logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G1493

Huis G224 in eigendom van Hendrikus van Houts (zie §‎2.10.1), wordt opgesplitst in twee woningen met kadasternummers G1492 en G1493. Het achterliggende deel met kadasternummer G1493 wordt verhuurd aan Joanna Maria Segers, geboren te Asten op 19-08-1817 als dochter van Anthomie Zegers en Anna Maria Walraven.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont zij samen met haar zoon Johannes Segers, geboren te Asten op 29-01-1848, in het huis met huizingnummer A46b:

Johannes Segers is op 23-05-1863 te Asten overleden en Joanna Maria Segers is op 22-03-1864 te Asten overleden. Daarna is de bewoning niet bekend en vanaf 1869 wordt het huis verhuurd aan Antonetta Lomans, geboren te Asten op 26-09-1810 als dochter van Petrus Lomans en Lucia van der Aa. Zij is sinds 04-09-1850 weduwe van Joannes Wernaart, geboren te Asten op 04-07-1810 als zoon van Jacobus Wilhelmus Wernaart en Wilhelmina Francisci van de Meulendijk, met wie zij te Asten op 11-04-1845 getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont zij in het huis met huizingnummer A67:

Zij verhuist in 1870 naar A151 en de nieuwe huurder is Peter Lintermans, geboren op 23-02-1841 te Asten als zoon van Johannes Lintermans en Elisabeth Sauvé (zie Voormalig huis C1329). Hij is als fabrieksarbeider te Asten op 22-01-1872 getrouwd met Theodora Maria van Heugten, geboren te Asten op 17-03-1850 als dochter van Petrus van Heugten en Anna Maria Meulendijks (zie Voormalig huis E311). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A67b:

Zij verhuizen rond 1873 naar A70 (zie Voormalig huis G1725) en bij de bovengenoemde verbouwing van het huis krijgt het kadasternummer G1493 en wordt het bewoond door Hendrikus van de Voort, geboren te Someren op 16-06-1837 als zoon van Wilhelmus van de Voort en Hendrien Elisabeth van Seggelen. Hij is als arbeider op 24-04-1873 te Asten getrouwd met Lucia Sauvé, geboren te Asten op 23-08-1830 als dochter van Johannes Sauvé en Johanna van Lierop. In de periode 1869-1879 wonen zij in de woning zonder huizingnummer:

Zij verhuizen rond 1876 naar A61b en in het huis woont daarna Petronella van Bussel, geboren te Asten op 04-02-1818 als dochter van Pieter van Bussel en Hendrina Haasen. Zij is sinds 12-05-1870 weduwe van Gerardus Kortenbach, geboren te Asten op 05-12-1820 als zoon van Martinus Kortenbach en IJda van der Loo, met wie zij op 24-10-1845 te Asten getrouwd was. Samen met haar zoon Antonius Kortenbach, geboren te Asten op 20-10-1856 woont zij ook in de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer A74:

Zij verhuizen in 1883 naar A163 en de nieuwe bewoner is strodekker Johannes Mathias Eijsbouts, geboren te Asten op 19-02-1822 als zoon van Hendricus Eijsbouts en Maria Josepha Reijskeij (zie Voormalig huis G493).

Hij verhuist rond 1887 naar A68 (zie Voormalig huis G1432) en de nieuwe bewoner is Johannes van der Loo, geboren te Asten op 22-05-1864 als zoon van Johannes van der Loo en Hendrica Jacobs. Hij is als dagloner op 27-08-1886 te Asten getrouwd met Johanna Joosten, geboren te Budel op 25-08-1864 als dochter van Petrus Joosten en Petronella Biemans.

Zij verhuizen in 1888 naar D57 in de Wolfsberg en het huis wordt daarna bewoond door Hendrica van Bussel, geboren te Asten op 07-06-1852 als dochter van Wilhelmus van Bussel en Johanna van Oorschot. Ook in de periode 1890-1900 woont zij in het huis met huizingnummer A71:

Zij verhuist in 1894 naar A108 en daarna bewoont Catharina Segers, geboren op 15-03-1818 te Someren als dochter van Jacobus Segers en Anna van Horrik, het huis Zij is sinds 09-06-1853 weduwe van Antonie Donkers, geboren te Mierlo op 17-02-1812 als zoon van Cornelkis Donkers en Lutgardis van Tilborg, met wie zij op 12-04-1850 te Asten getrouwd was. Samen met haar broer Johannes Segers, geboren te Someren op 16-12-1825, woont zij in het huis.

Johannes Segers is op 04-07-1894 te Asten overleden en Catharina Segers is op 03-03-1898 te Asten overleden, zoals ook bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-03-1898:

Inwonend is vanaf 1896 Marinus van de Kerkhof, geboren te Asten op 12-10-1871 als zoon van Johannes van de Kerkhof en Elisabeth Verdonschot. Hij is als dagloner op 10-01-1896 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Empel, geboren te Asten op 31-03-1871 als dochter van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne.

Zij verhuizen in 1898 naar A46 in de huidige Langstraat en de nieuwe bewoner is Leonardus van de Meulendijk, geboren te Deurne op 31-08-1842 als zoon van Marcelis van de Meulendijk en Allegonda Leenders. Hij is sinds 08-05-1888 weduwnaar van Wilhelmina van Driel, geboren op 05-02-1843 te Someren als dochter van Johannes van Driel en Henrica van Lierop, met wie hij als dagloner te Someren op 30-06-1874 getrouwd was. Samen met twee dochters woont hij in het huis.

Zij verhuizen in 1899 naar A104 en de nieuwe bewoner is Martinus Boerekamps, geboren te Asten op 16-06-1874 als zoon van Hendrikus Boerekamps en Josijna van Soest. Hij is als houtzager te Asten op 07-04-1899 getrouwd met Helena Maria van Bussel, geboren te Asten op 23-06-1864 als dochter van Johannes van Bussel en Johanna Maria van den Eijnden.

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A65a op Bergsland en in het huis heeft nog gewoond Adrianus Cornelis van Hout, geboren te Tilburg op 06-01-1880 als zoon van Joseph van den Hout en Adriana van Nunen. Hij is als smid op 20-01-1902 getrouwd met Maria Hubertina Mikkers, geboren te Asten op 25-03-1883 als dochter van Johannes Mikkers en Antonia Bukkems. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A82:

Zij verhuizen in 1903 naar A135 aan de huidige Prins Bernhardstraat en het huis is daarna niet meer door derden bewoond. Het huis wordt rond 1930 samen met huis G1492 (zie §‎2.10) afgebroken om plaats te maken voor een nieuw huis.

Overzicht bewoners:

Lindestraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A46b 1859-1864 Joanna Maria Segers Asten 19-08-1817 met zoon 22-03-1864
A46b 1864-1869 bewoning onbekend
A67 1869-1870 Antonetta Lomans Asten 26-09-1810 weduwe Wernaart naar A151
A67 1870-1873 Peter Lintermans Asten 23-02-1841 Theodora Maria van Heugten Asten 17-03-1850 naar A70
1873-1876 Hendrikus van de Voort Someren 16-06-1837 Lucia Sauvé Asten 23-08-1830 naar A61b
1876-1879 Petronella van Bussel Asten 04-02-1818 weduwe Kortenbach
A74 1879-1883 Petronella van Bussel Asten 04-02-1818 weduwe Kortenbach naar A163
A74 1883-1887 Mathias Eijsbouts Asten 19-02-1822 naar A63
A74 1887-1888 Johannes van der Loo Asten 22-05-1864 Johanna Joosten Budel 25-08-1864 naar D57
A74 1888-1890 Hendrica van Bussel Asten 07-06-1852
A71 1890-1894 Hendrica van Bussel Asten 07-06-1852 naar A108
A71 1894-1898 Catharina Segers Someren 15-03-1818 weduwe Donkers 03-03-1898
A71 1898-1899 Leonardus van de Meulendijk Deurne 31-08-1842 met kinderen naar A104
A71 1899-1900 Martinus Boerekamps Asten 16-06-1874 Helena Maria van Bussel Asten 23-06-1864 naar A65a
A82 1900-1903 Adrianus Cornelis van Hout Tilburg 06-01-1880 Maria Hubertina Mikkers Asten 25-03-1883 naar A135
1903-1930 onbewoond
1930 samengevoegd met Lindestraat 11

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2023, 20:31:42

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen