logo

De Vonder Homepagina


Lindestraat 7

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis tot 1748

Nicolaas van der Linden schenkt samen met zijn gezinsleden een stuk grond van zijn voormalige echtgenote Margaretha Idelet aan de gemeente Asten. Gezien de later terugkerende naam van Jan Jansen Paulus moet die grond hebben gelegen op de plaats van dit huis:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 44 verso; 13-06-1715:
Nicolaes van der Linden, weduwenaar van Margareta Idelet, Glaude Smits, te Kessel, Jan Smits, Hendrina en Catharina, dochters van Nicolaes van der Linden en Margareta Idelet, Joannes van der Linden, Alegonda Smits en Elisabeth van der Linden, halve zusters, te Dusseldorp, namens hen Arnoldus Swinkels, zij doneren, zonder kosten, aan het Huis van Asten en de gemeente land in het Dorp, waarop een huis ten behoeve van de gemeente zal worden gebouwd, ene zijde de straat, andere zijde en einde de overblijvende grond van voornoemde erfgenamen, ene einde het voornoemde land aan de zijde van Jan Janssen Paulus. Taxatiewaarde ƒ 50,-.

Margaretha Idelet is geboren te Someren rond 1650 als dochter van Wolfangus Idelet en Elisabeth van Helmont. Zij is op 22-01-1673 te Someren getrouwd met Johannes Theodorus Smits, geboren te Someren rond 1645. Na zijn overlijden te Asten op 24-05-1679 is Margaretha Idelet op 11-01-1682 te Asten hertrouwd met Nicolaes Hendrix van der Linde, geboren rond 1650:

1682 Januarij 4; contraxerunt sponsalia Nicolaus Hendrix et Margarita Idelet; testes Judocus Fransen et Joanna Fransen. Januarij 11; conjuncti sunt matrimonio Nicolaus Hendrix et Margarita Idelet; testes Henricus Canters cum Catharina Peters.

1682 januari 4; ondertrouwcontract van Nicolaus Hendrix en Margarita Idelet; getuigen Judocus Fransen en Joanna Fransen. Januari 11; in huwelijkse echt gebonden Nicolaus Hendrix en Margarita Idelet; getuigen Henricus Canters met Catharina Peters.

01

De gezinnen van Margaretha Idelet met Johannes Theodorus Smits en met Nicolaas Hendrix van der Linde:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Glaudius Someren 11-07-1673 Kessel 04-06-1713
Wilhelmina van Horn
Kessel ±1725 koster
dochter Judith Maria**
2 Johannes Theodorus Someren 07-01-1675 Asten 02-12-1708
Sophia Francis van de Cruys
Asten 29-11-1727 zie Voormalig huis G481
3 Helena Aldegonda Asten 31-12-1676 ±1710
Mathias Numans
Asten 28-10-1747
4 Wolfangus Asten 04-03-1679 Ongehuwd Asten 13-05-1707
5 Elisabetha* Asten 03-03-1683 Asten 27-01-1726
Cornelis Manders
Asten 07-02-1743 zie Voormalig huis G312
6 Henrica* Asten 21-10-1684 Asten 25-07-1717
Wilhelmus Graets
Asten 01-06-1725 zie Emmastraat 14
7 Anna Catharina* Asten 09-09-1686 Asten 04-05-1721
Michiel van de Cruys
Asten 02-10-1749 zie Voormalig huis G440
8 Johannes* Asten 03-12-1688 Ongehuwd Asten 12-11-1769

* kinderen uit het tweede huwelijk
** dat in den dorpe van Kessel, onder het Bisdom van Ruremonde, gebooren en gedoopt te wesen een eenige dogter met name Judith Smits, wettige dogter nog in leven, van Claudius Smits, wettige soone van Margaretha Idelet eyge suster van Tomas Idelet, vader van Jan Baptist Idelet en dus sijnde egaal in den derde graat met Francis van Eersel voornoemd aan Jan Baptist Idelet.

Johannes Smits laat in zijn testament al zijn goederen na aan zijn moeder:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 90; 20-06-1695:
Jan, zoon Johan Smits en Margareta Idelet, uit haar eerste huwelijk, wonende bij Nicolaes van der Linden, in het Dorp, ziek, testeert. Hij wil dat al zijn goederen mobile als inmobile waar ook gestaan en gelegen gaan naar zijn moeder, Margrieta Smits nu getrouwd met Nicolaes van der Linden.

Hij heeft de ziekte overleefd, want enkele jaren later verkoopt hij samen met zijn broer en stiefvader een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 87 verso; 20-03-1699:
Nicolaes van der Linden getrouwd met Margareta Idelet en Glaudy en Jan, zonen van wijlen Jan Smits en Margareta Idelet voorschreven. Zij verkopen aan Antony Canters land de Lochte 3 lopense, ene zijde Jacob en Jan zonen Dirck Franssen, andere zijde de twee kinderen van Aert Philips de Smit en anderen, ene einde de Ommelsen pat, andere einde de koper. Koopsom ƒ 165,-.

Volgens onderstaand archiefstuk is er op de aan het begin van dit hoofdstuk genoemde plaats een huis gebouwd:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 223; 15-04-1717:
Schepenen van Asten taxeren, ingevolge het 5e artikel van de ordonnantie de dato 24-12-1695 terzake van de 40e penning land waarop een huis is gebouwd blijkende bij akte van donnatie door Niclaas van der Linden cum suis van 13-06-1715. Wij verklaren dat de waarde van het stuk land op 13-06-1715 niet meer is geweest dan ƒ 50,-.

Hieronder een deel van deze ordonnantie te vinden op googlebooks:

Na het overlijden van Margaretha Idelet te Asten op 02-09-1711 en Nicolaas van der Linden rond 1715 komen deze bezittingen in handen van de kinderen van Nicolaas van der Linden. Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat een onbewoond en later verhuurd huisje op naam van schoonzoon en president van Asten Michiel van de Cruijs:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 204:
Miggiel van de Cruijs, deselve folio 76
Nog een huijske met het aangelag 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 74 Dorp Bewoners nummer 74 Dorp
1736 Michiel van de Cruijs onbewoont
1741 Michiel van de Cruijs onbewoont
1746 Michiel van de Cruijs Feijke Martens

Michiel van de Cruys is geboren te Asten op 24-08-1682 als zoon van Jacobus van de Cruys en Agnetis Knippenbergh. Hij is op 04-05-1721 te Asten getrouwd met Anna Catharina van der Linden, geboren te Asten op 09-09-1686 als dochter van Nicolaas Hendrix van der Linde en Margaretha Idelet. Hij woont zelf met zijn gezin aan de andere zijde van de schuurkerk.

Nadat religieuze Sophia (Feijke) Martens op 12-10-1747 te Asten is overleden, moet het huis zijn vernieuwd want het wordt voor een behoorlijk bedrag verkocht aan pastoor Peter Aarts:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 234 verso; 24-03-1749:
Michiel van de Cruys verkoopt aan Peter Aarts, pastoor een huis en hof met een akker daaraan in het Dorp 2 lopense, ene zijde de pad, andere zijde Jan Jan Paulus, ene einde de weg, andere einde Jan Jan Smits. Koopsom ƒ 450,-.

Pastoorswoning 1748-1807

Petrus Aarts is geboren te Bladel op 02-06-1716 als zoon van Reijnerus Aarts en Anna Jan Cuijlen. Hij was in 1741 kapelaan te Leende en vanaf 1748 pastoor van Asten. Hieronder het gezin van zijn ouders Reijnerus Aarts en Anna Jan Cuijlen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Hoogeloon 28-12-1700 Bladel 17-04-1725
Johannes Helsemans
Bergeijk 07-08-1762
2 Lucia Luyksgestel 13-03-1703 Ongehuwd ±1750
3 Maria Theresia Luyksgestel 17-06-1706 Bladel 02-08-1739
Theodorus Loyens
Asten 28-08-1753 *
4 Franciscus Luyksgestel 20-02-1708 Ongehuwd ±1735
5 Johanna Bladel 09-06-1710 Bladel 23-11-1738
Johannes Hendrick Moonen
Bladel 03-02-1763
6 Johannes Bernardus Bladel 21-08-1712 Ongehuwd ±1740
7 Petrus Bladel 02-06-1716 Pastoor Asten 31-12-1789

* dochter Dorothea Loyens is getrouwd met Lambertus Frere

Reijnerus Aarts is op 05-02-1731 te Bladel overleden en Anna Jan Cuijlen is op 21-07-1743 te Bladel overleden.

Pastoor Petrus Aarts koopt nog een stuk grond nabij zijn huis van zijn buurman, de al eerder genoemde Jan Jansen Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 159; 11-02-1750:
Jan Janse Paulus verkoopt aan Petrus Aarts, pastoor een stukje land van verkopers akker gelegen naast het huis en schop van de verkoper enige roede, ene zijde en einde straat de verkoper, andere einde de koper. Koopsom ƒ 15,-.

Zijn zus Maria Aarts komt na het overlijden van haar man bij pastoor Petrus Aarts inwonen en wil haar erfdeel verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 57; 23-11-1751:
Juffrouw Maria Aarts, weduwe Theodorus Loyens, geassisteerd met Simon Braakhuysen, beide wonende te Asten, geven procuratie aan de Heer Peter Aarts, Rooms pastoor, om namens hen te verkopen ¼e deel in een huis en verscheidene percelen land en groes te Hapert. En dat aan en ten behoeve van die geene waaraan deselve goederen door de Heer constituant sijn verkogt met en benevens de susters van de comparante. De goederen te vesten op de secretarie te Hapert.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 254 verso; 12-06-1752:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Maria Aarts, weduwe Theodorus Loyens, ƒ 200,- à 2½% om daarmede af te lossen aan Gijsbert de Louwere, te Sint Oedenrode, obligatie de dato 29-03-1712 nummer 43. Marge: 19-03-1772 gelost aan Petrus Aarts, pastoor.

Een half jaar later maakt zij haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 81 verso; 23-11-1752:
Maria Reynier Aarts, weduwe Theodorus Loyens, in leven president schepen, te Liemde wonende ten huize van de Heer Petrus Aarts, Rooms pastoor, alhier, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Haar enige erfgenaam wordt Dorotea, haar dochter. Indien deze komt te overlijden zonder kind(eren) na te laten dan worden voornoemde Petrus Aarts, Catarina Aarts, weduwe Jan Helseman, te Bladel, als broeder en zuster, alsmede Jan Monen getrouwd met Johanna Aarts, ook haar zuster, te Gestel, haar erfgenamen ieder voor 1⁄3e deel.
Uitgezonderd wordt het leengoet hetwelk geerft zal worden de leenrechten ten waare haar testatrices voornoemde dogter daarover mogte kome te disponeeren. Testatrice verklaart nog dat bij testament met wijlen haar man de dato 26-04-1749, te Liemde, door hem voorgesteld is Petrus Aarts en Jan Monen te benoemen als voogden over hun toen nog minderjarige dochter. Zij krijgen bij deze alle volmachten om haar, testatrices, goederen na haar overlijden ten behoeve van haar dochter te aanvaarden. De voogdij zal duren tot haar dochter de mondige leeftijd zal hebben bereikt of tot huwelijk is gekomen.

Zus Maria Aarts is op 28-08-1753 te Asten overleden en pastoor Petrus Aarts koopt nog een heiveld:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 43 verso; 09-05-1754:
Jacobus van de Cruys verkoopt aan Petrus Aarts, pastoor heiveld het Meule eeusel 3 lopense. Zijnde dit gedeelte achter in het veld aan de erven van Baron van Leefdaal en strekkende tot in het zelfde veld dat afgestoken is.

In het onderstaand archiefstuk wordt bevestigd dat Petrus Aarts eigenaar en bewoner van het huis is, dat is gelegen naast de uit rond 1672 daterende schuurkerk:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 133; 29-04-1760:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van de Heer Petrus Aarts, Rooms pastoor, alhier, dat deze eigenaar is van een huis en hof, naast het Kerkehuis. Welk huis deze tot zijn comoditeyt heeft vernieuwd en bij hem in bewoning en gebruik is.

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 5 verso; 31-05-1760:
De Roomse Kerk-schuur, te Asten 13 roede, Oost en Zuid. de straten, West en Noord de erven van Petrus Aarts. Opgemaakt door Petrus Aarts, Rooms pastoor, Hendrik Berkers, kerkmeester, Peter van Bussel, kerkmeester.

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 12 verso; 01-08-1760:
De waarde van de Kerk-schuur bedraagt ƒ 900,-.

Petrus Aarts koopt nog een stukje grond bij zijn huis van Jan Verreyt getrouwd met Anna Maria Jansen Paulus, zus van eerder genoemde Jan Jansen Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 124 verso; 15-02-1764:
Jan Verreyt verkoopt aan Petrus Aarts, pastoor een hoekje van een akker neven het huis en schap van de koper 5 à 10 roeden. Koopsom ƒ 10-10-0.

Pastoor Petrus Aarts en kapelaan Ludovicus van de Mortel bemiddelen bij een erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 191 verso; 31-10-1767:
Petrus Aarts, pastoor en Ludovicus van de Mortel, cappellaan, te Asten verklaren ter requisitie van de erfgenamen van wijlen Lijneke Frans Lambers, dat hij, eerste comparant, enige tijd geleden, toen Lijneke Frans Lambers ziek was door Johanna Frans Lambers, de nicht van Lijneke is geroepen om eens, ten huize van Hendrik Coopmans, bij Lijneke voorschreven te komen. Dat toen hij daar was Lijneke tegen hem gezegd heeft dat Hendrik Coopmans een pretentie ten laste van haar maakte wegens, vuur, licht, woning enzovoorts. Dat Hendrik Coopmans een en ander bevestigde en zei dat hij tien ducaten pretendeerde. Hij, comparant, heeft hem aangeraden te accorderen en is vertrokken. Vervolgens is Hendrik Coopmans, enige tijd nadat Lijneke was overleden, gekomen bij hem, eerste comparant, zeggende dat Lijneke Frans Lambers, de obligatie die zij ten laste van hem, Hendrik Coopmans, had, aan hem gemaakt had om daarmee de kosten van de uitvaart en verdere begeerten te voldoen. Waarop hij, eerste comparant, tegen Hendrik Coopmans heeft gezegd: "Dat zijn Uw affairens niet, gij zijt geen erfgenaam en geeft die obligatie aan de erfgenamen die dese toekomt" en verder dat hij, Hendrik Coopmans, maar vertrekken kon. De tweede comparant verklaart dat hij ten tijde dat Lijneke Frans Lambers geheel doodelijk ziek was ten huize van Hendrik Coopmans bij haar is gekomen en dat Lijneke hem de obligatie van ƒ 150,- en die ten laste van Hendrik Coopmans was, heeft laten zien zeggende: "Die veertig guldens wilde hij, Hendrik Coopmans, daaraf hebben maar het is nu gedaan, ik ben met hem geaccordeert".

Petrus Aarts verkoopt een stuk grond in de Beek:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 214; 28-01-1773:
Petrus Aarts, pastoor, verkoopt aan Jan Mennen land, zijnde een heiveld in de Beek 2 lopense. Belast met ƒ 0-2-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom de lasten.

In het huizenquohier over de periode 1751-1771 is Petrus Aarts steeds eigenaar en bewoner van het huis, in gebruik als pastorie, geweest:

Jaar Eigenaar nummer 74 Dorp Bewoners nummer 74 Dorp
1751 heer Petrus Aarts heer Petrus Aarts
1756 heer Petrus Aarts heer Petrus Aarts
1761 heer Petrus Aarts heer Petrus Aarts
1766 heer Petrus Aarts heer Petrus Aarts
1771 heer Petrus Aarts heer Petrus Aarts

In 1774 verkoopt Petrus Aarts de pastorie aan de Katholieke gemeente van Asten, maar hij blijft er wel wonen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 264; 21-02-1774:
Petrus Aarts, pastoor, verkoopt aan Peter van Bussel en Jan Berkers, als kerkmeesters van de Roomsche Gemeente huis, stal, hof etcetera aan het Rooomsche Kerkehuys 2 lopense, ene zijde de pad, andere zijde Antoni Timmermans, ene einde Margo Smits, andere einde de Kerk en de weg. Koopsom ƒ 1300,-. De koop wordt gedaan, na request van de kerkmeesters en toestemming bij Haare Hooge Mogendheden resolutie de dato 18-11-1773. De woning blijft dienen als woonplaats van de verkoper. Verkoper aangekomen bij transport de dato 24-03-1749.

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 121; 21-02-1774:
Taxatie van het huis en hof van Heer Petrus Aarts.
Waarde van huis, stal, hof en boomgaard gelegen aan het Kerkehuys 2 lopense, ene zijde de voetpad, andere zijde Antoni Timmermans, ene einde Margo Smits, andere einde het Kerkhuys en de weg. ƒ 1300,-.

Als antwoord op het rekest van Pieter van Bussel en Jan Berckers kerkmeesters van de Katholieke gemeente te Asten beslist de Staten Generaal het volgende:

Resoluties Staten Generaal, inventarisnummer 113, folio 495, 04-08-1775:
Missive van Jacobus Losecaat drossaard van de heerlijkheid Asten in kwartier Peelland inhoudende dat het de Hooge Mogendheden behaagd had bij resolutie van 18 november 1773 aan de kerkmeesters van de roomse gemeente te permitteren om enige reparaties uit te voeren aan de roomse kerkschuur en om te mogen kopen een huis dat naast de kerkschuur staat competerende aan de huidige roomse pastoor Petrus Aarts met de nodige details over de realisering ervan en ter voorbereiding was W. Hubert gereformeerd timmerman en aannemer uit 's-Hertogenbosch aangetrokken; een kopie wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken.

De nieuwe buurman is nu Antoni Francis Timmermans, die het naast de pastorie gelegen perceel in 1772 heeft gekocht van Anna Maria Jansen Paulus, de zus van Jan Jansen Paulus, die aan de huidige Marktstraat woonden:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 178; 22-02-1772:
Annemie Janse Paulusse, weduwe Jan Verreyt mede voor haar twee onmondige kinderen, Helena en Jan en Jan van den Heuvel. Zij verkopen aan Antoni Timmermans huis, stal, hof en aangelag in het Dorp 2 lopense, ene zijde Petrus Aarts, pastoor en Jan Smits, andere zijde Jan van Riet en de kinderen Jan Verhoysen, ene einde de straat, andere einde de weg. Gereserveerd zijn de twee bedkoetsen in de kamer en het oude timmerhout dat los ligt op de schelft en onder de korentas. Koopsom ƒ 570,-.

Pastoor Petrus Aarts verklaart waarom er bij de doopregisters veelal geen achternamen zijn genoemd, iets wat ook voor de gezinsreconstructies het nodige puzzelwerk oplevert:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 66; 27-05-1775:
Petrus Aarts, Rooms pastoor, te Asten, verklaart ter instantie van Peter Andries Janse van Bussel en Willem van Deursen getrouwd met Anna Maria Bosbremers, dochter van wijlen Jenneke van Bussel en Jacobus Bosbremers, te Helmond. Dat hij de doopregisters heeft onderzocht en bevonden dat aan de dopelingen in vroeger tijden merendeels geen toe- of bijnamen tijdens de doop werden toegevoegd. Maar dat in plaats daarvan aan de dopelingen alleen de voornaam van hun vader of vader en grootvader zijn en werden gegeven. En dat van de toe- of bijnamen van de laatstgemelde opzichtelijk tot den doop van hun kinderen of kleinkinderen doorgaans geen mentie in de voorschreven doopregisters is gemaakt. De bijnaam van Bussel is volgens de vroegere gewoonte achter- of daargelaten.

Petrus Aarts geeft een advocaat toestemming om voor zijn neef Peter Monen de eed af te leggen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 205 verso; 02-03-1779:
Petrus Aarts, Rooms pastoor, te Asten, geeft procuratie aan Meester Hendrik van Reysingen, advocaat, te Helmond, present te Eyndhoven, om namens hem, de eed als administrerend en deelvoogd over Peter Monen, minderjarige zoon van wijlen Johan Monen, te Gestel, af te leggen.

Ook geeft hij toestemming aan priester Lamberts in Maastricht om namens hem op te treden voor zijn achternicht Barbara Frere:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 25; 18-10-1781:
Petrus Aarts, Rooms pastoor, alhier, geeft te kennen dat zijn neef, de Heer Lambert Frere getrouwd met Magriet Meys, te Maastrigt, is overleden. Hij is samen met Egidius Frere aangesteld als testamentaire momboir over Barbara Frere, de onmondige dochter van de overledene. Comparant is niet in de gelegenheid naar Maastrigt te gaan. Hij geeft procuratie aan Lamberts, priester en geestelijk coster, in de Sint Jacobs-parochie, te Maastrigt, om namens hem op te treden.

Petrus Aerts werd in 1781 deken van het dekenaat Helmond en verkoopt zijn eerder aangekochte stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 209; 20-02-1782:
Petrus Aarts, pastoor, verkoopt aan Peter Ommen, te Venroy heiveld het Meuleneuzel naast Jacobus Losecaat, zijnde nu bos 3 lopense; een heiveld naast Joost Koppens 38 roeden. Dit perceel is nu een visvijver, gekomen van de gemeente bij transport de dato 04-07-1768. Koopsom ƒ 50,-.

Nogmaals stelt Petrus Aarts een priester in Maastricht aan om voor hem op te treden voor zijn achternicht Barbara Frere:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 140 verso; 26-06-1788:
De Eerwaarde Heer Petrus Aarts, landdeken over het district Helmond en Rooms Pastor, te Asten, als wettig aangestelde voogd over de minderjarige dochter Barbara Dorothea, van wijlen Lambertus Freere en Dorothea Looyers geeft procuratie aan de Eerwaarde Heer Cornelius Coonings, Rooms Priester, te Maastricht om namens hem de goederen van voornoemde minderjarige te administreren.

Petrus Aarts verwerpt zijn eerder opgestelde testament en regelt alles met pastoor Petrus Oomen:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 230 verso; 02-12-1789:
Petrus Aarts, landdeken van het district Helmondt en pastoor te Asten doet zijn testament de dato 10-08-1782 dood ende teniet.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 231 verso; 02-12-1789:
Petrus Aarts, landdeken van het district Helmondt en pastoor te Asten en Petrus Oomen, pastoor te Venray. Zij hebben in de minne geregeld hun onderlinge pretenties en schulden.

In het huizenquohier over de periode 1776-1781 staat de pastorie op naam van de Katholieke gemeente en is pastoor Petrus Aarts de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 74 Dorp Bewoners nummer 74 Dorp
1776 behoorende roomsche gemeente pastor Petrus Aarts
1781 den roomsche gemeente pastor Petrus Aarts

Pastoor Petrus Aarts is op 31-12-1789 te Asten overleden en op 04-01-1790 begraven en hieronder zijn begraafakte:

02

Petrus Oomen handelt de erfenis af en verkoopt land aan Pieter Klomp en de nieuwe Astense pastoor Wilhelmus van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 15; 03-05-1790:
Peeter Oomen, te Venrooy, in Pruysisch Gelderland, verkoopt aan Pieter Klomp land nu bos het Meulen Eeusel ontrent de Steegen 3 lopense naast de Heer Losecaat. Koopsom ƒ 218,-.

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 65 verso; 03-05-1790:
Taxatie van de onroerende goederen van Peeter Oomen, te Venroy, hetwelk heden bij donatie zal worden overgedragen aan Heer Willem van Asten, Rooms Pastoor, alhier. Waarde:
Nieuwe Erve nu een visvijver aan den Astense Dijk 38 roeden ƒ 25-00-00

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 16 verso 03-05-1790:
Peeter Oomen, te Venrooy, in Pruysisch Gelderland, verkoopt aan Heer Willem van Asten, Roomsch pastor, te Asten land Nieuwe Erve thans een visvijver aan den Astense Dijk 38 roeden. Verponding ƒ 0-2-0 per jaar. Bij gerechtelijke taxatie ƒ 25-00-00. Bij artikel 5 der ordonnantie van 24-12-1695 de 40e penning moet worden betaald ƒ 0-12-08.

Wilhelmus van Asten is geboren te Lierop op 11-05-1744 als zoon van Laurentius van Asten en Johanna Willems van Moorsel. Wilhelmus van Asten kreeg in 1790 zijn overplaatsing van Valkenswaard naar Asten. In 1795 krijgt hij een toezegging voor een erfenis van Gerrit Brunas en van Cicilia Peter Fransen van de Meulendijk:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 64; 13-01-1795:
Gerrit Brunas, laatst weduwnaar Geertruy Aarts, ziek, geeft te kennen dat hij, comparant, met wijlen zijn vrouw, op 13 december 1792, een wettig testament heeft gepasseert en waarbij was bepaald dat, na overlijden van de langstlevende, de vaste en alle andere goederen zouden moeten gaan naar de naaste vrienden van hem, testateur, nu comparant. Zij hebben verder verklaart te legateren aan de broeders en zusters van de testatrice ƒ 600,- te voldoen door de erfgenamen van de langstlevende. Dan wil de comparant nog, dat na zijn dood door de erfgenamen zal worden uitgereikt aan de Eerwaarde Heer Willem van Asten, pastoir, alhier ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 119; 20-05-1799:
Cicilia Peter Franse van de Meulendijk, ziek, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Haar erfgenamen worden en Armen van Asten voor de helft, Thomas Verhuysen en Francis Verkuylen met zijn verdere broers en zusters, welke comparante niet weet te noemen. En dit onder de volgende bepaling dat de ƒ 50,- diewelke van Jan Philips van Hout moet ontvangen zullen worden uitgereikt aan Willem van Asten, pastoor, alhier.

Bij onwettig geboren kinderen wordt het doopboek van de kerk betrokken om de notitie van de mogelijke vader uit de mond van de vroedvrouw te horen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-06-1805:
Extractum ex registra baptizatorum Romano Catholica Communitatis de Asten in quo habitur ut signitur. Anno millisimo octingentesima quintodie nona mensis Magi. Baptizata est Joanna filia illegitima Joanna Maria Henrici Roymans et ut mater in partu obstitrici declaravit Joannis Joannis Verberne. Succeptores Arnoldus Petri Aerts et Maria Petri Peters. Concordat cum suo originali quod attestor Gaspar van Maasackers sacell. Ex speciale commissione eed. Domi W. van Asten pastoris.

Uittreksel uit het doopregister van de rooms-katholieke kerk van de Astense gemeenschap. In het jaar 1805 op de 20e dag van de maand mei is gedoopt Johanna onwettige dochter van Johanna Maria Henrici Roymans die tijdens de geboorte aan de vroedvrouw beweerde dat Joannes Joannes Verberne de vader is. Getuigen Arnold Peter Aerts en Maria Peter Peters. Ik bevestig dat zij instemmen met het origineel Gaspar van Maasackers kapelaan. Wilhelmus van Asten pastoor.

Volgens de bewoningslijst van het huis is de Katholieke gemeente eigenaar en pastoor Wilhelmus van Asten de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 74 Dorp Bewoners nummer 74 Dorp
1798 roomsche gemeente Wilhelmus van Asten, pastor
1803 roomsche gemeente Wilhelmus van Asten, pastor

Na de inval van de Fransen krijgen de katholieken hun zeggenschap over de kerk en pastorie weer terug en in 1807 verkoopt Willem van Asten de oude pastorie aan predikant Casparus Janssen van de gereformeerden:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 133 verso; 11-03-1807:
Willem van Asten, pastoir, Willem Berkers, Martinus van Bussel, Johannes Knaapen en Marcelis van Bussel, als kerkmeesters van Asten, verkopen aan Casparus Jansen, predikant, geassisteerd met Leendert van Riet, Hendrik van den Bosch en Abraham van Nouhuys, als gecommitteerden van de Gereformeerde Gemeente van Asten een huis, schop, washuis, sacristie, hof en aangelag genaamd de oude Pastoirswoning 1½ lopense. Gelegen in zijn heggen en kerkmuur met de plaats waar te voren de oude kerk gestaan heeft. Zullende de buitenmuur aan de straat en aan de gevel naar het zuidoosten tot aan de heggen van den hof op die hoogte blijven, zoals bij de koop bepaald is. En de verkopers zullen verplicht zijn de muur daar, alwaar de glasramen gestaan hebben, zo hoog, met goede stenen en kalk behoorlijk op te metselen zodat de gehele muur op gelijke hoogte is. Ook zal de poort of ingang van de afgebroken kerk behoorlijk en vast toegemetseld worden tot op de hoogte van de voorschreven muur. De gevel van de afgebroken kerk is onder de koop begrepen en daarom mag daarvan niets afgebroken worden. Het Peelveld aan de Scheepersdijk zal tussen kopers en verkopers half / half worden verdeeld. Koopsom ƒ 1200,-.

Er woonden destijds ongeveer 40 protestanten in Asten en de rest van de bevolking was katholiek. Pastoor Wilhelmus van Asten verhuist naar de pastorie in de Kerkstraat.

Predikantenwoning 1807-1881

Casparus Janssen is geboren te Woensel op 11-08-1743 als zoon van Cornelius Janssen en Eva Margaretha Kuijpers. Hij is sinds 13-10-1776 predikant van Asten en is ongehuwd. Bij de verpondingen van 1810 staat de pastorie op naam van Casparus Janssen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 212 verso:
De heer Caspar Janssen bij transport 1807.
Nummer 74 huijs en hof daaragter en neven 2 lopense.

Casparus Janssen is op 14-12-1826 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

03

In de Opregte Haarlemsche courant van 08-01-1827 de overlijdensadvertentie van Casparus Janssen:

04

Na zijn overlijden, worden zijn goederen toegewezen aan Catharina van den Wittenboer, die mogelijk als huishoudster bij hem in dienst was:

Notarieel Archief 50-2 Asten 10-01-1827:
Inventaris van de goederen van Caspar Janssen Predikant der Hervormde gemeente te Asten. Gelegateerde goederen aan Catharina van den Wittenboer.

Catharina van den Wittenboer is geboren te Woensel op 04-03-1757 als dochter van Theodorus van den Wittenboer en Maria Theodorus van Ham. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op haar naam als vruchtgebruikster:

Kadaster 1811-1832; G462:
Huis en erf, groot 08 roede 70 el, het Dorp, klassen 3.
Eigenaar: Catharina Witteboer.

05

06

De tuin heeft kadasternummer G463 en het bouwland met kadasternummer G465 is in bezit van Helena Timmermans, geboren te Asten op 03-07-1780 als dochter van de eerder genoemde Antoni Francis Timmermans en Johanna Adriaen Smits. Zij is sinds 28-08-1825 weduwe van Adrianus Lookermans, geboren te Maarheeze op 14-08-1790 als zoon van Wilhelmus Lokermans en Helena Bruijnen, met wie zij te Asten op 27-07-1821 getrouwd was. Het is hiermee duidelijk dat dit huis met kadasternummer G462 dateert uit het begin van de 18e eeuw en heeft gelegen naast het erf van Jan Jan Paulus dat in handen is gekomen van Antoni Timmermans en geërfd door dochter Helena Timmermans.

Catharina van den Wittenboer is op 20-03-1840 te Asten overleden en hieronder haar overlijdensakte:

07

Mogelijk heeft nog in het huis gewoond predikant Meindert Niemeijer, geboren op 18-03-1803 te Amsterdam als zoon van Menke Niemeijer en Grietje Pieters. Hij is op 21-10-1831 te Leiden getrouwd met Cornelia Elisabeth Marchant, geboren te Leiden op 04-05-1805 als dochter van Jan Marchant en Aletta Emilia Eck. Hij is als predikant op 18-12-1831 te Asten beroepen. Meindert Niemeijer verhuist in 1838 naar Moerdijk en in 1840 naar Dinteloord en rechts een foto van hem1. 08

In de Rotterdamsche courant van 21-01-1841 staat dat de Hervormde Gemeente van Asten subsidie krijgt voor het herstel van de pastorie:

09

Vanaf 14-10-1838 is Hendrik Boot, geboren te Gorinchem op 02-05-1805 als zoon van Gerardus Wilhelmus Boot en Mechteld Hendrina Ribbers, predikant. Hij is op 06-08-1846 te Zwolle getrouwd met Francina Maria de Ligt, geboren te Rotterdam op 06-04-1821 als dochter van Jacobus de Ligt en Wilhelmina Cornelia Dalmeijer. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we hen tegen in huizingnummer A49:

10

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A72:

11

Hendrik Boot is op 27-03-1878 te Asten overleden en Francina Maria de Ligt vertrekt een jaar later met een aantal kinderen naar Valkenswaard. Op 04-05-1880 komt vanuit Oosterland de nieuwe predikant Adrianus Cornelis Kamerman, geboren te Kloetinge op 28-12-1819 als zoon van Govert Kamerman en Maria Lukwel. Hij is op 04-03-1848 te Etten Leur getrouwd met Susanna Geerdina Aria Dolk, geboren te Etten Leur op 09-08-1823 als dochter van Pieter Dolk en Adriana Dolk. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A78:

12

Adrianus Cornelis Kamerman vertrekt op 20-06-1881 met zijn gezin naar Dinther en een tijd lang tot 1910 zijn er geen predikanten in Asten. Vanaf 1910 wonen de predikanten in de pastorie aan de toenmalige Molenstraat (zie Voormalig huis G467).

Geschiedenis na 1881

Het huis met kadasternummer G1574 wordt gesplitst en door de inmiddels Nederlands Hervormde gemeente aan derden verhuurd. In het huis komt wonen Petrus Johannes van den Eijnden, geboren te Asten op 20-06-1851 als zoon van Gerardus van den Eijnden en Petronella Leenen. Hij is als leerlooier op 05-05-1884 te Weert getrouwd met Joanna Maria Petronella Snijders, geboren te Weert op 13-05-1855 als dochter van Antoon Servaas Joseph Snijders en Jacoba Wilhelmina Smidts.

In 1884 verhuizen zij naar A100a en vanaf 1886 is de nieuwe bewoner Hendrikus Mennen, geboren te Asten op 01-11-1835 als zoon van Gijsbertus Mennen en Petronella van Bussel (zie Voormalig huis G644). Hij is als fabriekswerker op 13-04-1861 te Asten getrouwd met Anna Maria Sauvé, geboren op 10-02-1836 te Someren als dochter van Johannes Sauvé en Johanna van Lierop. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A77:

13

Inwonend is vanaf november 1890 Willem van de Warenburg, geboren te Erp op 07-12-1848 als zoon van Hendrik van de Warenburg en Petronella Klink. Hij is als rijksambtenaar op 12-02-1879 te Veghel getrouwd met Geertruida Verhoeven, geboren te Veghel op 16-03-1853 als dochter van Johannis Verhoeven en Diliana van Zutphen.

Zij verhuizen in april 1891 naar A254 en in het huis komt wonen Mechelina Bukkems, geboren op 01-06-1834 te Asten als dochter van Johannes Bukkems en Joanna Maria Martens (zie Voormalig huis C773). Zij is sinds 12-04-1878 weduwe van Josephus Driessen, geboren te Asten op 16-05-1836 als zoon van Marcelis Driessen en Antonetta Verhees (zie Voormalig huis F294), met wie zij op 29-01-1864 te Asten getrouwd was. Samen met haar zoons Johannes, Antoon en Marcellus woont zij in.

Vanaf april 1899 woont ook in Godefrida Manders, geboren te Lierop op 15-04-1841 als dochter van Joost Manders en Josina Peters. Zij is sinds 24-04-1882 weduwe van Laurens van den Heuvel, geboren te Deurne op 10-08-1837 als zoon van Peter van den Heuvel en Anna Maria Verheijen, met wie zij op 27-04-1864 te Vlierden getrouwd was.

Aan het einde van de periode komt inwonen Helena Maria Thielen, geboren te Asten op 16-02-1849 als dochter van Joannes Thielen en Jacoba van Heugten (zie Voormalig huis E282). Zij is sinds 11-07-1896 weduwe van Franciscus Antonius van Eersel, geboren te 's-Hertogenbosch op 09-12-1836 als zoon van Arnoldus van Eersel en Margaretha Burghart, met wie zij op 30-05-1881 te Asten getrouwd was.

In een deel van het huis woont ook hun zoon Johannes Mennen, geboren te Asten op 09-03-1864 als zoon van Henricus Mennen en Anna Maria Sauve. Hij is op 17-04-1891 te Asten getrouwd met Helena Maria Margaretha van Eersel, geboren te Vught op 30-03-1867 als dochter van Franciscus Antonius van Eersel en Johanna Maria van den Eijnden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het deel van het huis met huizingnummer A77a:

13a

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A39a (zie Burgemeester Wijnenstraat 40).

Keren we terug naar de hoofdbewoner Hendrikus Mennen, die ook in de periode 1900-1910 met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A88 woont:

14

Hendrikus Mennen is op 19-01-1903 te Asten overleden en Anna Maria Sauvé verhuist naar haar zoon Johannes Mennen op A39a. Dochter Johanna Maria Mennen, geboren te Asten op 22-09-1875, komt daarna in het huis wonen. Zij is op 12-10-1900 te Asten getrouwd met smid Theodorus Janssen, geboren te Asten op 11-02-1877 als zoon van Laurens Janssen en Geertruda Simonis.

Inwonend is nog steeds Mechelina Bukkems in een deel van het huis met dan huizingnummer A88b:

15

Mechelina Bukkems is op 10-11-1909 te Asten overleden en linksonder het bidprentje bij haar overlijden.  Haar zoons Antoon en Johannes Driessen blijven nog in dit deel van het huis wonen.

Ook Helena Maria Thielen woont nog in een deel van het huis onder huizingnummer A88a:

16

Helena Maria Thielen verhuist rond 1905 van de periode naar A138 (zie Voormalig huis G1585) en dit deel van het huis wordt daarna bewoond door Maria Franssen, geboren te Asten op 08-05-1877 als dochter van Johannes Franssen en Antonia Verheijen.

Ook Godefrida Manders woont nog in een deel van het huis met huizingnummer A90:

17

De hoofdbewoners Theodorus Janssen en Johanna Maria Mennen verhuizen in oktober 1906 naar Helmond en Godefrida Manders verhuist in 1912 naar het Liefdehuis, waar zij op 16-06-1912 is overleden. Haar zoon Francis van den Heuvel, geboren te Asten op 03-07-1876 als zoon van Laurens van den Heuvel en Godefrida Manders (zie Voormalig huis B1036), is als sigarenmaker op 11-04-1902 te Asten getrouwd met Maria Bosch, geboren te Asten op 09-05-1874 als dochter van Hermanus Bosch en Johanna Sauvé (zie Voormalig huis G208). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A98:

18

In 1912 waait een grote acacia om in de tuin van de pastorie en de hoogstbiedende mag hem op komen halen, zoals hiernaast gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-09-1912:

Acaciahout is zeer sterk en uitermate geschikt voor een wiel of voor de houten spaken in een wiel. Grote kans dus dat een wagenmaker de boom heeft gekocht.

Geheel rechts wordt het huis te huur aangeboden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1913, waarbij opgemerkt wordt dat het plaats biedt aan drie gezinnen.

19

Francis van den Heuvel en Maria Bosch verhuizen rond 1911 naar A109 (zie Voormalig huis G359) en daarna wordt de nieuwe hoofdbewoner Derk Jan Buunk, geboren te Sint Oedenrode op 01-07-1876 als zoon van Garrit Jan Buunk en Willemina van Tessel. Hij is als tramconducteur op 07-05-1909 te Sint Michielsgestel getrouwd met Maria Hendrik van de Beek, geboren te op 20-09-1876 Sint Michielsgestel als dochter van Adriaan van Beek en Geertruida Buijs. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit A48 (zie Voormalig huis G1885) in het huis met huizingnummer A98 wonen:

20

In een deel van het huis woont nog Antoon Driessen, geboren te Asten op 11-10-1869 als zoon van Josephus Driessen en eerder genoemde Mechelina Bukkems. Samen met zijn broer Johannes Driessen, eerder genoemde Maria Franssen en Martinus Bosch, broer van eerder genoemde Maria Bosch wonen zij volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer A99:

21

Johannes Driessen verhuist in 1914 naar een naastgelegen nieuw huis (zie Voormalig huis G1976) en Martinus Bosch in 1914 naar het Liefdehuis, alwaar hij op 16-03-1914 komt te overlijden.

In het huis komt wonen Petronella van Helmond, geboren op 15-02-1858 te Asten als dochter van Jacobus van Helmond en Francina Marcus. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 woont zij in het huis met huizingnummer A99:

22

Petronella van Helmond is op 15-03-1918 te Asten overleden In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-08-1918 is er sprake van brand in de voormalige Protestantse pastorie:

23

In het bovenstaande artikel wordt gesproken over de weduwe Bartels, echter deze naam komt in de bevolkingsregisters op dit adres niet voor. Een optie is dat het betreft Johanna Wilhelmina Engelen, geboren te Asten op 05-02-1847 als dochter van Willem Engelen en Hendrika van Beek. Zij is sinds 01-03-1881 weduwe van Hendrikus Bartels, geboren te Lierop op 07-03-1844 als zoon van Joseph Bartels en Francina van Lieshout, met wie zij op 14-08-1872 te Someren getrouwd was. Johanna Wilhelmina Engelen woonde op vele adressen in Asten en mogelijk ook in dit huis. Zij is te Asten op 14-05-1919 overleden.

Maria Fransen verhuist in 1919 naar A171 en Antoon Driessen verhuist in 1920 naar B105 en de nieuwe bewoner is Johannes van Heugten, geboren te Asten op 06-03-1871 als zoon van Antonie van Heugten en Lamberdina Vermeulen. Samen met zijn zus Wilhelmina van Heugten woont hij in het huis.

Keren we terug naar de hoofdbewoner Derk Jan Buunk en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij met zijn gezin in het huis met huizingnummer A106, ook bekend staand als Lindestraat 3:

24

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-01-1924 de mededeling dat de hond van Derk Buunk is weggelopen en rechtsonder in diezelfde krant van 07-07-1925 komt zijn vader Garrit Jan Buunk, geboren te Drempt op 04-10-1851 als zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander, in het huis wonen:

25 26

Ruim een half jaar later komt Garrit Jan Buunk door een noodlottig ongeval om het leven, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-03-1926:

27

Zoon Adriaan Johan Buunk, geboren te Asten op 29-01-1910 is een goede leerling en haalt verschillende diploma's, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-07-1927, 26-07-1929, 18-11-1929 en 19-01-1931:

28 29
30 31

Inwonend zijn nog altijd Johannes van Heugten en zijn zus Wilhelmina van Heugten in het deel van het huis met huizingnummer A107:

32

Wilhelmina van Heugten is op 20-06-1927 te Asten overleden en Johannes van Heugten verhuist in mei 1930 naar Someren en is aldaar op 07-05-1942 overleden. Dit deel van het huis komt later niet meer voor in de bevolkingsregisters.

Derk Jan Buunk was vanaf mei 1908 tramconducteur en het kan best zijn dat hij in die functie de fietsendiefstal in onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-07-1908 heeft gerapporteerd. Rechtsonder een foto van het trampersoneel met rechtsonder Derk Jan Buunk:

33 34

Ook over de periode woont Derk Jan Buunk met zijn gezin in het huis aan de Lindestraat 3:

35

Maria Hendrik van de Beek is op 14-09-1936 te Asten overleden en Derk Jan Buunk is op 12-07-1941 te Asten door een noodlottig ongeval overleden, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-07-1941 en 18-07-1941:

36

37

Nadien heeft de eerder genoemde zoon Adriaan Johan Buunk nog in het huis gewoond. Adriaan Johan Buunk is als rijksambtenaar op 01-02-1944 te Helmond getrouwd met Gerdrenda Mulder, geboren te Hesepertwist (D) rond 1916 als dochter van Arend Mulder en Hendrica Nijeboer. Uit correspondentie van Harry Verdijsseldonck met Marietje Koolstra waren Derk Jan Buunk en zijn zoon Adriaan Johan Buunk ook nog diaken voor de Nederlands Hervormde gemeente en na het vertrek van Adriaan Johan Buunk in 1949 heeft Dirk Jacobus van Rees, geboren te Asten op 27-11-1908 als zoon van Evert van Rees en Goverdina Geertruida van der Schans nog in het huis gewoond. Zijn moeder Goverdina Geertruida van der Schans is in het huis op 08-08-1957 overleden. In 1961 is het huis verkocht aan Piet Faro.

Bij heemkundekring De Vonder lezen we over deze woning:

Object: Lindestraat 7
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1751, verbouwing in 1976
Gebruikshistorie: Woning van 1751 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Pastoors en dominees van Asten, familie Buunk,
Soort woning: Rooms Katholieke pastorie, daarna domineeshuis en daarna burgerwoning.
Literatuur: Oude pastorie; bezit aan de achterzijde muurankers die het jaartal 1751 vormen. Het huis is een van de weinige oude gebouwen die het dorp Asten nog bezit. Van deze pastorie naar de Nederlands Hervormde Kerk loopt een oude muur waarin in het begin van de 19e eeuw enkele ramen en een deur zijn dichtgemetseld. Deze muur vormt het laatste restant van de 18e eeuwse schuurkerk. De muur tussen de protestantse kerk en de oude pastorie herbergt in het uiterst rechtse gedeelte nog een deel van de voorgevel van de schuilkerk die hier in 1672 werd gebouwd door de katholieken. Een schuilkerk was niet toegestaan, meestal klein van afmetingen en de diensten waren er in het diepste geheim. Een schuurkerk was ruimer en hier werden diensten oogluikend toegestaan. In 1759 kregen de Astense katholieken toestemming om hier het gebouw te vernieuwen. Men bouwde nu een schuurkerk Onze Lieve Vrouw van Klein Linden. 't Grootste gedeelte van de muur van deze kerk staat er nog. In 1798 kochten de katholieken de kerk met pastorie op het Koningsplein terug. Vanaf 1800 werd na een verbouwing de kerk weer volop in gebruik genomen. De protestanten kwamen nu bijeen in de pastorie. Ze wilden graag de schuurkerk van de katholieken huren, maar hadden geen geld. Daarom, en ook omdat de dominee niet uit de pastorie aan de Kerkstraat wilde verkassen, werd de schuurkerk gesloopt in 1806. In 1807 verhuisde de dominee naar de pastorie aan de Lindestraat. Daar kerkten ook de protestanten tot in 1825 de huidige kerk werd gebouwd. In 1888 wordt het huis in verschillende delen verhuurd aan: Hendrik Mennen, ene Machielsen, weduwe Driessen en Marie van Eersel. Vanaf 1909 tot 1941 bewoond door Dirk Jan Buunk, van 1941 tot 1949 door zijn zoon Adriaan Buunk, van 1949 tot 1961 door Dirk van Rees en vanaf 1961 tot heden door Piet en Jannie Faro. Pretentieloos gebouw uit het begin van de 19e eeuw. Nochtans moet het voor Asten behouden blijven.
Interview: Pastorie. Van voor 1600. Uitgebreid in 1751, dit staat tussen de ramen. In de toekomst gebruiken als muziekzaal. Gebruiksrelatie met omgeving door muur verbonden met oude Rooms Katholieke kerkschuur en naast protestantse kerk. Bijzonder zijn de muurankers.

In het Peelbelang van 16-02-2018 is nog het volgende gepubliceerd met betrekking tot dit huis:

Het huis kent een rijke historie en diende sinds 1751 als pastorie, dominees- en burgerwoning. Zo was het pand eerder in het bezit van de rooms-katholieke kerk, de protestantse kerk, de gemeente Asten en enkele burgerfamilies. De laatste in dat rijtje is de familie Faro, die het monument sinds 1961 in het bezit heeft. Sinds de zomer van 2016 heeft het huis onbedoeld een nieuwe uitstraling gekregen. Hagel boorde zich door het dak, dat nu is afgedekt met zeil. "Daarom liggen de lessen van de kruidenheksenopleiding voorlopig stil", zegt Miranda Faro. Ze werd in 2009 ingewijd tot heks en volgde daarna de opleiding Herboristen, een erkende en brede kruidenopleiding. Ze hoopt de lessen spoedig weer op te pakken. "Ik gebruik het huis al heel lang. Deelnemers leren een ouderwetse manier van kruidenmiddelen maken, zoals zalfjes en crèmes". Maar ook onderwerpen als pendelen, wichelen en runen leggen komen aan bod.

Hieronder twee foto's van de voormalige pastorie aan de Lindestraat 7:

38

39

Hieronder een recente foto van de voormalige pastorie op het adres Lindestraat 7:

40

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1715 Nicolaas van der Linden ±1650
1717 kinderen Nicolaas van der Linden Asten 09-09-1686
Dorp huis 74
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Michiel van de Cruijs Asten 24-08-1682 onbewoont
1741 Michiel van de Cruijs Asten 24-08-1682 onbewoont
1746 Michiel van de Cruijs Asten 24-08-1682 Feijke Martens Asten 19-02-1672
1751 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716
1756 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716
1761 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716
1766 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716
1771 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716 heer Petrus Aarts Bladel 02-06-1716
1776 behoorende roomsche gemeente pastor Petrus Aarts Bladel 02-06-1716
1781 den roomsche gemeente pastor Petrus Aarts Bladel 02-06-1716
1798 roomsche gemeente Wilhelmus van Asten, pastor Lierop 11-05-1744
1803 roomsche gemeente Wilhelmus van Asten, pastor Lierop 11-05-1744
Kadasternummer G462
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G462 1832 Catharina Witteboer Woensel 04-03-1757
Lindestraat 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Wilhelmus van Asten Lierop 11-05-1744 pastoor naar G603
1807-1826 Casparus Janssen Woensel 11-08-1743 predikant 14-12-1826
1826-1831 Catharina Witteboer Woensel 04-03-1757 20-03-1840
1831-1838 Meindert Niemeijer Amsterdam 18-03-1803 Cornelia Marchant Leiden 04-05-1805 naar Moerdijk
1838-1859 Hendrik Boot Gorinchem 02-05-1805 Francina de Ligt Rotterdam 06-04-1821
A49 1859-1869 Hendrik Boot Gorinchem 02-05-1805 Francina de Ligt Rotterdam 06-04-1821
A72 1869-1878 Hendrik Boot Gorinchem 02-05-1805 Francina de Ligt Rotterdam 06-04-1821 27-03-1878
A72 1878-1879 Adrianus Kamerman Kloetinge 28-12-1819 Susanna Dolk Etten Leur 09-08-1823
A78 1879-1881 Adrianus Kamerman Kloetinge 28-12-1819 Susanna Dolk Etten Leur 09-08-1823 naar Dinther
huis in eigendom van Hervormde gemeente wordt geleidelijk gesplitst
A78 1881-1884 Petrus van den Eijnden Asten 20-06-1851 Joanna Maria Snijders Weert 13-05-1855 naar A100a
A78 1884-1890 Hendrikus Mennen Asten 01-11-1835 Anna Maria Sauvé Someren 10-02-1836
A77 1890-1900 Hendrikus Mennen Asten 01-11-1835 Anna Maria Sauvé Someren 10-02-1836
A88 1900-1903 Hendrikus Mennen Asten 01-11-1835 Anna Maria Sauvé Someren 10-02-1836 19-01-1903
A88 1903-1904 Anna Maria Sauvé Someren 10-02-1836 weduwe Mennen naar A39a
A88 1904-1906 Theodorus Janssen Asten 11-02-1877 Johanna Maria Mennen Asten 22-09-1875 naar Helmond
A88 1906-1910 Godefrida Manders Lierop 15-04-1841 weduwe van den Heuvel
A98 1910-1912 Godefrida Manders Lierop 15-04-1841 weduwe van den Heuvel 16-06-1912
A98 1912-1917 Francis van den Heuvel Asten 03-07-1876 Maria Bosch Asten 09-05-1874 naar A109
A98 1917-1920 Derk Jan Buunk Sint Oedenrode 01-07-1876 Maria van de Beek Sint Michielsgestel 20-09-1876
A106 1920-1930 Derk Jan Buunk Sint Oedenrode 01-07-1876 Maria van de Beek Sint Michielsgestel 20-09-1876
3 1930-1936 Derk Jan Buunk Sint Oedenrode 01-07-1876 Maria van de Beek Sint Michielsgestel 20-09-1876 14-09-1936
3 1936-1938 Derk Jan Buunk Sint Oedenrode 01-07-1876 met kinderen

Lindestraat (afsplitsing 1890-1930)

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1890-1891 Willem van de Warenburg Erp 07-12-1848 Geertruida Verhoeven Veghel 16-03-1853 naar A254
1891-1900 Mechelina Bukkems Asten 01-06-1834 weduwe Driessen
A88b 1900-1909 Mechelina Bukkems Asten 01-06-1834 weduwe Driessen 10-11-1909
A88b 1909-1910 Antonius Driessen Asten 11-10-1869 met broer Johannes
A99 1910-1920 Antonius Driessen Asten 11-10-1869 met broer Johannes en Maria Franssen naar B105
A107 1920-1930 Johannes van Heugten Asten 06-03-1878 met zus Wilhelmina naar Someren

Lindestraat (afsplitsing 1890-1910)

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A77a 1890-1900 Johannes Mennen Asten 09-03-1864 Helena Maria Margaretha van Eersel Vught 03-08-1867 naar A39a
A77a 1900-1900 Helena Maria Thielen Asten 16-02-1849 weduwe van Eersel
A88a 1900-1909 Helena Maria Thielen Asten 16-02-1849 weduwe van Eersel naar A138
A88a 1909-1910 Maria Franssen Asten 08-05-1877 naar A99

Lindestraat (afsplitsing 1900-1906)

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1899-1900 Godefrida Manders Lierop 15-04-1841 weduwe van den Heuvel
A90 1900-1906 Godefrida Manders Lierop 15-04-1841 weduwe van den Heuvel naar A88
Referenties
  1. ^Predikantenlijst Hervormde Gemeente te Dinteloord (http://www.hervormddinteloord.com/GeschiedenisPredikanten.html)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 februari 2024, 15:56:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen