logo

De Vonder Homepagina


Koningsplein 8

Bewoningsgeschiedenis tot 1877

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat dit afgesplitste deel van het huis op naam van de weduwe van Steven Kanters (zie Koningsplein 10):

Kadaster 1811-1832; G657:
Huis en erf, groot 01 roede 12 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Steven Kanters.

01

02

Wilhelmina Antony van Bussel is te Asten op 17-04-1836 overleden en dit huis is in 1837 verkocht aan Hendrika Anthony Leenen, geboren te Asten op 01-03-1761 als dochter van Antonius Petri Leynen en Isabella Joannis Vervoordeldonk (zie Koningsplein 10). Zij is sinds 21-03-1825 weduwe van Johannes Laurens Jelissen, geboren te Asten op 05-03-1759 als zoon van Laurentius Jelissen en Joanna Maria Claus (zie Voormalig huis F182), met wie zij op 21-11-1790 te Asten getrouwd was.

Hendrika Anthony Leenen is op 08-11-1844 te Asten overleden en het huis gaat over naar de kinderen Laurens, Anna en Antonetta Jelissen. Anna Jelissen is op 18-01-1850 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 verhuren zij het huis aan Isabella Johanna Coolen, geboren te Asten op 21-05-1811 als dochter van Pieter Jansen Coolen en Allegonda Antonie Leenen (zie Voormalig huis G521). Het huis dan huizingnummer A10b:

Ook in de periode 1869-1879 woont Isabella Johanna Coolen in het huis met dan huizingnummer A14:

Laurens Jelissen is op 29-10-1871 te Asten overleden en daarna wordt Antonetta Jelissen alleen eigenaar. Bewoonster Isabella Johanna Coolen is op 24-11-1873 overleden en het huis is daarna niet meer bewoond. Antonetta Jelissen verkoopt het huis in 1876 aan de gemeente en het huis is samen met het naastgelegen huis (zie Koningsplein 10) kort na de verkoop afgebrand.

Rond 1879 zijn de percelen samengevoegd tot kadasternummer G1436 en vond herbouw plaats van een onderwijzerswoning onder kadasternummer G1446. Daarna vindt op het terrein nog een nieuwbouw plaats onder kadasternummer G1637 en dat wordt de woning van de directeur van het post- en telegraafkantoor (zie Koningsplein 10). Dit huis krijgt dan kadasternummer G1637 en onderstaande kadasterkaarten maken dit duidelijk:

Kostschool van Antonius Franciscus ten Haaf

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wordt het huis bewoond door Antonius Franciscus ten Haaf, geboren te 's Heerenberg op 14-12-1852 als zoon van voerman Antoon ten Haaf en Maria Beumer.

Rechts in de Arnhemsche courant van 19-05-1877 behaalt Antonius Franciscus ten Haaf zijn akte tot het geven van lager onderwijs als hoofdonderwijzer.

Antonius Franciscus ten Haaf is op 29-04-1879 te Bergh getrouwd met Gerarda Gesina (Grada) Winterink, geboren te 's Heerenberg op 19-10-1857 als dochter van Theodorus Philippus Jacobus Winterink en Geertruida Kroes.

Rechts staat in dagblad de Tijd van 09-05-1879 dat Antonius Franciscus ten Haaf getrouwd is.

 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 komen zij vanuit Tilburg vanaf 1879 in het huis met huizingnummer A14 wonen:

03

Antonius Franciscus ten Haaf zoekt in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-01-1880 een tweede hulponderwijzer en in diezelfde krant van 03-06-1882 zoekt hij nog een leerkracht voor de openbare lagere school, die tegenover zijn huis lag (zie Voormalige school G875). Antonius Franciscus ten Haaf begint rond 1880 in Asten een kostschool in zijn eigen woning en rechts in de Tilburgsche courant van 21-08-1887 werft hij leerlingen:

04

05

06

Rechts in De Tijd van 11-10-1880 slaagt Antonius Franciscus ten Haaf voor de akte Engels.

Linksonder in een advertentie in de Tijd van 12-07-1886 gebruikt Antonius Franciscus ten Haaf de notabelen van Asten om zijn kostschool aan te prijzen en rechtsonder een foto van hem:

Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 woont hij met zijn gezin en de kostschoolleerlingen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A12 en A14:

07

De meeste leerlingen komen uit de provincie Noord Brabant, maar is ook een leerling uit Brussel bij, waarover later meer. In 1894 werd een nieuwe openbare lagere school gebouwd op de Markt in Oud-Hollandse stijl en Antonius Franciscus ten Haaf wordt ook hoofd van die school, maar blijft ook zijn kostschool behouden. Hieronder een foto van meester ten Haaf met zijn leerlingen op de nieuwe school aan de Markt:

08

Uit advertenties in de Tilburgsche courant van 13-07-1890 en van 18-09-1898 blijkt dat de kostschool van ten Haaf nog steeds goed staat aangeschreven:

09 10

Dagblad De Tijd van 11-06-1899 bericht over de kostschool van meester ten Haaf en de komst van leerling Butgen uit Engeland:

11

De naam Butgen is niet terugvindbaar in de bevolkingsregisters, maar wel zijn er leerlingen met de naam Hamilton, Hendrik Antoon Lucas uit 's Hertogenbosch, Peter Jan Joseph uit Brussel, Carolus Johannes Cornelis en Josephus Cornelis Hamilton uit Madoera, een eiland ten noorden van Java. Daarvoor duiken we in de stamboom van de familie Hamilton:

Over Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton

Om de afkomst van Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton te achterhalen, komen we uit bij zijn grootouders. Jacobus Hamilton is geboren te 's Hertogenbosch op 11-01-1798 als zoon van Adrianus Hamilton en Joanna Schrijvers. Hij is op 07-01-1818 te 's Hertogenbosch getrouwd met Maria Martina Noskes, geboren te 's Hertogenbosch op 04-09-1797 als dochter van Joannes Noskes en Petronella Kuipers. Zij hadden samen twaalf kinderen, waaronder:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
10 Josephus Cornelius 's-Hertogenbosch 31-08-1839 Groningen 04-03-1875*
Meena Seigina Smaal
Rotterdam 04-12-1910
12 Johannes Antonius 's-Hertogenbosch 21-03-1843 's-Hertogenbosch 13-02-1867
Regina Offergeld
Nijmegen 23-04-1914

* tweede huwelijk van vier huwelijken

Zoon Josephus Cornelis Hamilton, geboren te 's Hertogenbosch op 31-08-1839, is als spoorwegopzichter op 29-05-1867 in 's Hertogenbosch getrouwd met Julia Cornelia van Mierlo, geboren te Helvoirt op 05-03-1840 als dochter van Augustinus van Mierlo en Johanna Publiekhuizen. Julia Cornelia van Mierlo is op 09-07-1873 te Zuidhorn overleden en uit dit huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren.

Josephus Cornelis Hamilton is als architect op 04-03-1875 te Groningen hertrouwd met Meena Seigina Smaal, geboren op 28-20-1844 in Farmsum als dochter van Haijing Karssens Smaal en Heike Meenes Wieringa. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Pierre Jean Joseph Brussel 14-02-1876 Asten 25-08-1910
Johanna Maria Sengers
Nijmegen 19-09-1950 *
2 Henri Antoine Lucien 's-Hertogenbosch 06-11-1877 Asten 03-08-1908
Petronella Johanna Hoebens
Hilversum 20-07-1954 luitenant in Bajawa

*  schreef als Piet Hamilton begin 20e eeuw historische artikelen in de krant de Zuid-Willemsvaart

Meena Seigina Smaal is op 23-10-1878 te Renkum overleden en Josephus Cornelis Hamilton woont in 1879 met zijn kinderen eerst in Valkenswaard en later in Eindhoven. Hij is op 26-06-1879 te Leeuwarden voor een derde maal getrouwd met Trijntje van Dijk, geboren te Lutjegast op 13-11-1834 als dochter van Albert Jacobs van Dijk en Harmke Haeijema. Trijntje van Dijk is op 29-11-1892 te Groningen overleden en uit dit huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren.

Josephus Cornelis Hamilton was van 24-02-1886 tot 31-08-1889 directeur van de ambachtsschool in de gemeente Bergh. Deze school had twee lokalen; een in 's-Heerenberg en een Zeddam. Dit is waarschijnlijk de connectie die hij had met Antonius Franciscus ten Haaf. De school was in 1886 geopend door de Instelling tot voorkoming van Armoede.

Josephus Cornelis Hamilton is op 25-02-1897 te Groningen voor een vierde maal getrouwd met Elsien Haijkens, geboren op 21-04-1873 te Groningen als dochter van Jacob Haijkens en Titia Pieters. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, waarvan de eerste twee bij de huwelijkssluiting werden gewettigd. Josephus Cornelis Hamilton is op 04-12-1910 te Rotterdam overleden en Elsien Haijkens is op 15-05-1955 te Gennep overleden.

Zoon Johannes Antonius Cornelis Hamilton, geboren te 's Hertogenbosch op 21-03-1843 is te 's Hertogenbosch op 13-02-1867 getrouwd met Regina Offergeld, geboren op 06-11-1824 te Aken (D) als dochter van Joseph Offergeld en Sibilla Probst. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Carolus Johannes Cornelis Pulau Madura (Ind) 08-06-1888 Wageningen 10-03-1914
Henriette Guillemette Falise
Nijmegen 31-05-1957 *
2 Josephus Cornelis Ngawi (Ind) 19-10-1889 Nijmegen 20-09-1920
Aleida Maria Gerritsen
Nijmegen 01-01-1959 officier machinist

*  van Carolus Johannes Cornelis Hamilton is een autobiografie verschenen1:

De kinderen woonden rond 1891 in Vlijmen en zijn daarna op de kostschool van ten Haaf terecht gekomen. Regina Offergeld is rond 1894 overleden en Johannes Antonius Cornelis Hamilton is op 23-04-1914 te Nijmegen overleden.

De familie Hamilton woonde vele generaties in de omgeving van 's Hertogenbosch en is van oorsprong een Schotse militaire familie van Hamilton van Silverstone2. John Jack Hamilton trouwde op 11-11-1679 met Maria Wijgherganck en was de stamvader van de Nederlandse tak van de familie Hamilton. Vijf generaties verder zijn de vier jongens Hamilton geboren en waren als tweemaal twee broers die ook neven van elkaar waren. De oudste twee Pierre Jean Joseph en Henri Antoine Lucien zijn in Asten getrouwd.

Nu volgt een korte levensbeschrijving van Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton, van wie verschillende krantenartikelen in de bewoningsgeschiedneis van Asten zijn opgenomen.

Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton is geboren te Brussel op 14-02-1876 als zoon van architect Josephus Cornelis Hamilton en Meena Seigina Smaal. Samen met zijn broer Henri Antoine Lucien Hamilton is hij in 1891 op de kostschool van ten Haaf aan het huidige Koningsplein terecht gekomen.

In de Haagsche courant van 23-06-1894 en van 24-05-1895 het slagen van Piet Hamilton voor het examen klerk bij de posterijen en telegrafie en zijn aanstelling in Asten:

11a 11b

Hij woont dan in het telegraafkantoor op het Koningsplein naast de kostschool van ten Haaf (zie Koningsplein 10). Aan het einde van de periode vertrekt hij naar Transvaal voor een reis door Afrika. In de Haagsche courant van 02-03-1898 zijn verlof en in diezelfde krant van 01-02-1899 zijn aanstelling na zijn verlof:

11c 11d

Hij woont daarna als commensaal bij Petronella van Hoek in de Varkensstraat (zie Emmastraat 27) en na 1905 bij Johannes Petrus van Bussel op het Marktveld (zie Voormalig huis G489 en G490). Pierre Jean Joseph Hamilton schreef in zijn periode dat hij in Asten verbleef verschillende cultuurhistorische verhalen in de krant, die in deze bewoningsgeschiedenis zijn opgenomen.

In de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant van 14-12-1899 slaagt hij voor de telegraafdienst en in de Haagsche courant van 30-07-1901 voor postradicaal:

11e 11f

Het nieuws van de dag van 18-06-1902 meldt de bevordering van Piet Hamilton tot klerk der eerste klasse:

11g

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche krant van 02-07-1903 de kandidaatstelling van Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton voor de gemeenteraad. Hij is het niet geworden en ook een volgende poging slaagt niet, aldus de Nieuwe Tilburgsche courant van 27-04-1905:

11h 11i

Ook een derde poging is gestrand, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-07-1906.

11j

Misschien wel teleurgesteld wordt Piet Hamilton overgeplaatst naar Rotterdam, zoals bericht in het Algemeen Handelsblad van 24-06-1907:

11k

Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton werkte als klerk bij de post en telegraaf van 08-08-1907 tot 07-12-1910 in Rotterdam. Bij het stadsarchief van Rotterdam komen we hem tegen in het bevolkingsregister:

11l

Toch is hij Asten niet vergeten en heeft hij nog wat ruzie met Hendrik Nicolaas Ouwerling,

11m

Piet Hamilton is dan correspondent van de Nederlandse Post- en Telegraafbond en kort daarna wordt hij benoemd als commies bij de post-, telefoon- en telegraafdienst in het toenmalige Nederlands Indië, hetgeen in de Nederlandsche Staatscourant van 20-07-1910 wordt vermeld:

11n

Na deze mededeling trouwt Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton op 25-08-1910 met Johanna Anna Maria (Anna) Sengers, geboren te Asten op 27-12-1877 als dochter van Antonius Dominicus Sengers en Johanna Antonia van den Eijnden (zie Prins Bernhardstraat 23). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-08-1910 en van 10-09-1910 de mededeling over ondertrouw en het huwelijk:

11o 11p

Zij schepen zich volgens het Algemeen Handelsblad van 11-09-1910 in op het stoomschip Ophir voor hun reis naar het toenmalige Nederlands Indië

11q

Hieronder een foto van het stoomschip Ophir door Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures, CC BY-SA 3.03:

11r

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 20-05-1911 meldt dat Pierre Jean Joseph Hamilton tijdelijk belast is met het werk als commies der tweede klasse:

11s

Korte tijd later wordt hij overgeplaatst van Batavia, het huidige Jakarta, naar Weltevreden, een voorstad van Batavia, aldus het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 22-06-1911:

11t

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-12-1912 houdt Piet Hamilton een dagboek bij:

11u

Het is een verhaal bestaande uit 18 delen dat abrupt eindigt bij de geboorte van zoon Joseph, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-05-1913:

11v 11w

Rechtsboven de promotie van Pierre Jean Joseph Hamilton het slagen voor het examen voor commies der tweede klasse, zoals gemeld in het nieuws van den dag van Nederlandsch-Indië van 22-11-1913 en hieronder in diezelfde krant van 09-04-1914 zijn promotie:

11x

Linksonder in de Haagsche courant van 10-03-1915 zijn bevordering tot commies en rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-05-1915 de geboorte van dochter Meena:

11y 11z

In het Bataviaasch weekblad van 28-11-1916 de overplaatsing van Pierre Jean Joseph Hamilton van Weltevreden naar Blitar op Oost Java:

11aa

Op 12-07-1918 is zoon Joseph Cornelis (Joop) Hamilton geboren en Piet Hamilton maakt met zijn gezin een vulkaanuitbarsting mee van de Kelud en we lezen hierover bij wikipedia:

Op 19 mei 1919 begon het kratermeer van de Kelud nabij Blitar te koken en stroomde heet water en lava de dorpen in aan de voet van de berg. Hierbij werden 104 dorpen vernietigd en kwamen 5000 mensen om. De Kelud (Kloet, Keloet, Keloed of Kelut; Indonesisch: Gunung Kelud) is een vulkaan op Oost-Java. In de krater bevindt zich een kratermeer. De Kelud is berucht door de bij een uitbarsting gepaard gaande overstromingen van dit warme kratermeer, die verwoestende modderstromen, die een mix zijn van water en vulkanoclastisch materiaal, tot gevolg hebben. Dit type modderstroom wordt lahar genoemd, die voor het eerst bij de Kelud is beschreven.

Linksonder een foto van de vulkaan3 en Piet Hamilton verstuurt een telegram naar Hendrik Ouwerling dat in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-06-1919 wordt afgedrukt:

11ab 11ac

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-08-1919 schrijft hij een uitgebreid verslag:

11ad

Daarvoor was al de aankondiging van de overplaatsing naar Palembang op Zuid Sumatra, aldus het Bataviaasch weekblad van 09-05-1919:

11ae

Piet Hamilton wordt in 1920 bevorderd tot hoofdcommies, zoals gemeld het Bataviaasch weekblad van 02-03-1920:

11af

Volgens het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van heeft Piet Hamilton recht op een klein jaar verlof naar Europa na een dienstbetrekking van negen jaren:

11ag

De krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1920 meldt dat Piet Hamilton is teruggekeerd:

11ah

In de Haagsche courant van 07-07-1921 het vertrek van Pierre Jean Joseph Hamilton, Johanna Maria Sengers en hun drie kinderen naar Nederlandsch Indië met de Tabanan met daaronder een foto van dit stoomschip4:

11ai

11aj

Zij zijn waarschijnlijk vertrokken naar Bandjermassin op Borneo, want in de Preangerbode van 18-03-1923 wordt zijn overplaatsing naar Soekaboemi op West Java gemeld:

11ak

Hieronder een tekening5 hoe Bandjermassin er ongeveer in die tijd heeft uitgezien:

11al

Hij is dan Controleur der eerste klasse bij de Post- en Telegraafdienst en krijgt in 1926 opnieuw verlof om naar Europa te gaan, aldus het Bataviaasch weekblad van 06-12-1926 en rechts de passagierslijst in het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 09-08-1927:

11am 11an

In de Maasbode van 17-09-1927 de aanstelling van Pierre Jean Joseph Hamilton bij de Post-, Telefoon- en Telegraafdienst in Nijmegen en hij woont dan op de Ubbergscheveldweg 23 in Nijmegen, aldus de Haagsche courant van 24-09-1927:

11ao 11ap

In het notarieel archief van Nijmegen wordt hij nog genoemd op 15-05-1928 bij een volmacht en een transport voor notaris van Schuijlenburch. Piet Hamilton vertrekt in 1928 waarschijnlijk zonder vrouw en kinderen naar het toenmalige Nederlandsch Indië met het stoomschip Slamat, volgens de Maasbode van 28-06-1928:

11aq

In het nieuws van den dag van Nederlandsch-Indië van 25-08-1928 wordt Piet Hamilton ingeschreven in de Tjiliwoenglaan in Batavia:

11ar

Een oude stadskaart van Batavia met in het midden de Tjilwoenglaan6:

11as

In de Haagsche courant van 17-09-1928 de nieuwe functie van Piet Hamilton en zijn overplaatsing enkele weken later in diezelfde krant van 01-10-1928:

11at 11au

Volgens de Maasbode van 03-09-1929 is Piet Hamilton een jaar later weer op de weg terug naar Nederland en gaat hij volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-09-1929 van zijn pensioen genieten:

11av 11aw

Dat pensioen verkrijgt hij ook na bijna twee jaar werken als waarnemend hoofdcontroleur in Nijmegen en zijn adres is nog altijd Ubbergsche Veldweg 2, volgens de Haagsche courant van 31-07-1931:

11ax

Volgens een archiefstuk bij de genealogie van Rene Martens woont Piet Hamilton daarna als journalist op de Fretstraat 26 in Nijmegen, samen met vanaf 1940 J. C. Hamilton en vanaf 1948 Meena Seigina Anna Hamilton, kunstschilderes. Ook in de krant de Vrije stem van 16-06-1945 wordt hij als correspondent genoemd.

11ay

In de krant de Vrije stem van 07-07-1945 schrijft Piet Hamilton een stuk over de bevrijding:

11az

Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton is op 19-09-1950 te Nijmegen overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

11ba

Johanna Anna Maria (Anna) Sengers is op 12-06-1967 te Nijmegen overleden.

Vervolg kostschool Antonius Franciscus ten Haaf

Keren we terug naar het onderwijs in Asten en hieronder een artikel van Pierre Jean Joseph (Piet) Hamilton over het onderwijs in Asten in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-02-1906:

12

Hieronder een foto van kostschoolleerlingen gemaakt rond 1900 in de achtertuin van de kostschool van meester ten Haaf met op de voorgrond vier van zijn vijf dochters:

13

Rond 1903 vindt er een grenswijziging plaats met het nevenstaande huis en krijgt dit huis kadasternummer G1953, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

 

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-12-1903 wordt melding gemaakt dat men het 25-jarige ambtsfeest van Antonius Franciscus ten Haaf is vergeten. Opmerkelijk want Astenaren stonden juist bekend om hun feestvieren.

Weliswaar is zijn 25-jarige ambt vergeten, maar niet dat hij 25 jaar in Asten heeft les gegeven, zoals hieronder gemeld in dagblad De Tijd van 15-01-1904:

Ook over de periode 1900-1910 en 1910-1920 wonen Antonius Franciscus ten Haaf en Gerarda Gesina (Grada) Winterink met hun gezin en inwonende leerlingen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A16 en A17:

14

De gegevens van het jaarboek van het Rooms Katholiek onderwijs van 19157 geeft aan dat de kostschool destijds slechts 5 leerlingen had:

In de Maasbode van 10-01-1919 de aankondiging van het 40-jarige jubileum van meester ten Haaf:

15

Een verslag van de feestelijkheden rondom het 40-jarige jubileum is te lezen in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-01-1919:

16

In het Jaarboek van het Rooms Katholiek onderwijs in Nederland en de Kolonie╠łn, jaargang 9, 1920, wordt nog gemeld dat Antonius Franciscus ten Haaf een kostschool met 5 leerlingen heeft:

Antonius Franciscus ten Haaf is op 24-08-1921 te Asten overleden en in de Nieuwe Tilburgsche courant van 27-08-1921 een korte levensbeschrijving van hem:

17

In de Maasbode van 26-08-1921 de overlijdensadvertentie van Antonius Franciscus ten Haaf met rechts daarvan een foto van hem:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-02-1922 verkoopt Gerarda Gesina (Grada) Winterink een deel van de inboedel:

18a

Gerarda Gesina (Grada) Winterink verhuist naar Hotel van Roij op A23 (zie Voormalig huis G1644) en is op 23-05-1929 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Antonius Franciscus ten Haaf en het bidprentje van Gerarda Gesina (Grada) Winterink:

19

20

21

Bewoningsgeschiedenis na 1922

In 1922 komt vanuit Tilburg in het huis wonen Josephus Maria Hoes, geboren te Cuijk op 24-04-1887 als zoon van Petrus Arnoldus Hoes en Johanna Adriana Leijten. Hij is op 12-09-1916 te Tilburg getrouwd met Cornelia Josephina Maria Dudar, geboren te Tilburg op 12-07-1884 als dochter van Gerardus Dudar en Dingena Tempelaars. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A17, ook bekend staand als Koningsplein 8:

22

Joseph Maria Hoes wordt het hoofd der Rooms Katholieke lagere school (zie Voormalige school G1788), want door de onderwijswet van 1920 verkregen ook scholen op godsdienstige grondslag subsidie. In Asten werd met ingang van 1922 de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs met de schoolmeubelen in bruikleen gegeven aan de Vereniging tot bevordering van het Rooms Katholieke bijzonder onderwijs. De ouders van 250 kinderen die op de openbare school zaten, hadden in november 1921 een verklaring getekend dat zij hun kinderen naar school zouden zenden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1921 de aanstelling van Joseph Maria Hoes als hoofdonderwijzer:

23

Hieronder een foto van de nieuwe school, waar Joseph Maria Hoes hoofdonderwijzer was, gelegen aan de Markt:

24

Rond 1924 krijgt het huis bij een vereniging kadasternummer G2304, zoals getoond op de nevenstaande kadasterkaart.

Hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-04-1924 en van 09-08-1927 de geboortes van dochters Johanna Maria en Theresia:

De kostschool van ten Haaf hield op met bestaan en ook over de periode 1930-1938 wonen Joseph Maria Hoes en Cornelia Josephina Maria Dudar met hun kinderen in het huis aan het Koningsplein 8:

27

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-06-1934 is er een verzoek van Joseph Maria Hoes om een waterleiding en een toilet in zijn huis aan te leggen:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1935 wordt het verzoek om de huur van het huis te verlagen door de gemeenteraad van Asten ingewilligd:

28

Hun zoon Gerardus Adrianus (Geert) Hoes, geboren te Tilburg op 10-02-1919, was student in de rechten in Nijmegen en werkzaam op de gemeentesecretarie in Elst. Hij was lid van het verzet en werd op 26-07-1943 bij Arnhem aangehouden met in zijn bezit stam- en bonkaarten voor onderduikers en bovendien een stempel uit het gemeentehuis van Elst. Hij werd gearresteerd en op 27-01-1944 naar kamp Vught overgebracht. Na de evacuatie van het kamp op 'Dolle Dinsdag' 05-09-1944 werd Geert gedeporteerd naar concentratiekamp Sachsenhausen, om ruim een maand later naar Neuengamme bij Hamburg te worden doorgezonden. Op 09-02-1945 kwam hij daar te overlijden. Linksboven zijn persoonskaart van kamp Vught met rechts daarvan een foto behorend bij zijn bidprentje en geheel linksonder het familiegraf van de familie Hoes op het kerkhof te Asten:

Op de foto geheel links meester Hoes aan de achterzijde van de Rooms Katholieke jongensschool:

29

Tot het eind van het jaar 1952 was Joseph Maria Hoes de hoofdonderwijzer. Cornelia Josephina Maria Dudar is op 11-11-1963 te Asten overleden en Joseph Maria Hoes is te Asten op 13-10-1970 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

30 31

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Koningsplein 8.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1875, verbouwing jaar 1956, initiatiefnemer Gemeente Asten.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1875 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Gemeente Asten.
Soort woning: Onderwijzerswoning en kostschool; dienstwoning gemeente Asten.
Bijzondere bewoners: Hoofdonderwijzers / schooldirecteuren.
Literatuur: Onderwijzerswoning: 1878 bouw schoolhuis aan huidige Koningsplein voor hoofdonderwijzer ten Haaf en kostschool voor rijkeluiszoontjes, vooral uit Tilburg. Later woonde er Joseph Maria Hoes, hoofd van de jongensschool op de Markt en W. Boumans, directeur van de MAVO en mejuffrouw ten Haaf: onderwijzeres Asten.
Interview: Woonhuis van hoofd van de openbare school. Eerst ten Haaf, later meester Hoes. Ook werd het gebruikt als pension naast de burgemeesterswoning.

Hieronder een foto van het huis uit 1970 en daaronder de streetview van het uit 1875 stammende huis aan het Koningsplein 8:

32

33

Overzicht bewoners

Kadasternumer G657
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G657 1832-1837 Wilhelmina van Bussel Asten 12-06-1769 weduwe Canters
G657 1837-1844 Hendrika Anthony Leenen Asten 01-03-1761 weduwe Jelissen
G657 1844-1871 Laurens Jelissen Asten 20-03-1793
G657 1871-1877 Antoneth Jelissen Asten 13-12-1803
G1436 1877-1878 gemeente Asten
G1446 1879-1882 gemeente Asten nieuwbouw
G1636 1882-1903 gemeente Asten vereniging
G1953 1903-1924 gemeente Asten vereniging
G2304 1924-1938 gemeente Asten vereniging
Koningsplein 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A10b 1859-1869 Isabella Johanna Coolen Asten 21-05-1811
A14 1869-1873 Isabella Johanna Coolen Asten 21-05-1811 24-11-1873
A14 1873-1879 bewoning onbekend
A12 1879-1890 Antonius Franciscus ten Haaf Berg 13-12-1852 Grada Winterink Berg 19-10-1856
A14 1890-1900 Antonius Franciscus ten Haaf Berg 13-12-1852 Grada Winterink Berg 19-10-1856
A16 1900-1910 Antonius Franciscus ten Haaf Berg 13-12-1852 Grada Winterink Berg 19-10-1856
A17 1910-1920 Antonius Franciscus ten Haaf Berg 13-12-1852 Grada Winterink Berg 19-10-1856
A17 1920-1921 Antonius Franciscus ten Haaf Berg 13-12-1852 Grada Winterink Berg 19-10-1856 24-08-1921
A17 1922-1930 Joseph Maria Hoes Cuijk 24-04-1887 Cornelia Josephina Dudar Tilburg 12-07-1884
8 1930-1938 Joseph Maria Hoes Cuijk 24-04-1887 Cornelia Josephina Dudar Tilburg 12-07-1884

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024, 14:15:50

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen