten 05-01-1749
4 Johanna Asten 11-06-1740 Kind Asten 15-10-1747
5 Margaretha Asten 13-05-1743 Ongehuwd Maarheeze 29-04-1828
6 Ida* Asten 11-05-1749
7 Henricus* Asten 28-03-1751 Kind Asten 02-05-1751

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Thomas Overhof een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 221 verso; 10-08-1748:
Staat en inventaris van Tomas Overhoff man van Ida Claus ten behoeve van Anna, Johanna en Margrieta, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Jenneke Wijnen.
Vaste goederen: een huis met den hof en een afhang aan de schuur van Jan van de Loverbosch in het Dorp, ene zijde weduwe Jan Peter Smits, andere zijde de straat.
Roerende goederen: onder andere 1 bed met toebehoren, 1 kast, 3 stoelen, 6 tinnen schotels, enige ketels, timmergereedschap ter waarde van ƒ 50,- waaronder schaafe, saage, schroef, beydels, een wind, reep en kettingen.

In het huizenquohier over de periode 1741-1751 en bij de verpondingen van 1742 staat het huisje op naam van Thomas Overhoff. Na zijn overlijden te Asten op 27-05-1751 staat het op naam van zijn weduwe en kinderen. Al die tijd is het huisje niet bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1741 Tomas Overhoff onbewoont
1746 Tomas Overhoff onbewoont
1751 weduwe en kinderen Tomas Overhoff onbewoont

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 356:
Tomas Overhoff transport 1738.
Een huijske off affhang van de schuur van Jan van de Loverbosch met het hofke.
Nu Tomas Overhoff bij versterff in huwelijk hebbende de dogter van Jan Peter Claus 1746.
De weduwe Jan Peter Claus.
Huijs en hoff.

Johanna Wilhelmi Weynen is te Asten op 19-01-1755 hertrouwd met Antoni Hendrik Vos, geboren te Someren op 21-08-1717 als zoon van Henricus Johannes Vos en Anna Theunis. Voor dit huwelijk moet zij een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 135; 04-01-1755:
Jenneke Willem Weynen, weduwe Tomas Overhoff, maakt ten behoeve van Ida, haar dochter, een staat en inventaris. Zij wil in 2e huwelijk treden met Antoni Hendrik Vos.
Onroerende goederen: een deel van een huiske en aangelag in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Jan Peter Smits. Zoals Tomas Overhoff het bij versterf was aangekomen en vervolgens op haar en haar kind hetsij na regt off bij makinge hetwelk haar niet bekend is.
Roerende goederen: een kast, drie oude stoelen, twee ketels, een oude emmer, een veren bed en toebehoren, een linnen bed en toebehoren, een vuurijzer en tang, enig tin.

Bij een verkoop van beide huizen aan Antoni Kemps wordt het geld verdeeld onder de kinderen van Thomas Overhoff uit zijn eerste huwelijk, zijn vrouw en kind uit het tweede huwelijk en zijn stiefschoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 39; 12-02-1759:
Jenneke Willem Weynen, getrouwd geweest met Tomas Overhoff waarbij een kind met name Ida. Aan dit kind komt toe 1⁄12e deel in een huiske en hof met nog een plaats waar de afhang is geweest. De overige delen komen toe aan Anna Faassen, weduwe Jan Claus, te Vlierden en aan de twee kinderen van voornoemde Tomas Overhoff, uit zijn eerste huwelijk, met name Anna getrouwd met Willem Dillen, te Maarheese en aan Margrieta, onmondig en blind, wonende te Maarheeese. Zij wordt door den Armen, alhier, onderhouden. Het huiske is provisioneel verkocht voor ƒ 112-10-0. Jenneke en haar kind komt toe ƒ 12-10-0. Het blinde kind ontvangt ƒ 37-00-00.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 165; 26-02-1759:
Willem Dillen getrouwd met Anna Overhoff, te Maarheese, Anna Faassen, weduwe Jan Claus, te Vlierden, Jenneke Weynen, weduwe Tomas Overhoff en haar onmondige kind, Ida, Magrieta, dochter Tomas Overhoff, zijnde blind geassisteerd met Willem Verhaseldonk, armmeester. Zij verkopen aan Antoni Kemps huis en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Jan Peter Smits, ene einde kinderen Lambert Verheyen, andere einde Symon van de Loverbosch; een plaats van een huiske enige roeden ene zijde Symon van de Loverbosch, andere zijde weduwe Jan Peter Smits, ene einde het voorschreven huis, andere zijde de straat. De verkoop wordt gedaan voor en ten behoeve van voornoemde Magrieta. Koopsom ƒ 112,-.

Antoni Peter Kemps is geboren rond 1720 en is op 07-12-1750 te Helmond getrouwd met Elisabeth Michaelis Eynhouts, geboren te Helmond op 07-07-1724 als dochter van Michaelis Eijnouts en Petronilla Hertoghs:

03

Het gezin van Antoni Peter Kemps en Elisabeth Michaelis Eynhouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Helmond 07-02-1751 Helmond
2 Michael Helmond 02-10-1753 Kind Asten 26-04-1758
3 Henricus Asten 10-04-1755 's Hertogenbosch
4 Johannes Asten 22-03-1757 Vlierden 05-11-1785
Francina Conincx
Vlierden 02-06-1828
5 Helena Asten 06-03-1759 Ongehuwd Asten >1803
6 Michael Asten 09-03-1761 Ongehuwd Asten 11-04-1791
7 Petrus Asten 25-02-1763
8 Godefridus Asten 26-04-1765 Mierlo 01-11-1801
Henrica van Hout
Vlierden 05-04-1841
9 Maria Asten 22-05-1767 Helmond 10-05-1801
Jan Willem Jaspers
Helmond >1825

Antoni Peter Kemps woont in het naastgelegen huis (zie Julianastraat 9). Hij is van beroep bakker en wil als koopman gaan reizen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 64 verso; 21-07-1758:
Paspoort voor Antoni Peter Kemps, wonende alhier, backer, wil zich begeven in andere landen daar de occasie tot sijn voordeel sig opdoet.

In het huizenquohier over de periode 1756-1761 is Antoni Peter Kemps eigenaar en is de afhang verdwenen en later in gebruik als schuur:

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1756 Antoni Kemps is weg
1761 Antoni Kemps is weg

Antoni Peter Kemps heeft een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 266; 04-05-1774:
Antoni Kemps is schuldig aan Hendrik van Reyt, in de Steegen ƒ 86,- à 3¼%.

Antoni Peter Kemps is op 26-09-1776 te Asten overleden en Elisabeth Michaelis Eynhouts heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 29 verso; 12-10-1778:
Gerrit Welten, te Vlierden, aanlegger contra weduwe Antoni Kemps, gedaagde. De weduwe is nog ƒ 4,- schuldig wegens geleend geld sinds juli laatstleden.

Elisabeth Michaelis Eynhouts is op 15-01-1796 te Asten overleden.

Hoewel niet geheel in de archieven terug te vinden moet het perceel waarop de afhang heeft gestaan rond 1762 via Simon van de Loverbosch zijn verkocht aan Franciscus Jansen van de Loverbosch, die er een schuur op bouwt:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 76; 13-12-1762:
Simon van de Loverbosch verkoopt aan Francis Janse van de Loverbosch, zijn broer een afgebrand huis, met den hof aan het Kerkhof ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Cotshausen, ene einde de kerkhof, andere einde erven weduwe Antoni Muyen; een stukje tegenover het huis waar de schuur op gestaan heeft enige roeden, ene zijde en einde de straat, andere zijde en einde Antoni Kemps; een akkerke agter de heg van Cotshausen ½ lopense. Koopsom ƒ 250,-.

Franciscus Jansen van de Loverbosch is geboren te Vlierden op 29-11-1730 als zoon van Johannes van de Loverbosch en Lutgardis Joannes Smits. Hij is op 15-05-1764 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth van den Berg, geboren te Cleef rond 1730:

04

Het gezin van Franciscus Jansen van de Loverbosch en Maria Elisabeth van den Berg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Luitgarda Gertrudis Asten 14-03-1765 Kind Asten ±1765
2 Maria Elisabetha Asten 27-08-1767 Kind Asten ±1767

Franciscus Jansen van de Loverbosch woonde bij de kerk en als Elisabeth van den Berg ziek wordt, maken zij hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 39; 07-11-1769:
Francis van de Loverbosch en Elisabet van den Berg, zijn vrouw, bij de Kerk in het Dorp. Elisabet eenigsins siekelijk off onpasselijk. Zij testeren.
Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide.

Elisabeth van den Berg is op 04-12-1769 te Cleef overleden en er wordt een taxatie gemaakt van haar goederen, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van de schuur:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 90 verso; 12-01-1770:
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet van den Berg, overleden te Cleeff 04-12-1769. Francis van de Loverbosch is testamentair erfgenaam van de overledene. De helft in waarde:
Huis, hof en aangelag bij de Kerk ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Cotzhausen ƒ 375,-
Schuur over de straat enige roeden, ene zijde en einde de straat, ene einde Antoni Kemps ƒ 30,-
Een hofke agter de heg, ene zijde mevrouw Cotzhausen, andere zijde Francis Loverbosch ƒ 8,-
Land den Berg 2 lopense ƒ 50,-
Land den Pastoryacker 1 lopense ƒ 12,50
Een weiveld naast Antoni Fransen 1½ lopense ƒ 20,-
Een hof aan het huis 3 copse ƒ 45,-
De helft van 1⁄3e deel van de helft en de helft in 1⁄3e deel van de Laarbroekse-tiende ƒ 550,-
Totaal: ƒ 1090,50
De goederen zijn belast met:
ƒ 400,- aan Gerrit Janse Verberne obligatie de dato 31-05-1764 ƒ 400,-
ƒ 300,- aan Jan Smits obligatie de dato 11-02-1768 ƒ 300,-
ƒ 300,- aan Jan Verberne obligatie de dato 10-05-1766 ƒ 300,-
ƒ 400,- aan Dirk Loverbosch obligatie de dato 03-10-1766 ƒ 400,-
Totaal: ƒ 1400,-
De helft is: ƒ 700.-
Rest: ƒ 390,50
20e penning is: ƒ 19-10-8.

In het huizenquohier over de periode 1766-1781 is Franciscus Jansen van de Loverbosch eigenaar van de schuur, die rond 1775 als huisje in gebruik is:

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1766 Francis van de Loverbosch is schuur
1771 Francis van de Loverbosch is een schuur
1776 Francis van de Loverbosch van de schuur een huijske gemaakt, Goort van Oosterhout
1781 Francis van de Loverbosch weduwe Lambert Thijssen

In 1788 verkoopt Franciscus Jansen van de Loverbosch een huis en dit kleine huisje aan Marcelis van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 142 verso; 27-09-1788:
Francis van de Loverbosch heeft verkocht aan Marcelis van Bussel huis en hof aan het Kerkhof 1 lopense met een klein huisje en schuur over de straat gelegen enige roeden; akkerke agter de Pastory ½ lopense; land den Berg 2 lopense; land de Pastoryakker 1 lopense; den hof aan het voorschreven huis 3 copse; land het Cranenbroekse 3 copse; land het Beemtakkerke 6 roeden. Koopsom ƒ 2100,-.

Francis van de Loverbosch is op 20-09-1806 te Vlierden overleden.

Marcelis van Bussel is geboren te Asten op 14-10-1747 als zoon van Peter van Bussel en Maria Berkers (zie Voormalig huis C803). Hij is als timmerman op 11-09-1774 te Someren getrouwd met Anna Antoni Scheerders, geboren te Someren op 30-01-1743 als dochter van Antonius Bernardus Scheerders en Johanna Theodorus van Driel. Na haar overlijden te Asten op 05-03-1784 is Marcellis (Marcel) Peter van Bussel als grutter en brouwer te Asten op 24-04-1785 hertrouwd met Elisabeth Maria Fransen, geboren op 10-02-1762 te Vlierden als dochter van Francis Fransen en Maria Vervoordeldonck en sinds 13-05-1782 weduwe van Arnoldus Toro, met wie zij te Vlierden op 27-05-1781 getrouwd was:

05

De gezinnen van Marcellis Peter van Bussel met Anna Antoni Scheerders en met Elisabeth Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Kind Someren 04-08-1775 Kind Someren 04-08-1775
2 Johanna Maria Asten 12-12-1776 Kind Asten 23-07-1786
3 Antonius Asten 20-01-1779 Kind Asten 02-06-1783
4 Wilhelmina Asten 15-05-1781
5 Arnoldus* Asten 15-09-1786 Asten 27-01-1815
Maria Berkvens
Vlierden 01-07-1860 Baarschot
6 Antonius* Asten 12-11-1787 Ongehuwd Asten 25-10-1811
7 Franciscus* Asten 12-06-1789 Udenhout 19-05-1828
Johanna Bertens
Asten 20-12-1853 zie ook Voormalig huis G583
8 Elizabetha* Asten 02-03-1791 Kind Asten 21-04-1792
9 Maria* Asten 30-08-1792 Kind Asten 22-08-1793
10 Maria* Asten 04-03-1794 Kind Asten 08-04-1794
11 Petrus* Asten 26-04-1795 Asten 20-01-1826
Johanna Berkvens
Asten 19-12-1863 zie Voormalig huis G586
12 Lambertus* Asten 16-02-1797 Kind Asten 25-10-1797
13 Elisabetha* Asten 24-09-1798 Kind Asten 09-05-1799
14 Maria Josepha* Asten 23-02-1800 Kind Asten 02-05-1802

* kinderen uit het tweede huwelijk

Marcelis van Bussel woont in herberg de Roode Leeuw in de huidige Marktstraat (zie Voormalig huis G583) en in het huizenquohier over de periode 1798-1803 wordt Helena Kemps, dochter van eerder genoemde Antoni Peter Kemps en Elisabeth Michaelis Eynhouts als bewoner gemeld:

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1798 Marcelis van Bussel Helena Kemps en Jan van Kessel
1803 Marcelis van Bussel Helena Kemps en Helena Lomans

De latere bewoner Jan van Kessel is elders beschreven (zie Voormalig huis B68) en hij verhuist naar een nabijgelegen huis (zie Julianastraat 9).

Elisabeth Maria Fransen is te Asten op 09-03-1818 overleden en Marcellis van Bussel is te Asten op 12-11-1822 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is zijn zoon Francis Marcelis van Bussel de eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; G569:
Huis en erf, groot 01 roede 69 el, het Derp, klassen 5.
Eigenaar: Francis Marcelis van Bussel.

06

07

Zoon Francis Marcellis van Bussel is geboren te Asten op 12-06-1789 en is op 19-05-1828 te Udenhout getrouwd met Johanna Bertens, geboren te Udenhout op 30-07-1802 als dochter van Judocus Gerardus Bertens en Anna Maria Burgmans:

08

Francis Marcelis van Bussel verkoopt een stuk land aan zijn buurman Antonius Bluijssen1:

Francis Marcelis van Bussel beschikte naast dit huis nog over herberg 'den Roode Leeuw' (zie Voormalig huis G583) die zijn vader in 1776 had aangekocht en het is mogelijk dat hij daar ook heeft gewoond. Dit tot huis omgebouwde schuur krijgt in 1838 kadasternummer G908 en is toentertijd vermoedelijk uitgebreid en opgesplitst in twee woningen.

Francis Marcelis van Bussel is op 20-12-1853 te Asten overleden en Johanna Bertens komen we tegen in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 in het grote huis met huizingnummer A138a:

09

Johanna Bertens is te Asten op 06-01-1863 overleden en haar zoon Marcellis van Bussel, geboren te Asten op 03-03-1834 wordt hoofd van het huis met dan kadasternummer G1222. Samen met zijn broer en zussen woont hij ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 als smid in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A205 en A207:

10

Marcellis van Bussel is op 19-08-1887 te Asten overleden en zijn zus Maria van Bussel, geboren te Asten op 23-12-1831, wordt hoofd van het huishouden. Zij is sinds 10-05-1869 weduwe van leerlooier Wilhelmus Hoefnagels, geboren te Asten op 01-03-1832 als zoon van Leonardus Hoefnagels en Lucia Driessen, met wie zij te Asten op 01-05-1865 getrouwd was.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1889 wordt zoon Leonardus Marcellus Hoefnagels verdacht van mishandeling van Leonardus van Heugten (zie ook Voormalig huis G1268):

11

In het Algemeen Handelsblad van 10-09-1889 staat een andere beschrijving van het ongeluk, zodat je kunt opmaken dat nepnieuws iets van alle tijden is:

12

In het Venloosch Weekblad van 09-11-1889 wordt Leonardus Marcellus Hoefnagels veroordeeld tot 18 maanden cel, maar hij tekent beroep aan:

13

Uiteindelijk wordt Leonardus Marcellus Hoefnagels volgens het gevangenenregister van de rechtbank van 's-Hertogenbosch tot 12 maanden cel veroordeeld:

14

We weten uit het bovenstaand dossier ook dat Leonardus Marcellus Hoefnagels een lengte had van 1.87 meter, een reden waarom hij 'Lange Nard' werd genoemd.

Ook in de periode 1890-1900 woont Maria van Bussel met haar zoon Leonardus Marcellus Hoefnagels en zuster Antonia van Bussel in het huis met kadasternummer G1521 en huizingnummer A217:

15

Hieronder een rekening van Maria van Bussel als weduwe van Willem Hoefnagels voor onderhoud aan de kachel op het raadhuis van Asten:

16

Als zoon Leonardus Marcellus Hoefnagels gaat trouwen, verhuizen Maria van Bussel en Antonia van Bussel naar de naastgelegen kleine woning. Leonardus Marcellus (Nard) Hoefnagels is geboren te Asten op 20-04-1866 en als smid op 15-06-1898 te Asten gehuwd met Catharina Johanna Maria (Toos) Knaapen, geboren te Asten op 07-06-1872 als dochter van Jacobus Petrus Knaapen en Godefrida Catharina Maas. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A232:

17

Leonardus Marcellus Hoefnagels wordt voorgedragen als lid van de Ongevallenwet, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 26-01-1903:

18

Hij is het uiteindelijk niet geworden, maar wel bericht de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-05-1903 dat hij is bevorderd tot opperbrandmeester:

19

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1906 wordt Leonardus Marcellus Hoefnagels benoemd tot zetter van de belastingen:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-12-1906 en van 26-09-1908 de geboortes van dochter Arnoldina en van zoon Franciscus:

21 22

Hieronder een oude foto van het huis en de smederij van Nard Hoefnagels op de hoek van de huidige Kleine Marktstraat met de Julianastraat, waarbij Nard Hoefnagels vermoedelijk voor de hoefstal staat:

23

Hieronder het gezin van Nard Hoefnagels en Toos Knaapen in 19162 met boven van links naar rechts Frans, moeder Toos Hoefnagels-Knaapen, Willem, Catharina (Toos), Jacobus (Sjaak), vader Nard Hoefnagels met zoon Joseph, Emmanuel (Manuel) en onder August (Guus) en Matheus (Thieu):

24

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A253 en A289, het laatste ook bekend staand als Kleine Marktstraat 13 met de smederij op Julianastraat 5:

25

Leonardus Marcellus Hoefnagels vertegenwoordigde een aantal Astense smeden bij het opstellen van de statuten voor een coöperatie, aldus de Nederlandsche Staatscourant van 10-02-1919:

26

Leonardus Marcellus Hoefnagels betrapt een hond als kippendief, volgens het Eindhovensch dagblad van 25-01-1924:

26a

Hun zoon Jacobus Hubertus Josephus (Sjaak) Hoefnagels, geboren te Asten op 11-06-1904, vertrekt in 1916 naar Grave voor zijn priesteropleiding. Hij werd op 25-09-1924 geprofest als pater Paulus en werd in Valkenburg op 21-07-1929 tot priester gewijd, zoals linksonder te lezen is in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche krant van 24-07-1929. Daaronder in dagblad de Tijd van 04-07-1930 de aankondiging van zijn vertrek naar Araguary in Brazilië:

Hij wordt in Brazilië door een slang gebeten en is op 01-10-1936 overleden, zoals rechtsboven bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-10-1936.

Hieronder een foto bij de priesterwijding op 21-07-1929 van Jacobus Hubertus Josephus (Sjaak) Hoefnagels met veel bekende mensen van de families Hoefnagels en Knaapen.
- In het midden Sjaak Hoefnagels, gezeten tussen zijn ouders Nard Hoefnagels (1866-1954) en Toos Knaapen (1872-1952).
- Links van Nard Hoefnagels (van rechts naar links), Willem (1899-1967), Frans (1908-1977), Sjef (1915-1993).
- Rechts van Toos Knaapen, (van links naar rechts), Toos (1902-1990), Manuel (1909-1944), Thieu (1911-1986), August (1913-1978).
- De 4 kinderen rechtsachter van rechts naar links: Christ Knaapen (1917-1997), Harry Knaapen (1919-2019) Jac Knaapen (1918-1997) en Catharina Knaapen (1916-1935).
- Het meisje op de voorgrond zittend tussen Toos Knaapen en Toos Hoefnagels is Annie Knaapen (1920-1989).
- Middelste rij van links naar rechts te beginnen met nummer 8: Thieu Knaapen (1869-1941), (Guus Knaapen (1877-1943), Frans Knaapen (1884-1966), Mina Joordens (1891-1975), Fons Joordens (1888-1955) en Maria Knaapen (1882-1954), dan 4 plaatsen verder Huub Knaapen (1876-1953), Tina Janssen (1882-1974) en Janus Knaapen (1879-1965).

Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Jacobus Hubertus Josephus (Sjaak) Hoefnagels als pater Paulus Hoefnagels:

Hun zoon Emmanuel Joseph Maria Hoefnagels, geboren te Asten op 25-12-1909, vertrekt in september 1922 voor zijn priesteropleiding naar Simpelveld. Hij is op 19-03-1929 als broeder Wilhelmus bij de congregatie der Heilig Harten geprofest.

Emmanuel Joseph Maria Hoefnagels is als broeder Wilhelmus Hoefnagels op 27-02-1944 te Ginneken overleden en hieronder zijn overlijdensakte en rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Ook zoon Matheus Wilhelmus Joseph Hoefnagels, geboren te Asten op 17-06-1911, vertrekt in september 1925 tot oktober 1929 voor zijn priesteropleiding naar Sint Oedenrode. Hij vervolgt zijn opleiding in het seminarie van Sint Jan van de Lateranen in Bressoux (B) en wordt op 05-07-1936 tot priester gewijd, zoals linksonder bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-06-1936. 

Rechtsboven staat in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-02-1938 dat hij voor de missie naar Belgisch Congo vertrekt. Na de heftige onlusten rond 1960 is hij naar Brazilië gegaan.  Hij leerde Portugees en een stichtte een nieuwe parochie met gemeenschapshuis met veel huisjes voor de lokale bevolking. In 1986 ging hij met de trein op bedevaart naar Lourdes (F) en is aldaar overleden. Linksonder de overlijdensakte opgemaakt te Lourdes (F), hin het midden het bidprentje bij zijn overlijden en rechtsonder een foto van Mathieu Hoefnagels:

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-11-1928 treedt Leonardus Marcellus Hoefnagels na ruim 25 jaar af als opperbrandmeester:

27

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 13:

28

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-08-1935 begint zoon Franciscus Hoefnagels een autogarage aan Julianastraat 5A:

29

In 1936 verhuizen Leonardus Marcellus Hoefnagels en Catharina Johanna Maria Knappen met hun gezin naar de toenmalige Julianastraat 7 (zie Julianastraat 9) en bij de Kamer van Koophandel wordt de smederij overgeschreven naar zoon Wilhelmus Jacobus Josephus (Willem) Hoefnagels, zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-08-1936:

30

In het huis komt wonen zoon Wilhelmus Jacobus Josephus (Willem) Hoefnagels, geboren te Asten op 06-07-1899 en als smid getrouwd met Cornelia Maria Hubertina (Cor) van Hoorn, geboren te Deurne op 03-11-1906 als dochter van Gerardus van Hoorn en Cornelia Engelina van Hout. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 13:

31

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-04-1940 en van 09-04-1942 de geboorte van dochter Cornelia en van zoon Gerardus:

32 33

Linksonder in een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-11-1943 zoekt Willem Hoefnagels een knecht en rechtsonder in het Peelbelang van 12-05-1945 de geboorte van dochter Maria:

34 35

Hieronder een foto van de winkel van huishoudelijke artikelen van de familie Hoefnagels:

36

Hieronder een foto van Wilhelmus Hoefnagels en van Cornelia van Hoorn:

37 38

Wilhelmus Jacobus Josephus (Willem) Hoefnagels is op 10-10-1967 te Geldrop overleden en Cornelia Maria Hubertina (Cor) van Hoorn is op 10-12-1983 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Cornelia van Hoorn:

39

Bij Heemkundekring de Vonder staat dit huis te boek als monument:

Object: Kleine Marktstraat 13.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van woning, bouwjaar circa 1765, verbouwing circa 1880, 1973 veranderen woning, 1976 atelier, 1984 oprichten winkel en deels overkappen binnenplaats, 1995 veranderen gevel.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1765 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Hoefnagels, Abbenes, Gregoire.
Soort bedrijf: Hoefsmid Hoefnagels en winkel in galanterieën van Zus van Hoorn.
Literatuur: Voormalige smederij annex woonhuis dat in hoofdzaak uit de 19e eeuw zal stammen. Voor het huis staat een aantrekkelijke hoefstal die zeker moet blijven. Smederij Hoefnagels was in 1954 nog in bedrijf. Er werd gereedschap gesmeed ten behoeve van de boeren, tuinders en turfstekers.
Interview: Hoefsmederij Lange Nard Hoefnagels en winkelpand in galanterieën van Zus van Hoorn. Verkoop van onder andere radiotelefoon. Bijzonderheden Metalen hoefstal in Julianastraat.

Hieronder een oude foto van de smederij aan de huidige Julianastraat met links Willem Hoefnagels en rechts zijn zoon Leo, een pentekening van het huis van de smederij van Nard Hoefnagels met daaronder een streetview:

40

41

42

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1728 weduwe Francis van de Loverbosch Asten 01-02-1695 affhanck
1730 Wilhelmus Joannes Loomans Asten 12-07-1691 affhanck
Dorp huis 24
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Jan Jan Hoefnagels Asten 11-09-1693
1741 Tomas Overhoff Asten 07-11-1705 onbewoont
1746 Tomas Overhoff Asten 07-11-1705 onbewoont
1751 weduwe en kinderen Tomas Overhoff Someren 18-01-1716 onbewoont
1756 Antoni Kemps ±1720 is weg
1761 Antoni Kemps ±1720 is weg
1766 Francis van de Loverbosch Vlierden 29-11-1730 is schuur
1771 Francis van de Loverbosch Vlierden 29-11-1730 is een schuur
1776 Francis van de Loverbosch Vlierden 29-11-1730 huijske, Goort van Oosterhout Mierlo 16-02-1748
1781 Francis van de Loverbosch Vlierden 29-11-1730 weduwe Lambert Thijssen
1798 Marcelis van Bussel Asten 14-10-1747 Helena Kemps en Jan van Kessel Asten 06-03-1759
1803 Marcelis van Bussel Asten 14-10-1747 Helena Kemps en Helena Lomans Asten 06-03-1759
Kadasternummer G569
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G569 1832 Francis van Bussel
Kleine Marktstraat 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 huis in bezit van Marcelis van Bussel en verhuurd aan derden
1822-1859 huis in bezit van Francis van Bussel en verhuurd aan derden
A138a 1859-1863 Johanna Bertens Udenhout 30-07-1802 weduwe van Bussel 06-01-1863
A138a 1863-1869 Marcelis van Bussel Asten 03-03-1834 met broers en zussen
A205 1869-1879 Marcelis van Bussel Asten 03-03-1834 met broers en zussen
A207 1879-1887 Marcelis van Bussel Asten 03-03-1834 met broers en zussen 19-08-1887
A207 1887-1890 Maria van Bussel Asten 23-12-1831 weduwe Hoefnagels
A217 1890-1900 Maria van Bussel Asten 23-12-1831 weduwe Hoefnagels naar A218
A232 1900-1910 Leonardus Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Johanna Knaepen Asten 07-06-1872
A253 1910-1920 Leonardus Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Johanna Knaepen Asten 07-06-1872
A289 1920-1930 Leonardus Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Johanna Knaepen Asten 07-06-1872
13 1930-1936 Leonardus Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Johanna Knaepen Asten 07-06-1872 Julianastraat 7
13 1936-1938 Willem Hoefnagels Asten 06-07-1899 Cornelia van Hoorn Deurne 03-11-1906

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2024, 11:27:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen