logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G681

Dit huis waarschijnlijk gebouwd rond 1815 staat bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 op naam van de erfgenamen van Godefridus Sauvé:

Kadaster 1811-1832; G681:
Huis, schuur en erf, groot 35 roede 60 el, het Derp, klasse 6.
Eigenaar: Erve Godefridus Sauve.

Godefridus Jan Sauvé is geboren te Asten op 13-02-1752 als zoon van Johannes Jansen Sauvé en Lucia Antoni van Bussel (zie Prins Bernhardstraat 34). Hij is als chirurgijn op 10-01-1773 te Asten getrouwd met Petronella Jan Janssen, geboren te Asten op 31-08-1751 als dochter van Johannes Martinus Jansen en Catharina Goort Loomans (zie Voormalig huis G521).

Het gezin van Godefridus Jan Sauvé en Petronella Jan Janssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-11-1773 Kind Asten ±1773
2 Catharina Asten 31-05-1775 Kind Asten ±1775
3 Martinus Asten 24-04-1777 Kind Asten ±1777
4 Martinus Asten 08-12-1778 Kind Asten 27-09-1779
5 Johannes Asten 25-08-1780 Kind Asten 22-10-1779
6 Maria Catharina Asten 28-02-1782 Kind Asten 07-05-1782
7 Anna Catharina Asten 04-04-1783 Asten 30-07-1810
Johannes Georgius Frencken
Asten 04-02-1863 zie Voormalig huis G434
8 Maria Asten 03-07-1784 Kind Asten 06-01-1797
9 Petrus Asten 15-01-1786 Kind Asten 13-03-1786
10 Petronella Asten 01-05-1787
11 Franciscus Josephus Asten 09-02-1789 Pastoor Asten 24-01-1873 Pastoor in Maarheeze
zie ook Julianastraat 9
12 Lucia Asten 15-11-1790 Asten 22-01-1820
Michiel Jacobus Aertnijs
Asten 27-06-1869 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
13 Johannes Asten 23-08-1795 Kind Asten 19-09-1795

Godefridus Jan Sauvé woonde in de toenmalige Molenstraat (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15) en verhuurde dit huis aan vooralsnog onbekende derden. Godefridus Jan Sauvé is op 13-02-1822 te Asten overleden en zijn weduwe Petronella Jan Janssen verhuurt het huis aan Hendrikus van der Loo:

Notarieel Archief Asten 45-63; 27-07-1822:
Mejuffrouw Petronella Janssen, weduwe van heer Godefridus Sauve, verhuurt aan Hendrikus van der Loo, een huis, schuur, stalling en schop en aangelag groot 5 lopen, ene zijde weduwe Arnoldus Gragtmans.

Hendrikus van der Loo is geboren te Deurne op 12-10-1777 als zoon van Henricus Antony van der Loo en Maria Henrici van Gastel. Hij is op 05-02-1804 te Asten getrouwd met Johanna Petri Jelissen, geboren te Asten op 24-02-1773 als dochter van Petrus Jelisse Vrijnsen en Maria Peter van Bussel (zie Voormalig huis E76). Na haar overlijden te Asten op 10-05-1807 is Hendrikus van der Loo op 02-02-1808 te Asten hertrouwd met Maria Jan Haasen, geboren te Asten op 21-04-1775 als dochter van Johannes Diricx Haasen en Antonia Peter Berkers (zie Voormalig huis F155). Na haar overlijden te Asten op 29-11-1809 is Hendrikus van der Loo een derde maal getrouwd op 24-02-1811 met Wilhelmina Zegers, geboren op 30-12-1779 te Asten als dochter van Arnoldus Francisci Zegers en Agnes Jacobi van de Cruijs (zie Voormalig huis B507).

De gezinnen van Hendrikus van der Loo met Johanna Maria Petri Jelissen, met Maria Jan Haasen en met Wilhelmina Zegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria* Asten 20-11-1809 Kind Asten 23-10-1811
2 Maria Asten 28-10-1811 Kind Asten 07-11-1811
3 Arnoldus Asten 15-11-1812 Maastricht 22-11-1836
Anna Fransen
Maastricht 16-04-1875
4 Hendrikus Asten 30-05-1814 Asten 20-01-1837
Maria van Bussel
Asten 15-11-1861 zie Wolfsberg 52
5 Joannes Asten 18-02-1817 Asten 27-04-1859
Maria Jelissen
Asten 24-02-1880 zie ook Voormalig huis F155
6 Antonius Asten 10-03-1819 Kind Asten 31-08-1820
7 Antonius Asten 01-07-1821 Kind Asten 17-05-1822
8 Johannes Asten 11-07-1823 Asten 09-02-1849
Antonia van Bussel
Asten 23-11-1855
Johannes Govers
Asten 24-01-1862
Henrica Jacobs
Asten 27-08-1906 zie Voormalig huis E1038

*          kind uit het tweede huwelijk, het eerste huwelijk kende geen kinderen

Wilhelmina Zegers is op 02-03-1846 te Asten overleden en Hendrikus van der Loo is te Deurne op 08-03-1862 overleden.

Eigenaar Petronella Jan Janssen is op 20-10-1828 te Asten overleden en een jaar later worden de goederen verdeeld, waarbij dit huis in handen komt van pastoor Franciscus Josephus Sauvé:

Notarieel Archief Asten 64-8; 11-11-1829:
Franciscus Josephus Sauvé, priester en pastoor te Maarheeze, Anna Catharina Sauvé gehuwd met Johannes George Frencken, Michiel Jacobus Aertnijs medice doctor te Eindhoven gehuwd met Lucia Sauvé, de erfgenamen van wijlen hun ouders Godefridus Sauvé en Petronella Janssen.
2e lot krijgt Francis Josephus Sauvé een bouwmans woning in Bergland nummer 22, groot 66 roede 60 el, ene zijde Arnoldus Gragtmans, andere zijde den Dijk.

Hij verhuurt het huis waarschijnlijk aan bovengenoemde Hendrikus van der Loo tot hij in 1841 besluit het te verkopen aan Gerardus Driessen:

Notarieel Archief Asten 84-123; 25-08-1841:
Heer Franciscus Josephus Sauve, pastoor te Maarheeze verkoopt aan Gerardus Driessen huis en erf G681, aangekomen op 11-11-1829 voor notaris van de Ven ƒ 3700,-.

Gerardus Driessen is geboren te Asten op 12-12-1808 als zoon van Martinus Driessen en Christina Groenen (zie Voormalig huis F732). Hij is als akkerbouwer op 01-05-1835 te Asten getrouwd met Johanna Elisabeth van Geffen, geboren te Asten op 13-02-1810 als dochter van Joannes Arnoldus van Geffen en Anna Maria Adriaans (zie Oostappensedijk 48). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A26:

Over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A38:

Johanna Elisabeth van Geffen is op 16-01-1873 te Asten overleden en Gerardus Driessen verhuist in 1875 naar zijn dochter Maria Driessen op A90 in de huidige Prins Bernhardstraat (zie ) en is op 12-07-1894 te Asten overleden. Het huis wordt daarna bewoond door zoon Martinus Driessen, geboren te Asten op 03-04-1841. Hij is als landbouwer op 25-01-1875 te Someren getrouwd met Wilhelmina van Eijk, geboren te Someren op 06-02-1844 als dochter van Franciscus van Eijk en Catharina van Bree. Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A40 en A38:

Martinus Driessen bezit samen met Jan van Driel een boerderij nabij Sluis 11 en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-12-1883 biedt hij deze te koop aan in de herberg van schipper Lambertus Lammers:

Martinus Driessen is op 22-06-1892 te Asten overleden en Wilhelmina van Eijk woont ook over de periode 1900-1910 met haar gezin in het huis met huizingnummer A42:

Ook in de periode 1910-1920 woont Wilhelmina van Eijk met haar gezin in het huis met dan huizingnummer A46:

Wilhelmina van Eijk is op 12-02-1921 te Asten overleden, zoals valt op te maken uit onderstaande bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-02-1921:

Al in 1916 is vanuit Bladel in het huis komen wonen schoonzoon Cornelis Hendriks, geboren te Bladel op 04-12-1891 als zoon van Mathijs Hendriks en Antonetta Huijbregts. Hij is als landbouwer op 11-04-1910 te Asten getrouwd met Joanna Elisabeth Driessen, geboren te Asten op 18-11-1875 als dochter van Martinus Driessen en Wilhelmina van Eijk. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-03-1910 de ondertrouw:

Zoon Augustinus Driessen bouwt op het naastgelegen bouwland met kadasternummer G680 een nieuw huis met kadasternummer G2093 dat onder de toenmalige Molenstraat valt (zie Voormalig huis G2093). Cornelis Hendriks wordt dan eigenaar van dit huis en ondanks alle bijbouw en aanbouw blijft het kadasternummer G681 en zijn er geen nieuwe kadasterkaarten. Over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A46, ook bekend staand als Langstraat 20:

Zoon Wilhelmus Gerardus Maria Hendriks, geboren te Bladel op 20-01-1915 is te Asten op 30-05-1921 als gevolg van typhus overleden, zoals gemeld in dagblad De Tijd van 03-06-1921.

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Langstraat 20:

Volgens het Peelbelang van 09-12-1944 komt er bij Cornelis Hendriks een koekalf aangelopen:

Joanna Elisabeth Driessen is op 05-02-1940 te Asten overleden en Cornelis Hendriks is te Helmond op 21-06-1957 overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Joanna Elisabeth Driessen en de overlijdensakte van Cornelis Hendriks:

Het huis is rond 1978 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw en heeft gelegen ter hoogte van de huidige Langstraat 28.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G681
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G681 1832-1841 Franciscus Joseph Sauvé Asten 09-02-1789
G681 1841-1875 Gerardus Driessen Asten 12-12-1808
G681 1875-1921 Martinus Driessen Asten 03-04-1841
G681 1921-1938 Cornelis Hendriks Bladel 04-12-1881
Langstraat 20
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1815-1820 bewoning onbekend
1820-1841 Hendrikus van der Loo Deurne 12-10-1777 Wilhelmina Zegers Asten 30-12-1779
1841-1859 Gerardus Driessen Asten 12-12-1808 Johanna Elisabeth van Geffen Asten 13-02-1810
A26 1859-1869 Gerardus Driessen Asten 12-12-1808 Johanna Elisabeth van Geffen Asten 13-02-1810
A38 1869-1873 Gerardus Driessen Asten 12-12-1808 Johanna Elisabeth van Geffen Asten 13-02-1810 16-01-1873
A38 1873-1875 Gerardus Driessen Asten 12-12-1808 met kinderen naar A90
A38 1875-1879 Martinus Driessen Asten 03-04-1841 Wilhelmina van Eijk Someren 06-02-1844
A40 1879-1890 Martinus Driessen Asten 03-04-1841 Wilhelmina van Eijk Someren 06-02-1844
A38 1890-1892 Martinus Driessen Asten 03-04-1841 Wilhelmina van Eijk Someren 06-02-1844 22-06-1892
A38 1892-1900 Wilhelmina van Eijk Someren 06-02-1844 weduwe Driessen
A42 1900-1910 Wilhelmina van Eijk Someren 06-02-1844 weduwe Driessen
A46 1910-1920 Wilhelmina van Eijk Someren 06-02-1844 weduwe Driessen 12-02-1921
A46 1920-1930 Cornelis Hendriks Bladel 04-12-1881 Joanna Elisabeth Driessen Asten 18-11-1875
20 1930-1938 Cornelis Hendriks Bladel 04-12-1881 Joanna Elisabeth Driessen Asten 18-11-1875

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 april 2024, 14:54:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen