logo

De Vonder Homepagina


Lindestraat 25

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat een uit rond 1823 daterend huis op naam van Johannes Verdonschot:

Kadaster 1811-1832; G224:
Huis en erf, groot 01 roede 30 el, Molen akkers, klasse 10.
Eigenaar: Johannes Verdonschot.

Johannes Verdonschot is geboren te Someren op 15-11-1792 als zoon van Wilhelmus Hubertus Verdonschot en Henrica Johannes van Oirschot. Hij is op 21-11-1812 te Someren getrouwd met Johanna van de Ven, geboren te Someren op 02-05-1788 als dochter van Judocus Antonius van de Ven en Catharina Antonius van de Moosdyck. Zij woonden tot 1823 in Someren en zijn toen naar Asten verhuisd. Hieronder het gezin van Johannes Verdonschot en Johanna van de Ven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Someren 19-04-1813 's-Hertogenbosch 07-05-1842
Petrus van Empel
Asten 26-09-1879 zie Voormalig huis F1313A
2 Josephus Someren 28-03-1815 Oploo 20-01-1849
Wilhelmina Wolters
Asten 01-04-1881 zie Emmastraat 22
3 Martinus Someren 09-09-1817 Kind Someren 12-11-1820
4 Martina Someren 09-03-1821 Kind Someren 21-03-1821
5 Hendrina Someren 11-06-1822 Asten 10-08-1852
Petrus Schoolmeesters
Asten 30-11-1871
Hendrikus Swinkels
Someren 28-12-1892 zie Voormalig huis G778
6 Aldegonda Asten 21-08-1825 Ongehuwd Asten 29-12-1893 zie Voormalig huis G492
7 Willem Asten 23-04-1827 Nederweert 15-11-1852
Petronella Houtackers
Nederweert 22-09-1903
8 Antonius Asten 28-04-1830 Asten 09-02-1860
Jacoba Smits
Asten 08-02-1898 zie Emmastraat 22

Johannes Verdonschot is op 08-09-1830 te Asten overleden en Johanna van de Ven is op 27-02-1849 te Asten overleden. Het huis komt daarna in handen van hun zoon Josephus (Joost) Verdonschot, geboren te Someren op 28-03-1815 en als koopman op 20-01-1849 te Oploo getrouwd met Wilhelmina Wolters, geboren te Sint Anthonis op 05-11-1816 als dochter van Martinus Wolters en Joanna van Kalker. Zij wonen op andere adressen in Asten, waaronder een winkel in de huidige Emmastraat en huidige Burgemeester Wijnenstraat en verhuren het huis, bestaande uit twee woningen (zie ook §‎2.10.1) aan derden.

De eerst bekende huurder van deze woning is Johannes Kampen, geboren te Weert op 07-10-1815 als zoon van Lambert Campen en Gertrude Saes. Hij is als dagloner op 06-06-1845 te Asten getrouwd met Allegonda Bex, geboren te Asten op 08-02-1820 als dochter van Lambert Bex en Anna Maria van Heugten (zie Voormalig huis G626). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A46a:

Hun zoon Hendrikus Kampen, geboren te Asten op 16-11-1858, werkt later als arbeider te Stratum. Hij wordt in 1884 veroordeeld voor aantasting van de eerbaarheid, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-03-1884. Hendrikus Kampen is dan al op 16-06-1881 te Gestel getrouwd met Adriana Catharina van den Eijnden, geboren te Bergeijk op 18-10-1858 als dochter van Johannes Wilhelmus van den Eijnden en Johanna Maria Jansen.

Hieronder zijn straf van 18 maanden die hij moet uitzitten in de strafgevangenis van 's-Hertogenbosch.

Hendrikus Kampen had nog wat meer op zijn kerfstok en is op 26-12-1902 te Eindhoven overleden.

Johannes Kampen en Allegonda Bex verhuizen aan het einde van de periode met hun gezin naar A168 (zie Bergdijk 6) en in het huis komt wonen Joannes Verdonschot, geboren te Asten op 11-08-1834 als zoon van Huibert Verdonschot en Gordina Peeters (zie Voormalig huis G970). Joannes Verdonschot is een neef van eigenaar Josephus Verdonschot. Hij is als arbeider op 28-04-1858 te Helmond getrouwd met Hendrina van Rijt, geboren te Deurne op 13-01-1835 als dochter van Arnoldus van Rijt en Johanna van de Kerkhof. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A66:

Zij verhuizen rond 1871 naar A173 en Josephus Verdonschot verkoopt het pand als twee huizen in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-05-1870:

De koper en nieuwe bewoner is Hendrikus van Houts, geboren te Someren op 26-07-1830 als zoon van Antonie Franciscus van Houts en Catharina Wilhelmus Meeus. Hij is als arbeider te Someren op 03-02-1866 getrouwd met Mechelina van Bree, geboren te Lierop op 05-04-1830 als dochter van Johannes van Bree en Francina Bukkems. Het huis is dan opgesplitst in twee woningen met kadasternummers G1492 en G1493. De achterliggende woning met kadasternummer G1493, bewoond door Hendrikus van de Voort wordt beschreven in §‎2.10.1.

Antonie van Houts heeft samen met zijn broers Francis, Antonie en Joannes het ouderlijk huis in Someren verkocht, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-06-1871:

Over de periode 1879-1890 wonen Hendrikus van Houts en Mechelina van Bree in het huis met kadasternummer G1492 en huizingnummer A73:

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A70:

Hendrik van Houts vertrekt in januari 1900 naar Vught en is aldaar op 12-08-1900 overleden en Mechelina van Bree woont ook in de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer A81:

Mechelina van Bree verhuist rond 1908 naar het Liefdehuis en is op 09-01-1915 te Asten overleden. Het huis wordt daarna bewoond door Willem Driessen, geboren te Asten op 27-03-1843 als zoon van Johannes Driessen en Catharina van Exel. Hij is als venter op 27-04-1870 te Someren getrouwd met Petronella van Veldhoven, geboren te Someren op 18-04-1837 als dochter van Peeter van Veldhoven en Mathia de With.

Petronella van Veldhoven is op 17-11-1908 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-11-1908 wordt haar overlijden medegedeeld:

Dochter Maria Driessen, geboren te Someren op 11-01-1875, is op 04-05-1900 te Asten getrouwd met arbeider Jacobus Geboers, geboren te Asten op 22-08-1871 als zoon van Gerardus Geboers en Francijna Sak. Jacobus Geboers is inmiddels ook eigenaar van beide huizen. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-01-1905 en van 13-02-1907 de geboortes van zoon Gerardus en van tweeling Wilhelmus en Carolus:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij samen met vader Willem Driessen in het huis met huizingnummer A90:

Willem Driessen is op 04-07-1912 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-08-1912 zijn overlijdensbericht:

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-02-1915 de geboorte van dochter Johanna Catharina. Rechtsonder in het Eindhovensch dagblad van 11-01-1919 wordt Jacobus Geboers aangesteld als straatveger:

Maria Driessen is op 13-07-1916 te Asten overleden en Jacobus Geboers woont met zijn kinderen ook over de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer A96, ook bekend staand als Lindestraat 11:

Rond 1930 wordt het huis samen met het naastgelegen huis met kadasternummer G1493 (zie §‎2.10.1) gesloopt en wordt een nieuw huis gebouwd met kadasternummer G2341, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periode 1930-1938 woont Jacobus Geboers met zijn kinderen in het huis aan de Lindestraat 11:

Jacobus Geboers is op 03-03-1957 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Maria Driessen en het bidprentje bij het overlijden van Jacobus Geboers:

Het uit rond 1928 stammende huis bestaat nog steeds op het hudige adres Lindestraat 25, waarvan hieronder een streetview:

Overzicht bewoners

Kadasternummer G224
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G224 1823-1849 Johannes Verdonschot Someren 15-11-1792 31-10-1849
G224 1849-1859 Josephus Verdonschot Someren 28-03-1815

Lindestraat 11

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1823-1849 Johannes Verdonschot Someren 15-11-1792 Johanna van de Ven Someren 02-05-1788 31-10-1849
1849-1859 Johannes Kampen Weert 07-10-1815 Allegonda Bex Asten 08-02-1820
A46a 1859-1869 Johannes Kampen Weert 07-10-1815 Allegonda Bex Asten 08-02-1820 naar A168
A66 1869-1871 Johannes Verdonschot Asten 11-08-1834 Hendrina van Rijt Deurne 13-01-1835 naar A173
A66 1871-1879 Hendrikus van Houts Someren 26-07-1830 Mechelina van Bree Lierop 05-04-1830
A73 1879-1890 Hendrikus van Houts Someren 26-07-1830 Mechelina van Bree Lierop 05-04-1830
A70 1890-1900 Hendrikus van Houts Someren 26-07-1830 Mechelina van Bree Lierop 05-04-1830 12-08-1900
A81 1900-1908 Mechelina van Bree Lierop 05-04-1830 weduwe van Houts Liefdehuis
A81 1908-1909 Willem Driessen Asten 27-03-1843 Petronella van Veldhoven Someren 18-04-1837 17-11-1908
A81 1909-1910 Jacobus Geboers Asten 22-08-1871 Maria Driessen Someren 11-01-1875
A90 1910-1916 Jacobus Geboers Asten 22-08-1871 Maria Driessen Someren 11-01-1875 13-07-1916
A90 1916-1920 Jacobus Geboers Asten 22-08-1871 met kinderen
A96 1920-1930 Jacobus Geboers Asten 22-08-1871 met kinderen
11 1930-1938 Jacobus Geboers Asten 22-08-1871 met kinderen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024, 14:38:57

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen