logo

De Vonder Homepagina


Koningsplein 6

Rond 1856 is een woning van het huis van Johannes Linden (zie Koningsplein 4) afgeplitst. Deze woning krijgt kadasternummer G1134, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In deze woning komt wonen Lambertus Linden, geboren te Asten op 14-06-1823 als zoon van Johannes Jacobus Linden en Anna Maria Kolen (zie Koningsplein 4). Hij is als kleermaker op 18-01-1856 te Asten getrouwd met Catharina Bukkems, geboren te Asten op 15-03-1823 als dochter van Johannes Bukkems en Francisca Bots (zie Voormalig huis G88). 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in de woning met huizingnummer A11a:

01

Ook in de periode 1869-1879 wonen Lambertus Linden en Catharina Bukkems met hun gezin in de woning met dan huizingnummer A15:

02

Lambertus Linden heeft in 1869 nog een handgemeen met zijn buurtgenoot Peter van de Kruijs, geboren te Asten op 08-09-1844 als zoon van Theodorus van de Kruijs en Catharina van Velthoven (zie Marktstraat 1). Beiden kregen hiervoor een gevangenisstraf van een dag, die ze uitzaten in de strafgevangenis van Eindhoven:

02a

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-04-1871 wordt de woning samen met de andere woning (zie Koningsplein 4) geveild:

Lambertus Linden ruilt hierbij deze woning met het huis van Johannes Mikkers op A121 en verhuist kort daarna naar A123b (zie Voormalig huis G503). Johannes Mikkers is geboren te Asten op 23-09-1842 als zoon van Benedictus Mikkers en Allegonda Maria Gragtmans (zie Voormalig huis G506). Hij is als winkelier op 29-10-1866 te Asten getrouwd met Antonia Bukkems, geboren te Lierop op 21-11-1838 als dochter van Francis Bukkems en Francina van den Einde. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in de woning met achtereenvolgens huizingnummer A13, A15 en A17:

03

Zoon Johannes Franciscus Mikkers, geboren te Asten op 31-12-1873, overkomt nog een dodelijk ongeluk met de tram aldus de Limburger Koerier van 13-09-1898 en de krant de Grondwet van 15-09-1898:

03a

Antonia Bukkems is op 17-02-1900 te Asten overleden en Johannes Mikkers verhuist naar zijn dochter Johanna Mikkers op de Wolfsberg (zie Voormalig huis G1124). Hij is op 19-10-1903 te Asten hertrouwd met Arnoldina Broens, geboren op 05-09-1857 te Someren als dochter van Mathijs Broens en Johanna Engelen en weduwe van Petrus Augustinus Smits. Johannes Mikkers is op 04-02-1927 te Asten overleden.

Linksonder een foto gemaakt rond 1900 van het dubbele woonhuis van de familie Linden. De woning wordt in 1903 samen met de nevenstaande woning (zie Koningsplein 4) verkocht aan Fredericus Hubertus Michielsen en direct daarna doorverkocht aan de gemeente Asten. Daarna vindt herbouw plaats onder kadasternummer G1952, zoals te zien is op de kadasterkaart rechtsonder:

04

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-12-1903 wordt het huis (nummer 3) samen met het nevenstaande huis (nummer 2) te huur aangeboden:

05

In het huis komt wonen Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts, geboren te Asten op 13-03-1878 als zoon van Bonaventura Eijsbouts en Catharina Maria Krijnen (zie Voormalig huis G1416). Hij is als smid op 15-11-1905 te Asten getrouwd met Johanna Petronella Wilhelmina Sengers, geboren te Asten op 26-09-1883 als dochter van Antonius Dominicus Sengers en Johanna Maria van den Eijnden (zie Prins Bernhardstraat 23).

Links een foto van Johan Eijsbouts en Johanna Petronella Wilhelmina Sengers, rechtsboven de geboorte van dochter Johanna in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1906, rechtsmidden in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-08-1907 de verkiezing van Johan Eijsbouts als raadslid en rechtsonder de geboorte van zoon Bonaventura in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-01-1908:

06

07

08

09

In 1910 verhuizen zij naar A320a (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 32 en 34) en daarna wordt het huis bewoond door Gijsbertus van den Bogert, geboren te Ammerzoden op 24-01-1866 als zoon van Gerrit van den Bogert en Anna Krijgh. Hij is als fabrieksarbeider op 22-09-1892 te Gameren getrouwd met Antje Grootveld, geboren te Ammerzoden op 31-07-1860 als dochter van Jan Grootveld en Jantje Oomen. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A18:

10

Zij verhuizen eind 1910 naar Rotterdam; Gijsbertus van den Bogert is op 08-08-1930 te Rotterdam overleden en Antje Grootveld is op 04-12-1961 te Rotterdam overleden.

De nieuwe bewoner is Karel Eekhof, geboren te Amsterdam op 22-05-1850 als zoon van Albert Eekhof en Catharina Juliana van der Sanden. Hij is als predikant op 26-07-1883 te Lemsterland getrouwd met Minke Bakker, geboren op 08-07-1849 te Lemsterland als dochter van Hielke Poppes Bakker en Fetje Sietzes van Veen.

Zij verhuizen in 1912 naar A38 (zie Voormalig huis G467) en het huis wordt daarna bewoond door Jeroen Veltman, geboren te Nijega op 14-01-1881 als zoon van Sake Veltman en Aaltje de Boer. Hij is als gemeentesecretaris op 28-05-1912 te Asten getrouwd met Elisabeth Josephina van Vlokhoven, geboren op 31-03-1874 te Stratum als dochter van Wilhelmus van Vlokhoven en Adriana van Donk. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-08-1913 plaatst Jeroen Veltman als gemeentesecretaris een advertentie met gegevens over het onderwijs op de Openbare School:

11

In 1915 wordt nog een schuur onder hetzelfde kadasternummer bijgebouwd en het huis blijft tot na 1945 in bezit van de gemeente. 

Jeroen Veltman verhuist met zijn gezin in 1918 naar Geffen en in de Nederlandsche Staatscourant van 23-04-1918 lezen we dat hij ook als voorzitter van de ongevallencommissie eervol wordt ontslagen:

12

Elisabeth Josephina van Vlokhoven is op 05-01-1959 te Weert overleden; Jeroen Veltman is naar Asten teruggekeerd en aldaar op 01-04-1962 overleden.

De nieuwe bewoner is Gerard Gaston Remery geboren te Zuiddorpe op 17-05-1892 als zoon van Florentinus Remery en Emma Tacq. Hij is als onderwijzer op 26-04-1920 te Nistelrode getrouwd met Elisabeth Maria van de Ven, geboren te Nistelrode op 20-09-1891 als dochter van Hendrikus van de Ven en Arnoldina Petronella Nooijen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930

12b

Uit 'Schoolmeesters Remery en het onderwijs in de 19e en 20e eeuw1 citeren we het volgende over Gerard Gaston Remery:

Gerard Gaston Remery heeft zijn opleiding tot onderwijzer in de normaalschool in Axel gevolgd. In november 1911 bleek uit een schrijven van de Gedeputeerde Staten van Zeeland dat hij loteling nummer 9 van Koewacht, na geneeskundig onderzoek voor den krijgsdienst geschikt is verklaard. In juni 1912 vertrok Gerard naar Nistelrode omdat hij daar een aanstelling kreeg als onderwijzer. In Zeeuwsch Vlaanderen was het moeilijk om een aanstelling als onderwijzer te verkrijgen. Vanaf 1912 was hij als onderwijzer verbonden aan de lagere school te Nistelrode.
Uit correspondentie bleek dat hij bij het begin van de mobilisatie in de eerste wereldoorlog als gewoon militair in dienst is gegaan en sindsdien bevorderd is tot de rang van officier. Op 15 februari 1918 keerde hij weer terug in de functie van onderwijzer. In het eerst volgend examen slaagde hij voor de hoofdakte gevolgd door de 2 jarige studie voor landbouwleraar die in Boxtel werd gegeven. Van 1922 tot 1947 was Gerard hoofd van de openbare lagere school in Asten.

Linksonder in het Eindhovensch dagblad van 26-02-1920 de sollicitatie van Gerard Gaston Remery in Asten en rechtsonder in diezelfde krant van 01-05-1920 zijn aanstelling:

12c 12d

Gerard Gaston Remery wordt na de onderwijswet van 1920, waarin gesubsidieerd seculier onderwijs werd toegestaan, in 1922 benoemd als hoofd van de weliswaar kleine openbare school, die op dat moment nog 15 leerlingen telt, zoals vermeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-11-1921. Rechtsonder wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-11-1921 medegedeeld dat de oude school aan het huidige Koningsplein voor de openbare school gebruikt gaat worden of een klas in de school op de huidige Markt:

Gerard Gaston Remery verhuist rond 1927 naar A37 in de toenmalige Molenstraat (zie Voormalig huis G1762A) en korte tijd heeft Philippus Laheij (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) nog in het huis gewoond. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-10-1927 verzoekt hij om de huur te mogen beëindigen:

Hij vertrekt naar zijn nieuwe boerderij (zie Smientweg 1) en vanuit de Tramstraat (zie Voormalig huis G489 en G490) is komen wonen Adriana van Weert, geboren op 15-01-1858 te Someren als dochter van Lambert van Weert en Hendrina van Horrik. Zij is sinds 28-07-1912 weduwe van Johannes Petrus van Bussel, geboren te Asten op 22-11-1855 als zoon van Johannes Petrus van Bussel en Maria Elisabeth van Bussel (zie Voormalig huis G481), met wie zij op 09-05-1884 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont zij met haar kinderen in het huis met huizingnummer A18, ook bekend staand als Koningsplein 6:

13

Ook in de periode 1930-1938 woont Adriana van Weert met haar dochter Maria Elisabeth van Bussel, geboren te Asten op 30-08-1889 en werkzaam als postbeambte, in het huis op het Koningsplein 6:

14

Rond 1932 verhuizen zij naar het postkantoor op de Markt in Asten (zie Markt 14 en 16) en komt in het huis wonen Harm Eshuis, geboren op 27-06-1888 te Amsterdam als zoon van Harm Eshuis en Tietje Kikstra. Hij is als rijksontvanger op 08-11-1923 te Retranchement getrouwd met Neeltje Maria Almekinders, geboren te Retranchement op 20-03-1899 als dochter van Kornelis Johannius Almekinders en Magdalena Luteijn.

In de Nederlandsche Staatscourant van 12-07-1932 de aanstelling van Harm Eshuis als rijksontvanger in Asten:

15

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 woont Harm Eshuis met zijn gezin in het huis aan het Koningsplein 6:

16

Rond 1935 verhuizen zij naar Wilhelminastraat 1A (zie Wilhelminastraat 19) en komt vanuit de Emmastraat 7 (zie Voormalig huis G525) in het huis wonen Emile Christiaan Schriks, geboren op 13-08-1892 te Breda als zoon van Petrus Johannes Schriks en Maria Sophia Gosina Houthooft. Hij is op 02-10-1922 getrouwd met Petronella van Hagen, geboren te Asten op 12-10-1891 als dochter van Mathijs van Hagen en Wilhelmina van de Ven (zie Markt 15). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij aan het Koningsplein 6:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-06-1937 en de Nieuwe Venloosche courant van 07-01-1939 zoekt Emile Schriks een dienstmeisje:

18 19

Emile Christiaan Schriks verhuist met zijn gezin rond 1940 naar Dijkstraat 2C (zie Voormalig huis F1889) en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-11-1938 wordt besloten om bij de nieuwbouw van het raadhuis, het huis aan het Koningsplein te gebruiken als tijdelijke locatie:

20

Nadat het nieuwe gemeentehuis in 1942 is betrokken, kunnen we uit onderstaande advertenties in het Peelbelang van 23-12-1944 en van 31-03-1945 opmaken dat Johannes Wilhelmus Maria Thijssen, geboren te Helmond op 07-11-1910 als zoon van Theodorus Maria Ewaldi Thijssen en Catharina van Genechten, in het huis is komen wonen:

21 22

Johannes Wilhelmus Maria Thijssen is op 29-07-1940 te Helmond getrouwd met Antonia Cornelia Johanna Hosemans, geboren te Helmond op 15-03-1915 als dochter van Alphonsus Joseph Aloysius Hosemans en Maria Catharina Lintermans. 

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Koningsplein 6.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1899, verbouwing jaar 2001, verbouw kantoor.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1899 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Gemeente Asten.
Soort woning: Dubbelwoning met Koningsplein 4.
Literatuur: Dienstwoning gemeente Asten, nu burgerwoning.
Interview: Twee woonhuizen gebouwd door de gemeente voor gemeentefunctionarissen, soort doorgangshuis-dienstwoning.

Hieronder een foto uit 1970 van het uit 1903 daterende huis aan het Koningsplein 6 met daaronder een streetview van hetzelfde huis:

23

24

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1134
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1134 1856-1871 Johannes Linden Asten 27-06-1792 splitsing van G660
G1134 1871-1903 Johannes Mikkers Asten 23-09-1842
G1134 1903-1903 Fredericus Hubertus Michielsen Asten 29-09-1832
G1952 1903-1938 gemeente Asten nieuwbouw
Koningsplein 6
# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1856-1859 Lambertus Linden Asten 14-06-1823 Catharina Bukkems Asten 15-03-1823
A11a 1859-1869 Lambertus Linden Asten 14-06-1823 Catharina Bukkems Asten 15-03-1823
A15 1869-1871 Lambertus Linden Asten 14-06-1823 Catharina Bukkems Asten 15-03-1823 naar A121
A15 1871-1879 Johannes Mikkers Asten 23-09-1842 Antonia Bukkems Lierop 21-11-1838
A13 1879-1900 Johannes Mikkers Asten 23-09-1842 Antonia Bukkems Lierop 21-11-1838
A15 1890-1900 Johannes Mikkers Asten 23-09-1842 Antonia Bukkems Lierop 21-11-1838 17-02-1900
A17 1900-1901 Johannes Mikkers Asten 23-09-1842 met kinderen naar D58
A17 1901-1910 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 Johanna Petronella Sengers Asten 26-09-1883 naar A320a
A18 1910-1911 Gijsbertus van den Bogert Ammerzoden 24-01-1866 Antje Grootveld Ammerzoden 31-07-1860 naar Rotterdam
A18 1911-1912 Karel Eekhof Amsterdam 22-05-1850 Minke Bakker Lemsterland 08-07-1849 naar A38
A18 1912-1919 Jeroen Veltman Nijega 14-01-1881 Elisabeth Vlokhoven Stratum 31-03-1874 naar Geffen
A18 1920-1928 Gerard Gaston Remery Zuiddorpe 17-05-1892 Elisabeth Maria van de Ven Nistelrode 20-09-1891 naar A37
A18 1928-1930 Adriana van Weert Someren 15-01-1858 weduwe van Bussel
6 1930-1932 Adriana van Weert Someren 15-01-1858 weduwe van Bussel naar Markt 16
6 1932-1937 Harm Eshuis Amsterdam 27-06-1888 Neeltje Almekinders Retranchement 20-03-1899 Wilhelminastraat 1
6 1937-1938 Emile Christiaan Schriks Breda 13-08-1892 Petronella van Hagen Asten 12-10-1891

Referenties

  1. ^Schoolmeesters Remery en het onderwijs in de 19e en 20e eeuw (http://remery.nl/sm-remery/smeesters/sm05-gerardgaston.html)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2024, 09:30:21

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen