logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G2326

Deze woning is oorspronkelijk een deel van een huis aan de huidige Wilhelminastraat in eigendom van de Rooms Katholieke kerk van Asten (zie Voormalig huis G611) dat rond 1888 in twee woningen is opgesplitst.

Sinds eind 1891 woont Philipp Anton Pontenagel, geboren te Wullen (D) op 08-07-1865 als zoon van Johann David Pontenagel en Anna Catharina Uebbing, in het huis. Hij is als wever rond 1890 getrouwd met Gertrud Anna Henriette Hoppe, geboren op 16-04-1866 te Münster (D) als dochter van Christoph Hoppe en Anna Maria Erdmann. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A229a:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1898 de geboorte van dochter Anna Maria Gertruda en in diezelfde krant van 11-10-1905 wint Philipp Anton Pontenagel de zesde prijs bij het schieten:

Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met als huizingnummer A242:

Eind 1909 vertrekken zij naar Geldrop en Philipp Anton Pontenagel is op 26-02-1929 te Geldrop overleden en Gertrud Anna Henriette Hoppe is op 03-02-1951 te Geldrop overleden.

In het huis komt wonen Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 02-12-1871 als zoon van Arnoldus Hubertus Eijsbouts en Maria Elisabeth Hoefnagels (zie Voormalig huis G441). Hij is als koperslager op 25-09-1908 te Helmond getrouwd met Maria Petronella Dorothea Claassen, geboren te Helmond op 29-09-1870 als dochter van Johannes Claassen en Maria Lucia Sanders. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A271:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-08-1908 hun huwelijk.

 

 

 

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A334:

Zij verhuizen rond 1928 naar Prins Hendrikstraat 1 (zie Voormalig huis G2325).

In Asten is er vanaf 1915 sprake van een 'alcoholvrij lokaal' en later is er zeker op de plaats van dit huis een dergelijk lokaal geopend. De krant de Zuid-Willemsvaart van 19-06-1915 maakt melding van dit alcoholvrij lokaal:

Linksonder lezen we over de totstandkoming van dit alcoholvrij lokaal bij Sobriëtas1, waarvan rechtsonder een foto:

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-03-1908 heeft de drankbestrijding in Asten al bijna 300 leden:

Lag dit eerste alcoholvrij lokaal op de Markt, zoals we kunnen opmaken uit de advertentie linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-09-1917? Of lag het bij de kerk, zoals we rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-01-1919 bij een verzoek van Petrus Johannes van Helmond om frisdrank te mogen verkopen in het alcoholvrij lokaal:

Toch is het alcoholvrij lokaal gesloten geweest gezien de mededeling linksonder in de Volkskrant van 18-01-1929 en daaronder in de Volkskrant van 17-09-1930 het succes van het alcoholvrij lokaal de uitbreiding door het kerkbestuur, die eigenaar is van de beide woningen, met de nevenstaande woning, zoals te zien is op de foto rechtsonder:

De volgende bewoner is de eerder genoemde Petrus Johannes van Helmond, geboren te Asten op 10-01-1891 als zoon van Hubertus van Helmond en Petronella Marcus (zie Jan van Havenstraat 42). Hij is als fabrieksarbeider op 23-04-1915 te Mierlo getrouwd met Petronella Johanna Sanders, geboren te Mierlo op 04-10-1879 als dochter van Joannes Sanders en Johanna Maria Scheepers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij rond 1928 vanuit A103 ( zie Voormalig huis G2145) in het huis met huizingnummer A334 wonen, ook bekend staand als Koningsplein 18:

02

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis tot hun vertrek naar Julianastraat 36 (zie Voormalig huis G540):

03

Verdere bewoning van de beide woningen is tot aan de Tweede Wereldoorlog niet bekend.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-04-1936 wordt een huishoudcursus gegeven in het alcoholvrij lokaal:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-03-1937 de opheffing van het alcoholvrij lokaal:

Het alcoholvrij lokaal is later, vermoedelijk rond 1940, verplaatst naar de Markt in Asten (zie Voormalig huis G1647a).

In de Tweede Wereldoorlog werd het huis gebruikt voor de Katholieke Jonge Vrouwen blijkens de advertentie in het Peelbelang van 04-11-1944:

Later zijn het twee huizen; dit huis en dat met adres Wilhelminastraat 2 (zie Voormalig huis G611).

Linksonder een foto uit 1940 van het huis, dat na de de Tweede Wereldoorlog is gesloopt en in 1962 vervangen door een dubbele woonwinkel, waarvan rechtsonder een foto:

Overzicht bewoners

Kadasternummer G2326
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G2326 1888-1938 Rooms Katholieke kerk van Asten splitsing van G1417
Koningsplein 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A229a 1891-1900 Philipp Anton Pontenagel Wullen (D) 08-07-1865 Gertrud Anna Henriette Hoppe Münster (D) 16-04-1866
A242 1900-1909 Philipp Anton Pontenagel Wullen (D) 08-07-1865 Gertrud Anna Henriette Hoppe Münster (D) 16-04-1866 naar Geldrop
A271 1910-1920 Johannes Eijsbouts Asten 02-12-1871 Maria Petronella Dorothea Claassen Helmond 29-09-1870
A334 1920-1928 Johannes Eijsbouts Asten 02-12-1871 Maria Petronella Dorothea Claassen Helmond 29-09-1870 naar Prins Hendrikstraat
A334 1929-1930 Petrus Johannes van Helmond Asten 10-01-1891 Petronella Johanna Sanders Mierlo 04-10-1879
18 1930-1935 Petrus Johannes van Helmond Asten 10-01-1891 Petronella Johanna  Sanders Mierlo 04-10-1879 naar Julianastraat
Referenties
  1. ^Sobrièˆtas; orgaan der federatie van R. K. Diocesane bonden tot bevordering der christelijke matigheid en tot bestrijding van het alcoholisme, 9e jaargang, 1915 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB26:001098001:00206&query=%22alcoholvrij+lokaal%22+asten&coll=dts&page=1&sortfield=date&rowid=3)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 22 oktober 2023, 14:45:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen