logo

De Vonder Homepagina


Koningsplein 2

Aert Jansen van Ruth (Verrijt) koopt een huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 59; 22-02-1694:
Hendrick Canters, president schepen, verkoopt aan Aert Jansen van Rut huis, stal, hof en aangelag in het Dorp 5 copse, ene zijde en einde de straat, andere zijde Jenneke Catmans, Anthonis van Rut en anderen, andere einde Goort Lucas. De koper zal twee gebonten aan het huis mogen aantimmeren. Koopsom ƒ 508,-.

Aert Jansen van Ruth (Verrijt) is geboren te Asten rond 1660 als zoon van Johannes Andriessen van Rut en Johanna Petri van de Rest (zie Voormalig huis G647 en G648). Hij is op 19-03-1692 te Asten getrouwd met Gertruyt Paeps, geboren te Nederweert op 08-07-1664 als dochter van Petrus Paeps en Henrica.

01

Het gezin van Aert Jansen Verrijt en Gertruyt Paeps:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Nederweert 07-01-1694
2 Petrus Asten 20-07-1696
3 Henricus Nederweert 25-11-1697 Kind Nederweert ±1697
4 Henricus Nederweert 12-02-1699 Kind Nederweert ±1699
5 Henricus Nederweert 10-03-1700 Ongehuwd Nederweert 03-10-1720
6 Ludovicus Nederweert 10-12-1701
7 Cornelius Leonardus Nederweert 09-02-1704

Arnoldus Jansen van Ruth (Verrijt) pendelde tussen Asten en Nederweert en krijgt hier een bewijs van goed gedrag:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 145; 12-09-1703:
Schepenen certificeren mits deze dat Aert Jansen van Rut, oud collecteur van de verponding, geboren en wonende te Asten, zoon van Jan Andriessen van Rut en Jenneke. En welke Jan, verscheidene reysen het borgemeestersambt heeft waargenomen. Zowel van de vader als de zoon valt niets anders te zeggen dan goeds. Wij verzoeken dan ook aan eenieder die dit leest om Aert Jansen van Rut te houden en te erkennen voor een eerlijk persoon.

Hij spant een proces aan tegen zijn broer Jan (zie Koningsplein 4) voor achterstallige betaling:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-06-1706:
Aert Jansen van Rut, aanlegger tegen Jan Jansen van Rut, gedaagde. Gedaagde heeft bij belening op 14-02-1702 overgedragen aan zijn broeder, aanlegger, zie schepenakte groes de voorste Bocht 1½ lopense. Gebruiksprijs ƒ 7,- per jaar. De achterstand is nu ƒ 14,-. Ondanks aanmaningen is deze som tot nu toe niet betaald geworden. Reden om hem te vervolgen.

Arnoldus Jansen van Ruth (Verrijt) verkoopt het huis aan Goort Marten Doense:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 46; 15-01-1698:
Aert Jansen Verrijt verkoopt aan Goort Marten Doensen huis, hof, schop, stallingen en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Mathijs Mathijssen en Antoni van Rut, andere zijde en einde de straat. Conditie: Aert zal de koetse of betsteede mogen uitbreken en in de stallinge de peertskribbe en de reeper. Koopsom ƒ 402,-.

Gertruyt Paeps is op 06-05-1717 te Nederweert overleden en Arnoldus Jansen Verrijt 24-09-1720 te Nederweert overleden. Hieronder hun doodakten:

1717, 6 maij; sepulta est Gertrudis Paeps, conjugata, etiam solemniter 3 facerdotibus et proceessione, facit

6 mei 1717; begraven Gertrudis Paeps getrouwd, plechtige mis met drie heren.

 

1720, 7-bris 24; sepultus est Arnoldus van Ruth, conjugatus cum dia et subdiacono et paroco Nederweert oude kerckhof.

24 september 1720; begraven Arnoldus van Ruth getrouwd geweest, met een diaken, subdiaken en pastoor in Nederweert op het oude kerkhof.

Godefridus Martinus Doense is geboren te Asten op 27-06-1666 als zoon van Marten Gerits Doense en Peerken Fransen Voermans (zie Voormalig huis G663). Hij is op 31-10-1700 te Asten getrouwd met Maria Stevens de Laure (Lamberts), geboren te Asten rond 1666 als dochter van Steven Lamberts en Elisabeth Jansen Canters (zie Voormalig huis B401):

Conjuncti sunt matrimonium Godefridus Martini Doense et Maria Stephanus de Laure; testes Elisabeth et Maria Martini Doense.

In huwelijkse echt gebonden Godefridus Martini Doense en Maria Stephanus de Laure; getuigen Elisabeth en Maria Martini Doense.

02

Het gezin van Godefridus Martinus Doense en Maria Stevens de Laure:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 06-08-1701 Asten 24-10-1728
Andreas Verreyt
Asten 04-03-1765 zie Voormalig huis G663
2 Elisabeth Asten 03-12-1702 Mierlo 14-09-1727
Arnoldus van Moorsel
Mierlo 07-10-1784
3 Maria Asten 18-10-1704 Asten 16-07-1730
Mathijs Antoni Muijen
Asten 27-10-1779 zie Voormalig huis B431
en ook Voormalig huis G655
4 Martinus Asten 21-07-1706 Kind Asten ±1706

Voor zijn huwelijk ging Godefridus Martinus Doense met een kameraad handel drijven in het buitenland:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 61; 30-03-1694:
Paspoort voor Godefridus Marten Doensen met sijnen medestander, wonend te Asten om zich buitenslands te begeven om hun coopmanschappe te verrichten.

Godefridus Martinus Doense wordt op pad gestuurd naar Antwerpen om een erfenis op te halen:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 42; 07-04-1710:
Willemijn Michielsen, dochter Michiel Willems en Heylke Evert Dors geeft procuratie aan Goort Marten Doensen, om zich ten spoedigste naar Antwerpen, bij Hendrick Jaeghers, coopman, als executeur van het testament van wijlen Elisabeth van Hove, overleden te Asten, december 1708, te begeven en daar te innen het legaat dat haar rechtens dit testament zou mogen competeren. Het testament is, op 10-11-1708, gepasseert voor Peeter Coppens, notaris, te Antwerpen.

Godefridus Martinus Doense was van beroep veekoopman en ging jaarlijks naar Waalwijk om koeien te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 66; 16-12-1714:
Certificaat voor Goort Marten Doensen deze wil tien magere koeybeesten naar het land van Heusden drijven alwaar men voor besmettelijke ziekten onder het rundvee beducht is. Wij verklaren, dat wij hier en elders geen besmettelijke ziekten onder het rundvee hebben.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 90 verso; 09-03-1715:
Goort Marten Doensen, geboren en wonende te Asten, wil met elf magere koeien naar Waalwijck drijven. Wij verklaren dat onze streek vrij is van besmettelijke ziekten onder het rundvee.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 102; 22-04-1715:
Goort Marten Doensen, coopman van magere beesten, wil met 25, hier gekochte beesten, naar Waelwijck drijven. Wij verklaren dat de beesten uit een gezond land komen, waar geen besmettelijke ziekten onder het rundvee heersen.

Maria Stevens de Laure is als Mari Goort Doensen op 25-09-1727 te Asten overleden en in 1732 verkoopt Godefridus Martinus Doense zijn huisraad:

Asten Rechterlijk Archief 142; 02-01-1732:
Goort Marten Doensen zal, met consent van Andries van Reyt, Aert van Morsel en Mattijs Muyen, als mannen van Peternel, Elisabeth en Mey, zijn dochters verkopen de gereede en erffhaeflijcke goederen, de gewone huishoudelijke spullen. Opbrengst ƒ 71,-.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 is Godefridus Martinus Doense eigenaar van het huis en verhuurt hij het aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 197:
Goort Marten Doense.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 51 Dorp Bewoners nummer 51 Dorp
1736 Goort Doensen Vrients
1741 erfgenamen Goort Doensen Jenneke en Margriet Hendrik Abrahams

Godefridus Martinus Doense woonde na het overlijden van zijn vrouw elders in Asten en is op 21-09-1739 te Asten overleden. De echtgenoten van zijn drie dochters verdelen de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 266; 29-12-1741:
Andries Verreyt man van Peternel, dochter van Goort Marten Doensen, Mattijs Muyen man van Maria Goort Doensen, Aart van Moorsel man Elisabet Goort Doensen, wonende te Mierlo. Kinderen en erven van Goort Marten Doensen en Maria Stevens. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Andries Verreyt huis en stal, waar Jan Lambers en Marten Hendrix wonen, met de helft van hof en aangelag naast de straat tot aan de huisplaats van Johanna Maria Lomans en vandaar tot aan een paal aan de heg, omtrent, in het midden tussen de condivident van dit lot en de condivident van het 3e lot gestoken. En vandaar recht op een andere paal, staande tegenover de appelboom aan de achterdeur van het voorschrevene huis, doch de waterput, in het aangelag van dit lot staande, zal blijven mede tot gebruik van het andere huis, hetwelk ten deel is gevallen aan Aart van Moorsel. De put zal in gezamenlijk onderhoud blijven, 4½ lopense land. Verponding ƒ 2-08-0 per jaar. Bede
ƒ 0-14-0 per jaar.
2e lot krijgt Mattijs Muyen een hofstad met aangelag te Ostaden 4 lopense, 5½ lopense land Verponding ƒ 2-15-08 per jaar. Bede ƒ 1-08-14 per jaar.
3e lot krijgt Aart van Moorsel, wonende te Mierlo een huis met de schuur en hof, tot aan de appelboom, staande bij de deur van het andere huis en dan van een paal, tussen de condivident van dit lot en Andries Verreyt gestoken en zo vervolgens neven erve van Arnoldus van den Eynde en Jan Verberne tot de paal, staande in de heg van het aangelag toebehorende Johanna Loomans, doch de put staande aan het huis van de condivident van het 1e lot, zal blijven mede tot gebruik van dit lot en in gezamenlijk onderhoud blijven, 4 lopense land. Verponding ƒ 2-7-0 per jaar. Bede ƒ 0-6-8 per jaar.

Het huis is in handen gekomen van de in Mierlo woonachtige Aert van Moorsel, die het echter doorverkoopt aan zijn zwager Mathijs Muyen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 168 verso; 08-07-1743:
Aart van Moorsel getrouwd met Elisabet, dochter Goort Doensen, te Mierlo, verkoopt aan Mattijs Muyen huis, schuur en hof, tot de appelboom, staande bij de deur van het huis van Andries Verreyt en gekomen van Goort Doensen en dan van een paal tussen de verkoper en Andries Verreyt gestoken en zo vervolgens neven de erve van Arnoldus van den Eynde en Andries Verreyt waar hij woont tot de paal in de heg van het aangelag toebehorende aan Johannes Loomans, doch de put staande aan het huis van Andries Verreyt, gekomen van Goort Doensen zal blijven tot gebruik van dat huis en van dit verkochte huis, welke put door de eigenaren van die beide huizen in gebruik en reparatie moeten blijven, zie deling 09-12-1742, land agter de Pastory 1½ lopense, groes of hooibeemd in het Root 2½ lopense aangekomen van zijn schoonouders, bij deling de dato 29-12-1742.
Verponding land ƒ 0-8-0 per jaar. Bede land ƒ 0-6-0 per jaar. Armen land ƒ 0-6-0. Koopsom ƒ 12,-. Verponding huis ƒ 0-16-0 per jaar. Armen huis ƒ 0-6-0. Koopsom ƒ 145,-.

Dochter Maria Goort Doensen, geboren op 18-10-1704 te Asten is op 16-07-1730 te Asten getrouwd met Matthias Antony Muyen, geboren te Asten op 06-06-1706 als zoon van Antonius Jansen Deynen en Maria Reynders van Geldrop (zie Voormalig huis G655):

03

Het gezin van Maria Goort Doensen en Matheus Antony Muyen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 29-03-1731 Asten 03-02-1765
Pieter Paulus Jansen
Asten 10-04-1801 zie Voormalig huis B431
2 Johannes Asten 07-03-1733 Asten 25-07-1756
Johanna Arnoldi Deckers
Asten 02-12-1782
3 Henrica Asten 01-03-1736 Kind Asten ±1736
4 Franciscus Asten 19-05-1738 Ongehuwd Asten 03-10-1768
5 Godefrida Asten 30-11-1741 Kind Asten ±1741
6 Reinerus Asten 03-07-1744 Asten 10-05-1778
Jenneke Peeter Haasen
Asten 20-05-1806 zie Voormalig huis B97
7 Henrica Asten 04-01-1747 Kind Asten 08-08-1763
8 Godefridus Asten ±1748 Ongehuwd Asten 03-10-1779 Soldaat*
9 Arnoldus Asten ±1752 Asten 03-06-1780
Maria Elisabeth Heijnix
Asten 02-04-1785

* zoon Godefridus Mathijs Muyen is soldaat:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 132; 12-08-1767:
Verklaring van Goort Tijs Muyen, soldaat in het Lijf Regiment van Orange Vriesland, onder de Compagnie van de Heere Collonel van Haarsma. Thans met verlof hier bij zijn ouders thuis zijnde. Deponent heeft laat in den avond in de voorkamer van de herberg van Francis van den Eerenbeemt zitten kaartspelen met Gerrit Wegers, Gerrit van Hugten, en Jelis Jan Jelis van Hugten. Onder het kaarten hoorde hij, dat zijn broeder, Jan en Dirk van de Loverbosch verschil hadden. Denkende dat zij handgemeen zouden worden heeft hij zijn broer teruggehouden. De verdere verklaring komt overeen met die van Jan Muyen. Een en ander onder eede bevestigd.

Mathijs Muyen woonde in Ommel (zie Voormalig huis B431) en verhuurde het huis aan derden, hetgeen duidelijk wordt uit de bewoningslijst van het huis over de periode 1746-1781:

Jaar Eigenaar nummer 51 Dorp Bewoners nummer 51 Dorp
1746 Mattijs Muijen Josijn Overhoff
1751 Mattijs Muijen Adriaen Cloens
1756 Mattijs Muijen Willem Reijnders
1761 Mattijs Muijen Jan Muijen
1766 Mattijs Muijen Jan Muijen
1771 Mattijs Muijen Jan Muijen
1776 Mattijs Muijen op 09-05-1776 afgebrant word nu opgetimmert
1781 Mattijs Muijen Reijnder Muijen

Zijn zoon Jan, geboren te Asten op 07-03-1733, is nog een tijd bewoner geweest tot het huis in 1776 is afgebrand. Bij die brand zijn vier huizen getroffen op beide hoeken van de Molenstraat, tegenwoordig de Burgemeester Wijnenstraat:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 136; 17-05-1776:
Taxatie van de goederen, gestaan hebbende in de Moolenstraat, en die op donderdag, 9 mey laatstleden, 's morgens, rond 8 uur, zijn afgebrand:
Een huis met waarde ƒ 750,-, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Gerrit van Riet, ene einde weduwe Peter Troeyen, andere einde Willem Verberne. Eigenaar Francis van de Vorst, schepen, bewoners Adriaan van Duuren, smid en Juffrouw Christina Hanenwinkel, weduwe Braam. Enige jaren geleden is dit nieuw opgebouwd.
Een huis, schuur, stal gelegen aan het vorig huis tot aan de hoek van de straat met waarde ƒ 400,-. Eigenaar Willem Verberne, bewoner Marten Aart Zeegers.
Een huis, stal en neere aan de andere hoek van de straat tegenover het afgebrande huis van Willem Verberne met waarde ƒ 350,-. Eigenaar en bewoner Antoni Verreyt.
Een huis en stal naast het vorige huis met waarde ƒ 150,-. Eigenaar Mattijs Muyen, bewoner Jan Mattijs Muyen. Dit huis is door off met de brandspuyt den brant door Gods hulpe geblust geworden.
Totaal ƒ 1650,-.

Na de opbouw van het huis is zoon Reijnder Mathijs Muyen, geboren te Asten op 03-07-1744, nog korte tijd bewoner geweest tot zijn verhuizing naar de Ommelsche Bosch (zie Voormalig huis B97).

Maria Goort Doensen is te Asten op 27-10-1779 overleden en Matheus Antony Muyen is te Asten op 03-04-1783 overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld en komt dit huis en een nabij gelegen huis, dat hij van zijn vader heeft geërfd (zie Koningsplein 10), in handen van Reynder Mathijs Muyen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 170 verso; 06-01-1784:
Pieter Paulusse getrouwd met Maria Mattijs Muyen, aan den Ommelschen Bosch, Reynder Mattijs Muyen, in het Dorp, Antoni en Arnoldus, meerderjarige zonen van Jan Mattijs Muyen, Andries Timmermans en Martinus Stevens wettelijke voogden de dato 10-11-1783 over de verdere onmondige kinderen van Jan Mattijs Muyen met name Hendrik, Willem, Maria en Johanna. Kinderen en kindskinderen van Mattijs Muyen en Maria Goort Martens, beiden overleden, gewoond hebbende te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Reynder huis, hof en stal in het Dorp ½ lopense, ene zijde weduwe Antoni Verreyt, andere zijde kinderen Aalbert Verheyden, ene einde de straat, andere einde Willem Verberne; een huis en hof aan de Kerk in het Dorp ½ lopense, ene zijde een straatje, andere zijde kinderen Jan Ture Lomans, ene einde de straat, andere einde Antoni Lomans; land de Pastory 1 lopense; land tusschen het Dorp en de Moolen 2 lopense; land in het Bergsland 2½ lopense; de Ligten Banckacker 1 lopense; een hofstad te Ostaden 4 lopense; hooibeemd in het Rood 2½ lopense; groes aan het Slootje te Ostaden 2½ lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. De ontvanger van dit lot zal ter egalisatie uitkeren ƒ 150,- ter betaling van de schulden op de nalatenschap staande.

Reynder Mathijs Muyen verruilt beide huizen direct met het huis op de Ommelsche Bosch (zie Voormalig huis B97) van Marcelis Koppens:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 52 verso; 13-01-1784:
Reynder Muyen verkoopt aan Marcelis Koppens huis, hof en stal in het Dorp ½ lopense, ene zijde weduwe Antoni Verreyt, andere zijde kinderen Aalbert Verheyden, ene einde de straat, andere einde Willem Verberne; een huis en hof aan de Kerk in het Dorp ½ lopense, ene zijde een straatje, andere zijde kinderen Jan Ture Lomans, ene einde de straat, andere einde Antoni Lomans; acker aan de Pastory 1 lopense; land tusschen het Dorp en de Moolen 2 lopense; land in het Bergsland 2½ lopense; de Ligten Banckacker 1 lopense; een hofstad te Ostaden 4 lopense; hooibeemd in het Rood 2½ lopense; groes aan het Slootje te Ostaden 2½ lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-05-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 925,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 49 verso; 13-01-1784:
Marcelis Koppens, aan den Ommelschen Bosch, verkoopt aan Reynder Mattijs Muyen, in het Dorp huis, stal, hof en aangelag aan den Ommelschen Bosch 1 lopense, ene zijde Peter van der Laak, andere zijde de weg, ene einde Huybert van der Laak, andere einde de straat; de Meeracker 3 lopense; de Grootenacker 10 lopense; de Willigenacker 2½ lopense; groes Jan Knegtsdries 2 lopense; groes / land Huypkeslant 3 lopense; het Weyvelt 5 lopense; groes de Mortel 1½ lopense; het Vierkantvelt 2 lopense; groes het Mortelke 1 lopense; groes de Kolk 4 lopense; groes de agterste Donk off Teuniskesvelt 2 lopense; Huybertsvelt 3 lopense; groes de groote Mortel 2½ lopense; de voorste acker aan den Bosch 1½ lopense; een kleyn veltje 1 lopense. De goederen zijn verhuurd aan Hendrik Royackers. Belast met ƒ 250,- aan Antoni van der Elsen schepenobligatie Helmond van 02-01-1764; ƒ 200,- aan weduwe Bruysten van Someren Asten de dato 14-04-1772. Koopsom ƒ 1106,-.

Marcelis Peter Koppens is geboren te Asten op 30-01-1744 als zoon van Petrus Joost Koppens en Wilhelmina Marcelis Driesen (zie Dijkstraat 52). Hij is op 17-10-1773 te Mierlo getrouwd met Johanna Maria Paulusse van Duynhoven, geboren te Helmond op 16-02-1753 als dochter van Paulus van Duijnhooven en Henrica Verheijen:

04

Het gezin van Marcelis Peter Koppens en Johanna Maria Paulusse van Duynhoven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Mierlo 25-09-1774 Kind Mierlo ±1774
2 Henrica Asten 08-03-1777 Kind Asten ±1777
3 Henrica Asten 23-02-1779 Ongehuwd Asten 28-10-1811

De rijdende rechter treedt hier al in de 18e eeuw op bij een geschil tussen Marcelis Peter Koppens en zijn buurvrouw:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 40; 28-02-1791:
Hendrien Verrijken, weduwe Antonie Verijt ter eenre en Marcelis Coppens ter andere zijde. Zij hebben naast elkaar liggen een huis en land in het Dorp. Hierover is enig verschil omtrent het weegen van den achterste door of over de grond van de voorste ontstaan. Dit is zodanig geworden dat drost en schepenen, op heden, daarop een oculaire inspectie hebben gedaan. Er is nu door tussenspraak een accoord gemaakt dat het Marcelis Koppens zal vrijstaan om de hegge, door hem gepoot, van de erve van Godefridus Sauve, tot aan de erve van de eerste comparante te langst door te trekken tot op of aan sijn twedens comparanten grond of erve toe en dan tersijde uyt op den vlierbosch, sijnde een schijtpaal, mits deselve ten sijne kosten na behoeven te sullen onderhouden in 't snoeyen en wel voornamentlijk langs de grond of erve van de eerste comparante alsmede om die hegge niet hooger dan vijf voeten, van de grond af te rekenen, te doen wassen. Tot vergunning of erkentenis hiervan zal hij, Marcelis Koppens, afzien van het recht van weegen aan hem vergunt deling de dato 1741 alhier wettig gepasseert op of over de grond van de eerste comparante. De put zal echter in gemeyn blijven ook ingevolge de voornoemde deling.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1798-1803 is Marcelis Peter Koppens eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 51 Dorp Bewoners nummer 51 Dorp
1798 Marcelis Coppens Marcelis Coppens
1803 Marcelis Coppens Marcelis Coppens

Johanna Maria Paulusse van Duynhoven is als de vrouw van Marselis Koppens op 22-05-1800 te Asten overleden. De middenstanders leggen in 1806 hun eed af, waaruit blijkt dat Marcelis Peter Koppens vleeshouwer van beroep is:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 36; 23-01-1806:
Matthijs Heerings wordt aangesteld als landmeeter.
Wilhelmus Verberne legt zijn eed als bakker af.
Matthijs Heerings legt zijn eed als bakker af.
Martinus van Hoek legt zijn eed als bakker af.
Marcelis van Bussel legt zijn eed als grutter af.
Martinus Jansen, molenaar op de korenwindmolen legt zijn eed als molenaar af.
Jan van Hoek legt zijn eed als waagmeester af.
Hermanus Driessen legt zijn eed als waagmeester af.
Andries Timmermans legt zijn eed als brouwer af.
Marcelis Koppens legt zijn eed als vleeshouwer af.
Marcelis van Bussel legt zijn eed als brouwer af.
Jan van Hoek legt zijn eed als vleeshouwer af.
Jan Hendrik van Heugten legt zijn eed als beesten- en varkensslaagers af.
Willem Aart Smits legt zijn eed als beesten- en varkensslaagers af.
Jan van Hoek legt zijn eed als beesten- en varkensslaagers af.
Jan Bakers is door het Corpus aangesteld tot het houden van het doodregister.
Leonardus Willems legt zijn eed als molenaarsknecht af.
Jan Bluyssen en Adriaan Keysers worden aangesteld als armmeesters 01-06-1806 tot 31-05-1809.
Jan Bluyssen legt zijn eed als bakker af.
Martinus Vriends legt zijn eed als beesten- en varkensslaager af.
Dirk Francis Goort van Bussel legt zijn eed als beesten- en varkensslaager af.

Marcelis Peter Koppens is op 27-05-1808 te Asten overleden en hieronder de begraafakten van Johanna Maria Paulusse van Duynhoven en Marcelis Peter Koppens:

Volgens de verpondingen van 1810 is zijn dochter Hendrina Marcelis Koppens de eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 200 verso:
Hendrina Marcelis Koppens bij versterf 27-05-1808.
Marcelis Koppens.
Nummer 51 huijs, schuur en hof ½ lopense.

Hendrina Marcelis Koppens is op 28-10-1811 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan van Maris:

Kadaster 1811-1832; G661:
Huis en erf, groot 02 roede 03 el, het Derp, klassen 4.
Eigenaar: Jan van Maris.

05

06

Johannes van Maris is geboren te Asten op 21-07-1807 als zoon van Arnoldus Petri van Maris en Francisca Petri van Dyck. Behalve dat hij van beroep bakker was, is verder niets over Johannes van Maris in de archieven terug te vinden.

Rond 1829 wordt het huis door Johannes van Maris verkocht aan Johannes Brekelmans, geboren te Haaren op 27-03-1797 als zoon van Adrianus Brekelmans en Elisabeth Lamberti Moonen. Hij is als bakker op 02-05-1829 te Asten getrouwd met Joanna Maria Kanters, geboren te Asten op 30-04-1804 als dochter van Martinus Goort Kanters en Anna Maria Jan Mathijsse van den Eijnden (zie Busselseweg 6). Joanna Maria Kanters is op 16-07-1833 te Asten overleden en Johannes Brekelmans is op 21-05-1834 als winkelier te Asten hertrouwd met Joanna Maria Slaats, geboren te Asten op 07-04-1795 als dochter van Antonie Peter Slaats en Joanna Martens (zie Lagendijk 7).

Johannes Brekelmans is op 22-05-1840 te Asten overleden en Joanna Maria Slaats is op 22-04-1841 te Asten hertrouwd met Johannes Bennenbroek, geboren te Someren op 20-03-1796 als zoon van Philip Francis Bennenbroek en Catharina Antonius de Leeuw. Joanna Maria Slaats is op 18-05-1869 te Asten overleden en Johannes Bennenbroek is te Asten op 22-01-1879 overleden. Zij woonden zeker vanaf 1859 op de Markt (zie Voormalig huis G582).

In 1856 wordt het huis verkocht aan zwager Lambertus Brekelmans, geboren op 29-01-1799 te Haaren als zoon van Adrianus Berkelmans en Elisabeth Lamberti Moonen. Hij is als bakker te Asten op 26-04-1833 getrouwd met Wilhelmina Cornelissen, geboren te Asten op 08-04-1794 als dochter van Wilbert Cornelissen en Maria Berkers (zie Voormalig huis G554). Zij woonden zelf in de huidige Julianastraat (zie Julianastraat 17) en verhuurden dit huis aan derden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Petrus Jacobus Coolen, geboren te Asten op 25-07-1824 als zoon van Peter Jan Coolen en Allegonda Leenen (zie Voormalig huis G521), in het huis. Hij is als fabrieksarbeider op 16-06-1854 te Asten getrouwd met Anna Catharina van de Mortel, geboren te Deurne op 14-09-1822 als dochter van Johannes van de Mortel en Elisabeth Fransen. Het huizingnummer is dan A12:

07

Ook over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan kadasternummer A17 dat rond 1876 in handen komt van Joannes (Jan) Bluijssen (zie Burgemeester Wijnenstraat 25). Rond 1891 krijgt het huis bij een verbouw en vereniging kadasternummer G1730, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Anna Catharina van de Mortel is op 15-02-1879 te Asten overleden en ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Petrus Jacobus Coolen met zijn twee ongehuwde dochters in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A15, A17 en A19:

08

Na het overlijden van eigenaar Johannes Bluijssen in 1897, wordt het huis door de nabestaanden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-01-1900 te koop aangeboden:

08a

Het huis komt in handen van Wilhelmus Johannes Bluijssen (zie Burgemeester Wijnenstraat 25) en blijft verhuurd aan Petrus Jacobus Coolen en zijn gezin. Petrus Jacobus Coolen is op 12-11-1903 te Asten overleden en de erven van Wilhelmus Johannes Bluijssen verkopen het huis rond 1908 aan de dochters Allegonda en Wilhelmina Coolen. Allegonda (Gondeke) Coolen, geboren te Asten op 15-04-1855 en Wilhelmina Antonia (Minake) Coolen, geboren op 23-10-1861 te Asten, wonen ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 als herbergiersters in het huis met huizingnummer A20, ook bekend staand als Koningsplein 2:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-06-1914 blijkt dat er bij de gezusters Coolen geld uit de kassa is gestolen:

- In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-05-1907 wordt bij de gezusters Coolen een vergadering voor een stoomzuivelfabriek gehouden.
- In diezelfde krant van 01-06-1912 de aanbesteding voor het bouwen van een pakhuis voor de boerenbond bij de gezusters Coolen.
- In diezelfde krant van 25-08-1923 wordt bij de gezusters Coolen de inzet bepaald voor de verkoop van twee arbeiderswoningen aan het Marktveld.
- In diezelfde krant van 18-01-1930 wordt bij de gezusters Coolen de inzet bepaald voor de verkoop van een huis in de Burgemeester Frenckenstraat.

De jonge boeren konden zich melden bij de gezusters Coolen, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-02-1932:

Allegonda (Gondeke) Coolen is op 09-04-1932 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont Wilhelmina Antonia Coolen alleen in het huis op het Koningsplein 2:

10

Wilhelmina Antonia (Minake) Coolen verhuist op 02-09-1932 naar Deurne en is op 16-03-1942 te Deurne overleden.

Vanuit de Sint Jozefstraat 10 (zie Sint Jozefplein 16) komt in het huis wonen Johannes Welten, geboren te Asten op 23-04-1888 als zoon van Theodorus Welten en Johanna Rijnders (zie Kleine Heitrak 15). Hij is als koopman te Asten op 18-06-1915 getrouwd met Maria Louisa van de Ven, geboren te Asten op 08-05-1895 als dochter van Carel van de Ven en Johanna van Empel (zie Wolfsberg 29). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan het Koningsplein 2:

11

Zij verhuizen in 1934 naar Eindhoven; Maria Louisa van de Ven is op 11-02-1953 te Eindhoven overleden en Johannes Welten is op 13-01-1986 te Eindhoven overleden.

Daarna wordt het huis bewoond door Johannes Antonius (Antoon) Bekken, geboren te Doetinchem op 06-09-1898 als zoon van Johannes Antonius Bekken en Martina Geertruida van Leuteren. Hij is op 02-05-1932 te Asten getrouwd met Francisca Catharina (Cisca) Ceelen, geboren te Asten op 14-02-1908 als dochter van Johannes Ceelen en Maria Haazen (zie Voormalig huis C1308). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Emmastraat 23 (zie Emmastraat 23) in het huis op het Koningsplein 2 wonen:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1934 en 31-03-1938, de geboortes van zoon Johannes en dochter Johanna:

13 14

In het Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meijerij, Peel en Kempenland van 09-03-1943 heeft Antoon Bekken kippen te koop:

15

Het pand is in 1943 in handen gekomen van Antonius Gerardus Kusters (zie Burgemeester Wijnenstraat 7) en de familie Bekken-Ceelen hadden daar een ijzerhandel met de naam 'de Pelikaan'. Hieronder een foto en Harrie Verdijsseldonck 1 schrijft hierover het volgende:

In de Advertentie-Bron van woensdag 18 april 1934 staat het verhuisbericht van de familie Antoon Bekken-Ceelen van Emmastraal 23 naar Koningsplein 2. Eenmaal in de nieuwe winkel verkocht men koper- en ijzerwaren, galanterieën, bezem- en borstelwerk, poetsartikelen, carbolineum, teer, creoline, beits en Black Varnish. Tabak, sigaren, sigaretten en suikerwerken sloten de rij. Pas veel later kwam er speelgoed bij. Voor een dubbeltje kon je kiezen uit: een doosje scheermesjes, een stuk scheerzeep, een insmeerborstel, een stofdoek, 35 waschklemmen, of 10 meter waschlijndraad. Men maakte ook reclame voor de Rumba-kookplaat. Je kon er het eten mee op temperatuur houden, brood mee roosteren, strijkijzers verwarmen. En als je er een doek omheen draaide als bedwarmer gebruiken. Aanschaffingskosten slechts 80 cent. Antoon Bekken werkte als timmerman bij de timmerfabriek van Grardje Smits, terwijl zijn vrouw Cisca de winkel deed. Op de foto uit 1934 zien we van links naar rechts Huub Knaapen, Antoon Bekken, Cisca Bekken-Ceelen, Jac Knaapen en in het wandelwagentje Gerard Bekken. Ten slotte de kinderen Hoefnagels. In september 1944 is het pand bij de bevrijding verwoest. Antoon Linden bouwde op die plek zijn winkel en atelier en nu is er een snackbar.

Johannes Antonius (Antoon) Bekken is op 20-10-1972 te Geldrop overleden en Francisca Catharina (Cisca) Ceelen is op 08-10-1993 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17

18

Op de plaats van het huis is in 1953 door Antoon Linden een nieuw huis gebouwd, waarvan hieronder een foto en een streetview met rechts daarvan een verpakking van Antoon Linden:

19

Hieronder een streetview op diezelfde plek in 2018:

20

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1694 Aert Jansen van Ruth Asten ±1660 Aert Jansen van Ruth Asten ±1660
1698 Goort Marten Doensen Asten 27-06-1666
Dorp huis 51
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Goort Doensen Asten 27-06-1666 Vrients
1741 erfgenamen Goort Doensen Asten 18-10-1704 Jenneke en Margriet Hendrik Abrahams
1746 Mattijs Muijen Asten 06-06-1705 Josijn Overhoff
1751 Mattijs Muijen Asten 06-06-1705 Adriaen Cloens
1756 Mattijs Muijen Asten 06-06-1705 Willem Reijnders
1761 Mattijs Muijen Asten 06-06-1705 Jan Muijen Asten 07-03-1733
1766 Mattijs Muijen Asten 06-06-1705 Jan Muijen Asten 07-03-1733
1771 Mattijs Muijen Asten 06-06-1705 Jan Muijen Asten 07-03-1733
1776 Mattijs Muijen Asten 06-06-1705 09-05-1776 afgebrant, opgetimmert
1781 Mattijs Muijen Asten 06-06-1705 Reijnder Muijen Asten 03-07-1744
1798 Marcelis Coppens Asten 30-01-1744 Marcelis Coppens Asten 30-01-1744
1803 Marcelis Coppens Asten 30-01-1744 Marcelis Coppens Asten 30-01-1744
Kadasternummer G661
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G661 1829 Jan van Maris Asten 21-07-1807

G661

1829-1856 Johannes Brekelmans Haaren 27-03-1797
G661 1856-1876 Lambert Brekelmans Haaren 29-01-1799
G661 1876-1890 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821
G1730 1890-1900 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 vereniging
G1730 1900-1908 Wilhelmus Johannes Bluijssen Asten 29-01-1860
G1730 1908-1932 Allegonda Coolen Asten 15-04-1855
G1730 1932-1938 Wilhelmina Coolen Asten 23-10-1861
Koningsplein 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Marcelis Koppens Asten 30-01-1744 met dochter 27-05-1808
1808-1811 Hendrica Marcelis Koppens Asten 23-02-1779 28-10-1811
1811-1832 onbekend
1832-1838 Jan van Maris Asten 21-07-1807 22-05-1840
1838-1840 Johannes Brekelmans Haaren 27-03-1797 Joanna Maria Slaats Asten 07-04-1795
1840-1856 Joannes Bennenbroek Someren 20-03-1796 Joanna Maria Slaats Asten 07-04-1795
1856-1859 Lambert Brekelmans Haaren 29-01-1799 Wilhelma Cornelisse Asten 08-04-1795
A12 1859-1869 Petrus Jacobus Coolen Asten 25-07-1824 Anna Catharina van de Mortel Deurne 14-09-1822
A17 1869-1879 Petrus Jacobus Coolen Asten 25-07-1824 Anna Catharina van de Mortel Deurne 14-09-1822 15-02-1879
A15 1879-1890 Petrus Jacobus Coolen Asten 25-07-1824 met dochters
A17 1890-1900 Petrus Jacobus Coolen Asten 25-07-1824 met dochters
A19 1900-1903 Petrus Jacobus Coolen Asten 25-07-1824 met dochters 12-11-1903
A19 1903-1910 Allegonda Coolen Asten 15-04-1855 met zuster
A20 1910-1920 Allegonda Coolen Asten 15-04-1855 met zuster
A20 1920-1930 Allegonda Coolen Asten 15-04-1855 met zuster
2 1930-1932 Allegonda Coolen Asten 15-04-1855 met zuster 09-04-1932
2 1932-1933 Wilhelmina Coolen Asten 23-10-1861 naar Deurne
2 1933-1934 Johannes Welten Asten 23-04-1888 Maria Louisa van de Ven Asten 08-05-1895 naar Eindhoven
2 1934-1938 Johannes Antonius Bekken Doetinchem 06-09-1898 Francisca Ceelen Asten 14-02-1908
Referenties
  1. ^De Luidklok (https://www.kbo-brabant.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 december 2023, 10:38:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen