logo

De Vonder Homepagina


Wilhelminastraat 1

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis

Al in 1894 is er sprake van de bouw van een nieuwe kerk en heeft het kerkbestuur een stuk grond naast de pastorie aangekocht, aldus de Peel- en Kempenbode van 21-11-1894:

01

In de Limburger Koerier van 08-08-1896 wordt gemeld dat architect Caspar Johannes Hubertus Franssen en aannemer Gerardus Hubertus Mestrum nadat de kerk van Mierlo-Hout klaar is, aan de kerk van Asten kan beginnen:

De bouw van de kerk begon op het perceel G1801, waar voorheen de huizen G1511 en G1512 (zie Voormalig huis G609) stonden. De nevenstaande kadasterkaart toont het perceel.

 

Het perceel was in 1895 aangekocht door het kerkbestuur van de Rooms katholieke gemeente van Asten. Geheel rechts de kadasterkaart met de nieuwe kerk met kadasternummer G1856, waarop ook de oude kerk met kadasternummer G1855 en de pastorie met kadasternummer G1857 zijn te zien. 

De bouw van de nieuwe Heilige Maria Presentatiekerk werd gestart in augustus 1896 onder toezicht van meester metselaar Henricus Vorstermans en er zijn 1.722.550 stenen gebruikt. In het Rotterdamsch nieuwsblad van 20-07-1896 de uitslag van de inschrijving voor de bouw van de kerk:

01a

In de Tilburgsche courant van 12-11-1896 wordt al gemeld dat de fundamenten klaar zijn:

01b

Op 19 september 1898 werd deze kerk geconsacreerd door Monseigneur van de Ven, de toenmalige bisschop van 's-Hertogenbosch. De oude kerk die tegenover de nieuwe kerk op het huidige Koningsplein lag, werd vervolgens in 1899 afgebroken. De driebeukige bakstenen kruiskerk is gebouwd in neogotische stijl. Ze wordt beschouwd als een van de mooiste kerken van architect Caspar Franssen. De kerk is 63,25 meter lang en de totale hoogte bedraagt 75 meter. In de toren bevindt zich een uitgebreid carillon. Het gewicht van de gezamenlijke klokken, 57 in totaal, bedraagt circa 10 ton. De klokken werden gegoten door de Astense klokkengieterij Eijsbouts, met uitzondering van één klok van 1285 kg, die in 1447 gegoten werd door de Astense klokkengieter Jan die Smet van der Diesdunc. Naast de speelklokken bevinden zich ook 5 luidklokken in de toren. Boven de ingang is een zandstenen ornament dat onder meer de geschiedenis van Maria Presentatie voorstelt.Dit wordt linksonder gemeld in dagblad Het Huisgezin van 22-05-1926. Rechtsonder gaat de gemeenteraad van Asten akkoord met de aanschaf van een uurwerk van de firma Eijsbouts, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-10-1898:

In de Peel- en Kempenbode van 24-09-1898 een verslag van de wijding van de nieuwe kerk van Asten:

02

Linksonder een ingetekende foto van de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe kerk en rechtsonder is de opbouw van de kerk gestart:

03 04

In 1899 gaan de noodramen van de nieuwe kerk tijdens een storm aan gruzelementen, aldus de Limburger Koerier van 14-01-1899:

Rond 1905 krijgt de kerk kadasternummer G1992 en de pastorie kadasternummer G1993, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

Kort na de Tweede Wereldoorlog na uitbreiding van de pastorie wordt bij vereniging van kerk en pastorie het kadasternummer G2730. De kadasterkaart geheel rechts geeft deze veranderingen weer.

 

Linksonder een foto van de nieuwe kerk van Asten uit begin 1900 en rechtsonder het interieur van de nieuwe kerk bij de eerste Heilige mis van pater van pater Jozef van Eersel op 21-07-1929:

05 06

Linksonder een foto uit het National Army Museum, eind 1944 gemaakt door Major Wilfred Herbert James Sale, MC, 3rd/4th County of London Yeomanry Sharpshooters. Rechtsonder een foto van de kerk uit 1962:

Naast tal van neogotische kunstvoorwerpen bevat de kerk ook een kostbare staakmadonna uit 1775, een beeld van de heilige Apollonia uit 1525, een neo-barokke-preekstoel uit 1840, een kruisbeeld met gotisch corpus en een calvariegroep uit 1480. Het orgel stamt uit 1909 en is vervaardigd door de gebroeders Franssen te Roermond. Hieronder een foto uit 1910 van het interieur van de kerk:

Hieronder twee hedendaagse foto's van het interieur van de kerk:

07

08

Hieronder een hedendaagse foto van de kerk van buitenaf:

09

Pastoors van Asten

Op basis van het boek Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch van 18721 en het boek 'Aasten mi z'n groten toren' van Henk Berkers en Harry Verdijsseldonck ter ere van het 100-jarige bestaan van de Heilige Maria Presentatiekerk te Asten, is een reconstructie van de pastoors van Asten gemaakt en aangevuld met rechterlijke archiefstukken en krantenartikelen. Tot 1648 gebruikten de pastoors de oude kerk, van 1648 tot 1798 maakten ze gebruik van een schuurkerk, van 1798 tot 1898 weer de oude kerk en vanaf 1898 de nieuwe kerk. Hieronder een overzicht van de pastoors van Asten over de periode 1274 tot 1980:

Periode Pastoor Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1274-1301 Gerardus van Binderen 18-11-1301 Oude kerk; G589
1301-1306 Henricus van Yssenhout 19-10-1326
1306-1360 Joannes
1360-1389 Arnoldus
1389-1400 Yewannus
1400-1411 Gerardus Darys
1411-1427 Willem van Hersel
1427-1464 Johannes Godefridus van Asten
1436-1450 Godefridus Dicbier 31-12-1450
1451-1459 Joannes van Hoijbergen 21-12-1481
1459-1487 Thomas van Atrecht
1487-1496 Godefridus Jans van Asten
1497-1499 Simon Sampeyn
1499-1510 Petrus Sachet
1510-1536 Martinus Boem
1536-1541 Franciscus Bane
1541-1553 Nicolaas Damant
1553-1562 Petrus Damant
1547-1567 Henricus van Bree ±1567
1567-1570 Petrus van den Eijnde
1570-1581 Theodericus Joannes de Ruth ±1581
1581-1591 Franciscus de Ruth ±1591
1591-1592 Gerardus Borkers
1592-1595 Theodericus de Zeilbergh
1595-1597 Jacobus Barleus de Roy
1597-1631 Thomas Stricken Asten 14-12-1631
1631-1632 Joannes Loonen
1632-1635 Henricus Vervoordeldonck
1635-1636 Franciscus Verdonschot
1636-1637 Hubertus Neefs Antwerpen ±1600 ±1668
1637-1648 Joannes Timmermans ±1657
1648-1657 Schuilkerk in Weert
1657-1672 Henricus van de Cruys Oisterwijk ±1620 Asten 23-02-1675
1672-1675 Schuurkerk; G463
1675-1704 Joannes van de Cruys Asten ±1624 Asten 16-01-1704
1704-1743 Franciscus van de Cruys Asten 24-03-1674 Asten 28-01-1743
1745-1748 Johannes Beckers Megen 14-03-1675 Budel 26-10-1748
1748-1789 Petrus Aerts Bladel 02-06-1716 Asten 31-12-1789
1790-1798 Wilhelmus van Asten Lierop 11-05-1744 Asten 20-05-1819
1798-1819 Oude kerk; G589
1819-1863 Bartholomeus Kemps Leende 02-04-1787 Asten 12-05-1863
1863-1893 Lambertus Johannes van de Mortel Eindhoven 05-05-1817 Asten 25-06-1893
1893-1898 Johannes Wilhelmus Smits Gemert 17-09-1843 Asten 20-02-1905
1898-1905 Nieuwe kerk; G1856
1905-1927 Bartholomeus Theodorus Moussault Alkmaar 10-04-1861 Asten 07-07-1927
1927-1944 Henricus Wilhelmus Meijer Nijmegen 30-08-1878 Asten 06-10-1944
1944-1960 Theodorus Johannes Andreas van Hout Eindhoven 27-12-1901 Asten 14-12-1980
1960-1980 Henricus Johannes Maria van Pelt Tilburg 21-11-1917 Deurne 03-08-1980

Johannes Wilhelmus Smits, 1898-1905

Johannes Wilhelmus Smits is geboren te Gemert op 17-09-1843 als zoon van Johannes Smits en Elisabeth Egelmeers. Hij werd op 10-02-1867 tot priester gewijd en was kapelaan in verschillende plaatsen tot zijn benoeming in 1886 als pastoor van Zijtaart. Op 08-07-1893 werd Johannes Wilhelmus Smits tot pastoor van Asten benoemd, zoals genoemd in dagblad De Tijd van 11-07-1893:

10 11

Rechtsboven staat in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche krant van 03-05-1897 het optreden van pastoor Smits als voorzitter van de kiesvereniging.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche krant van 24-09-1894 wordt al gesproken over het feit dat pastoor Smits een nieuwe kerk wil laten bouwen:

12

Rechts in de Nieuwe Tilburgsche courant van 20-10-1898 staat de benoeming van Johannes Wilhelmus Smits tot deken van Asten.

Van 1893 tot 1898 was de pastoor van Lierop, Martinus Johannes van Dongen, geboren te Waalwijk op 15-08-1835 als zoon van schoenmaker Adrianus van Dongen en Maria Wilhelmina Sneeuw, deken van het dekenaat Asten. Dit valt te lezen in dagblad De Tijd van 11-07-1893:

Martinus Johannes van Dongen is op 07-10-1898 te Lierop overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

13

In 1898 is de bouw van de nieuwe Heilige Maria Presentatiekerk voltooid (foto links) en wordt de kerk door Monseigneur van de Ven, bisschop van 's Hertogenbosch, ingezegend (foto rechts):

14 15

Links in dagblad De Tijd van 04-04-1898 maakt onderwijzer ten Haaf reclame voor de Handelschool in Asten waar pastoor Smits lessen in Godsdienst geeft. Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-10-1901 de bestraffing van een man die een beeld uit de tuin van pastoor Smits heeft gestolen:

16 17

In de Tilburgsche courant van 23-02-1905 wordt het overlijden van pastoor Smits bericht:

18

Links een foto2 van Johannes Wilhelmus Smits en rechts een foto met de oude en de nieuwe kerk:

19 20

Johannes Wilhelmus Smits is op 20-02-1905 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

21 22

Bartholomeus Theodorus Moussault, 1905-1927

Bartholomeus Theodorus Moussault is geboren te Alkmaar op 10-04-1861 als zoon van Johannes Franciscus Moussault en Maria Anna Susanna Beukman. Hij is op 30-05-1885 te 's Hertogenbosch tot priester gewijd en werkte als kapelaan in Tilburg. Op 03-03-1905 wordt Bartholomeus Theodorus Moussault pastoor in Asten. In de Tilburgsche courant van 02-03-1905 wordt de aanstelling van Bartholomeus Theodorus Moussault als pastoor van Asten beschreven:

23

Pastoor Moussault is adviseur bij de geheelonthoudersvereniging, die in april 1906 was opgericht, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-02-1909:

24

In de Tilburgsche courant van 31-12-1918 staat de benoeming van Bartholomeus Theodorus Moussault tot deken van Asten:

25

Van 1905 tot 1918 was de pastoor van Deurne, Godefridus Albertus Arnoldus Bots, geboren te Helmond op 11-01-1855 als zoon van Albertus Antonius Bots en Maria Hendrica van Glabbeek, deken van het dekenaat Asten, zoals bericht in dagblad De Tijd van 27-02-1905:

Godefridus Albertus Arnoldus Bots is op 14-12-1918 te Deurne overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-08-1924 de inwijding van de kerk van Heusden, waarbij naast bisschop Diepen ook deken Moussault aanwezig is:

26

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-01-1925 een verzoek om geld in te zamelen voor een Heilig Hartbeeld ter ere van het 40-jarige priesterjubileum van Bartholomeus Theodorus Moussault:

27

28

In de Tilburgsche courant van 16-02-1927 wordt gemeld dat Bartholomeus Theodorus Moussault stervende is en in dagblad De Tijd van 21-02-1927 is hij weer wat opgeknapt. Daarna meldt dagblad De Tijd van 24-02-1927 een verslechtering en op 17-03-1927 meldt diezelfde krant dat deken Moussault voldoende hersteld is om de Heilige Mis op te dragen:

29 30
31 32

In 1929 werden cijfers van het dekenaat Asten over het jaar 1927 gepubliceerd3:

Hieronder twee foto's links van pastoor Bartholomeus Theodorus Moussault en rechts als deken:

33 34

In het Algemeen Handelsblad van 10-07-1927 wordt het overlijden van Bartholomeus Theodorus Moussault genoemd:

35

In het Peelbelang van 09-07-1927 staat een in memoriam voor Bartholomeus Theodorus Moussault:

36

Bartholomeus Theodorus Moussault is op 07-07-1927 te Asten overleden en hieronder een foto bij zijn begrafenis en het bidprentje bij zijn overlijden:

37

38 39

Henricus Wilhelmus Meijer, 1927-1944

Henricus Wilhelmus Meijer is geboren te Nijmegen op 30-08-1878 als zoon van Paulus Meijer en Meggelina Reijntjes. Hij is op 17-06-1905 tot priester gewijd en was daarna verschillende jaren kapelaan. In juli 1927 aanvaardt Henricus Wilhelmus Meijer het pastoorsambt in Asten, hetgeen in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-07-1927 staat vermeld:

40

In de Nieuwe Tilburgsche courant van 26-09-1927 wordt deken Meijer benoemd als adviseur van de in april 1906 opgerichte Sint Paulus vereniging voor drankbestrijding:

41

Linksonder een foto van deken Meijer4 en rechtsonder een foto van het bestuur van de drankbestrijdingsvereniging met staand van links naar rechts Jan van Haandel, Willem van Golstein Brouwers en Toon Feijen en zittend van links naar rechts onbekende (mogelijk Pater Arts uit Velp), adviseur deken Meijer, voorzitter dokter Verhoeven en secretaris-penningmeester Piet Bakker:

42

Volgens dagblad De Tijd van 03-05-1928 wordt deken Meijer voorzitter van de vereniging van Nederlandse bedevaarten:

43

Bij 25-jarige priesterjubileum hebben de Astenaren bijgedragen aan de restauratie van een oud triomfkruis, aldus dagblad De Tijd van 25-06-1930: 

Links in de Tilburgsche courant van 09-12-1930 de ter aarde bestelling van pastoor Leonardus Offermans van Lierop door deken Meijer van Asten. Rechts in de Nieuwe Tilburgsche courant van 10-03-1933 regelt deken Meijer pelgrimstochten naar Rome:

44 45

De 'Voor God-dag' op 25 september 1938 in Helmond met op de foto in het midden bisschop Diepen van 's-Hertogenbosch geflankeerd links door deken Rath van Helmond en rechts deken Meijer van Asten. Naast deken Meijer loopt burgemeester Moons en half voor deken Rath de heer Snackers, de grote organisator van het geheel.

46

In de Eindhovensche en Meijerijsche courant van 17-08-1940 de eerste mis van Pater Lambregts bijgestaan door deken Meijer:

47

In De Gelderlander van 10-10-1944 wordt het overlijden van deken Meijer bekend gemaakt:

48

In het eerste nummer van het Peelbelang na de bevrijding van 07-10-1944 staat het in memoriam van Henricus Wilhelmus Meijer:

49

Henricus Wilhelmus Meijer is op 06-10-1944 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

50 51

In de krant Oost-Brabant van 19-10-1944 staat nog de mededeling dat mensen die nog iets van hem te vorderen hebben, zich moeten melden bij kapelaan Johannes Antonius van den Wildenberg:

Theodorus Johannes Andreas van Hout, 1944-1960

Theodorus Johannes Andreas van Hout is geboren te Eindhoven op 27-12-1901 als zoon van Leonardus Jacobus van Hout en Sophia Hubertina Ververgaard. Hij is op 06-06-1925 tot priester gewijd en was daarna enkele jaren kapelaan. Op 8 december 1944 wordt hij benoemd als pastoor en deken van Asten, aldus het Peelbelang van 16-12-1944:

52

Foto's5 bij zijn 25-jarige Priesterfeest in 1950 in de kerk van Asten en wandelend in de Kerkstraat:

53 54

Deken van Hout ontvangt de felicitaties boij zijn zilveren preisterjubileum:

In de Volkskrant van 22-07-1952 wordt Theodorus Johannes Andreas van Hout benoemd tot directeur van de missiezusters:

55

In 1960 treedt Theodorus Johannes Andreas van Hout af als pastoor en deken van Asten en richt zich volledig op zijn werk bij de missiezusters. In het Peelbelang van 19-12-1980 wordt een in memoriam bij het overlijden van Theodorus Johannes Andreas van Hout:

56

Theodorus Johannes Andreas van Hout is op 14-12-1980 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

57 58

Henricus Johannes Maria van Pelt, 1960-1980

Henricus Johannes Maria van Pelt is geboren te Tilburg op 21-11-1917 als zoon van Henricus Alphonsus van Pelt en Maria Antonia Gerardina van der Aa. Hij werd op 25-07-1942 tot Priester gewijd en was daarna assistent en secretaris van het bisdom. In 1960 wordt hij aangesteld als opvolger van deken van Hout, aldus de Volkskrant van 23-10-1960:

59

Linskonder een foto gemaakt bij de installatie van Henricus Johannes Maria van Pelt als pastoor en deken van Asten met van links naar rechts bisschop Bekkers, burgmeester Ploegmakers, deken van Pelt en kapelaan de Kleijn. Rechtsonder een foto met van Henricus Johannes Maria van Pelt voor de pastorie bij de afbraak van het patronaatsgebouw in 1960:

60

Henricus Johannes Maria van Pelt is op 03-08-1980 te Deurne overleden en in het Peelbelang van 08-08-1980 wordt deken van Pelt herdacht:

61

Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

62 63

Bij huize Bartholomeus zijn vanaf ongeveer 1980 aanleunwoningen gebouwd en die kregen het adres 'Deken van Pelthof'. Na signalen over misbruik hebben burgemeester en wethouders van Asten op 07-09-2022 besloten de naam te veranderen in 'Bartholomeushof'. 

Kapelaans van Asten

Op basis van het boek Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch van 18721 en het boek 'Aasten mi z'n groten toren' van Henk Berkers en Harry Verdijsseldonck ter ere van het 100-jarige bestaan van de Heilige Maria Presentatiekerk te Asten, is een reconstructie van de kapelaans van Asten gemaakt en aangevuld met rechterlijke archiefstukken en krantenartikelen. Tot 1648 gebruikten de kapelaans de oude kerk, van 1648 tot 1798 maakten ze gebruik van een schuurkerk, van 1798 tot 1898 weer de oude kerk en vanaf 1898 de nieuwe kerk. Een tweede kapellanie is in 1843 gestart en een derde in 1863. Hieronder een overzicht van de pastoors van Asten over de periode 1616 tot 1960:

Periode Kapelaan Geboorteplaats / datum Volgende ambt Overlijdensplaats / datum Locatie
1595-1638 Geraert Willems van Brey Asten ±1571 Asten ±1638 Oude kerk; G589
1616 Theodorus Petri Peters
1673-1706 Florentius Daendels Asten 08-06-1647 Asten 04-01-1706 Schuurkerk; G463
1689-1694 Hendricus Horckmans Asten 14-02-1662 Pastoor te Leende Leende 21-06-1723
1698-1704 Franciscus van de Cruys Asten 24-03-1674 Pastoor van Asten Asten 28-01-1743
1717-1718 Judocus Loomans Asten 14-10-1690 Asten 27-01-1718
1721-1723 Joannes Sporenbergh Asten 21-04-1697 Asten 03-06-1723
1738-1743 Thomas Kokken Made 19-12-1713 Asten 1743
1754-1763 Simon Braakhuysen Bergeijk 03-08-1719 Pastoor te Gestel Gestel 25-10-1798
1763-1774 Ludovicus van de Mortel Deurne 23-05-1728 Rector te Liessel Liessel 04-12-1776
1785-1795 Joannes Berkers Aarle Rixtel 02-04-1754 Pastoor te Nuenen Nuenen 18-05-1816
1795-1798 Henricus van den Oetelaar 's-Hertogenbosch ±1772 Pastoor te Neerloon Neerloon 21-01-1834
1798-1800 Oude kerk; G589
1800-1801 Daniël van den Berg Gemert 10-04-1774 Kapelaan te Nuenen Valkenswaard 02-11-1858
1801-1812 Gaspar van Maasacker Gerwen 17-07-1775 Pastoor te Woensel Woensel 19-01-1828
1812-1813 Paulus Antonius van Baer Eindhoven 22-10-1788 Kapelaan te Schijndel Maastricht 28-01-1855
1813-1814 Gijsbert Cuppens Eindhoven 14-09-1779 Deed afstand
1814-1819 Josephus van den Berg Heesch 14-07-1780 Pastoor te Nieuwkuijk Nieuwkuijk 08-08-1830
1819-1821 Jacobus de Vocht Helmond 25-12-1793 Kapelaan te Best
1821-1826 Franciscus Josephus Sauvé Asten 09-02-1789 Pastoor te Maarheeze Asten 24-01-1873
1826-1831 Gerardus van de Rijt St Oedenrode 25-05-1798 Asten 30-05-1831
1831-1845 Theodorus Scheutjens Geldrop 31-10-1804 Pastoor te Milheeze Milheeze 06-06-1868
1843-1844 Joannes Baptist Raijmakers Helmond 22-04-1815 Asten 01-05-1844
1844-1863 Willebrordus Brox Esch 25-12-1818 Pastoor te Lagemierde Deurne 01-09-1888
1845-1851 Cornelis van Amelsvoort Tilburg 04-06-1820 Kapelaan te den Bosch Tilburg 18-03-1874
1851-1864 Petrus Maas Leende 15-01-1824 Rector te den Bosch Asten 29-09-1909
1861-1867 Adrianus Sevens Geldrop 12-10-1835 Kapelaan te Berchem Niftrik 06-07-1910
1863-1882 Petrus Verkuijlen Schijndel 21-02-1838 Pastoor te Beugen Boekel 01-10-1915
1865-1869 Gerardus H van Aerssen Helmond 16-09-1827 Pastoor te Steensel Alphen 25-06-1900
1867-1882 Dionijsius Koolen Tilburg 04-05-1839 Pastoor te Ommel Oisterwijk 28-09-1912
1869-1877 Joannes Dionijsius Joren Zevenbergen 18-03-1830 Pastoor te Malden Zevenbergen 07-01-1914
1877-1892 Wilhelmus J van der Putten Stiphout 19-03-1852 Velp
1880-1892 Antonius H Pessers Tilburg 23-10-1852 Rector te Rosmalen Linden 11-03-1912
1882-1888 Philibertus W Goossens Diessen 25-10-1852 Kapelaan te Oss Eersel 22-04-1926
1888-1892 Johannes M van Bokhoven Haarsteeg 16-05-1848 Pastoor te Haren Haren 14-02-1904
1892-1898 Franciscus J van Bommel Tilburg 04-11-1863 Rector te Grave Herpen 09-07-1919
1892-1894 Wilhelmus A van Iersel Waalwijk 16-09-1860 Rector te Oisterwijk Heel 01-09-1926
1894-1898 Hendricus van der Velden Liempde 22-01-1856 Pastoor te Bergharen Puiflijk 01-04-1915
1898-1900 Nieuwe kerk; G1856
1898-1911 Joannes C Martens Udenhout 11-12-1866 Pastoor te Balgoij Balgoij 04-09-1918
1900-1906 Frans F Willaert Boxtel 11-10-1874 Kapelaan Zevenbergen Dussen 28-07-1937
1906-1912 Franciscus M Bots Helmond 24-09-1872 Kapelaan te Gestel Hurwenen 07-03-1921
1911-1917 Antoon van den Broek Wanroij 14-10-1879 Kapelaan te Tilburg Wamel 10-01-1936
1912-1918 Martinus F Sengers Mierlo 19-12-1872 Pastoor te Zwaluwe Zwaluwe 20-07-1935
1917-1920 Joannes M Arnold Tilburg 10-10-1882 Pastoor te Heusden Asten 27-01-1951
1918-1923 Arnoldus J Verhoeven Heusden 21-08-1893 Rector te Goirle Goirle 02-02-1956
1921-1924 Johannes C van der Veeken Made 02-12-1892 Kapelaan te Tilburg Stiphout 01-11-1948
1923-1926 Franciscus A Muselaers Erp 29-05-1890 Kapelaan te Someren Hooge Mierde 28-07-1960
1924-1932 Jacobus N van Loosbroek Oss 05-08-1899 Haarlem 19-06-1932
1926-1940 Petrus W Vossen Tongelre 27-10-1895 Pastoor te Vortum Veldhoven 24-09-1986
1932-1938 Laurentius J Boelaars Tilburg 05-06-1905 Kapelaan te Eindhoven Gemert 12-05-1998
1938-1946 Hendricus C Sanders Nuenen 22-03-1907 Kapelaan te Best Oijen 27-01-1960
1940-1944 Henricus J van Gestel Tongelre 01-03-1906 Kapelaan te Oirschot Spoordonk 06-01-1978
1944-1949 Johannes A van den Wildenberg Oerle 11-09-1903 Pastoor te Heumen Liempde 14-01-1973
1946-1952 Josephus M Vogels Woensel 01-06-1904 Pastoor te Nederasselt Asten 18-01-1976
1947-1960 Joachim J Kamp Waspik 24-07-1920 Pastoor te Nieuwkuijk Vlijmen 12-10-1991
1952-1954 Jacobus A Burghouts Kapelaan te Goirle
1954-1956 Petrus J Pulles Kapelaan te Gemert
1956-1958 Franciscus P van Hoeck Helmond 21-11-1921 Kapelaan te Schijndel Tilburg 18-09-1981

Hendricus van der Velden, 1898-1900

Hendricus van der Velden is geboren te Liempde op 22-01-1856 als zoon van Nicolaas van der Velden en Maria van de Laar. Hij is in 1880 priester gewijd en in 1882 wordt hij tot kapelaan te Millingen benoemd. In de Maasbode van 04-09-1894 staat zijn aanstelling als kapelaan te Asten:

64

In 1900 wordt Hendricus van der Velden pastoor in Bergharen en is op 01-04-1915 te Puiflijk overleden, zoals bericht in dagblad de Tijd van 02-04-1915:

65

Hieronder de overlijdensakte van Hendricus van der Velden:

66

Joannes Cornelis Martens, 1898-1911

Joannes Cornelis Martens is geboren te Udenhout op 11-12-1866 als zoon van Adriaan Martens en Cornelia Burgmans. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie van Haaren, is in 1892 tot priester gewijd en wordt in 1894 tot kapelaan in Wanroij benoemd. In dagblad de Tijd van 22-09-1898 de aanstelling van Joannes Cornelis Martens tot kapelaan in Asten:

67

In 1911 wordt Joannes Cornelis Martens pastoor in Balgoij en onder zijn pastoraat is in 1913-1914 aan de Boomsestraat gebouwde nieuwe parochiekerk tot stand gekomen. Joannes Cornelis Martens is op 04-09-1918 te Balgoij overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

68

Frans Frederik Maria Willaert, 1900-1906

Frans Frederik Maria Willaert is geboren te Boxtel op 11-10-1874 als zoon van Antonius Willaert en Johanna Paijmans. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie te Haaren en is in 1899 tot priester gewijd. Frans Frederik Maria Willaert wordt in 1900 tot kapelaan van Asten benoemd en in 1906 wordt hij kapelaan te Zevenbergen. In 1919 is hij benoemd als pastoor van de parochie Hank te Dussen en door zijn forse postuur was hij altijd sterk aanwezig. In het bevolkingsregister van Dussen over de periode 1920-1940 wordt pastoor Frans Frederik Maria Willaert genoemd:

69

Frans Frederik Maria Willaert is op 28-07-1937 te Dussen overleden en in het Algemeen Handelsblad van 30-07-1937 zijn overlijdensbericht:

70

Hieronder de akte bij het overlijden van Frans Frederik Maria Willaert:

71

Franciscus Maria Albertus Wilhelmus Bots, 1906-1912

Franciscus Maria Albertus Wilhelmus Bots is geboren te Helmond op 24-09-1872 als zoon van textielfabrikant Albertus Antonius Bots en Maria Henrica van Glabbeek. In 1898 wordt hij tot priester gewijd en na in 1900 assistent te zijn geweest te Sint Michielsgestel, wordt hij in 1905 kapelaan te Lith en in 1906 kapelaan te Asten, zoals gemeld in dagblad de Tijd van 17-07-1906:

72

Franciscus Maria Albertus Wilhelmus Bots vervolgt zijn loopbaan in 1912 als kapelaan te Gestel en in 1915 wordt hij uiteindelijk pastoor te Hurwenen. Franciscus Maria Albertus Wilhelmus Bots is te Hurwenen op 07-03-1921 overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

73 74

Antoon van den Broek, 1911-1917

Antoon van den Broek is geboren te Wanroij op 14-10-1879 als zoon van Peter van den Broek en Martina Abels. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie te Haaren, is in 1906 tot priester gewijd en begint zijn loopbaan als kapelaan te Budel. Volgens dagblad de Tijd van 20-02-1911 wordt hij in 1911 benoemd tot kapelaan van Asten:

75

In 1917 verhuist Antoon van den Broek naar Tilburg en wordt kapelaan in de Heilige Antonius van Paduakerk te Tilburg en in 1925 pastoor in de Heilige Jozefparochie te Deurne. In 1935 verlaat hij Deurne om rector te worden van het Sint Jozefgesticht te Boven-Leeuwen en is aldaar op 10-01-1936 overleden. Hieronder de overlijdensakte en een foto van Antoon van den Broek:

76 77

Martinus Franciscus Sengers, 1912-1918

Martinus Franciscus Sengers is geboren te Mierlo op 19-12-1872 als zoon van Francis Sengers en Henrica van den Boomen. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie van Haaren en is in 1898 tot priester gewijd. Hij begon zijn loopbaan als kapelaan te Overloon en vanaf 1905 als kapelaan te Best. In 1912 wordt hij benoemd tot kapelaan in Asten, zoals gemeld in dagblad de Tijd van 11-06-1912:

78

In 1918 wordt hij pastoor in Hooge en Lage Zwaluwe en is aldaar op 20-07-1935 overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

79 80

Joannes Matheus Antonius Maria Arnold, 1917-1920

Joannes Matheus Antonius Maria Arnold is geboren te Tilburg op 10-10-1882 als zoon van Antonius Petrus Arnold en Joanna Catharina Henrica Lucia van den Bosch. Hij is in 1907 tot priester gewijd, begint zijn loopbaan als kapelaan te Made en wordt in 1916 kapelaan te Heusden. In het Eindhovensch dagblad van 04-07-1917 de benoeming van Joannes Matheus Antonius Maria Arnold tot kapelaan in Asten:

81

In 1920 is Joannes Matheus Antonius Maria Arnold stichter van de Heilige Antoniusparochie te Heusden bij Asten (zie Vorstermansplein 16), aldus de Nieuwe Tilburgsche courant van 26-11-1920:

82

Joannes Matheus Antonius Maria Arnold is op 27-01-1951 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

83 84

Arnoldus Josephus Jacobus Maria Verhoeven, 1918-1923

Arnoldus Josephus Jacobus Maria Verhoeven is geboren te Heusden op 21-08-1893 als zoon van Laurentius Godewinus Christianus Verhoeven en Maria Elisabeth Josepha Mutsaers. Hij heeft gestudeerd op het seminarie van Haaren en is in 1918 tot priester gewijd. Volgens dagblad de Tijd van 07-10-1918 begint Arnoldus Josephus Jacobus Maria Verhoeven zijn loopbaan als kapelaan te Asten:

85

In 1923 wordt Arnoldus Josephus Jacobus Maria Verhoeven benoemd tot rector van de fraters te Goirle en is aldaar op 02-02-1956 overleden.

86

Johannes Cornelius Aloijsius van der Veeken, 1921-1924

Johannes Cornelius Aloijsius van der Veeken is geboren te Made op 02-12-1892 als zoon van Johannes van der Veeken en Antonia van der Westen. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie te Haaren en is in 1918 tot priester gewijd. Johannes Cornelius Aloijsius van der Veeken begint in Loon op Zand en wordt in 1921 tot kapelaan in Asten benoemd, zoals gemeld in de krant de Maasbode van 17-10-1921:

87

In 1924 vertrekt hij als kapelaan naar Tilburg en van daaruit in 1934 naar Helmond. Dagblad de Tijd van 14-07-1938 meldt de benoeming van Johannes Cornelius Aloijsius van der Veeken tot pastoor in Stiphout 1938:

88

Johannes Cornelius Aloijsius van der Veeken is op 01-11-1948 te Stiphout overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

89 90

Franciscus Antonius Muselaers, 1923-1926

Franciscus Antonius Muselaers is geboren te Erp op 29-05-1890 als zoon van Joannes Lambertus Muselaers en Henrietta Rosa de Bie. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie te Haaren en is in 1916 tot priester gewijd. In datzelfde jaar begint zijn loopbaan als kapelaan te Aarle Rixtel en vervolgens als kapelaan te Asten, volgens de Nieuwe Tilburgsche courant van 16-07-1923:

91

In 1926 wordt hij kapelaan te Someren en is aangesteld als adviseur voor het Kruisverbond van de Mariavereniging. In 1932 volgt zijn benoeming als rector van het Liefdegesticht te Best en in 1936 wordt hij pastoor van Hooge Mierde aldus de Nieuwe Tilburgsche courant van 19-03-1936:

92

Franciscus Antonius Muselaers ligt volgens de Nieuwe Tilburgsche krant van 08-06-1940 nog in het ziekenhuis en is 28-07-1960 te Hooge Mierde overleden, waarvan rechts zijn graf op de begraafplaats in Hooge Mierde:

93 94

Jacobus Nicolaas van Loosbroek, 1924-1932

Jacobus Nicolaas van Loosbroek is geboren te Oss op 05-08-1899 als zoon van Theodorus van Loosbroek en Wilhelmina van Donzel. Hij heeft gestudeerd te Haaren en is op 14-06-1924 te 's-Hertogenbosch tot priester gewijd en op 08-08-1924 tot kapelaan van Asten benoemd. Jacobus Nicolaas van Loosbroek is te Haarlem op 19-06-1932 overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-06-1932 een in memoriam voor hem:

95

Hieronder de overlijdensakte van Jacobus Nicolaas van Loosbroek:

96

Jacobus Nicolaas van Loosbroek is op 22-06-1932 te Asten begraven.

Petrus Wilhelmus Joannes Maria Vossen, 1926-1940

Petrus Wilhelmus Joannes Maria Vossen is geboren te Tongelre op 27-10-1895 als zoon van Johannes Carolus Josephus Vossen en Anna Maria van der Loo. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie te Haaren, is in 1921 tot priester gewijd en begint zijn loopbaan in 1922 als kapelaan te Lieshout. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-08-1926 de komst van Petrus Wilhelmus Joannes Maria Vossen als kapelaan te Asten vanuit Lieshout:

97

In de Nieuwe Tilburgsche courant van 02-01-1940 de benoeming van Petrus Wilhelmus Joannes Maria Vossen tot pastoor van Vortum Mullem:

98 99

Petrus Wilhelmus Joannes Maria Vossen is op 24-09-1986 te Veldhoven overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

100

Laurentius Joannes Petrus Antonius Boelaars, 1932-1938

Laurentius Joannes Petrus Antonius Boelaars is geboren te Tilburg op 05-06-1905 als zoon van Hendrikus Laurentius Boelaars en Maria Petronella Cornelia van der Schoot. Hij is in 1932 priester gewijd en begint zijn loopbaan als kapelaan te Asten. De nieuwe Tilburgsche courant van 22-10-1932 meldt de benoeming van Laurentius Joannes Petrus Antonius Boelaars tot adviseur van de Jonge Boerenstand van Asten:

101

Hieronder een foto van kapelaan Boelaers te midden van de Boerenstand van Asten.

102

In de Nieuwe Tilburgsche courant van 20-08-1938 de benoeming tot kapelaan in Eindhoven, vervolgens wordt hij in 1944 rector van het Liefdegesticht te Zijtaart, in 1950 rector van het Moederhuis der Zusters van Liefde te Tilburg en in 1955 volgt zijn benoeming tot pastoor van de Sint Jozefparochie in Helmond, zoals vermeldt in dagblad de Tijd van 27-01-1955:

103 104

Laurentius Joannes Petrus Antonius Boelaars is op 12-05-1998 te Gemert overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

105

Hendricus Cornelis Sanders, 1938-1946

Hendricus Cornelis Sanders is geboren te Nuenen op 22-03-1907 als zoon van Theodorus Sanders en Anna Maria van Grinsven. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie te Haaren en is in 1934 tot priester gewijd. Hendricus Cornelis Sanders begint zijn loopbaan in 1934 als kapelaan te Bergeijk, vervolgens in 1937 als kapelaan te Leende en daarna in 1938 als kapelaan te Asten, zoals gemeld in de Nieuwe Tilburgsche courant van 20-08-1938:

106

In 1946 wordt Hendricus Cornelis Sanders kapelaan in Best, in 1950 pastoor in Overlangel en in 1953 pastoor in de parochie Sint Servatius te Oijen, zoals beschreven in de Volkskrant van 18-07-1953:

107

Hendricus Cornelis Sanders viert in 1959 zijn zilveren priesterjubileum, zoals gemeld in de Volkskrant van 31-12-1958. Hij is op 27-01-1961 te Oijen overleden en hieronder zijn grafsteen op de Rooms Katholieke begraafplaats van Oijen:

108 109

Henricus Josephus van Gestel, 1940-1944

Henricus Josephus van Gestel is geboren te Tongelre op 01-03-1906 als zoon van Antonius Josephus van Gestel en Johanna Maria de Rooij. Hij is in 1933 in te 's-Hertogenbosch tot priester gewijd en direct daarna benoemd tot kapelaan in Liessel. In 1940 wordt Henricus Josephus van Gestel kapelaan te Asten, zoals te lezen is in de Nieuwe Tilburgsche courant van 02-01-1940:

110

In 1944 wordt Henricus Josephus van Gestel als kapelaan in Oirschot benoemd. Vanaf 1956 heeft Henricus Josephus van Gestel als pastoor te Spoordonk gewerkt en in 1971 volgt zijn eervol ontslag aldus dagblad de Tijd van 05-04-1971. Henricus Josephus van Gestel is op 06-01-1978 te Spoordonk overleden. 111

Johannes Antonius van den Wildenberg, 1944-1949

Johannes Antonius van den Wildenberg is geboren te Oerle op 11-09-1903 als zoon van Lambertus van den Wildenberg en Margaretha van de Ven. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie te Haaren en is in 1930 tot priester gewijd. Hij begint zijn loopbaan als kapelaan te Tilburg, vervolgt in 1936 als kapelaan bij de Heilige Theresiakerk te Eindhoven en wordt in 1939 kapelaan te Raamsdonkveer. In de krant de Brabander van 11-03-1944 de benoeming van Johannes Antonius van den Wildenberg tot kapelaan te Asten:

112

In 1947 volgt zijn benoeming als pastoor van Heumen en gaat daarna in 1970 na zijn emeritaat naar Liempde, alwaar hij op 14-01-1973 is overleden. Hieronder twee foto's van pastoor van den Wildenberg en daaronder het bidprentje bij zijn overlijden:

113 114

115

Josephus Maria Antonius Vogels, 1946-1952

Josephus Maria Antonius Vogels is geboren te Woensel op 01-06-1904 als zoon van Arnoldus Vogels en Mechtildis Deelen en broer van Johannes Franciscus Antonius Vogels, pastoor te Ommel (zie Marialaan 20). Hij heeft gestudeerd aan het seminarie te Haaren en is in 1930 tot priester gewijd. Hij begint direct daarna zijn loopbaan als kapelaan te Someren, in 1933 als kapelaan te Oirschot, in 1934 als kapelaan te Drunen, in 1942 als kapelaan te Liempde en in 1946 als kapelaan te Asten. Eind 1951 wordt hij benoemd tot pastoor van Nederasselt, zoals bericht in dagblad de Tijd van 15-12-1951:

116

Hij was een graag geziene pastoor, zoals hieronder verwoordt:

De afstandelijkheid die voor de komst van Vogels nog het symbool was van een gezagskerk, werd door zijn hartelijkheid en eenvoudige omgang doorbroken. Door zijn persoonlijke levensstijl vond hij gastvrijheid bij de gezinnen en effende hij zacht en doelbewust de weg tot de kerk en haar sacramenten.

In 1969 verhuist Josephus Maria Antonius Vogels om gezondheidsredenen naar Ommel en is daar op 18-01-1976 overleden. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

117

Joachim Johannes Henricus Kamp, 1947-1960

Joachim Johannes Henricus Kamp is geboren te Waspik op 24-07-1920 als zoon van Joannes Adrianus Kamp en Huberta Joanna de Bont. Hij heeft gestudeerd aan het seminarie van Haaren en is in 1944 tot priester gewijd. Direct daarna volgt zijn aanstelling als assistent te Veghel en in 1947 wordt hij als kapelaan te Asten benoemd. Volgens de Volkskrant van 16-08-1960 volgt zijn aanstelling als kapelaan en later pastoor te Nieuwkuijk:

118 119

Joachim Johannes Henricus Kamp is op 12-10-1991 te Vlijmen overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

120

Jacobus Andries Burghouts, 1952-1954

Jacobus Andries Burghouts is geboren te Heusden op 28-03-1920 als zoon van Antonius Andries Burghouts en Petronella Maria van Ooijen. Hij verhuist in 1933 naar Sint Michielsgestel en heeft gestudeerd aan het groot seminarie van Haaren en is in 1946 tot priester gewijd. Jacobus Andries Burghouts begint in 1946 zijn loopbaan als kapelaan in Tilburg-Heikant en wordt in 1952 tot kapelaan van Asten benoemd, zoals genoemd in dagblad de Tijd van 21-08-1952:

121

In 1954 wordt hij kapelaan van de Sint Jan te Goirle, in 1956 kapelaan van de Heilige Stephanuskerk te Nijmegen en in 1959 kapelaan te Heesch, waarbij hij de grote brand in de Petrus Bandenkerk op 30-06-1961 meemaakt. In 1962 volgt zijn aanstelling als godsdienstleraar aan de ambachtschool te Veghel. In 1967 wordt hij kapelaan te Haaren, doch verzoekt in dagblad de Tijd van 26-10-1968 tot ontheffing van zijn priesterschap:

122

Jacobus Andries Burghouts is op 13-02-1997 te 13-02-1997 te Heusden overleden.

Petrus J. J. M. Pulles, 1954-1956

Petrus J J M Pulles is geboren rond 1926 en heeft gestudeerd aan het groot seminarie van Haaren en is in 1951 tot priester gewijd. Petrus J. J. M. Pulles wordt in 1954 tot kapelaan van Asten benoemd. In 1956 wordt hij kapelaan te Gemert en in 1961 kapelaan te Tongelre, waarover het Algemeen Handelsblad van 08-02-1966 het volgende meldt dat hij uit het ambt treedt:

123

Franciscus Petrus Hubertus van Hoeck, 1956-1958

Franciscus Petrus Hubertus van Hoeck is geboren te Helmond op 21-11-1921 als zoon van Franciscus Petrus Josephus Hubertus van Hoeck en Maria Martina Francisca Huberta de Werd. Hij heeft gestudeerd aan het groot seminarie te Haaren is in 1947 tot priester gewijd. In de Volkskrant van
10-08-1956 staat de aanstelling van Franciscus van Hoeck tot kapelaan te Asten:

124

In 1958 wordt hij kapelaan van de Heilige Servatiuskerk te Schijndel en neemt daar in 1969 afscheid en wordt pastoor van Oostelbeers. Franciscus Petrus Hubertus van Hoeck is op 18-09-1981 te Tilburg overleden.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1856
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1856 1896-1905 Rooms katholieke gemeente van Asten nieuwbouw
G1992 1905-1938 Rooms katholieke gemeente van Asten vereniging
Referenties
  1. ^abGeschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch van 1872 (https://books.google.nl/books?id=9t1aAAAAcAAJ)
  2. ^LocalHistory (https://www.localhistory.nl)
  3. ^Bossche bijdragen; bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 1929 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB26:000193001:00009&coll=dts&page=97&sortfield=date&query=moord+asten&rowid=8)
  4. ^Voor God-dag, voor de dekenaten Asten en Helmond, 1938 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB21:031667000:00009&coll=boeken&page=259&sortfield=date&query=asten&rowid=5)
  5. ^Theodorus Johannes Andreas van Hout (http://www.publimon.nl/vhout_theo.htm)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024, 17:20:23

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen