logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G1697

Op bouwland G1229 van oorspronkelijk G318 wordt rond 1888 een huis met kadasternummer G1697 gebouwd door Peter van der Laak, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Petrus Hubertus van der Laak, geboren te Asten op 11-12-1839 als zoon van Joannes van der Laak en Wilhelmina van de Leur. Hij is als wever te Mierlo op 18-02-1867 getrouwd met Petronella Verberne, geboren te Mierlo op 20-08-1829 als dochter van Petrus Verberne en Johanna van Vlerken.

Zij wonen in een ander huis op Bergsland (zie Voormalig huis G1087) en het huis wordt verhuurd aan Petrus van Bussel, geboren te Asten op 03-06-1836 als zoon van Wilbert van Bussel en Helena van Oosterhout (zie Laarbroek 20). Hij is als koopman op 31-10-1860 te Someren getrouwd met Johanna Francisca Michiels, geboren te Someren op 20-10-1837 als dochter van Hendrikus Michiels en Anna Maria Cuijpers.


In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis nog zonder huizingnummer.

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A61:

Johanna Francisca Michiels is op 10-02-1899 te Asten overleden en Petrus van Bussel verhuist naar A11 (zie Voormalig huis G1241) en is op 25-12-1899 te Asten overleden. Vanuit A60 (zie Voormalig huis G1087) komt eigenaar Petrus Hubertus van der Laak met zijn zoon Johannes Wilhelmus van der Laak, in het huis wonen. In de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A72:

Petrus Hubertus van der Laak en zijn zoon Johannes Wilhelmus verhuizen in 1903 weer terug naar hun oude huis (zie Voormalig huis G1087) en ruilen als het ware met de bewoners aldaar Johannes van Otterdijk. Johannes van Otterdijk is geboren te Someren op 03-01-1828 als zoon van Godefridus van Otterdijk en Elisabeth Wijnen. Hij is sinds 23-07-1902 weduwnaar van  Elisabeth Slaats, geboren te Asten op 02-03-1836 als dochter van Arnoldus Slaats en Joanna Maria Coolen (zie 't Hoekske 8), met wie hij op 09-04-1875 te Asten getrouwd was. Samen met dochter Godefrida, schoonzoon Johannes Lambertus van Heugten en twee kleindochters woont hij in het huis tot hun vertrek in 1905 naar Eindhoven en zijn vertrek in 1908 naar het Liefdehuis. Johannes van Otterdijk is op 22-02-1918 te Asten overleden.

Het huis wordt in 1908 door Petrus Hubertus van der Laak verkocht aan Johannes Kwarten, die het huis met dan kadasternummer G2056 (zie kadasterkaart rechts) direct ruilt met Wilhelmus Godefridus Grein (zie ). Wilhelmus Godefridus Grein is geboren op 06-10-1871 te Weert als zoon van Godfried Grein en Johanna Maria Hubertina Nouwen. Hij is op 12-11-1895 te Cuijk getrouwd met Jacoba Hermans, geboren te Oeffelt op 26-09-1873 als dochter van Hendrikus Hermans en Johanna Holzken. Na haar overlijden te Cuijk op 14-10-1897 is Wilhelmus Godefridus Grein op 02-09-1898 te Nijmegen hertrouwd met Hendrica van Laanen, geboren op 29-01-1878 te Weeze (D) als dochter van Johannes van Laanen en Petronella van Abel.

Wilhelmus Godefridus Grein verhuist eind 1909 naar A69 (zie Voormalig huis G1087) en verkoopt het huis aan Theodorus Weeren, geboren te Mook op 24-10-1857 als zoon van Gerardus Weeren en Gerarda Nou. Hij is als kramer op 21-09-1905 te Grave getrouwd met Adriana Wilhelmina Maria van Es, geboren te Cuijk op 17-01-1878 als dochter van Cornelius van Es en Catharina Jacobs. 

Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A81:

Theodorus Weeren is op 11-10-1912 te Asten overleden en linksonder biedt de weduwe Weeren in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-11-1913 een gezonde bok ter dekking aan:

Rechtsboven de mededeling dat Adriana Wilhelmina Maria van Es op 16-04-1915 is hertrouwd met koopman Antoon Smolders, geboren te Oploo op 04-07-1889 als zoon van Arnoldus Smolders en Francina Thijssen. In de Limburger Koerier van 26-08-1916 lijkt het of Antoon Smolders het huis wil verkopen, zoals blijkt uit de advertentie linksonder. Antoon Smolders krijgt te maken met een brand, zoals rechtsonder gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-04-1917, met de mededeling dat hij vlakbij de Schuifelenberg woont:

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A84, ook bekend staand als Bergsland 14:

Over de periode 1930-1938 wonen zij, met een onderbreking van augustus 1935 tot november 1935 in Nijmegen, in het huis op Bergsland 14:

Adriana Wilhelmina Maria van Es is op 28-10-1940 te Asten overleden en linksonder haar overlijdensdakte. Antoon Smolders is op 21-08-1942 te Gemert hertrouwd met Jacoba Hölzken, geboren te Deurne op 24-11-1897 als dochter van Pieter Hölzken en Helena Hermans. Zij is sinds 30-03-1938 weduwe van Antonius Hubertus Hölzken, geboren te Venlo op 09-04-1899 als zoon van Hendrikus Hölzken en Aldegonda van den Berg, met wie zij op 16-01-1920 te Asten getrouwd was (zie ook Dijkstraat).

Rechtsonder van boven naar beneden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-03-1917 de geboorte van zoon Jacobus uit het eerste huwelijk, diezelfde krant van 11-09-1942 het bericht van hun huwelijk, dat in 1948 wordt ontbonden aldus de Nederlandsche Staatscourant van 09-07-1948 daaronder:

Het huis is rond 1960 gesloopt en heeft gelegen ter hoogte van het huidige Lindestraat 46.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1697
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1697 1888-1908 Peter Hubertus van der Laak Asten 11-12-1839
G1697 1908-1908 Johannes Kwarten Sint Oedenrode 25-02-1862
G2056 1908-1909 Wilhelmus Godefridus Grein Weert 06-10-1871 vereniging
G2056 1909-1938 Theodorus Weeren Mook 24-10-1857
Bergsland 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1888-1890 Petrus van Bussel Asten 03-06-1836 Francina Michiels Someren 20-10-1837
A61 1890-1899 Petrus van Bussel Asten 03-06-1836 Francina Michiels Someren 20-10-1837 10-02-1899
A61 1899-1900 Petrus van Bussel Asten 03-06-1836 naar A11
A61 1900-1900 Peter Hubert van der Laak Asten 11-12-1839 met zoon
A72 1900-1903 Peter Hubert van der Laak Asten 11-12-1839 met zoon naar A69
A72 1903-1908 Johannes van Otterdijk Someren 03-01-1828 met dochter en kleinkinderen naar Liefdehuis
A72 1908-1909 Wilhelmus Godefridus Grein Weert 06-10-1871 Hendrica van Laanen Weeze (D) 29-01-1878 naar A69
A72 1909-1910 Theodorus Weeren Mook 24-10-1857 Adriana Wilhelmina van Es Cuijk 17-01-1878
A81 1910-1912 Theodorus Weeren Mook 24-10-1857 Adriana Wilhelmina van Es Cuijk 17-01-1878 11-10-1912 naar Nijmegen
A81 1912-1920 Antoon Smolders Oploo 04-07-1889 Adriana Wilhelmina van Es Cuijk 17-01-1878
A84 1920-1930 Antoon Smolders Oploo 04-07-1889 Adriana Wilhelmina van Es Cuijk 17-01-1878
14 1930-1938 Antoon Smolders Oploo 04-07-1889 Adriana Wilhelmina van Es Cuijk 17-01-1878

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2023, 16:14:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen