logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Lindestraat

De Lindestraat is waarschijnlijk vernoemd naar de voormalige in deze straat gelegen schuurkerk met de naam 'Onze Lieve Vrouw van Klein Linden'. En die naam kan weer zijn afgeleid van het toponiem Linden, waar de familie van der Linden in de tijd van de naamgeving in het laatste kwart van de 17e eeuw hun naam aan heeft te danken. Nicolaes Hendrix van der Linden, voor die tijd bekend als Claes Hendrix, was immers eigenaar van het perceel grond dat zij aan de gemeente schonken, waar later de schuurkerk en de pastorie zijn gebouwd.

Een andere mogelijkheid kan zijn dat er in de tijd van de naamgeving veel lindebomen langs de straat stonden, die echter ook kan verwijzen naar de eerdergenoemde verklaring. Onderstaande foto's, de eerste genomen vanaf de voormalige pastorie met rechts de muur die een restant is van de schuurkerk en de tweede genomen vanaf de Tramstraat met links de Nederlands Hervormde kerk, laat de veelheid aan lindebomen zien:

In elk geval heeft de gemeenteraad van Asten in 1929 besloten die naam te kiezen, zoals gemeld rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1929, maar linksonder wordt in diezelfde krant van 06-02-1929 de naam Lindestraat al in 1928 genoemd:

Dat betekent dat de naam Lindestraat gold vanaf de toenmalige Stationstraat, nu Prins Bernhardstraat, tot aan de huidige Nieuwstraat. Tegenwoordig loopt de Lindestraat vrijwel tot aan de windmolen van Asten, maar in 1929 droeg het deel van de Nieuwstraat tot de molen nog de naam Bergsland, waarover later meer. Op de kadasterkaart van 1832 kent de straat voor het deel vanaf de molen de naam Molenweg en meer naar de Nederlands Hervormde kerk toe de naam Molenstraat. Het was de verbindingsweg voor mensen vanuit de Wolfsberg of verder zuidwaaarts om hun graan te laten malen op de Astense windmolen.

Er bestond destijds nog een verbindingsweg met de naam Molenstraat en die lag meer westwaarts en kent nu de naam Burgemeester Wijnenstraat. Als er in archieven van voor 1810 wordt gesproken over Molenstraat betreft dit in alle gevallen die straat.

Op de bovenstaande kaart zijn naast de kerk 6 huizen zichtbaar, die stammen van voor 1832. Hiervan is er slechts één dat een geschiedenis van bewoning kent van de 18e eeuw en dat is het uit rond 1715 stammende huis in eigendom van Michiel van de Cruys, getrouwd met Anna Catharina van der Linden. Het naast de al sinds 1672 bestaande en in 1806 afgebroken schuurkerk gelegen huis, wordt in eerste instantie bewoond door een religieuze tot het in 1749 wordt verkocht aan Petrus Aarts. Het huis is vanaf dan pastorie van de Rooms Katholieke gemeente tot het in 1807 wordt verkocht aan de Nederlands Hervormde gemeente, die het eveneens als pastorie gebruikt. Na 1881 wordt het huis gesplitst en verhuurd aan derden en verhuist die pastorie naar de huidige Burgemeester Wijnenstraat.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-09-1929 de aanvraag voor verharding en riolering van de Lindestraat en in diezelfde krant van 10-09-1929 de bevestiging daarvan:

IN BEWERKING

Zoals eerder genoemd kende een deel van de huidige Lindestraat tot 1962 de naam Bergsland. Die naam komt echter ook voor in delen grenzend aan Ostade in de buurt van de huidige Driehioekstraat en Dijkstraat. 

 

 


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2022, 11:56:13

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen