logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G564

Bij de verpondingen van 1713 staat een huis in het bezit van Johannes Peter Smits (zie ook Voormalig huis G562):

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 103 vers:
Jan Peeter Smits. In de bede ƒ 1-11-10.

Johannes Petrus Smits op 31-05-1670 als zoon van Peter Jan Aerts en Jenneken Jan de Becker. Hij is op 21-07-1697 te Asten getrouwd met Maria Joannis Paulusse, geboren op 28-10-1678 te Asten als dochter van Johannes Pauls en Margaretha:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Peeters et Maria Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Peeters en Maria Jansen.

01

Het gezin van Johannes Petrus Jan Smits en Maria Joannis Paulusse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-12-1697 Ongehuwd Asten 24-02-1768
2 Maria Asten 30-08-1699 Asten 18-04-1723
Judocus Frans Verberne
Asten 26-08-1768 zie Voormalig huis G417
3 Elisabetha Asten 23-05-1702 ±1725
Johannes Saay
Antwerpen
4 Catharina Asten 07-05-1704 Kind Asten ±1704
5 Catharina Asten 07-05-1705 Kind Asten ±1705
6 Judoca Asten 11-06-1706
7 Catharina Asten 29-03-1708
8 Anna Maria Asten 30-10-1709 Asten 22-02-1733
Henricus Francis Vrients
Asten 11-01-1750
Johannes Trouwen
Asten 23-10-1793 zie Voormalig huis G535
9 Petrus Asten 12-01-1713 Kind Asten ±1713
10 Johanna Asten 12-06-1714 Asten 04-02-1741
Paulus Hendrik Hoefnagels
Asten 25-02-1748
Arnoldus Willem Smits
Asten 21-11-1786 zie Voormalig huis G562
11 Petrus Asten 31-10-1716

Johannes Petrus Jan Smits is op 11-04-1735 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en 1754 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat het huis op naam van Maria Joannis Paulusse als weduwe van Johannes Petrus Jan Smits:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 215 verso:
De weduwe Jan Peter Smits.
Huijs nevens hun huijs, schuur en schop met hoff int Dorp aan de Poel 1 copse. In de bede ƒ 1-11-10.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 272:
De weduwe Jan Peter Smits.
Nummer 95 huijs nevens huijs, schuur en schop met den hoff alhier int Dorp aan de Poel 1 copse.

Jaar Eigenaar nummer 95 Dorp Bewoners nummer 95 Dorp
1736 weduwe Jan Peter Smits weduwe Jan Peter Smits
1741 weduwe Jan Peter Smits weduwe Jan Peter Smits en weduwe Philip Hendrix
1746 weduwe Jan Peter Smits weduwe Jan Peter Smits
1751 weduwe Jan Peter Smits weduwe Jan Peter Smits
1756 weduwe Jan Peter Smits Arnoldus Smits
1761 weduwe Jan Peter Smits Arnoldus Smits
1766 weduwe en kinderen Jan Peter Smits Jan Aart Smits en weduwe Antoni Kuijpers

Het huis wordt in eerste instantie door de weduwe Johannes Peter Smits en later door haar schoonzoon Arnoldus Willem Smits bewoond.

Maria Joannis Paulusse is te Asten op 20-11-1770 overleden. Voor haar overlijden wordt dit huis verkocht aan Francis van Hoek en na haar overlijden wordt de erfenis verdeeld en komt het andere huis in handen van Arnoldus Smits (zie Voormalig huis G562):

Asten Rechterlijk Archief 99; folio 76; 26-07-1769:
Maria Smits weduwe van Joost Verberne, Anna Maria Smits weduwe van Jan Trouwen geassisteerd met Pieter Joost Verberne, wonende te Eyndhoven, zoon van de eerste en neef van de tweede comparante, Arnoldus Smits man van Johanna Smits, Elisabet Smits, wonende te Antwerpen. Zij verkopen aan Francis van Hoek, een huis, schuur, schop, stal en hof aan de Poel in het Dorp ½ lopense; ene zijde Paulus Geven en Arnoldus Smits zoals tussen de beide laatsten den hof is afgepaald. Belast met ƒ 150,- à 4% aan den Armen van Someren; ƒ 1-0-0 jaarlijks aan het Gemene Land in een meerdere rente met Johannes Jansen en Francis van de Loverbosch; ƒ 1-0-0 jaarlijks aan den Armen van Asten in een meerdere rente van. De goederen zijn hen aangekomen van hun moeder, weduwe van Jan Peter Smits. Koopsom ƒ 300,-.

Francis van Hoek huurde daarvoor een huis aan de huidige Julianastraat 2, maar werd door een brand gedwongen om te verhuizen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 190 verso; 23-11-1761:
Het Corpus van Asten verklaart dat wij hier te Asten, op 31 mei laatstleden 's avonds en in de nacht een seer swaar onweer hebben gehad waardoor, omtrent twaalf uur in de avond, brand is ontstaan aan de stal en huis van Simon van de Loverbosch, in het Dorp, aan het Kerkhof, bij de Kerk en dicht bij de andere huizen als wanneer de nagtroeper daar digt bij sijnde en roepende elff uuren als doen sien dat het hemels vuur viel op het dack van voorschreven stal dat onder een dack aan voorschreven huys was en aanstons seer hevig en schielijck opbrande. De bewoner van het huys, Francis van Hoek, sijnde een schoenmaker van sijn ambagt, opweckte, waardoor denselven bewoonder met sijn vrouw en kinderen het gevaar ontquamen met behout van weynige meubilen, die door de nabuuren als uyt het vuur nog sijn geruckt. Dat verder, zo door aangewende devoiren der ingezetenen en door de zware stortregens de brand door Gods goedheid gebleven is bij het voorschreven huis hetwelk in korte tijd door het vuur verteerd was. Simon van de Loverbosch betaald voor zijn huis en enige percelen land en groes in de verponding ƒ 6-19-8 jaarlijks. In de bede ƒ 2-1-4 jaarlijks. Door de brand heeft Simon van de Loverbosch veel schade geleden en zouden wij graag goet doen indien geapprobeert wordt van dorpsweegen in de reeele omslag jaarlijks een heele verponding, wesende als voor ƒ 6-19-8 en dat voor de tijt van de eerstkomende 15 jaaren. Wij verklaren nog dat hier op 30-10-1732 en nader op
15-08-1755 is gemaakt een reglement en ordonnantie tot voorkoming van brand ingevolge resolutie op 06-02-1732. Marge: 06-03-1762. Copie gemaakt en gezonden aan de Heeren Ontvangers, te 's Hertogenbosch.

Francis van Hoek is geboren te Asten op 04-02-1727 als zoon van Johannes van Hoek en Elisabetha Aarts (zie Emmastraat 22). Hij is als schoenmaker op 12-07-1750 te Eindhoven getrouwd met Mechtildis Gerardi Smits, geboren te Eindhoven op 26-05-1729 als dochter van Gerardus Smits en Joanna Hoefnagels:

Op heden den twaalfden July seventienhondert en vijftig sijn de bovenstaande contheralen Franciscus van Hoek met Mechelina Smits naa blijk dat hunne drie huwelijkse proclamatien soo hier als tot Asten onverhindert waren gegaan in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van de schepene dese ondertekent hebbende:

02

Het gezin van Francis van Hoek en Mechtildis Gerardi Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-04-1751 Asten 07-02-1779
Francisca Antonie Nelis
Asten 12-03-1813 zie Burgemeester Frenckenstraat 6
2 Gerardus Asten 04-09-1752
3 Martinus Asten 31-12-1753 Asten 23-01-1791
Johanna Maria Aart Wilbers
Asten 18-01-1801
Johanna Maria Timmermans
Asten 19-04-1809
4 Johanna Asten 28-08-1755
5 Elisabetha Asten 07-09-1757 Kind Asten 08-11-1757
6 Elizabeth Asten 22-10-1758 Asten 04-05-1788
Johannes Arnoldi Smits
Asten 21-07-1804 zie Voormalig huis G562
7 Wilhelmus Asten 09-04-1761 Kind Asten ±1761
8 Wilhelmus Asten 07-09-1763 Helmond 24-11-1805
Wilhelmina Berkers
Helmond 04-02-1847
9 Catharina Asten 25-02-1766

Francis van Hoek heeft hierdoor wel schulden:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 142 verso; 02-01-1772:
Francis van Hoek, in het Dorp, is schuldig aan Johannes van Lil, te Someren, ƒ 100,- à 3½%.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 39; 28-03-1776:
Francis van Hoek is schuldig aan Bruysten Peters van Someren, op den agterste Heusden ƒ 200,- à 3%. Marge: 13-01-1807 gelost aan Jan Bruystens qualitate quo.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 staat het huis op naam van Francis van Hoek en wordt het ook door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 95 Dorp Bewoners nummer 95 Dorp
1771 Francis van Hoek Francis van Hoek
1776 Francis van Hoek Francis van Hoek
1781 Francis van Hoek Francis van Hoek

Francis van Hoek is op 09-02-1782 te Asten overleden en in 1789 heeft zijn weduwe Mechtildis Gerardi Smits nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 8; 25-11-1789:
Meggel Smits, weduwe Francis van Hoek, geassisteerd met Jan Jan Timmermans is schuldig aan Andries Timmermans ƒ 100,- à 3½% om een gelijke som af te kunnen lossen aan Goort Willem Loomans, in leven molenaar te Asten wegens geleverd graan en meel. Onderhandse schuldbekentenis de dato 02-2-1774. Marge: 1807 afgelost.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van de weduwe en kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 95 Dorp Bewoners nummer 95 Dorp
1798 weduwe en kinderen Francis van Hoek weduwe en kinderen Francis van Hoek
1803 weduwe en kinderen Francis van Hoek weduwe en kinderen Francis van Hoek

Mechtildis Gerardi Smits zit in de schulden en verkoopt het huis aan haar zoon Martinus van Hoek:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 81; 12-01-1803:
Meggel Smits, weduwe Francis van Hoek is schuldig aan haar zoon, Martinus van Hoek ƒ 200,- à 3% te weten ƒ 100,- tot het maken van de kamer en ƒ 100,- schuldig gebleven bij afrekening de dato
03-01-1801.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 119; 10-12-1806:
Meggel Smits, weduwe Francis van Hoek en haar zoon Jan verkopen aan Martinus van Hoek huis en hof aan de Waterpoel ½ lopense; ene zijde Wilbert Cornelis, andere zijde Jan Aart Smits; land in de Snijerskamp ½ lopense. Belast met ƒ 200,- aan Jan Bruystens; ƒ 100,- aan Andries Timmermans; ƒ 100,- aan van Lil, te Maarheze; ƒ 200,- aan Martinus van Hoek; ƒ 6,- per jaar aan den Armen van Someren; ƒ 1,- per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1,- per jaar aan het Gemene Land. Verkoopster heeft gedurende haar leven vrije inwoning, gebruik van hof, aardappelveld en peelveld. Koopsom de lasten.

Martinus van Hoek is geboren te Asten op 31-12-1753 en op 23-01-1791 te Asten getrouwd met Johanna Maria Aart Wilbers, geboren te Asten op 20-02-1752 als dochter van Peter Aart Wilbers en Johanna Jansen van Hoof. Na haar overlijden te Asten in augustus 1800 is Martinus van Hoek te Asten op 18-01-1801 hertrouwd met Johanna Maria Hendrik Timmermans, geboren op 27-09-1763 te Asten als dochter van Henricus Theodori Timmermans en Maria Lammers Verheijen:

03

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit beide huwelijken geboren en Martinus van Hoek is op 19-04-1809 te Asten overleden. Johanna Maria Hendrik Timmermans is op 20-05-1810 hertrouwd met Johannes Bakers (zie Voormalig huis G560 en G561). Mechtildis Gerardi Smits vertrekt naar het Binderseind in Helmond en is aldaar op 24-11-1815 overleden.

Vanuit het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G562) komt in het huis wonen Catharina Arnoldus Smits, geboren te Asten op 29-11-1748 als dochter van Arnoldus Smits en Johanna Jan Smits. Zij is een schoonzus van Martinus van Hoek, aangezien diens zus Elisabeth van Hoek getrouwd is met haar broer Johannes Arnoldus Smits. Catharina Arnoldus Smits is op 21-11-1790 te Asten getrouwd met Antonius van der Wallen, geboren te Helmond op 03-04-1734 als zoon van Gosuinus van der Wallen en Joanna van den Grootenbruegel en weduwnaar van Helena Steenbakkers:

04

Zij hadden voor zover bekend samen geen kinderen.

Antonius van der Wallen is op 05-12-1812 te Asten overleden en Catharina Arnoldus Smits, verkoopt dit huisje aan haar neef en buurman Arnoldus Smits, maar blijft er wel wonen:

Notarieel Archief Asten 17-02-1823:
Catharina Smits weduwe van Antonij van der Wallen verkoopt aan Arnoldus Smits, een woonhuis en hof ¼ lopense, ene zijde kinderen Jan Smits, andere zijde Jan Kuijpers.

Arnoldus Smits (zie Voormalig huis G562) verkoopt het huis door aan Francis Marcelis van Bussel:

Notarieel Archief Asten 49-142; 14-02-1826:
Arnoldus Smits, wever verkoopt aan Francis van Bussel, timmerman, een huisje en hof waarin woont Catharina Smits gehuwd met Antonij van der Wallen, ene zijde kinderen Jan Smits, als last ƒ 0,50 aan de armen van Asten. Koopsom ƒ 100,-.

Catharina Arnoldus Smits is te Asten op 18-06-1826 overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Francis Marcelis van Bussel

Kadaster 1811-1832; G564:
Huis en erf, groot 00 roede 75 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Francis Marcelis van Bussel.
Opmerking: huis 95 en 96 samen volgens verpondingen 1754.

05

06

Francis Marcellis van Bussel is geboren te Asten op 12-06-1789 als zoon van Marcellis Peter van Bussel en Elisabeth Fransen. Hij is op 19-05-1828 te Udenhout getrouwd met Johanna Bertens, geboren te Udenhout op 30-07-1802 als dochter van Judocus Gerardus Bertens en Anna Maria Burgmans:

07

Francis Marcelis van Bussel woont in de huidige Marktstraat en verhuurt dit huis aan derden. In 1837 verkoopt hij het huis met dan kadasternummer G909 aan Godefridus Geven, maar koopt het in 1844 weer terug. Francis Marcelis van Bussel is op 20-12-1853 te Asten overleden en Johanna Bertens is te Asten op 06-01-1863 overleden.

In het huis wonen daarna Arnoldus Scheevens, geboren te Gangelt (D) op 20-08-1792 als zoon van Arnold Scheuvens en Maria Elisabeth Scheeren en strodekker Johannes van Brussel, geboren te Asten op 11-12-1828 als zoon van Johannes van Brussel en Joanna Maria Verrijt. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A94:

08

Zij verhuizen in 1867 naar A53d en in het huis komt wonen Hendrikus van Houts, geboren te Someren op 26-07-1830 als zoon van Antonie van Houts en Catharina Meeus. Hij is als arbeider op 03-02-1866 te Someren getrouwd met Mechelina van Bree, geboren te Lierop op 11-09-1832 als dochter van Johannes van Bree en Francina Bukkems. Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A137:

09

Zij verhuizen in 1870 naar A66 en het huis wordt verkocht aan Johanna Maria Mikkers, geboren te Asten op 16-05-1840 als dochter van Benedictus Mikkers en Allegonda Maria Gragtmans. Zij is op 16-05-1870 te Someren getrouwd met koopman Franciscus Swinkels, geboren op 21-12-1836 te Helmond als zoon van Johannes Swinkels en Adriana Henrica Smits. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A140, A146 en A157:

10

Franciscus Swinkels is op 18-03-1902 te Asten overleden en Johanna Maria Mikkers is te Asten op 10-06-1903 overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-08-1903 verkopen de kinderen het huis:

11

De koper van het huis is Johannes van Bussel, die het gelijk doorverkoopt aan slijter Johannes Verdijsseldonck. Het huis wordt verhuurd aan Gerardus van Heijden, geboren te Asten op 25-07-1877 als zoon van Johannes van der Heijden en Petronella Verheijen. Hij is als fabrieksarbeider te Asten op 17-11-1899 getrouwd met Maria Bosch, geboren te Asten op 09-03-1875 als dochter van Petrus Bosch en Francisca Davids. Zij verhuizen in september 1907 naar Strijp.

Het huis is enige tijd niet bewoond en vanaf 1910 woont Theodora Mennen, geboren op 21-06-1868 te Asten als dochter van Theodorus Mennen en Francisca van Rijt, in het huis. Zij is sinds 06-03-1900 weduwe van Johannes Verstappen, geboren te Asten op 22-05-1866 als zoon van Martinus Verstappen en Francisca Berkers, met wie zij op 05-01-1894 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 woont zij in het huis met huizingnummer A168:

12

Theodora Mennen verhuist in 1912 naar A124 als het huis wordt verkocht aan Johannes Linden, geboren te Asten op 01-02-1866 als zoon van Lambert Linden en Catharina Bukkems (zie Koningsplein 6). Hij is als kleermaker op 03-02-1893 te Asten getrouwd met Petronella van Empel, geboren op 30-11-1868 te Asten als dochter van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 29).

Hieronder een foto van kleermaker Johannes Linden en een foto van Petronella van Empel die een struif bakt:

13 14

Op de onderstaande foto eten Johannes Linden en Petronella van Empel de struif op:

15

In de periode 1920-1930 wonen Johannes Linden en zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A198, ook bekend staand als Kleine Marktstraat 7:

16

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

17

Johannes Linden en Petronella van Empel verhuizen rond 1933 naar huize Bartholomeus. Johannes Linden is op 29-04-1937 te Asten overleden en Petronella van Empel is op 18-03-1963 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

De nieuwe bewoner is zoon Johannes Hubertus Linden, geboren te Asten op 11-08-1899. Hij is als kleermaker op 31-07-1933 te Meijel getrouwd met Theodora Gorts, geboren te Meijel op 27-08-1902 als dochter van Martinus Gorts en Mechtildis Janssen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-09-1934 de geboorte van dochter Mechtildis:

22 23

Johannes Hubertus Linden is op 17-11-1934 te Asten overleden en Theodora Gorts verhuist met haar dochter Mechtildis Linden naar Meijel, zoals hierboven te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-01-1935. Theodora Gorts is op 14-02-1970 te Venlo overleden.

In het huis komt wonen zijn broer Lambertus Linden, geboren te Asten op 14-11-1893 en te Asten op 09-02-1920 getrouwd met Anna Gertruda van Roij, geboren te Heijthuijsen op 18-06-1894 als dochter van Joannes van Roij en Maria Elisabeth Houben en weduwe van Johannes Bakens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

24

Zij verhuizen eind 1935 via de Ommelscheweg 1e naar Kluisstraat 2 in Ommel. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-12-1935 verkoopt Johannes Linden het huis dat dan in twee woningen is opgesplitst (zie Kleine Marktstraat 9):

25

De koper van het huis is Johannes Henricus van den Eijnden en het wordt daarna bewoond door Hubertus Johannes van Bussel, geboren te Asten op 22-01-1910 als zoon van Laurens van Bussel en Francisca Verstappen. Hij is als landbouwer op 16-10-1936 te Asten getrouwd met Hendrika Berkvens, geboren te Asten op 30-11-1913 als dochter van Johannes Berkvens en Petronella Verberne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

26

Kort daarna verhuizen zij naar Heusden (zie Voorste Heusden 39) en de nieuwe bewoner is Johannes van den Heuvel, geboren te Asten op 05-02-1912 als zoon van Francis van den Heuvel en Maria Bosch. Hij is als bankwerker op 29-12-1936 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Maas, geboren op 12-10-1915 te Asten als dochter van Theodorus Maas en Elisabeth Segers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

27

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1937 de geboorte van zoon Franciscus:

28

Zij verhuizen in november 1937 naar Helmond en in het huis komt wonen Francisca Hurkmans, geboren te Someren op 15-01-1867 als dochter van Joannes Hurkmans en Antonetta Wijnen. Zij is sinds 18-06-1924 weduwe van Johannes Zegers, geboren te Asten op 30-01-1860 als zoon van Hendrikus Zegers en Antonia Bukkems (zie Voormalig huis G1462). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt zij vanuit Prins Hendrikstraat 7 in het huis aan de Kleine Marktstraat 7 wonen:

29

Francisca Hurkmans is op 04-07-1946 te Asten overleden.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1700 Jan Peter Smits Asten 31-05-1670 Jan Peter Smits Asten 31-05-1670
1735 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
Dorp huis 95
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
1741 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
1746 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
1751 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
1756 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714
1761 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714
1766 weduwe en kinderen Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Jan Aart Smits en weduwe Antoni Kuijpers Asten 25-09-1750
1771 Francis van Hoek Asten 04-02-1727 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1776 Francis van Hoek Asten 04-02-1727 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1781 Francis van Hoek Asten 04-02-1727 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1798 weduwe en kinderen Francis van Hoek Eindhoven 26-05-1729 weduwe en kinderen Francis van Hoek Eindhoven 26-05-1729
1803 weduwe en kinderen Francis van Hoek Eindhoven 26-05-1729 weduwe en kinderen Francis van Hoek Eindhoven 26-05-1729
Kadasternummer G564
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G564 1832 Francis Marcelis van Bussel
Kleine Marktstraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Mechtildis Gerdardi Smits Eindhoven 26-05-1729 weduwe van Hoek naar Helmond
1806-1809 Martinus van Hoek Asten 31-12-1753 Johanna Maria Timmermans Asten 27-09-1763 18-04-1809
1809-1812 Antony van der Wallen Helmond 03-04-1734 Catharina Arnoldus Smits Asten 29-11-1748 05-12-1812
1812-1826 Catharina Arnoldus Smits Asten 29-11-1748 weduwe van der Wallen 18-06-1826
1826-1837 eigenaar Francis Marcelis van Bussel verhuurt het aan derden
1837-1844 eigenaar Godefridus Geven verhuurt het aan derden
1844-1853 eigenaar Francis Marcelis van Bussel verhuurt het aan derden
1853-1859 eigenaar weduwe Francis Marcelis van Bussel verhuurt het aan derden
A94 1859-1867 Arnoldus Scheevens Gangelt (D) 20-08-1792 Johannes van Brussel Asten 11-12-1828 naar A53d
A94 1867-1869 Hendrikus van Houts Someren 26-07-1830 Mechelina van Bree Lierop 11-09-1832
A137 1869-1870 Hendrikus van Houts Someren 26-07-1830 Mechelina van Bree Lierop 11-09-1832 naar A66
A137 1870-1879 Franciscus Swinkels Helmond 21-12-1836 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849
A140 1879-1890 Franciscus Swinkels Helmond 21-12-1836 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849
A146 1890-1900 Franciscus Swinkels Helmond 21-12-1836 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849
A157 1900-1902 Franciscus Swinkels Helmond 21-12-1836 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849 18-03-1902
A157 1902-1903 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849 weduwe Swinkels 10-06-1903
A157 1903-1907 Gerardus van der Heijden Asten 25-07-1877 Maria Bosch Asten 09-03-1875 naar Strijp
A157 1907-1910 onbewoond
A168 1910-1912 Theodora Mennen Asten 21-06-1868 weduwe Verstappen naar A124
A168 1912-1920 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868
A198 1920-1930 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868
7 1930-1932 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868 Liefdehuis
7 1932-1933 Francisca Hurkmans Someren 15-01-1867 weduwe Zegers naar Someren
7 1933-1935 Johannes Hubertus Linden Asten 11-08-1899 Theodora Gorts Meijel 27-08-1902 17-11-1934
7 1935-1936 Lambertus Linden Asten 14-11-1893 Anna Gertruda van Roij Heijthuijsen 18-06-1894 naar Ommel
7 1936-1936 Hubertus Johannes van Bussel Asten 22-01-1910 Hendrika Berkvens Asten 30-11-1913 naar Heusden
7 1936-1937 Johannes van den Heuvel Asten 05-02-1912 Maria Elisabeth Maas Asten 12-10-1915 naar Helmond
7 1937-1938 Francisca Hurkmans Someren 15-01-1867 weduwe Zegers

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 18 november 2023, 16:34:09

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen