logo

Index


Voormalig liefdehuis G1036

Hieronder wordt de geschiedenis van het Liefdehuis besproken, alsmede de rectoren over de periode 1884-1959 en de oversten over de periode 1841-1956:

Geschiedenis

Rond 1840 wordt de bierbrouwerij van Francis Berkers (zie Voormalig huis G591) voor ƒ 1000,- verkocht aan de Roomsch Katholieke kerk van Asten en daar wordt het Liefdehuis gesticht. In 1850 wordt er een school bijgebouwd en is kadasternummer G1036 het Liefdehuis en kadasternummer G1037 een meisjesschool.

Rechts een foto uit rond 1890 van het eerste Liefdehuis, gelegen aan de huidige Kerkstraat. 01

In 1840 wordt de bierbrouwerij van Hendrik Michielsen (zie Voormalig huis G591) gesplitst met kadasternummer G951 en komen er twee kleine huisjes bij met kadasternummers G952 en G953 op de plaats waar eerder G592a stond.

De bierbrouwerij G951 wordt met bijbouw in 1867 voor ƒ 3000,- verkocht aan de Rooms Katholieke kerk van Asten. De brouwerij wordt afgebroken en daarna wordt het Gasthuis Liefdezusters met kadasternummer G1264 op die plaats gebouwd. De hierboven genoemde twee huisjes worden rond 1885 bij het Liefdehuis getrokken tot kadasternummer G1677, waarvan hieronder de kadasterkaart:

A voormalige bierbrouwerij van Hendrik Michielsen op de plaats van G591 en deel van G592a
B voormalige huisjes op de plaats van G592a
C nieuw gebouwde kapel met huizingnummer A211 in de periode 1879-1890
D eerste Liefdehuis uit 1841 op de plaats van G591a
E eerste deel van de school uit 1842
F uitbreiding van de school
G nieuw gebouwde boerderij

02

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-08-1882 en 26-02-1895 worden afbraakmaterialen te koop aangeboden van de restauraties van het Liefdegesticht:

03 04

Volgens het Nieuws van de Dag van 28-07-1890 is het 50-jarige bestaan van het Liefdegesticht van de zusters van de Heilige Vincentius gevierd:

05

Hieronder een foto van het in 1867 gebouwde en in 1901 verfraaide Liefdegesticht aan het Koningsplein:

06

In 1908 wordt ook de villa van Bluijssen betrokken bij het Liefdegesticht:

07

Hieronder twee foto's van de in 1939 aangebrachte nieuwe voorgevel van het inmiddels tot 'Huize Bartholomeus' omgedoopte Liefdegesticht:

08

09

Op basis van gegevens van wikipedia, tilburgwiki en een verhaal van Paul Huismans van het Brabants Historisch Informatiecentrum, komen we tot de volgende reconstructie van het Liefdehuis:

De Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo die soms ook eenvoudigweg worden aangeduid met de naam Dochters van Liefde, of Liefdeszusters vormen een Gemeenschap van apostolisch leven binnen de Katholieke Kerk. De gemeenschap is gewijd aan de Heilige Vincentius a Paulo, die samen met de Heilige Louise Legras-de Marillac ook geldt als de oprichter van deze gemeenschap. Op 23 november 1832 sticht Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij begint klein, samen met drie zusters, vanuit een kleine woning in de Tilburgse wijk 't Heike. De congregatie begon met drie Belgische begijnen in een huisje op 't Heike. In 1833 verhuisden zes zusters naar de Nieuwlandstraat. In 1834 werd door dertien zusters een tehuis betrokken op de hoek van de huidige Kloosterstraat en de Oudedijk, dat door Zwijsen werd aangeduid als 'het huis met de dertien celletjes'.

In 1841 hadden de Zusters van Liefde in Asten een klooster gesticht op verzoek van en in nauwe samenwerking met pastoor Bartholomeus Kemps. Ze begonnen hun liefdewerken in een huis tegenover de pastorie op de plaats van brouwerij Berkers, dat in 1852 werd uitgebreid en waarbij ook de kapel werd vergroot. In 1866 is het geheel verbouwd. De gemeente gaf in 1845 goedkeuring voor het oprichten van een lagere school 'buiten bezwaar van de gemeente of 's lands kas'. Het onderwijs in lezen, schrijven en rekenen mocht alleen aan meisjes worden gegeven. In 1867 werd aan het Koningsplein, op de plaats van brouwerij Michielsen, een nieuw klooster gebouwd naar plannen van architect Goyarts uit Tilburg. De zusters openden toen tevens een bewaarschool. In 1884 werden de oude bouwvallige gebouwen afgebroken en verrees er een nieuw liefdegesticht aan de Kerkstraat. Elf jaar later weken de zusters uit naar de oude openbare school, waar een nieuwe school en een slaapzaal werden gebouwd. Terwijl de voorgevel van de vrouwenbouw nog in 1901 was verfraaid, kon men in 1908 de belendende villa Sint Jozef kopen. Deze villa was in 1850 gebouwd door de familie Bluyssen en was sinds 1908 onderdeel van het gasthuis.

Rectoren van het Liefdehuis

Op basis van informatie uit het jubileumboek Bartholomeus van Toon Hoefnagels en Wim Joosten, is de volgende lijst van rectoren van het Liefdehuis te maken over de periode 1884-1959. De eerste jaren van het bestaan van het Liefdehuis verzorgden de pastoors de pastorale zorg, maar door de toenemende vraag uit de gemeenschap en het geringe aantal kapelaans moest worden uitgekeken naar inwonende pensiongasten met een achtergrond als priester.

Periode Rector Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum
1884-1889 Franciscus de Haan Asten 29-09-1832 Asten 02-08-1893
1901-1909 Cornelis Bol Poeldijk 16-11-1844 Asten 24-06-1909
1909-1925 Petrus Alphonsius van Roessel Oisterwijk 11-02-1860 Asten 06-05-1925
1925-1929 Albertus Franciscus Coppens Lieshout 07-08-1864 Nijmegen 13-03-1945
1929-1931 Joannes Mathias Cornelius Eijcken Geldrop 14-05-1868 Asten 16-04-1931
1931-1935 Wilhelmus Wissels Hasselt (B) 11-1899 Hasselt (B) ±1963
1935-1937 Johannes Gerardus Josephus Princée Esch 06-11-1907 Hees 28-03-1965
1937-1939 Hendrikus Wilhelmus van Enschot Goirle 16-07-1876 Helden 25-05-1945
1939-1959 Frederik Norbertus Odo Bernard Maria Allard Geertruidenberg 13-05-1903 Eindhoven 20-10-1889

Franciscus de Haan, 1884-1889

Franciscus de Haan is geboren te Asten op 29-09-1832 als zoon van Joannes de Haan en Petronella van Bussel. Hij is in 1859 tot priester gewijd en is van 1860-1879  kapelaan in Haaren. Daarna is hij van 1879-1884 pastoor van Kessel en keert in 1884 vanuit Alem vanwege ziekte terug naar Asten, waar hij in het Liefdehuis  verblijft en staat in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 ingeschreven:

Franciscus de Haan wordt daar officieus rector en is op 02-08-1893 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensadvertentie in de Maasbode van 05-08-1893 en rechts de overlijdensakte.

Cornelis Bol, 1901-1909

Cornelis Bol is geboren te Poeldijk op 16-11-1844 als zoon van Cornelus Bol en Alida van der Bol. Op basis van krantenberichten kan geconcludeerd worden dat hij rond 1869 tot priester is gewijd. Hij is van 1876-1884 kapelaan geweest in Amsterdam (Het Vaderland 27-09-1876), van 1884-1889 pastoor te Maassluis (Het Vaderland 31-12-1884) en van 1889-1901 pastoor te Weesp (De Grondwet 28-02-1889).

In dagblad De Tijd van 13-08-1890  worden door pastoor Bol leningen voor de kerk geloot en volgens de Maasbode van 08-06-1892 is hij betrokken bij de bedevaart:

In november 1901 komt hij vanuit Gemert in het Liefdehuis wonen en staat in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 ingeschreven:

Hij wordt daar officieus rector met goedvinden van bisschop van der Ven en is op 24-06-1909 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensadvertentie in het RK dagblad het huisgezin van 30-06-1909 en rechts de overlijdensakte:

Petrus Alphonsius van Roessel, 1909-1925

Petrus Alphonsius van Roessel is geboren te Oisterwijk op 11-02-1860 als zoon van Franciscus van Roessel en Maria van Beckhoven.

Op basis van nevenstaande necrologie in dagblad De Tijd van 07-05-1925 maken we op dat hij van 1887-1891 kapelaan is geweest in Alphen aan de Maas, van 1891-1896 kapelaan te Sint Oedenrode, van 1896-1902 kapelaan te Grave en van 1902-1909 rector te Diessen.

In het Eindhovensch dagblad van 08-05-1925 staat nog onderstaand bericht.

In oktober 1909 komt hij vanuit Diessen in het Liefdehuis wonen en staat in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 ingeschreven:

In 1918 gaat Petrus Alphonsius van Roessel met emeritaat, maar blijft rector van het Liefdehuis. Hij is op 06-05-1925 te Asten overleden en linksonder de overlijdensadvertentie in het RK dagblad het huisgezin van 07-05-1925, middenonder zijn bidprentje en rechtsonder zijn overlijdensakte:

Albertus Franciscus Coppens, 1925-1929

Albertus Franciscus Coppens is geboren te Lieshout op 07-08-1864 als zoon van Martinus Coppens en Bartholomea van de Ven. Hij genoot zijn opleiding bij de Norbertijnen in Leuven (B) en is in 1899 tot priester gewijd. Hij is daarna priester in de abdij van Heverlé (B) en ontvangt voor zijn werk voor vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog een koninklijke onderscheiding. In augustus 1925 wordt hij vanuit Overijssche (B) als rector van het Liefdehuis in Asten benoemd, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-09-1925:

Albertus Franciscus Coppens wordt dan in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 ingeschreven:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1929 de mededeling dat rector Albertus Franciscus Coppens benoemd is in Moergestel:

Hieronder een foto bij de eerste steenlegging van de nieuwe kerk van Moergestel in 1931 met als meest rechtse geestelijk rector Coppens1:

Albertus Franciscus Coppens is op 11-03-1945 te Nijmegen overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

Joannes Mathias Cornelius Eijcken, 1929-1931

Joannes Mathias Cornelius Eijcken is geboren te Geldrop op 14-05-1868 als zoon van Antonius Stephanus Eijcken en Maria Catharina Tulleners. Hij is in 1893 tot priester gewijd, is daarna 20 jaar professor aan het klein seminarie in Sint Michielsgestel en wordt in 1912 tot pastoor benoemd te Afferden, waar hij in 1922 met emeritaat gaat. In 1929 neemt hij ontslag en vestigt zich in het Liefdehuis te Asten, zoals bericht in dagblad De Tijd van 16-09-1929:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komt Joannes Mathias Cornelius Eijcken in september 1929 vanuit Druten in het Liefdehuis te Asten wonen:

Joannes Mathias Cornelius Eijcken is op 16-04-1931 te Asten overleden en hieronder zijn in memoriam in dagblad de Tijd van 17-04-1931, de overlijdensadvertentie in dagblad De Tijd van 20-04-1931 en zijn overlijdensakte:

Wilhelmus Wissels, 1931-1935

Wilhelmus (pater Valentinus) Wissels is geboren te Hasselt op 18-11-1899. en volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt hij in 1930 in het Liefdehuis in Asten wonen:

Wilhelmus Wissels wordt in 1934 terug geroepen naar Kortrijk (B) om als kapelaan te gaan werken, aldus berichten in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-10-1934 en dagblad De Tijd van 08-10-1934:

Wilhelmus Wissels is in 1963 te Hasselt (B) overleden.

Johannes Gerardus Josephus Princée, 1935-1937

Johannes Gerardus Josephus Princée is geboren te Esch op 06-11-1907 als zoon van Joseph Maria Antonius Princée en Theresia Anna Brox. Hij is in 1933 tot priester gewijd en is daarna kapelaan te Nistelrode. Dagblad De Tijd van 07-08-1935 vermeldt dat hij vanwege ziekte naar het Liefdehuis in Asten gaat:

Johannes Gerardus Josephus Princée wordt in 1937 tot rector van het sanatorium van Son benoemd, zoals gemeld in de Maasbode van 17-07-1937:

Johannes Gerardus Josephus Princée wordt in 1951 nog tot rector bij de zusters Franciscanessen In Deurne benoemd, waarvan hieronder een foto uit 1956 van deurnewiki2 te midden van de zusters:

Hij viert daar in 1958 zijn zilveren priesterjubileum en wordt in 1959 tot rector van het Liefdehuis in Budel benoemd en de Volkskrant van 16-11-1963 meldt linksonder dat  hem eervol ontslag is verleend. Hij is op 28-03-1965 te Hees overleden en rechtsonder zijn overlijdensbericht in dagblad De Tijd van 30-03-1965:

Hendrikus Wilhelmus van Enschot, 1937-1939

Hendrikus Wilhelmus (Harrie) van Enschot is geboren te Goirle op 16-07-1876 als zoon van Johannes Baptist van Enschot en Johanna Rosalia Knegtel. Hij is in 1901 tot priester gewijd, waarvan linksonder een foto3en van zijn opleiding heeft hij nog een boek geschreven met de titel 'Een feestgeschenk uit Haaren om uw geheugen wat op te frissen'. Hij wordt daarna van 1902-1909 kapelaan in Mill, van 1909-1913 kapelaan te Mierlo en van 1913-1922 kapelaan te Woensel bij Eindhoven. In 1922 wordt Hendrikus Wilhelmus van Enschot tot pastoor van Diessen benoemd, zoals medegedeeld in dagblad De Tijd van 27-03-1922:

Hieronder een foto van pastoor Harrie van Enschot te midden van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand4:

In de Maasbode van 15-04-1932 wordt Hendrikus Wilhelmus van Enschot tot rector in Druten benoemd:

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt hij in juli 1937 vanuit Druten in het Liefdehuis wonen:

In juli 1940 vertrekt hij naar Helden en vervolgens naar Rome, waar hij volgens de Eindhovensche en Meijerijsche courant van 28-12-1940 op 01-06-1941 zijn 40-jarig priesterjubileum viert:

Hendrikus Wilhelmus (Harrie) van Enschot is op 25-05-1945 te Helden overleden.

Frederik Norbertus Odo Bernard Maria Allard, 1939-1959

Frederik Norbertus Odo Bernard Maria (Fred) Allard is geboren te Geertruidenberg op 13-05-1903 als zoon van Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard en Maria Alexandra Elisabeth Anna Barge. Hij studeert aan het groot seminarie te Haaren en is in 1930 tot priester gewijd en de Tilburgsche courant van 09-08-1930 meldt zijn aanstelling als kapelaan te Baardwijk:

Frederik Norbertus Odo Bernard Maria Allard is de eerste officiële rector die door de bisschop is benoemd, zoals gemeld in dagblad De tijd van 24-06-1939:

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt hij in augustus 1939 vanuit Waalwijk in het Liefdehuis wonen:

In 1959 heeft Frederik Norbertus Odo Bernard Maria (Fred) Allard afscheid genomen van de pastorale zorg in het Liefdehuis en heeft hij nog gewerkt op verschillende plaatsen in Noord Brabant, waaronder Someren en onderstaande foto toont hem links vooraan bij de uitreiking van het Nieuw Guinea Herinneringskruis5:

Frederik Norbertus Odo Bernard Maria (Fred) Allard is op 20-10-1989 te Eindhoven overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Oversten van het Liefdehuis

In het jubileumboek Bartholomeus van Toon Hoefnagels en Wim Joosten, staat de volgende lijst met oversten van het Liefdehuis over de periode 1841-1956:

Periode Overste Naam Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum
1841-1880 zuster Norberta Catharina Arnolda van Dijck Tilburg 21-11-1811 Tilburg 13-07-1884
1880-1885 zuster Bernarda Adriana Antonia Brouwer Amsterdam 19-03-1818 Tilburg 10-12-1886
1885-1911 zuster Engelberte Hendrica van Rijswijk Tilburg 04-08-1838 Liempde 25-02-1912
1911-1917 zuster Norberte Anna Helena Mannaerts Tilburg 26-07-1866 Tilburg 24-06-1943
1917-1919 zuster Theresine Maria Catharina van Oerle Boxtel 17-07-1860 Moergestel 01-02-1929
1919-1920 zuster Antonella Maria Josephina van den Bogaerd Tilburg 15-03-1879 Tilburg 04-04-1962
1920-1923 zuster Adeltrude Elisa Maria Hubertina Erdkamp Roermond 26-10-1881 Diessen 01-04-1965
1923-1930 zuster Restituta Johanna van den Broek Beesd 13-12-1872 Rijswijk 01-01-1951
1930-1935 zuster Apolonia Anna Cornelia van Roestel Tilburg 10-04-1869 Tilburg 21-01-1952
1935-1941 zuster Restituta Johanna van den Broek Beesd 13-12-1872 Rijswijk 01-01-1951
1941-1945 zuster Innocentius Maria Hubertine Cox Maasniel 30-05-1870 Tilburg 17-05-1948
1945-1951 zuster Irenea Francisca van Dinther Geffen 06-12-1898 Tilburg 07-01-1972
1951-1956 zuster Hedwigia Josina Maria van Heeswijk Stratum 29-12-1885 Moergestel 24-03-1971

Norberta van Dijck, 1841-1880

Catharina Arnolda van Dijck (zuster Norberta) is geboren te Tilburg op 21-11-1811 als dochter van Henricus van Dijck en Antonia Francisca Arnolda van Liemdt. In 1839 heeft zij het nieuw gebouwde Liefdehuis in Helmond bezocht en op 14-07-1841 is Norberta van Dijk samen met zuster Delphina, overste te Helmond, in Asten aangekomen en hebben een start gemaakt met het Liefdehuis in Asten. Zij is de eerste overste en blijft dat tot haar terug naar Tilburg op 05-07-1880. Catharina Arnolda (zuster Norberta) van Dijck is op 13-07-1884 te Tilburg overleden en hieronder haar overlijdensakte:

10

Maria Bernarda Brouwer, 1880-1885

Adriana Antonia (zuster Maria Bernarda) Brouwer is geboren te Amsterdam op 19-03-1818 als dochter van Gerardus Brouwers en Adriana Volkers. Zij heeft haar opleiding genoten bij de Zusters van Liefde te Tilburg en vertrekt op 01-10-1877 naar Eindhoven. Op 08-08-1881 vertrekt zij vanuit Tilburg naar Asten en wordt daar overste tot zij op 03-04-1885 naar Tilburg terugkeert. Adriana Antonia (zuster Maria Bernarda) Brouwer is op 10-12-1886 te Tilburg overleden en hieronder haar akte van overlijden:

11

Engelberte van Rijswijk, 1885-1911

Hendrica (zuster Engelberte) van Rijswijk is geboren te Tilburg op 04-08-1838 als dochter van landbouwer Engelbertus van Rijswijk en Joanna Maria van Broekhoven. Zij doet haar opleiding tot Liefdezuster in Tilburg en heeft ondermeer gewerkt in Hilvarenbeek. Op 23-04-1885 komt zij van daaruit als overste in het Liefdehuis van Asten werken. Op 05-05-1911 vertrekt zij naar Liempde en Hendrica (zuster Engelberte) van Rijswijk is op 25-02-1912 te Liempde overleden en hieronder haar overlijdensakte:

12

Norberte Mannaerts, 1911-1917

Anna Helena (zuster Norberte) Mannaerts is geboren te Tilburg op 26-07-1866 als dochter van Petrus Norbertus Mannaerts en Eva Raijmakers. Zij is aanvankelijk naaister van beroep en begint met har opleiding bij de Liefdeszusters in Tilburg. Op 05-11-1897 naar Eindhoven vertrekt zij als verpleegster in het Liefdegesticht aan de Rozemarijnstraat in Eindhoven. Ze heeft daarna nog gewerkt te Rijsenburg en wordt op 17-06-1911 als overste van het Liefdegsticht in Asten benoemd. Zij vertrekt op 02-06-1917 uit Asten en wordt overste in Diessen, daarna van 18-06-1923 tot 31-05-1929 naar Gennep en vervolgens wordt ze overste van het Liefdegesticht aan de Markt te Helmond. Anna Helena (zuster Norberte) Mannaerts is op 24-06-1943 te Tilburg overleden en hieronder haar overlijdensakte:

13

Theresine van Oerle, 1917-1919

Maria Catharina (zuster Theresine) van Oerle is geboren te Boxtel op 17-07-1860 als dochter van Johannes van Oerle en Johanna Maria van Nuenen. In de periode 1880-1890 heeft zij haar opleiding gedaan bij de zusters van Liefde te Tilburg en heeft daarna ondermeer gewerkt te Sint Michielsgestel. Van daaruit komt zij op 09-04-1915 naar het Liefdegesticht in Diessen en op 06-06-1917 komt zij vanuit Diessen en wordt overste bij het Liefdegesticht te Asten. Op 06-09-1919 keert zij terug naar Tilburg om vervolgens op 25-11-1919 naar Moergestel te gaan. Maria Catharina (zuster Theresine) van Oerle vertrekt op 05-07-1923 naar Moergestel en is aldaar op 01-02-1929 overleden en hieronder haar overlijdensakte:

14

Antonella van den Bogaerd, 1919-1920

Maria Josephina (zuster Antonella) van den Bogaerd is geboren te Tilburg op 15-03-1879 als dochter van Antonius van den Bogaerd en Antonia Cornelia Vogels. Zij heeft haar opleiding tot Liefdezuster gedaan in Tilburg en heeft daarna ondermeer gewerkt in Venlo. Op 12-05-1917 komt zij vanuit Venlo te werken in het Rooms Katholiek Liefdegesticht van Heusden. Van daaruit wordt zij op 25-10-1919 overste van het Liefdehuis van Asten. Zij vertrekt op 07-05-1920 naar Delft en op 17-05-1921 naar het Sint Antoniusgesticht in Heusden. Daarna verhuist zij op 04-05-1925 naar Venlo en Maria Josephina (zuster Antonella) van den Bogaerd is op 04-04-1962 te Tilburg overleden en hieronder de akte bij haar overlijden:

15

Adeltrude Erdkamp, 1920-1923

Elisa Maria Hubertina (zuster Adeltrude) Erdkamp is geboren te Roermond op 26-10-1881 als dochter van koopman Godefridus Hubertus Erdkamp en Anna Gertrudis Hövelings. Zij heeft haar opleiding gedaan als Liefdezuster en keert op 10-12-1910 naar Tilburg terug. Op 18-12-1911 vertrekt zij naar het Liefdegesticht in Weert en heeft daarna nog in Delft gewerkt. Want op 07-05-1920 komt zij vanuit Delft naar het Liefdehuis in Asten waar zij overste wordt. Op 15-11-1923 vertrekt zij naar Druten. Elisa Maria Hubertina (zuster Adeltrude) Erdkamp is op 01-04-1965 te Diessen overleden en hieronder haar overlijdensakte:

16

Restituta van den Broek, 1923-1930, 1935-1941

Johanna (zuster Restituta) van den Broek is geboren te Beesd op 13-12-1872 als dochter van kleermaker Theodorus van den Broek en Antonia Baars. Zij komt op 04-04-1894 vanuit Utrecht bij de Liefdezusters in Tilburg en vertrekt na haar opleiding in 27-01-1896 naar Delft. Zij heeft nog gewerkt in Zeist en komt op 22-10-1923 vanuit Zeist werken als overste bij het Liefdegesticht te Asten. Zij vertrekt op 28-02-1930 naar Budel en ruilt voor enkele jaren van functie met Anna Cornelia (zuster Apolonia) van Roestel. Op 02-10-1935 keert zij vanuit Arnhem weer terug in Asten voor een tweede termijn als overste. Op 26-07-1941 verhuist zij naar Eindhoven en Johanna (zuster Restituta) van den Broek is op 01-01-1951 te Rijswijk overleden en hieronder haar overlijdensakte:

17

Uit het schooljaar 1925-1926 dateert onderstaande foto van de eerste klas van de bewaarschool met naam, toenmalig adres en geboortedatum:
Bovenste rij van links naar rechts: Janus van den Eerenbeemd (Polderweg 2, 03-04-1921), Bert Spenkels (Ommelscheweg 22, 06-06-1921), Toon Seijkens (Wolfsberg 46, 05-02-1921), Frits de Bruijn (Koningsplein 16, 04-10-1920), Jan Linden (Stationstraat 10, 24-11-1920), Bert van Seccelen (Kerkstraat 38, 25-12-1920), Toon van Heugten (Dijk 11, 22-03-1921) en Frans Brouwers (onbekend).
Op de tweede rij van links naar rechts: Jan van de Ven (Prins Hendrikstraat, 23-11-1921), Frans van Oosterhout (Wolfsberg 21, 15-10-1920), André Remery (Molenstraat 22, 27-01-1921), Gerard Eijsbouts (Markt 17, 04-05-1921), Ben Martens (Sint Jozefstraat 1, 25-03-1921), Toon Wernars (Kerkstraat 30, 26-04-1921), Paul Bakens (Prins Hendrikstraat 29, 18-05-1921) en Louis Reijnen (Molenstraat 39, 10-01-1921).
Op de derde rij van links naar rechts: Huub van den Burg (Langstraat 16, 04-10-1920), Jan van Lieshout (Ommelscheweg 1A, 12-06-1921), Jan Eijsbouts (Stationstraat 22, 26-01-1922), Frans van Bommel (Ommelscheweg 8, 24-03-1921), Jan Bakens (Emmastraat 45, 23-02-1921), Harrie van Kemenade (Burgemeester Frenckenstraat 3, 01-10-1921), Wim Michiels (Langstraat 12, 03-10-1921), Harrie Swinkels (Voordeldonk 13, 27-03-1921), Ties van Deursen (Bussel 1, 03-02-1922), Toon van Oosterhout (Wolfsberg 21, 04-10-1921) en Louis Haazen (onbekend).
Op de vierde rij van links naar rechts: Toon van den Burg (Langstraat 16, 19-10-1921), Jan van Eijk (Julianastraat 16-02-1921), Hendrik Vlemmings (Wolfsberg 17, 13-11-1920), Sjef Loomans (Driehoekstraat 12, 24-07-1921), Jan Driessen (Molenstraat 27, 24-04-1921), Has van Bussel (Hemel 9, 03-06-1921), Theo van Roy (Kerkstraat 64, 18-02-1921), Louis Propst (Prins Hendrikstraat 43, 18-05-1921), Ceel Stevens (Hemel 4, 03-01-1920) en Huub van Lierop (Hindert 4, 11-07-1921).
Op de onderste rij van links naar rechts: Martien Welten (Vosselen 1, 06-06-1921), Wim van Bussel (Voordeldonk 6, 23-11-1920), Jan Manders (Wilhelminastraat 19, 04-11-1921), Wim Hendriks (Langstraat 20, 05-10-1921), Jan van Roij (Logtenstraat 13, 05-12-1921), Gerrit van Oosterhout (Kerkstraat 40, 26-04-1921), Noud van den Heuvel (Ostade 14, 25-10-1921) en Karel Engelen (Hemel 16, 31-12-1921).

17a

Apolonia van Roestel, 1930-1935

Anna Cornelia (zuster Apolonia) van Roestel is geboren te Tilburg op 10-04-1869 als dochter van landbouwer Johannes Cornelius van Roestel en Johanna van Iersel. Zij is opgeleid tot liefdezuster en verpleegster in Tilburg. Zij heeft ondermeer gewerkt te Gennep en in mei 1909 komt zij vanuit Gennep naar Moergestel. Op 16-12-1913 vertrekt zij naar het Liefdegesticht in Stiphout en blijft daar tot 04-03-1919 en wordt overste in het Liefdehuis in Udenhout. Op 26-04-1925 verhuist zij naar Budel en op 03-03-1930 ruilt zij van de functie als overste van het Liefdegesticht te Asten met Johanna (zuster Restituta) van den Broek. Op 03-10-1935 vertrekt zij naar Eindhoven en Anna Cornelia (zuster Apolonia) van Roestel is op 21-01-1952 te Tilburg overleden en hieronder haar overlijdensakte:

18

Innocentius Cox, 1941-1945

Maria Hubertina (zuster Innocentius) Cox is geboren te Maasniel 30-05-1870 als dochter van Leonardus Cox en Anna Margaretha van Melick. Zij heeft haar opleiding gedaan bij de Liefdezusters in Tilburg. Op 26-07-1941 komt zij vanuit Tilburg als overste bij het Liefdegesticht in Asten werken. Op 23-05-1945 vertrekt zij terug naar Tilburg en Maria Hubertina (zuster Innocentius) Cox is te Tilburg op 17-05-1948 overleden en hieronder haar overlijdensakte:

19

Irenea van Dinther 1945-1951

Francisca (zuster Irenea) van Dinther is geboren te Geffen op 06-12-1898 als dochter van landbouwer Hendrikus van Dinther en Adriana van Nistelrooij. Op 23-10-1922 vertrekt zij vanuit Geffen naar Tilburg voor haar opleiding tot Liefdezuster en verpleegster. Vanuit Tilburg gaat zij op 15-05-1924 aan het werk op het blindeninstituut te Grave. Zij heeft daarna nog gewerkt in Hilvarenbeek en is op 23-05-1945 vertrokken naar het Liefdegesticht in Asten. Zij is daar overste van de Liefdezusters tot haar vertrek op 21-07-1951 naar Zutphen. Francisca (zuster Irenea) van Dinther is op 07-01-1972 te Tilburg overleden.

Hedwigia van Heeswijk, 1951-1956

Josina Maria Antonia (zuster Hedwigia) van Heeswijk is geboren te Stratum op 29-12-1885 als dochter van molenaar Johannes Wilhelmus van Heeswijk en Josina Cornelia van Bussel. Zij verhuizen rond 1900 naar Doetinchem en legt in 1905 haar kloostergelofte als liefdezuster af. Haar eerste werk is in Woensel en op 04-01-1906 keert ze vanuit Woensel terug naar Tilburg om vervolgens op 24-03-1908 naar Oss te vertrekken. Josina Maria Antonia (zuster Hedwigia) van Heeswijk heeft ook nog in Venlo gewerkt en op 02-08-1928 keert ze terug naar Woensel om daar als overste te werken op het Liefdegesticht aldaar. In het Eindhovensch dagblad van 22-09-1930 de aankondiging van het zilveren kloosterjubileum van zuster Hedwigia en enkele dagen later in diezelfde krant van 26-09-1930 de feestelijkheden:

20 21

Op 26-10-1931 vertrekt Josina Maria Antonia (zuster Hedwigia) van Heeswijk naar het Heilige Antoniusgesticht in 's-Hertogenbosch. Zij heeft daarna nog gewerkt in Heusden en komt van daaruit op 24-07-1951 naar het Liefdegesticht in Asten. Zij is daar overste tot 1956 en wordt opgevolgd door zuster Leonarda van der Geest. Josina Maria Antonia (zuster Hedwigia) van Heeswijk is te Moergestel op 24-03-1971 overleden.

Referenties
  1. ^De eerste-steenlegging voor de nieuwe kerk van Moergestel (https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-foto/detail/3b359e72-9021-4fa1-b497-0872502e767c)
  2. ^Foto bij het 100-jarige bestaan van de kloostercongregatie (https://deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Bestand:26.578.jpg)
  3. ^Foto van priester Hendrikus Wilhelmus van Enschot (https://www.zeelandnet.nl/communities/stamboom/p/60529-fam-van-enschot-genealogie)
  4. ^Het bestuur van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand in Diessen (https://www.fotostichtingdiessen.nl)
  5. ^Uitreiking Nieuw Guinea Herinneringskruis (https://www.fotohistorisch.nl/zoek/120/+/plaats/Lierop,Someren)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2021, 23:39:30

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen